Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

                                Đa thê 

                  Sấu người mà tốt nước sơn 
             Ai chê em gọi thầy đồ đến luôn 
                      Lúc này là lúc ăn chơi 
            Ai trông em thế em còn bảnh bao 
            Trông xa em thấy thầy đồ gọi em 
                 Hôm qua ra ngõ đứng nhìn 
                Em trông chẳng thấy ai vào 
         Làm em nhớ mãi đứng nhìn thật lâu 
                   Mấy lần em định đi vào 
           Nhìn thấy bà chúa em lùi ra ngay 
                 Đưa tin nhắn nhủ ban ngày 
         Cho phép lịch sự để người khỏi chê 
                Mấy hôm em vẫn ngóng chờ 
             Lớp này em có thì giờ đến chơi 
                   Bây giờ rảnh rỗi thì giờ 
          Chỉ mong ao ước thầy đồ đến thăm 
              Chuyện này em vẫn chưa quên 
          Tự nhiên em nhớ em buồn xôn xao 
                    Qua đi em nghĩ thế nào 
            Nếu đúng là số cuộc đời gặp may 
                   Từ ngày anh hé nụ cười 
     Trông anh duyên dáng đẹp trai em cười 
                  Thời gian em đợi em chờ 
       Em mong từng phút từng giờ em yêu 
                   Bây giờ em nghĩ vẩn vơ 
          Bao giờ thực sự đời em vui mừng 
           Nhìn ra đường rộng thênh thang 
          Vô bờ vô bến như chim vào rừng 
              Đắn đo chân bước tặn cùng 
     Liều thân em hiến cây vàng anh thương 
                 Duyên này dài lắm anh ơi 
          Đường đi dài lắm mỏi rời ba chân 
                 Từ hôm em tặng thân hình 
       Anh nhìn thấy bóng thân hình em chưa 
                Đêm qua em ngứa cả người 
          Nếu mà anh đến có duyên vui cười 
                 Đường đi chưa thấy sáng ra  
              Có lúc em nghĩ hay là ma chơi 
            Dù rằng anh đây phải đợi phải chờ 
        Đừng nên nóng ruột đừng ngờ đa nghi 
                     Mai đây thực sự có tiền 
     Em tin là đúng không bao giờ anh nói sai 
                 Nào tiền nào của nào vàng 
                       Của quí ô tô có rồi 
          Nào nhà đồ ăn thức đựng trong nhà 
          Nay mai sẽ có anh sẽ đủ tài xem hoa 
                    Lần này hoa nở mấy lần 
          Để anh chọn nghĩa chọn tình với em                                          Mai sau đã thấy anh tài 
                Đẹp trai ba vợ em nào trả mê 
                     Đời anh có một nghề đa 
           Đa thê nhiều vợ nhiều nghề lắm con 
                                   Thầy đồ 55


Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

                       Thánh giao thầy đồ 

             Thực lòng là tốt thực tình là hay 
          Nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày 
         Ai mà biết được những ngày trời cho 
                Sang năm đúng hẹn canh dần 
             Ăn to nói lớn được ngày trời cho 
                Mai đây sớm muộn cùng giờ 
              Biết ăn biết ở để người hiểu cho  
               Thành người là chữ tâm vàng 
             Ai quên chữ hiếu xa dời chữ tâm 
                Đường đi lên rốc ngoàn ngèo 
           Đứng nhìn trở lại đường dài còn xa 
                    Tâm linh ta bị xóa nhòa 
               Đau đầu buốt óc hóa ra thế này 
                      Trời ơi tôi khổ thế này 
         Tâm vàng là phúc tình người là duyên 
                   Trời cho hai chữ tâm vàng 
            Chữ tâm chữ hiếu đứng đầu là hơn 
                        Ở đời lúc đỏ lúc đen 
       Lương tâm bán hết cho phường bất nhân 
                       Sinh ra xa đọa cơ trời 
          Làm người giữ lấy hiếu chung đi đầu 
                   Tâm linh đến cửa nhà trời 
      Đi cầu trời phật tâm thành thì trời phú cho 
                 Mang danh hai chữ thầy đồ 
            Đẹp trai ba vợ ngâm thơ cười khì 
               Trời cho sung sướng đến ngày 
          Quân hầu đầy tờ nằm mơ của nhiều 
                 Uy danh có chức có quyền 
   Thầy đồ nhìn thấy bà chúa đang vui lại cười 
                 Biết rằng số phận đổi thay 
        Cũng không giữ được ông thầy đa thê 
                 Nay mai công việc bội bề 
            Bà chúa lại hỏi thầy đồ nói luôn 
          Nhâm danh chức phận từng người 
           Công ai việc ấy do tôi đứng đầu 
               Duyên ai phận ấy khác nhau 
                      Bà ba ý hợp tâm đầu 
          Bà có trách nhiệm về khâu tiền tài 
                  Bà hai có chức có quyền 
      Tổng kho bao quát đường đời no chung 
                Còn bao gái đẹp trong nhà 
         Thầy đồ quản lý thầy đồ cười vui 
                 Kẻ ăn người ở trong nhà 
       Quyền cao chức trọng em nào chả mê 
       Thầy đồ làm người giữ lấy hiếu chung 
        Thông minh chí tuệ hơn người tài ba 
                Làm gì cũng nghĩ tâm linh 
                Phúc đức là người có công 
                 Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
      Thầy nhìn hơi lệch nhếch môi thầy cười 
               Các em khúc kích cười thầm 
          Thầy đồ nhìn thấy các em vui đùa 
                 Thầy đồ hứng chí đùa vui 
          Bà chúa trông thấy bảo ngay thầy đồ 
             Ông ơi khéo thế hay là ông quên 
                   Chơi vui cho đỡ nhớ thèm 
         Bà quên ngày hẹn đúng ngày cóc phun 
                   Ngày ngày hai bữa qua đi 
            Con cóc nó gọi đến ngày trời mưa 
                Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
             Thầy còn quản lý mấy bổ gái tơ 
      Ăn thì không hết bỏ thì ngẩn ngơ của trời  
                  Đụng vào thì bở hơi tai 
              Bỏ thì rất tiếc của trời ban cho 
                                  Thầy đồ 54


Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

                                 Gặp tài 

                  Mang danh hai chữ núi vàng 
             Ăn to đậm nét tiền vàng lưu thông 
                   Mang danh là tướng thầy đồ 
                 Có tên có tuổi cơ trời phù cho 
                    Thông minh trí tuệ ai bằng 
              Giỏi giang công việc tiền đồ đi lên 
                    Nay mai có chức có quyền 
                Là ông chủ mới là đời tươi vui 
                   Tiền nhiều của chất đầy kho 
            Người ăn người ở trong nhà vui vui 
                   Hôm nay bà chúa đứng nhìn 
        Bao nhiêu phúc lộc bao nhiêu người làm 
                     Trời cho thánh đế lại cười 
                Hiêu vàng lại ở trong rừng bò ra 
                     Thần linh gọi đến thầy đồ 
                Tài trai ba vợ thần tài bồi thêm 
                    Qua hạ rồi đến sang đông 
       Thành thân tuổi chuột ngủ trog núi vàng 
                  Quân canh tứ phía rõ ràng 
                 Ai qua ai lại ai cười mặc ai 
             Thương người thấu cảnh làm trai 
          Muốn thì có muốn biết đi phương nào 
                  Mai sau theo gió mơ màng 
        Nếu không cẩn thận thây người hóa ma 
                  Điều này thánh báo gian tà 
        Lục vân thảo khấu là phường bất chung 
           Hiên ngang đứng giữa chắn đường 
           Bất công kỳ quái tìm đường mà đi 
                Trời phù thánh bảo đường đi 
              Cho hay mà biết có khi đau đầu 
             Bệnh này nguy hiềm hại người 
         Thương thì có thật thuốc nào giải cho 
             Thầy đồ lắm mưu đa kế ai bằng 
      Người điên chữa mẹo người tình giải mê 
               Thần linh thánh báo người tài 
            Cần lên suy nghĩ giải trừ bùa yêu 
                 Năm nay phát đạt to nhiều 
         Được ăn nói lớn làm điều công minh 
                Nhiều người ủng hộ thầy đồ 
              Ăn to nói lớn là người có công 
                 Mai sau lửa cháy khắp rừng 
         Tự nhiên mà có người mừng trời cho 
             Phương nam vui cảnh tình người 
           Được lòng bà chúa vui cùng bà ba 
                   Đi mau thì chóng đến nhà 
             Không ai cản lại đấy là trời cho 
                                    Thầy đồ 53Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

                             Vững tâm   
              
                  Vững tâm cho đến tặn cùng 
             Ai hay cũng mặc ai cười cũng vui 
                       Trời cho có lúc có giờ 
           Hẹn người mà gặp tìm người mà yêu 
                   Thơ hay thần báo cho ngày 
                Đi đâu mà vội đợi chờ có công 
              Ở đời cần lên suy nghĩ trước sau 
         Đừng lên vội vã có ngày không công 
                  Ăn nhau hơn kẻ suy tình 
      Biết nhau hiểu được lòng nhau hơn người 
          Ở đời đường đi thì rộng thênh thang 
                    Biết ăn biết ở thì ta không nhầm 
                  Trời sinh lắm kẻ ngu đần 
       Không biết suy nghĩ tưởng ta hơn người 
                      Người ta có số cả rồi 
        Duyên ai phận ấy đừng làm nhố nhăng                             Ta nên khuyên người làm gì cũng vậy 
                 Ăn phải nhai nói phải nghĩ 
                  Ở đời được người biết ăn 
                   biết ở hiếm lắm người ơi 
                   Không gì hơn nhau là thế 
 Ghét nhau người ngu đần độn tưởng ta hơn người 
                Đời người được mấy giấc mơ 
            Biết ăn biết ở là người thông minh 
                Trời phù người hiền hiếu thảo 
                      Từ bi là gốc con người 
               Sinh ra ăn ngay ở thẳng ai bằng 
            Có nhân có nghĩa đấy là trời cho 
                     Có tâm có phúc đầy nhà 
            Tự dưng mà hưởng đấy là trời cho 
                   Nay mai sáng rõ dành dành 
          Vững tâm mà nghĩ đến ngày trời cho 
                  Gần đây ánh sáng cung vàng 
          Một đàn trâu nghé tung tăng cười đùa 
                    Thần linh đã báo đến rồi 
             Tu nhân là phúc cầu trời phù cho 
                 Chung qui cho đến cuối năm 
               Ai nhân ai thiện ai chờ gọi tên 
                   Đa mưu là tướng thầy đồ 
           Đa thê lắm thiếp đa tình nhiều con 
                Trời cho tên tuổi chuột vàng 
          Thần hình bé nhỏ đó là tiền duyên 
                   Kiếp trước đã trả hết rồi 
          Giờ đây ta được được quyền cao sang 
                 Đường đi thật rộng rõ ràng 
           Thần linh đã nhận đủ đều không sai 
                   Tu nhân diễm phúc ở đời 
              Tâm thành đi lễ đi cầu trời cho 
              Ngày mai hương khói ngút trời 
           Tâm tâm niệm niệm tiếng cười từ bi 
           Phong lưu ngắm cảnh phương trời 
                Ai thương ai quí ai cười kệ ai 
               Trời cho năm tháng mười ngày 
         Thành tâm ta hưởng đến đời mai sau 
                 Con cháu dài lâu muôn đời 
                    Vinh hoa phú quí dài lâu  
             Để đời con cháu sau này làm lên 
         Duyên trời là phận phúc tiên là người 
                   Trời cho có số từng người 
                    Ăn mày cửa trời cửa phật 
       Đấy là người hiền ở lành thì trời phú cho 
                                     Thầy đồ 52

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

                      Người ngay gặp tài 

                   Ai sinh ra tướng thầy đồ 
             Thành tâm đi lễ đi cầu thần cho 
                 Tâm linh thánh bảo tận nhà 
            Họ mai anh Thuận thật là có tâm 
               Trời phù thánh bảo thần linh 
        Thần tài thần phúc tặng người có tâm 
              Tâm linh hổ báo duyên thành 
                 Mai đây phúc lộc đầy nhà 
          Cầu gì cũng được xin gì thánh cho 
    Thương người âm đức cứu người có tâm 
               Nhiều nhiều là phúc cầu trời 
              Từ bi cứu hộ cửa trời ban cho 
              Tâm linh thánh bảo tâm thành 
        Đến cửa nhà thánh tâm thành qui tâm 
                 Cúi đầu lễ thánh xin dâng 
           Hương hoa lễ vật hàn hâm xôi gà 
                 Tam bôi phù tỉu tiền vàng 
          Tâm vàng là phúc tâm linh trời phù 
                Năm nay thánh bảo trời cho 
        Được ăn được nói được nhà được xe 
             Tâm linh phúc thiện duyên trời 
           Gió đưa mai đến đấy nhà tiền tiêu 
                Thiên tài là phận cứu người 
           Có công có đức có người giúp cho 
                 Ăn ngay nói thật tâm thành 
           Ai mà được thế đấy là người khôn 
                    Từ bi là gốc làm người 
         Ăn gian nói dối là người hiểm nguy 
              Thần linh đo phúc từng người  
      Ai mà tham lam trộm cắp là người bỏ đi 
                  Than ôi những kẻ gian tà 
        Sớm muộn cũng khổ bao giờ gặp may 
                Thơ này thánh bảo xem hay 
        Hỏi ngay anh Thuận người ngay gặp tài 
               Đường đời còn phải gian lan 
           Làm sao cố gắng tìm đường đi lên 
                Thần tài thần phúc phù cho 
           Mai kia phúc đến đền bù công lao 
                 Văn nhân phúc lộc thầy đồ 
             Mai đây rạng rỡ là người tài ba 
                   Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
          Tìm con chim én bay vào cung phi 
          Tự nhiên mà được trời cho mà cười 
                                 Thầy đồ 51  
Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

                                Bến bờ  

                     Ngày vui đã tới đây rồi 
            Thầy đồ ra ngõ gặp ngay chúa bà 
                     Tin vui lại có tin mừng 
          Bà chúa nghe thấy nửa cười vui vui  
                   Nay mai đi khắp vùng trời 
            Con ma nó cõng một bầy yêu tinh 
                    Yêu già yêu trẻ thơ ngây 
           Yêu con cá bống yêu con trâu vàng 
                    Mai đây chờ sẵn trạng về
             Gặp ngay bà chúa gặp ngay thầy đồ 
             Tin vui đưa đến từng người bà con 
                   Ai ai cũng biết đến mừng 
          Gặp ngay quan trạng tươi cười vui hơn 
          Trạng về đem theo tình cảm quí người 
              Hỏi thăm họ tộc hỏi thăm bạn bè 
 Chung qui trạng ăn trạng nói trạng vui trạng cười 
                  Bao năm xa cách nước nhà 
          Ham mê hiếu học là người giỏi giang 
          Nhân sinh bách nghệ văn học tiên chi 
               Nho sỹ đại nhân thị thư thi bảo 
            Cổ giả thánh hiền dịch từ nhi giáo 
       Đức hạnh thuận hòa giáo nhi bất nghiêng 
            Từ khi quan trạng đi ra nước ngoài 
          Ăn học am hiểu thông minh sáng xuất 
                      Nay trở về đem theo tài 
                      năng chức vụ và tiền tài 
                      để giải quyết nội bộ gia  
                 đình được thỏa đáng không ai 
                  dám chê trách vào đâu được 
              Thiên nhiên phúc phận từng người 
                 Biết ăn biết ở là người có công 
                 Mai đây ngọc sáng như gương 
              Ai soi cũng được ai cười cũng vui 
                      Thần tài là phúc trời cho 
            Thần yêu một lũ yêu tinh đang cười 
                  Vui vui thích thích cười cười 
               Đang đùa với lũ ma trời tặng cho 
                       Lũ này quí lắm thầy ơi 
                    Nay mai nó lớn lên người 
               Làm ra của cải chất đầy trong kho 
                      Của ăn của để trong nhà 
              Người làm ra của người làm ra thơ 
                       Nay mai ông thánh đi về 
           Đem tình đem nghĩa đem về tiền tiêu 
        Đến ngày giải quyết hội ngộ trùng phùng 
                      Cha gặp con ông gặp cháu 
               Đó là đem lại hạnh phúc gia đình 
               Tụ lại thành tổ gia đình vui chung 
          Trên đời biết ăn biết ở là người có tâm 
              Khôn ngoan tranh chấp hơn người 
             Suy đi tính lại không dời một phân 
                 Người này bần tính không hay 
        Không tài không lộc không may bao giờ 
         Người ta trông thì mắt sáng như gương 
    Ai trông cũng thích dáng người thanh thanh 
                    Lại hay được gặp phúc trời 
    Gặp người cứu giúp được người yêu thương 
              Hôm nay thầy đồ ra ngõ gặp may 
               Gặp mấy quỉ cái nó hay xin tiền 
                      Mai đây nó đến tặn nhà 
               Nó biết ông chủ thầy đồ đa mưu 
             Ngày mai ông thầy lại có lắm tiền 
              Một đoàn quỷ cái đến xin thầy đồ 
                  Thầy đồ lại bảo bao nhiêu 
                 Cũng được tiền tài cũng cho 
                  Thầy đồ dùng kế mưu sâu 
             Chỉ còn cái để để dành không cho 
                    Chị em tủm tỉm lại cười 
          Thầy đồ khôn thế không cho của này 
           Của này có giá mà thầy không cho 
               Thơ vui súng sính nhiều tiền 
     Thầy đồ gặp nhiều cô gái cô nào cũng mê 
                    Nay mai một lũ gái xề 
          Ăn chung ngủ lợn thôi là đông vui 
                                     Thầy đồ 50
Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

     Ếch cốm cóc vàng 

                   Văn thơ chúc tụng ra tiền 
        Tướng người văn học người cười ra thơ 
                     Năm nay em nói ra tiền 
         Tưởng người không gọi em cười ra thơ 
                     Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
        Thầy mà không học cho thầy nhịn suông

                     Văn hay chữ đẹp gái này 
           Thầy trông đã thấy thầy cười lẳng lơ 
                    Em vui em thích em đùa 
          Thầy không sờ mó thầy nhìn ngắm em 
                    Tưởng rằng mặt to tai lớn 
                 Thần tài đã gọi một vài chị em 
                    Trông ra chẳng thấy ai vào 
              Nhìn lâu mới biết thầy đồ gọi em 
                   Hôm nay được trận mưa rào 
            Ễnh ương bìm bịp đang chờ thầy ra 
                   Thầy nhìn thầy chẳng nói ra 
            Bao nhiêu là của bao nhiêu là vàng 
           Đêm qua thầy thức đón trận mưa rào 
             Trời mưa ra cá trời mưa ra người 
                Đêm qua nhiều chị buồn cười 
        Thằng chồng nó vít thằng chồng nó hôn 
                 Nhăn nhăn đôi mắt hững hờ 
          Nhiều chị đã mệt mập mờ chiêm bao 
                   Ô hay ông tướng thầy đồ 
              Cái kim một lỗ thầy sờ ba chôn 
                  Tiếng đồn khắp cả đó đây 
            Chị em trông thấy mà ghê cả người 
                    Có chị lại nói buồn cười 
         Mày được sướng thế chẳng bù cho ông 
           Thôi đi mày đừng nói nữa mà thèm 
              Để cho ta thích ta điên cả người 
                  Mai đây mày xẽ lấy chồng 
         Được ăn được nói được moi tiền thầy 
                  Thầy đồ lắm mưu nhiều kế 
      Phen này hỏi ra mới biết thầy đồ mưu sâu 
   Xin thầy của quí đằng trước hay là đằng sau 
                Nếu thầy giảng được câu này 
       Đứng ra đằng trước cúi nhòm đằng sau 
                   Hôm nay em đố câu này 
          Để thầy nhiên cứu chỗ nào đúng hơn 
                Thầy đồ lại giảng buồn cười 
                    Mình em có mấy lỗ chôn 
               Sao em lại đố chỗ nào mồm to 
             Thương em thầy giảng buồn cười 
             Làm chi chẳng biết chỗ nào ở đâu 
                Năm nay nắng lắm mưa nhiều 
            Để cho bìm bịp ếch ương đang vờn 
                  Mai đây chính diên nhân tài 
           Trời xinh trời hóa ra người làm quan 
               Đố ai mà biết chuyện này ở đâu 
                      Trên trời có một vì sao 
          Đăng môn hậu đốí trước sau thành tài 
                      Nam nhi thị dĩ kỳ quan 
               Ai trông ai ngó ai nhòm mặc chi 
                     Người ta có phận cả rồi 
            Sinh sau đẻ muộn chính người tài ba 
               Vào cung thánh chỉ đưa đường 
            Nay mai trời sáng mừng bà quí nhân 
                 Ngoài kia nghe tiếng thầy đồ 
               Thầy vui thầy gọi tên bà chúa ba 
                  Tin vui khắp chốn vùng trời 
                 Ai ai cũng bảo đấy là trời cho 
                  Lưng lưu số phân từng người 
         Không xin mà được không nhìn mà cho 
                   Yêu nhau mấy chú chăn bò 
             Chú nào cớp được đúng là trời cho 
                   Thơ vui em tặng cho thầy 
        Thầy nghe sướng quá thầy vờ đằng sau 
                 Thơ vui ếch cốm nhẩy vào 
        Nhẩy chanh với cóc thằng nào được hơn 
                                       Thầy đồ 49


Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

                          Võ đài kỳ quan 

                    Năm nay chúc vọng kỳ đài 
          Thành thân trâu mộng đến đài kỳ quan 
                    Trông xa thấy rõ trâu vàng 
               Tu thân là phúc đến đài kỳ quan 
                    Trời sinh ra chú trâu vàng 
      Đi tìm gọi ông chủ mới đón đường trèo cây 
                    Ông ơi ông xuống đi nào 
                       Cháu không làm gì 
            Mà ông phải sợ cháu tìm gọi ông 
                    Ông ra cháu bảo ông này 
    Ông nhìn mấy con trâu nghé nó cười gọi ông 
                  Ngày mai ông đến kỳ quan 
      Vào thăm trâu mộng đường dài không lên 
                   Phen này bạn chúc nhớ mai 
         Trông xa ngất ngẻo đứng nhìn mà xem 
                    Ai về đứng đợi trông chờ 
          Nhìn cho thật rõ kẻo nhầm ngựa trâu 
                     Thơ này dịch tả văn hay 
            Nhìn cho thật kỹ đúng ngay thầy đồ 
                  Em trông cứ tưởng thầy vào 
          Nhăn nhăn nhó nhó chẳng ma nào nhìn 
                      Hôm nay trái gió trở trời 
                Thầy đi một tý lại ngồi đọc thơ 
                     Ông ơi cháu gọi ông đây 
             Làm sao ông cứ thẩn thơ một mình 
                   Ông buồn ông cứ làm thinh 
               Để cho bà chúa đợi chờ cả đêm 
                     Hôm nay đến hẹn cóc vào 
               Cóc nhìn bà chúa cóc vồ bà luôn 
                    Bà chúa trông thấy cóc vào 
              Dim dim đôi mắt bà cười gọi ngay 
                   Hôm nay bà chúa đang nhìn 
           Trông thấy trạng nói trạng cười bà vui 
                      Mấy lần bà gọi bà trông 
            Nhìn ra chẳng thấy gọi ngay thầy đồ 
                     Mấy hôm bà thức bà chờ 
                   Trông ra chẳng thấy thầy đồ 
              Nằm nhìn bà thấy một lũ đàn trâu 
           Con đứng ở giữa con luồn đằng sau 
                 Thầy đi nó chắn ngang đường 
           Nó trêu nó ghẹo thầy cười hỏi luôn 
                   Hôm nay đúng hẹn thầy vào 
           Nhìn thấy bà chúa chào thầy gọi luôn 
                    Mấy hôm bỏ bẽ không vào 
           Để cho bà chúa không chào thầy đâu 
                 Thầy nhìn đứng lặng người đi 
            Bà chúa trông thấy bà đi một mình 
   Không nhìn không nói không gọi không thưa 
                Bà tức bà giận mấy lần bỏ quên 
              Hôm nay thầy đồ đon đả đón chào 
           Làm cho bà chúa thở phào cười luôn 
             Hôm nay bà chúa sướng rên hừ hừ                        Cả đời có sướng có vui 
               Đem lại kết quả cho đời hồi xuân 
                 Ăn tham thì bà sơi cả cóc vàng 
               Bà thương bà quí bà càng ham mê 
            Năm lần bẩy lượt cóc vào thành thân 
                      Con cóc nhẩy vào làm luôn 
                  Đợt này bà sướng bà rên hừ hừ 

                                         Thầy đồ  48

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

                            Chuột nhắt 

              Năm nay nắng hạ mưa nhiều 
                Trời sinh ra chú chuột con 
     Thân hình bé nhỏ khôn ngoan hơn người 
               Sinh vào năm tý tháng dần 
           Đẻ ra ngày tý giờ dần làm quan 
     Tâm linh phúc lộc đóng vào tháng mười 
         Sinh ra phú quí bằng mười năm xưa 
             Ngàn người có một không hai 
                 Tướng tinh nho sĩ thầy đồ 
         Thông minh chí tuệ là người có tâm 
             Nhân sinh hiếu học hơn người 
        Văn hay chữ đẹp là người thẳng ngay 
                 Trời sinh trời hóa thần tài 
         Thần linh chúa đất tướng tinh thầy đồ 
                 Văn hay văn tốt văn bằng 
              Tâm thành đi lễ đi cầu trời cho 
       Trời thương trời dủi tìm đường gặp may 
          Tâm linh là phúc tâm thành trời cho  
          Uy nghiêng cung cấm người thương 
            Để cho ông thánh gọi người có tên 
              Phương nam chính diên nhân tài 
             Trời cho in dấu tìm người họ mai 
                 Mai đây đắc phúc thiên tường 
         Đường tu chính quả đến ngày trời cho 
                      Làm thơ dễ hiểu dễ nghe 
           Ai mà nghe thấy thầy đồ ngâm thơ 
                      Yêu em yêu cả đường đi 
          Nay thầy trông thấy thầy cười gọi em 
                       Ra đây anh bảo em này 
           Đứng im nghe hát nghe thơ em cười 
                     Mai đây hoa nở giữa mùa 
          Hoa thơm quả ngọt trái xoài ăn ngon 
                    Ăn vào mát ruột mềm da 
          Thầy trông thầy ngắm cô ba lại cười 
                  Thầy nhìn đôi mắt em xinh 
              Đôi môi má đỏ tóc mây rườm rà 
                 Dáng người óng ả mình thon 
          Cổ cao ba ngấn mình vàng dễ thương 
                        Dễ nhớ để chờ em ra 
                   Mai đây trời báo tin mừng 
            Hỏi thăm chú chuột đến ngày ăn to 
                    Mai đây em có phận nhờ 
              Có tên có tuổi được giờ vào cung 
                 Ngày mai có chức có quyền 
           Sinh sau đẻ muộn sinh tài ngạc nhiên 
                   Bông dua hai chữ thần tài 
            Cám ơn thầy bói đón nàng vào cung 
             Mai đây đến chào bà chúa tâm vàng 
           Uy danh có tiếng giàu sang hơn người 
                                            Thầy đồ 47Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

                      Lời suông không tiền 

                 Năm nay đúng số được mùa 
            Sinh vào năm thân là năm con khỉ 
             Hay ăn hoa quả hay trèo trên cao 
              Bắt con hiêu lộc bắt con lợn vàng 
                    Lợn này quí lắm người ơi 
                   Trông thì óng ả mượt lông 
           Ai trông cũng thích ai nhìn cũng yêu 
                   Hôm nay thầy bói ra đường 
              Vừa đi vừa nói chẳng ai trào thầy 
                 Hôm nay đói bụng suông rồi 
                   Bây giờ thầy gọi xem nào 
               Chẳng ai đáp lại chẳng ai nói gì 
                    Thế là thầy nghĩ biết ngay 
    Ra ngõ gặp cổng gặp ngay con chó nhẩy đầm 
           Quay đi quổn lại gặp thằng nhãi ranh 
                      Chăn trâu cắt cỏ chăn bò 
           Thầy nghe đứng lại xem ra thằng nào 
                   Mấy thằng nó cứ nhao nhao 
            Thầy ơi thầy có bánh qùa gì không 
                     Ông thầy mới lại đứng sờ 
               Xem ra chẳng có cái gì mà cho 
                  Hôm nay thầy bảo mấy thằng 
              Thầy còn nhin đói tay không ra về 
                    Mấy đứa chúng lại cười khì 
             Thầy mà nhịn đói đi về nhịn suông 
                      Ô hay mấy đứa nhà nào 
            Thầy bảo không có mày sờ túi ông 
Thơ này người đợi đứng xem khúc khích cười thầm 
          Gặp ông thầy bói gặp ngay mấy thằng 
                   Trông như quỷ sứ nhà trời 
            Mấy thằng súm lại nó vòi tiền ông 
                    Có thằng lại bảo ông thầy 
                     Tráp đâu mau bỏ ra đây 
             Không có lần túi tìm ngay ra tiền 
                     Ông thầy lại bảo rằng là 
       Thầy xin các cô các cậu xin tha cho thầy 
                  Hôm nay thầy nó thật rằng 
                  Ra ngõ gặp cổng gặp ngay 
                    Con chó đi tơ nhẩy đầm 
                Hôm nay súi cuổi không tiền 
          Về không nhịn đói cứ mềm người ra 
                  Chiều nay có khách đến nhà 
          Chào thầy xin hỏi nhờ thầy xem cho 
             Năm nay nhà tôi vận hạn thế nào 
      Xin thầy bói cho một quẻ xem ra thế nào 
            Nhà tôi tuổi khỉ cầm tinh con hùm 
            Sinh vào giờ ngọ tháng ba con rồng 
                 Ông thầy tửm tim cười thầm 
                    Ông thầy hỏi rồng con bà 
                     Thầy bói tính đi tính lại 
             Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân 
          Nhâm thân đúng rồi tuổi khỉ làm quan 
                Ông tướng cầm tinh con hùm 
Còn bà tuổi thìn cầm tinh con rắn ăn chơi xuất ngày 
                      Bà lão lại hỏi lại thầy 
                   Thầy xem thế chứ lại bảo 
                     Rông con bà là thế nào 
              Thầy bảo là con gái chẳng thế ư 
       Bà lão tủm tỉm cười đúng ba ba con rồng 
                     Ba cô con gái đúng rồi 
    Bà lão xin chịu thầy sao lúc nãy thầy bảo 
   Tuổi khỉ ăn trên ngồi chốc mâm đầy cỗ to 
                     Bà lão lại hỏi tuồi khỉ 
            Ăn thì bốc bả ngồi trên cây vàng 
                Đúng rồi tuổi khỉ làm quan 
   Ăn sung mặc sướng tuổi này là tuổi ăn chơi 
           Ăn thì bốc vả ngồi trên cây vàng 
                 Thơ nay vui lắm thầy ơi 
           Đọc đi mà nghĩ xem ra thế nào 
                Thơ này của ông thầy bói 
               Sáng ngày ra ngõ gặp ngay 
                  Con chó đi tơ nhẩy đầm 
           Thế là thầy bót đi chợ kiếm tiền 
     Về không nhin đói lời suông không lời 
                                    Thầy đồ 46 

 

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

                           Ô che thầy đồ 

                    Tâm linh phúc tổ từ đường 
           Thành thân tuổi chuột đi cầu trời cho 
                    Tâm linh phúc hậu cầu thần 
                  Tâm thành đi lễ đi cầu trời cho 
                    Bao năm thánh bảo đến rồi 
           Thiện duyên là phúc thiện người từ bi  
                   Tâm thành sáng cả đường đi 
           Thần linh thánh đế phù trì người ngay 
                 Thông minh sáng xuất tâm vàng 
             Trời phù văn học thánh phù văn hay 
                      Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
          Lập nên cơ nghiệp lưu chuyền mai sau 
                      Để cho con cháu lâu dài 
              Của ăn ngăn để của đầy trong kho 
                 Ai trông thấy cũng khen giàu 
         Tâm thành của quí phúc thành của duyên 
                  Trời cho năm tặn tháng cùng 
             Bao nhiêu của quí bao nhiêu là vàng 
                    Phong lưu là tướng thầy đồ 
             Văn hay chữ đẹp nhìn thầy đẹp trai 
                   Ngàn năm mới có một người 
           Tu nhân chính quả phúc dầy trời  cho 
                        Có tên tuổi chuột đi cầu 
         Đúng ngày thánh bảo trời phù được ngay 
                       Đi lễ được giờ linh thiêng                       Thần linh thổ địa thần tài 
         Tâm thành chúc mọc chúc người có tên 
                    Uy danh là tướng uy quyền 
   Thành thân tuổi chuột chức quyền ngang nhau 
                     Từ giờ cho đến cuối năm 
          Chúa ba khác hẳn tướng tinh uy quyền 
                  Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
          Nắm mưu đa kế dùng người không tên 
                    Đứng sau lấp bóng cây tùng 
              Ở trong dẫy núi chỉ đường bên kia 
                        Ai trông ai ngó ai nhìn 
                Nhìn mãi chả thấy lù lù đến nơi 
                   Chúa bà nhìn thấy đúng rồi 
                  Chúa bà lại gọi các con đã về 
                  Hôm nay sướng nhất trên đời 
                Tình thân máu mủ hai con đã về 
                       Chúa bà lại hỏi ông đâu 
               Ông còn mệt mỏi mai kia ông về 
           Dung nhan tướng mạo đường đường 
          Thánh phù dương trợ cả nhà gặp nhau 
                       Thế là ý hợp tâm thành
            Bao năm xa cách bây giờ gần nhau 
                      Nói đi cho đến tặn cùng 
            Làm sao nói hết đường đời khổ đau 
           Mẹ nhìn con mẹ sướng nhất trên đời 
     Tiền của không bằng tình mẹ thương con 
          Bao năm xa cách mẹ ngóng mẹ chờ 
          Bây giờ trời thương thánh dủi con về 
            Để mẹ nhìn thấy mẹ cười mẹ vui 
    Bao năm thương nhớ ngậm ngùi thương con 
         Thơ này đi lễ được ngày linh thiêng 
               Trồng cây qủa chín trên cành 
        Hoa thơm quả ngọt tâm thành trời cho 
                   Ăn đi ta hưởng đến già 
           Bao nhiêu thị mẹt gái xề thầy nuôi 
                    Dù nhiều dù ít cho vui 
          Gọi là đoàn kết sống chung một nhà 
              Tình người trọng nghĩa là hơn 
            Bao nhiêu gái đẹp nhìn thầy ăn to 
                                       Thầy đồ 45

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

                              Tranh cốm 

                  Thơ hay tranh cốm nhẩy vào 
               Đọc đi nhớ lại cho đời trẻ chung 
                     Hôm nay ra ngõ gặp trai 
           Gặp ngay ông tổng gặp ngay thầy đồ 
                  Nhìn thầy thầy chẳng nói gì 
           Em đi ngoe nguẩy thầy nhìn gọi em 
                     Cô ba đứng lại thầy xem 
               Đi đâu mà vội thầy xem cái gì 
               Hôm nay thầy gọi thì em cứ đi 
         Để cho thầy nhớ cười suông một mình 
                   Bây giờ thầy muốn cái gì 
               Để em đi chợ đi mua gánh bèo 
             Đem về băm bèo nấu cám lợn ăn 
       Không có lợn đói nó kêu điếc tai ông già 
                 Chuyện này trả muốn nói ra 
          Trông thầy có dáng đẹp trai hay cười 
                   Năm nay thầy có nhiều tiền 
           Em nào trông thấy thầy cười em mê 
                   Hôm nay súi quổy ra đường 
         Gặp ngay con chó đái đường chạy rông 
                  Thơ hay em muốn lấy chồng 
                 Biết ai mà gọi biết ai mà cười 
                  Thơ hay tranh đấu phen này 
            Đi tìm hạnh phúc đi tìm người yêu 
                    Thơ này gửi gắm thầy đồ 
        Thầy xem suy nghĩ trước sau em buồn 
                   Thơ hay kén chọn người tài 
             Đọc đi em nhớ để tình em thương 
                Bao năm quên biết tiếng thầy 
              Làm sao em lỡ bỏ qua cho đành 
                Chuyện này dài lắm thầy ơi 
           Ngày mai em đi thêu dệt cho người 
         Để thầy trông thấy thầy không nói gì 
                 Trăm năm trăm tuổi đá vàng 
              Nếu ai mà gọi được thầy em vui 
               Chuyện này thầy nghĩ cao hơn 
          Thâm sâu là mẹo đa mưu thầy cười 
                 Thiên dơi địa lợi hơn người 
             Thông minh là chí có tài là hơn 
                    Ở đời biết tính vẫn hơn 
          Người ngu ai gọi người đần ai chơi 
               Thông minh sáng xuất có tài 
              Đẹp trai ba vợ nào ai giám bì 
                    Của này quí lắm thầy ơi 
          Ai trông cũng bảo ai nhìn cũng mê 
                 Nay mai thầy có nhiều tiền 
           Của ăn ngăn để để dành mai sau 
                 Qua đây thầy nhớ chúa bà 
    Tự dưng chúa bà lại khóc nghĩ rồi lại thôi 
              Dưng dưng nước mắt hai lần 
          Tự dưng bà nhớ các con bà buồn 
                 Thầy đồ lại bảo chúa bà 
        Thôi đi đừng khóc nay mai trạng về 
                  Bà chúa lại hỏi thầy đồ 
        Làm sao thầy biết trạng về nay mai 
              Thầy đồ tán tỉnh buồn cười 
       Bà chúa nghe thấy vui mừng hẳn lên 
             Trạng về vui sướng lại mừng 
      Bà chúa trông thấy tưng bừng vui lên 
              Mai đây công việc xong rồi 
     Quan trạng giải quyết rõ ràng xong xuôi 
       Duyên ai phật ý hợp người đẹp duyên 
               Trạng về tiền của thiếu gì 
        Bao nhiêu của quí bao nhiêu là vàng 
            Còn nhiều báu ngọc trong kho 
      Đem ra phân phát phân cho công bằng 
      Thầy đồ trông thấy tủm tỉm cười thầm 
       Phen này được nước tô thêm bà đầm 
             
              

              Nay mai sung sướng đến rồi 
          Bao nhiêu cô gái đang mê thầy đồ 
                 Cô nào đẹp nhất gọi chơi 
        Cô nào thầy quí thầy mời vào luôn 
                   Thế là một lũ lao nhao 
        Thầy đồ chưa gọi cô nào cũng mê 
               Thầy đồ dáng điệu đẹp trai 
       Thầy hay bắt bướm thầy đồ mò trai 
                   Ba ba bìm bịp thiếu gì 
 Thầy của một mẻ thầy sờ được luôn thầy cười 
                                          Thầy đồ 44