Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thua đau 

Hôm nay thánh gọi thầy đồ 
Làm sao khóc rở mếu cười không vui 
Mấy hôm thua đậm nghĩ buồn 
Thần vui thần rỡn thua đau thần cười 
Không ăn nhăn nhăn nhó nhó 
Thầy đồ nhìn ai phụng phụng lắc đầu 
Thần linh cho đến thần tài 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Thần mà còn rỡn còn đùa không cho 
Ngày mai thánh gọi thầy đồ 
Tháng ba ăn đậm cho ăn mà cười 
Thần tài đùa rỡn cho vui 
Ngày mai úp sọt thần cho bắt gà 
Tháng ba tháng bẩy ăn to 
Toàn là gà béo thịt quay to đùng 
Thịt thơm gọi đến tháng mười 
Thịt ăn không hết để dành không thiu 
Mấy hôm vui thích cho đùa 
Gọi thầy vui vẻ thầy cười ăn to 
Thua đau tức giận thở dài 
Ngày mai còn thở hay là cho luôn 
Thầy đồ còn tức còn điên 
Thua đau không nói cứ dên hừ hừ 
Bao giờ được gỡ hở thần 
Thần linh thánh gọi phải vào mà nghe 
Lệnh trời thánh phạt nhẹ thôi 
Gọi là làm phép phạt nhẹ mà thôi 
Thần tài đánh mạnh để cho thầy lùi 
Nghe đâu các thánh cũng buồn 
Thần linh chúa đất nhẹ nhàng qua loa 
Thần yêu thần ghét dùi thêm 
Thầy đồ chết biếng người đi đau đầu 
Thầy đồ tức giậm lại còn hỏi ai 
Thần linh chúa đất thần tài 
Hai thần sỏ là thầy đồ thua đau 
Thua rồi không biết nói ai 
Trách ông chó đá trách bà nhe răng 
Mai đây thánh gọi thầy đồ 
Xin trời xin phật lại bù cho luôn 
Được ăn có bát cơm đầy 
Cơm ngon chả cá thịt quay béo tròn 
Được ăn phải nghĩ đến trời 
Đừng quên quỉ trách thần ma cứ nhìn 
Thổi phù gió thổi tung bay 
Thầy đồ thích chí cười khì dòm xem 
Thơ hay thánh báo thầy đồ 
Yên tâm chờ đơi tháng mười ăn to 
Thầy đồ 190

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Đấu trí thiên đường 

Chim thần đang đuổi cúc cu 
Ở đâu mà đến tranh mồi của ngon 
Mai kia thóc vãi đầy đường 
Đến đây mà nhặt không ai đuổi mày 
Còn đây tao cấm chim này 
Đừng có bén bảng quốy rầy đến tao 
Cúc cu thách thức chim thần 
Ra đây mà giữ ra đây mà nhìn 
Của rơi là của trời cho 
Không ai được giữ không ai có quyền 
Chim thần lại bảo rằng là 
Nhà tao ở tại đất này quyền tao 
Được quyền tao giữ được quyền tao trông 
Chim trời cá nước mênh mông 
Ở đâu mà đến tranh giành lẫn nhau 
Hai bên tức giận đụng đầu chọi nhau 
Chọi thì bên được bên thua 
Chim thần có mẹo giả thua chim trời 
Chim trời tung cánh lượn bay bổ nhào
Bổ lên bổ xuống mấy lần 
Bổ nhào không trúng chim thần cười to 
Chim thần thắng trận ra oai 
Đứng im ta thách chim trời bổ đi 
Chim trời tức giận bay đi 
Giả vờ thua trận nghĩ mưu trả đòn 
Chim thần không biết trả đòn 
Tưởng rằng nó chạy nó bay đi rồi 
Chim trời uốn khúc lao nhanh 
bổ cho tan tác chim thần thua đau 
Khôn ngoan không lại với trời 
Lập mưu đa kế chim trời là tiên 
Chim thần mới hiểu ra rằng 
Thua đau mới biết chim trời cao mưu 
Từ nay cho đến về sau 
Chim thần nhớ lại chọi đau mấy lần 
Chim trời có cánh bay cao 
Đánh nhau lợi hại chim thần không chơi 
Khôn ngoan thích trí giải hoà 
Gọi là thích trí cho vui xem nào 
Thần chim cho đến thần tài 
Cùng nhau ôn lại vật nhau cười khì 
Chim trời đại lượng ăn to 
Không như thần nhỏ tò mò mắc mưu 
Ngày mai tiên cho mấy chữ 
Thần tài học đi cho thuộc mà xem 
Đừng quên mấy trận thua đau lại cười 
Chim trời có phúc tiên cho 
Cùng nhau nhớ lại ôm nhau mà cười 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
 Thần thua cũng được như không 
Ông trời lại nói rằng là 
Được thua để biết đọ tài thi nhau 
Mai đây bên thua phải học cho tường 
Đừng quên mấy chữ cầu thần tiên cho 
Sau này học luôn mấy chữ làm đầu 
Tâm tâm bảo dạ đừng quên người phù 
Cho hay thì vẫn cho hay 
Nói rằng cảm tạ cám ơn phúc trời 
Sau này trời bảo được ngay 
Không khó không dễ được ngày thảnh thơi mà cười 
Thầy đồ 189Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Nhà thơ làm phúc  

Thơ hay thánh gọi thầy đồ 
Thử xem thầy đón gọi ra cái gì 
Giầu thì vẫn có có thì vẫn hơn 
Của này có thực hơn người 
Để đâu cho hết đem cho giúp người 
Thương người giúp kẻ bần hàn 
Thương người làm phúc giúp người có công 
Ngày mai thánh hỏi tiểu đồng 
Ông nào phúc hậu thương người trời cho 
Mai sau được gặp ông già 
Hảo tâm hảo phúc đấy là trời cho 
Sáng ngày thức dậy nghe chim 
Bảo linh phúc lộc nghe chim chúc mừng 
Một ngày hai bữa ngóng thơ 
Chim mừng chim hót chim cho lộc trời 
Được ăn phải có biết người 
Ở đâu đưa đến dấu người không hay 
Thần linh cho đến thần tài 
Thi nhau đi gọi ở đời không quên 
Báo cho mà nghĩ xem ai 
Thường thường đối diện có ngày quên đi 
Thơ hay thần hỏi thầy đồ 
Xem đi mà học học đi cho tường 
Mai này phụ bạc quên ân 
Đời không có nghĩa đời còn đâu ra 
Ăn no thì hỏi ông già 
Nếu mà còn ngại nếu mà còn e 
Chim kêu thánh báo chim mừng 
Chim cho hai chữ người tài có tên 
Cây đa búp lộc tâm vàng 
Giảng đi cho rõ cười đi mà nhìn 
Mồi ngon treo ở trong nhà 
Ra thì trông thấy lấy thì người chê 
Thần tài thử hỏi ai đây 
Ai xin ai có ai cho mà cười 
Xin ai nói rõ từng người 
Quên đi bội bạc sau này đừng kêu 
Được ăn chim báo lộc trời 
Của ngon vật lạ lộc trời đem cho 
 Thầy đồ 188

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thầy đồ quan tham 

Ai mơ đi gặp duyên trời 
Nhà thơ gái điếm đón trào các quan 
Xuân hương là chủ nhân tài 
Có nham có sắc nhiều thầy muốn yêu 
Văn hay thơ mộng yêu đời 
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Nhà quan nghe thấy tiếng đồn 
Thầy đồ rủ rỉ đi mời các quan 
Mấy ông có chức có quyền 
Toàn là trán vợ đi mò gái tơ 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Mùa thu tháng tám các ông vui cười 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Dủ ông quan lại vào nhà xuân hương 
Xuân hương tươi tỉnh đón trào 
Xin mời quan thầy vào chơi trong nhà 
Xuân hương đứng gọi các em 
Chuyển bị trang điểm đi ra đón trào 
Các em vừa ra trông thấy quan thầy 
Thầy đồ đứng dậy vui cười gọi em 
Quan tham thích chí cười thầm 
Em nào cũng đẹp em nào cũng mê 
Có em ra gặp thầy đồ 
Vuốt ve đấm bóp xoa lưng thầy cười 
Còn em vui tính hay cười 
Đi ra đấm bóp vuốt ve quan thầy 
Thầy đồ với lại quan tham 
Hai quan sung sướng lại mê em rồi 
Xuân hương chơi xỏ hai thầy 
Ba giờ rọn cỗ mâm đầy thịt quay 
Rượu ngon thịt béo gái tơ 
Chúc thầy quan tham với lại thầy đồ 
Vừa ăn vừa uống say mềm người ra 
Các thầy hôm nay được bữa la đà 
Rượu ngon gái đẹp ai mà bỏ quên 
Các thầy say quá bỏ quên 
Say như chó chết không ai biết gì 
Xuân hương lại gọi thầy đồ các quan 
Các thầy say quá vào trong phòng nằm 
Mấy em vào rử các thầy 
Nằm chung một tý các thầy ôm nhau 
Xuân hương ra lệnh các em 
Vào nắn các túi bao nhiêu bỏ hết ra đây 
Thằng nào đi chơi cũng phải có tiền 
Cô em nắn hết các thầy túi không 
Xuân hương chơi xỏ các thầy 
Cho người đi gọi vợ quan vợ thầy 
Vợ quan nghe thấy đi gọi thầy đồ 
Biết răng thầy đồ hôm qua đi rủ quan tham 
Đi vào nhà điếm gái hồ xuân hương chưa về 
Vợ quan chẳng phải tay vừa 
Vén sống vén áo đánh ghen quan thầy 
Còn như bà xã là vợ thầy đồ 
Xông vào túm tóc thầy đồ lại van 
Đánh cho tơi tả thầy luồn 
Vợ đánh đằng trước thầy luồn đằng sau 
Quan tham béo quá không luồn 
Đứng như phỗng đực lại cười hi hi 
Vợ quan tức giận cơn điên 
Đánh cho như chó như mèo cắn nhau 
Vợ quan túm áo lôi về 
Lôi quan như chó như mèo không tha 
Hai bên đi gọi chồng về 
Đánh ghen túi bụi lôi về hai ông 
Hai ông xin lậy không tha 
Hai bà cứ đánh hai ông lại cười 
Xuân hương không phải tay vừa 
Già mồm gái đĩ đành lừa các quan 
Thầy đồ với lại quan tham 
Thua mưu gái đĩ xuân hương cười thầm 
Tiền thì mất hết chẳng mần được chi 
Về nhà thua vợ gái xề 
Được ăn nếm thử trận đòn đánh ghen 
Thơ này mưu tả thần đồ quan tham 
Của nhà hai ông bỏ của người hai ông vơ 
Đòn đau mới nhớ cho đời 
Để cho thiên hạ lại cười mà vui 
thầy đồ 187 


Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Bên nhau 

Thần khen thần tặng bà hai 
Thần mừng khen tặng bà hai đi cầu 
Mấy năm hương khói trong nhà 
Tâm linh phúc lộc đi cầu trời cho 
Năm nay trời bảo thánh cho 
Bao năm vất vả trăm điều 
Trời thương thánh độ cho bà gặp hay 
Dương gian được gặp nhân tài 
Tâm thành thần báo gặp người đại nhân 
Ăn to phúc đến dần dần 
Gặp người tri kỷ được người tri ân 
Đường đời phúc lộc có duyên 
Trời sui thánh bảo tiên cho mà cười 
Duyên do tự bởi ông trời 
Kết duyên se tóc se tơ mộng tình 
Đúng duyên đúng số được người 
Thương nhau vật nộn mấy vòng thử chơi 
Thật ra mới biết anh tài 
Đúng là anh Thuận cười khì gọi em 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Mười năm thấm thoát trôi qua 
Ai yêu ai ghét ai cười kệ ai 
Thương nhau chỉ có thế này 
Lên duyên chồng vợ vui cười bên nhau 
Yêu nhau cho đến bạc đầu 
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng 
Làm cho tới độ chóng nhanh 
Cho sung cho sướng hai bên cùng cười 
Nói đi cho thích cho chơi 
Cho đời em sướng cho đời em vui 
Từ nay hết khổ hết sầu 
Đời em sung sướng là nhờ có anh 
Thầy đồ 186 

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Vui đùa  

Đêm đông gió lạnh mưa rào 
Đêm nằm không ngủ ngổi chờ sáng mai 
Hôm nay ngày đẹp chờ ai 
Chờ đến buổi sáng chờ sang buổi chiều 
Trời chiều bóng ngả về tây 
Em ra ngoài ngõ đứng chờ nhìn xem 
Xa trông chẳng thấy ai vào 
Một mình thui thủi đi vào đi ra 
Đành rằng thủ phận an bài 
Biết rằng như thế để cho em chờ 
Thương nhau thực sự em cười 
Đêm mong ngày nhớ em chờ yêu anh 
Đêm nằm không ngủ nhớ mong 
Thương anh em nhớ như điên mất hồn 
Thơ hay em nhắn đôi lời 
Để anh nhớ lại hằng ngày em qua 
Trông anh bóng dáng thương em 
Em yêu em thích nụ cười có duyên 
Phải chăng số phận duyên trời 
Không hẹn mà gặp được người em yêu 
Đúng duyên đúng số đúng người 
Là duyên trời định phúc trời từ lâu 
Yên tâm mà đợi đến ngày 
Tháng sáu quí mùi con dê 
Mai sung mai sướng mai về 
Được ngày phúc thịnh được giờ càn khôn 
Long thần chim báo cho xem 
Có tên thần gọi tiên cho gật đầu 
Thần tài lại bảo qua rằm 
Nhìn xa trông rộng nhìn người mà xem 
Muốn ăn thần bảo từng người 
Thần cho quen mặt nhầm người đừng kêu 
Mai đây vui đủ trăm điều 
Xướng thì sướng thật hai bà hai bên 
Đêm nằm không trở đầu đuôi 
Tự nhiên có tiếng gọi người như điên 
Thầy đồ tức giận cơn điên 
Nếu không suy nghĩ lại mềm như không 
Thầy đồ nghĩ kế đa mưu 
Thầy ra mở cửa gọi từng cô em 
Nghe thơ thần báo đánh lừa 
Gọi là trêu tức thầy đồ cho vui 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Thần mà còn rỡn trêu đùa hỏi ai 
Thần linh cho đến thần tài 
Hỏi rằng sướng thế hai bà hai bên 
Thầy ăn thầy để thầy sờ 
Thần ăn không hết để dành nó thui 
Thầy đồ tức giận vui đùa 
Hỏi thần còn rỡn cò đùa nữa không 
Thần tài tức giận nói ngay 
Mai đây thần báo thần cho mà nhìn 
Trông thầy đẹp lão hây hây 
Thầy ăn nhiều quá rặng ra thầy nhìn 
Thần linh trêu tức thầy đồ 
Lòng tham vô đáy bao nhiêu cho vừa 
Thầy đồ 185


Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thánh gọi 

Nghe thơ thánh gọi tin mừng 
Ngày mai đi lễ được ngày trời cho 
Tháng hai kỷ mão đẹp ngày 
Đúng giờ đã hẹn đúng ngày ăn to 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Thần linh chúa đất báo cho nhân tài 
Tâm linh phúc phận duyên trời 
Có tên có tuổi là người họ Mai 
Năm nay thánh báo canh dần 
Hỏi ai đi lễ đi cầu trời cho 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Chính tên anh Thuận là người có tâm 
Thần linh cho đến thần tài 
Nghe thơ thánh báo vào ngày hoàng hôn 
Long ly qui phượng đang chờ 
Vào ngày tháng sáu quí mùi con dê 
Thần linh báo mộng thánh cười 
Gọi là phép thánh đấy là trời cho 
Tông môn phú quí người tài 
Đường đi sáng sủa đưa về họ Mai 
Đường đời có một không hai 
Tài trai ba vợ không ai sánh bằng 
Cung thiên đúng số được người 
Trời cho thánh định từ lâu đợi ngày 
Thiên nhiên là phúc trên đời 
Của ngon vật lạ trên đời thiếu chi 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Giầu thì lắm của tài thì vợ ba 
Của ăn ngăn để trong nhà 
Kẻ hầu người hạ kẻ ra người vào 
Người đông như hội đón trào 
Bạn bè trai gái nghe tin đến mừng 
Tâm linh nhờ có ông già 
Chúc mừng tuổi thọ ông già sống lâu 
Trăm năm trăm tuổi bác đầu 
Thương con quí cháu đấy là mừng vui 
Kể ra cho hết sự đời 
Làm sao tả hết quãng đời xa quê 
Làm ăn vất vả gian lao 
Mấy năm hoạn nạn thương đau vô cùng 
Đường đời uẩn khúc không ngờ 
Đem đến số phận từng người bạc đen 
Kêu trời có thấu cho chăng 
Tự nhiên tối lại biết ra đường nào 
Thời gian theo gió trôi đi 
Tưởng rằng đen bạc còn đâu đến giờ 
Long đong là tuổi ông già 
Trời thương trời phú trời mừng bảo cho 
Qua cơn phúc phận nghèo nàn 
Hết cơn sóng gió đến ngày mừng vui 
Duyên do tự bởi ông trời 
Ăn lăn hổi cải thì trời bỏ qua 
Từ nay cho đến về sau 
Vẫn còn điểm chấm sau này thử xem 
Mai đây phúc phận ông già 
Thực tâm đi lễ dâng hoa thánh cười 
Số son là phúc vẫn còn 
Trời thương thánh bảo thần phù gọi cho 
Mai đây ông cháu đi về 
Trời cho đoàn tụ gia đình thương nhau 
Đất linh vẫn có thần phù 
Ông về chăm lễ cầu trời thương cho 
Bao năm ông biết sai lầm 
Bây giờ hối cải xin trời phù cho 
Đường đường chính chính công minh 
Xin trời mấy chữ thánh hiền gọi cho 
Chữ tâm chữ hiếu đi đầu 
Thông minh sáng suất trời phù sống lâu 
Tuổi già trí nhớ tâm cao 
Hồi tâm nhớ lại được nhờ con dâu 
Xa phương cầu thực nước ngoài 
Quên ăn chỗ ở quên người có tâm 
Bây giờ đã biết cả rồi 
Giang tay ôn lại phụng thờ chữ tâm 
Về sau sung sướng vô cùng 
Được gặp con rể nhà văn có tài 
Uy linh phúc đến lộc dầy 
Thơ hay phú quí thần tài gọi cho 
Ngày mai con cháu trong nhà 
Ăn mừng sum họp đấy là cười vui 
Thơ hay xin gửi thầy đồ 
Đọc đi mà nhớ vui cho mà cười 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Tên con là Thuận có tài thơ hay 
Đi thi con đỗ đứng đầu 
Văn hay chữ đẹp biệt tài có duyên 
Ra đường gái đẹp người mê 
Trông người khỏe mạnh có duyên nụ cười 
Đẹp trai ba vợ hơn người 
Mai sau còn nhiều gái đẹp muốn yêu 
Gái già đuổi đi không hết 
Thầy đồ đứng tiếc ngẩn ngơ lắc đầu 
Gái già lại bảo rằng là 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Của nhà ông bỏ của người ông vơ 
Thầy đồ liếc mắt đứng nhìn lờ đi 
Sua tay im lặng hẹn ngày gặp nhau 
Các em thích chí cười thầm 
Biết rằng thầy thích thầy mò đến ngay 
Thầy đồ 184 
Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Chữ tâm  

Mệnh trời phúc lộc tâm cao 
Trời thương thánh báo đi vào cung môn 
Văn hay sử sách lưu chuyền 
Tâm thành chữ hiếu mới là đạo con 
Kính cha trọng mẹ ai bằng 
Tôn thờ tiên tổ đức dầy cao sang 
Tâm linh phúc tổ lộc trời 
Tâm thành đi lễ xin trời chữ tâm 
Anh linh đức tổ cao đường 
Tông chi tộc họ có nhà họ Mai 
Duyên trời đưa đến là năm canh dần 
Tiền nhiều là thánh gọi cho 
Của ăn ngăn để chất đầy trong kho 
Tên ai chính diện tên thầy 
Nhà nho văn học thầy đồ giầu sang 
Đường đời hai chữ làm quan 
Làm tổng giám đốc ngân hàng Việt Nam 
Uy linh lừng lẫy tiếng tăm 
Bạn bè trai gái thân quen đến mừng 
Thân nhân chính diện bố già 
Thương con quí cháu đấy là có tâm 
Trời thương cho tuổi ông già 
Trời nhìn trở lại đấy là trời khen 
Bao năm sóng gió mưa dầm 
Gian nan vất vả trời bù công lao 
Công thành danh toại có tên 
Được ăn được nói được ngày trời cho 
Phong lưu phú quí trời phù 
Làm lên danh vọng tiếng tăm nước ngoài 
Năm nay chính diện canh dần 
Thần linh báo để ông già về hưu 
Năm qua nỡ hẹn mất rồi 
Năm nay thần tài báo lộc mời ông phải về 
Ông về đem vui tiền của đầy kho trong nhà 
Gọi con gọi cháu ông cười 
Ông về tháng năm cưỡi ngựa đi chơi 
Nhiều người đến hỏi thăm ông 
Tình thân bạn cũ tình người cơ quan 
Bao năm ông ở nước ngoài 
Ông về họp mặt gia đình mừng vui 
Tháng năm tháng sáu vui cười 
Ông về chính diện trời mừng cho ông 
Thiên quan lộc tán gia tài 
Thần tài đi gọi nhân tài có tên 
Xuân thu đúng hẹn tháng năm 
Nếu mà sai hẹn thần tài cắt ngay 
Của này là của người ban 
Sang năm nhỡ hẹn hết đường quanh co 
Thầy đồ 183 


Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Yên tâm  

Thôi đành theo gió thuyền xuôi 
An tâm thủ mệnh an bài cho yên 
Đường đời phúc phận là duyên 
Thuyền đi theo gió đến ngày gặp nhau 
Qua cơn nắng cạn mưa nhiều 
Sông sâu nước chảy bèo trôi cũng đành 
Thương nhau chưa được gần nhau 
Thương tình em nhớ ban đời trăm năm 
Bao giờ cho đến tháng sáu 
Em mong em đợi đến ngày hoàng hôn 
Năm nay theo gió được mùa 
Tưởng rằng nắng cạn sau này hỏi ai 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Chẳng thấy chỗ đứng chỗ ngồi thì không 
Việc này khó hiếu lắm đây 
Như người đi chợ đường xa mong về 
Hôm nay ra đứng đầu đình 
Một mình thơ thẩn em chờ đợi anh 
Biết rằng thủ phận an bài 
Để em xin hỏi vài lời được không 
Gặp anh em quá mê tình 
Say xưa lăn nộn mấy vòng thương anh 
Bây giờ anh nghĩ thế nào 
Để cho em nghĩ em điên mất rồi 
Thương anh cho đến bạc đầu 
Đêm nằm không nghỉ em buồn khổ đau 
Thà rằng không biết con hơn 
Biết nhau cho khổ nỗi buồn tương tư 
Trăm năm phúc phận duyên chờ 
Trách người chi kỷ trách người khổ đau 
Soi hương tâm héo bạc đầu 
Trách duyên bạc mệnh trách người vô tâm 
Yêu nhau sao khéo hững hờ 
Đứng thì không trắc ngồi thì bấp bênh 
Thơ này thánh bảo thẳng ngay 
Thơ chim thơ chuột nghe thơ mà cười 
Tháng năm ăn cỗ đến rồi 
Yên tâm mà đợi đến ngày hoàng hôn 
Thầy đồ 182


Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

   Trăng tròn 

Mùa thu tháng tám trăng tròn 
Thầy đồ đứng lại ngẩn ngơ đi tìm 
Ai trông cũng bảo thầy đồ 
Đúng là thầy mất đi tìm không ra 
 Xuân hương đứng ở trong nhà 
Đang ra ngoài ngõ nhìn ra ông nào 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Nhìn thấy gái đẹp xuân hương chào thầy 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Hoa thơm kép kín đủ mầu hương bay 
Hoa khai nhị nở trên cành 
Văn hay chữ đẹp nhà nho thầy đồ 
Xuân hương yêu thích văn chương 
Ra thơ thử đố văn chương thầy đồ 
Thầy đồ đứng dậy hỏi luôn 
Thưa bà gái đẹp xuân hương cười khì 
Hôm nay tôi thấy bà cười 
Bà vớ món bở bà lờ tôi đi 
Xuân hương lại nói rằng là 
Tôi đang đi gọi mấy thằng vào chơi 
Thầy đồ vừa nói vừa cười 
Vừa đến đúng ngõ đứng nhìn xuân hương 
Xuân hương đỏ mặt ngượng ngùng chào luôn 
Kính chào văn sĩ thầy đồ 
Nhà nho văn học có tài văn chương 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Nhìn thấy gái đẹp chào thầy muốn yêu 
Xuân hương thỏ thẻ yêu kiều 
Xin mời thầy cứ tự nhiên vào nhà 
Thầy đồ liếc mắt nhìn sang 
Đang đi lại đứng xuân hương gọi thầy 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Mùa thu tháng tám trăng tròn tươi vui 
Xuân hương có ý gọi thầy 
Thử xem thầy bảo cái gì chơi vui 
Xuân hương ý định thử chơi 
Hỏi thầy mấy chữ thử tài văn chương 
Hôm nay trăng đẹp thầy cười 
Ra thơ mấy chữ xem thơ thầy nhòm 
Thầy mà đối được câu này 
Thì em xin chịu theo không thầy về 
Thầy về thử nghĩ mà xem 
Đêm nằm mỗ ở sờ xem chỗ nào 
Thầy về thầy nghĩ mà xem 
Em đang đi thì nó đứng đằng trước 
Em nhòm nó lại đằng sau 
Hỏi thầy thử đố gọi ra cái gì 
Xuân hương chơi sỏ thầy đồ 
Thầy đứng thầy cúi thầy nhòm thầy xem 
Đúng là con nhện có lông 
Theo thầy thầy bảo thằng cu cho mày 
Mày ăn cả củ luốt ngay 
Mày ăn mày hóc mày dên hừ hừ 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Nằm im chịu chết thua mưu thầy đồ 
Thầy đồ thích chí cười vang 
Hỏi bà còn hay thử nữa hay không 
Thôi thôi em biết thầy rồi 
Em thua em chịu thầy đồ sở khanh 
Khôn ngoan hai chữ rành rành 
Hỏi thầy thích nữa em cười rạng ra 
Thầy đồ trông thấy cười khì 
Cơn điên máu nóng ôm ghì mà hôn 
Hai bên đấu võ thi tài 
Vật nhau lăn lộn mấy vòng em thua 
Thầy đồ rở võ dương oai 
Thầy đánh túi bụi thầy đâm thầy cười 
Em thua em chịu em cười 
Thầy đánh đòn dọc thầy vào đòn ngang 
Hôm nay em chịu thua thầy 
Thầy đánh tứ túc thầy sờ ba ba 
Thôi đành chịu chết ưỡn ra cho thầy 
Thầy nắn thầy mó thầy sờ 
Thầy yêu thầy thích thầy sờ thầy hôn 
Hôm nay xuân hương nói sỏ thầy đồ 
Thầy đồ nghe thấy giả vờ phang luôn 
Xuân hương tức giận đùng đùng 
Cơn điên máu nóng chơi thầy một keo 
Thầy đồ đứng ngả người ra
Xuân hương được đà thắng thế nhẩy vào 
Kẹp luôn ba ba kẹp cổ thầy đồ 
Thầy không nói được thầy hôn thầy sờ 
Ba ba vái đái ra thầy 
Xuân hương thích thú bầy hây cởi chuồng 
Thầy đồ thích chí đâm luôn 
Hai bên cùng sướng cùng dên hừ hừ 
Thầy đồ 181
Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Quan tham 

Thơ hay mời khách xem thơ 
Xuân hương gái đẹp nhà thơ có tài 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Hoa thơm khép kín đủ mùi hương thơm
Hoa kia nhị nở hoa nhài 
Nhà thơ gái điếm đón trào các quan
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Thầy đồ ra ngõ đứng nhìn các quan 
Đêm nay trăng sáng trăng rằm 
Mùa thu tháng tám xuân thu mát trời 
Thầy đồ ra ngõ đứng chơi 
Đang nhìn mấy tướng quan tham đi tìm 
Quan tham lại hỏi thầy đồ 
Nhà thơ gái điếm xuân hương chỗ nào 
Thầy đồ đứng dậy nói luôn 
Các quan muốn hỏi nhà thơ làm gì 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Ở đây không biết nói gì đến ai 
Xuân hương đẹp gái tóc dài ngây thơ 
Người ta thiên hạ đồn rằng 
Vì quan không biết nghe tin người đồn 
Hôm nay đích thực đến đây 
Không biết đi hỏi thầy đồ chỉ cho 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Muốn chơi biết mặt thơ hồ xuân hương 
Văn hay thích đố thơ cười 
Nhà thơ gái điếm yêu kiều lẳng lơ 
Thơ hay văn võ toàn tài 
Ai vào đối được xin mời tiếp tay 
Nếu mà các quan không đối 
Đứng im mà nhìn gái đẹp đã mê 
Thầy đồ nói thế các quan cười khì 
Quan tham lại nói rằng là 
Ta đây chỉ biết đến chơi 
Nếu mà không đối gọi nàng ra đây 
Thầy đồ vào gọi xuân hương 
Mời bà có khách bà ra đón trào 
Xuân hương vừa ra đến ngõ đứng nhìn 
Các quan trông thấy vỗ tay cười ầm 
Quan tham lại nói khen nàng đẹp thật 
Thế là biết chơi mất tiền cũng đáng đồng tiền 
Xuân hương tiếp khách vui cười 
Quan tham trông thấy gật gù khen hay 
Quan tham thích ở lâu ngày 
Trông nàng đẹp thật nhìn không muốn về 
Xuân hương ăn nói dịu dàng 
Xin mời ở lại các quan vỗ đùi 
Hoan hô sung sướng cười vui 
Được mời ở lại mấy ngày thỏa thê 
Có quan lại nói rằng là 
Ở đây thỏa mái chơi cho sướng đời 
Về nhà cơm ẩm cà meo 
Ở với vợ cũ gái xề dâm dê 
Ra đường gái đẹp ham mê 
Về nhà nhìn thấy vợ xề 
Hẩm hiu lắc đầu lại chê Mang danh hai chữ làm quan 
Về nhà sợ vợ lăng lòa mồm to 
Tối đến đi ngủ mó mần 
Nó yêu nó thích nó vần cả đêm 
Quan tham lại nói rằng là 
Bà hứng bà thích bà yêu bà vần 
Bây giờ chán lắm bà ơi 
Nhìn bà như lợn chả mê chút nào 
Ông đi chơi chán chơi chê 
Ông về đến ngõ ông chê gái già 
Ở nhà tôi vẫn yêu ông 
Làm sao ông muốn thì tôi cũng chiều 
Bây giờ ông còn cần cái ông muốn 
Ông thích cả ngày cả đêm 
Chiều ông như thế còn chê cái gì 
 Hôm nay quan tham trốn bỏ trông nhà 
Lẻn ra vụng vợ đến nhà xuân hương 
Gái già vợ quan chẳng phải tay vừa 
Vén sống vén áo đi tìm quan tham 
Quan tham vẫn ở trong nhà 
Nhà thơ gái điếm vuốt ve quan thầy 
Đang ôm thích thú hai bên 
Bỗng đâu gái già đến đánh phủ đầu 
Quan thầy vừa lậy vừa van 
Gái già tức giận cơn điên 
Đánh cho quan thầy tơi tả cúi đầu mà đên 
Thầy đồ 180

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Lại vẫn học 

Tháng hai thủ phận an bài 
Là tháng kỷ mão lộc dài ăn to 
Đường đời dài lắm con ơi 
Mẹ đây là đất cha trời bảo cho 
Thầy đồ học thức hơn người 
Có tiên thánh dậy chỉ cho mà làm 
Long đong vất vả đường đời 
Có tâm đi lễ đi cầu văn hay 
Khôn ngoan có phúc tiên phù 
Báo cho mà biết đợi ngày hoàng hôn 
Duyên do tự bởi ông trời 
Đại nhân đại phúc có duyên tơ hồng 
Thơ hay lên nghĩa vợ chồng 
Có duyên thánh báo tươi cười như hoa 
Khen cho phúc phận duyên trời 
Đẹp người đẹp nết nụ cười đáng yêu 
Tuổi đời phú quí thanh cao 
Thầy đồ trông thấy sướng nào đẹp hơn 
Thần linh cho chí thần tài 
Bảo rằng thiên hạ không ai đẹp bằng 
Tơ duyên đắc lộc phúc trời 
Tiền duyên đã đến tiên cho lộc vàng 
Mai sau hoa nở trên cành 
Hoa khai trúc vọng nhân tài có thơ 
Trong tranh đẹp nhất trên đời 
Người thì phúc hậu hiền từ có tên 
Ai sinh ra giáng tiên phù 
Sinh tài nẩy lộc vẫn còn thơ ngây 
Lớn lên tiên dậy thánh phù 
Cho con chữ hiếu sinh vào chữ tâm 
Khôn ngoan có rễ nẩy mầm 
Cây đa phúc lộc đường đời dài lâu 
Sinh thánh thánh báo gọi tên 
Ai nghe thấy tiếng chim kêu lộc trời 
Báo cho anh Thuận được rồi 
Làm ăn thắng thế nụ cười như hoa 
Đầu năm xuân mới canh dần 
Tháng hai kỷ mão lộc nhờ thiên nhiên 
Ăn dầy đủ vị thơm ngon 
Được ăn được lộc để dành nuôi chim 
Lộc này là lộc người cho 
Tự dưng ở đâu đưa đến biếu thầy 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Của ngon của quí tội gì không ăn 
Thần linh lại bảo đấy là của ôi 
Của người phúc bảo có duyên 
Đấy là quả quí như tiên trên trời 
Thần tài lại bảo rằng là 
Muốn ăn thì phải từ từ 
Đừng thấy gái đẹp sướng người khổ ta 
Chuyện này thần bảo cho qua 
Đâm vào rách việc gây ra nhiều đời 
Thôi đi là phúc hay hơn 
Còn ham của nợ có ngày mà kêu 
Hôm nay thần báo đúng rồi 
Xem đi mà nghĩ đọc đi mà mừng 
Thầy đồ 179

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Nhà thơ đi lễ 

Ngày mai đi lễ đi cầu 
Tâm linh là phúc tiên cười 
Họ Mai chăm lễ đi cầu tiên cho 
Ở đời có một không hai 
Thần linh báo để họ Mai biết rằng 
Chim kêu ca hát đêm ngày 
Thần tài báo lộc chim mừng cười vang 
Mở màng câu chuyện rõ ràng 
Thầy đồ sắm sửa lễ vật hương hoa 
Kim ngân tiền tài ngũ quả 
Tiến dâng xôi gà tâm linh là phúc trời cho 
Mai kia hưởng lộc dài lâu 
Con thứ đắc phúc đắc cầu 
Đinh linh ta hưởng từ đầu đến chân 
Năm nay Thánh báo canh dần 
Được ăn được nói được ngồi mâm trên 
Trời cho cứ thế mà làm 
Long thần báo để thầy đồ được xem 
Từ nay cho đến tháng năm 
Ông cha cưỡi ngựa tặng quả biếu không 
Trùng phùng phú quí lắm đây 
Long thần hổ báo cho năm chuột vàng 
Thầy đồ hứng lấy mà xem 
Lộc trời vương vãi khắp nơi đi cầu 
Bao năm có một không hai 
Năm nay thắng thế đường dài tự nhiên 
Ăn mày cửa phật thánh tiên 
Trời cho phú quí tự nhiên mà cười 
Đêm qua thần báo long sàng 
Đợi ngày cát khánh vào giờ càn khôn 
Cửa quan có lính gác tòa phúc cao 
Tâm linh phúc thọ rồng chầu 
Ra vào có giấy phép mầu làm tìn 
Mai đây đừng có coi thường 
Thầy đồ đi lễ được trời phú cho 
Mai đây thần gọi mà xem 
Nhìn lên dẫy núi ba tòa bông sen 
Phật trời ứng dán phát quang 
Cho thầy đồ biết để mà đọc xem 
Đoán đi cho đúng cho xem mà nhìn 
Để dành mấy chữ lương tâm 
Thiếu thì không được hiến tâm làm đầu 
Tâm thành là phúc trời cho 
Đến ngày đến tháng đến năm được vào 
Kinh môn hai chữ rồng phù 
Có tinh có tướng thầy đồ vào ra 
Ăn phần phúc lộc long thần 
Được vào thờ thánh hoàng làng cung môn 
Từ thiên phúc đầy thần cho
Thầy đồ 178

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Yêu rồi 

Thơ hay yêu thích em rồi 
Yêu em má núm đồng tiền có duyên 
Nhìn em đẹp gái tươi cười 
Trông người óng ả em cười thơ ngây 
Năm nay tuổi độ trăng tròn 
Nhìn em đôi mắt hững hờ tuổi xuân 
Xa em anh nhớ em cười 
Trông em đẹp thật nhìn không muốn về 
Ra đường gái đẹp người mê 
Anh yêu anh thích anh mê em rồi 
Lấy em làm vợ anh yêu 
Có được hạnh phúc sinh con ra đời 
Yêu nhau cho đến bạc đầu 
Thủy chung hạnh phúc tình đời khó quên 
Trăm năm hạnh phúc vuông tròn 
Đẹp đôi nam nữ đẹp người thủy chung 
Tơ duyên phúc phận trời cho 
Đẹp người đẹp nết lên thơ mộng vàng 
Ai trông cũng nói lại khen 
Đúng là duyên số phúc trời gọi cho 
Duyên em lửa bén duyên tình 
Thơ người mộng đẹp anh còn gọi em 
Hôm nay ra đứng trông chờ 
Tự nhiên em thấy anh nhìn gọi em 
Tưởng rằng ai gọi em nhìn trở ra 
Mai đây anh hỏi em cười 
Em yêu anh quí là người thương nhau 
Duyên trời đã định từ lâu 
Thần linh báo tiếp bắc cầu qua sông 
Thơ hay thần bảo thầy đồ  
Mai kia ăn tiếp được ngày trời cho 
Ông trời lại bảo rằng là 
Chim kêu chúc tụng mừng thầy có duyên 
Trường sinh phú quí hơn người 
Có tên có tuổi đợi ngày trời cho 
Đột nhiên ông thánh đi về 
Không ai mà biết gọi là mừng vui 
Thơ hay thần báo cho hay 
Dù rằng có chậm ít ngày cũng vui 
Thơ này thần báo mấy phần 
Đọc đi mà nghĩ xem cho rõ ràng 
Thơ hay phân đoạn mấy tầng 
Đọc thơ vừa thích đang mừng lại vui 
Có đêm không ngủ em cười 
Đến lúc tỉnh giấc tưởng cười với anh 
Hôm nay thần đã báo nhiều 
Em tương em thích em cười em mê
Thầy đồ 177

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thơ tình


Nói ra em vẫn nhớ nhiều 
Nhớ đêm không ngủ nhớ ngày không ăn 
Đi làm em vẫn nhớ anh 
Lòng em sao suyến tương tư mất rồi 
Đêm mong ngày đợi tháng chờ 
Để tình em nhớ để tình em thương 
Thương anh chẳng nói được gì 
Nhìn nhau tức dận muốn ghì mà hôn 
Trông xa lửa bén duyên lồng 
Tình em nổi dận thẫn thờ người ra 
Đời người được mấy hội xuân 
Không nhanh xuân đuổi xuân tàn mất xuân 
Đêm nằm không ngủ nghĩ nhiều 
Chỉ mong đến sáng đi qua liếc nhìn 
Trông anh có dáng đẹp trai 
Trông người phong độ có duyên nụ cười 
Ngày ngày ra ngẩn vào ngơ 
Nào ai có thấu cho tình em yêu 
Đêm nằm thổn thức em chờ 
Nhìn ra chẳng thấy vật vờ như điên 
Thôi đành cũng thế là đành 
Nằm im một chỗ để chờ ngày vui 
Xuân sang hoa nở em cười 
Đầu xuân năm mới canh dần tháng ba 
Hội xuân chớm nở hoa cười 
Mùa xuân nắng ấm hoa cười với duyên 
Khai hoa chớm nở duyên cười 
Có đôi trai gái đang cười với nhau 
Ngày mai quốn quýt bên nhau 
Có đôi chim nhạn bồ câu mớm mồi 
Thơ hay thần gửi thầy đồ 
Đọc đi xem có thương nhau mà cười 
Thầy đồ 176

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thơ hay 

Ông ơi hổ báo canh dần 
Làm ông hết vía kinh hồn năm qua 
Năm nay thánh báo ông già 
Yên tâm mà đợi đến ngày hồi hương 
Năm qua phúc đến đây rồi 
Nhờ thằng con rể đi cầu trời cho 
Văn nhân nho sĩ nhân tài 
Đi cầu thánh báo có đôi vợ chồng 
Trời thương cho diện ông già
Có tâm hồi lại đấy là thương con 
Bầu trời còn rộng thênh thang 
Trời to hơn nước núi sông khắp trời 
Thiên nhiên tạo hóa đất ra 
Cha sinh mẹ đẻ sinh ra loài người 
Trời sinh tạo hóa ra người 
Muôn mầu muôn vẻ mới thành người khôn 
Nhiều sông nhiều núi nhiều người 
Thông minh chí tuệ nhiều người giỏi giang 
Thơ hay trời hỏi thầy đồ 
Ông già hết sợ hết no lại cười 
Đáng ra không đến nỗi này 
Vì ông chậm trễ không về được ngay 
Trời cao lộng lộng nhìn xa 
Ông trời có mắt ở ngay trên đầu 
Ai làm trời cũng biết cho 
Ăn ngay ở thẳng thì trời phú cho 
Nhiều người ăn thật nói thà 
Không gian không rối thì trời gọi cho 
Trần gian nhiều ngươì mắc bệnh 
Gian tham nói rối nhiều đời quanh co 
Thơ hay thánh gọi thầy đồ 
Giao công giao việc thẳng ngay mà làm 
Việc gì khó nhất trên đời 
Chịu khó giáo dục những người làm sai 
Từ nay cho đến mai sau 
Tâm thành phúc bảo không còn người gian 
Mai đây xã hội tran hòa 
Trừ hết nghiệp trướng thì trời phú cho 
Thần linh báo để ông già 
Nay mai ông về vui vẻ trong nhà 
Gọi con gọi cháu ông cười 
Để gặp con rể thầy đồ có công 
Hôm nay hội ngộ trùng phùng 
Cha con được gặp cả nhà cười vui 
Hôn hoan phúc lộc đến rồi 
Thôi đành chịu thiệt ít nhiều khổ tâm 
Nói ra có phúc có phần 
Ông thương thằng cháu đáng buồn khổ tâm 
Không may đã sẩy ra rồi 
Nói gì thì nói phúc còn họ Đinh 
Ở nhà con rể đi cầu  
Được đôi nam nữ đi cầu trời cho 
Từ nay cho đến về sau 
Yên tâm đi lễ đi cầu đi xin 
Có tâm thánh bảo lên người 
Có cây đa phúc có thần phù cho 
Thầy đồ 175