Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

Mồm to 

Dương gian mấy kẻ ai bằng 
Hỏi thầy mấy vợ thầy còn ngồi đây 
Hôm nay thầy nói rõ rằng 
Có duyên có số nhiều em mê thầy 
Nói ra thực sự thơ hay 
Lời thơ khuyên nhủ lời thơ yêu đời 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Tài ba văn học thầy ngồi ngâm thơ 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ yêu gái thầy cười có duyên 
Ra đường thấy gái nhìn theo 
Trông thầy tráng kiện nụ cười có duyên 
Ngâm thơ thầy hé nụ cười 
Trông thầy đẹp lão thầy cười mồm to 
Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
Thầy ăn thầy nói thầy mời các em 
Ra đây thầy bảo em này 
Nghe thơ thầy đọc ngâm thơ em cười 
Hôm nay ra ngõ gặp may 
Em nào thích thú thầy mời đi chơi 
Đi chơi đến cửa ngọ môn 
Làm mưa làm gió mấy hôm lại về 
Thầy về đến gốc cây đề 
Gặp vợ vợ hỏi thầy về làm chi 
Thầy về đem của đây này 
Thương vợ chịu khó vợ cười hỏi luôn 
Của gì của gấm của ghê 
Của ăn có được hay là của thiu 
Của này đáng giá ngàn vàng 
Ăn vào mát ruột bà cười cả đêm 
Thơ hay em gửi thầy đồ 
Thầy đi chơi gái thầy vờ làm thinh 
Hôm nay vợ hỏi thầy cười 
Làm sao vợ hỏi thầy cười như điên 
Mấy hôm thầy vắng không nhà 
Thầy đi vợ gọi thầy cười không nghe 
Bà vợ đứng ngẩn tò te 
Làm sao vợ hỏi thầy không nói gì 
Từ nay cho đến về sau 
Của nhà thầy bỏ thầy ham của người 
Của nhà để mốc lên men 
Thấy thầy chịu khó sua tay thầy cười 
Thầy đồ 505 


 

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

Vui đùa 

Thơ vui thơ đố thơ đùa 
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Ra thơ lãng mạn chêu đùa 
Thử tài văn võ thử tài quan tham 
Một hôm trời nắng trang trang 
Xuân hương ưỡn ẹo đi ra đi vào 
Ngoài hiên treo bảng kén chồng 
Thầy đồ trông thấy thầy lăn ra cười 
Xuân hương đứng ở trong nhà 
Nhìn ra ngoài ngõ tưởng là quan tham 
Thầy đồ trông thấy xuân hương 
Trông nàng đẹp thật thầy không muốn về 
Xuân hương ra ngõ chào thầy 
Xin mời quí khách quan tham vào nhà 
Thầy đồ đứng ngẩn tò te 
Trông nàng đẹp gái nàng cười có duyên 
Thầy đồ đứng dậy cười vui 
Để tôi giới thiệu là quan thầy đồ 
Văn chương nho nhã thầy đồ 
Nhà nho văn học nhà thơ có tài 
Văn chương có một không hai 
Xuân hương nghe nói thầy đồ giỏi giang 
Hôm nay mới thực gặp thầy 
Trông thầy đẹp lão tướng thầy là quan 
Xuân hương thích chí cười thầm 
Tưởng rằng hôm nọ quan tham đến nhà 
Thầy đồ nghe nói làm quan 
Từ bi đức độ làm quan giúp người 
Phong lưu phú quý hơn người 
Thanh dang có tiếng từ bi đức hiền 
Nhân dân yêu mến thầy đồ 
Chị em thiếu thốn nhờ thầy giúp cho 
Đường đời hạnh phúc tương lai 
Chị em nhỡ bước tương lai nhờ thầy 
Tiếng đồ khắp cả đó đây 
Nhà thơ gái điếm lại khen thầy đồ 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ lãng mạn thơ hồ xuân hương 
Ra thơ chữ méo chữ tròn 
Đố thầy đoán được mấy con lái xề 
Thầy đồ lúc lắc cười thầm 
Có đôi trai gái đang đè lên nhau 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Thầy đồ hỏi lạ xuân hương 
Nàng còn đố nữa hay thôi 
Để thầy đối được lên đôi ông bà 
Xuân hương thích chí cười thầm 
Thầy đồ đẹp lão thầy cười có duyên 
Phong lưu phú quý thầy đồ 
Xuân hương gái đẹp thầy đồ đẹp trai 
Thầy đồ chơi xỏ xuân hương 
Ra thơ chữ méo chữ tròn 
Có đôi trai gái đang đè ôm nhau 
Thầy đồ giảng được thơ hồ xuân hương 
Tài ba đồn khắp đó đây 
Xuân hương chịu chết chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ 504 


 

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Là thầy 

Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ lãng mạn thơ hồ xuân hương 
Hôm nay thầy gặp xuân hương 
Thử tài văn võ thử tài thơ hay 
Thơ hay gái đẹp thầy đồ 
Đối nhau chan chát thơ hồ xuân hương 
Thầy đồ thắng chí cười thầm 
Xuân hương chơi sỏ thầy đồ chơi khăm 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Chơi vui thầy thả con chim vào lồng 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Biết rằng thế bí chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ hỏi lại xuân hương 
Em còn đố nữa hay thôi để thầy 
Giảng được lên đôi vợ chồng 
Từ nay cho đến về sau 
Xuân hương vui vẻ bắt tay thầy đồ 
Thầy đồ vui thích đẹp duyên 
Vừa đôi phải lứa thi tài ngang nhau 
Mai đây chung sức chung lòng 
Xuân hương hớn hở vui chung một nhà 
Đường đời hạnh phúc là tiên 
Không hẹn mà gặp trời phù từ lâu 
Lương duyên trời bắc nhịp cầu 
Trai tài gái sắc gặp nhau cườì khì 


Xuân hương gái đẹp chêu thầy 
Nhà thơ lãng mạn thơ hồ xuân hương 
Thơ hay em đố thầy đồ 
Thầy đi uống rượu lạc vào ao tiên 
Ao này cấm chỉ ai vào 
Thầy say không tỉnh vẫn còn lơ mơ 
Xuân hương trông thấy cười thầm 
Thầy đi ưỡn ẹo thầy say thầy cười 
Thầy say lúc tỉnh lúc mê 
Xuân hương trông thấy thầy cười ngả nghiêng 
Hôm nay em gặp thầy đây 
Hỏi thầy mấy chữ đố thầy mấy câu 
Thân em trắng ngọc trắng ngà 
Thầy trông đã thích thầy cười có dâu 
Ngày mai tắm nước ao tù 
Đố thầy bảo được thằng cu nó về 
Thằng cu khoái tình nặn hụp chơi vui 
Nó đâm nó sướng nó cười 
Đố thầy giảng được bài này chơi khăm 
Thầy đồ trông thấy mỉm cười 
Xuân hương lại hỏi thầy cười gì em 
Thầy đồ trông thấy xua tay 
Thầy chỉ đúng chỗ thằng cu chơi đùa 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Thầy đồ bảo được thằng cu nó về 
Thầy đồ 503 
 

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

Thơ tiên 

Tin vui mừng khắp trong nhà 
Mừng ra ngoài ngõ người ta biết rồi 
Thầy đồ thắng thế ăn to 
Biết rằng thế bí nước cờ ông thua 
Năm nay chiếu mệnh trâu vàng 
Thần linh bát đảo chiếu vào trong tim 
Bệnh này quái ác thế này 
Thơ đâu mà giỏi để cha đau đầu 
Từ ngày cha nhận được thơ 
Tin vui cũng có tin buồn bỏ qua 
Cha đây cũng nghĩ ra rồi 
Đường về cha định cuối năm cha về 
Đúng ngày cha hẹn cuối năm 
Vào ngày hai mốt tháng năm cha về 
Đường đời phúc lộc có duyên 
Để cho ông cháu đi về thăm quê 
Lương chi cao đường tộc họ nhà đinh 
Thân linh báo ứng thần tài cười chê 
Long thần khiển trách ông già 
Làm sao đất tổ tại thành thăng long 
Nam phương ngự đế đang chờ 
Ra hình bóng dáng mời ông không về 
Chiếu xa rồi lại chiếu gần 
Tâm thành phúc bảo cho nhà họ đinh 
Còn cây xanh lá còn thằng 
Họ đinh còn duyên nhờ phúc thầy đồ 
Tâm thành phúc bảo thầy đồ 
Cứu cho lương y kiên tự phụ mẫu 
Long mạch còn dài kế phụ tử tôn 
Năm nay chiếu chỉ trâu vàng 
Ông già còn sức về hưu 
Ở đời lúc sướng lúc vui ông về 
Đoàn tụ gia đình vui hơn 
Nhìn con nhìn cháu ông cười vui hơn 
Ông vui ông thích chan hòa 
Tình thân máu mủ thật là thương ông 
Mười năm biến cố lưu vong 
Lập lên cơ nghiệp giàu sang ông cười 
Mai đây rồi ông cũng hiểu ra ngay 
Tại ông không về là sai 
Thần linh dun dủi thầy đồ 
Cứu nhân độ thế đấy là trời cho 
Hôm nay mưu tả đường đời 
Là duyên phúc phận thầy đồ có công 
Công thành phúc đến trời cho 
Tự nhiên mà hưởng lộc trời đem cho 
Tâm thành nhờ cái quạt mo 
Phú ông đánh đổi đem cho thầy đồ 
Thầy đồ thích chí cười luôn 
Của tiên để lại cho thầy thầy ơi 
Mai đây con cháu còn nhiều 
Thầy nhìn thầy thích bà ba yêu thầy 
Ở đời thầy sướng thầy cười 
Tình vui khoái lạc nhất thời thầy ơi 
Mai đây thầy thích thầy cười 
Thầy vui khoái lạc nhiều em yêu thầy 
Thầy đồ 502


 

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021

Thầy yêu  

Thương cha con có phận nhờ 
Tấm lòng hiếu thảo của con cha cười 
Tâm linh phúc tổ tại gia 
Tâm thành chí hiếu mới là đạo con 
Bao năm con sống ai hoài 
Không nơi nương tựa không ai đoái hoài 
Đường đời duyên số không may 
Nào ai có biết cho con ngậm ngùi 
Đêm nằm không ngủ trời mưa 
Đêm đông gió lạnh Thương tình nhớ con 
Mười năm dĩ vãng qua đi 
Một mình thui thủi biết nhờ cậy ai 
Đường đời lắm lúc khổ đau 
Tiền thì không có lấy gì mà tiêu 
Đang đêm con nghĩ tiêu điều 
Dủi do số phận thì trời phù cho 
Đương nhiên thần báo duyên trời 
Tự đâu đưa đến gặp người tâm 
Trời thương thánh độ cho người 
Được gặp anh Thuận thầy đồ cưu mang 
Tận tình giúp đỡ đủ điều 
Đấy là phúc phận đấy là trời cho 
Từ nay trước lạ sau quen 
Thương nhau quấn quýt đêm ngày cười vui 
Thần linh cho đến thần tài 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Tâm thành phú quí trời cho 
Bao nhiêu phúc lộc bao nhiêu tiền vàng 
Ở trong dãy núi nhìn sang 
Mà thần giữ của để dâng bà hoàng 
Mai đây thần báo ông về 
Về hưu đến cửa tây môn mà nhìn 
Long thần hổ báo cho hay 
Khuyên ông giữ lấy những lời từ bi 
Mai sau con cháu kế phụng đường dài 
Tâm linh là phúc đường đời là duyên 
Thơ hay phúc tặn trân trời 
Đúng là số phân bà hoàng trời cho 
Duyên trời cá nước duyên ưa 
Chim bay cá lượn lên thơ mộng vàng 
Xa trông tiếng gió ai nghe 
Vi vu gió thổi tiếng người thần tiên 
Trông lên dãy núi non bồng 
Có đôi chim phượng có thầy đường tăng 
Thơ hay thánh báo thầy đồ 
Ăn no vác nặng đến giờ càn khôn 
Xem đi mà đọc mà nhìn 
Để cho bà chúa đứng nhìn mà xem 
Đúng tên ông chủ bà hoàng 
Đúng bà đẹp gái bà cười có duyên 
Mai sau thánh báo từng người 
Có tên có tuổi là người họ mai 
Quy tâm phụng dưỡng bà hoàng 
Ai nhìn bà đẹp bà cười thông minh 
Thơ hay mộng đẹp bà cười 
Thầy đồ hóa hỉnh thầy yêu bà rồi 
Thầy đồ 501
  

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Đón thầy 

Ai đưa ai đón thầy vào 
Thầy đi chơi mát lạc vào cung tiên 
Trông xa ngự uyển vườn đào 
Ai đưa ai đón thầy vào cung tiên 
Nơi đây là chốn bồng lai 
Có ông tượng đá thấy thầy đường tăng 
Bên kia núi ngọc sông vàng 
Tiên ông đứng gọi thầy đồ lên đây 
Thầy đồ tay bắt mặt mừng 
Tiên ông vui vẻ hỏi luôn thầy đồ 
Từ ngày phụng sự tiên ông 
Thầy đồ được biết tiên ông vui mừng 
Mấy năm vui vẻ thầy mừng 
Tu nhân tích đức mười phân vẹn mười 
Tiên ông hớn hở vui mừng 
Thầy tu đắc đạo được vào bồng lai 
Non xanh nước biếc trân trời 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu có tên 
Đường đường chính chính công minh 
Tiên ông báo để thầy đồ an tâm 
Từ nay cho đến về sau 
Duyên trời đã định từ lâu được rồi 
Bao năm vất vả gian nan 
Thần tiên núi ngọc báo cho thầy đồ 
Đường đi còn rộng còn dài 
Yên tâm chờ đợi đến ngày được ăn 
Sang năm giáp ngọ thầy ơi 
Thầy vui thầy thích thầy cười yêu em 
Đang xuân tuổi độ trăng tròn 
Có em ngớ ngẩn lại còn ngây thơ 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Dại gì thầy bỏ dại gì thầy quên 
Thầy đồ 500 

 

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

Tiên chi 

Thơ hay yêu thích em rồi 
Em đi ra chợ thầy nhìn theo em 
Cành đào lá liễu phất phơ 
Không hẹn mà gặp phất phơ thầy cười 
Yêu em má nóm đồng tiền 
Trông em đẹp gái em cười có duyên 
Thầy đồ trông thấy thầy mê 
Thầy nhìn em đẹp thầy không muốn về 
Lấy em làm vợ thầy yêu 
Tương lại hạnh phúc thầy chiều thương em 
Thương em cho đến bạc đầu 
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng 
Số em là số đẹp duyên 
Thầy trông đã thích em cười thầy mê 
Mai đây hạnh phúc chan hòa 
Thầy đồ đi lễ xin trời chữ tâm 
Anh linh đức tổ cao sang 
Tông chi tộc họ có nhà họ mai 
Tâm thành phúc bảo trời cho 
Tâm linh phú quí trời phù có công 
Mai đây tiên dậy làm thơ 
Phong lưu phú quí cháu con đầy nhà 
Trời cho phúc bảo họ mai 
Duyên trời đưa đến làm năm quí mùi 
Tiên chi là thánh gọi cho 
Của ăn ngăn để để dành cho con 
Tên ai chính diện tên thầy 
Nhà nho văn học thầy đồ đẹp trai 
Đường đời hai chữ giàu sang 
Thầy nhìn gái đẹp nhiều em mê thầy 
Thầy đồ diễm phúc đa thê 
Nhiều em đi chợ theo không thầy về 
Thầy đồ 499
 

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

Thầy ơi  

Mai đây ai hỏi đừng cười 
Tình diêng chốn cũ bạn đời trăm năm 
Khen ai khéo tạc ra mày 
Ai sui ai khiến cho mày đến đây 
Đời mày tao biết từ lâu 
Màu tu lộn kiếp mấy lần trời cho 
Ăn lông ở nỗ nằm chờ 
Thần tiên cho gọi đổi thay cho mày 
Được ăn phải đợi đến ngày 
Đừng vui quá chén quên người giúp cho 
Mai sau đắc chí cười thầm 
Tu nhân tiên gọi thần cho được nhiều 
Từ nay cho đến về sau 
Có công tiên báo thầy đồ an tâm 
Bao năm súc tép nuôi cò 
Thầy ham gái đẹp nụ cười có duyên 
Mai đây có phúc có phần 
Đi đâu mà thiệt gặp người tài ba 
Duyên trời phúc lộc trời cho 
Gặp may ăn lộc trời cho ăn đều 
Mây che rắn phủ chuột cười 
Ăn theo lộc rắn tiên cười gọi cho 
Ngày xưa lỗi lạc ngăn bờ 
Sông ngâu núi ngọc bên kia sông vàng 
Bây giờ rắn nghĩ ra rồi 
Rắn thờ núi ngọc rắn thờ tiên ông 
May ra ăn phúc thần tài 
Tiên ông nghe thấy gọi ngay rắn thần 
Năm nay ai gọi cho về 
Rắn không hối cải thần nào gọi cho 
Thần rắn lại nói rằng là 
Thần tài cứ bảo đi về cho vui 
Tiên ông chỉ mặt nói ngay 
Đường làm như thế lại gây oán thù 
Tiên ông tức giận nói ngay 
Thần tài láo xược gọi cho rắn về 
Tiên ông tức giận điên người 
Thần tài trái lệnh tiên ông coi thường 
Từ nay cho đến về sau 
Tiên ông ra lệnh cấm ngay thần tài 
Làm quan thỉ ở cho ngay 
Làm gương cho rắn sau này đừng kêu 
Bao giờ có lệnh tiên ông 
Được quyền cho phép rắn thầy đổi thay 
Bây giờ thần rắn thần tài 
Hai thằng quấy nhiễu chêu đừa chị em 
Lộng hành chức trọng quyền cao 
Tiên ông cho phép thầy đồ 
Chỉ tay bấm độn cơn mưa phép mầu 
Phép này chỉ kẻ gian tham 
Con đang ngấp ngó chưa chừa được đâu 
Thầy đồ có chúc có quyền 
Ăn to nói lớn nhiều em theo thầy 
Tiên ông cho phép thầy đồ 
Chỉ tay bấm độn cơn mưa phép mầu 
Phép này trị kẻ gian tham 
Còn đang ngấp ngó không chưa được đâu 
Thầy đồ có chức có quyền 
Kim ngân ngọc phản chỉ đường tuyết quang 
Đường đường chính chính công minh 
Thần phù thầy được gian tham loại trừ 
Thầy đồ 498  

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Đường tu 

Trời sinh ra vị anh tài 
Tướng tinh mặt mũi khôn ngô đức hiền 
Trông trời trông đất trông mây 
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm 
Trông cho chân cứng đá mềm 
Trông nàng tiên nữ giáng trần mà yêu 
Trên trời dưới đất đổi thay 
Đố ai biết được bài này mới sinh 
Mai đây sóng nước vô tình 
Trông thì như nước đông vào tan ra 
Thông manh có mắt như mù 
Chữ tâm đẻ trước chữ mù đẻ sau 
Trời sinh ra lũ ăn mày 
Trông như quỉ sứ lũ này ăn chơi 
Tiếng tăm khắp bốn vùng trời 
Đứa thì nhăn nhó đứa thì cười vui 
Đứa thì liếc mắt cười thầm 
Tiếng đồn thiên hạ đến đây mà nhìn 
Trời ơi tôi sướng thế này 
Tôi nuôi một lũ ăn mày trời cho 
Công tôi bắt tém nuôi cò 
Nếu không nuôi nổi nằm co một mình 
Bây giờ tìm kế sinh nhai 
Trời thương thánh bảo mà đi tìm đường 
Trông lên thẳng cánh có bay 
Đường vào dãy núi năm nào mơ tiên 
Đúng rồi dãy núi mơ tiên 
Trông sang núi ngọc bên kia sông vàng 
Của trời như nước của đầy như kho 
Công tôi bắt tép nuôi cò 
Bây giờ tôi lại hối tâm buốn cười 
Nghĩ đi nghĩ lại quẩn quanh 
Trời đâu có phụ những người có tâm 
Mai đây tôi đã được rồi 
Ai khen cũng được ai chê cũng cười 
Trời cho có mắt có tai 
Trời thương trời phú cho tôi hơn người 
Đố ai đoán được bài này 
Từ đâu mà có đến ngày trời cho 
Công cha như núi thái sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con 
Đường đời ai dậy mà hay 
Học đi mà ngẫm xin trời chữ tâm 
Khôn ngoan một lũ ăn mày 
Được ăn được nói được người nuôi ăn 
Lòng trời thử thách những người có tâm 
Mai sau có phúc tâm thành 
Khen ai ăn ở hiền hòa 
Có trên có dưới mới là đạo tâm 
Trời phù thánh bảo cho hay 
Có duyên có nợ có vay có đòi 
Mai sau phúc lộc trời cho 
Ai mà tu được trời phù có công ăn dầy 
Thầy đồ 497


 

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

Tâm vàng 

Làm người chí nguyện tâm vàng 
Thông minh chí tuệ là người thần tiên 
Trời phù thánh bảo tự nhiên 
Tâm vàng là quý người vàng là hay 
Thiên thu tại chốn thiên đình 
Ai tu mà được mới là thần tiên 
Thiên thu tại chốn nhà trời 
Có tên có tuổi thì trời phú cho 
Thiên nhiên phú quí là người 
Ai trông thì thích ai nhìn thì yêu 
Lưu danh tiếng để hơn người 
Ai mà ghen tỵ để đời cười chê 
Mai đây mới thấy người vàng 
Làm lên cơ nghiệp là người vẻ vang 
Uy danh chức phận rõ rằng 
Quyền cao uy tín mọi người mến yêu 
Ở đời có đức có tâm 
Tài ba quí mến mọi người thương nhau 
khen ai ăn ở biết điều 
Ai mà ăn ngay ở thẳng mới là 
Thiện duyên kiếp trước trời phù 
Công danh lưu để tiếng thơm muôn đời 
Nay mai có chức có quyền 
Công danh uy tín nhiều em theo thầy 
Thằng bờm đứa ngốc ghen nhau 
Lập mưu đa kế đánh nghen lại cười 
Khôn ngoan đi hỏi thầy đồ 
Thầy đứng đằng trước thầy nhìn đằng sau 
Thằng bờm đứa ngốc cười khì 
Thầy đồ nhìn thấy thầy cười chỉ tay 
Mai sau thầy hỏi các em 
Em nào thích thú đi theo thầy đồ 
Các em vui thích cười to 
Xin thầy cứ để các em theo thầy 
Thằng bờm nói dại nói ngu 
Nó không biết chữ bám giai đua đòi 
Ngu xi là ngốc thằng bờm 
Còn hay ra vẻ lại đòi quyền trên 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Thằng bờm mất chức mất quyền gọi em 
Bây giờ nó chẳng còn gì 
Thôi đành chịu chết chịu thua thầy đồ 
Sang năm giáp ngọ thầy ơi 
Thằng bờm quay lại xin thầy cho theo 
Bây giờ thầy nghĩ thế nào 
Thầy thương cũng giở thầy buồn cho theo 
Mai đây ra hạn thằng bờm 
Làm tôi làm tớ thì thầy cho theo 
Về đây ăn thật nói thà 
Ăn gian nói dối thì mày cút đi 
Hôm nay thần báo cho hay 
Cải tà qui chính thẳng ngay theo thầy 
Thầy đồ 496 


 

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

Chuột cười 

Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Gặp năm con ngựa đón ông canh dần 
Sinh thời có phận công danh 
Đại nhân phú quý công thành núi cao 
Uy linh chức phận nhờ trời 
Sinh vào năm tý sáu mươi chuột cười 
Nói hay thơ vẫn đón chào 
Tìm người mà gọi tìm người mà yêu 
Thơ hay mới thật là thơ 
Thương nhau cho đến chờ ngày lên duyên 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Người khôn của khó tìm đâu thấy người 
Trăm năm trọn mãi tìm người 
Ở trong khe núi chuột cười bò ra 
Nhìn trời nhìn đất bao la 
Sông hương núi ngự sông dài núi cao 
Năm nay thánh báo canh dần 
Năm ông hổ báo đi tìm nhà thơ 
Ngày mai người đón người chờ 
Cuối năm quí tỵ nhà thơ vui mừng 
Thơ hay đối thủ thầy đồ 
Gọi thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Thơ hay châm điếm thầy đồ 
Thử tài thử sức vật nhau mà cười 
Ngày mai thử sức xem chơi 
Xuân hương là bậc nhân tài có duyên 
Thầy đồ trông thấy gọi luôn 
Xem thơ đọ sức thơ hồ xuân hương 
Thơ hay lộn lại ba vòng 
Nhà thơ gái điếm trêu đùa các quan 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà thơ văn học thầy đồ tiếng tăm 
Giang tay sờ mó mân mê 
Nửa yêu nửa thích thơ hồ xuân hương 
Thầy đồ chép miệng nói rằng 
Ăn thì không được thích thì chọi ngay 
Xuân hương khúc khích cười thầm 
Thử luôn lần nữa thầy đồ đoán xem 
Ngày mai tắm nước ao tù 
Đố thầy bảo được thằng cu nó về 
Thằng cu lặn hụp chơi vui 
Đang chơi nó thích đang cười chơi khăm 
Hôm nay em đố thầy đồ 
Nếu thầy giảng được em thời biếu không 
Đồng tiền mấy lỗ không quai  
Thầy xem lỗ thủng không quai chỗ nào 
Thầy trông đã thích thầy cười 
Đứng là nó vẹt không tai không mồm 
Xuân hương lại nói rằng là 
Thầy đồ đầu trọc chui vào mà xem 
Thần dùa áo ộp nhìn ra 
Nhìn thấy đầu trọc chui ra chui vào 
Thơ hay mới gọi là thơ 
Xuân hương chơi xỏ thầy đồ chơi khăm 
Đối nhau chan chát chẳng vừa 
Thầy đồ chơi xỏ thả chim vào lồng 
Xuân hương đỏ mặt cười suông 
Hôm nay em chịu em thua thầy đồ 
Thầy đồ 495  

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Lên tiên 

Đường đi thầy đã đến rồi 
Sông sâu biển rộng sông dài thầy ơi 
Năm nay thánh đế chỉ vào 
Có tên có tuổi đi vào động tiên 
Thần phù núi ngọc núi tiên 
Thầy đồ đứng ngắm có tên thầy cười 
Lương duyên phúc lộc trời cho 
Ăn ngay ở thẳng có tâm trời phù 
Đường đường chính chính công minh 
Từ tâm phật báo phúc thành từ bi 
Sang năm giáp ngọ thầy ơi 
Thầy lễ chính quả mâm xôi con gà 
Tâm thành phúc lộc hương hoa 
Kim ngân báu vật trầu cau ngàn vàng 
Thầy đồ đệ lễ dâng lên 
Vào chùa lễ phật tâm linh phật cười 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn mày cửa phật cửa tiên nhà trời 
Tâm quy phúc lộc trời cho 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Trầm trầm đàn nhũ dâng lên 
Khói hương nghi ngút dâng lên phật đài 
Mười phương phật chín phương trời 
Tâm thành phật ngự trên tòa hoa sen 
Bao năm đi lễ tâm thành 
Thầy đi đúng hướng thầy vào đến nơi 
Đường đi còn rộng còn dài 
Thần linh báo để thầy đồ an tâm 
Thầy đồ 494


 

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Duyên thầy đồ 

Thơ tình anh gửi tặng em 
Để cho em thích em vui em mừng 
Thơ hay em đọc càng vui 
Nhìn em duyên dáng nụ cười anh mê 
Hôm nay anh gặp em cười 
Anh nhìn em đẹp anh không muốn về 
Đêm nằm không ngủ mai chờ gặp em 
Ngày mai sáng rõ mặt người 
Gặp em anh hẹn gặp em anh chờ 
Nhìn em đôi mắt đưa tình 
Để cho anh nhớ để lòng anh yêu 
Ngày mai sáng nắng chiều mưa 
Em còn suy nghĩ nửa mừng nửa lo 
Đêm nằm em nghĩ bâng khuâng 
 Anh yêu em thật em vui em mừng 
Từ nay cho đến về sau 
Tiền duyên kiếp trước trời phù gặp nhau 
Lương duyên trời định từ lâu 
Đến năm quí tỵ gặp nhau lại thành 
Bao năm tu phúc thành tài 
Nhà nho văn học anh cười đẹp trai 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Đường đi sáng sửa đường đời đẹp duyên 
Ăn nhau phúc phận duyên trời 
Không hẹn mà gặp lên duyên vợ chồng 
Trời cho có phúc có phần 
Trời không lỡ phụ má hồng đẹp duyên 
Sang năm giáp ngọ anh ơi 
Trời thương trời phú cho đôi chúng mình 
Kể ra cho hết sự tình 
Đời em đau khổ mối tình sang ngang 
Đời em duyên trước bẽ bàng 
Không may em gặp con thuyền sang ngang 
Đành rằng phúc phận vô duyên 
Đời em đâu biết má hồng gặp may 
Duyên trăm năm trời đã bắc nhịp cầu 
Chim trời cá nước gặp nhau 
Duyên ưa phận đẹp duyên sau lại thành 
Duyên này mới thật là duyên 
Đời em sung sướng gặp duyên thầy đồ 
Mai sau con cháu đầy đàn 
Cây đa cổ thụ phúc dầy năm sao 
Thầy nhờ phúc lộc cây đa 
Họ mai con cháu từ đường làm lên 
Ăn mày cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Cho ăn cứ chén thầy vui thầy cười 
Thầy đồ 493