Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

                                Đa thê 

                  Sấu người mà tốt nước sơn 
             Ai chê em gọi thầy đồ đến luôn 
                      Lúc này là lúc ăn chơi 
            Ai trông em thế em còn bảnh bao 
            Trông xa em thấy thầy đồ gọi em 
                 Hôm qua ra ngõ đứng nhìn 
                Em trông chẳng thấy ai vào 
         Làm em nhớ mãi đứng nhìn thật lâu 
                   Mấy lần em định đi vào 
           Nhìn thấy bà chúa em lùi ra ngay 
                 Đưa tin nhắn nhủ ban ngày 
         Cho phép lịch sự để người khỏi chê 
                Mấy hôm em vẫn ngóng chờ 
             Lớp này em có thì giờ đến chơi 
                   Bây giờ rảnh rỗi thì giờ 
          Chỉ mong ao ước thầy đồ đến thăm 
              Chuyện này em vẫn chưa quên 
          Tự nhiên em nhớ em buồn xôn xao 
                    Qua đi em nghĩ thế nào 
            Nếu đúng là số cuộc đời gặp may 
                   Từ ngày anh hé nụ cười 
     Trông anh duyên dáng đẹp trai em cười 
                  Thời gian em đợi em chờ 
       Em mong từng phút từng giờ em yêu 
                   Bây giờ em nghĩ vẩn vơ 
          Bao giờ thực sự đời em vui mừng 
           Nhìn ra đường rộng thênh thang 
          Vô bờ vô bến như chim vào rừng 
              Đắn đo chân bước tặn cùng 
     Liều thân em hiến cây vàng anh thương 
                 Duyên này dài lắm anh ơi 
          Đường đi dài lắm mỏi rời ba chân 
                 Từ hôm em tặng thân hình 
       Anh nhìn thấy bóng thân hình em chưa 
                Đêm qua em ngứa cả người 
          Nếu mà anh đến có duyên vui cười 
                 Đường đi chưa thấy sáng ra  
              Có lúc em nghĩ hay là ma chơi 
            Dù rằng anh đây phải đợi phải chờ 
        Đừng nên nóng ruột đừng ngờ đa nghi 
                     Mai đây thực sự có tiền 
     Em tin là đúng không bao giờ anh nói sai 
                 Nào tiền nào của nào vàng 
                       Của quí ô tô có rồi 
          Nào nhà đồ ăn thức đựng trong nhà 
          Nay mai sẽ có anh sẽ đủ tài xem hoa 
                    Lần này hoa nở mấy lần 
          Để anh chọn nghĩa chọn tình với em                                          Mai sau đã thấy anh tài 
                Đẹp trai ba vợ em nào trả mê 
                     Đời anh có một nghề đa 
           Đa thê nhiều vợ nhiều nghề lắm con 
                                   Thầy đồ 55


Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

                       Thánh giao thầy đồ 

             Thực lòng là tốt thực tình là hay 
          Nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày 
         Ai mà biết được những ngày trời cho 
                Sang năm đúng hẹn canh dần 
             Ăn to nói lớn được ngày trời cho 
                Mai đây sớm muộn cùng giờ 
              Biết ăn biết ở để người hiểu cho  
               Thành người là chữ tâm vàng 
             Ai quên chữ hiếu xa dời chữ tâm 
                Đường đi lên rốc ngoàn ngèo 
           Đứng nhìn trở lại đường dài còn xa 
                    Tâm linh ta bị xóa nhòa 
               Đau đầu buốt óc hóa ra thế này 
                      Trời ơi tôi khổ thế này 
         Tâm vàng là phúc tình người là duyên 
                   Trời cho hai chữ tâm vàng 
            Chữ tâm chữ hiếu đứng đầu là hơn 
                        Ở đời lúc đỏ lúc đen 
       Lương tâm bán hết cho phường bất nhân 
                       Sinh ra xa đọa cơ trời 
          Làm người giữ lấy hiếu chung đi đầu 
                   Tâm linh đến cửa nhà trời 
      Đi cầu trời phật tâm thành thì trời phú cho 
                 Mang danh hai chữ thầy đồ 
            Đẹp trai ba vợ ngâm thơ cười khì 
               Trời cho sung sướng đến ngày 
          Quân hầu đầy tờ nằm mơ của nhiều 
                 Uy danh có chức có quyền 
   Thầy đồ nhìn thấy bà chúa đang vui lại cười 
                 Biết rằng số phận đổi thay 
        Cũng không giữ được ông thầy đa thê 
                 Nay mai công việc bội bề 
            Bà chúa lại hỏi thầy đồ nói luôn 
          Nhâm danh chức phận từng người 
           Công ai việc ấy do tôi đứng đầu 
               Duyên ai phận ấy khác nhau 
                      Bà ba ý hợp tâm đầu 
          Bà có trách nhiệm về khâu tiền tài 
                  Bà hai có chức có quyền 
      Tổng kho bao quát đường đời no chung 
                Còn bao gái đẹp trong nhà 
         Thầy đồ quản lý thầy đồ cười vui 
                 Kẻ ăn người ở trong nhà 
       Quyền cao chức trọng em nào chả mê 
       Thầy đồ làm người giữ lấy hiếu chung 
        Thông minh chí tuệ hơn người tài ba 
                Làm gì cũng nghĩ tâm linh 
                Phúc đức là người có công 
                 Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
      Thầy nhìn hơi lệch nhếch môi thầy cười 
               Các em khúc kích cười thầm 
          Thầy đồ nhìn thấy các em vui đùa 
                 Thầy đồ hứng chí đùa vui 
          Bà chúa trông thấy bảo ngay thầy đồ 
             Ông ơi khéo thế hay là ông quên 
                   Chơi vui cho đỡ nhớ thèm 
         Bà quên ngày hẹn đúng ngày cóc phun 
                   Ngày ngày hai bữa qua đi 
            Con cóc nó gọi đến ngày trời mưa 
                Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
             Thầy còn quản lý mấy bổ gái tơ 
      Ăn thì không hết bỏ thì ngẩn ngơ của trời  
                  Đụng vào thì bở hơi tai 
              Bỏ thì rất tiếc của trời ban cho 
                                  Thầy đồ 54


Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

                                 Gặp tài 

                  Mang danh hai chữ núi vàng 
             Ăn to đậm nét tiền vàng lưu thông 
                   Mang danh là tướng thầy đồ 
                 Có tên có tuổi cơ trời phù cho 
                    Thông minh trí tuệ ai bằng 
              Giỏi giang công việc tiền đồ đi lên 
                    Nay mai có chức có quyền 
                Là ông chủ mới là đời tươi vui 
                   Tiền nhiều của chất đầy kho 
            Người ăn người ở trong nhà vui vui 
                   Hôm nay bà chúa đứng nhìn 
        Bao nhiêu phúc lộc bao nhiêu người làm 
                     Trời cho thánh đế lại cười 
                Hiêu vàng lại ở trong rừng bò ra 
                     Thần linh gọi đến thầy đồ 
                Tài trai ba vợ thần tài bồi thêm 
                    Qua hạ rồi đến sang đông 
       Thành thân tuổi chuột ngủ trog núi vàng 
                  Quân canh tứ phía rõ ràng 
                 Ai qua ai lại ai cười mặc ai 
             Thương người thấu cảnh làm trai 
          Muốn thì có muốn biết đi phương nào 
                  Mai sau theo gió mơ màng 
        Nếu không cẩn thận thây người hóa ma 
                  Điều này thánh báo gian tà 
        Lục vân thảo khấu là phường bất chung 
           Hiên ngang đứng giữa chắn đường 
           Bất công kỳ quái tìm đường mà đi 
                Trời phù thánh bảo đường đi 
              Cho hay mà biết có khi đau đầu 
             Bệnh này nguy hiềm hại người 
         Thương thì có thật thuốc nào giải cho 
             Thầy đồ lắm mưu đa kế ai bằng 
      Người điên chữa mẹo người tình giải mê 
               Thần linh thánh báo người tài 
            Cần lên suy nghĩ giải trừ bùa yêu 
                 Năm nay phát đạt to nhiều 
         Được ăn nói lớn làm điều công minh 
                Nhiều người ủng hộ thầy đồ 
              Ăn to nói lớn là người có công 
                 Mai sau lửa cháy khắp rừng 
         Tự nhiên mà có người mừng trời cho 
             Phương nam vui cảnh tình người 
           Được lòng bà chúa vui cùng bà ba 
                   Đi mau thì chóng đến nhà 
             Không ai cản lại đấy là trời cho 
                                    Thầy đồ 53