Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

Thầy đồ 

Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Địa linh nhân kiệt nhà thơ có tài 
Văn hay thiên địa phù cho 
Tiền duyên kiếp trước thầy tu được rồi 
Trăm năm trăm cõi đá vàng 
Ngàn năm thơ mộng thầy đồ có tên 
Đường đời hạnh phúc có duyên 
Phong lưu phú quí tiên ông đến mừng 
Năm nay giáp ngọ thành công 
Báo cho thầy biết để thầy am tâm 
Từ nay có phúc có phần 
Tự nhiên nó đến tự trời đem cho 
Mai kia phúc đến tận nhà 
Trời cho thầy được chia cho phần thầy 
Chim kêu chúc tụng thầy đồ 
Chim ca phượng múa chúc mừng nhà thơ 
Thầy đồ đón lộc cười vui 
Duyên trời đưa lại thầy cười ăn to 
Ăn mày cửa phật từ bi 
Mai đây thánh báo thầy đồ có tên 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện có tên thầy đồ 
Thầy đồ đi lễ oai nghiêm 
Phù lưu thanh tước có duyên phúc lành 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Được ăn được nói đấy là trời cho 
Ăn năm ăn bẩy ăn mười 
Lộc trời đã định đến ngày được ăn 
Phong lưu phú quí tâm vàng 
Trời cho cứ chén đợi ngày ăn to 
Mai đây tươi sáng đẹp ngày 
Nhờ ơn phúc lộc nhờ thầy bút nghiêng 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Thầy đây có đức có tài 
Ăn trên ngồi trốc chẳng ai giám bì 
Hôm nay thầy được tiên cho 
Thần tài thần lộc gọi cho thầy đồ 
Mai đây ăn lộc thơ hay 
Lộc thiên lộc địa nhà thơ có tài 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to 
Năm lần bẩy lượt thầy mơ 
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Thơ hay thầy đợi đến ngày 
Tự nhiên thánh báo trời cho ăn dầy 
Long ly qui phượng trầu vào 
Phù lưu thanh tước trời phù công danh 
Mai đây có chức có quyền 
Được ăn thầy nói được cười thầy vui 
Duyên ai phật ý bất ngờ 
Tự nhiên thánh báo đến giờ trời cho 
Thơ hay duyên đẹp giờ càn 
Trời cho thầy được nhà thơ có tài 
Mai đây thầy được tiếng tăm 
Thanh danh lừng lẫy bốn phương chúc mừng 
Thầy đồ có đức có tài 
Văn hay chữ đẹp chẳng ai bằng thầy 
Bài này tiên dậy cho hay 
Để cho con cháu mai sau thành tài 
Thầy đồ 625

 

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

Nhà thơ linh kiệt 

Thơ hay mượn bút thầy đồ 
Nhà thơ danh vọng nhà thơ có tài 
Văn hay chữ đẹp thơ này 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Trăm năm thơ mộng tình dài 
Nhà thơ linh kiệt thầy đồ có tên 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Tự nhiên lộc đến tự trời đem cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thơ ăn thơ để thơ chia lộc thầy 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ hưởng lộc chìa tay nhận tiền 
Chim mừng phượng múa chim ca 
Tiên cho thầy được thầy đồ thông minh 
Mai đây học giỏi văn thơ 
Thần tiên núi ngọc cầm đén sáng soi 
Ra thơ mượn bút thầy đồ 
Thầy cười vui vẻ mừng thầy thơ hay 
Trăm năm mới có một nhà 
Xin thơ đức phật xin thơ thánh hiền 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Thơ hay ai đẹp bằng thầy 
Dậy cho thầy học thầy còn có tâm 
Mai đây có phúc có phần 
Về chùa hương tích lễ cầu phật tiên 
Thầy đồ sắm lễ hương hoa 
Mâm đầy ngũ quả đệ lên cửa trời 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Phù lưu phù tỉu hàn hâm xôi gà 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tiên ban lộc thánh ngọc hoàng cười vui 
Tâm thành là phúc trời cho 
Phong lưu phú quý trời phù công danh 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trọn ngày lễ phật lễ trời phù cho 
Cầu cho trăm họ bình yên 
Cầu cho gia sự ấm êm cửa nhà 
Xanh như lá đẹp như hoa 
Già trẻ gái trai nhà được bình yên 
Trăm năm hạnh phúc vuông tròn 
Đẹp duyên đúng số thầy đồ cười vui 
Bài này đẹp lắm tiên cho 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Sang năm sơi cả con bò 
Trời cho thầy được thầy cười gọi em 
Thầy đồ 624  
 
 


 

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

Chữ tâm 

Bài này ai học mà hay 
Xem cho thật kỹ xem cho thật nhiều 
Tâm linh phật dạy cho nhiều 
Từ bi phúc thịnh đức hiền về sau 
Tình ai duyên đẹp thầy đồ 
Lưu tâm nhã ý thầy đồ có duyên 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Tình duyên phúc thịnh tình người tài ba 
Dương gian mấy kẻ ai bằng 
Ăn ngay ở thẳng xin trời chữ tâm 
đường đường chính chính công minh 
Tu tâm tích đức trời phù công lao 
Đường đi sáng tỏ như ngày 
Cùng nhau ban lệnh chuyền cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Có tâm đi lễ đi cầu đi xin 
Cầu trời khấn phật khấn tiên 
Khấn đức thánh mẫu khấn ông hoàng mười 
Hương hoa sắm đỉ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng trông thấy cười vui 
Phù lưu phủ tỉu hàn hâm xôi gà 
Thầy đồ vái vọng đệ lên 
Thầy đi các cửa thầy kêu 
Tâm linh phúc lộc trời ban cho thầy 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Thầy đi các cửa thầy kêu 
Đúng là thầy được thầy cười ăn to 
Duyên ai phúc phận thầy đồ 
Thầy tu chính quả cao tầng thầy ơi 
Tu nhân tích đức phúc dầy năm sao 
Thầy tu thấu tới thượng cùng 
Hoàng thiên thánh đế chín tầng mây cao 
Từ nay tiên dậy thầy đồ 
Tu nhân tích đức thầy cười ăn to 
Trăm tu thầy được chín mùi 
Thầy tu được quả phúc dầy cao sang 
Từ giờ cho đến hết năm 
Tâm linh phúc bảo trời cho ăn đều 
Bài này xịn lắm thầy ơi 
Trời cho cứ chén tiên cho ông già 
Mai đây lắm lộc nhiều hoa 
Thần tiên núi ngọc ban cho thầy đồ 
Được ăn thầy nhớ bút nghiêng 
Mai đây lắm lộc nhiều tiền 
Xin thầy phải giữ đừng quên ông già 
Ông già vẫn được đều đều được ăn 
Tháng này là tháng trời ban 
Phong lưu phú quí tiên ban cho thầy 
Mai kia lộc đến còn nhiều 
Thầy vui như tết thầy cười đón xuân 
Xuân này mới gọi là xuân 
Xuân bao nhiêu tuổi xuân còn chờ ai 
Mai đây cửa đóng then cài 
Trời ơi đất hỡi má hồng chị phai 
Thầy đồ 623


  

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

Thần tiên 

Trời xanh mây sáng lửa hồng 
Tin vui lại đến báo cho thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Chim trời ca nước gặp nhau chúc mừng 
Năm nay phúc lộc trời cho 
Được ăn được nói được cười vẻ vang 
Mai đây chức trọng quyền cao 
Trời cho thầy được đón trào thần tiên 
Bát ngư tương ngộ lưỡng tùy thân 
Ngày mai tươi sáng thầy ơi 
Chim kêu báo lộc chim ca chúc mừng 
Mai đây thơ đẹp tình dài 
Thơ hay báo lộc báo cho thầy đồ 
Thầy đồ hạnh phúc vui tươi 
Thầy đi đến đích thầy cười ăn to 
Non xanh góc biển trân trời 
Tiên cho thầy được bốn mùa đều ăn 
Thầy đồ trọng nghĩa bút nghiêng 
Là năm giáp ngọ cuối năm lộc nhiều 
Lộc này là của tiên cho 
Lộc chim thả cá lộc người đem cho 
Từ đâu đưa đến tặn nhà 
Thầy đồ hứng lộc tiên cho thầy cười 
Được ăn thầy nhớ đừng quên 
Mai đây tiên gọi bút nghiêng ông già 
Thầy cho cứ chén thầy cười được ăn 
Thầy đồ 622
 

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2022

Chim hót 

Thơ hay chim báo thầy đồ 
Để cho chim gọi thầy đồ được ăn 
Chim kêu ríu rít chúc mừng nhà thơ 
Hôm nay thơ đẹp ý trời 
Thầy bao nhiêu tuổi thầy cười có duyên 
Hôm nay thơ đẹp thầy ơi 
Thơ vui như tết thầy cười đẹp trai 
Mai kia thơ đẹp có tiền 
Thơ hay hưởng lộc được bao nhiêu tiền 
Tháng này là tháng vui tươi 
Thầy vui thầy thích thầy cười hái hoa 
Hôm nay phúc lộc chan hòa 
Thầy đồ hưởng lộc chìa tay nhận tiền 
Lộc này là của ai đây 
Lộc thiên lộc địa trời ban cho thầy 
Năm nay lắm lộc nhiều hoa 
Chim ca phượng múa chúc mừng nhà thơ 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Công thành danh đạt đứng đầu trạng nguyên 
Bao năm thầy học thành tài 
Để cho tiên dậy học ngày học đêm 
Ở đời có chí làm lên 
Thầy ham hiếu học thầy ham thành tài 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Bài này tiên dậy thầy đồ 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Ông già phúc vụ bút nghiêng 
Thơ hay nuôi cả thầy đồ đẹp trai 
Thông minh có đức có tài 
Đẹp trai đúng số thầy cười được ăn 
Nay mai có chức có quyền 
Ăn to nói lớn chức quyền uy danh 
Phong lưu phú quý thầy đồ 
Tâm thành phúc lộc đều đều được ăn 
Thầy đồ 621 


 

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2022

 Đi chợ 

Thầy đồ đi chợ hôm nay 
Gặp ông thượng đế ông cười gọi luôn 
Thầy đồ nghe thấy trông theo 
Thầy đồ hỏi lại thưa ngày đi đâu 
Hôm nay thượng đế đứng nhìn 
Đúng là kỷ tỵ là con rắn thần 
Thầy đồ vui vẻ cười thầm 
Xin ngài cho biết rắn thần ở đâu 
Bây giờ rắn ở đầm lầy 
Ra sông ra biển cấm không được về 
Nguyên si bản chất rắn thần 
Lệnh trời đã cấm không về được đâu 
Thầy đồ vui vẻ gật đầu 
Thầy đi ra chợ mua trầu mua cau 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Lộc trời lộc phật ban ra 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Năm nay tháng bẩy lộc nhiều 
Lộc thiên lộc địa lộc người đem cho 
Lộc này là của ai ban 
Lộc thiên lộc địa trời ban cho thầy 
Thầy đồ vui vẻ nhận luôn 
Thầy đồ trăm lễ trăm cầu trời cho 
Năm nay phúc lộc còn nhiều 
Thần tiên núi ngọc báo cho thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ hưởng lộc đọc thơ có tài 
Thơ hay lộc đến tận nhà 
Tiếng tăm lững lẫy thầy đồ thanh danh 
Mai đây thiên hạ đồn rằng 
Mừng thầy hạnh phúc chờ ngày vinh hoa 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Đẹp duyên đúng số mệnh thầy ăn to 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện phúc trời ban cho 
Thầy đồ có chức có tài 
Đi thi chấm điếm đứng đầu trạng nguyên 
Ăn to nói lớn là thầy 
Đẹp duyên đúng số thầy mừng cả đêm 
Thần tài thần lộc mừng thầy 
Bảo nhau chúc tụng chúc thầy ăn to 
Long ly qui phương trầu vào 
Mừng thầy khát vọng chúc ngày vinh hoa 
Phong lưu phú quí thầy đồ 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Thông minh chí tuệ hơn người thơ hay 
Năm nay giáp ngọ thầy ơi 
Thầy đồ sung sướng mừng thầy ăn to 
Nay mai phúc lộc đến nhà 
Mừng thầy ăn cả cỗ xôi con gà 
Ăn to nói lớn là thầy 
Đẹp duyên đúng số chị em theo hầu 
Thầy đồ vui vẻ cười khì 
Hôm nay kỷ tỵ đẹp ngày 
Trừ con rắn độc ở trong đầm lầy 
Từ nay cho đến về sau 
Yên tâm thầy học thầy không sợ gì 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Trời cho thầy học thầy còn ăn to 
Thầy đồ 620  

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Thơ hay 

Thơ tiên đẹp nhất trên đời 
Đẹp duyên đúng số thầy cười được ăn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Trời cho thầy được thầy cười cả đêm 
Tâm linh phúc lộc nhờ trời 
Tình không ngăn nổi cánh chim giang hồ 
Thầy đi sây dựng cơ đồ 
Thầy về sây dựng tuổi đời thanh xuân 
Ngày mai có phúc có phần 
Từ đâu đưa đến cho thầy ăn to 
Đường đời hạnh phúc thầy mơ 
Thầy bao nhiêu tuổi thầy mơ lắm tiền 
Tiên cho thầy được ăn ngay 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Bài này quí lắm thầy ơi 
Ngày mai thầy thả cá chim đẹp ngày 
Trời phù phúc lộc có tên 
Thầy đi thả ốc thả lươn xuống hồ 
Nay mai thần tài báo lộc 
Thầy đi thả hết lộc cua xuống hồ 
Lộc này là của tiên ban 
Thơ hay tiên cho lắm lộc nhiều tiền 
Nhà thơ văn học thơ hay 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Từ bi phúc thiên đức hiền công danh 
Bao năm tu phúc thành tài 
Thầy tu chính quả được trời chứng cho 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Tiên cho thầy được phật cho đủ màu 
Thơ hay mới gọi là thơ 
Đủ lông đủ cánh thầy đồ bay cao 
Tháng bẩy đẹp nhất thầy ơi 
Ăn năm ăn bẩy thầy cười ăn to 
Từ nay cho đến về sau 
Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền 
Thầy đồ sung sướng cười thầm 
Được ăn được nói được cười thầy ơi 
Bao giờ cho đến tháng mười 
Lợn quay gà béo vừa cười ăn to 
Tháng mười lên chức cho thầy 
Thầy ăn tất cả từ đầu đến đuôi 
Bài này lắm lộc tiên cho 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Phong lưu phú quí là thầy 
Tiên ông lại báo thầy đồ có thơ 
Thơ nuôi một lũ ăn mày 
Toàn là quỉ sứ lũ này ăn chơi 
Ăn chơi có giá tiền nhiều 
Để cho thầy hưởng bõ công nuôi cò 
Thơ này mới thật là thơ 
Thơ ăn thơ để thơ nuôi cả thầy 
Thầy đồ nhắm mắt cười vui 
Thơ nghe tiên gọi thầy cười có ngay 
Thơ hay tiên gọi tiên cười 
Tiên cho thầy biết thơ nuôi cả thầy 
Thầy đồ thích chí được ăn 
Thơ trời thơ phật thơ tiên 
Thơ đức thánh mầu thơ ông hoàng mười 
Thơ hay phúc lộc thánh ban 
Để cho tiên dậy đem cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Thơ hay đón lộc ngày vui 
Để cho thơ gọi thầy đồ có tên 
Thơ này mới thật là thơ 
Thơ hay danh giá nhà thơ có tài 
Ngày mai thơ gọi thầy đồ 
Thầy đi nhận hưởng thầy cười ăn to 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Thơ ăn thơ để thơ nuôi cả nhà 
Thơ này lắm lộc nhiều hoa 
Thơ hay nuôi cả thầy đồ được ăn
Thầy đồ 619 
 

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

Ăn to 

Hôm nay mười sáu tháng bẩy thầy ơi 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to 
Lộc này là của trời ban 
Đến năm đến tháng trời ban cho thầy 
Đường đời hạnh phúc từ đây 
Trời cho thầy được thầy ăn đến già 
Mai sau hạnh phúc chan hòa 
Đường đi sáng tỏ thầy đồ vui tươi 
Giang tay ôm lấy lộc vàng 
Trời cho thầy được phúc trời từ lâu 
Sang năm thầy được qua cầu 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Mấy năm trời thử tài thầy 
Cơn mưa bấm độn phép mầu hiện ra 
Phép này là của tiên ông 
Trời ban thánh định chỉ cho thầy đồ 
Từ đây cho đến mau sau 
Trời ban thánh định lệnh cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Được ăn được nói được quyền chỉ tay 
Bao năm tu phúc thành tài 
Thầy tu chính quả phúc dầy năm sao 
Thiên cơ trời định cho thầy 
Từ đâu đưa đến cho thầy được ăn 
Từ ngày mười sáu tháng bẩy là ngày trời cho 
Thiên cơ định mệnh cho thầy 
Để thầy được phép thi hành được ngay 
Phép này linh lắm thầy ơi 
Thầy thử bấm độn tiên cười biết ngay 
Trăm năm là phúc tâm thành 
Tiên cho thầy được chẳng ai bằng thầy 
Bài này hay lắm thầy ơi 
Thầy tu chính quả mười phân vẹn mười 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy không còn sợ kẻ gian chơi thầy 
Thầy đồ có phúc trời cho 
Ăn no ngủ kỹ đến già thì thôi 
Trăm năm bia đá vẫn còn 
Thầy không còn sợ rắn thần nữa đâu 
Năm nay thầy được qua cầu 
Thầy học được phép phép màu hiện ra 
Phép này trị kẻ gian tà 
Ác ông quỷ sứ là thằng gian tham 
Tiên ông báo để thầy đồ 
Yên tâm thầy học ăn ngày ăn đêm 
Phong lưu quí giáp có tài 
Thầy đồ vững chắc thầy không sợ gì 
Từ nay cho đến mai sau 
Tiên cho cứ chén đừng quên ông già 
Thầy đồ 618


 

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

Tiên ông đón thầy 

Năm nay tháng bẩy thầy mừng 
Thanh danh có tiếng mừng thầy có tên 
Mai đây có chức có quyền 
Nhà thơ danh vong uy quyền cao sang 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện nhà thơ có tài 
Năm nay lắm lộc nhiều hoa 
Đầu năm đi lễ thầy mừng đón xuân 
Năm nay giáp ngọ thầy ơi 
Thầy vui như tết thầy mừng đón xuân 
Xuân này mới thật là xuân 
Tiên cho thầy gặp năm con ngựa hồng 
Thầy tiên núi ngọc đón thầy 
Tiên ông đứng vẫy nhà thơ thầy đồ 
Năm nay tháng bẩy ăn to 
Tiên ông kính chúc mừng cho thầy đồ 
Ăn năm ăn bẩy trời cho 
Từ bi phúc thiện đến ngày vinh hoa 
Đẹp duyên đúng số thầy cười 
Văn hay chữ đẹp nhà thơ yêu đời 
Chúc thầy mạnh khỏe đẹp trai 
Mừng thầy thi đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Năm nay phúc lộc đến rồi 
Đêm năm không ngủ thầy mừng cả đêm 
Ăn to nói lớn là thầy 
Đi thi thầy đỗ thầy mừng cả đêm 
Thầy đồ 617 

 

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2022

Chúc thầy 

Thơ tiên tặng bút thầy đồ 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Hôm nay tiên chúc thầy đồ 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Thông minh có đức có tài 
Chúc thầy học giỏi học ngày học đêm 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Hồn nhiên lại thấy thầy đồ vui tươi 
Trời xanh mây sáng lửa hồng 
Phúc trời đã định cho thầy từ lâu 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thần tiên núi ngọc ban cho thầy đồ 
Thầy đồ có phúc gặp tiên 
Để cho tiên dậy tiên cho thầy đồ 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Bao nhiêu là lộc bao nhiêu là tiền 
Lộc này là của ai đây 
Thần tiên núi ngọc đem cho thầy đồ 
Bao năm tu phúc thành tài 
Tiên cho thầy được ăn dầy cao sang 
Từ nay cho đến về sau 
Nhà thầy phong phú đẹp duyên trời phù 
Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Số son phận đẹp má hồng trời cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Toàn là phụ nữ đi theo thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Từ bi phúc hậu đức hiền cao sang 
Trăm năm mới có một nhà 
Tu thân tích đức có nhà họ mai 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Con đường lập nghiệp nhà thơ có tài 
Thanh danh là tướng thầy đồ 
Quyền cao chức trọng nhà thơ có tài 
Ăn năm ăn bẩy thầy ơi 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già 
Ông già phục vụ bút nghiêng 
Trời cho ông được bút nghiêng cho thầy 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được lệnh trời ban cho 
Tâm thành ăn phúc lộc trời 
Từ bi phúc thiện còn ăn được nhiều 
Từ nay cho đến mai sau 
Trời thương thánh bảo ông già ăn to 
Bài này quí lắm thầy ơi 
Đừng quên chữ hiếu chữ tâm làm đầu 
Thơ hay tiên chúc thầy đồ 
Được ăn được nói đấy là trời cho 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Thầy vui thầy thích thơ tiên tặng thầy 
Ăn cho đủ thứ trăm màu 
Thần tiên núi ngọc hoan hô thầy đồ 
Mai đây thầy được đến già 
Được thơ văn học tiếng tăm là thầy có tên 
Thầy đồ 616

 

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2022

Tung vàng  

Ngày rằm xóa tội vong nhân 
Từ bi phúc thiện là người có tâm 
Tâm linh được phúc nhờ trời 
Thầy tu chính quả phúc dầy năm sao 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thầy đồ thả cá thả chim thầy cười 
Thầy cứu súc vật chim bay 
Thầy thả cua ốc được ngày trời cho 
Thầy vui thầy thích thầy cười 
Thầy đi phóng thích thả lươn xuống hồ 
Tâm linh là phúc trời cho 
Thầy đồ đi lễ đi cầu đi kêu 
Của trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu ửa ông hoàng mười 
Xin năm xin bẩy trời cho 
Thầy kêu thầy tấu đến tai ngọc hoàng 
Ngọc hoàng xem lại phán cho 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy xin là được tiên cho thầy mừng 
Bài này quí lắm thầy ơi 
Thầy tu đắc đạo được trời chứng cho 
Ăn năm ăn bẩy tháng rằm 
Hôm nay có phúc thành tài 
Được ông thánh đế ghi thầy có tên 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Từ đâu đưa đến cho thầy được ăn 
Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp tiền đẹp lộc được trời ban cho 
Thầy đồ vui sướng cười thầm 
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ thấy tiền 
Buổi chiều gió thổi tung bay 
Ở đâu đưa đến toàn là của dơi 
Của này là của ai đây 
Của thiên của địa của bay vào nhà 
Thầy đồ trông thấy cầm luôn 
Thầy đồ bỏ túy thầy cười ăn to 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung vàng bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Lộc thiên lộc địa lộc người đem cho 
Từ giờ cho đến ngày sau 
Thầy ngồi trước cửa chìa tay hứng tiền 
Hôm nay trời đẹp trăng trong 
Mùa thu tháng bẩy qua rằm lại ăn 
Ra thơ tiên chúc thầy đồ 
Thơ ăn thơ để thơ cho thầy đồ 
Chúc thầy thả cá thả chim 
Thơ hay chúc tụng thầy đồ đẹp trai 
Thơ này là của tiên ông 
Thơ tiên chúc tụng thầy đồ được ăn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như thầy đồ 
Hôm nay trời phật thánh tiên 
Chúc thầy thả cá thả chim mừng thầy 
Từ nay ăn lộc đều đều 
Tiên cho cứ chén đừng quên ông già 
Thầy đồ có chức có quyền 
Được ăn được nói được cười thầy vui 
Năm nay phúc lộc đến nhiều 
Thầy đồ ăn tất chẳng chê của thừa 
Thầy đồ 615 

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2022

Ăn to 

Ngày mai đẹp lắm thầy ơi 
Thầy vui thầy thích thầy cười như hoa 
Tâm linh phúc lộc đón thầy 
Mừng thầy thả cá thả chim thầy cười 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Mừng thầy phúc hậu từ bi đức hiền 
Thầy đồ đi lễ có tâm 
Có nhân có nghĩa có trời chứng cho 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được đến ngày trời cho 
Ngày mai lộc đến tận nhà 
Tâm thành phúc bảo tiên cười gọi cho 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết từ nay đến rằm 
Ăn to nói lớn là thầy 
Trời cho cứ chén ngày nào cũng ăn 
Được ăn thầy nhớ đừng quên 
Ông già phục vụ cho thầy được ăn 
Ngày mai chim hót mừng thầy 
Để cho thầy nhớ thầy mừng gọi chim 
Chim bay cá lượn trên đầu 
Trả ơn trả nghĩa cho thầy được ăn 
Khù khờ thánh đãi tiên sư 
Lưu tâm dấu ấn thầy đồ có tên 
Ăn mày cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Trời cho thầy được hôm nay 
Đúng ngày mồng mười tháng bẩy là ngày ăn to 
Mấy hôm đi lễ thầy chờ 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Cho ăn thầy hưởng đến già 
Được ăn được nói đấy là trời cho 
Thiên nhiên phúc phận nhờ trời 
Cho ăn hôm nay thơ đẹp thầy ơi 
Trăm năm thơ đẹp tình người 
Ngàn năm hiếm có như ngày hôm nay 
Bầu trời rộng khắp bao la 
Thần tiên núi ngọc hóa ra phép mầu 
Cơn mưa gió thổi thành tiên 
Công đồng ngọc nữ là con ngọc hoàng 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Nhà ai có phúc thì trời cho nghe 
Năm nay giáp ngọ ngựa hồng 
Sang năm phú quí trời phù cho ăn 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Hỏi thầy mấy vợ thầy còn ngồi đây 
Thầy ngồi chờ lệnh bút nghiêng 
Chờ mãi chả thấy bút nghiêng vào nhà 
Từ nay cho đến hôm rằm 
Được ăn thầy gọi nàng tiên yêu thầy 
Thơ hay tiên hỏi thầy đồ 
Thơ ăn thơ ngủ thơ cười gọi em 
Thơ hay mới thực là thơ 
Thơ bắt con chó thơ trêu con mèo 
Mai đây thơ gọi thầy đồ 
Thơ đi uống rượu thơ cười gọi ma 
Thơ hay trừ kẻ gian tà 
Trị thằng ma xó trị thằng ác ôn 
Thơ hay thơ gọi thầy đồ 
Để thầy uống rượu thầy cười thắng to 
Thầy đồ 614 
 
 

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2022

Tiên ông 

Bao giờ cho đến tháng mười 
Thổi nồi cơm nếp vừa ăn vừa cười 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Được ăn được nói được cười thầy ơi 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thần tiên núi ngọc ban cho thầy đồ 
Nay mai tiên thổi thật nhiều 
Đúng là cơm nếp cho thầy ăn no 
Ăn xong tiên bắt chăn bò 
Thầy đồ hỏi lại chăn bò ở đâu 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Sao ông ngớ ngẩn dắt bò đi chăn 
Bên kia núi ngọc sông vàng 
Bên ấy bãi rộng tha hồ mà chăn 
Thầy đồ dắt cả đàn bò 
Vừa đi vừa hát cưỡi bò đi chăn 
Hôm nay ra ngõ gặp may 
Tiên ông trông thấy gọi ngay thầy đồ 
Ra đây tiên hỏi thầy đồ 
Bây giờ thầy thích chăn bò nữa không 
Thầy đồ chán ghét chăn bò 
Bắt thầy chăn mãi thầy buồn muốn thôi 
Thần tiên núi ngọc lại cười 
Nếu thầy không thích đi về chăn dê 
Chăn dê cũng được còn hơn chăn bò 
Ngày mai tiên gọi thầy vào 
Chỉ tay năm ngón thầy vào ăn cơm 
Ăn xong thầy lại ngủ khì 
Thầy làm một giấc ngủ ngày ngủ đêm 
Ngày mai tiên gọi thầy đồ 
Nếu thầy không thích cưỡi bò chăn dê 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Việc này là của tiểu đồng 
Tiên ông thử sức thử tài thầy xem 
Ngày mai thầy học bút nghiêng 
Học văn học võ thầy cười thông minh 
Từ nay cho đến về sau 
Văn ôn võ luyện thầy cười ăn to 
Ăn to thoát cảnh chăn bò 
Được ăn được nói thầy cười gọi em 
Mai đây có chức có quyền 
Thầy đồ hiếu học con nhà thông minh 
Tiên ông dậy phép cho thầy 
Cơn mưa bấm độn phép mầu hiện ra 
 Phép này trị kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối thầy trừ được ngay 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ vững chắc thầy không gì 
Ăn no thầy lại ngủ khì 
Được ăn cứ chén thầy cười cho vui 
Mai đây tiên hỏi thầy đồ 
Để thầy thỏa mái thầy cười được ăn 
Thầy đồ 613