Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

Lăng cầu 

Lăng khai chính diện người tài 
Thơ nghêng thơ bút thơ người họ mai 
Trăn năm phúc phận từ đường 
Thơ ông trưởng tộc nối đời họ mai 
Đất linh phát sấm ầm ầm 
Phát cành thứ tộc phát sinh người tài 
Tổ tiên âm đức đầy đình 
Lưu truyền vạn đại kế chuyền dài lâu 
Văn nhân tái bút thầy đồ 
Tiên chi văn học ba đời thiện nhân 
Đường đời con phải gian nan 
Tu nhân tích đức càn khôn trời phù 
Lăng cầu là ý tổ tiên 
Lăng đi lễ bái phúc duyên còn dài 
Hôm qua dâng lễ vào đình 
Thành tâm hương khói thành hoàng phù cho 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Phù lưu phù tỉu tiền vàng 
Thầy đồ dâng lễ đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Mai đây phúc lộc còn nhiều để cho 
Từ nay cho đến cuối năm 
Hương trầm trăm nén tiền vàng năm quan 
Công danh pháo nổ mừng xuân 
Gọi là một chút vui cùng cho em 
Năm nay đi lễ ở phủ tây hồ 
Trời phật tiên thánh bảo mừng 
Cho ta tin vui phong thể được rồi 
Trắc ăn trắc để được rồi 
Đầu năm đi lễ cầu tài trời cho 
Cửa này là cửa tiên cho 
Thầy đồ đi lễ vào chùa thiên lôi 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Ăn mày cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Tâm linh là phúc trời cho 
Đẹp duyên đúng số được bà tiên cung 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Lệnh bà tiên chúa đem cho biếu thầy 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Được quyền làm chủ đến ngày ăn to 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Trời cho cứ chén vào giờ càn khôn 
Duyên trời đã định từ lâu 
Được ăn được nói được bà tiên cung 
Mai đây tiên gọi thầy đồ 
Bảo cho thầy biết vào giờ hoàng hôn 
Tâm thành là phúc trời cho 
Đẹp duyên đúng số vào giờ càn khôn 
Tướng tinh nho sỹ thầy đồ 
Tâm thành phúc lộc từ bi đức hiền 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Tương lai hạnh phúc tràn đầy vinh hoa 
Từ bi đức thịnh được bà tiên cung 
Thầy đồ 885 


 

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023

Hiển linh 

Nhà rồng có một tông môn 
Đường đi lại sáng đến gần bùng lên 
Cách đây mười mấy năm trời 
Ai ai chẳng biết là nơi đất rồng 
Linh thiêng tại trốn đất này 
Trồng cây cổ thụ lâu đời hiển linh 
Rồng vàng ở trốn nơi này 
Là nơi thịnh vượng nghìn đời nhà vua 
Chuyện này đã có từ lâu 
Sử xanh lưu lại tiếng tăm muôn đời 
Bao đời từ trước đến nay 
Quan to quan nhỏ đến ngày đi thi 
Văn chương nho sỹ thầy đồ 
Hỏi ngay quan trạng họ nào đỗ to 
Mai đây có tướng thầy đồ 
Có tên có tuổi có ngày gần đây 
Năm năm hương khói tâm thành 
Từ bi đức thiện đến ngày trời cho 
Năm năm tới đích còn chờ đợi ai 
Nhà rồng có một không hai 
Ai mà chẳng nói biết đâu mà tìm 
Đất linh là rốn rồng phù 
Trời cho ai được mặt mày sáng tươi 
Thâm niên tính độ tuổi đời 
Khoảng chừng độ thế giáng chừng năm mươi 
Hoa râm tóc bạc lưng chừng 
Có duyên có nợ đến thời làm quan 
Thanh danh chức trọng quyền cao 
Từ đường tiếp phúc đón quan tư đồ 
Làm mưa làm gió thì trời phú cho 
Sang năm mưa gió trên đầu 
Ai trông cũng thấy đứng đầu họ mai 
Tiền nhiều lắm của thầy ơi 
Trông lên thì thấy thầy đồ làm quan 
Phen này mưu kế được rồi 
Mai đây cứ việc đường đời đi lên 
Bây giờ chẳng phải no gì 
Công hầu khanh tước là nơi an nhàn 
Năm nay chính diện rõ ràng 
Phong lưu phú quý trời phù cho ta 
Bao năm đắp đập be bờ 
Có công vất vả đền bù công danh 
Mai đây đi đón nàng về 
Một đoàn trâu nghé theo nàng về cung 
Năm năm bẩy tháng trùng phùng 
Đến giờ đoan ngọ đúng giờ càn khôn 
Cầu trời khấn phật khấn tiên 
Cầu mưa cầu gió thánh hiền phù cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Trời cho thầy được con trâu lộc vàng 
Trâu này chẳng phải trâu vàng 
Thầy đi uống rượu trâu theo thầy về 
Trâu này nó ở với thầy 
Thầy không biết nó nó cười thầy ơi 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Lộc này là của tiên ông 
Thần linh chúa đất đem cho biếu thầy 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Được người được của được con ma cà rồng
Thầy đồ 884
 

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

Hẹn rồi 

Vào chùa ngắt lá bài thơ 
Đứng đây anh đợi đứng đây em chờ 
Lúc đi anh hẹn đúng giờ 
Chờ em anh gọi bây giờ em ra 
Giờ này đúng hẹn là giờ càn khôn 
Xuân thiên tiến lễ vào chùa 
Hương hoa lễ phật lễ trời phù cho 
Năm nay mới gọi là năm 
Xin ngài chứng giám xin năm tiền vàng 
Ngày mai anh lại gọi em 
Xin đàn trâu nghé mang về anh nuôi 
Giờ này mới thực đúng giờ 
Dễ ăn dễ nói có người trông nom 
Giờ này là của các con 
Hay ăn chóng lớn măng non quốc rồng 
Mai đây thực sự bón rằng 
Lớn lên có ích cho người trông nom 
Nhìn qua chẳng thấy biết gì 
Nhìn lâu ngắm kỹ có duyên sự đời 
Bao năm mơ ước đến rồi 
Thành tâm đi lễ cầu trời phú cho 
Nhiều lần anh vẫn đắn đo 
Thần linh báo mộng đem cho tiền vàng 
Bây giờ mới biết cửa trời 
Càn khôn đúng huyệt đúng chỗ là năm con rồng 
Yểm sâu đúng rốn con rồng 
Là năm con rắn đầu to mình dài 
Long ly qui phượng trầu vào 
Đợi ngày thánh báo đợi giờ linh thiêng 
Sang năm hổ báo canh dần 
Chọc thủng lỗ cái mặt mày phù lưu 
Xa trông ngắm nghía hồi lâu 
Mới nhìn thầy lễ cơ cầu đẹp duyên 
Thầy đồ tướng mạo đường đường 
Tướng tinh anh dũng tướng người thanh cao 
Tướng tinh trời phật ứng vào 
Ai trông cũng sợ ai nhìn cũng ghê 
Trời cho uy tín được rồi 
Lớn lên thay đổi tướng tinh hiền hòa 
Mai đây phúc phận chan hòa 
Ai trông cũng đẹp ai nhìn cũng ưa 
Duyên trời đã định từ lâu 
Đẹp duyên đúng số vào giờ càn khôn 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Trời cho thầy được đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện là người có tâm 
Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Được trời được phật được tiên 
Được đức thánh mẫu được ông hoàng mười 
Tâm thành phúc bảo từ bi đức hiền 
Thầy đồ 883
 

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

Cầu duyên 

Nghe đâu có tiếng chuông chùa 
Lòng em thức tỉnh như mơ thấy người 
Tiếng đàn ai gẩy nghe hay 
Tiếng chim đang hót chúc ông ba bà 
Mai đây chim hát chim ca 
Chúc bà hai chúa đi cầu qua sông 
Trông lên mây nước mịt mùng 
Thấy bà thủy đế đưa người qua sông 
Sông sâu nước chảy một dòng 
Con thuyền xuôi ngược chở người có tâm 
Qua sông đi lễ cầu trời 
Đến cửa nhà thánh tâm thành trời cho 
Dâng hương hoa quả tiền vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Kim ngân báu vật tiền tài 
Phù lưu phủ tỉu đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Duyên trời đã định từ lâu lại thành 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Còn như duyên bạc phúc còn trời cho 
Năm nay mậu tuất thầy ơi 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Long thần hổ báo đến ngày được ăn 
Phương trời xa tít đường xa 
Được lệnh bà chúa đem cho biếu thầy 
Thầy đồ nhận lấy mà tiêu 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Lộc này là của tiên ông 
Trời ban thánh bảo tiên cho thầy cười 
Được ăn thầy phải giữ mồm 
Trời cho cứ chén trời phù công danh 
Mai đây lộc vẫn còn nhiều 
Được ăn được nói được cười 
Được quần được áo thì trời ban cho 
Ăn mày cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Đường kim mũi chỉ thẳng dòng 
Tâm thành là phúc trời cho thầy cười 
Ở đâu đưa đến thầy cười 
Đúng là trời định trời phù ăn to 
Cuối năm mậu tuất tháng mười 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già bút nghiêng 
Thầy đồ 882

 

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

Đụng đầu 

Từ giờ cho đến cuối năm 
Tin vui hoa nở chúc mừng đại nhân 
Mai đây con kiến đụng đầu 
Để cho bà chúa thêm no bực mình 
Bà chúa ngẫm nghĩ thương tình 
Chẳng nhẽ cứ thế bực mình nói luôn 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Là con chí hiếu tâm thành hiếu chung 
Phụng thờ tiên tổ họ đinh 
Chí tâm chí hiếu thờ chồng nuôi con 
Đường đời còn phải gian nan 
Không ngờ phận đẹp nửa chừng khổ tâm 
Bao năm bao tháng đợi chờ 
Để cha suy nghĩ bao giờ thương con 
Bây giờ đã đến cùng đường 
Mà cha không biết coi thường con đây 
Việc này khó nói với cha 
Buộc lòng con phải đem ra đụng đầu 
Trời cao ai thấy cho con 
Đem lòng thử nếm mùi đời đắng cay 
Cho đời tủi phận đêm ngày 
Năm lần bẩy lượt mời cha không về 
Bây giờ cha mới thương con 
Thực ra mà nói coi con ra gì 
Từ nay cho đến cuối năm 
Đường đi sáng tỏ đường đời đẹp duyên 
Tâm linh nhờ phúc nhà chồng họ mai 
Tâm thành phúc bảo từ bi 
Tâm linh đã báo lâu rồi được ăn 
Đường đời hạnh phúc mai đây 
Thầy đồ đã tính đến ngày càn khôn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Được ăn cứ chén tiên cho thầy cười 
Mai đây sắp đến tháng mười 
Đúng là thầy được vào giờ linh thiêng 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy nhặt bỏ túy thầy cười ăn to 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Mai đây tiên bảo thầy đồ 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Được ăn cứ nói thầy mừng cả đêm 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già bút nghiêng 
Thầy đồ 881
 

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2023

Thầy say 

Thơ hay em đố thầy đồ 
Thầy đi uống rượu thầy về sợ ma 
Ra đường thầy gặp ma chơi 
Thầy tưởng đom đóm thầy cười gọi ma 
Ma men ma tỉu ma này 
Thầy tưởng ma thật ám ngay vào thầy 
Thần linh lại báo thầy đồ 
Thơ đây thầy đọc thầy xem thế nào 
Xem thơ thầy đọc đoán ra 
Thầy đồ đoán được con ma trêu thầy 
Ma này ma nọ ma lem 
Thầy đi ăn cỗ ma theo thầy về 
Ma này chẳng phải ma người 
Con ma đau mắt con ma vật người 
Đố thầy nghĩ mãi chẳng ra 
Thầy đoán chẳng được thầy thua ma rồi 
Ma này nó ở với thầy 
Thầy không biết nó nó cười như điên 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Con ma đến gọi thầy đồ 
Chúc thầy ly rượu chúc thầy say xưa 
Rượu ngon gái đẹp yêu thầy 
Thầy say ngất ngưởng thầy con lơ mơ 
Hôm nay thần báo rõ ràng 
Con ma men tỉu uống vào thầy say 
Ma này không họ không tên 
Không mắt không mũi không tai không mồm 
Mồm ma dài ngoãng như chai 
Thầy không biết nó nó cười thầy ơi 
Ma này mới thật là ma 
Ma men ma tỉu con ma rượu lồng 
Uống vào ngất ngưởng thầy say 
Các en trông thấy thầy cười như ma 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đố thầy biết được con ma trêu thầy 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Con ma men tỉu uống vào thầy say 
Ma này bá ngọ thầy đồ 
Thầy tưởng ma thật thầy nhìn sợ ma 
U mày cứ dọa thầy đồ kêu lên 
Ma ơi ma ới ma ời 
Ma ở trong lọ ma vào trong chai 
Thầy đồ đỏ mặt tía tai 
Thầy chỉ chai rượu làm tao hết hồn 
Thầy đồ 880 
 

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2023

Gặp tiên 

Cầu trời khấn phật xin thơ 
Cầu duyên đúng số thầy mơ được tiền 
Tháng hai ăn lộc phát tài 
Tháng ba ăn lộc trời phù cho thơ 
Tháng tư cưỡi ngựa hái hoa 
Tháng năm được lộc nhiều hoa nhị vàng 
Nhị này mới thật nhị tiên 
Đúng duyên đúng số là tên thầy đồ 
Ra đường thầy gặp tiên cô 
Thầy đứng nhìn mãi thấy nàng cười luôn 
Nàng tiên đứng dậy chào thầy 
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ được nàng 
Duyên trời đã định từ lâu 
Thần chim bói cá báo cho thầy đồ 
Năm nay mậu tuất thầy ơi 
Trời cho thầy được con trâu lộc vàng 
Trâu này tắm ở hồ sen 
Là hồ bát nguyệt nhị tiên thầy cười 
Trời cho thầy được thầy vui 
Đúng duyên đúng số gặp người tiên cung 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Miệng cười hớn hở đúng là trời cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thầy đồ vui thích thầy cười ăn to 
Đúng duyên đúng tháng vào giờ càn khôn 
Tiên cho tiên gọi thầy đồ 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già bút nghiêng 
Thầy đồ 879
 

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

  Được phong 

Thầy đồ hưởng lộc phúc tiên 
Trời cho thầy được đến ngày ăn to 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Được ăn được nói đấy là trời cho 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Đường lên dãy núi phong linh cầu thần 
Lưu danh tiếng để muôn đời 
Ai trông cũng bảo thầy đồ đẹp trai 
Thanh danh tướng mạo đường đường 
Tâm thành tiên dậy từ bi đức hiền 
Mai đây ăn phúc lộc tiên 
Thầy không sợ thiệt những đường thầy tu 
Giang sơn tứ hải trời phù 
Phong lưu thầy hưởng đến bù công lao 
Văn minh lịch sự đón chào 
Nhờ ơn thánh chỉ được vào hoàng cung 
Thiên nhiên là phúc trời phù 
Xương xương tuyết tuyết phù phù 
Nổi cơn gió phép bốn bề nguy nga 
Một đoàn tiên nữ bay ra 
Trông lên thượng giới kinh tiên ngọc hoàng 
Chín tầng mây trắng hào quang 
Xanh xanh đỏ đỏ phép màu hiện ra 
Phép này trị kẻ gian tà
Ăn gian nói dối thầy đồ trừ luôn 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy không còn sợ kẻ nào chơi khăm 
Thầy vui thầy thích thầy cười 
Đẹp duyên đúng số thầy yêu bà hoàng 
Có tên trời gọi có người theo sau 
Có ai tin được duyên trời cho nghe 
Khai trương thánh ngự trên tòa 
Năm châu bốn biển qui về thủy cung 
Trời quang mây gió đưa về 
Có năm ông tượng đang nhìn ngắm trông 
Phương trời chính diện tây môn 
Có ông hoàng đế có bà thủy cung 
Dung nhan chính diện thủy bà 
Còn ông hoàng đế làm vua trên trời 
Thơ này biết gọi ai đây 
Tâm thành đi gọi thầy đồ đọc thơ 
Kinh môn quốc sắc phong quyền 
Quốc uy chính diện thầy đồ được phong 
Duyên trời đã định từ lâu 
Lương duyên thầy hưởng đến già dài lâu 
Đẹp duyên đúng số sánh đôi bà hoàng 
Đẹp quần đẹp áo thêm tươi 
Đẹp duyên đúng số bà cười nhe răng 
Thầy đồ vui thích nói rằng 
Đẹp ơi là đẹp bà cười thầy yêu 
Thầy đồ 878


 

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

Tiếng sấm 

Khen ai đi lễ đi cầu 
Trời cho bạc nén trời cho cây vàng 
Năm tầng bẩy đổ xanh xanh 
Trời cao lồng lộng chín tầng mây xanh 
Tâm thành phúc bảo trời cho 
Nhà ai có phúc thì trời cho nghe 
Duyên trời phúc phận từ đây 
Thần chim bói cá gọi thầy được nghe 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Đúng là trời định trời phù cho nghe 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được trời phù công danh 
Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương 
Tâm thành tiên dậy từ bi đức hiền 
Xanh xanh bẩy đỏ thầy ơi 
Từ bi đức thiện tám tầng mây cao 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tâm 
Ăn mày đổi kiếp được vào tu tiên 
Thần linh báo để thầy đồ 
Được quyền làm chủ vào giờ càn khôn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đúng là trời định trời cho trâu vàng 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Tiền duyên trời định kiếp này gặp nhau 
Ông tơ bà nguyệt vui mừng 
Xe duyên đúng số thầy đồ đẹp trai 
Đường đời hạnh phúc tương lai 
Mai đây con cháu đầy đàn 
Sinh sôi nẩy nở đẻ ra phép màu 
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng 
Trời mưa ra phép trời ban cho thầy 
Thầy đồ sướng quá mừng vui 
Được quyền làm chủ được quyền được nghe 
Mai đây tiên dậy thầy nghe 
Đúng duyên đúng số thầy nghe ra rồi 
Tùng tùng trống đánh vũ niên 
Tiên ông thử phép thầy nghe ra rồi 
Bao năm tu phép thành tài 
Bây giờ mới được thì trời cho nghe 
Tiên ông đứng ở trên mây 
 Bắc loa tiên gọi thầy đồ ở đâu 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Đẹp duyên đúng số con nghe ra rồi 
Mấy lần tiên gọi thầy đồ 
Như câm như điếc thầy cười không nghe 
Thần tài thần lộc đứng ngẩn tò te 
Tiên ông đang gọi bắc loa trên trời 
Ai mà nghe thấy thầy vui 
Đúng là thầy được thầy cười làm thơ 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Nghe thơ con đã biết rồi tiên cho 
Mấy lần tiên gọi con nghe 
Thành ra tiên gọi thần tài ở đâu 
Thần tài thần lộc đâu rồi 
Đúng là tiên thử thầy đồ được nghe 
Mai đây tiên dậy thầy đồ 
Được ăn được nói được nghe thấy rồi 
Tùng tùng trống đánh vũ niên 
Thử tài văn võ thử quan thầy đồ 
Thầy tu chính quả vuông tròn 
Được ăn được nói được con trâu vàng 
Trâu này chẳng phải trâu vàng 
Đúng nàng tiên nữ bà hoàng tiên cung 
Ai ơi đứng lại mà nghe 
Thơ bà tiên nữ ban cho thầy đồ 
Thầy đồ tu phúc thành tài 
Trời cho thầy được hưởng lộc phúc duyên trên trời 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Là năm mậu tuất chó mừng vẫy đuôi thầy mừng 
 Thầy đồ 877


 

 

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

Đêm trăng 

Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Đêm nằm oi bức có đêm chập chờn 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thần linh đã báo đến ngày được ăn 
Đêm qua thần báo nói rằng 
Đêm nằm không ngủ nhớ mong thầy vào 
Tương tư uốn khúc bệnh tình 
Thuốc nào trị nổi bệnh tình tương tư 
Người điên biết chữa cũng lành 
Để cho thử độc bệnh tình gặp nhau 
Cơn mê trông thấy người tình 
Để cho được gặp hai người yêu nhau 
Chỉ đâu mà buộc ngang trời 
Thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ 
Yêu nhau lăng gặp cùng nhau 
Đứng nhìn một tý đỡ buồn nhớ thương 
Trời ơi sao tôi tội nợ về đâu 
Để cho tôi nhớ tôi điên cả người 
Đường đời khúc dạ tương tư 
Ai làm tôi khổ ai làm tôi điên 
Bệnh này giải độc thương nhau 
Gần nhau một tý tương tư hết rồi 
Bệnh tình chữa mẹo thầy ơi 
Kim đâm vào thịt thì đau 
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau muôn đời 
Thầy đồ khéo tán bùi tai 
Đúng là như thế bệnh tình tương tư 
Từ nay cho đến mai sau 
Có chị em nào vấp phải tương tư 
Đến đây thầy đồ chữa mẹo tức thì khỏi ngay 
Tiên cho thầy được ăn nhiều 
Thầy đồ cứ thế mà làm không sai 
Thầy đồ cứ giã cả ngày cả đêm thầy cười 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Đẹp ơi là đẹp làm em yêu thầy 
Thầy vui thầy sướng thầy cười 
Thầy làm em sợ em tê tái lòng 
Hôm nay thầy nói chuyện vui 
Em nghe thầy nói em cười thầy vui 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Em yêu em nhớ em thương thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Tâm linh là phúc từ đường 
Họ mai chính diên thầy đồ có tên 
Long ly qui phượng trầu vào bát hương 
Thầy đồ hương khói đêm ngày 
Tâm thành phúc lộc từ bi đức hiền 
Đất linh là đất thành hoàng 
Thành hoàng bảo để thầy đồ có tâm 
Bao năm hương khói đêm ngày 
Đúng là trời định từ lâu được rồi 
Ăn to nói lớn là thầy 
Thành hoàng báo lộc ăn ngày ăn đêm 
Thiên nhiên phúc phận thầy đồ 
Trời cho cứ chén vào giờ càn khôn ăn dầy 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Tâm thành là phúc trời cho 
Được ăn cứ chén ăn ngày ăn đêm rồng phù 
Thầy đồ 876
Thứ Năm, 9 tháng 3, 2023

Tặng thầy 

Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Hôm nay trời phật thánh tiên 
Thầy đồ đi lễ vào giờ càn khôn 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được lộc trời ban cho 
Đường kim mũi chỉ thẳng dòng 
Ăn ngay ở thẳng thì trời phú cho 
Đời em sáng nắng chiều mưa 
Em còn vất vả tháng ngày trôi qua 
Mai đây em lớn lên rồi 
Tuổi xuân ngớ ngẩn chẳng còn nữa đâu 
Sang năm đến tuổi trăng tròn 
Ngày mai xẽ đến tuổi đời hai mươi 
Tháng ba là tháng ăn chơi 
Mang danh hai chữ cho đời thêm xuân 
Đường đi còn rộng còn dài 
Để em đứng ngắm tìm người em yêu 
Đường đi đã ngả về chiều 
Còn đâu mà đứng mà chờ đợi ai 
Ngày mai ra ngõ đứng nhìn 
Bao nhiêu người hẹn bao nhiêu người chờ 
Đêm nằm tỉnh giấc hay mơ 
Nằm trong số phận giấc mơ mộng vàng 
Thơ hay em gửi cho người 
Văn hay chữ đẹp là người tài ba 
Tình duyên là phúc tình người 
Để em đi chợ mua hoa tặng thầy 
Trông ra em đã thấy rồi 
Đứng nhìn em thầy thầy đồ gọi em 
Đêm qua em muốn sang nhà 
Định đi em nhớ thôi đành không đi 
Đi chơi hẳn rõ ban ngày 
Không ai để ý không ai chê cười 
Mai đây sống bạn tình đời 
Lên duyên hạnh phúc đường đời thẳng ngay 
Thương nhau thực sự muốn gần 
Để cho em nhớ em chờ ngày vui 
Từ ngày em nghỉ đến nay 
Lòng em cứ nghĩ bâng quơ mơ màng 
Làm sao em nghĩ đàng hoàng 
Nếu được như thế rõ ràng em vui 
Giờ đây giở tỉnh giở say 
Em đang chóng mặt biết đi đằng nào 
Trời ơi tôi tỉnh hay mê 
Say tình hạnh phúc đắm chìm người yêu 
Thôi đành đã bước chân đi 
Qua sông cũng lội qua đèo cũng sang 
Mai đây sang rõ như ngày 
Con đường độc đạo thẳng đường em đi lấy chồng 
Lấy ai em lấy thầy đồ còn lấy ai nữa
Thầy đồ 875
 
 

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

Công danh 

Thanh danh là phúc tâm vàng 
Thực lòng là tốt thực tình là ngay 
Ai mà biết được những ngày trời cho 
Sang năm đúng hẹn canh dần 
Ăn to nói lớn được ngày trời cho 
Mai đây sớm muộn đến giờ 
Biết ăn biết ở để người hiểu cho 
Tình người là chữ lương tâm 
Đường đi lên rốc nghoàn nghèo 
Đứng nhìn trở lại đường dài còn xa 
Tâm linh ta bị xóa nhòa 
Đao đầu buốt óc hóa ra thế này 
Trời ơi sao tôi khổ thế 
Tâm vàng là phúc tình người là duyên 
Trời cho hai chữ tâm vàng 
Chữ tâm chữ hiếu đứng đầu là hơn 
Ở đời lúc đỏ lúc đen 
Lương tâm bán hết cho phường bất nhân 
Sinh ra xa đọa cơ trời 
Làm người giữ lấy chữ tâm đi đầu 
Tâm linh đến cửa nhà trời 
Đi cầu trời phật thánh tiên 
Trời phù cho lộc thanh danh tâm vàng 
Mai đây thầy lấy được nàng 
Nàng về làm vợ làm thơ có tài 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Trời cho sung sướng đến ngày vinh hoa 
Quân hầu thầy tớ nằm mơ 
Thầy đồ nhìn thấy bà chúa đang cười 
Biết rằng số phận đổi thay 
Cũng không giữ được ông thầy đa thê 
Nay mai công việc bội bề 
Bà chúa lại hỏi thầy đồ nói luôn 
Nhân danh chức phận từng người 
Công ai việc ấy do tôi điều hành 
Duyên ai phận ấy khác nhau 
Bà chúa ý hợp tâm đầu 
Bà có trách nhiệm về khâu tiền tài 
Bà hai có chức có quyền 
Tổng kho bao quát đường đời no chung 
Còn bao gái đẹp trong nhà 
Thầy đồ quản lý thầy đồ cười vui 
Kẻ ăn người ở trong nhà 
Quyền cao chức trọng em nào chẳng mê 
Thầy đồ giữ lấy hiếu chung 
Thông minh chí tuệ hơn người tài ba 
Làm gì cũng nghĩ đứng đầu 
Tâm linh phúc đức là người có công 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Thầy nhìn hơi lệch nhếch môi thầy cười 
Các em khúc khích cười thầm 
Thầy đồ nhìn thấy các em cười đùa 
Thầy đồ hứng thú cười vui 
Bà chúa trông thấy bảo ngay thầy đồ 
Ông ơi khéo thế hay là ông quên 
Chơi vui cho đỡ cơn thèm 
Bà quên ngày hẹn đúng ngày cóc phụn 
Ngày hai ba bữa quên rồi 
Con cóc nó gọi đến ngày trời mưa 
Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
Thầy còn quản lý một bồ gái tơ 
Ăn thì không hết bỏ thì ngẩn ngơ 
Thầy đồ tiếc quá của trời 
Đụng vào một tý thì bở hơi tai 
Bỏ thì rất tiếc của trời ai cho 
Hay ho mượn bút thầy đồ 
Vẽ con ngáo ộp dọa thầy cho vui 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy luồn đằng trước nói cười đằng sau 
Hôm nay trời đẹp thầy ơi 
Đúng ngày đúng tháng vào giờ càn khôn 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Ăn năm ăn bẩy ăn ngày ăn đêm 
Mai đây lộc vẫn còn nhiều 
Thầy ăn chẳng hết thầy cười gọi em 
Thầy đồ 874