Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

Hơi men 

Đêm qua tắt lửa tối đèn 
Tự nhiên nó tắt hay là thầy quên 
Thầy đồ giả cách ngủ say 
Biết rằng có chuyện thầy say thầy cười 
Hôm qua em gọi đi chơi 
Vào nhà quán trọ thầy chơi lu bù 
Thầy ăn thầy nói thầy cười 
Được em gái trẻ thầy cười hả hê 
Hôm nay nhất định không về 
Thầy làm thỏa mái chơi cho vài ngày 
Hôm nay em chúc mời thầy 
Thầy uống chén nữa thầy say thầy cười 
Rượu lồng uống cạn hơi men 
Thầy say không ngủ thầy còn lơ mơ 
Thầy say ra đỏ hồng hào 
Trông thầy tráng kiện thầy cười có duyên 
Từ nay cho đến về sau 
Xin thầy nhớ lại cho em được nhờ 
Đời em vui thích có thầy 
Đời em hiến cả tuổi đời thanh xuân 
Non xanh trẻ đẹp hơn người 
Thầy trông đã thích thầy mê em rồi 
Bây giờ thầy vẫn yêu em 
Thầy bán vé số thừa tiền chơi hoa 
Không chơi thì phí tuổi đời 
Dại gì thầy bỏ tội gì thầy quên 
Sang năm sung sướng ai bằng 
Ăn ngon mặc đẹp ai chê thầy đồ 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Khôn ngoan bậc nhất nhiều em yêu thầy 
Thầy đồ có tiếng ăn chơi 
Về nhà sợ vợ thầy cười vui vui 
Bà cả nhìn thấy thầy về 
Bà vợ không biết hỏi thầy đi đâu 
Mấy hôm thầy bận việc gì 
Bấm điện tôi gọi thầy cười với ai 
Thầy ăn phải bả gái rồi 
Rượu ngon gái đẹp thầy quên gái già 
Gái già tha thứ cho thầy 
Lần sau còn thế gái già không tha 
Thầy đồ nghĩ kế xuống thang 
Cho vui cho vẻ thầy thương gái già 
Thầy đồ 399
 

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Trước sau 

Ai khen ai khéo tính rồi 
Thầy đồ tính trước thầy cười ăn to 
Hôm nay thầy tính được rồi 
Khôn ngoan thầy định trước sau vẫn thành 
Đường đi có trước có sau 
Tưởng rằng thầy nhớ hay là thầy quên 
Mai đây có chức có quyền 
Được ăn được nói được cười thầy yêu 
Thầy đồ đi lễ nằm mơ 
Thần linh báo để thầy đồ ăn to 
Mai đây phúc đến tặn nhà 
Duyên trời đưa lại cho thầy cứ xơi 
Được ăn thầy có ngại chi 
Hương lồng lửa bén đến ngày trời cho 
Mười phương em đẹp số thầy 
Từ đâu đưa đến gái tơ trẻ người 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Thầy đồ trông thấy thốt lên kêu trời 
Hôm nay chóng mặt quay cuồng 
Có phải sự thật hay là giấc mơ 
Trời thương trời phú cho thầy 
Kể chi thầy được thầy cười tươi vui 
Tơ tắm óng ả duyên tiên 
Phong lưu phú quý tiền duyên dáng trần 
Trăm năm phúc phận có duyên 
Trời xui đưa đến thầy cười yêu em 
Mai đây thầy gặp nhiều em 
Như đàn bươm bướm bay vào dàn hoa 
Hoa lan hoa huệ hoa nhài 
Hoa tiên đẹp nhất trên đời thầy yêu 
Kể chi những việc ở đời 
Tiền nhiều gái đẹp dại gì thầy quên 
Trời cho thầy cứ đến xơi 
Thầy không sợ vợ thầy yêu gái già 
Nói ra khuây khỏa cho vui 
Đúng thầy sợ vợ thầy còn ra oai 
Bà cả nghe thấy buồn cười 
Mệnh bà quá lớn thầy còn phải e 
Mang danh hai tiếng thầy đồ 
Lắm mưu nhiều kế thầy thua gái già
Thầy đồ 398
 

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Bậc nhất 

Thầy đồ tốt bụng gặp tiên 
Sang năm phúc đến có duyên chúc mừng 
Năm nay thêm của thêm người 
Sang năm vạn sự thầy cười ăn to 
Chiều theo ý muốn của thầy 
Mừng thầy vạn sự chúc thầy trăm năm 
Thơ hay thần báo được ngày 
Đẹp duyên đúng số đẹp người trẻ trung 
Xa sôi vạn dặm vẫn thành 
Trời cho thầy hưởng thầy còn ngại chi 
Lương duyên tự bởi ông trời 
Số son phận đẹp thần đưa đến nhà 
Non xanh trẻ đẹp ngây thơ 
Thầy đồ trông thấy đứng nhìn hồi nâu 
Trời ơi tôi tỉnh hay mê 
Có phải sự thật hay là tôi điên 
Hôm nay chóng mặt quay cuồng 
Phải chăng số phận tôi điên mất rồi 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Tiên cho tôi gặp trời phù cho tôi 
Ăn mày gặp vận chiếu hoa 
Ăn trên ngồi trốc uy nghi chức quyền 
Tưởng chi là bạn cố hiền 
Rắn thần bạn tình đời anh nhem 
Công lao rắn giúp cho thầy 
Công thành danh đạt sau này ăn to 
Hai thân chầu chực đêm ngày 
Cùng chung một tổ học tiên trên trời 
Đường đời số phận khác nhau 
Anh trên em dưới chia đôi bậc thầy 
Thầy đồ bậc nhất có tên 
Còn như rắn địa đi tìm của rơi 
Ngàn năm đất lấp vùi sâu 
Kim cương của quí vàng màu đá hoa 
Của thiên của địa chôn vùi 
Toàn là của quí rắn thần tìm ra 
Công lao rắn có phép mầu 
Tiên cho rắn được hưởng lâu đến già 
Thầy đồ 397

 

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Đố thầy 

Thơ hay em đố thầy đồ 
Thầy đi uống rượu thầy về còn say 
Ra đường thầy gặp ma chơi 
Thầy tưởng đom đóm thầy cười gọi ma 
Ma men ma lọ ma này 
Thầy tưởng ma thật ám ngay vào thầy 
Thần linh lại báo thầy đồ 
Thơ đây thầy đọc thầy xem thế nào 
Xem thơ thầy đọc đoán ra 
Đố thầy đón được con ma trêu thầy 
Ma lem ma lọ ma này 
Thầy đi ăn cỗ ma theo thầy về 
Ma này chẳng phải ma người 
Con ma đau mắt con ma vật người 
Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra 
Thầy đoán chẳng được thầy thua ma rồi 
Ma này nó ở với thầy 
Thầy không biết nó nó cười như điên 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Con ma đến gọi thầy đồ 
Chúc thầy ly rượu chúc thầy say xưa 
Rượu ngon gái đẹp yêu thầy 
Thầy say nghiêng ngả thầy còn lơ mơ 
Hôm nay thần báo rõ ràng 
Con ma men tửu uống vào thầy say 
Ma này không họ không tên 
Không mắt không mũi không tai không mồm 
Mồm ma dài ngoãng như chai 
Thầy không biết nó nó cười thầy ơi 
Ma này mới thực là ma 
Ma men ma tựu con ma rượu lồng 
Uống vào ngất ngưởng thầy say 
Các em trông thấy thầy cười như ma 
Hôm nay thần mới nói ra 
Đố thầy đoán được con ma trêu thầy 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Con ma men tửu uống vào thầy say 
Ma này bá ngọ thầy đồ 
Thầy tưởng ma thật thầy nhìn sợ ma 
Hôm nay thầy vẫn sợ ma 
U mày cứ dọa thầy đồ kêu lên 
Ma ơi ma ỡi ma ời 
Ma ở trong lọ ma vào trong chai 
Thầy đồ đỏ mặt tía tai 
Thầy chỉ chai rượu làm tao hết hồn 
Từ nay tao cạch đến già 
Thầy chỉ chai rượu thầy cười gọi em 
Từ nay cho đến về sau 
Bu mày láo toét dọa thầy sợ ma 
Hôm nay thầy đã biết rồi 
Bu mày còn dọa thầy lôi vào buồng 
Đánh cho tơi tả cúi đầu 
Đánh cho nghiêng ngả cúi đầu mà rên 
Thầy đồ 396

 

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021

Đường tu 

Thơ hay thánh gọi thầy đồ 
Thầy đi với rắn rắn chờ thầy sang 
Đầu năm tân mão mèo vàng 
Thầy nghe rắn gọi thầy cười gặp may 
Thần linh đã báo thầy đồ 
Tiên cho rắn gặp thầy đồ uy linh 
Tai to mặt lớn hơn người 
Mệnh thầy quá lớn thầy cười có duyên 
Hôm nay ra ngõ đẹp ngày 
Bắt chim bắt bướm được ngay hổ vàng 
Thần tài thần lộc báo cho 
Thầy đồ làm phép xoa tay thầy cười 
Được ăn đúng số thầy mừng 
Thầy tu đến đích tiên cho thành tài 
Từ nay cho đến về sau 
Công thành danh toại đấy là trời cho 
Đương nhiên gặp phúc trời phù 
Số son phận đẹp trời cho mà làm 
Giang tay hứng lấy lộc vàng 
Tiền nhiều gái đẹp vẫn còn tranh nhau 
Số son thầy hưởng đến già 
Nhiều cô gái trẻ nằm mơ yêu thầy 
Thần tài thần lộc bảo nhau 
Cùng nhau ôm bụng cười đau cả người 
Thầy đồ nghe thấy làm thinh 
Biết rằng thần giỡn thần đùa không sai 
Mai đây thầy có lộc nhiều 
Rượu ngon gái đẹp thầy chơi lu bù 
Thầy đồ thần rắn hỏi nhau 
Mai đây còn nữa thầy cười sua tay 
Thầy đồ liếc mắt cười thầm 
Thầy thôi cũng được để dành cho con 
Thần rắn bó bụng xoa tay 
Của đâu có của để dành cho con 
Thần rắn lại bảo rằng là 
Đời ta ta máy đời cáy cáy đào 
Mai kia thần rắn gọi tên 
Chỉ tay năm ngón chỉ vào cô em 
Xoa tay làm phép rắn cười 
Gọi là lấy lộc chúc mừng cô em 
Tuổi đời đẹp lắm em ơi 
Nhìn em tuổi trẻ thơ ngây tuổi đời 
Non xanh nước biếc chân trời 
Xa trông như ngọc tiếng cười thanh tao 
Trông em mơn mởn má đào 
Ai trông chẳng thích ai cười thầy mê 
Mai đây thầy đón em về 
Nằm chung tổ ấm nằm kề bên nhau 
Thầy đồ 395 

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

Trời cho 

Trời xanh mây thắm tình người 
Trời thương trời phú trời cho thầy đồ 
Trông thầy sáng sủa đẹp trai 
Nhìn thầy vui tính thầy cười có duyên 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Thầy cười nghiêng ngả nhiều em yêu thầy 
Hôm nay sáng rõ thầy đồ 
Tự nhiên thầy được ăn rầy 
Thầy tu đến đích tiên cho lộc vàng 
Lộc này chính diện tiên cho 
Hoa lan hoa huệ hoa dơn thầy cười 
Sang năm đúng số thầy ơi 
Tình duyên gái đẹp bốn phương kéo về 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy còn thu xếp đón chào các em 
Trời thương trời phú cho thầy 
Ăn ngon mặc đẹp nhiều em theo thầy 
Thầy ăn thầy nói thầy cười 
Được em gái trẻ thầy cười hả hê 
Hôm nay ăn chắc không về 
Ta làm thỏa mái chơi cho vài ngày 
Hôm nay em chúc thầy ơi 
Thầy uống chén nữa thầy say thầy cười 
Rượu lồng uống cạn hơi men 
Thầy vào quán trọ thầy chơi lu bù 
Từ nay cho đến về sau 
Xin thầy nhớ lại đời em được nhờ 
Đời em vui sướng có thầy 
Đời em hiến cả tuổi đời thanh xuân 
Non xanh trẻ đẹp hơn người 
Thầy trông đã thích thầy mê em rồi 
Bây giờ thầy vẫn thảnh thơi 
Thầy bán vé số thừa tiền chơi hoa 
Không chơi thì phí tuổi đời 
Dại gì thầy bỏ dại gì thầy quên 
Thầy đồ đứng hẳn một bên 
Để cho rắn hỏi thầy dùng nữa không 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Nếu còn nhiều nữa rắn đem đầy nhà 
Hôm nay thầy thích vui cười 
Em nào cũng đẹp em nào cũng xinh 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Xin thầy chững lại thầy cười bông rua 
Thóc đâu mà đãi gà rừng 
Sức đâu mà chọi trâu rừng như voi
Thầy đồ 394

 

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

Đường tu 

Cha sinh mẹ dưỡng cù lao 
Sinh năm đẻ bẩy phúc tiên còn chờ 
Nhờ trời đức phật thánh cho 
Hỏi người đi lễ đi cầu là ai 
Số son phận đẹp thầy đồ 
Có tên có tuổi là người họ mai 
Sang năm ăn lộc đường dài 
Lộc thiên lộc địa của người em cho 
Mai đây phúc lộc đến nhiều 
Của ngon vật lạ hiến thầy theo không 
Thầy đồ ngẫm nghĩ ngại ngùng 
Thần linh thổ địa thần tài bảo ăn 
Tích duyên làm phép yểm bùa 
Rắn thần cứ bảo lộc trời cho ăn 
Thầy tu hóa phép được rồi 
Vừa làm vừa học tiên ông chấm bài 
Mai sau ngọc phép hóa tiên 
Rùa vàng hóa lộc đất linh hóa rồng 
Được ăn học phép thần tiên 
Thầy đồ đắc đạo thầy cười ăn to 
Thơ hay thần gửi thầy đồ 
Tiên cho thơ chúc thầy đồ mừng vui 
Đường đi còn rộng còn dài 
Thơ tình thầy hẹn nhiều em yêu thầy 
Thầy trông một lũ theo sau 
Một đoàn bươm bướm yêu thầy hái hoa 
Cây xanh nụ tía hoa vàng 
Thầy đồ hưởng tất bắt nàng hồi cung 
Giang tay ôm lấy thầy đồ 
Thần rắn bắt vía các em mê thầy 
Trông xa đã thấy em cười 
Em nào cũng thích thầy đồ đẹp trai 
Long ly qui phượng trầu vào 
Thần rắn bắt nhái đem vào trong cung 
Trong cung chỉ có thầy đồ 
Thầy làm một mẻ thầy xoa em cười 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Thầy làm em sướng thầy gù em rên 
Thơ hay tuổi đẹp trăng tròn 
Thầy ham của quý thầy còn đa mang 
Ngang nhiên thầy được nếm mùi 
Đời thầy sung sướng nào ai dám bì 
Thần tài phúc hậu cười luôn 
Còn như thần rắn bắt tay xoa người 
Nhiều em thích thú yêu thầy 
Để thầy thỏa mái thầy cười em vui 
Thầy đồ 393
 

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

 Thơ hay 
 
Mừng trời mừng đất ngày nay 
Thuận hòa mưa gió đổi thay cho người 
Hôm nay trời đẹp lên thơ 
Có duyên trời định đã chờ từ lâu 
Lương duyên trời bắc qua cầu 
Qua sông mấy nhịp bắc cầu em sang 
Từ nay cho đến về sau 
Tình thương em nhớ bạn đời trăm năm 
Tình yêu em gửi cho thầy 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già
Mai sau chúc mọc tre già 
Măng non tuổi trẻ thơ ngây vui cười 
Trời cho có mắt có tai 
Lớn lên hóm hỉnh là con thầy đồ 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Ai trông cũng bảo đẹp trai hơn thầy 
Trời thương trời phú cho thầy 
Con nhà hiếu học có tài văn hay 
Thầy đồ sung sướng vui mừng 
Sinh con tuổi đẹp sau này làm lên 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Tâm thành chí hiếu là người họ mai 
Ra đường giáng điệu đẹp trai 
Thầy đồ vui sướng mừng con hơn thầy 
Đường đời là phúc trời cho 
Tu nhân tích đức bẩy đời 
Trọn tình trọn nghĩa bẩy đời có duyên 
Sơn son dấu ấn đóng rồi 
Công thành danh toại là tên thầy đồ 
Lương duyên phúc phận thầy mơ 
Gọi là thánh báo lạc vào cung tiên 
Mười năm yêu gái lạc loài 
Yêu tinh thần nữ thầy mê em rồi 
Mười năm vất vả long đong 
Thầy tưởng sướng như ông hoàng 
Đêm nằm thầy tưởng đến tiên 
Trăm năm phúc đến có duyên tơ hồng 
Tiên cho gặp vợ thành chồng 
Sinh con đẻ cái có tài văn hay 
Duyên do tự bởi ông trời 
Từ đâu đưa đến gặp người phúc tiên 
Sang năm ăn cả lộc trời 
Tiền duyên kiếp trước là người có tên 
Thơ hay tiền định sau này 
Đúng duyên đúng số có tên thầy đồ 
Có thơ thần nói không sai 
Bao giờ cây sắt ra hoa 
Gà đồng biết gáy gọi loa em về 
Bao giờ công chúa lộ thiên 
Thì nàng công chúa kết duyên mới thầy 
 Bao giờ tên lỏ lộ thần 
Thầy đồ xem tướng thầy cười đọc thơ 
Sang năm hoa nở tứ mùa 
Mời thầy đến gốc cây đề đón em 
Thầy đồ 392 

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

Duyên trời 

Thiên nhiên tạo hóa trời cho 
Hồn nhiên mây nước núi sông thiên đường 
Bầu trời cảnh đẹp núi sông 
Non xanh nước biếc một mầu đẹp tươi 
Trời cao biển rộng sông dài 
Cung tiên điện ngọc là nơi đến thờ 
Trên thờ thượng đế ngọc hoàng 
Văn quan võ bá hai hàng uy nghi 
Dưới thờ tả hữu quần thần 
Công đồng tứ phủ vạn linh công chúa 
Từ nay cho đến về sau 
Thần tiên núi ngọc trời cho núi vàng 
Bầu trời cảnh đẹp bao la 
Thiên nhiên vạn phúc hóa ra ngọc vàng 
Thơ hay là phúc duyên trời 
 Thần linh bảo để thầy đồ có tên 
Ăn mày là phúc có duyên 
Hoa rơi cửa phật hoa tiên trên trời 
Sang năm canh tý chuột vàng 
Đầu xuân năm mới tháng dần có duyên 
Tháng ba hổ báo chuột vàng 
Nhân thìn thánh gọi thầy đồ được ăn 
Tiền tài gái đẹp thầy mê 
Rượu ngon của quí tội gì thầy quên 
Thần cho cứ chén tội gì không ăn 
Mai sau nhờ phúc rắn thần 
Tiền tài gái đẹp rắn thần lo cho 
Đường đời có phúc có duyên 
Có tiên thánh đế dậy cho phép mầu 
Thơ sinh tuổi đẹp trăng tròn 
Tuổi đời trẻ đẹp vẫn còn thơ ngây 
Thần linh chúa đất đang cười 
Trời cho ai được thầy đồ có duyên 
Rắn thần làm phép hóa tiên 
Ăn mày phúc lộc đẹp duyên con rùa
Thầy đồ 391

 

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

Rong chơi 

Thầy đồ lắm vợ nhiều con 
Thanh danh có tiếng uy quyền chức cao 
Số son phận đẹp duyên trời 
Mệnh thầy số đẹp thầy vơ được nhiều 
Giang tay ôm lấy nhiều em 
Măng non tuổi trẻ đẹp người tài ba 
Mai đây gái đẹp đầy nhà 
Thầy trông gái trẻ đẹp như bà hoàng 
Non xanh nước biếc mơ màng 
Thầy nhìn mơ tưởng khác nào tây thi 
Từ nay cho đến về sau 
Đời thầy vui sướng nhiều em mê thầy 
Sang năm đúng số thầy ơi 
Tiền tài gái đẹp thầy cười ăn to 
Long thần lại bảo thầy đồ 
Được ăn cứ chén tội gì không chơi 
Tiên cho phúc phận ăn dầy 
Tiền thì không thiếu rắn thần no cho 
Ăn tiêu là bậc nhân tài 
Rượu ngon gái đẹp tội gì thầy quên 
Nhiều em lại nói khen thầy 
Trông thầy đẹp lão yêu thầy đẹp trai 
Thần linh hóm hỉnh tinh đời 
Thần hay nói kháy thần cười mỉa mai 
Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
Trông thầy tướng mạo thầy cười đa dâm 
Thần tài rí rủm cười thầm 
Thầy đồ chơi gái lộc nhờ bạn thân 
Mệnh thầy phúc lộc tiên cho 
Được ăn được nói nhiều em mê thầy 
Thần linh chúa đất trong nhà 
Báo cho thầy biết sau này thầy quên 
Đa tửu bại tâm đa dâm bại thận 
Bây giờ sức khỏe như voi 
Thầy ăn bồi dưỡng thuốc thang đầy bồ 
Mai kia quyết sách không no 
Thầy chơi đúng mức no bò trắng răng 
Thầy đồ 390

 

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

Đường đi 

Có thơ nhấp bút khen thầy 
Thập thò như tướng được lên 
Thăng quan tiến chức có tên thầy đồ 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Có tin lửa đỏ có ngày thần cho 
Mai đây phú quí giàu sang 
Thần cho trâu mộng thánh cho lợn vàng 
Ăn to là lúc trời cho 
Được ăn được nói được ngồi mâm trên 
Tiền tài gái đẹp thần tiên 
Rượu ngon của quí nhiều em hiến thầy 
Dâng lên cung tiến thầy đồ 
Toàn là gái đẹp nằm mơ yêu thầy 
Sang năm tích thóc đầy bồ 
Thầy chơi đa dạng thầy cười vui chơi 
Hôm nay thầy thích chơi vui 
Đỏ đen là vận được thua là thường 
Đổi vàng lấy bạc chơi vui 
Đổi đen lấy đỏ thầy cười ăn to 
Đẹp duyên có ý thầy đồ 
Khôn ngoan thầy đã bắt tay cô nàng 
Thiu thiu buồn ngủ thầy ơi 
Thầy đang làm phép bắt nàng về cung 
Duyên may phận đẹp yêu nàng 
Đúng duyên em nợ thầy đồ gặp em 
Non xanh trẻ đẹp gái tơ 
Thầy yêu thầy thích thầy vần cả đêm 
Đường đi khắp bốn phương trời 
Ăn may phận đẹp duyên trời gọi cho 
Duyên tình lắm vợ đa thê 
Thầy trò đôi bạn chúc thầy ăn to 
Mai sau tích thóc thành vàng 
Tính nhân mệnh lớn phúc càn trời cho 
Duyên trời cân nhắc rõ ràng 
Mệnh thiên trời định giờ càn từ lâu 
Được ăn có phép nhiệm mầu 
Nhìn xuống chỉ địa công hầu tước khanh 
Đành rằng có phép nhiệm mầu 
Cùng ăn no đói cùng cười có nhau 
Thiên nhiên làn bạn đồng hành 
Cùng vào một cửa đúng giờ càn khôn 
Tu nhân đắc phúc trời cho 
Tiền duyên hai bạn sau này đẹp đôi 
Thần linh chúa đất buồn cười 
Hỏi trời cũng gật sau này hỏi ai 
Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
Đẹp trai lắm vợ đa thê thầy cười 
Hỏi ai đi sớm về khuya 
Hỏi ông thổ địa mải mê đi tìm 
Tìm người tìm của mới hay 
Tìm lông theo vế bắt chim đại bàng 
Ba năm truyền phép nhiệm mầu 
Đúng vào chỗ hiểm được con trâu vàng 
Ăn to rắn địa thần linh 
Sau hai đôi bạn làm giàu như chơi 
Của ngon vật quí trên đời 
Thiếu chi vợ đẹp gái thì trẻ trung 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Thần linh rắn địa cười thầm ăn to 
Thầy đồ 389
 

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

Gửi anh 

Thơ tình em gửi cho anh 
Mới quen em dám bắt tay đứng nhìn 
Nói ra em vẫn nhớ anh 
Nhớ đêm không ngủ nhớ ngày không ăn 
Đi đâu em vẫn nhớ thầm 
Lòng em sao xuyến tương tư mất rồi 
Đêm mong ngày đợi tháng chờ 
Để tình em nhớ để lòng em thương 
Thương anh chẳng nói được gì 
Nhìn nhau tức giận muốn ghì mà hôn 
Trông xa lửa bén hương lồng 
Tình em trỗi dậy thẫn thờ người ra 
Đời người được mấy hội xuân 
Không nhanh xuân đuổi xuân tan mất thôi 
Đêm nằm không ngủ nghĩ nhiều 
Chỉ mong đến sáng đi qua liếc nhìn 
Trông anh có dáng đẹp trai 
Trông người phong nhã có duyên nụ cười 
Ngày ngày em gặp ngẩn ngơ 
Nào ai có thấy cho tình em yêu 
Đêm năm canh thổn thức em chờ 
Nhìn ra chẳng thấy vật vờ như điên 
Thôi đành cũng thế là đành 
Nằm im một chỗ để chờ ngày vui 
Sang xuân hoa nở em cười 
Đầu năm xuân mới em chờ cuối năm 
Đang yêu chớm nở hoa hồng 
Đời hoa con gái biết mùi hương bay 
Xa trông mây nước em cười 
Ngắm trăng kỳ ngộ duyên trời hỏi trăng 
Duyên tình hạnh phúc trăm năm 
Đẹp duyên phúc phận mối duyên tơ hồng 
Trời cho ai đẹp hỏi trăng 
Chim trời cá nước biết đâu mà tìm 
Trời cho có phúc gặp may 
Tơ hồng đỏ thắm lọt vào cung trăng 
Tháng năm tháng bẩy qua rằm 
Mùa thu tháng tám trăng tròn chờ ai 
Ra thơ em gặp anh tài 
Hỏi trăng mây nước gặp người tài ba 
Số son em gặp thầy đồ 
Nhà thơ văn học nhà thơ yêu đời 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ lãng mạn thầy sờ bắt tay 
Đời em chưa gặp bao giờ 
Làm em ngượng ngịu sững sờ người ra 
Bắt tay khôn khéo thầy cười 
Xong rồi em nghĩ về nhà em mong 
Thầy truyền đường phép em mê 
Ăn xong đi ngủ em mê thấy thầy 
Thần linh cho chí thần tài 
Ban đêm báo mộng ban ngày chờ ai 
Hai thần khúc khích cười thầm 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Mừng thầy gái đẹp được ngay 
Thầy đồ 388

 

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

Gọi em 

Nghe thơ ai gọi em vào 
Thần tiên núi ngọc thần đưa em vào 
Giang tay ôm lấy thầy đồ 
Nhà thơ hiếu học văn hay tuyệt vời 
Văn nhân nho sĩ nhân tài 
Nhà thơ văn học tiếng tăm vang lừng 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Ngâm thơ yêu thích thầy mơ em rồi 
Mai đây gặp phúc thầy đồ 
Thầy đàn em hát thầy ca em mừng 
Vui vui hạnh phúc đến rồi 
Long thần chiếu ngự mời thầy ngồi trên 
Hôm nay thầy hỏi ai đưa 
Hai nàng thiếu phụ đứng chờ ai đây 
Thần tiên núi ngự đưa vào 
Hai nàng thiếu phụ ra chào lang quân 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Có nàng chính phụ đang yêu thầy đồ 
Mai đây thầy vẫn còn yêu 
Gặp nàng tố nữ tươi cười như hoa 
Thầy đồ ngắm mãi đứng nhìn lại khen 
Người đâu dáng đẹp thơ ngây 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như bà hoàng 
Non xanh bích ngọc tây thi 
Trời xinh dáng thế hiến cho thầy đồ 
Thơ này có chức quyền cao 
Sang năm quyền quí được vào tây môn 
Quyền cao là chức thầy đồ 
Cung tiên điện ngọc thầy thờ tiên ông 
Ăn mày trời phật thánh tiên 
Long thần núi ngọc tìm thầy tiên chi 
Thầy đồ có chức có quyền 
Đồng môn kết bạn tiên cho hai người 
Được ăn được nói được cười 
Đất lành chim đậu mời thầy ngồi trên 
Chung nhau tu phúc cùng thầy 
Cùng chung học đạo cùng thầy khải môn 
Ăn nhau khác mệnh trời cho 
Cùng chung số phận tiên mừng cả đôi 
Thầy đồ 387 


 

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021

Gọi ai 

Thơ hay rắn gọi thầy đồ 
Thầy đi lấy thuốc lên rừng hái hoa 
Đang xem hoa nở trong rừng 
Gặp thầy lang thuốc ôn hầu bảo cho 
Hôm nay nhà rắn đi đâu 
Đi tìm nhà thuốc ôn hầu để mua 
Thầy lang cắt thuốc truyền nghề 
Lại đây thầy hỏi rắn đau chỗ nào 
Rắn đi kể tiếp thầy nghe 
Xin thầy cắt thuốc uống cho khỏi què 
Chân đi tập tễnh bấy nay 
Xin thầy cứu chữa cho tôi khỏi què 
Đời tôi dẵm phải cái đinh 
Uống bao nhiêu thuốc hết bao nhiêu tiền 
Bây giờ thành tật mất thôi 
Xin thầy cứu giúp xin thầy chữa cho 
Ôn hầu lại nói rằng là 
Cơm ăn ba bát thuốc đầy ba thang 
Người đi mới có hai đường 
Làm sao khỏi được thiếu đường thứ ba 
Ôn hầu cắt thuốc nói rằng 
Nhà ngươi có bệnh biệt tài giỏi giang 
Đang tu phát lộc tìm vàng 
Trời cho điểm hạn tìm đường thứ ba 
Có hay lại giở sau này 
Ngu xi không tính sau này hỏi ai 
Rành rành đội mũ che tai 
Con đường trước mắt lờ đi mà cười 
Bệnh này tái phát để xem 
Bao giờ tính đủ vào giờ càn khôn 
Xem đi mà học cho tường 
Tiếc rằng không đủ đường đi lại về 
Khôn ngoan đến hỏi thầy đồ 
Thầy xem tính lại đường đi đằng nào 
Đường đi dưới đất đường vào cõi âm 
Thiên thành là lúc trời cho 
Thầy đồ hỏi lại thầy cho mấy đường 
Đang ăn tu phúc lộc tiên 
Thầy đồ đã tính về sau vẫn còn 
Đường đi còn rộng còn dài 
Thiếu thì không được cho rồi hỏi ai 
Thương tình đội mũ che tai 
Đứng im một chỗ biết ai mà cười 
Trời cho có mắt có tai 
Lù lù trước cửa động vào lại thôi 
Thôi đanh chịu có thế thôi 
Thơ hay tiên hỏi thầy đồ mời ai 
Không ngoan ngoại mục sau này 
Cho thơ không đoán sau này thiệt thân 
Đáng ra có phúc có phần 
Ăn to nói lớn sau này giàu to 
Trời cho chín đủ ba đường 
Xem thơ không biết tính rồi lại quên 
Đụng vào một cái ăn to 
Đủ đường phúc đức đường tu ăn dầy 
Ôn hầu lại nói rằng là 
Cơm thời ba bát thuốc thời ba thang 
Đủ môn chứng cứ rõ ràng 
Thần linh nói khẽ rỉ tai thầy đồ 
Ba quan tính đủ mới hay 
Thiếu thì thần nhắc đủ thời ăn to 
Ba quan đứng trước lù lù 
Làm sao không thỉnh làm sao không mời 
Việc này thần báo cho hay 
Sau này không thỉnh sau này đừng kêu 
Một quan là phúc đại la 
Tu tiên phúc ngọc đại la chín tầng 
Trời cho thầy được thầy cười ăn to 
Mai kia đúng đủ bộ ba 
Thiếu thì không được chịu thua ăn dày 
Thầy đồ 386