Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

                               Giấc mơ 

         Đêm qua thức tỉnh giấc mộng chiêm bao 
            Hôm nay dậy sớm xem nào giấc mơ 
                    Thần chim báo tiếp thầy đồ 
                Có tên có tuổi làm thơ tuyệt vời 
                      Văn hay là tướng nhân tài 
          Đẹp người đẹp nết dáng người nhà nho 
                 Thông minh chí tuệ hơn người 
           Tai to mặt lớn tướng người làm quan 
                 Làm lên chức phận hơn người 
         Thông minh sáng xuất từ lời thẳng ngay 
                Nhiều người thích thú mến thầy 
        Trọng tình trọng nghĩa yêu thầy có duyên 
                 Ngày mai chim hót mừng thầy 
         Được vào trong núi được vào trong cung 
                   Thủ khoa chấn võ hàng đầu 
              Lưu danh là tướng ân hầu là quân 
                    Tiếng tăm lưu khắp đó đây 
             Lưu chuyền hậu thế cho đời dài lâu 
                Ngày mai con cháu người đông 
          Nhờ ơn bà chúa có công thương người 
                   Yêu nhau tha thiết mặn lồng 
           Cùng chung số phận hững hờ trời cho 
                Tiền duyên kiếp trước hẹn ngày 
                  Nằm mơ thánh báo ba người 
         Cùng chung số phân nằm mơ một người


                   Trăm năm có một không hai 
         Nhất tâm thánh chỉ con đường gặp nhau 
                  Long sàng chấm trước hội sau 
                 Là ban kế một hội đầu là duyên 
                     Hội hai đi đến nửa đường 
       Không may mà gặp vô duyên không thành 
                      Hội ba là phúc tiên sinh 
           Trời cho đi đến cùng đường rẽ ngang 
                    Lương tâm ai rứt cho đành 
               Long sàng đã chấm còn gì để can 
                   Cạn tình cạn nghĩa làm chi 
                 Xa cơ lỡ bước đến cùng vỡ tan 
                     Duyên trời là phúc từ lâu 
         Diêm vương quyết định từ đầu đến chân 
                    Long sàng hổ báo đổi thay 
            Gặp người tiên nữ cung phi bà hoàng 
                   Năm nay thánh báo hồi cung 
            Càn khôn trời đất vẫn chờ thành thân 
                     Chung qui là luật của trời 
                  Ai mà từ chối thì thần mời ra 
                 Đường đời đắc phúc tâm thành 
            Lưu ân chính diện duyên trời dủi cho 
                    Có duyên có phúc nằm mơ 
           Thần đưa thần đón đến ngày gặp nhau 
                     Từ giờ cho đến cuối năm 
            Ăn chung đẻ lộn sống chung một nhà 
                 Thương tình bà chúa mặn mà 
            Đứng lên nói thẳng đến ngày trời cho 
                     Ngày mai vui cửa vui nhà 
            Nhiều con nhiều cháu xem ra ai bằng 
                       Ở đời có một không hai 
             Ngẫu nhiên mà có xin đừng có quên 
                    Thầy đồ đứng hẳn một bên 
           Nhìn xa trông rộng khắp trong bầu trời 
                  Phong lưu phú quí hơn người 
                  Tài ba nỗi lạc là người có tâm 
                      Ai đi theo gió mây thành 
                  Ai về đứng lại để cầu trời cho 
                    Năm nay thánh báo đến nhà 
                Mời ông chủ mới ăn to đậm mầu 
                       Năm lần bẩy lượt chờ lâu 
          Hẹn ngày hẹn tháng năm sau mới thành 
                     Tháng ba ngũ mã ngựa trâu 
              Gọi năm dê cái đứng hầu hành đôi 
                  Xong thân ngày dậu tháng dần 
              Được giờ quí tử được giờ càn khôn 
               Thương thay số phận từng người 
            Ai mà không được cũng vui mà cười 
                   Trời cho có chức có quyền 
              Làm lên ông chủ có duyên thần tài 
                     Mai đây trời nắng bức oi 
               Thầy nhìn một lũ gọi mơi thầy đồ 
               Thầy nhìn một tý thầy cười hơ hơ 
                      Hôm nay ta bắt được rồi 
              Đứng im mà gọi để thầy nhìn xem 
                     Chị em đứng xếp hai hàng 
          Thầy nhìn chẳng thấy chúng mày cút đi 
                       Ta đây là tướng thầy đồ 
             Bao nhiêu cũng ít bao nhiêu cho vừa 
                        Chúng mày là loại ất ơ 
             Trông thì đẹp gái lại mơ nhiều tiền 
              Thầy đồ phú quí cao siêu thầy đồ 
                                        Thầy đồ 70


Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

                              Đến cùng 

                     Hôm nay trời đẹp như sao 
           Tiếng chim ca hát kính chào đại nhân 
                    Giờ này mới đúng giờ thìn 
                     Đi sang quá ngọ đến mùi 
                Chờ đúng giờ tý sinh ra giờ dần 
                   Tháng ba là cốt sương rồng 
             Mời bà tiên nữ nhập cung bà hoàng 
                     Thánh nhân đã báo từ lâu 
              Bắc cầu ô thước qua sông ngân hà 
                    Duyên ai phúc phận là tiên 
           Đẹp người đẹp nết lên thơ mộng vàng 
                  Tình duyên thánh định từ lâu 
           Mười năm xa cách vấn vương tơ lòng 
                   Trời sui hay khiến đến cùng 
              Ông tơ bà nguyệt chỉ định rõ ràng 
         Thành thân giờ dần tinh tướng làm quan 
                      Mai sau trúc mọc kỳ đài 
             Ăn to nói lớn chỉ đường quang vinh 
                  Trời sinh số phân từng người 
                  Chim khôn đậu nóc nhà quan 
         Gái ngoan tìm chồng giữa chốn ba quân 
                 Phương nam có một nam hiền 
             Hình dung tinh tướng tai to lực điền 
                      Ba đời làm phúc tu nhân 
           Giúp người giúp của đỡ đần cưu mang 
                   Năm nay chính diên trời phù 
              Được ăn được nói đền bù công lao 
                  Văn nhân nho nhã người hiền 
             Ai trông cũng quí ai nhìn muốn yêu 
                     Đầu năm cho đến bây giờ 
           Nhỡ bao nhiêu hẹn chờ bao công chờ
                     Qua đi nắng cận mưa sầu 
              Qua cơn sóng gió còn đâu mà chờ 
                  Thôi đành chấp nhận chờ lâu 
              Được theo như ý sở cầu chờ xem 
              Lửa để thử vàng gian nan thử sức 
                      Tiên sinh là bậc nhân tài 
            Nhìn xa trông rộng đường đời đi lên 
                Việc này thánh đã chỉ rồi an tâm 
                  Thơ hay thánh báo người hiền 
             Trông như lực sĩ có duyên phúc trời 
                    Ngày mai thần báo đến gần 
             Mừng cho quan trạng sắp về tới quê 
                     Lần này ai gọi mà thương 
              Để cho bà chúa trông ra trông vào 
          Mấy đêm không ngủ muốn nằm lại mơ 
                     Đêm qua dở thức chim bao 
                Ruột gan như xé như cào ruột ra 
                  Tâm linh thần báo trong nhà 
              Bảo cho mà biết tin mừng đến đây 
              Không kêu không gọi bình thường 
       Thương thương nhớ nhớ lại chờ người con 
                Nay mai chẳng nhắc chẳng chờ 
                 Tự nhiên nó đến việc gì mà no 
                  Mấy năm ngày đợi tháng chờ 
                 Mặc kệ nó thế nó về mừng vui 
                        Nói đi nói lại đã nhiều 
           Hôm nay thánh báo như lời hôm qua 
                   Mai đây quan trạng đang về 
               Đem theo phúc hậu của đầy có dư 
                   Về đây quan trạng nói rằng 
          Hỏi thăm thầy Thuận tình người ơn sâu 
                     Nói năng hiểu ý người tài 
        Để cho Mai Thuận tình người thủy chung 
            Hơn người là quí trọng người là trên
                   Từ ngày quan trạng học cao 
                Biết ăn đối sử học hành văn hay 
                   Đường hơn lẽ thiệt trong nhà 
                Đường đi nối lại thật là mềm vui 
                     Yêu nhau ai phụ người tài 
               Ghét nhau từ bỏ ngoài tai mà cười 
                     Còn trời còn nước còn non 
               Còn người ích kỷ ta thời tránh xa 
           Ngày mai chị em nghe thấy tiền nhiều 
             Nhìn thấy thầy đồ thập thò mà sang 
               Hỏi thăm thầy đồ dạo này vui vui 
                       Em đây anh biết em rồi 
             Muốn gì cho thích thỏa thê mùi đời 
                   Thầy đồ nhìn trước nhìn em 
         Thầy gật một cái nhoàng nhoàng là xong 
                       Làm em tê tái cả người 
          Em không muốn mở lại mờ sướng rên 
                                             Thầy đồ 69

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

                               Tâm thành 

                       Tiên sinh là sĩ nhân tài 
            Nhà nho văn học mở đầu khai trương 
                  Mở đường hai chữ lương tâm 
          Nhà nho văn học khai trương hàng đầu 
                   Văn nhân văn chúc văn bằng 
              Văn hay hai chữ đứng đầu đẹp đôi 
                   Thiên nhiên là phúc cửa trời 
               Ai cầu cũng được ai xin trời cười 
                      Biết ra hai chữ tâm thành 
                Biết lễ kính trọng lăng cầu từ bi 
                      Trời cao là phận của trời 
         Tâm thành hiểu thảo đạo người làm quan 
                     Văn hay hai chữ tâm vàng 
          Lương tâm thiện chí hiểu thời ngày nay 
                  Văn chương sáng xuất đi đầu 
                Quan văn là tướng đi đầu có tên 
             Văn nhân lực sĩ tướng tinh lực điền 
                    Đứng đầu là quan chấn võ 
           Thủ khoa đi đầu uy nghiêm cung cấm 
Người thường không tên không tuổi đến gần nơi đây 
                        Đất này là đất kinh đô 
            Ngàn năm văn hiến đất thờ đế vương 
                 Khai trương nhận bút người tài 
              Văn hay chữ đẹp chọn ngày để thi 
                    Chọn người hạt giống từ bi 
         Chọn tâm sáng xuất không tham của trời 
              Người tài có tâm có tướng nhà trời 
    Về sau người khôn của khó chất đầy trong kho 
                     Của dơi của vãi ra đường 
         Lương tâm ngay thẳng nhặt vào trong kho 
            Lương tâm là quí hơn người tham lam 
                  Một đường đôi ngả gian tham 
            Ai đi đường chính đến ngày trời cho 
               Người tham nói mãi không chừa 
              Có tính rối trá để lừa người ngay 
             Trời phật tiên thánh đề báo sau này 
             Ai đi đường thẳng đến ngày trời cho 
             Người nào không đi cải tài qui chính 
                     Vẫn còn có tính gian tham 
               Rồi sau sẽ thấy đến ngày khổ tâm 
                   Trời sinh trời hóa cho người 
        Gian tham cực khổ người tham nhục hình 
              Những điều sáng xuất không theo 
                      Gian tham là thói gian tà 
             Tội này nặng lắm quỉ ma nhục hình 
                      Thơ này giúp ích cho đời 
         Ai xem để tránh con đường gian tham 
                  Thơ hay thánh báo người hiền 
                 Ăn ngay ở thẳng cầu gì trời cho 
                     Hôm nay thánh báo thầy đồ 
           Đọc thơ xem sách đến ngày càn khôn 
                    Tiếng tăm lững lẫy đó đây 
                Có danh có giá thì lên ông thầy 
                   Đường đời dài lắm thầy ơi 
                 Nay mai bà chúa sinh tài nở ra 
         Nhiều người phú quí đến nhà chúc mừng 
                 Bà chúa lại nói đấy là trời cho 
                   Thầy đồ đắc phúc cười thầm 
              Đúng rồi phải thế mới là có duyên 
                   Ngày mai có chức có quyền 
              Bao nhiêu chị em phụ nữ tìm thầy 
                       Thầy đồ đa tỉu ngà ngà 
                 Nửa say nửa tỉnh đá gà vài câu 
      Em ơi hôm nay trời đẹp trăng trong gió mát 
             Em nào thích thú đến cùng thầy đây 
                    Nhiều em lại thích gần thầy 
              Chơi trò con cóc nhiều em lại cười 
                    Thoạt tiên chẳng biết cái gì 
                 Mới thả con cóc nó dài mình ra 
                       Có em chẳng biết cái gì 
                   Cứ lắn cứ mó nó thò đầu ra 
                         Có em lại bảo đây rồi 
      Em xờ em thích em cho chui vào trong hang 
                                        Thầy đồ 68