Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

                                     Tìm ai  

                   Nhân sinh bách nghệ tìm người 
                  Văn nhân hiếu học là người từ bi 
                   Phương trời đưa đến người hiền 
               Đem cho chí nhớ đem cho tâm vàng 
                         Từ nay cho đến về sau 
               Các vị thánh đế phù trì thẳng ngay 
                    Ngàn người đổi lấy tâm vàng 
             Chữ tâm chữ hiếu đi ngang đứng đầu                         Giờ đây dân biết đi cầu 
                  Nhà ai có phúc thì cầu đắc thiên 
                  Tiền nhiều phúc phận là duyên 
               Đi cầu mà được thảnh thơi an nhàn  
                                            Thầy đồ  16


Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

                                               Phong Nha ngày nay 

                       Chuyện này phú quí đặt ra 
                 Gọi anh ếch cốm nhẩy ra mà vồ  
                          Quay đi thì có miếng ăn 
                      Quay lại thì chẳng có gì mà ăn                                 Mai đây cọc mốc lên lèo rêu xanh 
                    Có đứng giữa đồng mà xem 
                  Mong rằng đừng nói suông chăng                               Người ta không mộ vắng tanh có gì  
                   Nhiều lần mà nói chẳng ghi 
             Ai mà biết được mấy khi buồn cười 
                Đang đong mấy thúng kén vàng                              Bầy ra mà gọi 
                  Thầy đồ đoán thẳng nói ngay 
             Đừng mang cái tiếng ấm ờ hớ hênh 
                  Tiền nào của ấy mấy phân 
       Ai trông cũng thích trắng ngần phau phau 
                  Đương nhiên ai vén màn trời 
             Đẻ ra ếch cốm tuyệt vời quí nhân 
                                         Thầy đồ 15