Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

                                                                 Thật giả 

Việc đời tưởng thế là xong 
Còn như nhiễu sự có công lâu dài 
Đường đi vẫn rộng thênh thang 
Đi tìm thầy bói xem ra thế nào 
Ở đời nhiễu sự quanh năm 
Đợi ngày thánh định bảo cho ngày rằm 
Hôm nay ngày rộng tháng dài 
Đúng như thánh báo đến rằm mà xem 
Xem cho đúng hẹn đúng giờ 
Gặp ông thầy bói không mù mà xem 
Ông thầy nói đúng không sai 
Thầy trông thầy tưởng ông này từ bi 
Thân em bé nhỏ tý ti 
Thầy trông một tý thầy cười gọi luôn 
Ông thì tinh tướng nhà trời 
Sinh vào giờ tý đẻ ra giờ dần 
Năm nay số đỏ như son 
Có chim đến chúc có người cho yêu 
Mai sau thắng đậm ăn nhiều 
Thành tâm đi lễ thì trời phú cho 
Mấy lần tính quẩn tính quanh 
Bùa yêu ăn phải duyên do tại mình 
Trời cho có mắt thông minh 
Còn hơn cú vọ nhìn xa nhìn gần 
Đông tây nam bắc tứ mùa 
Ngày mai thánh báo ra đình thắp hương 
Đường đi đã sáng tâm thành 
Chọn giờ mà lễ đến ngày tốt tươi 
Tâm linh là phúc từ đường 
Đi cầu đi lễ đức thánh thành hoàng phù cho 
Phen này gió thổi bốc to 
Tháng tám cúng gà cúng cả đĩa xôi 
Ngày mai ngũ mã triều tiền 
Bát ngư tương ngộ mã đáo thành công 
Thần tài thần phúc bao nhiêu 
Chị em đã có đủ điều hiến dâng 
Nay mai một lũ đến nhà 
Đầy nhà đầy của nhiều người đến xem 
Việc này nhiễu sự lắm phen 
Ông ơi ông đói ông thèm 
Của nhà ông bỏ của người ông vơ 
Thơ này thánh báo xem hay 
Đọc đi cho đủ thiếu gì gọi ai 
Mai đây nghe gọi tiếng gần 
Trông ra chẳng thấy chẳng nhìn thấy ai 
Chập chờn như lũ ma chơi 
Vừa nghe tiếng gọi lại đi đằng nào 
Lớp này khéo tránh thì hay 
Nếu không biết lựa ra ngay sẫm sờ 
Thầy đồ 102


Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

                             Đũa có đôi 


Thơ này thánh gọi đến ai 
Chủ nhân có tiếng người tài có tên 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Đứng im ta ngắm nhìn người qua sông 
Sông sâu vừa rộng vừa dài 
Có bà thủy đế bắc cầu ngang sông 
Trông lên ngắm cảnh thương tình 
Bao nhiêu phúc lộc vẫn còn chờ ai 
Thơ này thánh gọi đến ai 
Khen bà thủy đế đưa người qua sông 
Đến đây ngắm cảnh trời mây 
Tình chung nước tình người em thương 
Trông xa nước chảy lững lờ 
Con thuyền xuôi ngược vẫn chờ người qua 
Đêm nay trăng sáng sao mờ 
Đợi người chi kỷ chờ người em yêu 
Ngâm thơ thấy bóng trăng cười 
Thấy đôi chim nhạn bay về phương nam 
Mai đây sáng tỏ mây thành 
Nhờ ơn tổ phụ đưa đường hồi gia 
Tiên chi đứng đón vẫy chào 
Mừng cho con cháu bay về họ mai 
Thơ đường chính diên làm lên 
Tông chi là phúc đường đi còn dài 
Mai đây rạng rỡ nhân tài 
Tìm người nhân đức đủ tài làm lên 
Văn nhân nho sĩ nhân tài 
Quyền cao chức trọng là người ăn to 
Thơ vui thánh đố nhân tài 
Học đi cho thuộc được rồi mà ngâm 
Thương ai ngắm cảnh mây trời 
Nhờ bà thủy đế bắc cầu ngang sông 
Thơ này thánh gọi đến ai 
Bao nhiêu phúc lộc còn dài 
Khen bà thủy đế đưa người qua sông 
Đến đây em vẫn đón chờ 
Tình chung non nước tình người em thương 
Trông xa nước chảy bèo trôi 
Ai thương ai nhớ ai cười kệ ai 
Đêm nay là trắng ba đêm 
Em ngôi em nghĩ có đêm không nằm 
Thương tình chẳng muốn nói ra 
Sau này được nhờ phúc tổ đôi chim bay về 
Trời sinh hóa thiện báo về 
Sau này cứ thế mà mừng ăn to 
Khôn ngoan là phúc trời cho 
Trời ban thánh phú thánh cho mà mừng 
Ăn mau chóng lớn lên rồi 
Tổ tiên phúc hậu từ đường họ mai 
 Ngày mai kế tử là người có công 
Ăn mày cửa trời cửa phật cửa tiên 
Trời phù mâm vàng bát ngọc đũa ngà đủ đôi 
Xem ra mà nghĩ đúng rồi 
Được ăn được nói được người ta khen 
Đủ điều bát ngọc mâm vàng 
Đủ đôi đũa ngà trời cho 
Thầy đồ 101

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

                                                                       Lợn béo 


Giờ thìn Thánh bảo xem hay 
Đọc đi mà đợi xem ra mà chờ 
Đường đời trời phú cho giờ 
Mình thân tuổi ngọ đến giờ hoàng hôn 
Xem đi mà đọc cho ra 
Sinh vào giờ tý đẻ ra giờ dần 
Yêu đời hạnh phúc trăm năm 
Ai sung ai sướng ai cười mừng cho 
Thơ này Thánh bảo mà xem 
Để cho ai đọc ai xem mà cười 
Người ta có số cả rồi 
Không may mà gặp những người lẳng lơ 
Người hiền phúc hậu từ bi 
Ai trông cũng dễ ai cười cùng vui 
Chuyện đời nói để cho hay 
Cho người không biết cho người trực tinh 
Nam nhi đứng ở đầu đình 
Đợi ngày Thánh gọi chờ giờ buổi trưa 
Làm lên có số tướng người 
Không xin mà được không cầu trời cho 
Thong dong ta đứng giữa đồng 
Chim trời đến gọi lộc trời ban cho 
Tâm linh phú quí là người đại nhân 
Mai đây phúc lộc đầy đường 
Trọn ngày đi đón bà ba vui cười 
Vinh hoa phú quí hơn người 
Đường đời là phúc duyên trời phù cho 
Mai đây trưa ăn đã đứng đã no 
Trưa đi chỗ lội đã rò sâu nông 
 Đời em trăng khuyết rồi trăng lại tròn 
Lương duyên phúc phận nhờ trời 
Cây cao bóng cả bóng người thương em 
Trời xanh theo gió đón chào 
Long Thần thịnh vượng đón bà vào cung 
Ngày mai đắc phúc tương phùng 
Sinh ra biển ngọc sinh ra núi vàng 
Tâm thành phú quí đi lên 
Trời sinh hiếm có ra cây ngô đồng 
Sinh thời trời hóa trời phù 
Mâm vàng bát ngọc đũa ngà một đôi 
Lẩy ra lá ngọc cành vàng 
Tương gừng muối ớt xin đừng quên em 
Cây lâm dâm lại lẩy mầm 
Cây bao nhiêu lá càng nhiều phúc to 
Bao năm em đợi em chờ 
Để cho trời phú trời cho em cười 
Từ nay cho đến tháng mười 
Chờ con lợn béo quay về hồi cung 
Năm lần bẩy lượt không về 
Để cho thánh báo chịu thua mới về 
Cha con chúng nó tiếng cười 
Bảo nhau chúc tụng đường đời đắng cay 
Tiền nhiều bạc mệnh chua cay 
Nào ai thăm hỏi đến ngày hẩm hưu 
Mai đây đá chó quang mèo 
Cơn điên tức giận hết thời làm ăn 
Từ nay cho đến về sau 
Ông nhìn ông tức ông không bò về 
Sự đời ông chán ông chê 
Cho đời lặng lẽ cho dê đầu đàn 
Tư do tứ khoái tứ tinh 
Làm thân trâu ngựa cho đời sướng vui 
Tha phương cầu thực ngậm ngùi 
Thương gì cho nó tiếc gi tủi thân 
Thầy đồ 100