Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

                             Đất anh hùng 
                   Ngàn năm văn hiến kinh đô 
         Ngàn năm văn hiến đất thành thăng long 
                   Ngàn năm lưu niệm đất rồng 
           Ngàn năm thánh đế đất thờ đế vương 
                  Lên thơ thánh báo lưu truyền 
              Văn hay là đất anh hùng giỏi giang 
              Lưu truyền nối nghiệp văn chương 
               Thi văn thi võ lưu truyền đời sau 
                       Đất linh là đất thủ đô 
          Ngàn năm văn hiến đẹp người có duyên 
            Tâm linh phúc thọ tiếng tăm thầy đồ 
                     Đường đi dài lắm nàng ơi 
      Đường rộng nàng bước đường dài nàng kêu 
               Đêm khuya trăng chếch đầu đình 
          Nàng ngồi không ngủ một mình chờ ai 
     Thương người nàng gọi tìm người nàng yêu 
                   Trông ra chẳng thấy ai vào 
            Một mình thơ thẩn miệng cười thờ ơ 
              Hoa ơi hoa buồn hoa héo hoa rơi 
   Không người chăm bón không người tưới hoa 
               Ngày mai phúc phận duyên trời 
            Trời run thánh rủi đến giờ gặp may 
               Nghênh ngang là tướng thầy đồ 
            Nàng đi ra ngõ đứng chờ người yêu 
               Trông ra chẳng thấy người nào 
             Quay về nhìn ngó đón chào cô em 
                      Ra đây anh bảo cô em 
                   Trời xinh ra thế cũng hay 
           Có duyên có phúc gặp ngay anh đồ 
               Thương tình anh bảo em nghe 
                     Mai đây trời lại sáng to 
          Tiền duyên trời định đến ngày gần đây 
                   Em tin anh đúng duyên trời 
              Trời vun trời đắp cho đời mai sau 
             Mai đây rồi anh chăm bón cho hoa 
             Không để hoa héo hoa buồn hoa rơi 
           Anh chăm tưới nước hoa cười tươi vui 
                   Ngày mai sáng sớm tinh mơ 
             Anh đi sách nước tưới hoa em cười 
                      Bây giờ em muốn cái gì 
                Thì em cứ bảo anh thì cho em 
                  Ngày mai anh có nhiều tiền 
              Uy danh chức phận lập lên cơ đồ 
                    Bao năm thánh để bảo cho 
                 Đến năm đến tháng đến ngày 
                    Đã hẹn chệch đi đằng nào 
               Duyên trời phúc phận trời mưa 
       Rồng phun ra nước rồng phun ra người
                 Mai đây thánh đế buồn cười 
                Trồng hoa chúc mọc đầu đình 
       Trồng người thì có năm rồng phun mưa 
                    Trời sinh trời hóa ra mưa 
          Năm lần bẩy lượt không thừa một xu 
                    Ngàn vàng đổi lấy một xu 
  Dâng lên chúc tụng thơ hay đáng giá ngàn vàng 
         Thơ hay lắm được chúc vàng ngàn cân 
                    Điều này thánh báo từ lâu 
         Thần linh đã báo trước ngày thành thân 
                      Chu vi tính đã được rồi 
          Không ai được nói không ai được cười 
              Hăm hăm hổ hổ đến chỗ trời cho 
           Lục cân sáu nén tiền vàng thông quan 
                    Lục vị chín tầng mây cao 
                    Phương trời có một vì sao 
             Đông tây nam bắc đón chào tiên cô 
                   Lâng lưu lá ngọc cành vàng 
              Thần tiên là ngọc lá vàng là mây 
                    Thần linh xuất hiện tại đây 
              Báo cho mà biết đến ngày lạ thay 
                  Thông minh là diện người tài 
           Đủ lông đủ cánh được trời chứng cho 
                  Thời nay chuộng đến thầy đồ 
            Được ăn được nói được vơ vào lòng 
                    Đọc đi con én chơi không 
              Đố ai mà biết bên trong bên ngoài 
                     Hỏi ra gọi tướng thầy đồ 
           Thầy trông đã thấy thì thầy cười luôn 
                 Tưởng rằng khó lắm người ơi 
                Mèo khoang rắn phủ là thường 
           Để cho nó sướng kêu người phụ tâm 
                                             Thầy đồ 27Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

                                Trời cho 

                  Nay mai hoa nở anh về 
             Đi tim cá bống đi tìm đàn trâu 
                Năm nay đẹp nhất trên đời 
          Đầu xuân năm mới khởi đâu đi thi 
     Văn ôn võ luyện đứng đầu khai trương 
                   Văn nhân nho sĩ anh tài 
       Lập lên sự nghiệp đứng đầu dài lâu 
               Văn nhân tráng sĩ người tài 
     Họ mai anh Thuận là gương sáng ngời 
            Thanh danh văn học đứng đầu 
        Có tên có tuổi là người thông minh 
               Phong lưu phú quí trời cho 
          Ai nghe mà thấy đền bù công lao 
             Sinh thành hiến cả tuổi xuân 
      Cứu nhân độ thế tâm linh phúc thành 
           Đường đi phải đạo giúp người 
      Có công cứu giúp thương người từ bi 
           Nhân sinh bách nghệ thiên phù 
    Để cho người biết chính người có nhân 
                  Mai đây có phúc có phần 
            Trời bù tiền bạc đưa về mà tiêu 
                Năm quan trời giáng đổi tiền 
   Mười quan thánh giáng mười quan thổi phù 
                    Ma tiền mẹ bạc mà tu 
         Nếu không thay đổi đề bù đáng công 
               Chuyện này phải nói cho ra 
       Không để trứng thối mất đi công bằng 
                 Rồi đây phải có công bằng  
      Không thiên không vị mới là người ngay 
                    Lăm le quên hết sự đời 
       Người ta không hiểu đấy là người ngu 
                Người tài hiếm có trên đời 
       Người khôn của khó đầy kho bạc rừng 
                   Từ nay cho đến về sau 
           Ai trăm đi lễ sau này trời thương 
              Ngàn trùng cách trở đôi nơi 
           Ai mà nghĩ được câu này trời cho 
              Ba năm năm tháng năm ngày 
          Đố ai giảng được phen này thưởng to 
                Người đời đứng dựa mà nghe 
                Người khôn hiếm có trên đời 
        Thông minh chí tuệ là người giỏi giang 
                  Thơ này thử đố người tài 
           Tìm ra mưu mẹo tài tình giảng đi 
                      Ba giờ là chính giờ gì 
                Hỏi con thị mẹt mặt mo là gì 
                       Yêu ai thì cứ yêu đi 
              Đừng quên bỏ lỡ thời cơ hết rồi 
                  Bài này thách thức đố chơi 
                  Đi hỏi chú lái xem là ở đâu 
                  Sông thương hỏi chị đi đầu 
             Ngày mai đi chợ biết đâu mà tìm 
                  Tài tình thầy mới xem qua 
            Chưa nhìn đã biết rằng là thầy mo 
                  Thơ hay đừng lỡ thơ này 
             Đọc đi đọc lại mà càng ngẫm xem 
                                        Thầy đồ 26

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

                               Ngày mai 

                Đêm trăng thơ mộng tình dài 
        Đêm nằm không ngủ bóng ai chập chờn 
                   Đêm nay mới gọi là đêm 
         Đêm nằm không ngủ đêm nằm chờ ai 
                Đêm qua thức giấc canh dài 
      Em ngồi suy nghĩ em cười bâng khuông 
                Trông ra chẳng thấy ai vào 
            Một mình thui thủi đi ra đi vào 
                Ngày mai anh hẹn anh chờ 
          Tình yêu anh đẹp em chờ yêu anh 
              Duyên em số phận đẹp người 
           Ngày mai anh đón anh đưa em về 
                  Duyên trời đã định từ lâu 
       Tiền duyên kiếp trước bắc cầu em sang 
              Đường đời hạnh phúc mai sau 
     Lên duyên chồng vợ chờ ngày hoàng hôn                   Trời mưa ướt áo làm chi 
          Đến năm đến tuổi em đi lấy chồng 
              Ngày mai pháo nổ rượu hồng 
      Được ngày lễ cưới được giờ hoàng hôn 
                  Cô dâu chú rể vui mừng 
            Toàn gia hai họ đến mừng cô dâu 
              Tình duyên đôi lứa đẹp người 
       Chúc mừng hạnh phúc thầy đồ đẹp trai 
               Mai đây hạnh phúc chan hòa 
            Sinh con đẻ cái đẹp đôi gia đình 
            Thương nhau cho đến bạc đầu 
  Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng 
                                     Thầy đồ 25