Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

                               Cười ra thơ 

                   Thơ hay chữ đẹp duyên thầy 
               Để cho thầy đọc thầy cười ra thơ 
                    Sáng ngày mới dậy tinh mơ 
             Thầy ho một tiếng ra thơ thầy cười 
                   Năm nay thầy tưởng năm nào 
            Thầy mơ thầy tưởng bao nhiêu là tiền 
                       Trời sinh trời hóa ra tiên 
            Công đồng ngọc nữ hai hàng sóng đôi 
                     Tiên sinh là phúc thần trời 
             Long thần hổ báo cho người văn hay 
                     Tài tình có một không hai 
                 Văn nhân nho sĩ thầy đồ có tên 
                     Mai đây thầy đọc thơ này 
             Thơ ăn thơ ngủ thơ mơ được người                     Trời sinh ra tướng thầy đồ 
                  Thầy đi xe đạp thầy ngồi ô tô 
                   Ra đường biết cưỡi ngựa đua 
                   Ba lông biết đá ô tô biết cầm 
               Thầy biết tập võ lại biết nhẩy đầm 
                 Bao người đứng lại ngắm trông 
  Thầy đồ đọc thơ con cóc ngâm thơ chuột vàng 
                    Mai đây bướm nở hoa vàng 
                Thần linh cóc tía đến giờ gọi ra 
                       Năm le cóc tía nhảy vào 
          Trông thấy cá nhật bổ nhào phun ngay 
                     Năm lần bẩy lượt xong rồi 
             Để cho con én mơ mơ màng màng 
            Thầy đứng một chỗ thầy cười ra thơ 
             Bây giờ thầy đồ đọc sách ngâm thơ 
             Thầy nằm một chỗ thầy mơ gái xề 
                     Bây giờ nắng xế về chiều 
           Cơn mưa thầy gọi bao nhiêu người tài 
                      Văn hay là gái má hồng 
           Đẹp duyên có dáng đẹp người thầy yêu 
                   Nay mai có chức có quyền 
                Của ăn ngăn để cho đời mai sau 
                   Thầy nhìn sắp đến tương lai 
             Chuột kêu rúc rích nằm dài cười vui 
                     Thơ này thầy bảo xem nào 
                Gọi ngay ba chúa đi vào nghe thơ 
                      Thầy đồ đang đọc thơ hay 
                Thơ ăn thơ ngủ thơ hay cười khì 
                    Thơ này bà chúa thích nghe 
              Bà chúa nghe thấy cứ lịm người đi 
                    Trông xa chẳng thấy ai vào 
              Nhìn thấy con cóc nó còn ham mê                      Trời sinh ra thứ cóc vàng 
                 Phải là cóc tía nó càng mê say 
                    Thôi thôi tao biết tính mày 
                Mày là tuổi chuột mày là con dê 
                        Ăn no đi ngủ nằm dài 
          Ngâm thơ đọc sách cười khì trong hang  
                       Thơ vui là tính thầy đồ 
                Đọc thơ con cóc vui đùa thầy ơi 
             Năm nay thơ yêu thơ thích thơ đùa 
                Đọc thơ đi ngủ đọc thơ đi nằm 
                Đọc thơ khúc khích cười thầm 
              Đọc thơ đi ngủ cười đùa bên nhau 
                     Thơ này nói rõ trước sau 
     Không ghen không tỵ ngủ chung một giường 
                 Thơ này trách nhiệm thầy đồ 
              Đọc thơ thật tốt để đời được hay 
                     Nay mai áp dụng thơ này 
                   Biết ăn biết ở thơ này mà ra 
                       Ở đời hiếm có sau này 
             Ai mà hiểu được mới là người khôn 
                  Người ngu nhiều lắm trên đời 
             Kẻ hay người dở nhiều hơn ngu đần 
                     Nắm tiền nhiều bạc là hay 
            Đừng tưởng như thế có ngày đi tong 
                 Khen thay mấy tướng nhà trời 
            Tranh nhau đi ngủ đánh nhau đi nằm 
                    Thơ này nói sự công bằng 
                 Biết ăn biết ở là người có tâm 
                    Thơ hay chúc đọc thơ này 
               Thơ văn thơ vẻ là người có tâm 
           Văn hay chữ đẹp tướng tinh thầy đồ 
                 Đọc đi đọc lại thầy cười ra thơ 
                                            Thầy đồ 40Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

                               Tam sinh

                 Năm cùng tháng tặn heo may 
             Gió đưa kẽo kẹt cành tre rập rình 
                   Hôm nay trời báo mưa rào 
           Để cho bìm bịp ễnh ương đang dờn 
                Thần tài thần phúc nhìn nhau                                         Nay mai thành tổ ễnh ương ra đời 
           Trung qui trời sinh tạo hóa ra người 
           Đúng là ông thánh bẩy đời năm xưa 
                      Tiền đồ là gốc của trời 
                  Ai xem văn học đi tìm bới ra                                                      Văn hay tựa nói nôm la 
                     Nếu đúng là được lên thơ 
                 Nếu sai ta cứu biết ra rõ dàng 
                 Thơ này học giả thuyết suông 
                Đừng ai cãi cọ đừng ai tranh tài 
                   Thơ này khéo tả buồn cười 
             Ai tin cũng được ai chê cũng đành 
                    Thơ này thính tả cho vui 
            Lại gọi ông tướng thầy đồ đọc xem 
                   Thầy đồ liếc đọc xem qua 
             Nhăn nhăn nhó nhó ái trà thơ hay 
                     Ở đâu đưa đến thơ này 
           Để cho thầy đọc thầy xem thầy mừng 
                  Thầy đây còn nhớ năm nào 
          Ông thần ta tướng báo vào mùa xuân 
               Thiên nhiên trời định canh dần 
        Mừng xuân tươi tốt mừng người nở hoa 
                 Đầu năm xuân mới sáng trời 
         Thầy đồ được của được người văn hay 
                  Mai đây nối dõi tông đường 
          Thầy vui thầy hát ngâm thơ thầy cười 
                  Ung dung đắc chí thầy cười 
         Phen này sẽ được bằng mười năm xưa 
                   Bây giờ thầy gọi nàng tiên 
              Là cô con gái sao mai thầy nhìn 
                 Đúc khuông giống thế nàng ơi 
           Ai nhìn thằng bé thằng cu nhà mình 
                Tướng tinh táo tợn hơn người 
           Khôn ngô tuấn tú sau này làm quan 
                  Quan hiền thì có lương tâm 
          Lập lên cơ nghiệp là duyên phúc trời 
                Trăm năm mới có một người 
               Nhà ai tu được thì trời phú cho 
                Năm năm mười tháng đi cầu 
               Thành tâm đi lễ đi cầu trời cho 
            Đi mau thánh bảo đến cửa nhà trời 
Dâng hương dâng hoa quả thực vật thật thành tâm 
                   Cầu trời cầu phật cầu tiên 
   Cầu thánh cầu thần thổ địa đấy là năm phương 
         Tiền quan sáu nén tiền vàng năm quan 
          Uy nghiêm cung cấm người thường 
               Sau này trời gọi có tên tuổi dần
                Ngàn trùng cách trở đôi nơi 
            Đưa đi một chỗ có nơi học hành 
                Tâm tu chính quả mâm đầy 
       Tâm thành hương khói chọn ngày giờ linh 
                  Phúc đầy như tổ ong vàng 
          Tâm linh bà chúa hai lần vào cung 
 Chuyện này ăn trên ngồi trốc đáng quyền uy danh 
                   Mai đây ông tướng thầy đồ 
         Công thành danh toại là người có công 
           Ở đời hiếm có những người gặp may 
                  Nhân sinh bách nghệ văn tài 
                   Văn hay chữ đẹp là duyên 
                    Phúc lộc trời phù bảo cho 
             Bây giờ thầy đồ thầy muốn đòi tiền                                   Thì thầy phải gọi năm cô tiên vàng 
                        Cô nào thì thích hát hay 
                  Để cô bé nhất cho thầy gọi chơi                                           Duyên ai đẹp nhất trên đời 
            Để cho thầy thích thầy cười cả đêm                                             Đồ ăn đồ quí đồ gì thầy mê 
       Hôm nay thần cho cái ấy cái này thầy xem 
                Úy trà cái này để đấy cho thầy 
               Thầy nhìn một tý xem nào có to 
        Của này đúng thật nó to bằng cái quạt mo 
                Thầy nhìn một lúc thầy cười ba ba 
                   Tầm xuân phúc hậu thái hòa 
             Năm nay thầy được ba con rùa rùa 
              Rùa cái mới hay có hôm thầy vớ 
            Được con rùa đực quang ngay ra vườn                                                            Thầy đồ 39