Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

Tu tâm 

Hôm nay tiên báo thần tài 
Thần linh chúa đất đang buồn lại no 
Nhờ trời đức phật báo cho 
Tâm linh phúc hậu báo cho thầy đồ 
Bao năm thầy vẫn đàng hoàng 
Thả chim thả cá thả cua cứu thần 
Sang năm quý tỵ được rồi 
Thần linh chúa đất thần tài báo cho 
Tâm linh phúc lộc nhờ trời 
Được ăn cứ nói thần tài lại khen 
Mai đây phúc đến tặn nhà 
Lộc trời lộc phật lộc tiên cho thầy 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy tu đắc đạo đến bù công lao 
Mai đây rắn lại quay đầu 
Ăn năn hối lỗi xin thầy bỏ qua 
Từ nay cho đến về sau 
Gian tà sửa đổi quy y theo thầy 
Tiên ông nghe nói mừng vui 
Cải tà quy chính rắn thần đổi thay 
Tiên ông giao phó cho thầy 
Để thầy quản lý rắn thần phải nghe 
Ba năm cóc chết quay đầu 
Thần tiên núi ngọc thần tài báo cho 
Thần linh chúa đất đang buồn lại vui 
Nghe đâu rắn lại quay đầu 
Thần linh chúa đất đang cười hoan hô 
Tưởng rằng rắn đã chết rồi 
Không ngờ rắn lại đổi thay vui mừng 
Thầy đồ có phúc có phần 
Có duyên hội ngộ nhiều em theo thầy 
Mai kia tụ tập một nhà 
Ăn ngay ở thẳng trời bù công lao 
Duyên trời dun dủi thầy đồ 
Không ngờ lại gặp chị em yêu thầy 
Không gian không rối thẳng ngay 
Thầy tu đắc đạo thầy cười có duyên 
Bao năm phúc lộc chờ thầy 
Để thầy sử dụng để thầy phân chia 
Thần tài thần lộc thần linh 
Thần rắn nghe thấy chia cho rắn cười 
Từ nay vui vẻ rắn cười 
Thầy đồ có chức có quyền chia cho 
Từ nay vui vẻ một nhà 
Đoàn tụ đoàn kết đấy là giàu to 
Đường đời hạnh phúc ăn no 
Cùng nhau vui vẻ lập lên cơ đồ 
Công lao đắp đập be bờ 
Thần rắn vui vẻ lại yêu thầy đồ 
Thầy đồ 481

 

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

Chờ thôi 

Thần tiên núi ngọc báo cho thầy đồ 
Mai đây đổi gió say chiều 
Tin vui chưa đến tin buồn đổi thay 
Mới nghe thầy cũng hơi buồn 
Kệ con kỷ tỵ sau này hỏi ai 
Đường đời phúc phận có duyên 
Không no không nghĩ đứng ngồi không yên 
Lao sao nghe nói đứng nhìn 
Biết rằng như thế nói rồi trôi đi 
Nhà ai có rễ bám rồi 
Yên tâm trời định để dành dài lâu 
Ngày mai phải bước qua cầu 
Dù khó dù rễ cũng là được sang 
Tâm linh phúc lộc nhờ trời 
Sau này đổi trác xin trời phù cho 
Thần linh cho đến thần tài 
Mừng cho chủ mới mừng cho thầy đồ 
Bao năm đắp đập be bờ 
Thầy ngồi chỗ ấm thầy nhờ lộc tiên 
Tâm thành nhờ phúc thánh hiền 
Mai sau trời định thầy nhờ tiên ông 
Thần linh cho đến thần tài 
Báo cho thầy biết thầy cười đừng quên 
Mai kia dù có thế nào 
Yên tâm mà đợi thầy cười đừng no 
Thầy đồ 480 

 

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Đi nào 

Hôm nay trời đẹp như tiên 
Thầy đồ đi lễ được duyên trời phù 
Duyên do tự bởi ông trời 
Được ngày đi lễ đến nơi cửa trời 
Thiên nhiên trời đẹp sáng ra 
Thầy đồ sắm lễ kim ngân tiền vàng 
Mâm đầy ngũ quả trầu cau 
Hương hoa báu vật hàn hâm xôi gà 
Phù lưu phù tỉu đệ lên 
Chọn ngày đi lễ đúng ngày hai mươi 
Tâm linh phúc lộc thánh chờ 
Công thành danh toại được nhờ thần tiên 
Long ly qui phượng trầu vào 
Thần tiên núi ngọc chỉ cho thầy đồ 
Tâm thành là phúc lộc tiên 
Thầy đồ đệ tử con hương theo thầy 
Tâm tâm niệm niệm ba ngày 
Chỉ mong được gặp ông hoàng cô bơ 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa thiên trên trời 
Thần linh báo để thầy đồ 
Để thầy biết được phúc dầy trời ban 
Mai sau lộc đến tặn nhà 
Trời ban thánh bảo tiên cho lộc trời 
Biết ăn biết ở là thầy 
Thầy tu đắc đạo hổ phù công lao 
Thầy tu chín quả vàng son 
Lưu tâm dấu ấn vàng son tên thầy 
Trăm năm dấu ấn còn đây 
Thầy đồ đi lễ dâng lên tiến trình 
Thần linh tứ phủ công đồng 
Ngọc hoàng thánh đế mười phương đang chờ 
Tiên cô tiên cậu cười vui 
Ngọc hoàng phán bảo thầy đồ có tên 
Sang năm quí tỵ thầy ơi 
Thần linh báo để thầy đồ yên tâm 
Trời mây non nước hữu tình 
Ngàn năm có một gặp thầy tiên ông 
Thanh danh có một tấm lòng 
Tiên cho ngọc hạp phúc dầy năm sao 
Mai sau thánh báo thầy đồ 
Được ăn cứ chén đừng quên lộc trời 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Ra thơ thánh báo lộc trời ăn to 
Từ nay cho đến về sau 
Kệ con kỷ tỵ kệ con rắn thần 
Bơ vơ không cửa không nhà 
Thần linh báo để thầy đồ yên tâm 
Thần linh chúa đất đang cười 
Thần tài ôm bụng nửa cười nửa no 
Xa trông mây nước đón chờ 
Thầy đồ đắc đạo thầy tu được rồi 
Thần tài mừng trước mừng sau 
Mừng thầy đắc đạo mừng thầy có tên 
Trăm năm thí chủ thầy đồ 
Có tên có tuổi vàng son sổ vàng 
Từ nay cho đến về sau 
Mâm đầy ngũ quả tiên ban cho thầy 
Số son phận đẹp là thầy 
Ăn trên ngồi trốc được quyền uy linh 
Thầy đồ 479 

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

Rồng phù 

Tin vui mừng khắp trong nhà 
Mừng ra ngoài ngõ người ta biết rồi 
Thầy đồ thắng thế ăn to 
Biết rằng thế bí nước cờ rắn thua 
Năm nay chiếu mệnh rắn thần 
Tâm linh bát đảo chiếu vào trong tim 
Đau đầu quái ác rắn thần 
Thơ đâu mà giỏi thơ màu phép tiên 
Từ nay cho đến về sau 
Tin vui thầy thắng Tin buồn rắn thua 
Thầy đồ cũng nghĩ ra rồi 
Đường về thầy định đến ngày hai mươi 
Tiên ông đã báo cho thầy 
Rắn thần đã định về quê đau đầu 
Ở đây rắn sống vật vờ 
Không nơi nương tựa không nhờ vào đâu 
Long thần khiển trách rắn thần 
Thần linh báo ứng thần tài cười chê 
Long ly qui phượng đang chờ 
Thần linh chúa đất thần tài mừng vui 
Phen này rắn đã thua rồi 
Tâm thành phúc bảo cho nhà họ mai 
Trời mây non nước rồng phù 
Thơ này thắng thế thầy đồ có công 
Trăm năm tu quả phúc thành 
Rồng phù chính diện cho nhà họ mai 
Tâm thành phúc lộc từ đường 
Thầy đồ đi lễ tứ phương nhà trời 
Mai đây có phúc có phần 
Tiên cho hưởng lộc thần đem tặn nhà 
Đường đời dài lắm thầy ơi 
Đường đi tươi sáng đang chờ 
Phong lưu phú quí có duyên trời phù 
Mai đây trời phật vui mừng 
Mừng con trâu ngựa mừng con chuột vàng 
Đường đời hạnh phúc là tiên 
Thần linh chúa đất mừng cho thầy đồ 
Sang năm quí tỵ đẹp duyên 
Đẹp người tuổi tuất thầy thêm lộc nhiều 
Mai đây khắp chốn vùng trời 
Tiếng tăm lừng lẫy khen người tài ba 
Thầy đồ có phúc có phần 
Được người được của trời ban cho thầy 
Mai đây thánh báo thầy đồ 
Thầy vui như tết thầy cười đẹp duyên 
Từ nay cho đến về sau 
Đời đời thịnh vượng là duyên phúc thành 
Trời cho thầy được thầy cười 
Sinh năm đẻ bẩy đến năm tân mùi 
Uy nghi lộc để bờ mương 
Thần linh chúa đất là quan thầy đồ 
Đường đời là phúc nhiều duyên 
Nhiều con trâu ngựa là con khỉ vàng 
Trời cho thầy ngẫm mà xem 
Thầy đi bói lộc thầy nhìn bói hoa 
Tương lai thầy bói phật tiên 
Thần phù hóa phép trời phù công danh ăn nhiều 
Thầy đồ 478


 

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

Chữ tâm 

Mệnh trời phúc lộc tâm cao 
Trời thương tháng bảo đi vào kinh môn 
Văn hay sử sách lưu truyền 
Tâm thành chí hiếu mới là đạo con 
Kính cha trọng mẹ ai bằng 
Tôn thờ tiên tổ đức dầy cao sang 
Tâm linh phúc tổ lộc trời 
Tâm thành đi lễ xin trời chữ tâm 
Anh linh đức tổ cao đường 
Tông chi tộc họ có nhà họ mai 
Đường đời phúc lộc trời cho 
Ăn ngay ở thẳng là người có tâm 
Lòng thành phúc bảo trời cho 
Tâm linh phú quí trời phù tiên cho 
Mai đây tiên dậy làm thơ 
Phong lưu phú quí cháu con đầy nhà 
Trời cho thánh bảo thầy đồ 
Duyên trời đưa lại đến năm tâm mùi 
Tiền nhiều là thánh bảo cho 
Của ăn ngăn để để dành mai sau 
Tên ai chính diện thầy đồ 
Trời thương trời phú cho nhà họ mai 
Mai đây rắn lại quay đầu 
Cải tà quy chính xin thầy thương cho 
Đường đi rắn đến cùng đường 
Hết đường nối chạy hết đường làm ăn 
Tiên ông chỉ phán thầy đồ 
Báo cho thầy biết rắn thần chịu thua 
Phen này rắn ở lang thang 
Có đêm không ngủ rắn cười như điên 
Sang năm rắn khóc rắn cười 
Rắn xin van lậy thầy đồ tha cho 
Tiên ông nghe thấy rắn khóc đau đầu 
Rắn đau không ngủ rắn cười như điên 
Đêm qua tiên báo thầy đồ 
Để thầy biết được rắn thần ăn lăn 
Mai đây rắn chịu thua thầy 
Xin thầy nghĩ lại thương cho rắn thần 
Thôi đành cũng thế là đành 
Can tâm chịu tội chịu thua thầy rồi 
Mai đây xin làm đệ tử làm tôi thầy đồ 
Thầy đồ 477
 

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Đi lễ 

Hôm nay đi lễ đẹp ngày 
Địa linh nhân kiệt vào ngày hai mươi 
Văn hay chữ đẹp thơ này 
Tâm thành phúc bảo thầy đồ có duyên 
Thơ hay tiên báo thầy đồ 
Tâm linh phúc lộc tiên cho thầy cười 
Hôm nay đi lễ đẹp ngày 
Hương hoa lễ vật hàn hâm xôi gà 
Phù lưu phủ tỉu đệ lên 
Mâm đầy ngũ quả kim ngân ngàn vàng 
Thơ khen tiên báo thầy đồ 
Thiên nam tín nữ ba người năm mơ 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Một nam ba nữ một người có tên 
Duyên do tự bởi ông trời 
Có nàng tiên nữ nụ cười có duyên 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Số son phận đẹp cơ duyên phúc trời 
Hôm nay tiên báo được rồi 
Thầy đồ tủm tỉm thầy cười ăn to 
Yêu nhau tâm sự quí người 
Biết ăn biết ở là người có tâm 
Thơ hay tiên báo thầy đồ 
Dủ nhau đi lễ vào ngày hai mươi 
Thần đưa thần đón thần chờ 
Thầy vui như tết thầy cười có duyên 
Tâm linh phúc lộc tại nhà 
Đường xa chẳng quản đến gần lại vui 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thần tiên đưa đón đến dinh ông mười 
Thần linh chúa đất vui cười 
Công đồng thánh đế là nơi ngọc hoàng 
Tam tòa quốc mẫu vạn linh 
Công đồng thánh đế ban cho thầy đồ 
Cơn mưa gió bụi trên đầu 
Thầy đồ bấm độn chỉ tay phép mầu 
Phép này trị kẻ gian tà 
Thần linh chúa đất vui cười phù cho 
Mệnh thầy quá lớn gan to 
Từ bi phúc thiện rồng phù công danh 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Hồn nhiên lại thấy thầy đồ vui tươi 
Trời xanh mây sáng lửa hồng 
Tin vui lại đến báo cho thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Thiên nam tín nữ có thơ chúc mừng 
Hôm nay trời đẹp tươi vui 
Thần tiên núi ngọc đón chào nhà thơ 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Tả nghiêng cây bút chuyện đời trăm năm 
Hôm nay tốt lộc nhiều hoa 
Hoa tiên cảnh đẹp đệ lên nghìn vàng 
Tâm thành thần báo dâng lên 
Khói hương nghi ngút tiến dâng phật đài 
Mười phương phật chín phương trời 
Thần linh báo để thầy đồ an tâm 
Thiện duyên nam nữ nợ lần gặp nhau 
Duyên do tự bởi ông trời 
Trời thương trời phú định chờ từ lâu 
Lương duyên trời bắc qua cầu 
Thiện nam tín nữ gặp nhau vui mừng 
Thơ hay tiên báo thầy đồ 
Chúc mừng hội ngộ hai duyên gặp thầy 
Một duyên có đức có tài 
Ăn ngay ở thẳng theo thầy ăn to 
Từ giờ cho đến mai sau 
Thầy tu đắc đạo nhờ duyên phúc trời 
Thần đưa thần đón tiên cười 
Thần linh chúa đất thần tài mừng cho 
Hôm nay tiên chỉ thầy đồ 
Được ăn được nói được cười ăn to 
Thầy vui như tết thầy cười ăn to 
Giang tay ôm lấy lộc vàng 
Có nàng tiên nữ biệt tài có duyên 
Khoa này đi lễ có tiền 
Mai sau hứng lộc nằm mơ bướm vàng 
Thần tiên báo mộng rõ rằng 
Để nàng tiên nữ lộc càng nhiều hơn 
Mai đây có chức có quyền 
Ăn to nói lớn là duyên trời phù 
Sang xuân quí tỵ rồng phù 
Được ăn cứ nói bướm vàng bay theo 
Thầy đồ 476 

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

Mây vàng 

Bài này lắm lộc nhiều hoa 
Sang năm lắm lộc nhiều hoa 
Trồng cây ăn quả gặp người có duyên 
Trời cho đứng đấy mà nhìn 
Xem cây ra nụ xem người hái hoa 
Cây này tươi tốt thật thà 
Thầy đồ trông thấy thầy đồ yêu hoa 
Non xanh trẻ mãi không già 
Cây sinh ra lộc bói hoa ra tiền 
Cây xanh tươi tốt rườm rà
Ai trông cũng thích cành đào đẹp tươi 
Chim bay khắp trốn vùng trời 
Tung tăng cá lượn vòng quanh sen hồ 
Một đàn bươm bướm bay về 
Cuối năm đi lễ đi cầu trời cho 
Thành tâm lễ phật cầu tiên 
Vào chùa dâng lễ hương hoa phật đài 
Nơi đây có núi rồng phù 
Tại động hương tích rồng phù thần cho 
Sang năm xuân mới đẹp duyên 
Thầy đồ đi lễ đi cầu tiên ông 
Trông lên thấy đám mây vàng 
Tiên cho thầy được phật cho thầy cười 
Thiên nhiên phúc phận tâm thành 
Thầy đồ tu được mới là người tiên 
Tùng tùng đàn nhũ dâng lên 
Khói hương nghi ngút dâng lên phật đài 
Mười phương phật chín phương trời 
Nhất tâm liệm phật kính thành hương hoa 
Mười phương phật ngự trên tòa 
Thính giác phật tổ ngự tòa hoa sen 
Thơ hay tiên báo thầy đồ 
Công thành danh toại thầy đồ được ăn 
Kim niên thứ tuế lộc vàng 
Sang năm nhiều lộc nhiều cành nở hoa 
Sang năm phúc đến tặn nhà 
Trời cho ăn lộc thánh cho tiêu tiền 
Về chùa hương tích phật tiên vui mừng 
Bao năm sóng gió động tiên 
Đến ngày ăn quả trồng cây chúc đào 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Đường đi sáng tỏ đến nơi cửa chùa 
Thành tâm dâng lễ hương hoa 
Mâm đầy ngũ quả kim ngân ngàn vàng 
Thần cho báo để thầy đồ 
Để thầy đi lễ vào chùa động tiên 
Bao năm tiên thử thầy đồ 
Bây giờ thầy được thử rồi được ăn 
Sang năm chay tịch về chùa 
Về động hương tích trời phật chỉ cho 
Trăm năm mới có một nhà 
Tâm thành phúc bảo từ đường họ mai 
Cửa trời cửa phật từ bi 
Hôm nay tiên báo tiên cho thầy đồ 
Thơ này tiên báo cho hay 
Để thầy đi lễ được vào động tiên 
Thầy đồ 475


 


 


 

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Chơi và học 

Thơ hay em gửi thầy đồ 
Trông thầy như lợn thầy cười như ma 
Hôm nay em mới sang nhà 
Trông thầy sạch xẽ thầy cười có duyên 
Hôm nay em gọi thầy ra 
Thử thầy mấy chữ hỏi thầy mấy câu 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Thơ đây thầy đọc nhìn thơ thầy cười 
Thân em trong trắng như ngà 
Đố thầy biết được mấy hàng lông mao 
Thầy đồ hóm hỉnh ma danh 
Thầy rắm mắt lại thầy vàng sờ luôn 
Thơ em chơi xỏ thầy đồ 
Thầy nhìn thầy biết thơ hồ xuân hương 
Hôm nay nắng cực mưa rào 
Thầy sờ nó béo thầy đâm nó cười 
Xuân hương tủm tỉm cười thầm 
Biết rằng phận gái có tài còn thua 
Mưu mô quỉ sứ thầy đồ 
Khôn ngoan không lại chịu thua thầy rồi 
Khen thay hai chữ thầy đồ 
Trông thầy có học thông minh thầy cười 
Hôm nay thầy thắng em rồi 
Ngày mai em chúc rượu ngon biếu thầy 
Thầy đồ thích thú cười vui 
Tiền tài gái đẹp hiến dâng cho thầy 
Rượu ngon em chúc cho thầy 
Thầy uống chén nữa thầy cười ngả nghiêng 
Qua xuân năm mới nhâm thìn 
Của ngon vật lạ trên đời thiếu chi 
Trông thầy tráng kiện đẹp trai 
Hồn nhiên lại thấy thầy đồ vui tươi 
Trời xanh mây sáng lửa hồng 
Tin vui lại đến báo cho thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Chim trời cá nước gặp nhau chúc mừng 
Năm nay vất vả gian lao 
Thần tiên núi ngọc đón chào nhà thơ 
Lương duyên là phúc thầy đồ 
Có tâm có phúc nằm mơ được người 
Sang năm phú quí thầy ơi 
Thần cho chim hót chim ca chúc mừng 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà nho văn học thầy đồ có tên 
Trăm năm mới có một nhà 
Đường tu chính diện đấy là thần tiên 
Trời sinh thần hóa ra thơ 
Để cho tiên dậy thầy đồ có tâm 
Bao năm thầy học đêm ngày 
Tiên cho thầy nhớ thầy đồ thông minh 
Mai sau học giỏi văn thơ 
Thần tiên núi ngọc cầm đèn sáng soi 
Ra thơ nhấp bút thầy đồ 
Có tên có tuổi nằm mơ rồng phù 
Ăn to nói lớn là thầy được ăn 
Thầy đồ 474 

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

Con đường trời cho 

Tháng mười lợn béo trâu vàng 
Đại nhân mong muốn đến ngày được ăn 
Tính đi tính lại đúng giờ 
Nếu không tính được mập mờ hỏng ăn 
Chuyện này rất khó khéo ăn 
Mà không biết tính thần không trả lời 
Long ly qui phượng đứng cười 
Hỏi ngay ông chủ là người đại nhân 
Tháng mười đúng thực hay sai 
Lợn vàng trâu béo con nào ăn ngon 
Đại nhân hóm hỉnh tinh đời 
Vừa ăn vừa nói vừa cười nói luôn 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Ông cho thì được ông mời thì ăn 
Trời cho cứ việc mà ăn 
Làm gì cứ hỏi lăng nhăng trời cười 
Mai đây xắp đến tháng mười 
Được ăn được nói là người đại nhân 
Tiền nhiều của chất đầy kho 
Của ngon vật lạ hiến cho thầy đồ 
Long thần lại bảo thêm người 
Được người được của được người tài ba 
Dung nhan thùy mị nết na 
Trông người đẹp gái màu da ưa nhìn 
Thầy đồ hí hửng cười thầm 
Mai đây cuộc sống chan hòa thương nhau 
Đường đời có một không hai 
Long thần báo để thầy đồ cho hay 
Mai đây sáng sủa lên thơ 
Thầy đồ nghe thấy lên thơ mộng vàng 
Nhiều em nghe thấy khen thầy 
Ở đời hiếm có trên đời đẹp duyên 
Thơ hay em gửi thầy đồ 
Thầy trông em đẹp thầy không muốn về 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Em cười nghiêng ngả thầy nhìn em yêu 
Trông xa đã thấy em cười 
Như hình không bóng như ma không hồn 
Mai đây xắp đến tháng mười 
Để cho anh hỏi mấy điều được không 
Việc này em nghĩ bâng khuôn 
Đêm nằm không ngủ bóng ai chập chờn 
Nhìn ra chẳng thấy ai vào 
Rật mình thon thót nghĩ rồi lại mê 
Mấy hôm em vẫn chờ thầy 
Chỉ mong hạnh phúc chờ ngày hoàng hôn 
Thơ hay lên chọn tháng mười 
Lợn vàng trâu béo chuột vàng có tên 
Long thần lại bảo tiên chi 
Ở đây mà giúp để cho thầy đồ 
Lợn vàng đủng đỉnh bước ra 
Cái tuổi nhâm tuất vừa đi vừa cười 
Đi vào đến cửa ngọ môn 
Trông thấy con chuột hóa ra thầy đồ 
Long ly quy phượng đứng nhìn 
Gọi tên ông chủ đại nhân thầy cười 
Hôm nay ngày đẹp tháng mười 
Thầy đồ vui thích thầy cười ăn to 
Thầy đồ 473
  

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

Duyên trời 

Khen ai cúng tế đi cầu 
Trời cho bạc nén trời cho cây vàng 
Năm tầng bẩy đỏ xanh xanh 
Trời cao lồng lộng chín tầng mây xanh 
Tâm thành phúc bảo trời cho 
Nhà ai cầu được duyên do tự trời 
Bài này quí lắm người ơi 
Trời thương thánh bảo cho người có tâm 
Ăn mày phúc hậu từ bi 
Tâm linh hương khói phúc dầy mâm cao 
Tứ qui phúc thiện giúp người 
Công thành danh toại trời bù công lao 
Khuyên người giữ lấy chữ tâm 
Ăn mày cửa phật đi cầu đừng quên 
Mai đây phúc đến tặn nhà 
Tâm thành phú quí đức dầy cao sang 
Trời cho ai được vui cười 
Tu nhân phúc quả mai đây đến gần 
Thương tình có nghĩa lương duyên 
Sau này ai đẹp đổi thay tự trời 
Sang năm phúc lộc nhiều hơn 
Từ đâu đưa đến trời cho vui cười 
Tâm thành phúc lộc trời cho 
Tu nhân quả phúc để đời cháu con 
Về sau lắm lộc nhiều hoa 
Cây cao bóng cả cây đa nhiều cành 
Trời cho phú quí giàu sang 
Sinh xôi nẩy nở cháu con đầy đàn 
Trời phù được lộc có duyên 
Tại gia phong cảnh tiết nhà phong lưu 
Tiền bần hậu phú mới hay 
Luật gia phải đạo đúng dòng nước xuôi 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Theo dòng nước chảy từ ngàn năm xưa 
Đường đường chính chính công minh 
Trời cho ai được trời phù cho hay 
Phong lưu sắp đến đây rồi 
Ăn mày cửa phật đi cầu đi xin 
Từ nay cho đến về sau 
Trời cho ai được đi cầu có tên 
Đường đời phúc hậu có duyên 
Mai sau xẽ được có duyên trời phù 
Lương duyên phúc phận trời cho 
Có tâm hương khói tại gia phật cười 
Tâm thành phú quí mới hay 
Tự nhiên mà được phúc dầy nâm cao 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn mày đổi kiếp phúc dầy trời cho 
Ăn mày phúc lộc trời ban 
Tâm linh phú quí tiên cho thầy đồ 
Thơ này quí lắm thầy ơi 
Ngàn năm có lẻ đọc thơ thầy mừng 
Thơ hay tiên chúc thầy đồ 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy thông minh 
Ăn to nói lớn là thầy 
Khen thầy đi lễ vào giờ càn khôn 
Thông minh thầy tính cả rồi 
Tính đâu vào đấy đúng ngày hai mươi 
Năm thìn tháng hợi có duyên 
Lợn quay gà béo tiến dâng cửa trời 
Phù lưu phù tỉu hương hoa 
Mâm đầy ngũ quả tiến dâng ngọc hoàng 
Thầy đồ 472
 

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Đường lên tiên 

Bách phúc thiên trường vạn an 
Lưu danh dấu ấn thầy đồ có tên 
Văn nhân nho sĩ thiên tài 
Đường lên dãy núi phong linh cầu thần 
Lưu danh tiếng để muôn đời 
Thanh danh phú quí trời phù đẹp tươi 
Sinh ra tướng mạo người hiền 
Mai đây có phúc có phần tiên cho 
Giang sơn tứ hải trời phù 
Phong lưu ta hưởng đến bù công lao 
Văn minh lịch sự đón chào 
Nhờ ơn thánh chỉ đi vào động tiên 
Thiên nhiên phúc đến đây rồi 
Sinh ra tướng mạo kỳ quan rồng phù 
Sương sương tuyết tuyết phù phù 
Nổi cơn gió thép bốn bề nguy nga 
Một đoàn tiên nữ bay ra 
Trông lên điện ngọc kinh tiên ngọc hoàng 
Chín tầng hào quang chiếu sáng 
Có đám mây hồng có ông thượng đế  
Đang cười mừng vui thầy đồ 
Sang năm ngôi thứ rõ ràng trời ban 
Có tên trời gọi có người theo sau 
Chuyện đời được kể từ lâu 
Có ai tin được chuyện này mà nghe 
Khai trương thánh ngự trên tòa 
Năm sao bốn biển quy về thủy cung 
Trời quang mây gió bay về 
Có năm ông tượng đang cười chỏ tay 
Trông xa đúng số thầy đồ 
Có tên có tuổi phúc dầy năm sao 
Phương trời chính diện tây môn 
Có ông hoàng đế có bà thủy cung 
Dung nhan chính diên thủy bà 
Còn ông hoàng đế làm vua trên trời 
Thơ này biết gọi ai đây 
Gửi cho anh Thuận thầy đồ đọc thơ 
Kinh môn quốc sắc phong quyền 
Quốc uy chính diên đắc quyền phong lưu 
Từ nay cho đến về sau 
Quên thằng kỷ tỵ quên con rắn thần 
Bây giờ rắn đã thua rồi 
Hết ăn hết nói hết cười gọi em 
Bây giờ đọc mã đơn phương 
Không con chỗ bám rủ con lái xề 
Nay đây mai đó ẩm ương 
Hết đường nối chạy hết đường làm ăn 
Bây giờ rắn đã tỉnh rồi 
Tiên ông thu phép thầy đồ chỉ tay 
Cơn mưa bấm độn ngày vào 
Chỉ tay năm ngón phép mầu hiện ra 
Làm cho rắn phải đau đầu 
Không ăn không nói ngẩn ngơ đứng nhìn 
Bao giờ được lệnh tiên ông 
Bơi thuyền thả cá lên rừng hái hoa 
Mai đây rắn sống một mình 
Không ai đến gọi không người bảo cho 
Ù lỳ như mũ che tai 
Thầy đồ trông thấy rắn thần lang thang 
Thần tàn ma dại rõ ràng 
Bao giờ rắn khóc rắn van thầy đồ 
Xin thầy nghĩ lại thương con 
Từ nay rắn quyết từ bi hiền hòa 
Không ghen không tỵ với thầy 
Từ nay xin đổi cải chừa gian tham 
Thầy đồ 471 

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

Quyền thầy 

Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Ai xô ai đẩy rắn vào cung tiên 
Tưởng rằng phúc phận có duyên 
Thành ra rắn hóa rắn điên mất rồi 
Đường tu chưa chọn đường đời 
Con đường âm đức vẫn còn giở giang 
Kiếp này còn phải gian nan 
Làm sao rắn được chức quyền ngang nhau 
Đường đời ăn trước trả sau 
Luật trời đã định chạy đi đằng nào 
Dù cho rắn ở nơi nào 
Rắn trốn rắn chánh bước vào từ môn 
Hôm nay tiên gọi rắn về 
Để rắn tự giác rắn chừa gian tham 
Thần linh báo để thầy đồ 
Quản lý thần rắn bằng chừa thì thôi 
Tiên ông cho phép thầy đồ 
Cơn mưa bấm độn chỉ tay phép mầu 
Phép này trị kẻ gian phi 
Rắn thần bất chính rắn thần bất chung 
Xét ra cho đến tặn cùng 
Bao giờ rắn khóc rắn van thầy đồ 
Xin thầy nghĩ lại cho con 
Xin thầy đừng bấm chỉ tay lên trời 
Đầu con nhức óc ù tai 
Như điên như dại như ma không hồn 
Xin thầy nghĩ lại thương con 
Để cho con tỉnh sau này trả ơn 
Thơ tiên báo để thầy đồ an tâm 
Mai sau thầy đẹp như mơ 
Đẹp như tranh vẽ sướng như ông hoàng 
Đến năm quý tỵ gàu sang 
Bà ba lộn phép ban cho thầy đồ 
Tiếng tăm lừng lẫy bốn mùa 
Người đông như hội đến tìm bà ba 
Tâm linh phúc lộc nhờ thầy 
Trời cho bà được đến ngày ăn to 
Bấy giờ rắn chịu thua thầy 
Làm tôi làm tớ rắn cười nỏ lang 
Thơ hay rắn khóc rắn cười 
Thần linh báo để thầy đồ 
Sau này đoàn tụ rắn thần cười vui 
Thầy đồ 470