Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

                               Nước mưa 
  
                      Trời mưa ướt áo làm chi  
             Thần linh cởi áo cho thầy thoát thân  
     

Thầy đồ 12