Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

                                Đêm dài 

                  Chim kêu xuất ruột bên lòng 
                Quên đi lại nhớ ai mong ai chờ 
                Ngày ngày tháng tháng trôi qua 
                Làm sao tôi nỡ bỏ qua cho đành 
                    Càng gần lại thấy mau đi 
          Ngắm trăng lại thấy bóng ai chập chờn 
  


                     Bây giờ tôi nghĩ làm sao 
               Biết ăn biết nói thế nào sao đây 
                   Đêm nằm thao thức chờ ai 
           Nhìn ra chẳng thấy thấy ai mà nhìn 
              Trời mưa bong bóng phập phồng 
          Rồi đây mẹ sẽ lấy chồng thương con 
                Thương con mẹ để trong lòng 
            Làm sao mẹ nghĩ để lòng con vui 
                     Ba năm mẹ cũng no rồi 
                      Mãn nguyện tang rồi 
             Mẹ đây được phép tái lại tự quyền                     Mặt trời mặt đất đổi thay 
                 Dù ai nói lý nói hay mỉa đời 
                     Làm chi số phận thế rồi 
           Ai mắng ai chửi vẫn cười cho vui 
                       Ở đời cứ thế mà thôi 
                Bất ri bất rịch cho tôi vui lòng 
                                       Thầy đồ 3