Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Nhà thơ thầy đồ 

Thơ vui thơ thích thầy đồ 
Thầy đồ trăm học thầy cười thông minh 
Tiên cho cứ thế thầy làm 
Bõ công tiên dậy bõ công thành tài 
Ngày mai thầy học làm thơ 
Văn ôn võ luyện đến ngày đi thi 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Nhà thơ văn kiệt thơ hay thầy đồ 
Phong lưu phú quí yêu thơ 
Nhà nho văn học tiếng tăm thầy đồ 
Trông ai như dáng thầy đồ 
Thầy đi oai vệ nhìn thầy oai phong 
Mấy năm đi học không công 
Thầy trăm đi lễ thầy trăm học hành 
Tuổi thầy mới độ trung niên 
Thầy đi có dáng oai phong thầy cười 
Mấy năm thầy học hơn người 
Thông minh sáng suốt là người tài ba 
Khôn ngoan thầy học đã nhiều 
Thầy đi tiên dậy đủ điều tài ba 
Đa mưu đa kế thầy đồ 
Nhìn xa trông rộng đường dài hỏi ai 
Tự mình tự học hơn người 
Hỏi thầy tiên bảo thánh hiền dậy cho 
Mai sau học giỏi thành tài 
Trước tiên học lễ hậu là học văn 
Đường đời có trước có sau 
Từ trên xuống dưới gọi là văn xuôi 
Văn hay chữ đẹp trong nhà 
Xét văn thứ tự đấy là thứ ngôi 
Luật trời luật nước thứ ngôi 
Luật trên ban xuống các quan thi hành 
Đường đường chính chính công minh 
Nhà thơ tiên dậy thầy đồ giỏi giang 
Văn hay là phúc lộc trời 
Được ăn thầy học được ăn thầy cười 
Học đi cho đến tháng mười 
Tự nhiên thần báo lợn quay gà hầm 
Thầy đồ gặp phúc lộc to 
Được ăn tất cả cỗ xôi con gà 
Tiên cho ăn tiếp quanh năm 
Được ăn cứ nói càng nhiều không chê 
Năm nay tân mão mèo cười 
Đầu năm ướt át cuối năm lộc vàng 
Lộc này chính diện quan cho 
Có công quan thưởng quan cười trả ơn 
Thầy đồ biết ý cười thầm 
Trách nàng thị mẹt nàng không nói gì 
Nói ra chẳng được cái gì 
Hở ra quan mắng quan cười ngu si 
Được ăn phải giữ cái mồm 
Quan tin quan tưởng quan cười quan cho 
Bây giờ mới rõ mặt trời 
Thần linh lại bảo mặt trời là ai 
Phải chăng tướng số ông già 
Tiền rừng bạc bể đem về gọi cho 
Đầu tiên dâu trưởng mỉm cười 
Rồi đến chú rể nhà nho học hành 
Thầy đồ vui sướng gọi ngay 
Có công đi lễ cầu xin giúp nhà 
họ đinh cứu người 
Bây giờ phúc lộc đến rồi được may 
Ông già tủm tỉm cười thầm 
Việc đâu có đó việc trong nhà thầy 
Thầy đồ cứ chén chẳng no cái gì 
Thầy đồ 355
 

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

Thầy đồ tuổi chuột 

Đời thầy tiên dậy cho hay 
Để cho con cháu sau này học theo 
Mai đây con cháu đầy nhà 
Thầy còn phải học sau này dậy con 
Đường đời có phúc có duyên 
Như chim có tổ như đường văn hay 
Văn nhân nho sĩ thành tài 
Tự đâu ai dậy những lời văn hay 
Nói ra học hết sự đời 
Từ bi là phúc trên đời văn hay 
Làm người có hiểu chữ chung 
Chữ tâm chữ đức đứng đầu nhà văn 
Đường đi cứ thẳng mà làm 
Đừng nghiêng đừng nghé đừng nhìn người ta 
Nhìn theo thấy bóng gian tà 
Quên đi thì được phúc dầy tâm cao 
Tâm linh phúc lộc đầy nhà 
Hỏi ai lắm lộc thầy đồ nhiều con 
Lộc người lộc của lộc tâm 
Từ bi phúc hậu đường đời đi lên 
Tâm thành là phúc tiên cho 
Hỏi ai không đạo hỏi người vô tâm 
Người này mệnh bạc như vôi 
Xa cơ lỡ bước lạc loài đáng thương 
Người ta có số cả rồi 
Đủ điều tiên dậy những lời thơ hay 
Học văn kính lễ kính thầy 
Học tâm tĩnh đạo học thầy trừ ma 
Dương gian mấy kẻ ai bằng 
Học đi mà biết hơn người thông minh 
Ở đời học hỏi theo thầy 
Thông minh học bạn theo thầy một ly 
Người khôn trí nhớ vui cười 
Thầy đồ vui thích thầy cười như hoa 
Ai trông cũng bảo thầy đồ 
Đẹp trai đẹp lão thầy vui tính tình 
Ở đời đẹp nết tốt duyên 
Tội thầy lắm vợ đa thê thầy cười 
Nhiều em đau bụng đấm thầy 
Tại thầy cứ đến thầy sờ bụng em 
Thầy làm cho số em vui 
Cho người em cứng cho lưng em gù 
Mai đây đổ tại cho thầy 
Thầy ăn lắm lộc thầy mò nhiều trai 
Thần linh cho đến thần tài 
Thầy ăn trai hến sau này nhiều con 
Thầy đồ có cái đục mòn 
Đục đi đúng nỗ thầy cho nó vào 
Nó chảy nước ra nhấp nhô mấy cái 
Thầy buồn tái tê cả người 
Ai làm em phải tái tê 
Làm em bụng ỏng sau này đẻ ra 
Bảo sao thầy phải học nhiều 
Mai sau thầy dậy thầy truyền cho con 
Tương lai con trẻ sau này 
Họ mai chính diện sau này họ to 
Thầy đồ có tiếng có tăm 
Có tên có tuổi họ to nhất làng 
Mai sau con cháu đàng hoàng 
Thầy vui đọc sách thầy cười ngâm thơ 
Thơ vui thơ thích thơ cười 
Thầy bắt cá chép thầy sờ ba ba 
Nghe đâu dân nói thầy đồ 
Thầy đi ăn vụng thầy sờ ra con 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Thầy đồ khéo tán nhiều em mê thầy 
Thầy khoe thầy có cái này 
Các em trông thấy lại cười mê ly 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy nuôi con chuột nó càng thơ ngây 
Các em tưởng thật xem nào 
Thầy đồ dấu kín ở trong ống quần 
Có em tưởng thật thơ ngây 
Đòi xem bằng được bỏ ra thầy cười 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Dại gì thầy bỏ nó ra mà cười 
Thơ vui thơ thích thơ cười 
Ra thơ con chuột thầy mời các em 
Đường sờ nó cắn vào tay 
Các em tưởng thậy rụt tay vào lòng 
Thầy đồ 354 

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Thầy ơi 

Người khôn hiếm có trên đời 
Thông minh sáng xuất hơn người tài ba 
Đường đời còn phải gian nan 
Nào ai có thấu cho người từ tâm 
Đường xa cho đến đường gần 
Học lên tự biết hiểu mình hơn ai 
Dù rằng đội mũ che tai 
Mặc ai cứ nói kệ ai cứ cười 
Mai đây thấy rõ mặt trời 
Tự đâu mà có hổ thay cho đời 
Người ta lên mặt những lời 
Người ta đã hiểu sai lầm lại thôi 
Mai đây vốn sẵn có rồi 
Tự ta ta hiểu tự ta ta cười 
 Ai khôn ai khéo là đây 
Hỏi ai ai thắng ai là người thua 
Chương viên sứ giả đang đùa 
Hỏi ai lắm mẹo nhiều mưu có tài 
Rồi đây thấy rõ nhân tài 
Dùng mưu lắm kế dùng người đẩy đưa 
Khôn ngoan mới đến bậc thầy 
Còn nhiều bậc nữa còn hơn thế nhiều 
Đường đời uổn khúc không ngờ 
Còn nhiều phải học đường đời nhớ lâu 
Bơi sông rẽ sóng đừng đùa 
Đừng trêu hà mã đừng đùa vời sông 
Mai đây thầy vẫn vui cười 
Thầy rút kinh nhiệm thầy nhìn xem ai 
Đường đời có một không hai 
Thầy trông cho rõ ông này ở đâu 
Qua sông ông bắc nhịp cầu 
Thầy đi đến đích thầy cười biết ơn 
Thầy cười chẳng biết ai đâu 
Thần tiên núi ngọc đầu trâu nhìn thầy 
Chuyện này lạ lắm thầy ơi 
Khuyên thầy nói nhỏ thầy cười cho vui 
Từ nay cho đến về sau 
Xin thầy suy nghĩ để người nhìn cho 
Người cho biết tính thầy đồ 
Còn đang đi học còn đang phải làm 
Mai đây thầy vẫn đàng hoàng 
Trông thầy tráng kiện đẹp trai thầy cười 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Để thầy suy nghĩ thầy cười xem ai 
Người này có tướng có tài 
Hỏi thầy thử đoán xem ai thầy cười 
Ông này mới thực là tiên 
Ông đi cứu giúp những người tài ba 
Thầy đồ đang học làm thơ 
Chịu ăn chịu học làm thơ thầy đồ 
Nhà thơ nhận bút tiền ngay 
Thầy đi nuôi gái thầy còn hỏi ai 
Xin thầy hãy nhớ lời cho 
Đừng quên thầy dậy bắc cầu qua sông 
Đừng quên con đĩ đánh bồng 
Yêu thầy văn học thầy nhờ về sau 
Thần tài thần lộc báo luôn 
Thầy nhờ con khỉ nuôi thầy 
Xin thầy nghĩ lại đừng quên gái già 
Thơ hay thầy đoán thử xem 
Trình độ thầy hiểu đến đâu thành tài 
Nhân sinh là bậc còn dài 
Thầy còn phải học đường đời văn hay 
Mai sau thầy học thành tài 
Bất ngôn bất ngữ biệt tài ngụ ngôn 
Mai kia chăm chỉ phúc tồn 
Không còn nuôi gái không còn gái nuôi 
Ăn mày nhờ phúc trời phù 
Ăn mày cửa phật thánh cho ăn dầy 
Đông tây nam bắc tứ mùa 
Thầy ăn tất cả chẳng chừa ai đâu 
Hôm nay ông bắc nhịp cầu 
Qua sông qua núi từ đây nối liền 
Sơn son thiếp bạc núi vàng 
Thầy đồ không nhớ thầy quên mất rồi 
Ăn to thầy bảo để dành 
Không thiu không thối sau này mà ăn 
Thầy đồ 353 

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

Thầy đồ họ mai 

Đường đời phúc lộc họ mai 
Đường đi soi sáng tướng tinh thầy đồ 
Đường đời phúc phận là duyên 
Có tên có tuổi thầy đồ họ mai 
Văn hay chính diện thầy đồ 
Đi thi thầy đứng hàng đầu ngọ môn 
Năm nay trời đẹp sáng ra 
Thi văn thi võ toàn tài giỏi giang 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà nho văn học từ đường hiếu chung 
Công minh chính thực thầy đồ 
Thần cho thầy học để cho thầy làm 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ có tâm 
Đẹp người đẹp nết đẹp trai 
Số thầy lắm vợ đa thê thầy cười 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Trời cho thầy được thầy nhìn xem ai 
Kể ra đúng số ông già 
Tự nhiên mà gặp ông về hỏi ai 
Ông về đem lộc tiền tài 
Ông mừng hạnh phúc cho người con dâu 
Ở nhà đi lễ đi cầu 
Thay cha nối nghiệp phúc còn họ đinh 
Đường đời phúc lộc tâm linh 
Thương con dâu trưởng phụng thờ gia tiên 
Ơn nhờ phúc lộc họ mai 
Cứu nhân độ thế cứu nhà họ đinh 
Ơn sâu là nghĩa tình người 
Họ đinh còn phúc còn thằng cu con 
Đường đời phúc lộc họ đinh 
Còn hai thằng béo ẩm ương ấm đầu 
Thương thay sống ở trên đời 
Vợ thì không lấy sau này nhờ ai 
Nói ra cho hết sự đời 
Thân tàn ma dại nhiều tiền làm chi 
Nay mai cóc tía già rồi 
Họ đinh đã đến hết thời làm quan 
Tu nhân tích đức vẫn còn mỏng manh 
Đương thời trai trẻ làm lên 
Có duyên phú quí có quyền uy linh 
Đương đời phúc thịnh đang lên 
Phải giữ chữ hiếu chữ trung phụng thờ 
Long thần lại báo rằng là 
Đất linh thờ chúa phụng thờ gia tiên 
Ông già quên mất chữ tâm 
Quên cả chữ hiếu chữ tình xa quê 
Lương tâm phúc phận làm người 
Lúc suy lúc thịnh ông còn hỏi ai 
Ở đời chẳng trách được ai 
Sao ông không tính đường dài về sau 
Trời cho ông sống bạc đầu 
Tâm linh phúc đức để đâu mất rồi 
Chẳng qua số phận hết thời 
Hết tình hết nghĩa hết thời làm lên 
Bây giờ ông nghĩ quay về 
Thương con thương cháu muộn rồi ông ơi 
Làm quan nhất thời làm dân vạn đại 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Thầy xem thầy nghĩ thầy cười đừng chê 
Thương thay thân phận ông già 
Ngủ quên thì được hết thời hỏi ai 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Chữ tâm thầy có phụng thờ tổ tiên 
Đường đời có phúc có duyên 
Có nhân có nghĩa có tình yêu thương 
Thầy đồ 352
 

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Nhớ nhau 

Thơ tình em gửi đến anh 
Qua đêm em nhớ nằm chờ anh sang 
Nhìn ra chẳng thấy anh vào 
Làm em thơ thẩn thẫn thờ người ra 
Nói ra em vẫn nhớ nhiều 
Nhớ đêm không ngủ nhớ ngày không ăn 
Làm về em vẫn nhớ anh 
Lòng em sao xuyến tương tư mất rồi 
Đêm mong ngày đợi tháng chờ 
Để tình em nhớ để lòng em thương 
Thương anh chẳng nói được gì 
Nhìn anh tức giận muốn ghì mà hôn 
Trông xa lửa bén hương lồng 
Tình em nổi giận thẫn thờ người ra 
Đời người được mấy hội xuân 
Không nhan xuân đuổi xuân tan mất rồi 
Đêm nằm không ngủ nghĩ nhiều 
Chỉ mong đến sáng đi qua liếc nhìn 
Trông anh có dáng đẹp trai 
Trông người phong nhã có duyên nụ cười 
Ngày ngày ra ngẩn vào ngơ 
Nào ai có thấu cho tình em yêu 
Đêm nằm thổn thức em chờ 
Nhìn ra chẳng thấy vật vờ như điên 
Thôi đành cũng thế là đành 
Nằm im một chỗ để chờ ngày vui 
Xuân sang hoa nở em mừng 
Đầu xuân năm mới em cười gọi anh 
Qua xuân năm mão em nhìn 
Trông anh duyên dáng anh ngồi chờ ai 
Một mình thui thủi nhìn người 
Ngâm thơ đọc sách là người tài ba 
Thơ hay có tiếng thầy đồ 
Thầy đi một bước có người theo sau 
Tướng thầy có vẻ oai phong 
Thầy đi như gió thầy nhìn đằng sau 
Nhiều em ý hợp tâm thầy 
Nhiều em đang dạng nhìn thầy đa thê 
Nhiều em tủm tỉm yêu thầy 
Nhìn thầy em thích nhìn thầy em thương 
Mai đây thần báo thầy đồ 
Được ăn cá chép thầy sờ thịt quay 
Được ăn chớ để lâu ngày 
Thầy làm một mẻ toàn là ba ba 
Thần cho cứ thế mà làm 
Thầy đừng thay đổi đến ngày được ăn 
Mai đây ngày hội qua rằm 
Thầy bắt cá chép thầy mò được trai 
Thầy ăn cho sướng đủ mùi 
Ăn ốc ăn hến ăn trai ăn sò 
Thần tài tủm tỉm cười thầm 
Thầy đồ cứ việc thầy sờ mà xem 
Thầy kêu ướt áo mấy lần 
Bây giờ thầy được ăn nhiều thầy vui 
Hôm nay mới thật là hôm 
Ngày mai trời nắng thầy nhìn mà xem 
Nói đi nói lại đã nhiều 
Thầy ăn trả hết để dành nó thiu 
Mai kia tài lộc còn nhiều 
Người ta đem đến mời thầy cứ sơi 
Thầy linh báo để thầy cười 
Lộc vàng lộc bạc lộc người biếu không 
Phen này mới rõ đầu đuôi 
Thầy nhìn thầy sướng toàn là ba ba 
Măng non trẻ đẹp trăng tròn 
Ở đâu mang đến mời thầy cứ sơi 
Thầy vui sướng nhất trên đời 
Thầy nhìn thầy sợ lắc đầu xua tay đủ rồi 
Thầy đồ 351

 

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

Thầy ơi  

Ngâm thơ xin chúc thầy đồ 
Thầy đi ăn cỗ thiếu tiền tiên cho 
Tháng này là tháng tiên cho 
Trời cho ăn mặn thánh cho ăn dầy 
Mai đây thiếu thóc thiếu tiền 
Thần linh cứ bảo từ từ rồi ăn 
Qua cơn khát nước thiếu tiền 
Thầy đồ buồn thỉu buồn thiu lại buồn 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Thầy nghĩ một lúc thầy cười hỏi ai 
Chuyện này đã thấu đến tai 
Tâm linh ông thánh đường dài gọi cho 
Từ nay cho đến cuối tuần 
Tháng ba có lộc có phần để ăn 
Thần linh báo để mấy lần 
Thầy đồ vội vã kêu ngày kêu đêm 
Thần nghe chim hót đêm ngày 
Thần tài lại bảo chim này cho ai 
Chim thần lại bảo thầy đồ 
Ngâm thơ tiên chúc thầy đồ được ăn 
Lưng chừng quá ngọ sang mùi 
Qua cơn sóng gió qua rằm rồi ăn 
Được ăn phải giữ cái mồm 
Thầy nghe cho rõ thầy mò được ăn 
Ăn xôi ăn thịt ăn gà 
Trong ba món ấy thầy sơi món nào 
Thương thầy túng thiếu tiền chi  
Thầy bắt thị mẹt phải chi cho thầy 
Mai đây tiền của thiếu gì 
Lộc thiên lộc địa lộc người đến dâng 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Tháng năm tháng bẩy mưa rơi lộc vàng 
Trời cho ăn đậm tháng mười 
Hết cơn sóng gió lại cười như điên 
Năm lần bẩy lượt tại duyên 
Thầy khôn khéo tính đa mưu thầy đồ 
Khôn ngoan thầy bắt được rồi 
Thầy vờ thầy đuổi thầy cười gọi em 
Hôm nay em tính thế nào 
Tiền thầy không thiếu em cười gọi ngay 
Bây giờ chẳng thiếu cái gì 
Lại đây thầy bảo cho tiền em tiêu 
Đầu năm xuân mới lộc đầy 
Tiền vào thì ít tiền chi thì nhiều 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Chúc thầy ăn mặn chúc thầy ngủ ngon 
Thầy đồ 350

 

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Thầy đồ 

Thơ tiên đi lễ dậy người 
Nhà thơ tiên dậy những lời văn hay 
Người đời có phúc gặp may 
Thơ tiên thánh dậy bảo cho mà làm 
Văn hay thơ đẹp ý trời 
Lời thơ nho nhã dậy người có tâm 
Dậy người có phúc có phần 
Có duyên có số có trời chứng cho 
Duyên do có phúc trời phù 
Tâm linh phúc hậu từ bi phúc thành 
Đường đời dài lắm thơ hay 
Học đi sáng xuất học ngày học đêm 
Thơ hay tiên dậy con làm 
Thần linh báo để thầy đồ làm thơ 
Thơ hay mượn bút tiên cho 
Lời thơ đi lễ lời thơ đi cầu 
Chữ tâm con để trên đầu 
Đi vào cửa phật cúi đầu đệ lên 
Hương hoa ngũ quả mâm đầy 
Kim ngân báu vật thanh trà trầu cau 
Tâm linh đến cửa phật đài 
Chắp tay con lễ cúi đầu con xin 
Lậy trời lậy phật lậy tiên 
Tâm thành là phúc có duyên trời phù 
Hôm nay mồng một tốt ngày 
Họ Mai anh Thuận học ngày học đêm 
Thông minh nhờ phúc từ đường 
Được ăn được nói được nhờ tổ tiên 
Thầy đồ 349

 

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

Người tiên 

Trăm năm là phúc cầu duyên 
Đời ai đi lễ kết duyên tơ hồng 
Mai đây lên vợ thành chồng 
Có duyên có phận có người gọi cho 
Duyên ai đã được thì cười 
Người khôn biết ý người cười hỏi ai 
Năm nay trời đẹp em vui 
Nào ai có biết rằng em đang chờ 
Chờ ai đi lễ nằm mơ 
Chờ đúng ngày hẹn đến giờ càn khôn 
Mai kia đến tháng rồng vàng 
Rồng bay rồng lượn vòng quanh gọi thầy 
Thầy đồ hớn hở nhìn theo 
Thầy bắt cá mập thầy reo thầy mừng 
Hoan hô thầy bắt được rồi 
Thầy ôm cho chặt thầy cười mừng vui 
Hóa ra cá mập thành người 
Thần linh báo để thầy đồ nhìn xem 
Trông trời trông đất trông mây 
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm 
Thầy trông thầy gọi em cười 
Đúng là duyên số trời phù từ lâu 
Năm nay thầy bắc nhịp cầu 
Qua sông mấy nhịp bắc cầu em sang 
Thế là cá hoá thành người 
Số son phận đẹp thầy cười em mê 
Sông sâu là phúc trời phù 
Ngự lâm ngọc cá hóa rồng người tiên 
Năm nay đến cửa thánh hiền 
Cầu xin cá mập cầu duyên trời phù 
Cho ăn trời bảo được rồi 
Theo dòng nước chảy vào hồ ngọ môn 
Cá sông cá biển cá đồng 
Thầy nhìn cho kỹ kẻo nhầm cá tiên 
Hôm nay phúc đến đây rồi 
Thầy nghe em gọi thầy cười được ăn 
Thần linh nghe thấy mừng thầy 
Trời cho thầy được mừng thầy cứ ăn 
Thầy đồ 348 

 

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

Mèo ơi 

Năm nay ai bảo không hay 
Trời cho chú chuột được ngày ăn đêm 
Người ta lại bảo rằng là 
Chỉ có chú chuột ăn ngày ăn đêm 
Sinh vào năm tý giờ dần 
Năm thân giờ mão vẫn còn được ăn 
Được ăn khúc khích cười thầm 
Chuột khôn nhanh nhẹn còn nhanh hơn mèo 
Năm nay chuột vẫn nhởn nhơ 
Trời cho ta chén được ăn ta cười 
Thơ hay chuột gọi mèo ơi 
Năm nay năm mão mèo đừng vồ ta 
Năm nay chuột gọi thần ra 
Để thần bắt vía mèo không làm gì 
Mèo trông thấy chuột nhởn nhơ 
Mèo tức anh ách mèo cười lảng đi 
Chuột ta trông thấy mèo chuồn 
Dương oai múa võ ta đây cười khì 
Năm nay năm tuổi của mèo 
Mèo biết thế bí động vào không hay 
Cho nên mèo vẫn làm ngơ 
Chuột ta vui sướng nằm chờ tháng ba 
Tháng ba tháng bẩy tháng mười 
Chuột ăn rúc rích cả ngày lẫn đêm 
Tháng mười thóc lúa đầy kho 
Chuột ta làm tổ trong nhà thóc đây 
Cứ chén không còn phải no 
Tháng sáu ăn cỗ nhiều tiền 
Trời cho cứ chén cứ ăn mà làm 
Còn trời còn nước còn non 
Còn con cá mập vây quanh theo thầy 
Thầy trông cá lượn thầy cười 
Thầy biết cá lượn theo thầy trời cho 
Hôm nay đặc sắc vui tươi 
Tự nhiên người đến người cho vui cười 
Ăn mày phúc lộc của người 
Tự nhiên người gọi người cười đem cho 
Đầu năm đi lễ cầu duyên 
Trời cho thầy được thầy còn đợi ai 
Mai đây phúc đến tận nhà 
Thầy ăn không hết lộc đầy cho con 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Trông thầy vui sướng nào ai sánh bằng 
Đầu năm vận hạn qua rồi 
Long thần báo để thầy đồ an tâm 
Mai đây vui sướng ai bằng 
Số thầy sung sướng thầy còn nhiều em 
Thầy đồ 347


 

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Du xuân 

Đầu xuân năm mới thầy vui 
Thầy thích cưỡi ngựa đi tìm hoa xuân 
Tuổi đời được mấy trăng tròn 
Thầy yêu em thích thầy cười nhớ em 
Đêm qua mới gọi là đêm 
Thầy làm em thích em cười thầy yêu 
Đêm trăng thích thú mơ màng 
Tuổi xuân thức dậy em còn say xưa 
Sáng mai thầy dậy thầy cười 
Thầy đi ăn cỗ đợi ngày vui chơi 
Hoa xuân đang nở tứ mùa 
Thầy đồ vui thích thầy đồ ngâm thơ 
Thơ hay em gọi thầy đồ 
Thơ thầy em thích thơ thầy em yêu 
Ngày mai nắng sớm mưa chiều 
Em ra ngoãi ngõ đứng chờ nhìn xem 
Xa trông chẳng thấy ai vào 
Một mình thui thủi đi vào đi ra 
Đành rằng thủ phận an bài 
Biết rằng như thế để cho em chờ 
Thương nhau thực sự em yêu 
Đêm mong ngày nhớ em thương yêu thầy 
Đêm qua giấc mộng chim bao 
Thần linh lại báo có ngày được ăn 
Mai đây xẽ được ăn dầy 
Ăn trên ngồi chốc đến ngày trời cho 
Tháng ba tháng bẩy tháng mười 
Thần cho cứ chén tội gì không ăn 
Ăn vào thầy thấy khỏe ra 
Trông thầy đẹp lão thầy cười có duyên 
Hôm nay tôi gặp thầy đây 
Hỏi thầy mấy vợ ngồi đây làm gì 
Thầy đồ liếc mắt nhìn ngay 
Trông thấy ông tướng hâm hâm cười khì 
Hôm nay ông hỏi làm gì 
Trông thì tướng mạo ông thì hâm hâm 
Chẳng qua tôi hỏi làm quà 
Biết thầy lắm vợ nhiều ma yêu thầy 
Gặp đây tôi hỏi chơi vui 
Biết thầy lắm vợ tôi trêu đỡ buồn 
Thầy đồ lại nói đây là 
Còn gì để nói để đùa nữa không 
Hôm nay nói thực với thầy 
Trông thầy đẹp lão nhìn thầy tôi yêu 
Tính tôi hay giỡn hay đùa 
Mong thầy thông cảm cho tôi vui lòng 
Từ nay cho đến về sau 
Gặp thầy vui vẻ bông dua chào thầy 
Hôm nay tinh tướng thầy đồ 
Thầy vui thầy thích thầy cười gặp ma 
Hôm nay ra ngõ gặp thần 
Thần cho cứ chén lại còn trêu ngươi 
Thử lòng nhân nghĩ thầy đồ 
Trêu thầy thầy tức thầy cười ăn to 
Mai sau cứ gọi thầy đồ 
Ra đây thần bảo thần cho nhiều tiền 
Thầy đồ 346 

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

Ngắm trăng 


Hôm nay trăng khuyết rồi mai trăng tròn 
Thầy đồ ngắm cảnh trăng lên 
Nhìn theo trăng chếch rồi mai trăng tròn 
Rồi đây thầy lại ngắm trăng 
Ngắm nhìn mãi mãi bóng trăng to dần 
Trăng lên sáng tỏ khắp trời 
Thầy đồ ăn cỗ ngâm thơ chúc mừng 
Thơ hay ai hỏi thầy đồ 
Thầy có mấy vợ thầy còn ngồi đây 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Sao ông lại hỏi để ông làm gì 
Hỏi thầy mấy vợ cho vui 
Trông thầy đẹp lão thầy cười đẹp trai 
Trông thầy dáng dấp có tài 
Thầy bán vé số thầy cười có duyên 
Nhiều em trông thấy thương thầy 
Nhiều em chết mệt vì thầy đẹp trai 
Hôm nay tôi đứng trông thầy 
Nhìn theo tướng mạo thầy đồ có duyên 
Ngồi đây lắm vợ nhiều tiền 
Nhiều em gái trẻ mời thầy đi chơi 
Thầy đồ dí rủm tinh đời 
Được ăn được nói được cười yêu em 
Hôm nay em rủ vào đâu 
Mời thầy có thích đi vào cung mây 
Làm mưa làm gió mấy ngày 
Thầy chơi thỏa mái thầy cười thỏa thê 
Hôm nay thầy chán đi về 
Về nhà vợ hỏi mấy ngày đi đâu 
Thầy đồ nhăn nhó gãi đầu 
Đi thăm ông bạn lâu lâu không vào 
Anh nhem tình bạn cố chi 
Không may mà gặp tình cờ gặp nhau 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Ông bạn lôi kéo đi vào nhà chơi 
Vào chơi một lúc xin về 
Ông bạn cố giữ ở chơi vài ngày 
Hôm nay tôi quyết đi về 
Ông bạn cố giữ ở thêm vài ngày 
Nói đi nói lại đã nhiều 
Xin ông thông cảm để tôi đi về 
Ở lâu nóng ruột phải về 
Biết rằng về nhà vợ hỏi nói gì sao đây 
Ù lỳ như mũ che tai 
Đi chơi với gái thỏa thê mấy ngày 
Về nhà rối vợ đi thăm bạn bè 
Nói ra bà vợ tin rằng 
Nếu đúng như thế hỏi thêm làm gì 
Thầy đồ nghe nói mừng thầm 
Chuyện này vợ biết mặt dày mặt mo 
Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
Thầy đi chơi gái mấy ngày thỏa thê 
Thơ này thầy báo thầy đồ 
Vợ tin thầy nói vợ cười thầy vui 
Mai đây đắc chí thầy cười 
Nhiều mưu lắm kế thầy cười ăn to 
Sâu nông người đến hỏi thầy 
Trông thầy đa rạng tướng thầy đa thê 
Mai đây sông nước tràn về 
Bao nhiêu cũng được tràn đầy vào kho 
Của ăn ngăn để trong nhà 
Tiền tiêu như nước nhiều em theo thầy 
Ù lỳ như mũ che tai 
Vợ hỏi không biết lắc đầu như điên 
Hôm nay thần báo có tiền 
Được ăn con quốc hóa ra con gà 
Thầy đồ 345


 


 

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

Yêu rồi 

Xem thơ anh thích em rồi 
Nhìn em anh thích em cười lẳng lơ 
Trông em óng ả đẹp người 
Dáng đi em đẹp tiếng cười anh yêu 
Trông em có dáng có duyên 
Nhìn em đẹp nhất anh không muốn về 
Ra đường gái đẹp anh mê 
Anh yêu anh thích anh mê em rồi 
Lấy em làm vợ anh yêu 
Có được hạnh phúc sinh con ra rồi 
Yêu nhau cho đến bạc đầu 
Thủy chung hạnh phúc đường đời khó phai 
Trăm năm hạnh phúc vuông tròn 
Đẹp đôi nam nữ đẹp người thủy chung 
Tơ duyên phúc phận trời cho 
Đẹp người đẹp nết lên thơ mộng vàng 
Ai trông cũng nói lại khen 
Đúng là duyên số trời phù gọi cho 
Duyên em lửa bén duyên tình 
Lên thơ mộng đẹp anh còn gọi em 
Hôm nay ra đứng trông chờ 
Tự nhiên em thấy anh cười gọi em 
Tưởng rằng anh gọi em ơi 
Duyên trời đã định từ lâu em chờ 
Thần linh báo tiếp mai sau 
Để anh đi lễ đi cầu trời cho 
Ông trời lại bảo rằng là 
Có duyên có số được ngày mà ăn 
Bao năm đi lễ cầu tài 
Thánh cho ăn lộc thần cho đem về 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Ăn đi mà nhận được ngày trời cho 
Giang tay ôm lấy lộc trời 
Bao nhiêu cũng được thánh cho mà cười 
Thầy đồ 344