Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Hẹn nhau 

Sang sông em hẹn mấy lần 
Em làm anh nhớ mấy lần anh quên 
Trách em anh nhớ cung đàn 
Gọi ai nghe được tiếng đàn thơ vui 
Nghe thơ em thích yêu đời 
Thơ tình em ngỏ mối tình đẹp duyên 
Thơ hay duyên dáng thầy đồ 
Trông thầy em thích thầy đồ đẹp trai 
Thầy cười có duyên mai sau 
Gặp nợ duyên trần 
 Ai yêu ai thích ai cười kệ ai 
Đường đi em lỡ bước rồi 
Sang sông lỡ hẹn mấy lần sang ngang 
Đời em đâu biết có duyên trời phù 
Thơ này lỡ bước sang ngang 
Thần cho em bạc mệnh không gặp người 
Muốn hay chẳng được gặp hay 
Sau này hết hạn thần cười cho em 
Đời em đau khổ thế này 
Nở duyên kiếp bạc gặp người sở khanh 
Đường đi em tưởng ngon lành 
Ai ngờ lỡ hẹn mấy lần sang ngang 
Từ nay cho đến về sau 
Ai thương em được em yêu trọn đời 
Lúc còn son rỗi làm thinh 
Nhiều anh trẻ đẹp em cười lảng đi 
Bây giờ em thấy biết thân 
Trèo cao em ngã mấy lần thật đau 
Bây giờ em đã biết rồi 
Đừng lên phụ bạc cho người ta chê 
Yêu ai gửi gắm cho người 
Đừng chê lỡ hẹn sau này người thương 
Thầy đồ 250

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Thầy ơi  

Đương nhiên thánh gọi thầy đồ 
Thầy đi xem bói thầy tin bên nào 
Đường đời thánh báo cho hay 
Thánh đây mới hỏi thầy đồ vài câu 
Thánh nghe chưa rõ đủ điều 
 Thánh còn nhắc lại thầy đồ mấy câu 
Tiên chi đức tổ từ đường 
Những lời thánh dậy thầy còn nhớ không 
Nói ra cho hết sợ đời 
Thầy còn nghiêng ngả đứng về một bên 
Thánh đây đã dậy từ đầu đến đuôi 
Nghe thầy chưa ngả bên nào 
Bên nào chính gốc thì thầy tự theo 
Gốc này gốc chính sum sê 
Ngày mai cây lớn nhiều cành 
Cây đa phúc lộc có duyên lộc vàng 
Sau này phú quí giàu sang 
Được thánh chỉ bảo được con rùa vàng 
Ở đây là đất giàu sang 
Thần rùa đất thánh ở trong đất đình 
Cung môn hợp tuổi chuột vàng 
Làm chơi ăn thật rõ ràng thần cho 
Mai đây nhờ phúc thần rùa 
Phù cho con bạc đều đều mà sơi 
Ăn ngon nói nhỏ người nghe 
Được người tiên giúp thánh phù dài lâu 
Được ăn túc tắc cười thầm 
Đừng nghe gái gọi đánh lừa mà kêu 
Cho ăn tự khắc có thần 
Bảo cho mà biết chơi đùa ít thôi 
Thơ hay xin báo thầy đồ 
Thần rùa bảo thật thầy tin rùa cười 
Năm nay đẹp sáng trời ra 
Thầy ăn phúc lộc cây đa trời phù 
Thầy đồ 249

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Lên đường 

Ngày mai đi lễ đi cầu 
Thần cho ai đẹp đi cầu được ngay 
Tháng sau sung sướng ai bằng 
Đẹp người đi lễ đi cầu có duyên 
Đa mưu thắng thế ai bằng 
Trời cho thì được việc gì cũng lên 
Đa mưu tắc quái lại thành 
Để no công việc hoàn thành thảnh thơi 
Khôn ngoan trí tuệ hơn người 
Giỏi giang công việc thầy no được rồi 
Mới thì thầy nghĩ phân vân 
Nghĩ ra công việc đa mưu thầy cười 
Mai đây có kẻ chửi thầy 
Đánh lừa thiên hạ mặt dầy mồm to 
Phong lưu chính diên thầy đồ 
Đường đường chính chính việc ta ta làm 
Ta làm không hại đến ai 
Ta làm chính đáng việc ta che mồm 
Thần cho thần bảo phải làm 
Công thành danh toại ta cười ung dung 
Tự nhiên mưu kế trời phù 
Trời cho thầy được lu bù mà ăn 
Ăn rồi thầy nghĩ đến ai 
Có công giúp ích cho đời vinh hoa 
Mai đây thầy sung thầy sướng thầy cười 
Thầy ăn cơm hớt thiên hạ thầy cười 
Mồm to có mệnh mồm to 
Khôn ngoan là chí thầy đồ 
Dùng mưu giải quyết thầy đồ cười vui 
Thầy đồ 248

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

Hồi xuân   

Đêm thu trăng sáng nửa chừng 
Đêm nằm không ngủ nắm mơ ai vào 
Chập chờn trong lúc đêm khuya 
Nghe tin ai gọi đến tai em cười 
Hồn nhiên tỉnh giấc chiêm bao 
Nào ai có thấy ai vào gọi em 
Đêm thu trăng sáng nửa chừng 
Nửa vui nửa thích nửa đùa trêu em 
Đêm nay chính mới là đêm 
Đêm thu tháng tám trăng rằm tháng giêng 
Đầu năm sáng tỏ ai cười 
Đầu năm xuân mới ai cười yêu em 
Chim bao em biết cả rồi 
Thầy yêu thầy rỡn thầy đùa mân mê 
Thầy nhìn em trẻ đẹp ra 
Trông em chúm chím em cười có duyên 
Thả nào thần báo em vui 
Em hay yêu thích thầy đồ phải không 
Duyên này phúc nợ ba sinh 
Đời em trăng khuyết nửa chừng lại thôi 
Duyên em tự bởi ông trời 
Từ đâu đưa đến cho thầy ngựa trâu 
Đời em hiến cả dâng thầy 
Trao thân gửi thịt để thầy thương em 
Thầy yêu thầy thích thầy vần 
Em làm trâu ngựa cho thầy sướng vui 
Mai kia thầy nhớ em cười 
Thầy yêu em thích thầy cười mồm to 
Đang vui thích chí chan hòa 
Đột nhiên có tiếng đàn bà mồm to 
Nghe đâu đang gọi thầy đồ 
Ra đây em bảo xin thầy thôi đi 
Đừng ham gái trẻ làm chi 
Thầy khôn nói nhỏ thầy cười thôi ngay
Thầy đồ 247


Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Tổ tiên họ mai 

Thương nhau mái ấm ra đình 
Như chim có tổ như người có tông 
Tổ tiên là gốc tại gia 
Sinh sôi nẩy nở chuyền đời cháu con 
Mai đây con cháu đầy nhà 
Từ đường phúc lộc đức dầy đông con 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Nhìn về ông tổ thiện duyên phúc lành 
Thơ hay chim hót trên cành 
Mừng ông tổ khảo chúc bà sinh ra 
Nam nhân nữ tú sinh tài 
Họ mai chính diện từ đường tông chi 
Họ mai sinh thứ nối dòng 
Văn nhân đại diện phúc thành trời cho 
Đường đời phúc phận tay ba 
Đúng duyên đúng số là ba vợ chồng 
Thương nhau cho đến bạc đầu 
Đường kim mũi chỉ không nhầm họ mai 
Sau này có tiếng có tăm 
Rượu ngon gái đẹp thầy nào bỏ quên 
Ra đường thấy gái ăn chơi 
Thầy nhìn thầy thích các em mời thầy 
Thầy đồ lại hỏi các em 
Hôm nay định liệu mời thầy đi đâu 
Các em vừa nói vừa cười 
Nếu thầy ưng ý mời vào cung mây 
Làm mưa làm gió mấy ngày 
Thầy ăn thỏa mái mấy ngày trời mưa 
Trai to hến nhỏ sò dài 
Tiếp thầy thỏa mái thầy cười như điên 
Hôm sau thầy có về nhà 
Vợ hỏi không nói vợ cười không thưa 
Bà hai đấm bóp thương thầy 
Thầy yêu nói nhỏ thầy cười nhớ ai 
Hôm qua vắng mặt mấy ngày 
Thầy đi không bảo thầy không nói gì 
Hôm nay thầy nghĩ thế nào 
Của nhà ông bỏ ông vơ của người 
Tội này ông nghĩ mà xem 
Đúng ra mà nói tội này ông gây 
Cho nên chị em cũng biết cả rồi 
Ông đi theo gái mấy ngày 
Chị em tội vẫn hằng ngày nhớ mong 
Ông về chẳng nói chẳng rằng 
Chị em tôi hỏi mấy ngày ở đâu 
Thầy đồ xuống dốc hạ thang 
Thầy đồ khéo nói bùi tai vợ cười 
Mấy hôm tôi ở cung mây 
Trời mưa trời gió không về được đâu 
Thành ra đã lỡ mất rồi 
Bây giờ vợ hỏi vợ cười thầy yêu 
Trai to hến nhỏ sò dài 
Khuyên thầy hai chữ thầy thôi thầy cười 
Mấy hôm mưa gió ăn dầy 
Thầy còn nhớ mãi bao giờ thầy quên 
Thơ hay chim chúc thầy đồ 
Thầy đi ăn vụng có ngày tiêu ma 
Tình thương mái gia ấm đình 
Thầy không chung thủy thầy không trọng lời 
Lời khuyên thần báo thầy đồ 
Nếu thầy còn nữa thầy cười hóa ma 
Số thầy sướng quá thầy vui 
Thầy không giữ được thầy ra làm trò 
Cho quỉ đến xem hai vai gánh nặng 
Từ đây xin chừa 
Gái dủ không nghe thần tài lại gọi thầy đồ 
Thầy thôi thì được sau này có duyên 
Sang năm tân mão mèo vàng 
Còn nhiều gái đẹp dủ thầy đi ăn 
Thầy khôn dùng chí được mưu 
Đánh lừa hến nhỏ trai to sò dài 
Được ăn thỏa mái chơi bời 
Được lòng thị mẹt mặt mo đít dầy 
Thầy đồ 246


Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

Bên sông 

Sang sông qua mấy nhịp cầu 
Qua sông em đợi thầy cười gọi em 
Nghe thơ thầy gẩy cung đàn 
Lòng em sao suyến như người gọi em 
Ngâm thơ chỉ có thầy đồ 
Thầy ngâm em hát thầy đàn em vui 
Nghe thơ thầy đọc em cười 
Vui vui em thích thầy cười yêu em 
Hôm nay nắng xế về chiều 
Cây đa bóng ngả về chiều 
Thiu thiu buồn ngủ nhìn ai chập chờn 
Đêm đông gió lạnh ai cười gọi em 
Ra đây thầy gẩy cung đàn 
Em nghe thầy hát cung đàn gọi ai 
Cung đàn thánh thót bên tai 
Nghe thơ thầy đọc thầy buồn nhớ ai 
Đêm qua cửa đóng then cài 
Em nằm không ngủ em chờ thầy sang 
Thầy đồ còn nghĩ đến ai 
Để em lăn lóc ngủ say một mình 
Nghe thơ thầy hát thầy vui 
Của nhà thầy bỏ thầy vơ của người 
Hôm nay em biết thầy rồi 
Thầy mê theo gái thầy quên của nhà 
Đường đời hạnh phúc tay ba 
Biết ăn khéo ở là ba vợ chồng 
Từ nay cho đến về sau 
Khuyên thầy hai chữ đừng quên của nhà 
Xin thầy cứ nhớ cho em 
Đừng quên hến nhỏ sò dài thầy yêu 
Trai to hến nhỏ sò dài 
Thầy hôn tất cả thầy thương sò dài 
Sò này quí lắm thầy ơi 
Thơ hay thần gửi thầy đồ 
Đọc đi cho kỹ xem thơ còn nhiều 
Thơ hay thần khuyên nhắn nhủ đôi lời 
Thầy đồ giữ lấy sau này 
Có duyên tự bởi ông trời 
Đi đâu theo đấy là người có tâm 
Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Đừng ham gái đẹp đừng chê của nhà 
Việc này trời tự khắc no 
Nếu không ưng ý thần không hài lòng 
Thầy đồ tỉnh giấc say mê 
Y lời thần bảo sau này làm lên 
Mai kia giàu có ai bằng 
Đi bán vé số là người thẳng ngay 
Ở đời ai biết cho ai 
Sau này trời phú cho ngay thầy đồ 
Cầu sao được vậy ai bằng 
Nghe trời thì được tiếng tăm thơm lừng dài lâu 
Thầy đồ 245