Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

Thơ hay 

Thơ hay hai chữ chúc mừng 
Chúc ông thần đất chúc thầy tiên chi 
Xa nhau cách mấy nhịp cầu 
Qua sông mấy núi bắc cầu thần sang 
Đường đi còn rộng còn dài 
Gian lan vất vả vẫn còn đang tu 
Tu trời tu phật tu tiên 
Tu nhân tu nghĩa thánh hiền gọi cho 
Thần tu chín đỏ vàng son 
Tiên sinh tịnh độ rắn lên thành người 
Mai thành có phúc gặp tiên 
Tu nhân tích đức ở trong núi vàng 
Thầy đồ chính diện thành tiên 
Gieo cầu quả phúc được ăn lộc trời 
Trăn năm thầy hưởng lộc tiên 
Thần linh chúa đất thần tài báo cho 
Mai đây qui tụ trầu vào 
Cửa môn thờ thánh cúi đầu đệ dâng 
Hương hoa ngũ quả mâm đầy 
Thầy đồ y phục tiến dâng cúi đầu 
Chắp tay con lậy thần tiên 
Chứng minh soi xét cho con được nhờ 
Nay con chính diện họ mai 
Tên là anh Thuận tiên chi thầy đồ 
Nhà con thực ở nam phương 
Đất trầu thánh đế họ mai được nhờ 
Được ăn được hưởng phúc trời 
Tiên chi thánh gọi thầy đồ có tên 
Số son phận đẹp vui cười 
Công thành danh đạt từ đường họ mai 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu nhà văn 
Từ nay cho đến về sau 
Tiên cho thầy được lộc nhiều dài lâu 
Năm thìn chính diện tháng ba 
Rồng phun lấy nước rồng cho thầy đồ 
Thần tài thần phúc thần linh 
Trời cho rắn được phụng thờ tiên ông 
Tháng ba mưa gió thuận hòa 
Rồng bay phượng múa đón chào tiên ông 
Đương nhiên là phúc tiên cười 
Mừng cho trai trẻ hai người gặp nhau 
Trăm năm được phúc qua cầu 
Tiên ông sẽ dặn hai trò đồng môn 
Được ăn phải giữ cái mồm 
Đừng quên mừng quả để người hỏi han 
Bao năm tu phúc được rồi 
Nếu mà giữ được chữ càn ăn to 
Quên đi đừng ham quả quí 
Rượu ngon gái đẹp mời thầy cứ sơi 
Trời cho cứ việc mà làm 
Ăn vào mát ruột đổi thay tính người 
Thơ hay tiên dặn thầy đồ 
Gái nào ăn được trời cho mà làm 
Còn như không được chớ đừng ham ăn 
Mái đình rắn được thờ tiên 
Thờ ông thánh đế có duyên trời phù 
Tu nhân phúc quả rồng phù 
Cung tiên điện ngọc thờ năm vị thần 
Thần tiên thần núi thần linh thần địa thần tài 
Thầy đồ 384
 

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

Chữ tài 

Thần trời ngọc phản thành tiên 
Thần linh chúc bảo ngọc trời phán cho 
Giang sơn kính chúc ngọc hoàng 
Lập thành thổ địa là nơi rắn thờ 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Rẳn ở núi ngọc rắn tu thành người 
Trăn năm tu phúc trời cho 
Đổi thay chính diện là nơi ngọc hoàng 
Ăn mày quả kiếp tu thân 
Rắn tu đắc đạo hóa thân kiếp người 
Tu thân là nghĩa người hiền 
Còn tu phúc đức mới là đạo con 
Trời thương thánh bảo rồng phù 
Ăn ngay ở thẳng cháu tiên con rồng 
Xem ra bói thị phúc hồng 
Số son phận đẹp vào giờ càn khôn 
Phúc hồng số đỏ như son 
Rắn tu đủ kiếp mười phương thành tài 
Bây giờ rắn đã thành tiên 
Hỏi ông thánh đế hỏi bà thủy cung 
Trăm năm rắn ở núi vàng 
Thần linh chúa đất long thần phù cho 
Đương nhiên ăn phúc nhà trời 
Trời cho rắn được ngày khôn giờ càn 
Tu thân độn địa mấy vòng 
Ăn to là được sau này thành thân 
Mai đây có phúc có phần 
Đi tìm bạn học cùng thầy đồng môn 
Giang tay ôm lấy thầy đồ 
Nhìn thầy phúc hậu trông thầy đẹp trai 
Thầy tu phúc hậu đường dài 
Ăn to nói lớn mệnh thầy gan to 
Long thần lại bảo thầy đồ 
Nhà thơ văn học đi thi đỗ đầu 
Văn chương bậc nhất thầy đồ 
Văn hay chữ đẹp hỏi ai thi bằng 
Thơ hay thần chúc hai người 
Rắn ở dưới đất thầy đồ ở trên 
Hôm nay thần báo rõ ràng 
Thầy đồ đi trước được quyền làm anh 
Rắn thần là phận đàn em 
Sinh sau đẻ muộn học tiên sau này 
Thơ hay thần báo công minh 
Công thành danh toại sau này ăn to 
Từ nay cho đến về sau 
Đừng ai phân biệt sau này có công 
Gan to mệnh lớn thầy đồ 
Rắn là tuổi tỵ vẫn là tuổi em 
Trời xem mấy chú tiểu đồng 
Tranh nhau đi trước đá nhau đi nằm 
Khôn ngoan cũng gọi là thầy 
  Lành như con rắn sau này chậm hơn 
Thơ trời thơ phật thơ mây 
Thơ mưa thơ gió thơ ngày thơ đêm 
Trời cho ai gọi là tiên 
Thầy trăm đi lễ có duyên trời phù 
Thầy đồ 383


 

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Thơ hay 

Thơ trời văn chúc chơi vui 
Văn thiên thơ địa chúc hai nhân tài 
Thơ vui văn chúc người tài 
Tiên sinh học lễ tu ngày tu đêm 
Duyên trời phúc phận thành tiên 
Từ đây thầy gặp được người tài ba 
Non xanh nước biếc tu mầu 
Vạn niên vạn kiếp ở trong núi vàng 
Trời cho có hạn trăm năm 
Rắn già đổi xác chuột già đổi lông 
Đồng niên hai mệnh khác nhau 
Thơ văn là chuột địa văn rắn thần 
Hai thân mô tả thần tiên 
Hai thân đồng học đồng niên một thầy 
Thơ hay vui vẻ cùng nhau 
Thiên tài có chữ mệnh tài khác môn 
Văn thiên là mệnh trên trời 
Chỉ tay năm ngón truyền cho rắn thần 
Tìm đi hóa phép thần thông 
Tìm vàng dưới đất tìm vàng cõi âm 
Mai đây đắc phúc muôn mầu 
Trời cho ai được làm giàu tự nhiên 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Thầy khen rắn được giàu to phúc trời 
Nhờ trời ăn lộc phúc tiên 
Rồi đây rắn cứu tiên chi thầy đồ 
Ăn to quả phúc đầy mâm 
Đồng chinh rượu gái tìm thầy hiến dâng 
Lưu ly là phận đàn bà 
Bày ra nhiều món thầy đồ muốn xem 
Tơ hào nhị giữa bông sen 
Chim bay cá lượn cúc cu đỏ đầu 
Sơn hào nhị giữa hoa tàn 
Đời xuân con gái chào thầy thương em 
Yêu thầy lắm lộc nhiều tiền 
Yêu thầy kết bạn đường đời trăm năm 
Của em đặc cốt nguyên bì 
Đừng chê em sấu của này ngon ăn 
Khôn ngoan thầy thử xem nào 
Thầy nhìn hai mép nó càng đỏ ra 
Thần tài đã thử qua rồi 
Của ngon của quí xin thầy cứ sơi 
Mai đây gái lạ tôm tươi 
Nhiều em bị ngã bị yêu thầy đồ 
Phải chăng ăn bả bùa yêu 
Thầy đồ làm phép bắt tay ăn rồi 
Tự nhiên em thấy nhớ thầy 
Em yêu em thích yêu thầy đẹp trai 
Thần linh cho đến thần tài 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Thầy đồ có chức có quyền 
Ăn to nói lớn mệnh thầy gan to 
Thần linh rắn địa thần tài 
Phù thầy biếu lộc chúc thầy ngủ ngon 
Gái tơ trắng nõn trắng nà 
Thầy đồ sơi cả chẳng nhường cho ai 
Thầy đồ 382 

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Đường tu 

Bài này thiết thực mới hay 
Mừng ông thánh đế mừng thầy tiên chi 
Mừng thầy chức trọng quyền cao 
Thầy đang đi học tu đêm tu ngày 
Thầy tu chính quả mâm đầy 
Thầy đang ăn học thầy tu được nhiều 
Học môn làm phép rắn thần 
Tu nhân tích đức rắn thần dậy cho 
Làm gì cũng phải qua thầy 
Tiên ông chính diện là tiên trên trời 
Là con các cháu lạc hồng 
Long xà tại chốn long cung 
Thần tiên hổ báo thần tiên hóa rồng 
Tiên chi hóa phép thành tài 
Trời cho còn đợi đến ngày được ăn 
Mâm vàng đũa ngọc bát tiên 
Giường đồng ráp bạc chiếu tiên nhà trời 
Ăn ngon đủ thứ trên đời 
Sơn hào hải vị long tu gan hùm 
Ngọc trai hải yến gà rừng 
Tôm he cá ngự ba ba thuồng luồng 
Chúc thầy hai vị ngủ ngon 
Chúc hai ông tướng nhe răng ra cười 
Bây giờ mới học được mười 
Trời cho có mắt có tai đủ rồi 
Đủ lông đủ cánh thành tài giàu to 
Mười môn tu được thành tiên 
Để xem phân biệt chức quyền ai to 
Thầy đồ văn võ kiện toàn 
Nhà nho văn học đi thi đỗ đầu 
Trời phân cương vị thần tài 
Thần thông hóa phép đi tìm của chôn 
Tài ba có một không hai 
Biết rằng mệnh nhỏ là em thầy đồ 
Công to việc lớn trên đời 
Trời phân thứ tự hai người có duyên 
Giang tay ôm lấy thầy đồ 
Thơ này kết bạn học thầy đồng môn 
Trời cho có phúc có phần 
Thờ chung một chúa ăn cùng một mâm 
Sơn hào hải vị gà tần 
Rượu ngon gái đẹp thầy mê em rồi 
Số son em tặng cho thầy 
Ba ba của quí mời thầy cứ sơi 
Của em đặc cốt nguyên bì 
Bất thượng bất hạ đúng là thầy sơi 
Thầy đồ 381
 

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

Hóa ra thầy đồ 

Xa trông mây nước lững lờ 
Một dòng nước chảy lững lờ trôi đi 
Con sông vừa rộng vừa dài 
Thấy đàn cá bạc xuôi dòng hướng nam 
Xa trông rẫy núi thượng ngàn 
Chim kêu phượng múa chúc mừng tiên ông 
Trăm năm tu ở núi vàng 
Sông sâu biển ngọc tiên cười gọi cho 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Mặt trời chiếu sáng rạng đông gặp thầy 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thần tiên biển ngọc gọi cho thầy đồ 
Ngày xưa chuột ở trong hang 
Tu nhân tích đức nở ra thành người 
Ơn trời thánh dậy tiên cho 
Thần tiên núi ngọc hóa ra thầy đồ 
Thầy tu trăm phúc mười phương 
Kim ngân ngọc báu mười phương được rồi 
Long thần báo quả mâm cao 
Sơn son ngũ phúc điểm vào mười phương 
Ơn trời ơn phật mười phương 
Đương nhiên ăn phúc nhà trời phù cho 
Trăm năm hậu thế bạch niên 
Trời cho con rắn tu tiên thành người 
Trăm năm hậu thế thành tài 
Đến ngày phúc lộc trời cho đứng nhìn 
Năm dần năm mão năm thân 
Đến năm giáp ngọ đến giờ càn khôn 
Năm nay thánh báo hai người 
Tướng tinh xuất hiện cùng ngày gặp nhau 
Trời sinh trời hóa thành tài 
Trời cho ai được phúc đầy năm sao 
Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
Mệnh thầy lớn quá mệnh thầy gan to 
Bây giờ thánh gọi thần tài 
Đủ lông đủ cánh rắn bò qua sông 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Rắn là hổ báo chuột là hùm beo 
Tướng tinh hai vị thần tài 
Cùng chung một tổ học thầy đồng môn 
Thầy đồ 380


 

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Gặp nhau 

Mặt trời chiếu sáng rạng đông 
Có con kỷ tỵ rắn thần bò ra 
Trông trời trông đất trông mây 
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm 
Ngày xưa rắn ở núi vàng 
Tu nhân tích đức tiên cho thành người 
Trăm năm tu phúc thành tiên 
Học thầy chính diện học tiên nhà trời 
Trăm năm tu đủ mười phương 
Trời cho quả kiếp mười phương viên tròn 
Đời xưa rắn ở cõi trời 
Nghìn năm biển ngọc cõi trời đổi thay 
Thiên nhiên là phúc đổi thay 
Thiên nhiên tạo hóa rắn ra núi vàng 
Thiên cơ trời tạo rắn thần 
Ăn chay đổi kiếp rắn thần đổi ngôi 
Trời sinh rắn ở núi vàng 
Đẹp duyên đúng số rắn tìm đồng môn 
Xa trông mây nước mịt mờ 
Biết ai mà gọi biết ai mà tìm 
Trời thương trời phú cho người 
Thần linh báo để rắn thần tìm ra 
Đinh linh rắn báo chuột vàng 
Sinh vào canh tý giờ càn ngày khôn 
Ngày xưa chuột ở núi vàng 
Đồng học một chủ cũng là đồng môn 
Trời cho chú chuột khôn ngoan 
Biết ăn khéo ở được duyên phúc trời 
Ăn to nói lớn mệnh trời 
Số son phận đẹp tu mười phương đông 
Tu nhân tích đức gặp rồng 
Trời cho biển ngọc trời cho núi vàng 
Thầy đồ tích thiện tu nhân 
Tìm con kỷ tỵ thánh nhân ra đời 
Bây giờ thánh vẫn còn chờ 
Hỏi ai đã định vào giờ càn khôn 
Đúng rồi chú chuột khôn ngoan 
Sáu mươi canh tý ăn to 
Năm dần năm mão canh thân 
Đến năm giáp tuất thánh nhân vui mừng 
Thánh về chó lại vẫy đuôi 
Mừng con kỷ tỵ vẫy đuôi chào thầy 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Thầy gặp được rắn rắn mừng ăn to 
Sang năm nhâm thìn kỷ tỵ trời cho lộc nhiều 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc vua thánh mẫu rồng phù 
Làm quan giúp người thẳng ngay 
Thần linh chúa đất thần tài 
Là bạn đồng học cùng thầy đồng môn 
Thầy đồ vui sướng cười thầm 
Được ăn im họng ai cười đừng cho
Thầy đồ 379


 

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Canh tý thầy ơi

Mừng thầy được phúc thầy tu 
Đến năm canh tý thầy tu mệnh trời 
Được ăn phúc lộc nhà trời 
Tiên chi thánh gọi thầy đồ có tên 
Tu nhân tích đức có thừa 
Lưu thành vạn phúc trời phù tiên cho 
Lưu tâm nhã ý thầy đồ 
Thầy tu đắc đạo thầy vào cung tiên 
Cửa trời cửa phật thánh hiền 
Thầy chăm đi lễ đi cầu trời cho 
Năm nay mưa thuận gió hòa 
Đến năm trời định đến ngày đổi thay 
Trời cho gặp phúc thần tài 
Cùng chung phụng sự cùng thờ tiên ông 
Năm nay có thác bẩy dòng 
Có sông chín ngọn bẩy dòng nước trôi 
Sông kia án ngữ xuôi dòng 
Thần tiên núi ngọc tiên ông đang cười 
Hôm nay sáng tỏ mây thành 
Thầy đồ rạng rỡ mặt mày tươi vui 
Tâm thành phúc lộc trời cho 
Lương duyên trời định bắc cầu qua sông 
Số son phận đẹp thầy cười 
Đẹp thầy tướng số thầy cười như hoa 
Chăm tu chính quả mâm đầy 
Vàng son dấu ấn mệnh thầy to gan 
Trăm năm bia đá vẫn còn 
Nghìn năm thơ miệng vẫn còn không phai 
Mai sau lưu phúc còn dài 
Để thầy hưởng lộc thầy cười ăn to 
Thương thầy dài hạn nắng to 
Trời mưa ướt át thần cho đổi đời 
Nhờ trời được ăn phúc lộc thần tài gọi cho 
Thầy đồ 378
 

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Gian nan 

Dạo này khát nước thầy ơi 
Thần cho thần gọi thầy đồ một câu 
Trời mưa tích nước làm giàu 
Tưởng rằng thầy gặp thần tài ăn to 
Người tài thần đất đang no 
Của chìm dưới đất thần mò được ngay 
Hôm nay thánh báo thầy đồ 
Yên tâm thầy đợi đến ngày thần cho 
Trời mưa ướt áo còn nhiều 
Thầy đừng nóng ruột thầy chờ ăn to 
Mai sau thóc lúa đầy bồ 
Tiền nhiều như nước bấy giờ làm quan 
Làm quan đứng ở trên bờ 
Chỉ tay năm ngón thầy cười cho vui 
Hôm nay đắc chí thầy cười 
Thầy lặn thầy hụp thầy mò thầy sơi 
Hôm nay thần mới nói ra 
Thầy đồ mệnh lớn gan to mệnh trời 
Được ăn được nói thầy cười 
Thầy ăn phờn phúc lộc tiên trên trời 
Hôm nay thánh báo thầy đồ 
Thầy sinh vi tướng thầy tử vi thần 
Thầy sống thì được làm quan 
Thầy chết đủ một trăm ba mươi ngày 
Thần linh chúa đất thần tài 
Thầy đồ kết bạn đúng đôi bạn hiền 
Trăn năm trăn tuổi bạc đầu 
Trời sinh thánh hóa gặp người tài ba 
Đời xưa đôi bạn đồng hành 
Cùng chung số phận học chung một thầy 
Đến năm tâm mão thầy cười 
Đinh linh thánh báo đến ngày gặp nhau 
Trời thương trời phú thầy đồ 
Trời xui trời khiến hai người gặp nhau 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Công thành danh toại có tên thầy đồ 
Trời mưa ướt làm chi 
Thần linh cởi áo cho thầy thoát thân 
Thần linh chúa đất thần tài 
Cứu người giúp bạn thầy đồ biết ơn 
Ra thơ chỉ có thầy đồ 
Thơ hay lên bạn thơ cười có nhau 
Từ nay cho đến về sau 
Cùng chung học tổ cùng thờ thầy tiên 
Giang tay ôm lấy thánh hiền 
Công lao dậy dỗ lên tiên phúc trời 
Thầy đồ 377


 

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

Ngày xưa 

Ngày xưa cùng học một thầy 
Chim non ấu bé dễ dàng quên đi 
Tu thân rắn ở dưới này 
Quen ăn đói bụng đi mò khắp nơi 
Đường đi khắp bốn phương trời 
Sông sâu rắn lặn rắn bò núi cao 
Người ta còn có chân đi 
Trời sinh hóa kiếp rắn trườn rất nhanh 
Tông môn rắn họ nhà rồng 
Thân hình có khác tướng tinh các loài 
Trăm năm tu phúc thành người 
Chắp hình bái lễ được nhờ tiên cho 
Thành người lấy phúc góp công 
Lấy nhân phúc quả giúp người từ bi 
Lớn lên rắn đã thành người 
Từ bi phúc hậu gặp thầy ngày xưa 
Giang tay ôm lấy thầy cười 
Rắn tu quả phúc tròn mười phúc tiên 
Nay thần hạ giới xuống trần 
Gặp con tu được phúc rầy năm sao 
Thân con kỷ tỵ rắn thần 
Con tu chính quả trọn mười ngọc tiên 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Thần cho con gặp chuột vàng ngồi im 
Rắn đi rắn lại đứng nhìn 
Đêm nằm thần báo đã tìm được chưa 
Thần tiên báo để rắn mừng 
Đầu năm tâm mão tiên cho gặp thầy 
Thầy đồ chính diện họ mai 
Chuột vàng bé nhỏ gan to mệnh trời 
Thầy đồ có chức có quyền 
Ăn to nói lớn được quyền uy linh 
Thần tiên báo để thầy đồ 
Tin vui đã đến gặp người cứu tinh  
Ăn mày phúc lộc trời cho 
Mười năm vất vả đến ngày tay không 
Số thầy đa thiếp lẳng lơ 
Rượu ngon gái đẹp thầy mơ được rồi 
Tưởng rằng phúc cạn ao sâu 
Đời thầy có nghĩa có nhân trời phù 
Mười năm bắt tép nuôi cò 
Mười năm gái đẹp nó lừa thầy ơi 
Công to việc lớn đây rồi 
Yên tâm thầy đợi đến ngày mừng vui 
Thơ trời thơ phật thơ tiên 
Cuối năm thầy gặp thánh hiền ăn to  
Thầy đồ 376
 

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

Đụng đầu  

Từ đây ai gọi đừng ơi 
Đỗ cao thánh đế đang chờ ngày thi 
Văn nhân văn học đang chờ 
Người tài thánh gọi có tên thầy đồ 
Nhà nho văn học thơ hay 
Gửi cho văn học bài này đố chơi 
Chân đi thì miệng cũng đi 
Nhìn vào khe núi ba người gọi to 
Nghe xa đã lỡ mất rồi 
Chân đi quá bước mất rồi gọi ai 
Đường đời đội mũ che tai 
Thần linh thánh báo đến ngày nghe thơ 
Thánh báo tin vui đến rồi 
Hội này cho gặp được người tài ba 
Phong lưu phúc phận được nhờ 
Trời cho được gặp thần xà hổ mang 
Trông người tướng mạo có duyên 
Trời cho đưa đến phúc tiên cứu người 
Thầy đồ có phúc lộc tiên 
Được ăn im lặng vui cười nhớ chưa 
Đời xưa rắn phủ mèo khoang 
Thời nay rắn gọi chuột vàng là anh 
Mệnh thầy lớn lắm to gan 
Tiên chi rắn gọi bò sang tìm thầy 
Đường đời gặp phúc có duyên 
Gặp người chi kỷ là đôi bạn hiền 
Trăm năm đến cõi gặp người 
Có duyên phúc phận có trời phú cho 
 Từ nay cho đến về sau 
Tu nhân được phúc bắc cầu qua sông 
Chân trời góc bể lênh đênh
Tự nhiên mà gặp được trời xui cho 
Tiên chi gặp được thầy đồ 
Mừng vui trở lại nằm mơ gặp thầy 
Thơ hay ai đưa ai đón đến đây 
Thơ trời thánh gọi tìm người 
Công thành danh toại là người có duyên 
Mai sau vào hội thần tiên 
Tu đầy phúc quả chính chuyên lộc vàng 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Ai hỏi đừng nói ai cười cũng im  
Ăn to phúc lớn lộc đầy 
Bõ công tu được phúc dầy năm sao 
Đường đi còn rộng thênh thang 
Đường đi ai cấm ai ngăn cản đường 
Hôm nay trời phật đến coi 
Thử lòng đôi bạn đức hiền từ bi 
Giang tay ôm lấy thầy đồ 
Thông minh chí tuệ thầy cười gọi cho 
Thần linh đưa đón người tài 
Âm phù dương trợ có tài văn hay 
Âm dương hai bạn đồng hành 
Rắn là hổ báo chuột là hùm beo 
Nói ra hai mệnh khác nhau 
Tiên cho cải hóa hợp nhau lại cười 
Bây giờ hội ngộ trùng phùng 
Tiên chi tên gọi thầy đồ là hai 
Đời xưa xa ở nước nào 
Trên trời dưới đất vật nhau lại cười 
Đồng môn cùng học một thầy 
Sinh sôi nẩy nở hóa thành hai thân 
Rắn xà con vật nằm im 
Chuyên lăn dưới đất đi tìm mồi ăn 
Trời sinh ra chú chuột vàng 
Đói bụng đi kiếm đi mò mồi ăn 
Trời xui đối thủ đụng đầu 
Chuột trông thấy rắn chuột lùi thật nhanh 
Rắn xà cóc tía gan lỳ 
Nằm im rắn biết rắn vồ được ngay 
Chuột vàng mắc bẫy thua mưu 
Tự nhiên rắn được rắn vồ được ngay 
Trời xui chuột rắn đụng đầu 
Có duyên có nợ gặp nhau thành tài 
Ngày xưa chuột rắn cắn nhau 
Ngày nay trời định lên đôi bạn hiền 
Giúp cho cho đến hết đời 
Đừng quên rắn phủ mèo khoang chuột cười 
Trời xui trời hóa thành người 
Chuột vàng mệnh lớn gan trời to hơn 
Rắn ta cũng có phép mầu 
Rắn già đổi xác đi tìm của rơi 
Thầy đồ 375


 

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Nhân kiệt 

Thầy đồ có dấu vàng son 
Có tên có tuổi là con ông hoàng 
Văn chương thơ đẹp ý trời 
Nhà nho văn học thầy đồ nổi danh 
Tiếng tăm bay khắp xa gần 
Con nhà quí tộc họ mai đức hiền 
Văn hay chữ đẹp thầy mơ 
Thầy linh lại báo trời cho thầy đồ 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Ai trông cũng bảo thầy đồ đẹp trai 
Thông minh có đức có tài 
Vàng son dấu ấn là con ông hoàng 
Trăm cầu đi lễ trời cho 
Lưu tâm nhã ý thần cho lộc nhiều 
Đầu năm ướt át thầy buồn 
Thầy kêu chín cửa đến tòa cung môn 
Cho hay phật bảo đến ngày 
Công thành danh toại đến ngày cười vui 
Mấy năm ăn đợi nằm chờ 
Tu nhân tích đức thầy mơ lộc nhiều 
Vàng son dấu ấn còn kia 
Thân hình quả kiếp đang chờ đổi thay 
Cho ăn phải đợi đến ngày 
Tháng sáu tháng bẩy vào ngày mưa to 
Trời mưa ra phúc lộc nhiều 
Ai mà tu được đứng chờ lộc rơi 
Trăm năm mới có một người 
Tâm thành phúc bảo duyên trời từ lâu 
Thầy đồ đi lễ đi cầu 
Hoa rơi cửa phật thánh hiền gọi cho 
Năm dần năm mão lộc to 
Tâm thành phúc bảo thánh cho thầy đồ 
Thơ trời thánh địa gọi cho 
Tìm lông dấu vết gặp người tài ba 
Cho ăn lộc thánh trong nhà 
Lộc thiên lộc địa lộc người giúp cho 
Phương trời rộng khắp bao la 
Tự nhiên mà gặp tự trời khiến suy 
Thầy đồ có phúc có phần 
Tự đâu đưa đến của ngon biếu thầy 
Thầy đồ chức trọng quan sang 
Mệnh thầy quá lớn thầy ngồi trên cao 
Chỉ thiên chỉ địa thầy cười 
Chỉ thằng có lộc mày vào hầu tao 
Thầy đồ 374

 

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

Thiên tài 

Văn chương thơ phú đứng đầu 
Nhà nho văn học thầy đồ có tên 
Thiên môn phúc thịnh lộc trời 
Văn hay tấu sớ thượng đình quan xem 
Nam nhi chính diện họ mai 
Sinh vào năm tý đẹp ngày càn khôn 
Duyên trời phúc phận thánh cho 
Khôn ngoan tinh tướng giờ khôn đẹp người 
Thông minh có chí biệt tài 
Người khôn khéo ở biệt tài văn hay 
Đường đường chính chính công minh 
Từ bi phúc hậu là người có tâm 
Đường đời có phúc là duyên 
Trời cho ai được có tên số vàng 
Long thần lại báo cho hay 
Đến năm đến tháng thầy mơ được rồi 
Bao năm thầy đợi thầy chờ 
Chim bay cá lượn lộc trời gọi cho 
Tự dưng mà gặp rắn bò 
Trời sai rắn đến rắn cười hỏi thăm 
Phương trời lặn nội xa xăm 
Đi tìm mệnh lớn gặp người thơ hay 
Qua đây nghe thấy thơ thầy 
Ngâm thơ đọc sách thầy cười có duyên 
Trông thầy tráng kiện đẹp trai 
Không duyên khộng nợ thầy chờ từ lâu 
Trời sinh lộn kiếp mấy vòng 
Mệnh thầy đúng số có tên sổ vàng 
Trời cho ẩn tướng thầy chờ 
Đúng năm tâm mão rắn bò qua đây 
Thần linh lại bảo rằng là 
Mệnh thầy lại gặp tướng tinh có tài 
Nói ra cho hết sự đời 
Rắn là tuổi tỵ chuột là tuổi tý 
Hai người hai giới khác nhau 
Trời sinh lộn kiếp mấy vòng để xem 
Mệnh lớn chuột vàng to hơn 
Lên thơ đã được mấy vòng 
Thử tài nhân đức thử tài văn hay 
Trời cho ai được sau này có tên 
Đi thi thầy đã đứng đầu 
Có nhân có nghĩa có nền văn hay 
Thầy đồ lắm kế đa mưu 
Đa tài đắc lộc có thơ khen thầy 
Hôm nay thầy gặp phúc trời 
Có tiên đến giúp có người đến cho 
Mệnh thầy lớn lắm thầy ơi 
Từ nay cho đến về sau 
Tiên cho ăn hết thầy cười được ăn 
Văn lang hai chữ tâm vàng 
Lộc thiên lộc địa thầy càng ăn to 
Bao nhiêu cũng được không thừa 
Trời cho cứ chén tội gì bỏ quên 
Thần tài thần lộc thần linh 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Mừng thầy lắm lộc mừng thầy ăn to 
Từ nay cho đến về sau 
Trồng cây lắm quả nhiều hoa nhị vàng 
Thầy đồ phú quí giàu sang 
Của ăn ngăn để đến ngày nuôi trai 
Thầy đồ 373


 

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

Địa linh 

Đất đình linh lắm thầy ơi 
Nhà ai có phúc được nhờ cung thiên 
Khởi đầu mưu sự bất thường 
Tâm linh phúc lộc thầy đồ có tâm 
Dương gian mấy kẻ ai bằng 
Thầy trăm đi lễ đi cầu trời cho 
Ở nhà thờ phụng đất linh 
Thần linh đất thánh thần rùa phù cho 
Lên thơ thần báo thầy đồ 
Số cao mệnh đẹp thần đưa thầy vào 
Khởi đầu mưu sự bất thường 
Tâm linh là phúc gặp người giúp cho 
Thần linh cho chí thần tài 
Thần phù người giúp được ăn thầy cười 
Qua đêm thần báo cho ăn 
Còn chi mà hỏi còn gì mà kêu 
Từ ngày được ở đến nay 
Đất linh thịnh vượng được ơn nhờ thần 
Người ta đến ở khá đông 
Đất đình rộng lớn tuổi nào thần cho 
Thông minh chỉ có thầy đồ 
Chuột vàng canh tý thần chờ gọi tên 
Được ăn biết ở phụng thờ 
Phù cho chơi bạc tiền vơ đầy lòng 
Mười năm thấm thoát qua đi 
Của ăn ngăn để sau này nuôi giai 
Trông xa đất thịnh đường dài 
Thần linh chúa đất báo cho thầy đồ 
Năm dần năm mão thần nuôi 
Chim khôn cá mập thần nuôi chuột vàng 
Cho ăn mà chẳng ngờ ngày 
Thần nuôi tu hú béo tròn vòi ăn 
Một ngày hai bữa nhởn nhơ 
Đời em chỉ biết trông chờ thầy ơi 
Hôm nay thầy thắng được nhiều 
Đời em mát mặt được nhờ cậy trông 
Mấy năm má phấn môi hồng 
Cho thân em đẹp thầy nhìn mải mê 
Đường đi còn rộng còn dài 
Đời sau thầy sướng thầy còn yêu em 
Bao năm có phúc nuôi cò 
Thầy đi súc tép thầy mò được trai 
Tâm thành thần báo cho hay 
Thầy nuôi tu hú đời sau được nhờ 
Bây giờ thầy phải lao đao 
Lương chi thần giúp tiên cho thầy cười 
Năm sau đất thánh mừng thầy 
Báo cho thầy biết sinh vào càn khôn 
Nhà rồng ăn phúc lộc tiên 
Tháng ba nhà ở có duyên rồng phù 
Đời thầy khát vọng thầy mê 
Duyên trời đưa đến cho thầy tươi vui 
Thầy ăn thầy ngủ thầy cười 
Đời thầy tươi đẹp thầy còn gọi ai 
Thầy thương thầy nhớ gái già 
Để thầy tâm sự thầy yêu gái già 
Thầy đồ 372