Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

                                                Đò xuân                                                                      
                     Tuổi xuân mưa dập gió vùi  
                     Nào ai có thấu cho đời tuổi xuân 
                     Trách ai nhắn nhủ xuân này 
           Trông xa em nhớ đến gần em thương 
                    Bây giờ đã đến cùng đường 
             Đã đành chấp nhận duyên rồi làm sao 
                    Em bỏ bóng hình em mê 
         Ôi dòng sông thương dãy núi chắn đường 
             Hai dòng nước chảy không lầm lẫn 
               Đâu một giờ một phút khác nhau 
            Quên quên nhớ nhớ khổ đau cho đời 
                   Làm chi số phận khác nhau 
           Bạc tình bạc nghĩa với nhau muôn đời 
                   Khuyên em hai chữ ở đời 
           Đừng làm giông tố cho đời cười chê 


                                                Nhân ngày  
                                      20 tháng 10 năm 2014 
                                                      Thầy đồ 

                      

                                         

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

                                Thơ hay 3
                     Thơ hay chỉ có thầy đồ 
           Làm lên danh vọng tìm người đọc thơ 
                      Văn nhân nho sĩ thầy đồ  
             Nhà thơ mưu tả thơ cười với trăng 
                   Ngàn năm thơ mộng còn dài 
              Đẹp duyên đúng số thầy cười yêu em 
                      Đêm qua là trắng ba đêm 
               Em còn thơ thẩn đứng chờ đợi ai 
                  Trông lên đứng ngắm em chờ 
            Đứng nhìn chờ mãi thầy ai em cười 
                  Thầy đồ nhìn thấy bóng em 
             Nửa yêu nửa thích nửa buồn nhớ ai 
                    Mai đây đóng cửa then cài 
                 Nào ai có biết thầy đồ yêu em 
                 Đường đời hạnh phúc mai sau 
               Duyên trời đã định từ lâu em chờ 
                    Chờ mơ chờ mận chờ đào 
              Chờ hết mùa mận má đào em phai 
                   Thầy yêu cứ đứng thầy nhìn 
            Của em nó vẫn còn nguyên thầy cười 
                         
                                         Trăng thu tháng 8 
                                                  Thầy đồ