Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

 Hàng đầu  

Bách phúc thiên trường vạn an 
Văn nhân nho sĩ nhân tài 
Đường tu dẫy núi phong linh cầu thần 
Lưu danh tiếng để muôn đời đẹp tươi 
Thanh danh phú quí trời phù 
Sinh ra tướng mạo người hiền quí nhân 
Mai đây có phúc có phần 
Ta không sợ thiệt những đường ta tu 
Giang sơn tứ hải trời phù 
Phong lưu ta hưởng đến bù công lao 
Văn minh lịch sự đón chào 
Nhờ ơn thánh chỉ đi vào động tiên 
Thiên nhiên phúc đến đây rồi 
Sinh ra tướng mạo kỳ quan rồng phù 
Xương xương tuyết tuyết phù phù 
Nổi cơn gió thép bốn bề nguy nga 
Một đoàn tiên nữ bay ra 
Trông lên thượng giới chín tầng hào quang 
Cung tiên điện ngọc chiếu vào 
Mây hồng sáng tỏa khắp trong lâu dài mừng vui 
Sang năm ngôi thứ rõ ràng 
Có tên người gọi có trời phú cho 
Chuyện đời được kể từ đây 
Có ai tin được chuyện này mà nghe 
Khai trương thánh ngự trên tòa 
Năm châu bốn biển qui về hồi cung 
Trời quang mây gió đưa về 
Có năm ông tượng đứng nhìn ngắm trông 
Phương trời chính diện tây môn 
Có ông hoàng đế có bà thủy cung 
Dung nhan chính diện thủy bà 
Còn ông hoàng để làm vua trên trời 
Thơ này biết gọi ai đây 
Thần tiên núi ngọc gọi ngay thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Đọc thơ xem sách kinh môn hóa tài 
Sắc phong quyền thế uy danh 
Mệnh trời đã định ban cho thầy đồ 
Phong lưu phú quí là thầy 
Đỗ cao thánh đế đang chờ 
Ngày thi văn học đang chờ văn nhân 
Người tài thánh gọi có tên 
Điểm theo thứ tự đỗ trên hàng đầu 
Nho sinh hiếu học văn hay 
Thầy đồ chăm chỉ học ngày học đêm 
Thông minh có đức có tài 
Đẹp duyên đúng số thầy cười đẹp trai 
Năm nay thi đỗ được rồi 
Được quyền làm chủ bà hoàng ban cho 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Còn bao nhiêu nữa còn bao nhiêu tiền 
Bà hoàng phát lệnh ban cho thầy đồ 
Thầy đồ hưởng lộc chìa tay nhận tiền 
Thầy đồ 780
 

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022

Ngôi thứ 

Mai đây sấm chớp kinh hoàng 
Thần tiên núi ngọc báo cho thầy đồ 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Thần linh chúa đất thần tài mừng vui 
Đêm nằm không ngủ thầy nghe 
Đêm qua sấm chớp kinh hoàng thầy ơi 
Đêm nay sấm chớp vui mừng 
Chúc nàng tiên nữ chúc nàng lên ngôi 
Duyên ai ý đẹp tâm nàng 
Duyên trời đã định thầy đồ từ lâu 
Nhờ trời nhờ phật nhờ tiên 
Nhờ đức thánh mẫu nhờ ông hoàng mười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời sinh trời hóa ban cho thầy đồ 
Từ nay cho đến mai sau 
Chọn ngày chọn tháng chọn con trâu vàng 
Trâu vàng chính diện là tiên 
Cái duyên trăm năm trời bắc nhịp cầu 
Đẹp duyên đúng số thầy cười 
Từ bi phúc thiên duyên trời dài lâu 
Mai đây hạnh phúc vuông tròn 
Trời cho thầy hưởng lộc trời ăn to 
Mấy lần tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết thầy vui thầy cười 
Ăn to nói lớn là thầy 
Đẹp duyên đúng số thầy cười mồm to 
Mai đây có chức có quyền 
Thầy đồ lấy được nàng tiên bà hoàng 
Mai đây thầy sướng hơn vua 
Quyền cao chức trong thầy cười hi hi 
Xo đi sánh lại ai bằng 
Đúng duyên đúng số trời phù cho ăn 
Trời ơi sao tôi được sướng thế này 
Sướng đêm không ngủ sướng ngày chén no lại cười 
Sang năm đinh dậu thầy ơi 
Trời cho cứ chén gặp duyên bà hoàng 
Đêm nay thần tài báo lộc 
Đêm nằm không ngủ thầy cười mơ tiên 
Sáng mai ra ngõ gặp duyên 
Gặp ông thầy bói báo duyên thầy đồ 
Căn cao số mệnh được nhờ 
Công hầu khanh tước được vào hoàng cung 
Long ly quy phương trầu vào 
Thần tiên báo lộc thầy đồ an tâm 
Ngày mai đắc phúc tương phùng 
Sinh năm đẻ bẩy mệnh trời ban cho 
Ăn mày quả phúc trời cho 
Căn cơ hữu mệnh bà hoàng lên ngôi 
Ngày mai có phúc có phần 
Có duyên có nợ nàng tiên yêu thầy 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diên thầy đồ có tên 
Nói đi nói lại còn nhiều 
Còn bao nhiêu lộc để dành cháu con 
Tâm linh là phúc trời ban 
Ngọc hoàng phán bảo duyên do tự trời 
Được ăn được nói được cười 
Được ông thầy bói thầy cười đoán cho 
Căn cao số mệnh được nhờ 
Gặp nàng tiên nữ bà hoàng lên ngôi 
Thầy đồ 779
 
 

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

Tranh vàng 

Thanh danh ta ngồi bãi cỏ tranh vàng 
Còn hơn ta ngồi chiếu hoa 
Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra 
Thầy đồ trông thấy nó ra nó vào 
Thập thò chẳng no mà chết 
Nhân sinh bách nghệ nhân tài 
Đường đi chiếu sáng cho đời vinh quang 
Ra đi khắp bốn phương trời 
Lập lên cơ nghiệp truyền đời cháu con 
Long thần hổ báo đang đi 
Mai đây đứng lại mà ghi sổ vàng 
Nam nhân chính diện thiên tài 
Mặt to tai lớn là người thông minh 
Tướng tinh phúc hậu từ đường 
Ai trông tướng mạo phi thường lại khen 
Làm quan nho sĩ từ đường 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ đẹp trai 
Từ đường văn học là hơn 
Lưu truyền con cháu sau này làm lên 
Tâm linh có phúc trời phù 
Mai đây rạng rỡ cháu con một nhà 
Quyền cao chức trọng nối đời tổ tiên 
Văn hay nho sĩ lực điền 
Có tên có tuổi nối đời họ mai 
Đường đời là phúc là duyên 
Gặp con trâu ngựa phúc trời để cho 
Nhe răng nhăn nhó cười thầm 
Gặp nhà nho sỹ đại nhân lực điền 
Duyên trời đã định từ lâu 
Để cho duyên dáng cắn câu ăn mồi 
Đường tình hữu phúc đa duyên 
Ngựa trâu là số đến ngày ăn to 
Ngày mai ông thánh đưa vào 
Thành tâm vái vọng cúi đầu hiên ngang 
Trùng phùng là phúc trời cho 
Ở đâu đưa đến đợi ngày vinh hoa 
Ngày mai thánh báo ra đình thắp hương 
Đường đi đã sáng tâm thành 
Chọn giờ mà lễ đến ngày đẹp tươi 
Tâm linh là phúc từ đường 
Đi cầu đi lễ thì trời phú cho 
Phen này gió thổi bốc to 
Tháng tám cúng gà cúng cả đĩa xôi 
Ngày mai ngũ mã chiều tiền 
Bát ngư tương ngộ mã đáo thành công 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thần đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Đầy nhà đầy của nhiều người đến xem 
Việc này nhiễu sự lắm phen 
Ông ơi ông đói ông thèm 
Của nhà ông bỏ của người ông vơ 
Thơ này thánh báo xem hay 
Đọc đi cho đủ thiếu thì gọi ai 
Mai đây theo gọi tiếng gần 
Trông ra chẳng thấy chẳng nhìn thấy ai 
Chập chờn như lũ ma chơi 
Vừa nghe thấy tiếng đã đi đằng nào 
Lớp này khéo lánh thì hơn 
Nếu không biết lựa ra ngay sấm sờ 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết báo cho thầy mừng 
Ăn no thầy lại ngủ khì 
Ở đâu đưa đến thầy cười được ăn 
Lộc này là của tiên ông 
Thương thầy túng quá vào kho lấy vàng 
Tháng chín đẹp lắm thầy ơi 
Đem tiền đến cửa nhà thầy tung luôn 
Tiền rơi tiền vãi đây rồi 
Tiên ông để ý thử thầy xem sao 
Thầy đồ nóng ruột như cào 
Đang túng đang thiếu nghĩ đâu đến tiền 
Tháng chín thầy được ăn luôn 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Nghe lời tiên bảo đem cho thầy đồ 
Mai đây ăn cả ban ngày 
Thầy đồ sướng quá ăn ngày ăn đêm 
Thầy đồ 778

 

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022

Rồng vàng 

Nhà rồng có một tông môn 
Đường đi lại sáng đến gần bùng lên 
Cách đây mười mấy năm trời 
Ai ai chẳng biết là nơi đất rồng 
Linh thiêng tại chốn đất này 
Trồng cây cổ thụ lâu đời hiển linh 
Rồng vàng ở chốn nơi này 
Là nơi thịnh vượng nghìn đời họ mai 
Chuyện này đã có từ lâu 
Sử xanh lưu lại tiếng tăm ngàn đời 
Bao đời từ trước đến nay 
Quan to quan nhỏ đến ngày đi thi 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Hỏi ngay quan trạng thầy đồ họ mai 
Mai đây có đức có tài 
Có nhân có nghĩa có trời phú cho 
Ngày mai có tiếng thầy đồ 
Có tên có tuổi thầy đồ được ăn 
Năm năm hương khói mịt mùng 
Năm năm tới đích còn chờ đợi ai 
Nhà rồng có một không hai 
Chẳng ai biết nói biết đâu mà tìm 
Đất linh là chốn rồng phù 
Trời cho thầy được mặt mày sáng tươi 
Hôm nay thầy được vui cười 
Đến năm đến tháng đến ngày bính thân 
Bây giờ chẳng phải làm gì 
Công hầu khanh tước là nơi an nhàn 
Sang năm có chức có quyền 
Đầu năm đinh dậu trời phù công lao 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được đúng giờ càn khôn 
Đầu năm đi lễ cầu tài 
Cầu đức thánh mẫu lễ ông hoàng mười 
Tiên cho thầy được thầy cười ăn to 
Qua xuân đến ngọ qua rằm 
Tháng năm tháng bẩy tháng mười tiên cho 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Ở trong núi ngọc tiên ông gọi thầy 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Lộc này là của tiên ông 
Lệnh trời ban xuống đem cho thầy đồ 
Tiên ông thích chí cười thầm 
Đúng là thầy được tiên mừng cho ngay 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thương thầy vất vả năm nay thầy nghèo 
Mấy năm trời thử gian nan 
Thầy đồ hiếu học học ngày học đêm 
Tu nhân tích đức thành tài 
Thầy tu chính quả mười phân vẹn mười 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Không thừa không thiếu vào giờ càn khôn 
Nhân sinh bách nghệ thầy đồ 
Trời cho thầy được phúc trời dài lâu 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Con chim bói cá báo cho thầy đồ 
Thơ hay tại chốn đất rồng 
Linh thiêng là đất thành hoàng ban cho 
Bao năm hương khói thành hoàng bảo cho 
Thầy đồ đi lễ đi cầu 
Tâm thành phúc bảo từ bi đức hiền 
Hôm nay thánh báo thầy đồ 
Yên tâm mà đợi đến ngày được ăn
Thầy đồ 777 

 

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2022

Bệnh tình 

Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Đêm nằm oi bức có đêm chập chờn 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thần linh đã báo đến ngày bính thân 
Sang năm phúc lộc còn nhiều 
Còn bao nhiêu của còn bao nhiêu tiền 
Lộc này là của tiên ông 
Lộc rơi lộc vãi chất đầy trong kho 
Mai đây tiên gọi thầy đồ 
Sang năm đinh dậu bính thân thầy cười 
Ăn no thầy lại ngủ khì 
Tiền tài gái đẹp xin thầy đừng quên 
Đêm qua thần báo nói rằng 
Nhiều em phụ nữ chờ mong thầy vào 
Tương tư uốn khúc bệnh tình 
Thuốc nào chữa nổi bệnh tình tương tư 
Người điên biết chữa cũng lành 
Để cho thuốc độc bênh tình gặp nhau 
Cơn mê trông thấy người tình 
Để cho được gặp hai người yêu nhau 
Chỉ đâu mà buộc ngang trời 
Thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ 
Yêu nhau lăng gặp cùng nhau 
Đứng nhìn một lúc đỡ buồn nhớ thương 
Trời ơi sao tôi tội nợ về đâu 
Để cho tôi nhớ tôi điên cả người 
Đường đời khúc dạ tương tư 
Ai làm tôi khổ ai làm tôi điên 
Bệnh tình giải độc thương nhau 
Gần nhau một tý tương tư hết rồi 
Bệnh tình chữa mẹo thầy ơi 
Kim đâm vào thịt thì đau 
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau muôn đời 
Thầy đồ khéo tán bùi tai 
Đúng là chữa mẹo bệnh tình tương tư 
Từ nay cho đến mai sau 
Có chị em nào vấp phải tương tư 
Thầy đồ chữa mẹo tức thì khỏi ngay 
Tiên cho thầy được món quà 
Thầy đồ cứ thế mà làm không sai 
Xin thầy cữ giã cả ngày cả đêm 
Thầy ơi em tỉnh hay mê 
Em đang chóng mặt biết đi đằng nào 
Trời ơi em tỉnh hay mê 
Say tình hạnh phúc đắm chìm người yêu 
Mai đây sáng tỏ ban ngày 
Con đường độc đạo thẳng đường em đi lấy chồng 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Xin thầy cứ đọc nhìn qua thầy cười 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Món quả tiên tặng thầy đồ đừng quên 
Ở đời ăn nhau có phúc có phần 
Rễ ai mà được như ông thầy đồ 
Đẹp trai cho gái phải lòng 
Thầy chơi chẳng hết để dành không thiu 
Thơ tiên tả bút thầy đồ 
Thầy tu đắc đạo thầy ngồi mâm trên 
Được ăn được nói là thầy 
Phải chăng số phận là người họ mai 
Thầy đồ 776 

 

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2022

Theo thầy 

Năm nay tháng dậu năm thân 
Đi ra gặp ngõ đi vào gặp dê 
Sang năm hoa nở thiếp về 
Gặp người chi kỷ gặp người chi ân 
Ngày mai sáng sớm tinh mơ 
Thiếp đi ra chợ thiếp đi mua hàng 
Về nhà đến ngõ nhìn sang 
Thấy thầy đứng đợi thiếp theo thầy về 
Trông xa tít tận trân trời 
Tường rằng thầy ở đâu đâu thầy về 
Tay ôm dạ rối tứ bề 
Sông bao nhiêu nước thương thầy bấy nhiêu 
Đành rằng máu chảy về tim 
Thiếp không ngăn nổi cánh chim giang hồ 
Thầy đi sây dựng cơ đồ 
Thầy về trở lại mối tình thiếp yêu 
Từ nay cho đến mai sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Ai ơi đứng lại mà trông 
Nhìn thầy duyên dáng trông thầy đẹp trai 
Ba năm chín tháng thầy ơi 
Đúng giờ hoàng đạo là giờ hoàng hôn 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Trời ban thầy hưởng lộc trời dài lâu 
Duyên này mới thật là duyên 
Duyên ưa phận đẹp má hồng trời cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Ông tơ bà nguyệt se duyên không nhầm 
Mai đây tiên bắc nhịp cầu 
Chim trời cá nước gặp nhau vui cười 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Tiền duyên trời định đến ngày đẹp duyên 
Trời thương trời phú cho thầy 
Bao nhiêu cũng được đến ngày ăn to 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời cho trời định tháng mười được ăn 
Sang năm đinh dậu còn nhiều 
Thần tài thần lộc vào kho lấy vàng 
Lệnh này là của tiên ông 
Ô tô đem đến của đầy trong kho 
Mai đây tiên gọi thầy đồ 
Thầy học hết khóa đúng giờ càn khôn 
Thầy tu chính quả vẹn tròn 
Không thừa không thiếu đấy là càn khôn thầy cười 
Thầy đồ 775 

 

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

Đinh dậu 

Sang năm đinh dậu thầy ơi 
Thầy đồ cưỡi ngựa đi chơi qua rằm 
Người đưa người đón người chờ 
Gặp nàng tiên nữ xuân hương chào thầy 
Đi đâu mà vội mà vàng 
Lại đây em hỏi thầy đồ mấy câu 
Thầy đồ nhìn trước nhìn sau 
Nhìn thấy gái đẹp xuân hương chào thầy 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Dừng chân vó ngựa xuân hương chào thầy 
Xuân hương lại nói rằng là 
Trông thầy đẹp tướng oai phong uy quyền 
Mai đây có chức có quyền 
Văn chương nho nhã thầy đồ có tên 
Xuân hương gái đẹp có tài 
Khoe nhan khoe sắc khoe tài thơ hay 
Ngoài hiên treo bảng kén chồng 
Thầy đồ nhìn thấy thầy cười ngả nghiêng 
Hôm nay thầy gặp xuân hương 
Thầy hỏi gái đẹp xuân hương cười khì 
Bao năm thầy hỏi đi tìm 
Nghe thơ thầy đọc xuân hương có tài 
Văn chương gái đẹp nhà thơ 
Tìm người kén trọn thầy đồ đẹp trai 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Địa linh nhân kiệt có tài làm thơ 
Tâm linh là phúc từ đường 
Họ mai chính diện nhà thơ lưu truyền 
Đường đời hạnh phúc tương lai 
Mai sau con cháu đầy đàn làm thơ 
Tâm thành là phúc trời cho 
Tâm linh thánh bảo để cho thầy đồ 
Ngày mai thầy gặp nhà thơ có tài 
Ở đời có một không hai 
Đố thầy đối được thơ hồ xuân hương 
Ngày mai chim hót trên cành 
Ra thơ thầy đọc nhìn thơ thầy cười 
Thơ hay em đố thầy đồ 
Trông thì xấu xí gọi thì không thưa 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy đứng đằng trước thầy luồn đằng sau 
Xuân hương đứng thẳng người lên 
Thầy vẽo một cái xuân hương cười khì 
Vừa đau vừa tức buồn cười 
Thầy đồ thích chí thầy cười sờ luôn 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Thầy đồ hỏi lại em còn thích nữa hay thôi 
Em đành chịu chết chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ 774  

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022

  Bông hồng  

Thơ tiên báo mộng thầy đồ 
Đêm nằm không ngủ thầy cười được ăn 
Giang tay ôm lấy bông hồng 
Tiên ông đã định bông hồng sáng trong 
Cây cao bóng tỏa mây hồng 
Tự nhiên sáng rực khắp trong bên ngoài 
Mai đây sáng tỏa rực trời 
Ai mà trông thấy đấy là trời cho 
Sang năm với được tiền vàng 
Có ông thần núi đứng nhìn chỏ tay 
Thần linh báo mộng rõ ràng 
Qua sông nước chảy từ trong núi về 
Của này lớn lắm thầy ơi 
Để đâu cho hết lập lên ngân hàng 
Phen này súng sính nhiều tiền 
Sang năm nhiền khách đến mừng thầy ơi 
Có đoàn tiên nữ đón chào 
Mừng thầy mạnh khỏe chúc thầy giàu to 
Nay mai tiên chỉ cho thầy 
Chim kêu phượng múa chúc thầy giàu to 
Kim qui tu lại tứ bề 
Non non nước biếc chảy vào trong kho 
Lộc rơi lộc vãi của trời 
Sông bao nhiêu nước đổ xô về nguồn 
Mai đây chính diện thầy đồ 
Công to việc lớn thầy cười đảm đang 
Trông thầy có đức có tài 
Mệnh thầy lớn lắm chúc thầy đẹp trai 
Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Từ bi đức thiên phúc dầy năm sao 
Ăn to nói lớn là thầy 
Đẹp duyên đúng số nhiều em yêu thầy 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Tình duyên kết lại lên đôi ông bà 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Tả nghiêng cây bút thầy cười có duyên 
Nhiều em đứng ngắm thầy cười 
Có duyên hội ngộ nhiều em mê thầy 
Thầy đồ khéo tán bùi tai 
Nhiều em thích thú có em yêu thầy 
Thương nhau trĩu nặng bên lòng 
Em thương em nhớ thầy đồ đẹp trai 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời cho thầy hưởng lộc trời ban cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Của thiên của địa còn nhiều thầy ơi 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thầy đồ vui sướng thầy cười cả đêm 
Hôm sau em đến gọi thầy 
Xin thầy cu tý thầy cười cho luôn 
Lộc này là của ai đây 
Lộc thiên lộc địa lộc người thầy ơi 
Mai đây cu tý ra đời 
Ăn no tắm mái ngủ khì bé ngoan 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Nàng tiên sung sướng hoan hô thầy đồ 
Duyên tiên phúc phận trần gian 
Đẹp duyên đúng số trời ban cho thầy 
Thầy đồ 773
 

 

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2022

Vợ chồng 

Kết duyên đắc phúc trên đời 
Lắng nghe tiếng gọi từng người có tên 
Ngàn năm mới có một người 
Trăm năm tu được phúc trời ban cho 
Mai đây hạnh phúc được rồi 
Đến năm đến tháng bính thân thầy cười 
Duyên trời đã định từ lâu 
Phải chăng số phận được trời ban cho 
Ngàn năm mới có một người 
Họ mai chính diên thầy đồ có tên 
Ngày mai tiên gọi thầy đồ 
Ai mà nghe thấy thì trời ban cho 
Mai đây tiên gọi thầy đồ 
Đúng năm đúng tháng đúng giờ càn khôn 
Thần tiên xuất hiện có ngày 
Tháng năm tháng bẩy bính thân trời phù 
Chuyện này có một không hai 
Ai mà nghe thấy đúng là thần tiên 
Trời sinh trời hóa thổi phù 
Thầy tiên núi ngọc bay ra thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Duyên ưa phận đẹp má hồng đẹp đôi 
Mai đây chuyện lạ trên đời 
Có đôi trai gái lại cười bên nhau 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Ngàn trùng cách trở đôi nơi 
Người tiên lại lấy người trần làm đôi vợ chồng 
Khen ai khéo ở trên đời 
Trời thương thánh độ đến ngày thiên duyên 
Mịt mùng gió thổi tung bay 
Chung quanh mưa gió bốn phương là nhà 
Trần gian tiên gọi lắng nghe 
Thầy đồ nghe thấy chạy ra đón chào 
Tin mừng hạnh phúc trời ban 
Mai đây chung sống trần tiên chan hòa 
Trần tiên hai giới khác nhau 
Sinh năm đẻ bẩy thầy đồ được ăn 
Mai đây có phúc có phần 
Ai ai cũng bảo thầy đồ đẹp duyên 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Thầy tu chính quả phúc tròn 
Được ăn mãi mãi ăn ngày ăn đêm 
Mai đây đi lễ đi cầu 
Trời ban thánh bảo đến nơi cửa chùa 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Thầy đồ đi lễ đệ lên ngọc hoàng 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Tiền duyên trời định thầy đồ yên tâm 
Mai đây có phúc có phần 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Ông già là bậc bút nghiêng 
Ăn no tắm mát dủ nhau cười khì 
Thầy đồ khoái chí ngủ luôn 
Thầy vui thầy sướng thầy cười cả đêm 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thầy đồ trông thấy thầy cười nhận luôn 
Thầy đồ 772
 

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

Thả chim 

Ngày rằm xóa tội vong nhân 
Thầy đi làm phúc có tâm cứu người 
Tâm tâm niệm niệm từ bi 
Thầy cứu súc vật là người có tâm 
Thầy đi thả cá thả chim 
Thầy đi phóng thích trời phù trả ơn 
Từ nay cho đến mai sau 
Chim trời cá nước trả ơn cho thầy 
Bài này thiên phúc thiên cơ 
Từ bi phúc thiện thầy đồ có tên 
Thầy tu chính quả vẹn mười 
Từ đâu đưa đến lộc trời ban cho 
Bao năm đi lễ đi cầu 
Trời cho thầy được phúc dầy năm sao 
Tâm linh đến cửa nhà trời 
Thầy kêu thầy tấu ngọc hoàng phán cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy xin là được tiên cho thầy cười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Thầy tu đắc đạo được trời chứng cho 
Hôm nay có phúc thành tài 
Có ông thánh đế nghi thầy có công 
Nay mai ban lộc ban tài 
Từ đâu đưa đến cho thầy được ăn 
Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp tiền đẹp lộc đẹp trời ban cho 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Thầy vui thầy thích thầy cười mồm to 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ thấy tiền 
Buổi chiều gió thổi tung bay 
Ở đâu đưa đến toàn là của rơi 
Của này là của ai đây 
Của thiên của địa bay ngay vào nhà 
Thầy đồ trông thấy cầm luôn 
Thầy đồ bỏ túy thầy cười ăn ngay 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Lộc thiên lộc địa lộc người đem cho 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy ngồi trước cửa chìa tay hứng tiền 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Mùa thu tháng tám qua rằm lại ăn 
Ra thơ tiên chúc thầy đồ 
Thơ ăn thơ để thơ cho thầy đồ 
Thơ đi thả cá thả chim 
Thơ hay chúc tụng thầy đồ đẹp duyên 
Thơ này là của tiên ông 
Nay thơ chúc tụng thầy đồ được ăn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như thầy đồ 
Thầy đồ phóng thích thả chim thả cá 
Thả cua thả ốc thả lươn xuống hồ 
Lộc này đẹp lắm thầy ơi 
Ngày mai thầy ngồi bán vé tiên ban cho thầy 
Lộc này chính diên trời ban 
Trả ơn thầy nhận có tâm phúc dầy 
Thả chim thả cá hôm qua 
Hôm nay thầy nhận thầy cười ăn luôn
Thầy đồ 771 

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2022

 Phóng sinh 

Ngày mai đẹp lắm thầy ơi 
Là ngày đón lộc thì trời ban cho 
Hôm nay chính diện tân mùi 
Thầy đồ đi lễ đi cầu đi xin 
Cả năm mới có một ngày 
Đúng rằm tháng bẩy là giờ càn khôn 
Thầy đồ thả cá thả chim thầy cười 
Hôm nay ra ngõ gặp may 
Gặp chim bói cá gặp thầy bút nghiêng 
Đong đưa thầy lại có tài 
Gặp may tiên báo thần tài ban cho 
Mai kia có phúc có phần 
Tiên ông đang gọi thầy đồ lên đây 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Lên đây tiên hỏi thầy cười nói luôn 
Mai đây tháng tám đẹp ngày 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ hoàng hôn 
Ra thơ tiên gọi thầy đồ 
Thầy đi phóng thích thầy mừng được ăn 
Từ giờ cho đến mai sau 
Trời cho tiên dậy phật cười ban cho 
Thầy đồ sáng ý hỏi luôn 
Thần tiên núi ngọc chúc mừng nhà thơ 
Thơ hay tâm đẹp ý thầy 
Từ bi phúc thiên trời phù công danh 
Mai kia lộc đến tận nhà 
Thầy đi làm phúc đều đều được ăn 
Thầy đồ 770
 
 

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

Tiếng thơ 

Tiếng đàn ai lẩy nghe hay 
Tình thương em nhớ tình đời khó quên 
Tiếng đàn thánh thót bên tai 
Như người du ngủ mộng dài đêm khuya 
Nghe thơ nửa thích nửa cười 
Chim bao mộng đẹp chim trời báo cho 
Người khôn khéo nói nửa chừng 
Để cho em nhớ thầy đừng quên em 
Mai đây ai hát trong đêm 
Hát ngày không ngủ đứng nhìn chờ ai 
Tiếng đàn ai lẩy mà hay 
Chim kêu ríu rít chim ca chúc mừng 
Xuân này mới gọi là xuân 
Xuân bao nhiêu tuổi xuân chờ đợi ai 
Đường đời dài lắm còn duyên 
Còn bao nhiêu nữa còn dài chưa xong 
Duyên ai phúc phận má hồng 
Đỏ thì có đỏ lấy chồng chồng chê 
Duyên em trĩu nặng lên lòng 
Căn cao số bạc mệnh trời chưa cho 
Số em là số lạ đời 
Nghe thơ em thích nghe đàn em vui 
Nghe người du ngủ em cười 
Em yêu em thích những người mê em 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Nhà thơ hay hát nhà thơ hay cười 
Đêm trăng tái nước xì sòm 
Thầy đồ đứng dạng em thời ưỡn ra 
Đêm trăng gió mát trăng tà 
Thiu thiu buồn ngủ dạng ra thầy cười 
Đêm đông thì chẳng có ai 
Xì sụp đang múc chìa ra ưỡn vào 
Nghe thì thích thú hai bên 
Cứ thế mà diễn sướng dên hừ hừ 
Thầy đồ lại bảo diễn nữa hay thôi 
Em còn thích nữa múc cho đầy gầu 
Nghe thơ tát nước đêm trăng 
Đêm trăng thích lắm thầy ơi 
Hỏi ai hay hát hay nghe tiếng đàn 
Tiếng đàn du ngủ em vui 
Nhà thơ tát nước thơ hồ xuân hương 
Đêm nay trăng sáng đẹp ra 
Thầy vui thầy thích thầy cười yêu em 
Xuân hương vui thích cười thầm 
Thầy đồ tinh nghịch thầy luồn đằng sau 
Làm em hết vía hết hồn 
Làm em sợ hãy tái tê cả người 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Thầy là em sợ hết vía hết hồn 
Hôm nay em vẫn sợ thầy 
Sợ thằng đầu trọc thầy cho nó vào 
Nó vào nó thích nó đâm 
Làm em hết vía hết hồn thầy ơi 
Hôm nay em chịu thua thầy 
Thầy đồ thắng trận thầy cười ăn luôn 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Nghe thơ thầy đọc nghe thơ thầy cười 
Nghe thơ tiên báo thầy đồ 
Để cho thầy biết thầy mừng được ăn 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Trời ban thánh bảo tiên cho thầy đồ 
Thầy đồ 769