Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

Thơ trời 

Tự nhiên mà có mới hay 
Từ đây đưa đến đấy là trời cho 
Chuyên đời nay hỏi tiên ông 
Hai bàn tay trắng làm lên cơ đồ 
Người đời có thịt có sương 
Đủ lông đủ cánh vẫy vùng bay xa 
Bay đi rồi lại bay về 
Thầy đồ tính nước ăn rồi vẻ vang 
Được ăn vào đúng giờ càn 
Có duyên có dáng được trời phú cho 
Tay không hiếm có trên đời 
Tài trai ba vợ đấy là trời cho 
Thầy đồ sung sướng cười thầm 
Được người được của được con trâu vàng 
Trâu này chẳng phải là trâu 
Đúng nàng tiên nữ nàng cười gọi luôn 
Thầy đồ nghe thấy thầy cười 
Đúng là trời định trời cười gọi cho 
Đúng duyên đúng số thầy đồ 
Được giờ hoàng đạo vào giờ hoàng hôn 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Có cơn gió lốc đến trưa trời phù 
Trời sinh trời hóa ra mưa 
Đúng vào giờ ngọ vào giờ càn khôn 
Mây bay gió thổi tung hoành 
Trời mưa trời gió đúng giờ linh thiêng 
Mưa to sấm chớp đùng đùng 
Thầy đồ nghe thấy đúng là trời cho 
Được ăn được nói được cười 
Được nàng tiên nữ trời phù gặp nhau 
Thầy đồ lắm lộc nhiều hoa 
Trồng cây ăn quả cây đa nhà trời 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Thầy đồ chăm bón cây đa rễ dài 
Đương nhiên là rễ dài ra 
Đúng là trời định giao cho thầy đồ 
Trông nom mà hưởng lộc trời cho ăn 
Duyên trời đã định từ lâu 
Đẹp duyên đúng số trời phù công lao 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng vào giờ ngọ thầy đồ có tâm 
Long ly quy phượng trầu vào bát hương 
Thần tài lại bảo thầy đồ 
Hương khói suốt ngày cả đêm 
Thầy đồ 930


 

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

Gọi mưa 

Thầy đồ đội mũ che tai 
Thầy kêu ếch ộp nhiều người lắng nghe 
Nghe quen như tiếng thầy đồ 
Có nàng tiên nữ gọi thầy em đây 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Tưởng ai xa lạ đúng nàng tiên cung 
Hôm nay nàng nói cái gì 
Đúng là ếch ộp thầy đồ gọi mưa 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn gió thoảng đến trưa đến chiều 
Thầy đồ khát vọng mưa nhiều 
Đúng cơn gió lộc đến chiều gió mưa 
Một đoàn bươm bướm bay ra 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đẹp ơi là đẹp thầy đồ gọi em 
Thầy đồ trông ngang trông ngửa 
Vào giờ hoàng cung thầy cười 
Hôm nay trời sáng đẹp ra 
Có đoàn tiên nữ bay ra bay vào 
Thơ xin kính chúc nhà trời 
Muôn năm vạn tuế muôn đời sáng soi 
Cầm cân lẩy mực muôn đời 
Muôn dân nhờ phúc lộc trời sáng soi 
Nhờ ông tiên đế chúc vua ngọc hoàng 
Từ nay cho đến mai sau 
Tu trời tu phật tu tiên đức hiền 
Bao năm tu phúc tại gia 
Tâm linh phúc lộc tại gia thầy đồ 
Đường đi sáng tỏ người tài 
Tâm thành đi lễ cầu trời phú cho 
Lương duyên hưởng phúc lộc trời 
Thành tâm kính lễ ngọc hoàng phán cho 
Năm nay mậu tuất thầy ơi 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Được ăn được nói được cười 
Được thầy ếch ộp được bà tiên cung 
Chiều nay mưa gió đẹp trời 
Đúng trời đã định vào giờ càn khôn 
Ăn to nói lớn là thầy 
Đẹp duyên phúc lộc là thầy được ăn 
Từ giờ cho đến mai sau 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già 
Chiều nay lộc đến vào nhà 
Được ăn được nói được cười 
Được giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Có đoàn tiên nữ bay vào hoàng cung 
Bay đi lộn lại mấy vòng 
Thầy đồ trông thấy thầy cười ngả nghiêng 
Trông trời trông đất trông mây 
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm 
Trông cho chân cứng đá mềm 
Thầy đồ 929 

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

Chim ca 

Đêm qua chớp bể mưa nguồn 
Hôm nay trời sáng rõ ràng trời mưa 
Hôm nay trời đẹp như mơ 
Tiếng chim ca hát thầy nghe tiếng đàn 
Tiếng đàn ai gẩy nghe hay 
Tiếng chim ca hát đêm ngày thầy ơi 
Chim này chẳng phải thần tiên 
Là chim trong núi thầy mơ được rồi 
Mấy lần thầy bắt được rồi 
Thầy đem chim thả chim cười thầy ơi 
Đêm qua chúc vọng kỳ đài 
Có nàng tiên nữ bay ra bay vào 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Đúng là trời định phép trời cho ăn 
Non xanh nước biếc trân trời 
Tiền duyên trời định lộc trời ăn to 
Lộc này là của ai đây 
Lộc thiên lộc địa lộc trời cho ăn 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết tin vui đến rồi 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Trời cho cứ chén vào giờ càn khôn 
Tông môn phúc tổ từ đường 
Họ mai đẹp nhất trên đời là tiên 
Tùng tùng trống đánh vũ niên 
Ai nghe cũng thích ai cười cũng vui 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Báo cho thầy biết thầy cười được ăn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Trời cho cứ chén được nhờ bút nghiêng 
Mai đây thầy lại có tiền 
Được ăn mãi mãi hết ngày cơn mưa 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Cơn mưa trời định đúng giờ trời cho ăn nhiều 
Tháng này đẹp lắm thầy ơi 
Là ngày tháng sáu kỷ mùi có duyên 
Trời phù được ăn 
Thầy đồ 928

 

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

Ba cô lái sề  

Thầy đồ lắm vợ đa thê 
Nhiều con lắm cháu nhiều bề hớ hênh 
Hôm nay thầy nói buồn cười 
Đẹp duyên đúng số thầy nhìn ba ba 
Ba ba là của nhà này 
Bà rốt nó lại nó càng kêu to 
Ông ơi ông thả con ra 
Con không nói nữa con không là gì 
Bây giờ ông muốn cái gì 
 Để con đi hỏi ngọc hoàng cung tiên 
Hôm nay trời sáng đẹp ra 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Một đoàn bươm bướm bay ra 
Cơm mưa lộn lại bay vào hoàng cung 
Thầy đồ ao ước nói rằng 
Thầy bắt bươm bướm thầy nhìn ba ba 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đúng là bướm lạ bay qua vào nhà 
Hôm nay thầy bắt được rồi 
Thầy rốt bướm lại thầy cười ngả nghiêng 
Bướm này là của nhà ai 
Tự nhiên bướm đến vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy quơ một cái vào lòng thầy ơi 
Thầy vui thầy thích thầy cười 
Thầy rốt bướm lại thầy xem bướm gì 
Bướm này chẳng phải bướm tiên 
Là bướm chúa bạch cơn mưa phép màu 
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng 
Đúng trời đã định thử tài văn chương 
Văn chương nho sỹ thầy đồ 
Được ăn được nói được cười 
Được bà tiên nữ thầy cười ăn to 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Thực lòng mà nói đấy là phép tiên 
Trời cho trời bảo thầy đồ 
Để thầy thử đoán xem nào đúng không 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn bão táp đến trưa đến chiều 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi lộn lại bay về 
Đúng là trời định phép màu hiện ra 
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng 
Phép này trừ kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối thầy đồ trừ luôn 
Hôm nay lộc đến tận nhà 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già 
Cơn mưa gió thổi tung hoàng 
Trời cho thầy được vào giờ càn khôn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Được quyền là chủ vào giờ càn khôn 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Được năm được tháng được ngày hoàng hôn 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Trời cho cứ chén vào giờ càn khôn 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn gió thoảng bay đi lại về 
Đến năm đến tháng vào giờ càn khôn 
Trời mây non nước hữu tình 
Cơn mưa gió thổi tung hoành gió bay 
Bay đi lộn lại bay về 
Đúng nàng tiên nữ nàng cười nhớ ai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Đẹp ơi là đẹp thầy cười gọi em 
Đến năm đến tháng vào giờ hoàng đạo 
Được ngày hoàng hôn thầy cười 
Thầy đồ 927  

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

Gọi thầy 

Tên em dễ nhất trên đời 
Cha sinh mẹ đẻ em ra vui cười 
Hôm nay em mới ra đường 
Ai trông em thích ai cười em yêu 
Thân em đặc sắc đượm màu 
Phô trương sắc đẹp ai nhìn mến yêu 
Thường thường các bác các anh 
Ông già nhìn thấy tỏ tình muốn yêu 
Đời em vẫn có đủ điều 
Thực tình mà nói đều là có tên 
Tên em dễ nhất trên đời 
Ai trông cũng quí đời em vô cùng 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Người ta chăm bón thân em đủ màu 
Người cho em có cái tên 
Em ra đến chợ người nhìn ngắm trông 
Nhìn em đôi mắt thiện tình 
Nhìn em thoang thỏa có mùi thơm tho 
Mùi này phấn nhị hương bay 
Xa trông nghỉ thấy đặc mùi tuổi xuân 
Ai trông em thích đến gần 
Đời em cốt nhục thân cây 
Sinh vào mùa hạ sang xuân lớn bồng 
Một năm chỉ có bốn mùa 
Xuân hạ thu đông nhất thời đổi thay 
Sinh vào chính diện em vào mùa xuân 
Hoa thơm tươi mát má hồng 
Hương bay ngọt ngào tuổi xuân tươi cười 
Ai trông cũng thích đón về 
Ngào ngạt hương khói đượm màu hương thơm 
Nói ra em đố các anh các chị các thầy 
Tên em là gì 
Chẳng qua em đố ra đây 
Thử tài chí nhớ các người không quên 
Một năm mới có bốn mùa 
Đời em tươi đẹp như bông hoa hồng 
Thầy đồ đứng ngắm lại trông 
Thầy nhìn hoa đẹp thầy không muốn về 
Hôm nay trời đẹp vui tươi 
Thầy ra đến ngõ đứng nhìn gọi em 
Xuân hương đứng ở trong nhà 
Vừa đi vừa gọi thầy đồ em đây 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Xuân hương trông thấy thầy cười gì em 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy chỉ đằng trước thầy cười sờ luôn 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Thầy đồ tinh nghịch là em hết hồn 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Thầy vui thầy thích thầy cười mân mê 
Xuân hương lại nói rằng là 
Thầy làm em sợ tái tê cả người 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Vào giờ hoàng đạo được giờ càn khôn 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Mùa thu tháng tám trăng rằm sáng to 
Trời chiều lạnh ngắt hơi mây 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Vào giờ hoàng đạo được ngày trời cho 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời cho ăn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy tu chính quả vuông tròn trăm năm 
Hôm nay lộc đến tận nhà 
Được ăn được nói đấy là trời cho 
Tùng tùng trống đánh vũ niên 
Trời sinh trời hóa bao nhiêu là tiền 
Tiền này là của ai đây 
Của thiên của địa của trời ban cho 
Thầy đồ nghe thấy mừng ăn to 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Được ăn cứ chén vào giờ được ăn 
Đúng ngày đúng tháng đúng năm 
Là năm mậu tuất chó mừng vẫy đuôi 
Thầy đồ trông thấy cười thầm 
Trời cho ngày đẹp đúng giờ càn khôn 
Phong lưu phú quí là thầy 
Ăn no ngủ kỹ thầy cười nhe răng 
Mai đây tiên gọi thầy đồ 
Vào đây tiên bảo tiên cho thầy nhiều 
Hôm nay trời sáng đẹp ra 
Đẹp ngày đẹp tháng đẹp năm 
Đúng là trời đinh đem cho biếu thầy 
Thầy đồ 926
 

 

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

Mồm thầy 

Tâm linh ăn phúc lộc trời 
Trời cho thầy hưởng lộc trời dài lâu 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Hôm nay lộc đến vào nhà 
Tự nhiên thầy thấy thầy cười được ăn 
Nghe thơ ai đọc mà hay 
Được bà tiên nữ bà khen thầy cười 
Đúng ra thầy nói mới hay 
Còn bao nhiêu nữa còn chờ đợi ai 
Đúng duyên đúng số đúng ngày 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn 
Được ăn được nói được cười 
Được bao nhiêu của vào ngày ăn to 
Linh thiêng ăn phúc lộc trời 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Cơn mưa trời hẹn đúng giờ được ăn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ hoàng hôn 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Để em đi hội đến mai em về 
Hôm nay thầy gọi em về 
Đúng ngày đúng tháng đúng giờ càn khôn 
Tâm linh là phúc từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Đường đời là phúc mai sau 
Đường đi sáng tỏ tâm thành trời cho 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Trời cho trời định lộc ngày lộc đêm 
Hôm nay lộc đến vào nhà 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Thiên nhiên tạo hóa ra ngày 
Giờ linh tháng sáu vào giờ trời cho 
Được ăn được nói được cười 
Được bao nhiêu của được bao nhiêu tiền 
Tiền này là của tiên cho 
Thần tài thần lộc đem cho biếu thầy 
Thầy đồ trông thấy chịa tay nhận tiền 
Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Hôm nay lộc đến vào nhà 
Cơn mưa gió thổi tung hoành gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Được quyền làm chủ đúng giờ linh thiêng 
Tiên cho thánh dậy thầy đồ 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Hôm nay lộc đến tận nhà 
Vào kho mà lĩnh thầy lĩnh bao nhiêu là tiền 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Thiên nhiên phúc phận nhờ trời 
Tiên cho thánh bảo trời phù công danh 
Cơn mưa gió thổi bao ngày 
Được ăn được nói mấy ngày ăn to 
Thầy đồ 925 

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2023

Cây đa 

Sáng trăng em tưởng tối trời 
Em ngồi em để sự đời em ra 
Sự đời bằng mấy lá đa 
Em ngồi em tưởng bằng ba lá đề 
Hôm nay em vội em về 
Em nghe thấy tiếng thầy đồ gọi em 
Ra đây thầy bảo em này 
Đúng là thầy hẹn em vào hỏi ai 
Ngày mai sóng gió ngang sông 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi khắp bốn phương trời 
Bay về lộn lại mấy vòng trời mưa 
Tiên sinh đứng ở trên mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy quơ một cái được bao nhiêu tiền 
Tiền này là của ai đây 
Của thiên của địa của trời ban cho 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn gió thổi vào giờ càn khôn 
Thầy đồ khát vọng ra tiền 
Ở đâu mà có vào kho mà nhìn 
Thầy đồ sung sướng cười vui 
Tiên ông lại bảo vào kho lĩnh vàng 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Có đoàn tiên nữ đi ra đi vào 
Thầy đồ trông thấy gọi luôn 
Trông nàng đẹp thật thầy nhìn muốn yêu 
Mấy cô tiên nữ đang cười 
Nhìn thầy đẹp thật trông thầy đẹp trai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Thần tiên núi ngọc không cho ai vào 
Kho này là của ai đây 
Của thiên của địa của trời giữ kho 
Kho này giàu lắm thầy ơi 
Nhiều tiền nhiều bạc nhiều vàng đô la 
Trong kho ai giữ cho trời 
Thần tiên núi ngọc được trời giao cho 
Trông nom giữ của tiền vàng 
Trời ra quyết định không cho ai vào 
Từ nay cho đến về sau 
Thần tiên núi ngọc gọi cho thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Thông minh chí tuệ hơn người giỏi giang 
Ăn to nói lớn là thầy 
Thầy đồ đi lễ vào giờ linh thiêng 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Hôm nay lộc vẫn còn nhiều 
Được người được của được bà tiên cung 
Thầy đồ sung sướng cười thầm 
Được ăn được nói đấy là trời cho 
Long ly quy phượng trầu vào bát hương 
Thầy đồ hương khói suốt ngày cả đêm 
Tâm linh là phúc thánh phù 
Bao nhiêu tài lộc bao nhiêu tiền vàng 
Lộc này thánh bảo tiên cho 
Được ăn được nói vào giờ càn khôn 
Tâm linh là phúc từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên ăn nhiều 
Thầy đồ 924 
 

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2023

Văn thơ 

Trời mưa sáng tỏ mây thành 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Một đoàn tiên nữ bay vào cung tiên 
Ngọc hoàng phán bảo các con 
Hôm nay điện ngọc cung tiên sáng trời 
Mấy năm mấy tháng mấy ngày 
Ngọc hoàng phán bảo có ngày hôm nay 
Tin vui báo sẵn đây rồi 
Báo cho thầy biết vào giờ kinh môn 
Phương tây chính diện cửa trời 
Phương nam quốc sắc lưu truyền văn thơ 
Phương đông là chốn thiên đường 
Con như phương bắc vào giờ càn khôn 
Được ăn được nói được cười 
Được bao nhiêu của thì trời cho ăn 
Hôm nay mưa thuận gió hòa 
Để dưới hạ giới thầy đồ được ăn 
Bao năm đi lễ đi cầu 
Đúng là trời định trời phù cho ăn 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Con chim báo bão cơn mưa đến rồi 
Tháng năm tháng sáu đổ về 
Cơn mưa không ngớt suốt ngày cả đêm 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Trời cho cứ chén ăn ngày ăn đêm 
Ngày mai lộc đến tận nhà 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Thầy nghe tiên gọi đấy là trời cho 
Được ăn được nói được cười 
Được nàng tiên nữ bà cười gọi cho 
Ngày mai thánh báo thầy đồ 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Lộc này là của tiên ông 
Đúng giờ hoàng đạo được giờ càn khôn 
Tâm linh ăn phúc nhà trời 
Tâm thành là phúc trời cho đức hiền 
Trời cho thầy được ăn luôn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Hoa rơi cửa phật vào giờ càn khôn 
Hoa này mới thật là hoa 
Hoa trời hoa phật hoa tiên trên trời 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Hoa đức thánh mẫu hoa ông hoàng mười 
Thầy đồ đi lễ vào ngày hai mươi 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Chìa tay hứng lộc thầy vơ vào lòng 
Ngày mai lộc vẫn còn nhiều 
Của thiên của địa của trời ban cho 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Trời cho cứ chén được ngày ăn to 
Thầy đồ 923
 

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

Từ xưa 

Từ đời thượng cổ đến nay 
Nhà thơ văn học lưu truyền văn hay 
Thơ đường phúc hậu từ bi 
Đời con đời cháu tả ghi tấm lòng 
Thơ đường phụng sự tổ tiên 
Thuần phong mỹ tục lưu truyền thế gian 
Phong lưu kế sự tại gia 
Đường đường chính chính thật lòng chân phương 
Thơ hay lưu trốn từ đường 
Nhà thơ văn học làm thơ mà cười 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Lưu tâm dấu ấn lưu truyền dậy con 
Từ đường phúc tổ thông minh 
Lối đời văn học lưu truyền nhà thơ 
Văn chương nho sỹ nhân tài 
Kinh môn học sử kính thầy đại nhân 
Đường đời văn học đi lên 
Nhà nho phong nhã nhà nho lưu truyền 
Mai đây thánh dậy cho thầy 
Có tâm có đức là thầy từ bi 
Tiếng thầy văn học nho ra 
Mặt to tai lớn có tâm đi cầu 
Ngày mai thánh báo đổi ngày 
Tâm thành tụ lại thì trời gọi ra 
Bao năm bao tháng đợi chờ 
Thần chim đến gọi cho thầy đại nhân 
Hôm nay thánh báo tin mừng 
Để cho bà chúa vui mừng chờ mong 
Đồng tiền mấy lỗ không quai 
Ông thời không báo sau này hỏi ai 
Thần linh chúc vọng đường dài 
Thầy đi không khéo đụng vào cái lỗ tiền chôn 
Thầy ơi cứ đứng sờ sờ 
Gọi thì không nói bảo thì không nghe 
Im hơi lặng tiếng mỉm cười 
Làm cho bà chúa gật mình hỏi luôn 
Thầy ơi em hỏi thầy cười 
Sao thầy không nói thầy ra thế nào 
Phải chăng số phận bà đây 
Đại nhân khéo nói cười thầm bà ơi 
Xin bà bình tĩnh xem ra thế nào 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở khiếp thương nhau đến già 
Một chờ hai đợi ba trông 
Bốn thương năm nhớ mười mong thầy tìm 
Chim trời cá nước gặp nhau 
Ông tơ bà nguyệt se duyên không nhầm 
Trời cho thầy được thầy cười ăn to 
Hôm nay phúc lộc còn nhiều 
Trời mưa ra lộc trời khoạch ra tiền 
Hôm nay lắm lộc nhiều hoa 
Trời cho thầy được lộc đem tận nhà 
Ăn to đúng số thầy cười 
Được ăn được nói được cười 
Được bà tiên nữ bà cười cho luôn 
Thầy đồ nghe thấy thầy nhìn 
Bà đẹp thầy cười bà yêu bà cười 
Thầy đồ 922

  

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

Đẹp đôi 

Thơ hay kén chọn người tài 
Văn hay chữ đẹp là người thông minh 
Văn nhân nho sỹ thầy đồ 
Nhà nho văn học thầy đồ có tên 
Ngâm thơ ai đọc mà hay 
Kể ra mới biết thầy đồ ngâm thơ 
Phong lưu phú quý thầy đồ 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Thầy tu chính quả vào giờ càn khôn 
Tháng năm tháng bẩy ngày rằm 
Thầy đồ đi lễ vào giờ linh thiêng 
Tiên cho phật bảo thánh cười 
Chỉ tay năm ngón đúng ngày trời cho 
Hôm nay gió thổi tung hoành 
Cơn mưa gió thổi trên đầy gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng ngày hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Trời cho thầy được cả trưa lẫn chiều 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy xem cho kỹ thầy tìm cho ra 
Lộc này thánh bảo ở đâu 
Tự nhiên mà có ở đâu đưa về 
 Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười  
Thầy đồ đi lễ vào ngày hai mươi 
Ăn to là phúc lộc trời 
Được ăn cứ chén vào ngày trời mưa 
Thầy đồ 921 

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2023

Quốc sắc trời phù 

Bầu trời rộng khắp bao la 
Thần tiên mưa gió đấy là trời cho 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Con chim báo bão cơn mưa đến rồi 
Hôm nay được trận mưa rào 
Thầy đồ bấm độn vào giờ càn khôn 
Ba năm bốn tháng trăm ngày 
Thần tiên núi ngọc ở trong tháp vàng 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn sóng gió cơn mưa dạt rào 
Thầy đồ khát vọng ước mơ 
Thần linh đã báo đến tai thầy đồ 
Thầy đồ nghe thấy mừng thầm 
Được ngày trời định đúng giờ càn khôn 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Con chim báo bão trời mưa ra tiền 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng là trời định tiên cho biếu thầy 
Thầy đồ dâng lễ vào chùa thiên lôi 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Phù lưu phủ tỉu tiền vàng 
Thầy đồ dâng lễ đệ lên cửa trời 
Kinh môn quốc sắc trời phù 
Tâm thành phúc lộc từ bi đức hiền 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời thương trời phú cho thầy được ăn 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Bây giờ mới được trời phù công danh 
Duyên trời phúc phận từ đây 
Ăn to nói lớn được vào cung môn 
Thầy đồ nhìn trước nhìn sau 
Nhìn thấy bà chúa tiên cung bà cười 
Thầy đồ vui quá mừng vui 
Thầy nhìn bà đẹp thầy cười gọi luôn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng trời đã định gặp bà tiên cung 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Miệng cười hớn hở chúc mừng gặp nhau 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Mùa thu tháng tám trăng rằm sáng to 
Đêm nay bà nghĩ thế nào 
Bà vui như tết bà cười như hoa 
Hôm nay bà gặp thầy đây 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Thông minh có đức có tài 
Đẹp trai ba vợ chẳng chê vợ nào 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy ngắm đằng trước thầy nhìn đằng sau 
Toàn là gái đẹpyêu thầy 
Đúng là như thế thầy vơ vào lòng 
Thầy đồ 920


 

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2023

Ông về 

Ông trăng ông rẳng ông rằng 
Xuống chơi nhà tôi có nồi cơm nếp 
Có tệp bánh chưng có lưng nồi rượu 
Có khiếu đánh đu mẹ chu mẹ trài 
Con trai sách giỏ mẹ đỏ ngẫm con 
Cái non cái nước cái lược chải đầu 
Con trâu cày ruộng rau muống thả ao 
Mày tát ao tao tao tát ao mày 
Mày đầy giỏ cá tao đầy giỏ tôm 
Mày bán cầu lôm tao bán cầu dền 
Mày mở cở vua tao làm mắm chua 
Mày con ông chính tao con ông xã 
Mày là cái ả tao là cái hai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Trời ơi đất hỡi chồng ơi là chồng 
Thầy đồ ngoáy đít ngoáy tai 
Thiên nhiên vạn sự chồng ơi là chồng 
Thầy đồ đỏ mặt tía tai 
U mày láo toét thầy lôi vào buồng 
Đánh cho tơi tả phủ đầu 
Đánh cho nghiêng ngả cúi đầu mà dên 
Hôm nay ra ngõ gặp trai 
Gặp phải chó đá cá cầy thầy ơi
Thầy đồ nhớ lại hôm qua 
Đêm nằm ngứa ngáy bực mình cả đêm 
Bỗng dưng em thấy nụ cười em xinh 
Một nàng gái đẹp như tiên 
Em cứ nằm yên để thầy ôm lấy
 thành đôi ông bà  
Hôm qua nàng nói gì thầy 
Để thầy còn nhớ đến ngày trời cho 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Để thương để nhớ đến ngày hôm nay 
Chiều nay thánh báo thầy đồ 
Tin vui sẽ đến với thầy được ăn 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Thầy tu chính quả được trời ban cho 
Ngày mai ăn lộc tiên cho 
Được nhờ lộc thánh phật cười chỏ tay 
Vào kho mà lính tiền vàng 
Đem ra phân phát thầy đồ nhận luôn 
Hôm nay chính diện thầy đồ 
Thầy nhìn bà đẹp thầy cười muốn yêu 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to 
Tâm linh là phúc tâm vàng 
Trời cho thầy được ăn nhiều thầy ơi 
Hôm nay lộc đến tận nhà 
Thầy đồ nhìn thấy chìa tay nhận tiền 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thần đức thánh mẫu thần lộc hoàng mười 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Duyên trời đã định ban cho thầy đồ 
Được ăn thầy cười 
Thầy đồ 919