Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

Nàng ngâu 

Mưa bay gió bụi trên đầu 
Tình thương em nhớ thầy đồ em yêu 
Thương nhau tha thiết mặn nồng 
Để cho em nhớ em cười em vui 
Bao năm em đợi em chờ 
Để cho em nhớ thầy không nói gì 
Vì đâu tắm chẳng bén dâu 
Lược chẳng bén đầu chỉ chẳng bén kim 
lênh đênh bẩy nổi ba chìm 
Trải bao sóng gió nổi chìm gian lao 
Thôi đành khô héo lá gan 
Thương nhau chịu muôn vàn cay đắng 
Nhớ nhau chẳng được gần nhau 
Xin thầy đừng để khổ đau mối tình 
Muối có mặn thì trăm năm vẫn mặn 
Gừng có cay thì ngàn tháng vẫn cay 
Dù có xa nhau cho đến vạn ngày 
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng 
Ôi lý lang ơi ơi hỡi lý lang hời 
Đi đâu cho thiếp theo cùng 
Đói no cho thiếp lạnh lùng thiếp cam 
Em trách cái duyên trăm năm sao khéo hững hờ 
Đêm nằm em nhớ nằm mơ bóng thầy 
Nhìn ra chẳng thấy thầy đâu 
Để thương để nhớ để sầu cho em muôn đời 
Thầy đồ 1035


 

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

Đến trời 

Thơ hay kính chúc nhà trời 
Vạn niên vạn tuế vạn đời muôn năm 
Hôm nay trời đẹp sáng soi 
Cầm cân lẩy mức muôn đời sáng ra 
Muôn dân nhờ phúc lộc trời 
Nhờ ông tiên đế chúc vua ngọc hoàng 
Từ nay cho đến mai sau 
Tu trời tu phật tu tiên 
Tu đức thánh mẫu muôn đời sáng soi 
Bao năm tu phúc thành tài 
Đến ngày đến tháng trời cho thầy cười 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Tâm thành đi lễ cầu trời phú cho 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Thành tâm kính lễ ngọc hoàng phán cho 
Lương duyên nhờ phúc lộc trời 
Sang năm nhờ phúc lộc tiên còn nhiều 
Mai đây có phúc có phần 
Có duyên có nợ tìm nhau mà cười 
Duyên trời phúc phận có đôi 
Mai sau kết nghĩa thành đôi ông bà 
Duyên trời đã định từ lâu 
Nợ duyên kiếp trước đến ngày gặp nhau 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được Ngọc hoàng phán cho 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo được ngày linh thiêng 
Hôm nay lộc vẫn còn nhiều 
Tiên ông vẫy gọi thầy đồ lên đây 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Báo cho thầy biết tin vui đến rồi 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Thầy đồ hương khói suốt ngày cả đêm 
Thầy đồ thông minh sáng xuất có tài 
Làm văn làm sớ làm thơ yêu đời 
Thầy đồ 1034 

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

Nhà thầy 

Thầy đồ hưởng phúc thánh tiên 
Trời cho cứ chén đến ngày được ăn 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Được ăn được nói được bao nhiêu tiền 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Đường lên dãy núi phong linh cầu thần 
Cầu cho trăm họ bình an 
Cầu cho trăm họ ấm em cửa nhà 
Xanh như lá đẹp như hoa 
Thanh danh tướng mạo đường đường 
Tâm thành tiên dậy từ bi đức hiền 
Mai đây ăn phúc lộc tiên 
Thầy không sợ thiệt những đường thầy tu 
Giang sơn tứ hải trời phù 
Phong lưu thầy hưởng đến bù công lao 
Văn minh lịch sự đón trào 
Nhờ ơn thánh đế đưa vào động tiên 
Thiên nhiên là phúc trời phù 
Sinh vào tướng mạo thầy đồ đẹp trai 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được ngọc hoàng phán cho 
Được ăn được nói được cười 
Được quần được áo được bao nhiêu tiền 
Tiền này là của ai cho 
Thần tiên núi ngọc đem cho biếu thầy 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Thầy dắm mắt lại thầy quơ vào lòng 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy tiên trời định trời cho thầy cười 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đúng giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Được ngày được tháng được con trâu vàng 
Trâu này chẳng phải là trâu 
Trâu ăn trâu ở với thầy hôm qua 
Hôm nay thầy nhớ ra rồi 
Đúng là trời định được bà tiên cung 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Thầy tiên núi ngọc gọi cho biếu thầy 
Được ăn được nói được cười 
Được bao nhiêu của được bao nhiêu tiền 
Khù khờ thánh đãi tiên sư 
Còn bao nhiêu nữa còn đầy trong kho 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Vào kho mà lấy đem về mà tiêu 
Thầy đồ nghe thấy mừng thầm 
Tiên cho cứ chén đừng quên ông già 
Gái già khúc khích cười vui 
Thầy đồ nghe thấy bà cười với ai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Trời ơi đất hỡi chồng ơi là chồng 
Thầy đồ đội mũ che tay 
Không nghe không biết sáng mai thầy cười 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Gái già nhìn thấy thầy cười gọi em  
Đêm qua là trắng ba đêm 
Thầy thương thầy tiếc con chim lạc đàn 
Gái già hóm hỉnh nhìn theo 
Nhìn thấy thầy đồ nói chuyện các em vui cười 
Gái già lại gọi ông ơi 
Hiện nay tôi đứng sờ sờ 
Mà ông không biết tôi nờ làm thinh bà cười 
Thầy đồ 1033
 

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2024

Đi cầu 

Muốn tu thầy hỏi tiên ông ; rồi; 
Tu nhân tích đức thầy đang đi cầu 
Ở đời có trước có sau 
Có nhân có nghĩa có trời phú cho 
Trăm năm mới có một nhà 
Có tiên chấp nhận thần phù có công 
Sang năm đúng số thầy cười 
Ăn to nói lớn nhiều em theo thầy 
Sang năm phú quý thầy cười 
Trời cho cứ chén được quyền thầy ăn 
Mai đây trời đẹp trăng tròn 
Mùa thu tháng tám thầy cười ăn to 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Thầy tu chính quả trời phù có tên 
Công danh hai chữ được rồi 
Tâm thành toại nguyện được trời chứng cho 
Sang năm đúng số thầy cười 
Thầy đi cưỡi ngựa nhiều em theo thầy 
Khôn ngoan thầy biết cả rồi 
Còn đâu mà hỏi còn tìm đâu ra 
Trời cho ăn thật nói thà 
Tu nhân tích đức mười phân vẹn mười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được đến ngày ăn to 
Trời thương trời phú cho thầy 
Hôm nay trời đẹp trăng tròn 
Nhà thơ văn học thầy đồ có tên 
Thanh danh là tướng nhân tài 
Lưu tâm nhà ý thầy đồ đẹp trai 
Thơ hay nhuận bút người tài 
Tâm thành đi lễ cầu trời phú cho 
Mai đây thầy hưởng lộc trời 
Tự nhiên lộc đến người đưa tận nhà 
Lộc trời lộc phật ban ra 
Thần sui thầy hưởng lộc trời dài lâu 
Được ăn thầy hưởng đến già 
Tâm linh là phúc trời cho ăn nhiều 
Tháng hai tân mão năm mùi 
Thầy đi người đón người đưa đến nhà 
Lộc này lộc phát tại gia 
Thần cho đừng ngại thầy cười nhận luôn 
Từ nay cho đến mai sau 
Long thần lại báo đi vào mà xem 
Trông hai dãy núi hai hàng 
Đẹp duyên đôi mắt tiếng cười nở nang 
Một ngày trông đẹp rõ ràng 
Bao nhiêu là của gọi ban cho thầy 
Đông tây người đến nhìn vào 
Đẹp ơi là đẹp thầy cười như hoa 
Mùa xuân hoa nở đón chào 
Thầy đồ đón khách đón chào các em 
Người đi người ở người về 
Người đông như hội người về gọi nhau 
Tâm linh phúc lộc trời cho 
Thầy đồ ăn tất chẳng chê em nào 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Được ăn súng sánh thầy cười ăn ngon 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
 Mai kia lộc vẫn còn nhiều 
Tâm thành trời định đến ngày tiên cho 
Phong lưu phú quí trời cho 
Tâm thành là phúc tháng mười ăn to 
Bài này thánh dậy tiên cho 
Thầy ăn tất cả ăn ngày ăn đêm 
Ăn cho đến chỗ trăng tròn mới thôi 
Thầy đồ 1032

 

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2024

Duyên trời 

Ai đem trạng đến xuân này 
Ai đưa ai đón ai cười ta yêu 
Xuân này gấn bó tình ta 
Để cho ai gọi ai đưa em về 
Năm nay trời nắng xuân cười 
Xuân vui như tết xuân cười như hoa 
Năm nay xuân đến từng nhà 
Xuân đem tài lộc xuân đem từng người 
Đầu năm ai gọi xuân về 
Để tình em nhớ để lòng em thương 
Qua xuân đến hạ qua hè 
Mùa thu tháng tám gió mùa đông sang 
Một năm chỉ có bốn mùa 
Tình người là nghĩa tuổi đời là xuân 
Ai nghe thấy tiếng xuân cười 
Xuân đi phấp phới có người gọi xuân 
Tháng này ai gọi xuân về 
Xuân ra đến ngõ gặp ngay thầy đồ 
Tiếng tăm lững lẫy đó đây 
Thầy đồ nhìn thấy tràn đầy tuổi xuân 
Ngày mai hoa nở xuân về 
Xuân đem tài lộc cho thầy yêu xuân 
Mai đây phúc đến là tiền 
Là con cá bống là duyên phúc trời 
Tháng năm thầy gặp em đi 
Ai quên ai nhớ cho đời lên xuân 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Qua cơn nắng hạ đến chiều gió bay 
Ngâm thơ tuổi trẻ xuân này 
Bao nhiêu bổng lộc bao nhiêu tiền tài 
Giờ này linh lắm thầy ơi 
Đi mau thầy hẹn đi mau đến giờ 
Ngoài kia em hẹn em chờ 
Ngày mai hoa nở thầy chờ đợi em 
Ngày mười tháng tư thầy còn đi lễ 
Đi cầu trời cho em mừng 
Năm nay thánh đế đang nhìn 
Có tên có tuổi đến ngày giờ linh 
Trăm năm mới có một nhà 
Đúng là tuổi chuột đa mưu thầy đồ 
Mai đây đi đón trạng về 
Người đông như hội đổ xô vào nhà 
Bây giờ bà chúa nhìn ra 
Trông thấy quan trạng giang tay ôm chầm 
Bây giờ bà chúa muốn cười 
Nửa vui nửa khóc con ơi 
Mừng mừng tủi tủi chẳng nói lên lời 
Chỉ đứng mà nhìn lại vui 
Xuân này mới gọi là xuân 
Xuân đem bổng lộc xuân đem tình người 
Thân tình mẫu tử từ bi 
Xuân đem hạnh phúc chan hòa tuổi xuân 
Xuân này hiếm có trên đời 
Tuổi xuân phơi phới đẹp trai 
Trạng nguyên có chức có quyền quốc gia 
Non sông rạng rỡ sáng ngời 
Làm lên sự nghiệp là người có công mãi mãi huy hoàng 
Thầy đồ 1031

 

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024

Nàng tiên 

Thơ hay đón nhận người yêu 
Chìa tay đón nhận bông hoa yêu kiều 
Hoa này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như bà hoàng 
Mai đây thầy lấy được nàng 
Đem về làm vợ làm thơ có tài 
Hôm nay mồm gọi thầy đồ 
Để cho mồm biết thầy đồ yêu ai 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Mồm em đến hỏi lắc đầu như điên 
Mồm em thực sự yêu thầy 
Làm sao thầy cứ khăng khăng thầy cười 
Mồm em theo dõi thầy cười 
Để cho thầy biết mồm thầy yêu ai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Mồm thầy giấu kín thầy không nói gì 
Mai đây bà chúa hỏi thăm 
Mồm em theo dõi mồm em hỏi thầy 
Bây giờ thầy nghĩ thế nào 
Để cho em biết thầy cười yêu ai 
Tiếng đàn ai lẩy thầy nghe 
Ngâm thơ khát vọng em yêu thầy đồ 
Thầy đồ nghĩ lại mà xem 
Mồm thầy khát vọng đang yêu tiếng đàn 
Xuân hương gái đẹp tóc dài 
Nhà thơ lãng mạn yêu kiều lẳng lơ 
Thầy đồ trông thấy thầy mê 
Lòng em sao suyến vẫn yêu thầy đồ 
Nói ra thầy bảo em ghen 
Mồm em không nói bực mình như điên 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Ra thơ lãng mạn trêu đùa 
Ăn thì không được bảo thì không nghe 
Thầy đồ trông thấy cười thầm 
Xuân hương hỏi lại thầy cười gì em 
Của này còn để dán tem 
Đố thầy giảng được em cho cái này 
Thầy đồ 1030
 

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

Thi thơ 

Thơ hay mở đầu câu chuyện hội thi 
Thi văn thi võ thi thơ chúc mừng 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Miệng cười hớn hở chúc mừng hội thi 
Năm nay kỷ hơi đẹp duyên 
Đi thi tôi nguyện đứng đầu thơ hay 
Nói ra nói trước buồn cười 
Sau này có được hay là bét rem 
Đinh linh tôi nguyện thành tài 
Nhà thơ lãng mạn thơ cười có duyên 
Ai nghe khúc kích cười thầm 
Nhà thơ văn học nhà thơ yêu đời 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Tả nghiêng cây bút thơ cười gọi em 
Hôm nay anh gặp em đây 
Anh bao nhiêu tuổi gọi em làm gì 
Yêu thơ anh thích gọi chơi 
Anh nhìn em đẹp anh không muốn về 
Hôm nay ra ngõ gặp trai 
Biết đâu anh gặp cô em vui cười 
Nhìn em đôi mắt đa tình 
Miệng cười hớn hở em cười có duyên 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như bà hoàng 
Mai đây anh lấy được nàng 
Em về làm vợ làm thơ có tài 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau 
Duyên ưa phân đẹp má hồng 
Tiền duyên trời định từ lâu lại thành 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Ai xui ai khiến thành đôi vợ chồng 
Duyên này đẹp lắm trời ơi 
Tôi xin cảm tạ ông trời 
Chim trời cá nước gặp nhau 
Ông tơ bà nguyệt se duyên không nhầm 
Đêm qua thắng trận mưa rào 
Thầy đồ nghe thấy thầy mừng cả đêm 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Đến ngày đến tháng trời cho 
Có mưa có gió trời cho lộc nhiều 
Lộc này là của trời ban 
Đúng trời đã định đem cho biếu thầy 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Chìa tay đón lộc thầy cười nhận luôn 
Ăn năm ăn bẩy con bò 
Đúng trời quy định đến ngày ăn to 
Thầy cười hy he ê hê y hì 
Thầy đồ 1029

 

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

Thầy đồ 

Lương duyên trời định lâu rồi 
Trông thầy tráng kiện nhìn thầy đẹp trai 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Làm lên danh vọng đi tìm người yêu 
Văn hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Trăm năm thơ mộng tình dài thầy yêu em rồi 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Em còn thơ thấn đứng chờ thầy yêu 
Trông lên thầy ngắm em cười 
Thầy nhìn em đẹp thầy không muốn về 
Thầy đồ nhìn thấy em yêu 
Nửa vui nửa thích nửa cười thầy yêu 
Mai đây đóng cửa then cài 
Nào ai có biết em yêu thầy đồ 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Duyên trời đã định đến ngày hoàng hôn 
Đêm nay thơ mộng em cười 
Em vui như tết em cười như hoa 
Đêm nay mới thật là đêm 
Đêm đắp áo ngắn đêm trung áo dài 
Em yêu thầy thích thầy cười 
Đúng là trời định được ngày hoàng hôn 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Đúng giờ hoàng đạo được ngày linh thiêng 
 Trăm năm bia miệng vẫn còn 
Ngàn năm bia miệng vẫn còn chơ chơ 
Hôm nay em hỏi thầy đồ 
Đúng trời đã định thầy vồ em yêu 
Thương nhau tha thiết mặn nồng 
Trời cho em định không thay đổi lòng 
Thầy đồ 1028
 

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2024

Có tâm 

Khen ai đi lễ đi cầu 
Trời cho bạc lén trời cho cây vàng 
Năm tầng bẩy đỏ xanh xanh 
Trời cao lồng lộng chín tầng mây xanh 
Tâm thành phúc bảo trời cho 
Nhà ai lấy được duyên do tự trời 
Bài này quí lắm thầy ơi 
Trời thương thánh bảo cho người có tâm 
Ăn mày phúc hậu từ bi 
Tâm linh hương khói phúc dầy mâm cao 
Từ nay phúc phận giúp người 
Công thành danh toại trời bù công lao 
Khuyên người giữ lấy chữ tâm 
Ăn mày cửa phật đi cầu đừng quên 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tâm thành phú quý đức dầy cao sang 
Trời cho thầy được vui cười 
Tu nhân phúc quả để đời cháu con 
Thương tình có nghĩa lương duyên 
Sau này thầy được đổi thay tự trời 
Cuối năm lắm lộc nhiều tiền 
Thầy đồ đi lễ vào giờ càn khôn 
Mai đây đúng số thầy cười 
Trời cho cứ chén thầy cười ăn to 
Tu nhân phúc quả tại gia 
Cây cao bóng cả cây đa phúc nhiều 
Về sau lắm lộc nhiều hoa 
Cây đa lắm lộc nhiều hoa lộc vàng 
Trời cho phú quý giàu sang 
Sinh sôi nẩy nở cháu con đầy đàn thầy cười 
Trời phù được lộc có duyên 
Tại gia phong cảnh tiết nhà phong lưu 
Tiền bần hậu phú mới hay 
Luật gia phải đạo đúng dòng nước xuôi 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Theo dòng nước chảy từ ngàn năm xưa 
Đường đường chính công minh 
Trời cho ai được trời phù cho hay 
Phong lưu sắp đến đây rồi 
Ăn mày cửa phật đi cầu đi xin 
Từ nay cho đến về sau 
Trời cho thầy được đi cầu có tên 
Đường đời hạnh phúc có duyên 
Mai sau sẽ được có duyên trời phù 
Lương duyên phúc phận trời cho 
Có tâm hương khói tại gia phật cười 
Tâm thành phú quý mới hay 
Tự nhiên mà được phúc đầy mâm cao 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn mày đồi kiếp phúc đầy trời cho thầy cười 
Đẹp duyên đúng số thầy ơi 
Đúng là trời định từ ngàn năm xưa 
Từ nay cho đến về sau 
Tiên duyên trời định trước sau vẫn thành 
Đã đành máu chảy về tim 
Chị không ngăn nổi cánh chim giang hồ 
Chị đi sây dựng cơ đồ 
Chị nhìn trở lại tuổi đời thanh xuân 
Chị đi khoác áo phong trần 
Đến năm mười tám trời phù công danh 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Thầy cười hì hì ăn to 
Thầy đồ 1027

 


 

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

Chúc vua Ngọc Hoàng 

Năm nay kỷ hợi lợn vàng 
Thầy đồ kính chúc nhà trời muôn năm 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Vạn niên vạn tuế vạn đời muôn năm 
Cầm cân lẩy mực sáng soi 
Muôn dân nhờ phúc lộc trời ban cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Nhờ ông Tiên đế chúc vui Ngọc hoàng 
Muôn năm vạn tuế đời đời 
Thần linh báo lộc ban cho thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Đến năm đến tháng đến ngày trời cho 
Đường đi sáng tỏ người tài 
Tâm thành đi lễ cầu trời phú cho 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Thành tâm kính lễ ngọc hoàng ban cho 
Lương duyên nhờ phúc lộc trời 
Sang năm hưởng lộc tiên cho thầy cười 
Mai đây có phúc có phần 
Có duyên có nợ tìm nhau mà cười 
Duyên trời phúc phận có đôi 
Mai sau kết nghĩa thành đôi vợ chồng 
Duyên trời đã định từ lâu 
Nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được ngọc hoàng phán cho 
Mai đây lộc vẫn còn nhiều 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo được ngày linh thiêng 
Hôm nay lộc vẫn còn nhiều 
Tiên ông vẫy gọi thầy đồ lên đây 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Báo cho thầy biết tin vui đến rồi 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Thầy đồ hương khói suốt ngày cả đêm 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Trời cho thầy được lộc trời cho ăn 
Lộc này là của ai cho 
Từ đâu đưa đến đem cho biếu thầy 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Được ăn được nói được cười thầy ơi 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Vào giờ hoàng đạo đúng ngày càn khôn thầy cười 
Thầy đồ 1026
 

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

Lợn vàng 

Năm nay kỷ hợi thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như lợn vàng 
Mai đây sáng mãi không mờ 
Giàng hình đẹp mãi người hiền thủy chung 
Người đi người ở ngậm ngùi nhớ thương 
Xa nhau cách mấy dặm đường 
Còn gì để nói còn gì để yêu 
Thương nhau xin trọn chữ tình 
Đừng để hoen ố đừng nhìn trong hương 
Chiều nay ra đứng bên đường 
Em trông chẳng thấy người yêu đi vào 
Mon men em đến tận đường 
Em trông thấy giáng thầy đồ yêu em 
Xa nhau thấy vắng một ngày 
Không nhìn thấy mặt một giờ em điên 
Tương tư khúc dạ cau mày 
Nửa thương nửa nhớ nửa buồn tái tê 
Trời xanh sao khéo hững hờ 
Không thương thì chớ ấm ở đùa giai 
Bắt chim thả bướm cho đời khổ đau 
Thà rằng không biết cho xong 
Đứng im một chỗ cho đời quên đi 
Mười năm em khổ trôi qua 
Tưởng rằng đã chết còn đâu đến giờ 
Thầy thương sao khéo hững hờ 
Để cho em khổ nằm mơ bóng thầy 
Mai đây chắc được thế không 
Nếu được như thế bõ công em chờ 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Trời sinh trời hóa lên tiên non bồng 
Non xanh nước biếc chân trời 
Trông xa ngàn dặm được giờ càn khôn 
Trong thơ em gửi báo tin 
Để thầy thương nhớ đi tìm đến em 
Bao năm em đời em chờ 
Vào giờ hoàng đạo được ngày hoàng hôn 
Tin vui sẽ đến với thầy 
Trời cho thầy được lộc trời ăn to 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào ngày linh thiêng 
Hôm nay ngũ mã trầu tiền 
Bát ngư tương ngộ lưỡng kiếm tùy thân 
Thầy đồ ra ngõ đứng nhìn 
Đúng trời đã định lộc trời ban cho 
Đầu năm xuân mới mưa bay 
Thầy đồ khát vọng mưa ngày mưa đêm 
Trời cho thầy được vui cười 
Được ăn được nói được cười thầy ơi 
Hôm nay trời hẹn đến ngày 
Đẹp duyên đúng số trời phù cho ăn 
Mai đây lộc vẫn còn nhiều 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy vơ một cái thầy ôm vào lòng ăn to 
Thầy đồ 1025

 

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

Văn hay 

Mở đầu câu chuyện thơ hay 
Chúc người nhân đức là người có tâm 
Văn hay là bậc nhân tài 
Làm thơ mưu tả đường đời văn hay 
Xa trông mây nước trập trùng 
Con thuyền xuôi ngược sóng còn đổ xô 
Hôm nay ra đứng bên bờ 
Ngắm nhìn biển rộng đứng chờ em ra 
Văn hay chính diện thầy đồ 
Trường sinh bất lão tiếng chào thơ hay 
Con đường lập nghiệp nhà văn 
Thơ hay chữ đẹp lên thơ thầy cười 
Làm người trọng nghĩa kính thầy 
Làm thơ văn học truyền đời con cháu 
Nam nhi tỏ mặt anh tài 
Thiên nhân trọng nghĩa phụng thờ gia tiên 
Mai sau dậy con dậy cháu dậy lời nói hay 
Tại gia ngôn ngữ thông đồng 
Biết rằng đọc sách thơ hay 
Xem đi mà học mà làm 
Làm văn mưu tả thơ hay làm thầy 
Có duyên phúc hậu từ bi 
Nói năng nho nhã thơ hay kiện toàn 
Con nhà quí tộc đạo gia 
Thông minh giáo huấn tài ba hơn người 
Lương y kiên từ mẫu phụ 
Sách lương y là giáo huấn dậy người 
Tâm thành là phúc trời cho 
Lời khuyên thánh dậy nghe thơ mà làm 
Đừng đi sai lệch văn hay 
Đừng làm hoen ố xóa nhòa văn thơ 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Chim kêu ca hát đêm ngày mừng thơ 
Văn ôn võ luyện lưu truyền 
Tập luyện văn võ truyền đời con cháu
Thơ hay phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện có tên thầy đồ 
Về sau chính diện thầy đồ 
Đợi ngày hai mốt là ngày ăn to 
Thần linh lại bảo ông về 
Ông vui ông sướng ông cười gọi em 
Ông về đủ mặt các con 
Sau là con cháu vui mừng gọi ông 
Nghe thơ ông nói có nhiều 
Đem về đủ loại đủ màu 
Tiền thì không thiếu vàng thì chúc cân 
Qua đây ông quý từng người 
Đem cho các cháu sau này 
Để gặp con rể ông thời cho riêng 
Ai ai ông quý hơn người 
Biết rằng con rể có tài thơ hay ông mừng 
Thầy đồ 1024
 

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

Xem ngày 

Giờ thìn thánh bảo xem hay 
Đọc đi mà đợi xem ra mà chờ 
Trời thương trời phú cho giờ 
Mệnh thân tuổi ngọ đến giờ hoàng hôn 
Xem đi mà đọc cho ra 
Sinh vào giờ tý đẻ ra giờ dần 
Yêu đời hạnh phúc trăm năm 
Ai sung ai sướng ai cười mừng cho 
Thơ này thánh bảo mà xem 
Để cho ai đọc ai xem mà cười 
Người ta có số cả rồi 
Không may mà gặp những người lẳng lơ 
Người hiền phúc hậu từ bi 
Ai trông cũng dễ ai cười cũng vui 
Chuyện đời nói thế cho hay 
Cho người không biết cho ngày trực tinh 
Nam nhi đứng ở đầu đình 
Đợi ngày thánh báo chờ giờ buổi trưa 
Làm lên có số từng người 
Không xin mà được không cầu trời cho 
Thong dong ta đứng giữa đồng 
Chim trời đến gọi lộc trời ban cho 
Tâm thành phú quý là người đại nhân 
Mai đây phúc lộc đầy đường 
Chọn ngày đi đón bà ba vui mừng 
Vinh hoa phú quý hơn người 
Đường đời là phúc duyên trời phù cho 
Mai đây chưa ăn đã đứng đã no 
Chưa đi chỗ nội đã dò sâu lông 
Đời em trăng khuyết rồi trăng lại tròn 
Lương duyên phúc phận nhờ trời 
Cây cao bóng cả bóng người em thương 
Trời xanh theo gió đón trào 
Long thần thịnh vượng đưa bà vào cung 
Ngày mai đắc phúc tương phùng 
Sinh ra biển ngọc sinh ra núi vàng 
Tâm thành phú quý đi lên 
Trời sinh hiếm có ra cây ngô đồng 
Sinh thời trời hóa trời phù 
Mâm vàng bát ngọc đũa ngà đủ đôi 
Nẩy sinh lá ngọc cành vàng 
Tương gừng muối ớt xin đừng quên em 
Cây lâm dâm lại lẩy mầm 
Cây bao nhiêu lá càng nhiều phúc to 
Bao năm em đợi em chờ 
Để cho trời phú để trời cho em 
Từ nay cho đến tháng mười 
Chờ con lợn béo quay về hồi cung 
Năm lần bẩy lượt mời ông không về 
Giang tay ôm lấy thầy đồ 
Thầy vui thầy sướng thầy cười cả đêm 
Lộc này thánh bảo đem cho biếu thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Chìa tay hứng lộc thầy cười hi hi ăn rồi 
Thầy đồ 1023

 

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

Mỹ nhân 

Số em là số lạ lùng 
Đẹp duyên số phận đẹp người duyên ưa 
Đường đời là phúc tơ duyên 
Ai ngờ phận đẹp thơ ngây ngậm ngùi 
Tơ duyên là phúc trời xui 
Trời quang mây tạnh gió đưa lưng chừng 
Đường đi lúc sáng lúc mờ 
Hẩm hưu số phận biết nhờ cậy ai 
Em trông chẳng thấy ai vào 
Tưởng rằng đời em đã chết còn đâu 
Ra đi lúc tỉnh lúc mê 
Cơn điên chẳng biết trông chờ vào đâu 
May ra gặp được nhân tài 
Là duyên đúng số thầy đồ có tâm 
Tâm thành cứu chữa cơn mê  
Sau này em phải mang ơn thầy nhiều 
Trời sinh trời phú cho em 
Dung nhan đẹp phận hơn người trước kia 
Trời sinh đã định lâu rồi 
Để cho bà chúa được ngồi gốc đa 
Gốc này là gốc trời sinh 
Của chôn tại gốc con rồng phú gia 
Đại tài đại lộc tại gia 
Tâm linh táng ở trên tòa phúc cao 
Mây bay theo gió đưa vào 
Đúng là chỗ hẹn đúng là thần cho 
Đại nhân thăng chức có quyền 
Có tên có tuổi cho nhà họ mai 
Năm nay chắc dạ ăn dầy 
Đường đi sáng sủa đợi ngày ăn to 
Tu nhân phúc đức tâm thành 
Có nhân có nghĩa có trời phú cho 
Thân linh thổ địa thần tài 
Nay mai hưởng lộc phúc trời ban cho 
Lộc này là của nhân dân 
Chí tâm chí hiếu chí thành công lao 
Thầy đồ đến nơi an nhàn 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Bao nhiêu công việc bao nhiêu người chờ 
Thương tình bà chúa nằm mơ 
Bao nhiêu thánh báo bao nhiêu chuột vàng 
Điềm này thánh báo điềm hay 
Được đi ăn cỗ có ngày ăn to 
Thầy đồ vui sướng cười thầm 
Được ăn được nói được cười cả đêm 
Mai đây lộc vẫn còn nhiều 
Được người được của được bà tiên cung 
Thầy đồ vui sướng thầy cười ăn to 
Thầy đồ 1022