Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

                                                      Quan nam tào 


Thơ hay thánh báo gọi người 
Đi tìm chủ mới đi mời đại nhân 
Hôm nay thánh báo mọi người 
Để đâu để đấy đừng sờ để im 
Nay mai đống nửa to đùng 
Ai trông cũng thích thần linh buồn cười 
Lửa thiêu lửa đốt cháy lên rực trời 
Tâm linh đi lễ cầu trời phù cho 
Hôm nay thánh giáng về tây 
Trông theo chính diện chính người đại nhân 
Tu đời giáng kiếp mầy phân 
Đường tu chính diên đường đời thẳng tưng 
Trên trời có mấy vì sao 
Vị nào uy tín vị nào to hơn 
Phương nam có vị nam tào 
Quan văn nghiêng bút sổ vàng có tên 
Còn như phương bắc là sao bắc đẩu 
Là quan trấn võ dẹp đường cỏ may 
Nguy nga tinh tướng nhà trời 
Đường đi thì rộng đường vào đẹp hơn 
Ra trông ngắm ngía buồn cười 
Thần linh báo mộng xin mời đại nhân 
Được vào đến cửa tây môn 
Long thần lại báo chủ nhân đứng nhìn 
Nhìn theo hương khói đi lên 
Hương thơm phưng phức tỏa ra muôn mầu 
Thần linh thổ địa thần tài 
Chủ nhân đi lễ cầu tài được may 
Hôm nay thánh báo được ngày 
Được giờ vào lễ đi cầu đẹp duyên 
Tâm thành phú quí trời cho 
Xin gì cũng được nằm im mà chờ 
Để đâu để đấy đừng sờ 
Để cho bà chúa tôn thờ mới linh 
Mai đây phúc lộc đầy đình 
Để cho quan trạng đang về mới hay 
Tiền nhiều là phúc tràn đầy trong kho 
Tâm linh là phúc nhân tài 
Ai đưa ai đón mọi người đều vui 
Nay mai chủ mới nhân tài 
Có tên thầy đồ là người uy danh 
Tiếng xa rồi lại tiếng gần 
Để cho bạn bè khắp nơi đổ về 
Mừng cho nhà thơ tươi vui 
Đẹp người đẹp nết là người tài ba 
Mai đây thánh đãi khù khờ 
Của ngon vật lạ nhiều người hiến dâng 
Bấy giờ thầy đồ cười thầm 
Ở đâu đưa đến anh nhìn mà trông 
Chẳng bù có lúc đang thèm 
Bây giờ thì ới tràn đầy trong kho 
Thầy đồ 87

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

                                Phúc tiên 


Tuổi đời được mấy bao nhiêu 
Năm nay chắc dạ ăn dầy 
Đường đi sáng sủa đợi ngày ăn to 
Mười năm năm ấy tâm thành 
Mười năm hương khói đi cầu trời cho 
Mấy năm ăn đợi nằm chờ 
Để cho bà chúa thẫn thờ cười điên 
Tâm linh nhờ phúc thầy đồ 
Có tâm cứu lấy cứu bà chúa hai 
Hôm nay thánh báo thầy đồ 
Chịu thương ôm lấy cục vàng đỏ chôn 
Năm lần bẩy lượt nhìn ra 
Nhìn mãi chẳng thấy hóa ra cục vàng 
Trời ơi tôi tỉnh hay mê 
Gặp cơn ác mộng thần trêu hay đùa 
Thần tài lại nói rằng là 
Thần trêu không có thần đùa thời không 
Hôm nay thánh báo gọi ngay thầy đồ 
Ăn mày đắc phúc có tâm 
Đến cửa nhà trời tâm thành dâng lễ 
Hương hoa kim ngân báu thực hàn hâm 
Trầu cau ngũ quả mâm đầy 
Tiền tài tấu sớ dâng lên ngọc hoàng 
Ngọc hoàng chỉ phán cho ngay 
Xin gì cũng được cầu gì cũng cho 
Năm nay chính diện thầy đồ 
Báo cho mà biết nằm mơ thầy người 
Tâm thành con trẻ đến ngay 
Cầu sao được vậy mới là trời cho 
Đường đời dài lắm con ơi 
Con đi cho khéo đấy là phúc tiên 
Mai đây phúc phận duyên trời 
Có tên có tuổi thầy đồ được ngay 
Muốn gì cũng có được ăn 
Ăn mày cửa trời ăn xin cửa phật 
Thánh thần đều cho 
Mai đây thánh báo thầy đồ 
Ăn no ngủ kỹ đến già yên tâm 
Thầy đồ 86