Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

                         Ăn to nói lớn 


Sang năm canh dần thần bảo chuột nghe 
Chịu thương chịu khó đi mò 
Đi đúng chỗ hẹn trời cho mà cười 
Tháng mười thóc lúa đầy bồ 
Ở trong cái bịch tha hồ mà ăn 
Trời sinh ra chú chuột vàng 
Đẻ vào ngày hợi sinh ra giờ dần 
Tướng tinh chú chuột làm quan 
Người thì bé nhỏ khôn ngoan hơn người 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Lắm mưu đa kế là người giỏi giang 
Ăn to nói lớn rõ dàng 
Tính đâu được đấy phúc hàng yêu ma 
Ở đời lắm quỷ nhiều ma 
Ghen ăn tức ở gây ra nhiều đời 
Việc này phải nói tặn nơi 
không mắng không chửi cứ vui mà cười 
Chuyện này biết ăn khéo ở biết người 
Để cho thiên hạ trông vào mà khen 
Năm nay nhất dạ nhất da 
Hôm nay thánh gọi chuột ra nhận tiền 
Nhận thì đủ mặt kim cương 
Tiền vàng cháp bạc có lương phúc hầu 
Đương nhiên có phép nhiệm mầu 
Ở trong cái núi châu đầu phương nam 
Vạn an đắc phúc vạn mầu 
Vạn tình kết nghĩa là người có tâm 
Trông nom dẫy núi hai bà 
Long thần lại gọi bảo thêm mấy người 
 Dung nhan chuột cứ buồn cười 
Được ăn được nói được người mà ôm 
Bên kia mấy chú đứng nhìn 
Quanh đi quẩn lại tức giận lại dình mò sang 
Chuột ta vẫn cứ đàng hoàng 
Tự nhiên ta nói tự nhiên ta cười 
kể chi mấy chú mặt mo 
Ghen ăn tức ở đâm no vào người 
Trời sinh ra số định rồi 
Được thần bảo hộ được trời phú cho 
Vừa ăn vừa ở trong nhà 
Ăn hết của nọ lại chìa của kia 
Đời ai sung sướng vô cùng 
Đúng thằng tuổi chuột nhe răng ra cười 
thầy đồ 139 Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Đại nhân thầy đồ 

Nghe tin con rể có tài 
Đọc thơ tranh vẽ biệt tài đa mưu 
Thơ hay mượn bút thầy đồ 
Thầy đi ăn cỗ mấy lần về không 
Chuyện này thần báo gặp may  
Nếu ăn được cỗ có ngày thành ma 
Đa mưu mượn bút thầy đồ 
Đại nhân hí hửng giả vờ nhìn theo 
Thầy đồ không ăn không nói không gì 
Chân đi ngoe nguẩy giả vờ say sưa 
Đại nhân tưởng thật đến gần hỏi luôn 
Thầy ơi say lắm phải không 
Thầy nhìn đứng lại thằng nào hỏi tao 
Thần linh đã báo tao rồi 
Tao ăn tao uống việc chi đến mày 
Đại nhân khéo nói buồn cười 
Thầy ơi thầy đừng nói nữa đi về khỏi say 
Thầy đồ tức giận vờ say 
Huých luôn ba cái khửu tay vào người 
Đại nhân đau lặng người đi 
Biết rằng mình hố thua mưu thầy đồ 
Đại nhân quay về tức giận làm thơ 
Quang mèo đá chó để thơ thầy đồ 
Người xem cứ tưởng thầy đồ 
Thầy đi ăn cỗ mấy lần về không 
Phen này mày biết tay ông 
Rở dắm rở thối hết nghề làm thơ  Nay mai biết mặt thầy đồ 
Thầy cho mấy trưởng thật là đớn đau 
Đại nhân tức giận vui cười 
Thầy ơi khéo thế thầy cười con vui 
Thầy đồ thắng thế nghêng ngang 
Mày còn tranh vẽ để tao thua mầy 
Hôm nay tao đứng có mày 
Mày đi ăn cỗ cả ngày lẫn đêm 
Chuyện này lại có mưu sâu 
Muốn ăn trả đũa thầy đồ thua to 
Đại nhân suy nghĩ đã nhiều 
Đêm nằm không ngủ có thần gọi cho 
Ngày mai thánh đãi khù khờ 
Đại nhân dùng kế đa mưu lừa thầy 
Thầy đồ mới dậy nhìn ra 
Nhìn thấy con chó tưởng là đại nhân 
Đại nhân đứng lép một phần 
Lép vào khe cửa thò đuôi ra ngoài 
Thầy đồ tưởng chó vẫy đuôi 
Đại nhân đang đứng lại cười hi hi 
Thầy đồ tức giận buồn cười lại thôi 
Đại nhân hóm hỉnh tinh đời 
Ngày mai lại gặp thầy đồ chơi vui 
Mưu sâu thì có thầy đồ 
Đa mưu thì có đại nhân hơn người 
Ngày mai thần báo thơ hay 
Con chim nó hót nó còn chê bai 
Hai ông nghênh nghé đụng đầu 
Chưa đụng thì thấy ngựa trâu cười khì 
Thôi đành xí xóa hòa hưu 
Còn hơn tranh chấp làm gì khổ đau 
Thầy đồ 138 
Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

                          Thành tiên có số 


Tiên mừng phúc phận trời cho 
Có duyên có phúc tiên cho trời mừng 
Thâm canh chức tước trùng phùng 
Nhà ai tu được mấy rừng cỏ tiên 
Trên trời có một ông tiên 
Tu nhân tích đức ngang hàng trời cho 
Trồng cây ăn quả đào tiên 
Nhà ai diễm phúc được vào bồng lai 
Quả nhân sâm đắc thọ trường 
Ở dưới khe núi mấy ngàn người tu 
Tâm thành phúc bảo duyên trời 
Có duyên có phúc có trời phú cho 
Tâm thành hai chữ rồng phù 
Ăn ngay ở thẳng trời cho mà cười 
Năm nay thánh báo được rồi 
Người chăm đi lễ đi cầu trời cho 
Bốn phương hương khói tứ bề 
Hỏi rằng ai được ai mê được vào 
Động tiên là động rất cao 
Ai tu được đỗ được vào động tiên 
Góc trời dẫy núi tiên ông 
Lên thơ mộng đẹp tiên cười gọi tên 
Ra đây thằng cháu hiền hòa 
Tên chi tiên gọi tên gì cháu thưa 
Năm nay cháu mới thất thập bát niên 
Danh cháu trời gọi cây đèn sáng soi 
Sinh thời uẩn khúc hai bà 
Đẻ ra giờ tỵ hóa ra giờ mùi 
Trời thương trời hóa ra người 
Ăn trên ngồi chốc là người thanh cao 
Tâm thành phúc hậu ai bì 
Đi đâu quỉ đưa ma đón thần chào 
Trông nom bảo hộ đến nơi an toàn 
Việc này trời bảo được rồi 
Tự nhiên mà hưởng duyên trời phù cho 
Năm nay ăn mặn cá kho 
Sang năm ăn khác duyên do từng người 
Tiên mừng phúc phận trời cho 
Sinh năm đẻ bẩy trời cho người tài 
Mai đây nối dõi tông đường 
Như chim có tổ như người có tông 
Ở đời cha mẹ sinh ra 
Sinh vào giờ tý sinh ra giờ thìn 
Tâm thành phúc bảo văn hay 
Là con chuột nhắt văn thơ hơn người 
Mai đây nghe tiếng ông về 
Khôn ngoan như chuột lại nhanh hơn mèo 
Việc này thánh bảo làm sao 
Liệu hồn mà nói liệu hồn mà nghe 
Roi mây cuốn ở trên đầu 
Nếu không đối được phen này làm sao 
Khoe văn tươi tốt nhiệm mầu 
Văn hay chữ đẹp ai bằng hơn ai 
Giờ này chứng kiến ai ai 
Đừng lên giở giọng đến ngày gặp ma 
Văn hay chữ đẹp thật là 
Đẹp như công chúa bà ba hơi cười 
Dung nhan chức phân từng người 
Trông thì óng ả đẹp người có duyên 
Ông già nghe thấy cười thầm 
Lại khen cái thằng tuổi chuột lại nhanh hơn mèo 
Thơ này lại để nhà thơ mà nhìn 
Ngày mai ai có ai xem 
Nếu ai không có mà thèm ai cho 
Xem thơ khó hiểu mấy tầng 
Tự rưng mà thấy cũng mừng trời cho 
Long thần đau bụng mấy hôm 
Quỉ thần lại hỏi đến ngày được chưa 
Long thần lại bảo rằng chưa 
Tôi còn đau bụng lên chưa có gì 
Quỷ thần lại nói rằng là 
Ngày mai có chim chọi cá có ma chọi người 
Đông tây nam bắc tứ thời 
Có con thị mẹt mặt mo ôm người 
Thầy đồ 137


Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

                                   Thầy về 

Nhìn theo bóng dáng ông già 
Nhìn ông lịch sự thông minh có tài 
Mười năm xa cách nước nhà 
Mười năm phục vụ quốc gia lâu dài 
Việc đời còn phải gánh vác giang sơn 
Vì tình nợ nước non nhà 
Vì dân vì nước đến già về hưu 
Năm nay ông thấy trong người 
Tuổi già sức yếu muốn về thăm quê 
Việc này ông đã quyết định từ lâu 
Ông ngồi ông nghĩ nghe thơ 
Tình riêng con gửi cho cha vui lòng 
Thơ hay đậm bút nhân tài 
Nhà văn hiếu học đường dài văn chương 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Đẹp trai ba vợ tướng hiền từ bi 
Nhân sinh là cách con người 
Biết ăn biết ở là người có tâm 
Nhìn xa trông rộng hài hòa 
Có tâm có đức ai mà chả yêu 
Hôm nay quyết định ông về 
Vào ngày hai mốt tháng mười đúng ngày hội ngộ 
Cha về cùng với các con sum họp một nhà 
Tình vui hiếm có như ngày hôm nay 
Hằng ngày ông vẫn ngóng thơ 
Nghe tin con rể có tài làm thơ 
Văn hay chữ đẹp nhân tài 
Đa mưu đa kế là người họ Mai 
Văn ôn võ luyện lâu đời 
Ngày mai trời sáng cho người ăn ngay ở thẳng 
Đấy là tiền duyên kiếp trước trời định từ lâu 
Mấy năm tu phép luyện mầu 
Thành thân tuổi chuột là duyên phúc trời 
Đường đời được gặp ba duyên 
Trước là khỉ cái mắt lâu 
Sau là được gặp con khỉ diều hâu gái già 
Thần linh lại bảo rằng là 
Thần trời đã định phải gặp 
Tuổi tuất là người thứ ba 
Chung qui thánh chỉ đúng là 
Một duyên đi trước đến rồi 
Hai duyên tái giá mới hay 
Kiếp này gặp hội đầu dau thần tài 
Trời sinh ra thứ thần tài 
Ở trong nhà bếp hai bà một ông 
Sau này thần định phải không 
Thần cho báo trước lên ông hai bà 
Dương gian khéo với đàn bà 
Tu nhân tích đức trong đầy mười năm 
Cung tiên tán ngọc cành vàng 
Sau này được hưởng phúc trời ban cho 
Đường đi thẳng tắp cò bay 
Sau hóa phép quan trên 
Được ăn được nói lu bù mà sơi 
Mai đây phúc phận từng người 
Ở đâu ở đấy không rời nhau ra 
Chính duyên chính kiếp đàn bà 
Đúng duyên số phận được trời phú cho 
Sau này còn sướng hơn vua 
Cơm bưng nước rót tặn nơi mà cười 
Người ăn kẻ ở trong nhà 
Gọi ai thì gọi đấy là thần cho 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Ở trong nhà bếp đêm ngày như nhau 
Tình thương sao khéo đậm đà 
Đi đâu có cả thành ba vợ chồng 
Ở đời trước sự lưu linh 
Thần tài diễm phúc sau này ăn to 
Muốn ăn thỏa mái cho no 
Mai sau cưỡi ngựa đi chơi nhà hàng 
Gái đẹp thiếu gì muốn thích 
Cô nào sẵng có gọi ngay 
Ăn xong hưởng phúc trăm năm 
Ai mà được hưởng như thế mới là đại nhân 
Thơ này thần báo tin vui 
Đại nhân cứ đọc mà cười 
Xem xong đừng nghĩ cái gì 
Đọc đi mà ngẫm mà cười xem ai 
Biết rồi thì để trong tai 
Đừng nghi cái nọ cái kia mà buồn 
Hôm nay biết phận hôm nay 
Ngày mai đến hỏi thiện tài báo cho 
Biết rồi thì để trong tai 
Đừng có trọ chọe mặt mo xuất đời 
Thầy đồ 136