Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

                                        Thơ vui em đố thầy đồ 

               Thầy đi uống rượu thầy về sợ ma 
                   Ra đường thầy gặp ma chơi 
          Thầy tưởng đom đóm thầy cười gọi ma 
                      Ma mem ma lọ ma này 
           Thầy tưởng ma thật ám ngay vào thầy 
                    Thần linh lại báo thầy đồ 
             Thơ đây thầy đọc thầy xem thế nào 
                   Xem thơ thầy đọc đoán ra 
           Đố thầy đoán được con ma trêu thầy                       Ma này ma lọ ma lem 
               Thầy đi ăn cỗ ma theo thầy về 
                Ma này chẳng phải ma người 
           Con ma đau mắt con ma vật người 
                  Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra 
        Thầy đoán chẳng được thầy thua ma rồi 
                       Ma này nó ở với thầy 
          Thầy không biết nó nó cười như điên 
                     Bây giờ thầy đã biết rồi 
              Con ma đến gọi thầy đồ đi chơi 
                  Chúc thầy ly rượu thầy cười 
           Rượu ngon gái đẹp thầy còn say sưa 
                    Hôm nay thần báo rõ ràng 
            Con ma men tỉu uống vào thầy say 
                  Ma này không họ không tên 
    Không mắt không mũi không tai không mồm 
                 Mồm ma dài ngoãng như trai 
            Thầy không biết nó nó cười thầy ơi 
                     Ma này mới thực là ma 
              Ma men ma tỉu con ma rượu lồng 
                Uống vào ngây ngất thầy say 
           Các em trông thấy thầy cười như ma 
                    Hôm nay thần mới nói ra 
            Đố thầy biết được con ma trêu thầy 
                     Bây giờ thầy đã biết rồi 
            Con ma men tỉu uống vào thầy say 
                      Ma này bá ngọ thầy đồ 
           Thầy tưởng ma thật thầy nhìn sợ ma 
                     Hôm nay thầy vẫn sợ ma 
                U mày cứ dọa thầy đồ kêu lên 
                          Ma ơi ma ỡi ma ời 
               Ma ở trong lọ ma vào trong trai 
             Thầy chỉ trại rượu làm tao hết hồn
                    Từ nay thầy cạch đến già 
            Thầy chỉ trai rượu thầy cười gọi em 
                      Từ nay cho đến về sau 
               U mày láo toét dọa thầy sợ ma 
                    Hôm nay thầy đã biết rồi 
             U mày cứ dọa thầy lôi vào buồng 
                    Đánh cho tơi tả phủ đầu 
         Đánh cho nghiêng ngả cúi đầu mà dên 
                    Thơ vui thơ đố thơ cười 
        Làm thơ uống rượu thơ cười ngả nghiêng 
                Hôm nay chúc nữa thầy cười 
          Rượu ngon gái đẹp uống vào thầy say 
                 Các em thích thú cười thầm 
        Chúc thầy ly nữa thầy cười ngả nghiêng 
                                        Thơ vui đón xuân mới 
                                                  Thầy đồ 
     
                                        

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

                               Tên em là gì 
  
                      Tên em dễ nhất trên đời 
                Cha sinh mẹ đẻ em ra vui cười 
                   Hôm nay em mới ra đường 
              Ai trông em thích ai cười em yêu 
                   Thân em đặc sắc đượm mầu 
            Phô trương sắc đẹp ai nhìn cũng yêu 
               Thường thường các bác các anh 
            Ông già nhìn thấy tỏ tình muốn yêu 
                       Đời em vẫn có đủ điều 
                Thực tình mà nói đều là có tên 
                      Tên em rễ gọi thế thôi 
              Ai trông cũng quí đời em vô cùng 
                    Từ đời thượng cổ đến nay 
            Người ta chăm bón thân em đủ mầu 
                     Người cho em có cái tên 
          Em ra đến chợ người nhìn đứng trông 
                  Nhìn em đôi mắt thiện tình 
        Nhìn em thoang thoảng có mùi thơm tho 
                  Mùi này phấn nhị hương bay 
           Xa trông ngửi thấy đặc mùi tuổi xuân 
                    Ai trông em thích đến gần 
               Đời em cốt nhục thân cây ra đời 
                     Một năm chỉ có bốn mùa 
           Sinh vào mùa hạ sang xuân lớn bồng 
               Mai đây người đón người chăm 
       Hương bay ngào ngạt tuổi xuân tươi cười 
                    Trông em ai cũng đón về 
   Ngọt ngào hương khói đượm màu hương thơm 
                       Nói ra em đố các anh 
                  Các chị các thầy tên em là gì 
                     Chẳng qua em đố ra đây 
          Thử tài trí nhớ các người không quên 
                     Một năm chỉ có bốn mùa 
            Đời em tươi đẹp như bông hoa hồng 
                  Ai trông ai ngắm đứng nhìn 
             Đời hoa con gái đẹp như bà hoàng 
                 Thầy đồ đứng ngắm lại trông 
         Thầy nhìn hoa đẹp thầy không muốn về
                    Hôm nay trời đẹp tươi vui 
             Thầy đồ ra ngõ đứng nhìn gọi em 
                Xuân hương đứng ở trong nhà 
               Vừa đi vừa gọi thầy đồ em đây 
                 Thầy đồ thích chí cười thầm 
        Xuân hương trông thấy thầy cười gì em 
                  Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
          Thầy chỉ đằng trước thầy cười sờ luôn 
                   Xuân hương đỏ mặt tía tai 
           Thầy đồ tinh nghịch làm em hết hồn 
                      Thầy đồ lại bảo rằng là 
          Thầy vui thầy thích thầy cười mân mê 
               Thầy làm em sợ tái tê cả người 
                Thầy vui thầy thích thầy cười 
             Thầy làm em sợ hết hồn thầy yêu 
                                        thơ vui đón xuân mới 
                                                   Thầy đồ  
                                       
        

   Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

          
                              Tặng em yêu 

                 Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
           Thần chim laị báo có duyên gặp nàng 
                 Xa nhau cách mấy dặm đường 
       Hằng ngày nàng gặp được người nàng yêu 
                  Vui vui nàng thích nàng cười   
            Tình duyên đã hẹn em chờ đợi anh 
                  Mưa xuân gió thổi bên lòng 
            Em ngồi ngây ngất em cười nhớ ai 
                Thương nhau chín bỏ là mười 
        Cùng nhau ôn lại những ngày tuổi xuân 
                   Xuân đi phấp phới xuân về 
          Cùng nhau hội ngộ xuân về theo anh 
                  Ngày mai em vẫn ra trường  
         Nghề nghiệp chốn cũ vẫn làm như xưa 
                    Tin anh em vẫn một lòng 
       Lương duyên trời định vẫn còn tuổi xuân 
                 Năm nay chim báo canh dần 
             Em thôi bỏ nghiệp gõ đầu trẻ thơ 
                    Nay mai thơ gọi thầy đồ 
              Có tin thần báo em đi lấy chồng 
                 Mai đây nghề nghiệp ai thay 
           Một đoàn lũ trẻ thơ ngây ngậm ngùi 
                    Giờ đây đang học hỏi ai 
             Biết rằng như thế các em lại buồn 
                Mai đây phúc phận duyên trời 
          Thuyền đi theo lái thầy đi theo chồng 
                Thế là từ nay ai dậy thay thầy 
           Thầy đi sung sướng thầy cười bỏ em                                             Năm 2010                                                               Nhân ngày nhà giáo việt nam 
                                                 Thầy đồ 
                                       


Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

                               Ngựa thần 

                    Năm  nay qui định đến rồi 
                 Là năm quí tị là năm rắn thần 
                   Thăng Long có tán rồng phù 
                Có con ngựa sắt bay về phúc đa 
                 Ngựa này đúng ngựa nhà trời 
        Ngựa đức Thánh Gióng ngựa ông nhà trời 
                     Ngựa đi đánh giặc nhà Ân 
              Cứu dân độ thế giúp vua xong rồi 
                    Đánh tan giặc cỏ nhà Ân 
              Ngài lại hóa phép ngài bay về trời 
                  Long thần được báo an dân 
          Quân dân xum họp một nhà hân hoan
                            Giáp ngọ tháng 10 
                                         Thầy đồ 
                                        
Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Thơ hay 4 
                     Thơ hay chỉ có thầy đồ 

           Nhà thơ lãng mạn thơ hồ xuân hương 
                 Hôm nay thầy gặp xuân hương 
                 Thử tài văn võ thử tài thơ hay 
                     Thơ hay gái đẹp thầy đồ 
          Đối nhau chan chát thơ hồ xuân hương 
                 Thầy đồ thắng chí cười thầm 
          Xuân hương chơi sỏ thầy đồ chơi khăm 
                       Thầy đồ lại nói rằng là 
            Chơi vui thầy thả con chim vào lồng 
                    Xuân hương đỏ mặt tía tai 
             Biết rằng thế bí chịu thua thầy đồ 
                  Thầy đồ hỏi lại xuân hương 
               Em còn đố nữa hay thôi để thầy 
                 Giảng được lên đôi vợ chồng 
                     Từ nay cho đến về sau 
             Xuân hương vui vẻ bắt tay thầy đồ 
                  Thầy đồ vui thích đẹp duyên 
            Vừa đôi phải lứa thi tài ngang nhau 
                Mai đây chung sức chung lòng 
         Xuân hương hớn hở vui chung một nhà 
               Đường đời hạnh phúc là tiên 
              Không hẹn mà gặp trời phù từ lâu 
                Lương duyên trời bắc nhịp cầu 
              Trai tài gái sắc gặp nhau cười khì 


       
                 Xuân hương gái đẹp trêu thầy 
           Nhà thơ lãng mạn thơ hồ xuân hương  
                       Thơ hay em đố thầy đồ 
              Thầy đi uống rượu lạc vào ao tiên 
                        Ao này cấm chỉ ai vào 
            Thầy say không tỉnh vẫn còn lơ mơ 
             Xuân hương trông thấy cười thầm 
              Thầy đi ưỡn ẹo thầy say thầy cười 
                     Thầy say lúc tỉnh lúc mê     
    Xuân hương trông thấy thầy cười ngả nghiêng
                    Hôm nay em gặp thầy đây 
             Hỏi thầy mấy chữ đố thầy mấy câu 
                 Thân em trắng ngọc trắng ngà 
            Thầy trông đã thích thầy cười có rầu 
                     Ngày mai tắm nước ao tù 
               Đố thầy bảo được thằng cu nó về 
            Thằng cu khoái tình lặn hụp chơi vui 
                    Nó đâm nó sướng nó cười 
          Đố thầy giảng được bài này chơi khăm 
                  Thầy đồ trông thấy mỉm cười 
            Xuân hương lại hỏi thầy cười gì em 
                    Thầy đồ trông thấy xua tay 
           Thầy chỉ đúng chỗ thằng cu chơi đùa 
                    Xuân hương đỏ mặt tía tai 
              Thầy đồ bảo được thằng cu nó về 
                                      20 tháng 10 năm 2014 
                                                       Thầy đồ 
                                    


Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

                                                Đò xuân                                                                      
                     Tuổi xuân mưa dập gió vùi  
                     Nào ai có thấu cho đời tuổi xuân 
                     Trách ai nhắn nhủ xuân này 
           Trông xa em nhớ đến gần em thương 
                    Bây giờ đã đến cùng đường 
             Đã đành chấp nhận duyên rồi làm sao 
                    Em bỏ bóng hình em mê 
         Ôi dòng sông thương dãy núi chắn đường 
             Hai dòng nước chảy không lầm lẫn 
               Đâu một giờ một phút khác nhau 
            Quên quên nhớ nhớ khổ đau cho đời 
                   Làm chi số phận khác nhau 
           Bạc tình bạc nghĩa với nhau muôn đời 
                   Khuyên em hai chữ ở đời 
           Đừng làm giông tố cho đời cười chê 


                                                Nhân ngày  
                                      20 tháng 10 năm 2014 
                                                      Thầy đồ 

                      

                                         

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

                                Thơ hay 3
                     Thơ hay chỉ có thầy đồ 
           Làm lên danh vọng tìm người đọc thơ 
                      Văn nhân nho sĩ thầy đồ  
             Nhà thơ mưu tả thơ cười với trăng 
                   Ngàn năm thơ mộng còn dài 
              Đẹp duyên đúng số thầy cười yêu em 
                      Đêm qua là trắng ba đêm 
               Em còn thơ thẩn đứng chờ đợi ai 
                  Trông lên đứng ngắm em chờ 
            Đứng nhìn chờ mãi thầy ai em cười 
                  Thầy đồ nhìn thấy bóng em 
             Nửa yêu nửa thích nửa buồn nhớ ai 
                    Mai đây đóng cửa then cài 
                 Nào ai có biết thầy đồ yêu em 
                 Đường đời hạnh phúc mai sau 
               Duyên trời đã định từ lâu em chờ 
                    Chờ mơ chờ mận chờ đào 
              Chờ hết mùa mận má đào em phai 
                   Thầy yêu cứ đứng thầy nhìn 
            Của em nó vẫn còn nguyên thầy cười 
                         
                                         Trăng thu tháng 8 
                                                  Thầy đồ 

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

                             Thầy cười gọi em

                    Đêm qua là trắng ba đêm 
       Thầy thương thầy quí con thuyền chơi vơi 
              Thuyền em không bến không bờ 
            Chơi vơi ở trốn giữa dòng sông sâu 
                 Không biết ở đâu là bến là bờ 
      Không người thăm hỏi không người gọi em 
                 Đời em sáng nắng chiều mưa 
          Không ai thăm hỏi không ai cười đùa 
                 Thôi đành gác phận tuổi xuân 
               Cho mưa cho gió cho đời trôi đi 
                      Từ nay cho đến về sau 
                 Thân tàn ma dại ai cười kệ ai 
                  Thầy đồ một nắng ba sương 
         Thầy thương thầy tiếc con chim lạc đàn 
                    Hôm nay thần báo thầy đồ 
            Thầy đi chim hẹn đến ngày được ăn 
                     Cho ăn chim nói thầy đồ 
            Còn ham của quí của đời cho không 
                  Nay mai em cũng lấy chồng 
            Em cho một nửa để dành không thiu 
                  Thầy đồ thích chí cười thầm 
        Không thiu không thối thầy nhìn của em 
             Em yêu của quí thầy đồ thương em 
                                                 

Thay do


                           

                                                


Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

                                               Ngày hội xuống đồng

                                      Số em là số lạ đời 
              Nghe thơ em hát nghe đàn em vui
                  Nghe người ru ngủ em cười 
          Em yêu em thích những người mê em 
                    Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
              Nhà thơ hay hát nhà thơ hay cười 
  
                         Đêm trăng tát nước 
       
                   Đêm trăng gió mát trăng tà 
           Thiu thiu buồn ngủ rạng ra thầy cười 
                    Đêm đông thì chẳng có ai  
             Xì xòm đang múc chìa ra ưỡn vào 
                    Nghe thì thích thú hai bên 
              Cứ thế mà diễn sướng rên hừ hừ  
             Thầy đồ lại bảo diễn nữa hay thôi 
            Em còn thích nữa múc cho đầy gầu 
                 Nghe thơ tát nước đêm trăng  
             Hỏi ai hay hát hay nghe tiếng đàn 
                 Hỏi người tát nước đêm trăng 
             Xì xòm đang múc chía ra ưỡn vào  
                      Thơ hay gọi cả thầy đồ 
           Nhà thơ tát nước thơ hồ xuân hương 
                    Thơ hay trêu gẹo thầy đồ 
          Thầy đồ ưỡn ẹo đánh lừa xuân hương 
                   Xì xòm lại múc cho nhanh 
         Đứng không được nói múc thì gù lưng 
               Tròng trành như nón không quai 
       Thùng thì không đáy bốn quai hai người 
               Úp mặt vào nhau mà thở phè phè
                        
Thầy đồ 

                    Thăm quốc tử giám 

                     Văn hay chữ đẹp gái này 
      Thầy trông đã thấy thầy cười nghả nghiêng 
                     Em vui em thích em đùa  
          Thầy không sờ mó thầy nhìn ngắm em  
                                     Khuyên bạn 

                      Ăn tiêu có mức đủ rồi  
             Đừng ham gái đẹp có ngày tiêu ma 
                Thương thay thân phận gái già 
               Đầu chầy đít thớt thật là khổ tâm 
                    Việc gì cũng phải no toan 
          Thương chồng hết ý không ai chê nàng 

                                              va len tin tại quốc tử giám 
                                                                                                               Thầy đồ