Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Gọi thầy

Thơ này có ý chơi vui
Nghe thơ thấy đọc nghe thơ thấy cười
Đọc thơ xem sách thầy vui
Ngâm thơ uống rượu thầy say thầy cười
Rượu ngon em chúc cho thầy
Thầy say nghiêng ngả thầy cười gọi em
Lên thơ em gọi thầy đồ
Em hỏi thầy đồ uống nữa hay thôi
Để em chúc nữa làm đôi vợ chồng