Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

                            Lỡ hẹn em rồi 

                   Khen ai khéo lẫy cung đàn 
       Người khen cũng thích người đàn lên thơ 
                      Mấy lần ai gọi mà nghe 
              Tìm đâu cho thấy thầy đồ đọc thơ 
                   Hôm nay ra ngõ đứng nhìn 
              Em trông em nhớ em chờ thầy ra 
                    Nhìn đi nhìn lại trông chờ 
         Nhìn mãi chẳng thấy thẫn thờ người ra 
                 Hôm qua nghe thấy tiếng đàn  
            Thầy đồ đọc sách ngâm thơ gẩy đàn 
                   Em nghe thấy tiếng thầy đồ  
            Thầy nhìn em đẹp thầy cười gọi em  

                     Bây giờ thầy muốn cái gì 
                Thì thầy cứ bảo của này ở đâu 
                 Hôm nay em muốn nghe đàn 
             Xin thầy cứ gẩy cung đàn em nghe  
                  Khen thay cho tướng thầy đồ 
             Văn hay chữ đẹp thầy hay gẩy đàn 
                Người nghe thích thú ngâm thơ 
             Nhiều em phụ nữ đang mê thầy đồ 
                   Tiếng đàn lừng lẫy đó đây 
             Trông thầy lịch sự đẹp trai có tài 
                Văn chương là tướng thầy đồ 
              Nhà thơ văn học thi tài văn hay 
                     Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
           Thầy là học giả là người thông minh                   Bao nhiêu gái đẹp gần thầy 
         Trông thầy duyên dáng nụ cười em mê 
                Bây giờ thầy thích ngâm thơ 
             Bao nhiêu gái đẹp lại vơ lấy thầy 
              Nhìn thầy hóm hỉnh cười thầm 
      Nhìn thầy duyên dáng yêu thầy thông minh 
                  Hôm nay ra ngõ gặp trai 
           Gặp ngay ông tổng gặp luôn thầy đồ 
                  Nhìn thấy thầy chẳng nói gì 
            Em đi ngoe nguẩy thầy nhìn gọi em 
                   Cô ba đứng lại thầy xem 
               Đi đâu mà vội thầy xem cái gì 
                  Hôm nay thầy gọi em đi 
             Để cho thầy nhớ em đi lấy chồng 
                    Bây giờ thầy muốn cái gì 
              Để em đi chợ mua hoa tặng thầy 
                Hôm nay thầy đứng thầy cười 
            Em đi thầy tiếc thầy buồn nhớ em 
               Thôi đành phúc phận vô duyên 
               Em đi quá bước lỡ chân mất rồi 
                  Bây giờ thầy trách em đành 
            Em không biết nói thế nào thầy vui 
                  Bây giờ thầy nhớ thầy buồn 
      Xin thầy đừng nhờ đừng buồn em thương 
                    Mai đây em lại thăm thầy 
             Xin thầy vui vẻ cho em vui lòng 
                   Đời em số phận vô duyên 
              Gần nhau chẳng bén duyên cho 
             Xa sôi cách mấy lần đò cũng lên 
           Cái duyên trăm năm đã lỡ nhịp cầu 
                Mười năm hối hận chôn sâu 
        Mười năm xa cách nhưng lòng không xa                                                      Thầy đồ     

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

                           Thơ du xuân  

                    Văn hay chữ đẹp là thầy 
           Nhà thơ lãng mạng thơ hồ xuân hương 
                Đầu đề chỉ khắp bốn phương 
          Đông tây chính diện thơ hay làm trùm  
                      Hoa thơm cỏ lạ trên đời 
             Hoa lan hoa huệ hoa hồng hoa mai 
                     Còn như con đĩ hoa nhài 
           Nhà thơ gái điếm trông vài bông hoa 
                   Mùa xuân hoa nở trên cành 
           Nuôi ong tay áo chủ hồ xuân hương 
                    Năm nay đúng chủ ất mùi 
             Thơ hay trêu ghẹo thầy đồ đẹp trai  
                    Thầy đồ đi đến đứng nhìn 
            Băng theo thơ đó thơ hay trêu thầy 
                    Thầy đồ túc tắc nhìn xem 
        Thầy trông thấy chữ phát điên cả người                       Ô hay gái đĩ già mồm 
         Gặp thằng thiến lợn cho nàng một keo 
                  Đầu tiên thầy đánh phủ đầu 
               Đánh cho tơi tả cúi đầu mà rên 
            Xuân hương sướng quá cười thầm 
         Gặp thằng thiến lợn sướng rên hừ hừ 
                    Tài chí thua mẹo thầy đồ 
              Nó đánh nó phá nó ghìm nó xem 
                   Hôm nay em chịu thua thầy 
         Thua thằng thiến lợn thua thằng đầu to 
                  Thầy đồ tức giận chơi khăm 
          Vừa chơi mà trọc đâm cho sướng đời 
                    Từ nay còn đố nữa không 
           Gặp thằng quỷ sứ nó phang phủ đầu 
                     Hay là thích nữa hay thôi 
            Gặp thằng quỷ sứ ma chơi nó cười 
                     Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
             Xin thầy đừng mó đừng sờ của em 
                     Của này còn để gián tem 
              Mai kia em thử quan trên thầy đồ 
                       Xem ra cho rõ thế nào 
              Nó nhăn nó nhó nó cười nhe răng 
                      Thầy đồ lại bảo con ma 
           Thua thằng đầu trọc đâm vào chui ra 
          Hôm nay xuân hương hết cách giở trò 
         Thua thằng thiến lợn thua thằng mũi to 
                   Dâm dê đúng thực thầy đồ 
              Đa mưu đa kế thầy đồ giỏi giang 
                  Xuân hương nếm đủ mùi tài 
             Thầy đồ đủ mẹo đủ tài chơi khăm 
                 Xuân hương tức giận nói rằng 
          Thôi đành chịu chết chịu thua thầy đồ 
                   Thầy đồ thắng thế cười vui 
                Xuân hương là tướng chùm sò 
           Thua mưu thua mẹo thầy đồ mồm to 
                             tháng 3 năm 2015
                                             Thầy đồ