Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

                                   Đòi ăn

                    Thơ vui em tặng cho người 
                Nhờ ơn bà chúa thức tỉnh chị em 
                   Đường đời có một không hai 
                 Vì em yếu đuối đi sau chị mừng 
                   Thương em chị để trong lòng 
             Thực ra mà nói em biết lấy gì tạ ơn 
                     Mai đây chính diên thầy đồ 
              Cầm cân lẩy mực tài ba công bằng 
            Hôm nay trời đẹp trăng trong gió mát 
           Em nằm không ngủ bóng ai chập chờn 
                    Linh linh cứ tưởng thầy đồ 
                Hóa ra bà chúa đợi chờ cùng em 
                    Hôm nay cửa đóng then cài 
              Em nhìn bà chúa mỉm cười gọi em 
                  Lòng em sáng tỏa như hương 
            Được gần bà chúa thương em vô vàn 
           Em nhìn bà chúa tướng tinh phi phàm 
              Ai trông cũng sợ ai nhìn cũng ghê 
                        Ở lâu mới biết tính bà 
             Em quen bà gọi đến gần chị thương 
                        Thầy đồ đã biết từ lâu 
               Bà thương bà quí bà cho thầy đồ 
                     Năm nay mới gọi là năm 
            Trâu vàng ngọc quí của trời ban cho 
                  Lương duyên là phúc trời cho 
             Ngẫu nhiên mà được ai hay có trời 
                     Bao năm mới có ba người 
              Nằm mơ chỉ thấy thầy đồ đẹp trai 
                     Tâm linh là phúc trời cho 
           Thiên nhiên trời định thánh phù từ lâu 
                      Trời sui thánh giá tái lai 
              Bắc cầu ô thước qua sông ngân hà 
                    Trời ban thánh đãi khù khờ 
            Duyên đầu đến thẳng là người từ tâm 
                      Lưu âm dấu ấn tâm vàng 
            Song thân chính diện là người bề trên 
                Hồn nhiên phúc đến ngang trời 
           Không may mà gặp quỷ trời không tha 
                   Đường đời thánh báo từ lâu 
         Thong manh giả dối đến ngày nhục thân 
                     Đường đời hết phận đi lên 
            Làm sao mà được y nguyên Vẹn toàn 
                        Quỷ thần đã gọi từ lâu 
          Thành thân quỷ sứ đứng đầu ma vương 
                 Dương gian hai chữ trâu vàng 
             Long thần đã báo trông chờ cậy ai 
                   Một trời một vực ngựa trâu 
            Tâm linh đã chấm biết nhờ vào đâu 
                     Trời sui thánh rủi cơ trời 
                    Biết ăn biết ở là người từ bi 
                       Việc trời đã định từ lâu 
           Phương nam chính diện có nhà họ mai                     Nhân tu chính quả phúc dầy 
                  Có tên có tuổi đến ngày ăn to 
                     Trời ban phúc đến tặn nhà 
         Long sàng thánh báo gần đây chờ người 
                    Trời xem trời xét cho tường 
            Đúng người đại diên cho nhà họ mai 
                    Tâm linh là phúc cứu người 
       Không tên không tuổi tướng người khó coi 
           Tâm thần mê sảng không ai giám nhìn 
                 Lương tâm chẳng thấy ai nhìn 
                Long thần đã báo có tên thầy đồ 
                   Thầy đồ sẵn có lòng thương 
              Gọi luôn bà chúa nhìn ra mà cười 
           Thầy đồ thỉnh thoảng mới nói vài câu 
                  Để cho êm dịu mời bà ra đây 
                       Bây giờ bà muốn ăn gì 
             Ăn chim cá lượn cóc vàng thầy cho 
                 Bà chúa chẳng nói chẳng rằng 
                  Bà nghe thấy tiếng cóc vàng 
                Bà còn lững lự rồi bà cười luôn 
                   Tháng này là tháng trời cho 
               Thần linh đã báo từ giờ cuối năm 
                  Mang danh có chữ giành giành 
                  Ai mà chả biết có tên thầy đồ 
                       Ở đời hiếm có trên đời 
                Ai mà biết được thì trời ban cho 
   Chỉ có thầy đồ ăn to nói lớn thầy sờ được ngay 
                   Thơ này thầy đọc thầy xem 
           Ngẫm cho thật kỹ xem cho thật tường 
                    Mai ngày ếch ộp ếch ương 
             Man mê thấy đói đến ngày mà ăn 
                                        Thầy đồ 79
Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

          Ba duyên 

                     Hôm nay trời sáng đẹp ra 
             Trông thầy đẹp dáng thật là em yêu 
                     Bao năm em thấy mơ thầy 
              Bao ngày em gặp thì thầy bảo em
                   Bây giờ em muốn cùng thầy 
             Để cho em hỏi yêu thầy được chưa 
                      Thầy đây khó nói trả lời 
               Nếu em ý muốn yêu thầy thực sự 
                 Thì thầy hỏi lại em còn yêu ai 
                    Bóng trăng đã ngả ngà ngà 
              Ngày mai sáng rõ em đi đường nào 
                   Trông lên em thấy trăng sao 
                Em nhìn ở dưới có người gọi em 
                  Ngang nhiên hai chữ nối liền 
            Gần đây chị bảo đường vào cung phi 
                        Em ơi chị định lâu rồi 
          Hôm nay chị gặp được người chị mong 
                    Thần tài thần phúc bảo cho 
             Bà hai chúa đất đang mong đợi chờ 
                      Long thần đã định từ lâu 
          Tiền duyên đổi kiếp đến ngày gặp nhau 
                    Ba duyên nhờ phúc thầy đồ 
            Một duyên đi thẳng đến nơi được rồi 
                 Duyên hai diễm phúc đến cùng 
       Ngả nghiêng theo gió tạt ngang nửa chừng 
                      Xuân này tái giá mới hay 
           Gặp người tinh tướng là quan thầy đồ 
                 Tướng người giúp sức có công 
             Cứu bà chúa đất khỏi vòng nguy lan 
                 Lương tâm làm phúc từ đường 
               Ai trông cũng thấy thầy đồ có tên 
                    Năm nay thánh báo đến rồi 
                   Được ăn được nói được cười 
           Được người được của mấy đời họ mai 
                    Đường đời hạnh phúc tay ba 
       Thêm mắm thêm muối thêm cà thêm tương 
                 Trời thương trời phú cho người 
                  Ai tu mà được như nhà họ mai 
                    Thầy đồ chính diện họ mai 
           Tâm thành là phúc phúc dầy công lao 
                      Văn hay là phúc thầy đồ 
                Đẹp trai ba vợ lại còn nhiều hơn 
                   Thơ hay thánh chúc thầy đồ 
               Đọc đi mà hưởng đến ngày ăn to 
                     Mai đây đục nước béo cò 
           Thử xem mà ngẫm đến ngày mừng to 
                      Thần linh đã báo quí ba 
             Thầy đồ hưởng hết thầy đồ gọi tên 

                  Em nào thích tướng thầy đồ 
             Của ngon vật lạ đem dâng biếu thầy 
              Nhiều em vẫn còn trẻ dạ ngây thơ 
           Tuổi xuân mới nở độ chừng hai mươi  
                  Thầy trông tuổi tác lệch nhiều 
        Thầy trông cũng thích nhưng thầy lại thôi 
                 Thầy đây có tính thương người 
     Lương tâm thầy cũng khuyên người trẻ trung 
                    Đời em ánh sáng còn nhiều 
              Tương lại hạnh phúc em về đi thôi 
         Tiền nhiều ai mà chả thích dại gì mà chê 
           Thầy cho số vốn em cầm để về làm ăn 
                Thầy khuyên đừng dại ham tiền 
        Cái thằng quỉ sứ vớ được đời em tan tành 
                    Thơ này thánh báo thầy đồ 
      Có tâm có đức thánh mừng chúc cho thầy đồ 
            Lương tâm đạo đức thầy làm quan to 
                                         Thầy đồ 78Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

                         Tướng tinh thầy đồ 

                  Văn hay chúc tụng thơ đường 
         Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
                     Năm nay em chúc thơ này 
                Chúc thầy đi lễ cầu trời phù cho 
                Bao năm hương khói tâm thành 
         Chúc thầy vạn sự chúc thầy thông minh 
                       Văn thơ là tướng thầy đồ 
                Nhà nho văn học là người tài ba 
                   Văn chương thi đỗ đứng đầu 
           Làm quan văn học tướng tinh thầy đồ 
                 Làm quan mạo diện người hiền 
             Cứu dân độ thế giúp người có công 
                   Năm nay thánh báo rõ ràng 
             Công thành danh đạt thầy đồ có tên 
                Đường đời hạnh phúc có duyên 
           Thương tình có một là người đại nhân 
             Người hiền dáng đẹp thương người 
             Bạch viên nho sĩ là người quan trên 
                Mấy năm tâm phúc tiếng người 
        Gặp bà hai chúa cứu bà khỏi giấc cơn mê 
                  Thương tình nhân độ giúp bà 
                 Để cho bà thấy thầy đồ làm ơn 
                     Ai mà thấy dáng người bà 
               Mới nhìn khó chịu thật là khó coi 
                     Thầy đồ đa cảm dễ thương 
    Ai mà không biết tính bà lại hay thương người 
                      Hôm nay thay đổi có trời 
                Có tên có tuổi thầy đồ chủ nhân 
                        Tại gia là núi trâu vàng 
             Ai trông cũng đẹp ai nhìn cũng yêu 
                  Long ly quy phượng trầu vào 
               Hàng năm trâu đẻ ra đàn trâu con 
                    Thầy đồ bà chúa trông nom 
           Thầy trông chăm bón đàn trâu ra tiền 
                   Bà chúa thích chí cười thầm 
               Công lao vất vả trời bù công lao 
                        Từ nay cho đến về sau 
               Sinh sinh hóa hóa nở ra kho tiền 
                     Ai trông đứng lại mà xem 
               Trời xinh trời hóa đẻ ra đất vàng 
                       Thần tài đã định từ lâu 
               Đi tìm chủ mới chính tên thầy đồ 
                      Ba đời tu phúc thần cho 
         Được ăn nói lớn được người yêu thương                   Hoàn thành sây đắp núi vàng 
               Nay mai trả lễ long thần báo cho 
                 Công minh chính diên thầy đồ 
                 Mời thầy lễ tạ thổ công thổ địa 
       Thần tài thần linh chúa đất là thần phù cho 
           Long thần địa mạch tứ phương ngũ đế 
       Tiền chủ hậu chủ tả thanh long hữu bạch hổ 
                   Tiền chu tước hậu huyền vũ 
                 Lai lâm chứng giám tâm thành 
         Thiên địa phù cho ra chủ tính đủ đàn trâu 
                Ăn no chóng lớn đẻ ra kho vàng 
                    Thơ này chúc tụng thầy đồ 
           Cùng bà chúa đất sống cùng bên nhau 
                     Nay mai phúc đến đây rồi 
                 Hàng năm lễ tạ thì trời cho ăn 
                                           Thầy đồ 77