Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Đong đưa 

Thơ hay duyên đẹp tặng cô lái đò 
Quê em có một dòng sông 
Thuyền em xuôi ngược trở người qua sông 
Bên kia có khách đang chờ 
Có người đang vẫy có người gọi em 
Thuyền em ra đến giữa sông 
Sông sâu nước chảy em chèo vượt qua 
Qua sông đến bến chân trời 
Người đông như hội qua sông em chờ 
Duyên trời cá nước gặp nhau 
Không hẹn mà gặp tự trời khiến sui 
Số em phận gái có duyên 
Có tên có tuổi gặp duyên thầy đồ 
Qua sông thầy hẹn mấy lần 
Gặp thầy em nhớ nhìn thầy em yêu 
Từ ngày quen biết thầy đây 
Đêm nằm không ngủ nhớ ai em cười 
Đêm qua mới gọi là đêm 
Đêm nằm hạnh phúc cho nhau cái gì 
Thương nhau chín bỏ là mười 
Xa nhau vật vã mấy lần tương tư 
Trông thầy duyên dáng đẹp trai 
Em nhìn em thích thầy mê em rồi 
Đêm đông gió lạnh mưa phùn 
Đêm nằm suy nghĩ đường đời gặp may 
Non xanh nước biếc cao dầy 
Số son duyên đẹp thầy cười em mê 
Hôm nay em đón thầy về 
Em mời thầy uống thầy vui thầy cười 
Rượu say em nhấp cho vui 
Chúc thầy chén nữa thầy say em cười 
Uống đi thầy ngủ cho ngoan 
Thầy dắm mắt lại thầy say em cười 
Hơi men chếnh choáng còn say 
Thầy nắm thầy ngủ gọi em làm gì 
Hôm nay người gọi sang sông 
Lấy thuyền chở khách qua sông đến bờ 
Người đi qua bến sang ngang em chờ 
Người về có hẹn em chờ đời trăng 
Thôi đành phúc phận có duyên 
Bỏ nghề sông nước em đi lấy chồng 
Từ nay bến vắng dòng sông 
Bỏ thuyền bỏ lại em bỏ 
dòng sông em đi lấy chồng  
Thầy đồ 208

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Bản nhạc ngày ấy 

Năm dần tuổi chuột tháng thân 
Sinh vào tháng tý để ra giờ càn 
Ăn vào thần báo mấy lần thầy quên 
Cho ăn thầy sợ không vào 
Thầy rát như cáy bò ra bò vào 
Đêm qua mộng đẹp như tiên 
Thầy không nhớ kỹ ngẩn ngơ thầy cười 
Ai cho thầy lại nhớ không 
Thầy không nhớ kỹ xem nào của ai 
Lộc này phúc bảo tiên cho 
Ngày vui ăn đậm qua rằm thầy ơi 
Tự nhiên lộc đến tặn mồm 
Rượu ngon thầy uống thầy say thầy cười 
Ngâm thơ thầy đọc em nghe 
Thầy say chưa tỉnh vẫn còn hơi men 
Thầy say thầy vẫn vật vờ 
Thầy say chếnh choáng thầy yêu em rồi 
Nghe thơ chim hót thầy cười 
Chim nghe thầy đọc chim cười thầy say 
Ngày mai chim đến gọi thầy 
Thầy còn chưa tỉnh vẫn còn lơ mơ 
Rượu ngon em chúc mời thầy 
Rượu ngon gái đẹp thầy nào bỏ quên 
Uống vào lúc tỉnh lúc say 
Thầy quên thầy nhớ thầy say mắt mờ 
Chim kêu chúc tụng thầy đồ 
Long thần lại bảo thầy đồ còn say 
Ma chơi sắp đến chào thầy 
Mừng thầy tỉnh giấc yêu thầy rượu ngon 
Đường đời gái đẹp ai quên 
Của ngon vật lạ hiến dâng cho thầy 
Đời người có một không hai 
Bao nhiêu thầy hưởng thầy cười ăn tham 
Thơ hay cứ thế thầy làm 
Được quyền thầy hưởng thầy còn ngại chi 
Thầy đồ 207 

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Cứ thế 

Thầy đồ ra ngõ gặp may 
Gặp con mặt mẹt đít to mặt dầy 
Cong cong đôi vú ta đùng 
Chân đi khệnh khạng vẫn còn lẳng lơ 
Thầy trông thầy thích thầy cười 
Gọi em quay lại thầy cười gì em 
Thầy trông thầy thích thầy thèm 
Chân đi điệu bộ thầy mê em rồi 
Hôm nay thầy gọi em sang 
Lại đây thầy bảo thầy cho cái gì 
Lại đây thầy nói vào tai 
Thầy yêu nói nhỏ thầy sờ của em 
Thầy trông mặt mũi em to 
Thầy thương đôi vú như môi em cười 
Đong đưa thầy gọi em vào 
Thầy yêu thầy thích rạng ra thầy nhìn 
Hôm nay thầy biết của em 
Ngày mai thầy gọi em vào 
Để thầy trâu ngựa thầy vần cả đêm 
Thầy làm sướng quá em rên hừ hừ 
Đêm qua mới gọi là đêm 
Canh tàn ma dại thầy ôm số đề 
Đến đây thầy thích chơi vui 
Thầy làm một mẻ thầy sờ ba con 
Số thầy là số còn son 
Chim cho báo lộc thầy ăn còn nhiều 
Lộc này là lộc của chim 
Tháng tư chim hót người cho đem vào 
Tháng tư rắn lại bò sang 
Tìm thầy cho lộc gặp thầy cười vui 
Cho ăn thầy phải giữ mồm 
Thầy cười to quá lộc rơi ra ngoài 
Dần thân tỵ hợi chào thầy 
Thầy khéo ăn tất thầy mừng cho vui 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Ăn to nói lớn lộc tiên thánh phù 
Thầy đồ 206Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Đi học 

Tung tăng ai gọi thầy đồ 
Rủ nhau đi học gọi nhau mà làm 
Ngoài đồng có tiếng thần kêu 
Dủ thầy đi cứu xem ai thần cười 
Đánh nhau giả rối kêu đùa 
Thử thầy mấy chữ thầy cười hu hu 
Ăn xôi ăn cả con gà 
Mời thầy cứ chén tội gì không ăn 
Hôm nay phát lộc to đùng 
Rượu ngon gái đẹp thầy nhìn gọi em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Thầy ăn chẳng hết thầy cho gái già 
Phần này bà lấy mà ăn 
Của ngon ăn được bà ăn bà cười 
Khôn ngoan ông tướng thầy đồ 
Thầy đi chơi trán thầy về gọi em 
Bà hai trợn mắt xoe tròn 
Mắm môi mắm miệng trỏ tay thầy đồ 
Ông ơi có đúng không nào 
Hay là còn sợ nghi oan cho thầy 
Thầy đồ chữa thẹn nói khôn 
Bà ơi sao bà nóng thế để tôi xem nào 
Ở đời bà nghĩ thử xem 
Thật lòng tôi nói bà gen làm gì 
Mai kia bà xẽ được nhiều 
Không ai giám trách giám chê bà cười 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Lại khen bà nói bà hai thương chồng 
Bà hai nghe nói vui vui 
Thầy đồ hóm hỉnh lịnh hót bà hai 
Bà hai tuy thế vẫn lành 
Được chồng khéo lịnh bà cười hi hi 
Thơ này thần gửi thầy đồ 
Xem đi mà học thơ hay có tiền 
Của này chính diện ông về 
Ban tài phát lộc cho con dâu hiền 
Công lao đi lễ cầu tiên 
Long thần lại bảo có duyên trời phù 
Mai kia quên hết sự đời 
Thầy cho cứ hưởng lộc trời tự nhiên 
Thầy đồ túc tắc cười may 
Thế mà cũng được ăn xôi lộc vàng  
Thầy đồ 205

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Chờ nhau 

Đêm trăng thơ mộng tình dài 
Em ngồi thơ thẩn một mình chờ ai 
Nghe thơ thầy đọc cung đàn gọi ai 
Ngâm thơ uống rượu thầy cười 
Cung đàn thầy gẩy tiếng đàn lẳng lơ 
Nghe thơ em hỏi thầy đồ 
Thầy thương thầy nhớ thầy cười nhớ ai 
Đêm khuya trăng tỏ sao mờ 
Em nằm không ngủ em chờ thầy sang 
Thương nhau xa mấy cũng gần 
Em thương thầy nhớ em yêu thầy cười 
Bao giờ cho đến tháng mười 
Chung chăn gối đệm bạn đời trăm năm 
Hằng ngày em vẫn đi qua 
Trông thầy sao suyến thầy buồn nhớ ai 
Nghe thơ thầy gửi em cười 
Thầy thương em nhớ thầy cười em vui 
Mười năm em sống bên thầy 
Được thầy săn sóc được thầy yêu thương 
Ở đời có một không hai 
Rượu ngon gái đẹp dại gì thầy quên 
Thơ hay thầy hát cho vui 
Ai yêu ai thích ai cười kệ ai 
Ngâm thơ là tiềng thầy đồ 
Trông thầy có tướng đẹp trai thầy cười 
Lương duyên tự bởi ông trời 
Là duyên đúng số là trời gọi cho 
Đường đời phúc lộc tự nhiên 
Ở đâu đưa đến thần cho mà cười 
Ở đời không ước mà được tiên cho 
không xin mà được hưởng lâu mà cười 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Thần cho vui vẻ nghe thơ ăn dầy 
Thơ chim ca hát chúc mừng 
Thầy nghe thầy biết lộc dầy ăn to 
Hôm nay thánh gọi chim về 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Mai đây thầy hưởng lộc trời 
Được con trâu mộng thì trời gọi cho 
Của này lộc thánh ban cho 
Lộc tiên tu được phúc trời từ lâu 
Năm dần năm mão rồng bay 
Trong ba năm ấy được năm thầy cười 
Được nhiều bổng lộc thầy ơi 
Thầy tính con mẹ quên thằng cu con 
Thầy quên thánh lại gọi thầy 
Điềm trời thánh báo trời cho tin mừng 
Ăn ngay ở thẳng tưng tưng 
Cái kim không lọt xe tơ chỉ đào 
Đợi này khéo ở có tên 
Tiền duyên là phúc đem đong phúc tràn 
Cân đong đo đếm đến ngày 
Được rồi là đủ được mười đồng đeo 
 Đương nhiên phật hỏi thầy đồ 
Ở đâu mà lắm lộc dầy ai cho 
Trăm năm thần báo cho rồi 
Lộc chim thần gọi đem cho thầy dùng 
Còn gì phật hỏi nữa không 
Thầy ăn to quá cả ba vợ chồng 
Mai đây có trận mưa rào 
Vàng dơi thóc vãi dân no thần cười 
Trời khuyên dân vẫn làm theo 
Của trời của phật đem về mà ăn 
Ăn vào người khỏe như vâm 
Lộc chim lộc thánh gọi cho mang về mà ăn 
Thầy đồ 204


Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thơ trời 

Nắng êm trời dịu mát trời 
Ai khen cũng được ai chê cũng cười 
Đương nhiên trời được tươi vui 
Qua cơn sóng gió qua ngày đổi thay 
Cơn mưa sấm chớp đùng đùng 
Ai nghe cũng sợ sáng lòe từng cơn 
Mưa xong gió lại bình thường 
Trời thương trời phú cho người từ tâm 
Lương tâm thánh dậy cho tường 
Học đi mà ngẫm xem ra sự đời 
Tâm linh phúc tổ dậy đời 
Dậy con dậy cháu những lời thẳng ngay 
Ở đời tu phúc sinh thành 
Bao nhiêu tài lộc bao nhiêu phúc cầu 
Trời cho sáng sủa hơn người 
Tâm linh khỏe mạnh được trời phù cho 
Ăn nhau có đức có tài 
Thật thà ngay thẳng ai bằng trời cho 
Mai sau phúc phận có duyên 
Khôn ngoan không lại có duyên trời phù 
Đi cầu đi lễ vẫn hơn 
Ai ngoan ở thiện ai ngoan quí người 
Trời thương thánh dậy cho người 
Tâm thành phúc bảo đường đời gặp hay 
Từ bi phúc hậu ai bằng 
Rồi sau xẽ đến những ngày cân đo 
Quan nam tào phán từng nhà 
Thiện nam tín nữ tinh hoa toàn tài 
Ở đời có mấy người được gặp may 
Toàn là lọc lõi ma lanh lọc lừa
Khôn ngoan không lại được trời 
Có tâm cầu phúc cầu trời cho hay 
Từ bi phật bảo mà làm 
Ngay ngay thật thật đấy là người khôn 
Hiền từ phú quí trời cho 
Biết ăn biết ở phụng thờ tổ tiên 
Tông môn tộc họ từ đường 
Họ nào hiếu thảo dòng nào họ đông 
Cả dân các tộc họ hàng 
Họ nào đắc phúc góp phần thẳng ngay 
Tôn linh trưởng tộc họ hàng 
Thành tâm lễ thánh thánh phù họ to 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Ai trăm đi lễ cầu trời gọi cho 
Ông trời ông thánh cao siêu 
Tâm linh phật tổ đức đầy chứng minh 
Thiện tấu đến tai phật phù 
Uy linh đến cửa nhà trời 
Cúi đầu dâng lễ hương hoa phật cười 
Từ nay cho đến cuối năm 
Họ nào đắc phúc tâm thành họ to 
Trời xem soi xét từng nhà 
Ăn ngay ở thẳng đấy là phúc tiên 
Năm năm trời sinh giáng phúc thánh hiền 
Dậy con dậy cháu hiền hòa 
Kim ngân thảo mộc phúc đầy 
Trời cho thang thuốc kim đan lộc trời 
Ăn vào mát ruột nhớ lâu 
Không quên chí nhớ bền lâu nhớ đời 
Tiên chi ông gọi thần tiên 
Thảo tâm quế mộc sâm quỳ thọ lâu 
Thơ này thánh gửi họ mai 
Có tâm sáng xuất gọi ra ý trời 
Sâm quy thảo mộc dưỡng già 
Có tâm sáng xuất giải ra ý trời 
Người tài hiếm có trên đời 
Họ mai ăn phúc lộc tiên đã nhiều 
Thơ hay trời gửi thầy đồ 
Được hưởng của lạ nhất thời vật ngon 
Hôm nay thần gọi thầy đồ 
Được ăn nhiều nhất ngon lành không thiu 
Dù rằng của ít tâm nhiều 
Bao nhiêu cũng được không chê của thừa 
Của thừa ngon miệng dễ nhai 
Luốt vào ngon bụng thế mà sướng lâu 
Ai ơi đừng bỏ gái thừa 
Đâm vào nó sướng nó rên hừ hừ 
Đường đời ai vạch nó ra 
Trông thì chúm chím như tai hột hồng 
Thầy lắn thầy nó thầy cười 
Thầy hôn thầy hít thầy cười như ma điên dại 
Thầy đồ 203

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Gọi em 

Hôm nay có phúc gặp tiên 
Thầy đi ra chợ gặp duyên cô nàng 
Nhìn thầy cô lại gọi ngay 
Gặp ông thầy bói gọi ra thầy cười 
Trông thầy hớn hở thầy vui 
Nhìn thầy trai tráng đẹp trai có tài 
Thơ hay thầy hát cho vui 
Ngâm thơ uống rượu thầy nhìn gọi em 
Rượu say chếnh choáng hơi men 
Rượu say nghiêng ngả rượu say thầy cười 
Em du chồng ngủ chồng cười 
Chồng rắm mắt lại chồng cười em yêu 
Nói ra em sợ chồng gen 
Nhiều người vẫn thích của em hơn người 
Hôm nay chồng vẫn mê em 
Chồng nhìn em đẹp chồng say em rồi 
Trông em má đỏ hồng hồng 
Thơ hay uống rượu ngâm thơ chồng cười 
Gặp em chồng thích chồng yêu 
Chồng nhìn em đẹp chồng không muốn rời 
Thơ hay chồng hẹn em vào 
Xin chồng ban lộc lấy vàng em đeo 
Đường đời phúc lộc tiên cho 
Em xin tiên gọi đem cho nhiều tiền 
Đời em có số phúc tiên 
Được ăn tất cả chồng cho ăn nhiều 
Ở đời ai chọn được may 
Ăn nhau có số có duyên lộc vàng 
Cha sinh mẹ dưỡng cù lao 
Sinh vào tháng lộc đẻ ra giờ thìn 
Tướng tinh chồng vẫn làm quan 
Ăn to nói lớn tướng càn chồng khôn 
Mai đây chồng thích tiếng đồn 
Em nghe sung sướng giàu sang rồng phù 
Chồng em văn sĩ nhà nho 
Họ Mai có học đường đời văn hay 
Thư sinh quan chức thầy đồ 
Nhà thơ quan lại đợi ngày ăn to 
khôn ngoan hai chữ thầy đồ 
Được ăn tiên gọi thánh cho mà cười 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Tiền nhiều của chất đầy kho lộc trời 
Lương tâm táng ở góc trời 
Ai mà biết được thì trời gọi cho 
Đa mưu là phúc tổ tiên 
Trời cho phúc lộc lên duyên vợ chồng 
Chồng em đắc phúc có tên 
Chồng người thi cử có tiền trời cho 
Chồng em chồng chất đống to 
Chồng người bé nhỏ là duyên con bò 
Chồng em có phúc càn khôn 
Chồng em ra chợ mua con khỉ vàng 
Gặp may chó đuổi ngang đường 
Đúng là trời định rõ ràng trời cho 
Muốn ăn thì hỏi chuột vàng 
Chờ ngày phúc lộc vào giờ càn khôn 
Ăn rồi để phúc cây đa lộc vàng 
Trời sinh phú quí ngang nhiên 
Chồng em hưởng lộc phúc dầy cây đa 
Non xanh nước biếc trân trời 
Sau này có hậu được trời cho ăn 
Thơ hay tiên gọi thầy đồ 
Hỏi đi cho rõ thầy đồ gọi ai 
Đêm năm canh nghe tiếng trâu vàng 
Gọi thầy soi sáng tìm thầy gọi cho 
Thơ hay đúng gọi thầy đồ 
Gọi thầy để hỏi xem thầy gọi ai 
Đang đêm thức giấc mộng tiên 
Trời cho thánh gọi lên duyên cơ đồ 
Trời cho ai đẹp giấc mơ 
Đẹp người soi sáng có duyên điềm trời 
Ăn ngay thì được mấy lần 
Trời cho ai được có ngày được tên 
Từ lâu tiên gọi đến rồi 
Được ngày ai định trời phù gọi cho ăn dầy 
Thầy đồ 202


Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thầy đồ... xuân hương 

Kinh môn học sử trọng tài 
Nhà nho văn học quan tham thầy đồ 
Học đi thầy học cho thông 
Văn ôn võ luyện quan tham thầy cười 
Tam quan tam chức tham tiền 
Lặc lô gái điếm xuân hương có tài 
Ra thơ kính trọng quan tham 
Thử tài văn học hỏi thầy mấy câu 
Nam nhân hiếu sắc vô tài 
Chi chi bất dụng thiện nhân bất phùng 
Phùng tiên chính nữ hội qui 
Tâm nhân văn học tâm người văn hay 
Giảng đi thơ đố thầy đồ 
Thầy mà giảng được thơ này em theo 
Ta đây tinh tướng thầy đồ 
Nhà nho văn học kinh môn toàn tài 
Đi thi ta đỗ đứng đầu 
Văn ôn ta luyện văn hay ta cười 
Khôn ngoan đâu đến chốn này lặc lô 
Xuân hương nghe thấy mỉm cười 
Kính tài tiên nữ đọc đi xem nào 
Thầy đồ tức giận đọc ngay 
Nam nhân nữ tú trùng phùng có duyên 
Trời sinh ra tướng thầy đồ 
Đi tìm gái đẹp nhà thơ có tài 
Trời sui ta đến chốn này 
Tương tranh đối khẩu tương đồng đẹp đôi 
Trai tài gái sắc gặp nhau 
Có duyên có nợ lên thơ trời phù 
Năm nay thần báo tin mừng 
Mừng người mừng của bao nhiêu đến ngày 
Hỏi gì cứ đến tháng mười 
Chuyện đâu có đó no gì mà ăn 
Tâm linh có phúc học thầy 
Học đi cho giỏi để thầy còn yêu 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Gặp con đắc kỷ có thơ gọi thầy 
Thơ này thần bảo hỏi xem 
Có phải tiên nữ hay trêu thầy đồ 
Nghe thơ thần đã biết rồi 
Gọi ngay ông tướng thầy đồ ra đây 
Văn nhân hiếu sắc ham tài 
Nói gì thì nói cứ về nhà anh 
Ta đây thần báo được rồi 
Dù rằng nàng có hơn tài ta đây 
Mai sau xẽ đến thượng cùng 
Ta thi ta thử hỏi nàng xem sao 
Tài ba nỗi lạc của nàng 
Ta nhìn ta biết ta cười nàng ơi 
Nàng khôn không lại với ta 
Khuyên nàng hai chữ lấy ta làm chồng 
Xuân hương nghe nói buồn cười 
Thầy đồ khéo tán đôi lời bùi tai 
Xuân hương suy nghĩ hồi nâu 
Biết rằng phận gái có tài còn thua 
Thôi đành gác phận tài ba 
Thi thi thố thố hơn nhau làm gì 
Thôi đành làm vợ người ta 
Ăn ngon mắc đẹp thương nhau đến già 
Trời sinh ba đứa chúng mình 
Trông nhau mà ở thương nhau mà cười 
Ngày sau có chức có quyền 
Lương cao bổng lộc phúc còn trời xanh 
Tự nhiên trời sáng mây hồng 
Trời cho quí phúc đợi ngày ăn to 
Tông te chim hót thần nghe lại cười 
Điều điều tổ ấm vui chơi 
Gọi là thầy bói gọi ra đường dài 
Đi nhanh cho chóng đến nhà 
Nhìn thấy ông tướng điều là thẳng ngay 
Rồi ra mới biết sự này 
Ở đâu đưa đến cho người phải no 
Đành rằng thua phân thiệt hơn 
Biết rằng như thế khổ buồn cho ai 
Đường đi mãi mãi còn dài 
Đứng im ta đợi bước qua còn dài 
Thơ này thầy đón xem sao 
Hỏi ai cứ thế ông nào cho xem 
Đoán đi không đúng thầy nhìn 
Hỏi thằng nghênh nghé thằng nào cười tao
Thầy đồ 201

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Thần tài ma chơi 

Mâm cao đũa ngọc bát vàng 
Trời cho ai hưởng thần tài gạt đi 
Trời thương trời phú cho thầy 
Của ăn đến miệng lại rơi mất rồi 
Tháng ba có lý được ăn 
Thần tài gạt bỏ ngoài tai mất rồi 
Ma chơi thấy thế lực cười 
Hỏi thần sao lại đánh lừa người ta 
Thần tài lại nói rằng là 
Trời cho ăn đậm cả xôi lẫn gà 
Thầy đồ có tính ăn to 
Nói gì thì nói gọi cho mấy lần 
Cho ăn rồi lại còn chê 
Thần tài tức giận gạt đi mà nhìn 
Ma chơi hỏi lại thần tài 
Ma chơi ta thấy thần tài làm sai 
Việc trời to nhất thế gian 
Trời cho ai được thần tài báo ngay 
Hôm qua trời gọi ma chơi 
Nhà ngươi thẳng thắn việc này trời giao 
Từ nay cho đến về sau 
Trời cho ai được ma chơi thi hành 
Thế là thần tài mất việc như chơi 
Trời thương thánh báo thầy đồ 
Được quyền ăn cỗ từ nay đến già 
Thần linh chúa đất vui mừng 
Cầm cân lẩy mực trời cho mà làm 
Ma chơi sung sướng cười thầm 
Thần tài mất chức mất quyền từ đây 
Ma chơi với lại thần tài 
Ghen ăn tức ở mấy lần cùng nhau 
Vật nộn ma bênh thầy đồ 
Nhìn qua ma tức thần tài 
Thần linh lại bảo ma chơi vui cười 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Yên tâm chờ đợi đến ngày trời cho 
Nay mai cưỡi ngựa xem hoa 
Chim kêu báo lộc người cho vui cười 
Thầy đồ hớn hở cười to 
Ăn sâu ăn đậm biết nghe mà làm 
Trời cao lồng lộng chín tầng 
Nghe chim ca hát thầy đồ sướng vui 
Thời gian mấy tháng thầy buồn 
Bây giờ thầy lại có quyền ăn to 
Mai đây túc tắc thầy nhìn 
Trời cho con nhện thầy cười em ơi 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Thầy nhìn đằng trước em gù nó lại đằng sau 
Hôm nay ma chơi lại gặp thầy đồ 
Cùng nhau ôn lại thầy đồ thua đau 
Ngày mai hết giận hết sầu 
Bắt con nhện cái cho thầy xem sao 
Nhện này đúng thực trời cho 
Thầy nhìn thầy thấy nhện son dấu vàng 
Điềm trời thần báo không sai 
Nhện đen dấu ấn long thần gọi cho 
Nay mai nhện báo thầy đồ 
Được ăn chín cả chín tầng mây cao 
Số son thầy gặp má đào 
Thần tiên tố nữ vẫy chào long quân 
Đường này vui thú thầy ơi 
Đi mau cho chóng em đây chờ thầy 
Mâm cao đũa ngọc bát vàng 
Chờ thầy cho chóng thầy sang bên này 
Trên tiên vui thú đủ điều 
Mong thầy chịu khó tìm đường mà sang 
Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
Thầy đi theo gái thầy mơ vào đền 
Cây cao tỏa bóng tròn soe 
Tròn như cây đa phúc hậu lộc vàng hoa tươi 
Lộc trời đa phúc lộc người từ đây 
Thầy đồ 200

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Nghèo khổ 

Lấy anh còn sướng hơn vua 
Anh đi đánh dậm được cua lẫn càng 
Anh về anh nấu anh rang 
Đánh thức cô nàng dậy nhá càng cua 
Đời em phận bạc nhỏ nhem 
Đời em đâu biết ăn cua nhá càng 
Than thân bạc mệnh nghèo nàn 
Ăn vàng lấy bạc cho đời vinh hoa 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Nhà nho văn học đi thi đỗ đầu 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Ăn chơi có tiếng thầy còn thiếu chi 
Đời thầy còn bé thầy cười 
Thầy đi đánh dậm thầy cười ăn cua 
Người ta chức trọng quyền cao 
Có danh có giá mâm cao cỗ đầy 
Trời cho có mắt có tai 
Cho thầy đổi kiếp đến ngày vinh hoa 
Hôm nay thầy gọi nàng về 
Đánh thức nàng dậy nàng cười ăn xôi 
Mai đây nàng thích ăn gì 
Nem công chả phượng thiếu chi trên đời 
Nàng ăn cho trán thì thôi 
Nàng còn nhớ lại năm nào ăn cua 
Thần tiên nhớ lại năm xưa 
Thử lòng phận bạc nhỏ nhem chê đời 
Người ta có nhục có vinh 
Có lúc đánh dậm mới lên thân người 
Ở đời nghèo khổ đừng chê 
Trời vẫn mở cửa không chừa ai đâu 
Mai kia ai sướng bằng thầy 
Tiền tiêu chẳng hết nhiều em mê thầy 
Sông sâu nước chảy đá mòn 
Em nào lấy được ông chồng ăn cua 
Ăn đời ở kiếp bên nhau 
Ăn cua mãi mãi nhìn nhau mà cười 
Thơ hay thần gửi thầy đồ 
Thầy ăn cho kỹ thầy nhai cua giòn 
Bây giờ thầy sướng hơn ai 
Trời cho đổi kiếp lạc vào cung tiên 
Mai sau có chức có quyền 
Kẻ ăn người ở thầy nuôi trong nhà 
Tính thầy dễ dãi thương người 
Bao nhiêu cũng được thương người lấy công 
Trời cho thầy ở có tâm 
Bao nhiêu phúc đức vào trong nhà thầy 
Bây giờ ai gọi thầy đồ 
Thầy thương thầy quí rùa rùa ba ba 
Mai đây gái trẻ đến nhà 
Đuổi đi chả hết thầy càng cười vui 
Thầy đồ 199

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Tiếng chuông 

Tiếng chuông thức báo thầy đồ 
Tin vui có ngựa đón thầy đi chơi 
Đường dài đi tới đường xa 
Thầy đi cưỡi ngựa xem hoa lộc vàng 
Hôm nay thần báo thầy đi 
Trông xa tít tặn trân trời núi cao 
Trông lên mấy chú tiểu đồng 
Thi nhau vẫy gọi chào thầy ầm lên 
Trong cung sáng lóe ngọc tiên 
Có nàng tiên nữ hỏi thăm thầy đồ 
Trông xa đúng số thầy đồ 
Nàng tiên vẫy gọi thầy đồ lên đây 
Đẹp trai hai chữ có duyên 
Có hôm thần báo mơ tiên phúc lành 
Trời cho thần báo gặp nhau 
Đúng là thị mẹt nhìn nhau lại cười 
Duyên trời phúc phận trời cho 
Tiền duyên kiếp trước đến năm canh dần 
Từ nay cho đến về sau 
Đợi ngày đợi tháng đúng ngày hoàng hôn 
Nay thần báo để thầy đồ 
Tâm thành phúc bảo thầy đồ tin vui 
Chân anh có thế uy quyền 
Lộc tiên lộc thánh để đầy nhà trong 
Mai đây thầy hưởng đến già 
Có tin thần báo thầy ra nhận tiền 
Tiền này trong núi gọi ra 
Có tên có tuổi thầy đồ ăn to 
Mai đây thần báo ông về 
Cả hai đứa cháu hả hê vui mừng 
Ông về vui cửa vui nhà 
Được gặp con rể để mà gọi riêng 
Bà hai vui sướng vô cùng 
Cả nhà đoàn tụ mừng vui vô cùng 
Hân hoan phúc lộc đến nhà 
Gọi con gọi cháu để ông chia quà 
Bà hai với lại thầy đồ 
Vui vui sướng quá nhìn nhau mà cười 
Bà hai lại gọi các con 
Con trai con gái ôm chầm mẹ ơi 
Bà hai nước mắt đầm đìa 
Mừng mừng tủi tủi đứng nhìn các con 
Bà hai không nói được gì 
Trời cho ngày đến mừng vui 
An khang thịnh vương đến ngày càn khôn 
Thầy đồ vui tức ngang nhau 
Không phân biệt được đứng buồn thua đau 
Yên tâm thầy lại vẫn giàu 
Mai đây thầy được lộc trời phúc tiên 
Ăn to có chức có quyền 
Tiền nhiều gái đẹp thầy no làm gì 
Bây giờ thầy muốn cái gì 
Của ngon vật lạ đều là em dâng 
Bà hai xuất ruột nhiều em cho thầy 
Thầy đồ sướng quá thầy cười hi hi 
Thầy đồ 198


Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Học ngày học đêm 

Từ ngày thần báo đến nay 
Tiên cho thánh dậy đêm ngày học đi 
Khôn ngoan khéo ở trên đời 
Học đi cho đúng chỗ rồi gạt đi 
Nhiều lầm thần hỏi xét qua 
Chỗ hay khắc được không cho ai vào 
Của mình có chỗ còn nguyên 
 Hay thì chưa được nói thì còn xa 
Tiên sinh đứng ở bên bờ 
Trông xa ngàn dặm biết rồi lờ đi 
Năm nay đắc phúc tương phùng 
Có duyên không phận có người không cho 
Thần nào dậy trước quên sau 
Có tên đúng số là duyên thầy đồ 
Mấy năm đi lễ cầu trời 
Thông minh sáng xuất trời cho mà làm 
Nhiều lần trời thử xem sao 
Hỏi thăm chú chuột vợ nào đảm đang 
Chú chuột lại nói rằng là 
Toàn là trâu ngựa đảm đang hơn người 
Nói ra như thế trời cười 
Biết rằng trời thử thầy đồ khôn ngoan 
Thần linh chúa đất thần tài 
Bảo cho mà biết thầy đồ ma lanh 
Trong năm vất ngã mấy lần 
Thần tài nghe thấy nhiều người bữu môi 
Đong đưa có chức hơn người 
Có duyên không phận có người không cho 
Đành rằng thần linh chúa đất 
Thầy đồ vấp ngã có người lại lâng 
Nói ra cho hết sự đời 
Quên đi thì được kể ra thì nhiều 
Từ ngày thần báo đến nay 
Cho qua cũng được về sau sẽ buồn 
Trước sau không nghĩ mà xem 
Không mắng không nói gọi ai bây giờ 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Được ăn giữ miệng không cho đừng cười 
Về sau ăn phúc lộc tiên 
Đừng làm mất vía mất hồn ma chơi 
Mai đây đừng hận thua nhiều 
Bình tâm suy nghĩ làm càn không hay 
Thua đau nghĩ cạn khổ đời 
Đừng lên trách phận cho người thẳng ngay 
Đành rằng số phận hẩm hưu 
Trách thơ không khéo trách mình không ra 
Thần linh báo để thầy đồ 
An tâm đợi đến lộc tiên ăn dầy 
Nhẫn tâm nhẫn nhục là thầy 
Đa mưu đa kế thầy đồ giỏi giang 
Nói năng có chất đàng hoàng 
Không tin chất lượng đồng tiền bay ra 
Nói năng nho nhã thầy đồ 
Bao nhiêu gái đẹp đứng nhìn hoan hô 
Thầy đồ khí thế bừng lên 
Tiền đây gái đẹp chìa tay xin thầy 
Nhao nhao cả lũ yêu thầy 
Hoan hô thầy xịn thầy đồ đẹp trai 
Nói ra thầy rất có tài 
Có danh có giá thầy sờ của em 
Thơ hay thần gọi thầy đồ 
Đọc đi xem kỹ đừng quên gái già 
Thơ này thần nhắc thầy đồ 
Nói năng cẩn thận đừng đùa tai ương 
Công lao tiên dậy tâm thành 
Đừng để hoen ố phí công dậy đời 
Thầy đồ 197


Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Bản nhạc ngày xưa 

Tháng ba là tháng ăn chơi 
Lạc quan chơi quá ăn chơi hết ngày 
Tháng ba ngày rộng năm dài 
Là năm mưa lộc đến ngày rồng phun 
Tin vui thần báo thầy đồ 
Ngửa tay hứng lộc cơn mưa lộc vàng 
Tháng bẩy ăn lộc cỗ xôi 
Tháng chín tuổi tuất trời cho đem về 
Tháng mười lộc khổ sum vầy hỏi ai 
Tháng tý đủ lông đủ cánh 
Bay đi thiên hạ vào ngày mừng vui 
Tùng tùng vấn thị hỏi ai 
Thần tiên thánh dậy ngày ngày như đêm 
Thôi đi mãn kiếp đủ rồi 
Trời phật tiên thánh dậy cho thầy đồ 
Mai đây tự lực cánh sinh 
Hỏi ai còn nhớ quên đi mà sờ 
Dòng dòng nước chảy ra sông 
Thôi đành gác phận từ đây mà cười 
Soi gương bóng nước cá tiên 
Thần linh tiên cá bơi ra lộc vàng 
Xem đi thần gửi thầy đồ 
Học rồi không nhớ hỏi ai bây giờ 
Sao đây kính miệt bất thường 
Tự nhiên không hỏi coi thường tiên cho 
Thần gàn phúc cạn ao sâu 
Đủ tài ăn nói đủ điều chênh vênh 
Đang ăn vứt bỏ ngoài tai 
Tưởng rằng đã được sau này ăn to 
Cho ăn không biết giữ mồm 
Chữ càn không học chữ khôn coi thường 
Từ giờ cho đến về sau 
Thần linh chúa đất báo cho mà nhìn 
Khôn ngoan ai dậy cho mày 
Coi thường xóa hết cho mày tay không 
Hiểu ra cho hết sự đời 
Công thành danh toại xuống ao mà mò 
Thầy đồ 196


Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thầy đồ 

Ta đây có tiếng làm quan 
Ai trông cũng bảo làm quan thầy đồ 
Tướng này là tướng ăn chơi 
Ta không ăn vụng ta không làm càn 
Tướng này là tướng giàu sang 
Biết ăn biết ở nhiều người lại khen 
Bao năm ta vẫn đàng hoàng 
Tài ba hiếm có là người thông minh 
Mai đây có chức có quyền 
Làm lên cơ nghiệp lập lên cơ đồ 
Tướng ta là tướng thầy đồ 
Làm quan văn học tiếng tăm vang lừng 
Tướng ta là tướng diều hâu 
Đang bay đang lượn ở trên bầu trời 
Nhìn xa trông rộng khắp trời 
Tìm người ta chọn tìm người ta yêu 
Năm nay sông cạn đang dâng 
Nhìn con cá mập quẩn quanh cửa chùa 
Tài tình có chí thông minh 
Ta không muốn bắt nó nhìn lại ta 
Bây giờ ta mới nó ra 
Để cho nó lượn ta xen thế nào 
Trời xanh mây tít mù xanh 
Ta đứng ta nhìn nó lược vào đâu 
Mai đây ta bắc nhịp cầu 
Qua sông núi ngọc qua cầu gió bay 
Ầm ầm sấm chớp dậy lên 
Ta nhìn lại rõ bao nhiêu tiền vàng 
Phen này trời phú cho ta 
Không ước mà được không nhìn mà cho 
Ba năm đúng thế gọi là 
Tiền hương năm nén gọi là cho thơm 
Của trời của phật cho thơm 
Ai mà được hưởng biết ơn giờ càn 
Năm nay trời báo rõ ràng 
Nhiều hơn năm ngoái vững vàng từ đây 
Bao năm sông cạn đá mòn 
Bao nhiêu công sức vẫn còn đầy vơi 
Thần trời thần phúc thần linh 
Thần tài thổ địa chính ngôi ông hoàng 
Năm nay thánh báo canh dần 
Hỏi xem đúng chỗ đã vừa lòng chưa 
Việc này đúng ý phải không 
Nếu không ưng ý có trời phù cho 
Năm năm năm tháng đang chờ 
Mười năm năm ấy thầy đồ chờ em 
Năm qua mới gọi là năm 
Năm tài năm lộc là năm con mèo 
Trời cho Thánh bảo mấy vòng 
Nộn đi nộn lại bẩy vòng ăn to 
Mấy năm ăn đợi nằm chờ 
Ai là tuổi chuột sinh thời càn khôn 
Đúng tên đúng số thầy đồ 
Ngày mai ra chợ thầy nhìn xem ai 
Nhìn xem bỗng thấy chó vàng 
Ở đâu đưa đến cho thầy xem ai 
Mới trông thầy tưởng thần tiên 
Trời cho gặp lại đúng duyên thầy đồ 
Duyên ai phúc phận trời cho 
Hẹn mai đúng chỗ đúng ngày trời mưa 
Tướng tinh tương đắc canh dần 
Thành thân tuổi chuột thành ba vợ chồng 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Ở đời có mấy chồng ba 
Chồng chung vợ chạ tuổi già vẫn yêu 
Khen thay cho gái mỹ miều 
Được ăn biết ở đấy là của ngon 
Thơ hay thần tặng thầy đồ 
Xem cho nghĩ kỹ đứng nhìn đằng sau 
Thơ này tuổi chuột có mầu 
Thơ hay để nghĩ còn gì hỏi ai 
Xem cho thật kỹ vẫn còn 
Đúng là trời hẹn được giờ hoàng hôn 
Trời cho cứ thế mà làm 
Không ăn bỏ lại để dành không thiu 
Của thơm hiếm có trên đời 
Ai mà được hưởng lộc trời thơm tho 
Nói đi nói lại đã nhiều 
Công thành danh toại là ba vợ chồng 
Ngủ đi chồng ngủ cho ngoan 
Chồng rắm mắt lại em cười chồng yêu 
Thương nhau đúng cạ em cười 
Em du chồng thích chồng yêu em cười 
Lẳng lơ là số ba người 
Tối đến đi ngủ lại cười bên nhau 
Có vui có thích có cười 
Ai trông cũng thích bằng ba vợ chồng 
Yêu thơ có thích cho đùa 
Thầy là một mẻ thầy sờ hai bên thầy cười 
Thầy đồ 195 


Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Tên tuổi nhà thơ 

Thiên nhiên phúc phận ở trên 
Cung tiên điện ngọc thánh còn ban ra 
Trăm năm điện ngọc sáng trời 
Mây mưa là ngọc cành vàng thần cho 
Bao năm đã được đúng rồi 
Long ly qui phượng trầu vào đất linh 
Thần ngọc sáng tỏ khắp trời 
Chủ nhân đứng đợi thầy đồ được ăn 
Mai kia thần gọi tên người 
Nhìn ông tỷ phú đọc thơ thần cười 
Tiền nhiều phúc phận ai mang 
Qua năm thánh đế càn khôn cửa trời 
Bực mình nhiễu sự chơi vui 
Hỏi xem ông thánh bao nhiêu thì về 
Cuối xuân cho đến tháng mười 
Đi bắt lợn béo đem về ăn to 
Mấy hôm thánh báo qua rằm 
Đúng ngày đúng hẹn con dê vào chuồng 
Chuột nghe thấy tiếng be be 
Thầy đồ ra đứng vòng về đằng sau 
Trông ngang trông ngửa thầy cười 
Nhìn thấy tuổi tuất đến chào long quân 
Năm nay em đợi em chờ 
Long thần đã báo vào giờ càn khôn 
Đinh linh thần báo nằm mơ 
Nằm vào ổ chuột hóa ra ngọc vàng 
Duyên trời đưa đến từ đây 
Ai trông cũng thích ai nhìn cũng ưa 
Non xanh nước biếc cá kình 
Biển sâu thầy nặn thầy sờ được ngay 
Long thần đã báo đến ngày 
Xuất ra thủy phủ nộn vào ngọc tiên 
Phật cho dấu ấn đúng rồi 
Nộn vào đúng cửa nhà quan phật cười 
Có duyên có dáng tươi cười 
Năm châu bốn biển là người phúc tiên Cây đa phúc lộc chân trời 
Ai trông cũng quí ai nhìn cũng yêu 
Khôn ngoan tuấn tú đẹp người 
Mày ngài mắt phượng mồm vuông chữ điền 
Thanh cao nhanh nhẹn hơn người 
Thông minh phú quí tướng hiền từ bi 
Nhập môn bẩy cái nộn vào 
Mèo kêu ba tiếng meo meo mèo vàng 
Sinh thời nhẩy nhót như bay 
Ăn thì như hổ tiếng thì sấm vang 
Tả sung hữu đột mèo vàng 
Đông tây êm dịu thánh càng nhà du 
Bơi thuyền nặn nội long trù 
Tài ba nỗi lạc biết con nhà rồng 
Mình thời trăm trắm đẹp trai 
Không ngô chí cả tai to mặt dầy 
Trông xa vóc lực đấy là 
Mèo vàng miếng võ nhẩy xa 
Mèo nhanh như chớp nhẩy ra ôm người 
Đủ lông đủ cánh hơn người 
Thần linh chúa đất lại cười vui vui 
Thơ này dịch tả cho hay 
Hỏi đến thầy đồ đọc lại mà xem 
Từ đầu cho đến cuối chân 
Xem đi mà nghĩ cho ra 
Để xem thơ hỏi thế nào 
Đúng là thơ chuột đuổi mèo 
Cùng tên ngày sinh năm mão 
Thơ hay đố người giảng đi cho rõ 
Ra thơ con mèo con chuột hay vồ kị nhau 
Thần sui thần khiến thần cười 
Hỏi ông thầy bói đoán ra rõ ràng 
Bên thua bên được bên nào mưu sâu 
Thầy đồ nặn giỏi thầy sờ ba ba  
Thầy đồ 194