Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

          
                              Tặng em yêu 

                 Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
           Thần chim laị báo có duyên gặp nàng 
                 Xa nhau cách mấy dặm đường 
       Hằng ngày nàng gặp được người nàng yêu 
                  Vui vui nàng thích nàng cười   
            Tình duyên đã hẹn em chờ đợi anh 
                  Mưa xuân gió thổi bên lòng 
            Em ngồi ngây ngất em cười nhớ ai 
                Thương nhau chín bỏ là mười 
        Cùng nhau ôn lại những ngày tuổi xuân 
                   Xuân đi phấp phới xuân về 
          Cùng nhau hội ngộ xuân về theo anh 
                  Ngày mai em vẫn ra trường  
         Nghề nghiệp chốn cũ vẫn làm như xưa 
                    Tin anh em vẫn một lòng 
       Lương duyên trời định vẫn còn tuổi xuân 
                 Năm nay chim báo canh dần 
             Em thôi bỏ nghiệp gõ đầu trẻ thơ 
                    Nay mai thơ gọi thầy đồ 
              Có tin thần báo em đi lấy chồng 
                 Mai đây nghề nghiệp ai thay 
           Một đoàn lũ trẻ thơ ngây ngậm ngùi 
                    Giờ đây đang học hỏi ai 
             Biết rằng như thế các em lại buồn 
                Mai đây phúc phận duyên trời 
          Thuyền đi theo lái thầy đi theo chồng 
                Thế là từ nay ai dậy thay thầy 
           Thầy đi sung sướng thầy cười bỏ em                                             Năm 2010                                                               Nhân ngày nhà giáo việt nam 
                                                 Thầy đồ