Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

Càn khôn 

Đường đời là phúc hai năm 
Đường đi mấy ngả vẫn về một bên 
Bao năm mới có hai lần 
Mấy sông núi gọi mấy lần đò sang 
Thầy đồ chân bước xuống thuyền 
Thầy vui hớn hở nụ cười như hoa 
Trăm năm mới có một lần 
Thần linh báo để thầy đồ được ăn 
Thầy đồ lại hỏi ăn gì 
Thần tài lại báo ăn gì thì ăn 
Qua đây ăn đợi đến rằm 
Ăn xôi ăn thịt thầy cười ăn to 
Thần tài hóm hỉnh tinh đời 
Mời thầy cứ chén mời thầy cứ ăn 
Thần cho cứ việc mà làm 
Xin thầy đừng hỏi đừng cười đừng chê 
Tội đâu đã có thần tài 
Được ăn thầy cứ thầy sài cho no 
Ăn xong thầy bọc đem về 
Thầy cất thật kỹ để dành cho con 
Đường đời dài lắm thầy ơi 
Đường đi lên núi đường dài như sông 
Nay mai thầy sắp sướng rồi 
Trông thầy như phỗng đón chờ cung trăng 
Trời cho tháng tám trăng rằm 
Cỗ to ăn lợn cỗ đầy mâm cao 
Thơ hay mưu tả thầy đồ 
Được ăn thầy nói mồm to được nhiều 
Thần tài khúc khích cười thầm 
Thầy đồ nghe thấy thần cười gì tao 
Hôm nay thần vẫn vui tươi 
Mừng thầy ăn lợn trông thầy đẹp trai 
Cuối năm đồi núi song hàng 
Có chim bay lượn có thầy đường tăng 
Trông xa biển rộng sông dài 
Cá kình sức động biển đông 
Cửa trời sấm động mà không tiếng thuyền 
Lòng người cứ giữ cho hay 
Chớ no muộn số chớ phiền muộn danh 
Trăm năm đã đến mời thầy 
Được duyên là phúc được ngày trời cho 
Mai đây thầy hưởng đủ mùi 
Đi thi thầy thắng thầy cười có em 
Phen này thầy sướng như tiên 
Nhiều em đến gọi mời thầy đi chơi 
Thầy đồ hóm hỉnh cười thầm 
Rượu ngon gái đẹp dại gì thầy quên 
Thầy chơi nếm đủ trăm mùi 
Thần tài đến gọi thầy đồ đi chơi 
Thầy đồ đứng dậy sua tay 
Đủ rồi xin miễn để thầy nghỉ ngơi 
Thầy đồ 339

 

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

Tiền tài 

Hai năm đất thịnh mưa mừng 
Tưởng rằng nước chảy vào nhà được ăn 
Ngóng xa trông rộng đường dài 
Ai ngờ sấm chớp đường dài trôi đi 
Đường dài phúc phận là chi 
Hỏi ai đi lễ đi cầu cho đang 
Hôm nay thánh báo rõ ràng 
Đúng nơi trời định là nơi hẹn hò 
Tháng tám phúc phận trời cho 
Khôn ngoan mới biết cửa trời mà kêu 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Nói thì không thật dối thì không xong 
Trời thương thánh báo đêm ngày 
Dục ông thánh báo đi về còn may 
Ông về ông cứu họ đinh 
Ông về trở ngại lưng chừng làm chi 
Mai đây thi phúc thi phần 
Hết duyên còn nợ ông nhìn vào đâu 
Trời thương trời bắc qua cầu 
Để ông nối tiếp công trời phù cho 
Mười năm dĩ vẵng qua đi 
Trời thương không tính đến ngày hỏi ai 
Cuối năm là phúc cơ trời 
Ăn may gặp phận cơ trời có duyên 
Bao năm nước chảy bèo trôi 
Cũng đành an phận để trời cứu cho 
Trời thương có phúc có phần 
Trời nào cứu nổi bạc tình mây đen 
Đi thi ông đã thua rồi 
Thua tình thua nghĩa thua mưu thầy đồ 
Mai đây thua cả cơ đồ 
Biết sai thì sửa thầy đồ lượng cho 
Hôm nay thánh báo thầy đồ 
Yên tâm chờ đợi đến ngày có duyên 
Lần này nỡ hẹn quên đi 
Sau này đừng trách thầy cười làm thinh 
Mấy năm tím mặt bầm gan 
Thương người giả dối ông cười hả hê 
Lần này ông còn giả dối nữa không 
Trời thương cảnh báo cho ông không về 
Thơ này là số thầy đồ 
Thầy đi làm phúc thầy cười như hoa 
Mai sau trời nắng tran hòa 
Vui chung một tổ đầy nhà cháu con 
Tâm linh phúc lộc thầy đồ 
Mai sau thầy hưởng lộc dài cháu con 
Được ăn được nói được cười 
Muốn gì trời định từ lâu ăn rồi 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Thầy đồ yên chí lễ rằm tháng ba 
Tiên cho ai bảo đức hiền 
Công thành danh đạt vẫn còn trời cho 
Tâm linh là phúc thầy đồ 
Đi thi thầy được thầy cười đẹp trai 
Trông mong chỉ có đường dài 
Keo này vật đổ thầy cười gọi em 
Ông già biết ngã thua mưu 
Xoa tay đứng dậy chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ 338 
 

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Lộc xuân tâm mão 

Sang xuân tái bút có tiền 
Đầu năm xuân mới tin mừng tin vui 
Nghe thơ thánh báo ông về 
Tin vui chờ đợi đến ngày ăn to 
Ngày rằm đi lễ cầu tài 
Đến nơi cửa phật đến chùa tây môn 
Qua đây phúc phận hồi môn 
Thần linh chúa đất báo tin vui mừng 
Qua ngày chính diện hai mươi 
Gần đây thánh báo biết tin rõ ràng 
Nghe thơ ông bức ông buồn 
Ông không được khóc ông cười cho vui 
Đáng ra mọi sự yên rồi 
Ông nghe thần báo ông về từ lâu 
Qua sông trời bắc nhịp cầu 
Trời thương thánh bảo ông về gặp may 
Chưa về ông nghĩ băn khoăn 
Ông no ông nghĩ thế nào sao đây 
Nghe thơ ông nghĩ đau đầu 
Thôi đành thủ phận an bài cho vui 
Suy đi tính lại đã gần 
Đến ngày giờ trót cho đời hỏi ai 
Đang đi thánh báo ông già 
Ông về còn phúc còn nhiều gặp may 
Mười năm thánh vẫn đợi chờ 
Thần linh chúa đất vẫn chờ đợi ông 
Ông về thấy rõ sự đời 
Đất vua đất chúa đất thành thăng long 
Vắng ông đã có thầy đồ 
Còn con dâu trưởng vẫn thờ tổ tiên 
Thơ hay là bút thánh hiền 
Cứu nhân độ thế cứu người xa cơ 
Sang năm tân mão rõ ràng 
Nghe thơ chuột chạy chuột cười mèo ơi 
Thơ vui thơ đố thầy đồ  
Hỏi thầy mấy chữ thầy nhìn làm thinh 
Qua đây sông rộng đường dài 
Thầy đi mỏi gối thầy chờ đợi ai 
Nói ra cho hết sự đời
Thầy đi ngoảnh lại thầy cười gặp ông 
Đương nhiên phúc tổ từ đường 
Họ đinh nối tiếp vẫn còn đời sau 
Trời thương thánh độ qua cầu 
Cơn mưa gió bụi hết cơn mây mù 
Ông về là phúc gặp duyên 
Gặp con dâu trưởng gặp thầy tiên chi 
Mai đây thánh vẫn phù ông 
Để ông vui vẻ ông cười thương con 
Ông về đem phúc đem phần 
Đem chi lộc của gia tiên từng người 
Vui vui ông vẫn mỉm cười 
Còn hòm của quí để riêng biếu thầy 
Ông về thấy rõ thiện tai 
Ông vui ông thích ông nhìn các con 
Biết đâu có thế sự đời 
Tưởng rằng quái ác nghe thơ rức đầu 
Bây giờ ông hiểu ra rồi 
Có tiên có lễ có trời phù cho 
Đường đời phúc phận cơ duyên 
Không may mà gặp đến ngày rủi ro 
Cơ trời vận kiếp vận no 
Không may đá phải con bò trắng răng 
Biết đâu mà tránh cho nhanh 
Không may dẵm phải thôi đành chịu thua 
Thầy đồ 337

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

Lộc trời 

Đương nhiên được hưởng lộc dầy 
Ăn mày cửa phật đúng ngày giờ linh 
Được ngày quí mão ngày rằm tháng giêng 
Thần tài thần linh chúa đất đang cười 
Chọn ngày quí nhất trên đời 
Đẹp duyên đẹp số đẹp người 
Tâm thành là quí trời cho 
Đầu xuân năm mới mưa rơi ra vàng 
Thầy đồ ăn cỗ ngồi trên 
Đang ăn thần báo thầy ra nhận tiền 
Tiền này là của trong nhà 
Quí nhân thánh gọi đem vào tặn nơi 
Thầy đồ trông thấy cười vui 
Quí nhân đang đợi gọi luôn thầy đồ 
Ra đây nhận lấy lộc này 
Thầy đồ đứng lại giang tay ôm người 
Vui vui thầy sướng lại cười 
Gặp ông bô lão thầy nhìn xem ai 
Thần linh báo tiếp ông về 
Ông chờ vui vẻ ông chờ các con 
Ông về xuân lại tái lai 
Đem bao nhiêu lộc đem bao nhiêu vàng 
Bây giờ ông nghĩ đến con 
Bao nhiêu phúc lộc vẫn còn bên kia 
Nay mai ông khỏe ông sang gửi về 
Bây giờ mới tạm đem về 
Các con nhận lấy cho cha vui lòng 
Còn hòm két sắt hàn sì 
Nguyên đai nguyên kiện để riêng biếu thầy 
Thơ này thần báo cho hay 
Rồi đây xẽ được đền nghĩa phúc dầy mâm cao 
Nói ra cho hết sự đời 
Ông về vui vẻ cho người ta xem 
Thầy đồ 336 

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

Đường tu 

Hoa thơm có lạ trên đời 
Ai mà biết đến để đời mà xem 
Người ta có phúc có duyên 
Đường đời ai nợ có duyên trời phù 
Nói ra cho lắm sự đời 
Ai mà gặp được phúc trời gọi cho 
Trăm năm tu phúc thánh hiền 
Tu nhân là phúc giúp người là hơn 
Đường đi đã rõ ban ngày 
Từ bi phúc bảo dậy người có tâm 
Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Có tâm có đức thánh hiền chứng cho 
Bao năm hương khói lễ trời 
Đi cầu cửa phật phúc dầy hương thơm 
Trời phật tiên thánh phù cho 
Tâm thành là phúc tiên cho mà làm 
Dương gian mấy kẻ ai bằng 
Từ bi phúc hậu số người có duyên 
Đường đời làm phúc cứu người 
 Có nhân có nghĩa có trời phú cho 
Năm nay trời đến tặn nhà 
Bảo cho mà biết đức dầy có tâm 
Mai đây lộc đến tặn nhà 
Nghe thơ tiên dậy nghe thơ trời phù 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Thần cho thánh báo đức hiền có công 
Năm nay chính diện gặp may 
Tu nhân là nghĩa tu ngày ăn to 
Thầy đồ 335


Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

Tìm nhau 

Năm nay xuân mão con mèo 
Trời thương trời phú trời mừng cho em 
Năm nay đúng số em cười 
Đang vui đang gọi người mừng cho em 
Thả nào thần báo hôm qua 
Hôm nay thức dậy ngẩn ngơ cười thầm 
Không ngờ hạnh phúc đến nơi 
Thần linh thần báo thần cười gọi em 
Số may phận đẹp đang chờ 
Như người đang vẫy đang chờ tìm em 
Trông xa thầy bóng người tìm 
Trông gần đúng thật thầy đồ gọi em 
Năm nay mới thật là xuân 
Không ngờ ai gọi xuân về tái lai 
Tuổi đời còn rộng còn dài 
Như cây non trẻ như hoa đương thời 
Ngày ngày vãng cảnh nhìn xem 
Thầy ông phỗng đực ngắm chờ hằng nga 
Chim khôn đậu nóc nhà quan 
Gái ngoan tìm chồng giữa chốn ba quân 
Điềm trời báo để tìm duyên 
Người khôn của khó cửa trời gặp may 
Hương hoa phấn sáp má hồng 
Số son phận đẹp vào cung bà hoàng 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Trông nàng óng ả như tiên giáng trần 
Duyên này trời định từ lâu 
Đúng năm đúng tháng đúng ngày hoàng hôn 
Trăm năm trăm cõi người ta 
Số son tuổi đẹp thầy mơ được rồi 
Mấy năm ao ước thầy mơ 
Bây giờ thầy được thầy sờ được luôn 
Thầy đồ 334


 

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Năm tân mão 

Mở màn năm mới mừng vui 
Mừng ông tân mão chúc ông chủ nhà 
Năm nay lắm lộc nhiều hoa 
Trồng cây ra quả ra hoa nhị vàng 
Cây xanh nụ tía hoa vàng 
Trông thầy tươi đẹp thầy cười có duyên 
Thầy cười ra lộc ra tiền 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Xuân này đón lộc trong nhà 
Bao nhiêu của quí bao nhiêu là vàng 
Năm nay tân mão rõ ràng 
Lộc quan thánh đế lộc người tiên cho 
Năm nay thánh báo thầy đồ 
Đi thi thầy được ăn dầy phúc to 
Đầu năm xuâm mới mưa rơi 
Xin thầy ra hứng lộc trời ban cho 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc quan thánh đế biếu riêng thầy đồ 
Trông thầy đẹp lão khôn ngô 
Đẹp duyên tuấn tú thầy cười như tiên 
Trăm năm tu được đức hiền 
Tu nhân tu nghĩa tu người có tâm 
Ăn mày cửa phật cửa trời 
Cửa tiên cửa thánh là người có tâm 
Ngày mai đi lễ ngày rằm 
Có nhân trời báo được ngày ăn to 
Tâm thành chín đủ mười phương 
Có duyên được hưởng mâm cao cỗ đầy 
Số son phận đẹp là thầy 
Đi đâu cũng được ra đường có duyên 
Nhiều em trông thấy thầy cười 
Đa tình diếm phúc nhiều em mê thầy 
Được thầy yêu mến lâng lưu 
Thầy hôn thầy quí thầy yêu em nhiều 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Thần tài cho gọi thầy đồ cho vui 
Năm nay mới gọi là năm 
Năm mèo vồ chuột đuổi nhau lại cười 
Thần tài thích thú chơi vui 
Có năm có tháng có ngày ăn to 
Mưu sâu thầy tính cả rồi 
Vào năm tâm mão mèo cười chuột ơi 
Năm nay chuột vẫn đàng hoàng 
Ăm to nói lớn lại càng vinh hoa 
Phong lưu phú quí trong nhà 
Của ăn ngăn để của đầy trong kho 
Năm nay thầy có nhiều tiền 
Thầy nuôi bao nhiêu gái đẹp trong nhà 
Bao nhiêu người ở bao nhiêu người làm 
Thầy đồ trả nghĩa ơn sâu 
Thầy nuôi cả chó cả mèo cho vui 
Nuôi mèo có nghĩa trọng tình 
Tuy thầy bé nhỏ mệnh thầy to gan 
Mệnh to việc lớn làm quan 
Có mưu có chức là quan thầy đồ 
Năm mèo thì chuột thắng to 
Được ăn sơi cả con bò sơi ngon 
Chuyện này mưu tả cho hay 
Ai nghe thấy mèo vồ chuột lại cười 
Tả mưu tranh đố lực cười cho vui 
Mèo chuột hai giới khác nhau 
Đời nào có chuyện vồ nhau lại cười 
Thơ vui thơ thích thơ cười 
Thần tài hóm hỉnh thơ đùa cho vui 
Năm nay thầy đã sướng rồi 
Muốn gì cũng được thầy cười ăn to 
Thầy đồ 333
Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

Về đêm 

Thâu đêm thức giấc canh dài 
Đêm nằm không ngủ chờ ai giật mình 
Nhìn ra chẳng thấy ai vào 
Tưởng rằng không gặp tiếng chào long quân 
Thần linh đã báo cả rồi 
Nghe thơ em gọi nghe thơ em cười 
Năm nay tân mão hoa khai 
Thần linh đã báo cành đào tiên cho 
Bao năm em đợi em chờ 
Mai đây thay đổi trời phù cho em 
Tưởng rằng sóng gió bèo trôi 
Số son em đẹp em chào long quân 
Lương duyên tự bởi ông trời 
Đi đâu mà trượt đến ngày gặp nhau 
Đời em sóng gió mưa trôi 
Ba chìm bẩy nổi mới lên thân người 
Trời thương trời phú cho em 
Thần linh thử thách người tài có duyên 
Trăm năm duyên số hững hờ 
Đời em phận bạc có lần sang ngang 
Năm nay tân mão vững vàng 
Duyên tình lắm trắc chờ ngày đẹp đôi 
Thương ai em vẫn một lòng 
Đúng duyên đúng số thầy đồ yêu em 
Thần linh báo để em chờ 
Yên tâm em đợi nằm mơ mấy lần 
Lần này thần báo cho hay 
Duyên em đúng số đúng ngày trời cho 
Mai sau phúc lộc đầy nhà 
Tiên tri tên gọi thầy đồ họ mai 
Đường đời có một không hai 
Tài ba có một tài ba lẫy lừng 
Khôn ngoan là chú chuột vàng 
Tu thân đổi kiếp mấy lần gian nan 
Trời cho tu được làm lên 
Phụng thờ tiên thánh chờ ngày ăn to 
Từ nay cho đến về sau 
Tâm thành phúc bảo tiên cho mà làm 
Đường đường chính chính công minh 
Được ăn nhớ lại người phù giúp cho 
Đừng quên thầy dậy cho hay 
Xương mù quá chốn đường đời hỏi ai 
Tu thân thầy dậy thành tài 
Biết ai mà hỏi biết ai giúp mình 
Nhân nhân thập bái tiên chi 
Ăn mày cửa phật từ bi phúc trời 
Đoán đi mà học cho ra 
Đương nhiên mà được ai cho thành tài 
Năm nay thầy được thầy cười ăn to 
Năm nay xơi cả con bò 
Mồm to thầy nuốt dễ dàng như không 
Thầy đồ 332

 

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

Tết tân mão 

Thơ hay thần gửi thầy đồ 
Đầu năm xuân mới chúc thầy ăn to 
Sang năm tân mão mèo ngoan 
Chúc thầy tươi đẹp chúc thầy mồm to 
Xuân về đem đến tương lai 
Mùa xuân ấm áp thầy cười như hoa 
Sang xuân hoa nở bốn mùa 
Xuân đem tài lộc mưa rơi lộc vàng 
Thầy đồ hứng lấy lộc rơi 
Đem về thầy cất trời cho thầy cười 
Đang vui đang thích đang cười 
Tuổi xuân người đẹp đến chào long quân 
Xuân về đem đến tình người 
Xuân đem hạnh phúc cho thầy đẹp trai 
Tình thương mái ấm gia đình 
Tuổi xuân non trẻ nụ cười thơ ngây 
Tuổi xuân đang đẹp tươi cười 
Tuổi xuân em đẹp em cười như hoa 
Tuổi xuân hạnh phúc chan hòa 
Đẹp như công chúa đẹp như bà hoàng 
Xuân này mới gọi là xuân 
Xuân bao nhiêu tuổi hiến dâng cho thầy 
Mấy năm thầy vẫn nằm mơ 
Tưởng rằng không gặp thầy năm mơ suông 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Năm nay thầy được thầy cười gần em 
Thầy đồ 331
Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Đi lễ đầu xuân 

Xuân này mới gọi là xuân 
Đúng xuân tân mão là xuân lộc vàng 
Đầu năm xuân mới gặp may 
Đi cầu đi lễ ngày rằm tháng giêng 
Mùa xuân hoa nở nụ cười 
Bông hoa tươi thắm đón chào tuổi xuân 
Xuân này có phúc có phần 
Số son trời định phúc chờ từ lâu 
Ai trăm đi lễ đi cầu 
Đương nhiên mà được duyên trời phù cho 
Đường đời có đức có tâm 
Có duyên có số thánh hiền dậy cho 
Sang xuân hoa nở giữa mùa 
Hoa thơm của lạ tiếng cười mừng vui 
Trẻ thơ khúc khích cười thầm 
Đang vui đang hát đang cười với hoa 
Xuân này mới gọi là xuân 
Xuân bao nhiêu tuổi xuân còn yêu hoa 
Mùa xuân nắng ấm chan hòa 
Lên thơ mộng đẹp cho đời trẻ trung 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Thầy đi ăn cỗ thầy ngồi mâm trên 
Ăn xong thầy nghĩ vần còn 
Thầy ngồi chốc nữa vần còn chờ ai 
Sang xuân người đợi người chờ 
Trông thầy đẹp lão thầy cười có duyên 
Lộc trời lộc thánh lộc tiên 
Lộc thầy ăn cỗ có duyên em chờ 
Mười năm em vẫn nằm mơ 
Tưởng rằng không gặp thầy đồ đẹp trai 
Duyên do tự bởi ông trời 
Đúng duyên đúng số là người em mơ 
Mười năm năm ấy em chờ 
Tuổi xuân đang đuổi tuổi đời đi lên 
Thương tình có nghĩa có công 
Sau này em gặp thầy đồ em thương 
Mấy năm nhờ phúc đường dài 
Nhờ thầy ban huệ ơn sâu tình người 
Trăm năm trăm tuổi bạn đời 
Thương nhau hạnh phúc đường đời có duyên 
Mai đây có phúc có phần 
Có sông có núi có người giúp em  
Thần linh cho chí thần tài 
Long thần báo để em chờ có công 
Mai đây rạng rỡ huy hoàng 
Số son phận đẹp lên tiên bà hoàng 
Thầy đồ vui sướng ngâm thơ 
Số son phận đẹp lên tiên bà hoàng 
Thầy đồ vui sướng ngâm thơ 
Không ngờ gái đẹp đang chờ thầy sang 
Năm nay xuân đẹp là xuân 
Xuân vui em thích tái xuân thầy đồ 
Đời em đã hẹn từ lâu 
Có bà thủy đế bắc cầu em sang 
Đường đi gặp phúc đường dài 
Ăn mày cửa phật trời phù cho em 
Thầy đồ 330


Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

Đấu trí trên thiên đường 

Thơ hay mới gọi là tiên 
Thơ trời thơ phật thơ tiên cho người 
Thơ hay tiên gọi thầy đồ 
Tiên chi hai chữ thành tên thầy đồ 
Thầy đồ có dáng đẹp trai 
Trông thầy tướng mạo không ngô đức hiền 
Tuổi xuân ước độ năm mươi 
Số son tuổi đẹp trăng tròn có duyên 
Văn thơ thầy học thánh hiền 
Gọi là văn học nhà nho lưu chuyền 
Văn hay chữ đẹp lên thơ 
Thông minh sáng suốt thầy đồ có tâm 
Mai sau thầy gặp ông già 
Bao nhiêu thơ gọi bao nhiêu thơ cười 
Nói ra cho hết sự đời 
Làm chi ông hận làm chi ông buồn 
Đường đời là phúc lên thơ 
Mảy may ông hẹn không may hết thời 
May ra một bước lên tiên 
Không may mưa bụi tơi bời hỏi ai 
Tiên chi là tướng thầy đồ 
Thương người nhớ hẹn cứu người vô duyên 
Tiên chi là bậc nhân tài 
Thương người trọng nghĩa giúp người bạc tâm 
Nói ra thì nói có nhân 
Nói xong bỏ đấy phúc còn mỏng manh 
Xa cơ lỡ bước lạc loài 
Như con rắn đọc cắn người có tâm 
Thương ai phúc tổ từ đường 
Hỏi ai đã cứu họ đinh cho người 
Từ giờ điểm trót cho hay 
Long thần lại báo điểm này nguy tai 
Làm xong đánh trống bỏ dùi 
Ai thương cũng mặc ai cười kệ ai 
Thương thay số phận ông già 
Hẩm hưu như điếc hay là ngẩn ngơ 
Quanh đi quẩn lại vẫn còn 
Hay là tiếc của ông không buồn về 
Bao năm xa cách mười năm 
Không về nhỡ hẹn đường đời khổ tâm 
Thần linh thức báo ông về 
Đất nhà đất tổ đất thành thăng long 
Đất vua đất chúa đang chờ 
Ông đi thần gọi ông về mà trông 
Đang ăn thần báo thần cho 
Đương nhiên ông được quả nhiên làm giàu 
Ông ham ông thích không về 
Thần linh báo để ông về mà xem 
Cơ trời báo để cho ông 
Để ông thức tỉnh ông về trông nom 
Không may hận phúc bạc tình 
Không nhân không nghĩa có người cứu cho 
Từ nay cho đến hết năm 
Không về phúc cạn chẳng còn gì đâu 
Họ đinh vẻn vẹn chi còn hỏi ai 
Tưởng rằng phúc đã được rồi 
Ông còn tiếc của ngẩn ngơ không về 
Thầy đồ 329

 

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

Mưu sâu đa kế  

Đêm khuya leo lét ngọn đèn 
Đêm nằm không ngủ nhớ người xa xăm 
Quanh đi nghĩ lại cũng gần 
Đau đầu nhức óc nghĩ tìm không ra 
Mưu sâu là kế ông già 
Hoãn binh tiết tục gọi ra mà cười 
Cần gì cũng phải có mưu 
Đường ăn lẽ ở trên đời ai cho 
Ông già nhắm mắt cười thầm 
Đắc mưu đa kế phần ta thắng rồi 
Ăn mày quả kiếp trời cho 
Đương nhiên mà được trời cho ai cười 
Nhờ trời phúc lộc ăn may 
Cậy thơ ăn hết cậy tài nhà nho 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nghe thơ ta biết nghe thơ ta cười 
Nói ra cho hết sự đời 
Hẩm hưu là phận con bò trắng răng 
Ai thương ai biết sau này 
Đi thì tới đích sau này ai thua 
Giàu thì cậy của quan trên 
Làm quan có chức có quyền vô nhân 
Thầy đồ có phúc có phần 
Có nhân có nghĩa có tiên giúp phù 
Tâm linh là phúc trời cho 
Tình sâu nghĩa nặng ai đo lòng người
Trời xanh xa tít mù xanh 
Công bằng mà ở cho người có tâm 
Nghe thơ trời đổi xoay vần 
Nghe thơ trời biết thầy đồ có tên 
Thơ hay phúc đức lưu chuyền 
Con con cháu cháu nối dòng họ mai 
Mai sau chúng lớn lên rồi 
Đường đi sáng sủa đường đời vinh hoa 
Công lao là phúc thầy đồ 
Có cây vui đắp cho đời cháu con 
Hỏi người giàu của giàu con 
Trời cho đến tháng đến năm sẽ tàn 
Mười năm phúc thịnh đang bay 
Không ngờ phúc mỏng đến ngày nguy tai 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Ông già cậy của cho qua không về 
Coi thường phúc đức tổ tiên 
Giờ điểm đã trót giờ nào cứu cho 
Đi thi ông đã thua rồi 
Thua tình thua nghĩa thua mưu thầy đồ 
Mai đây thua cả cơ đồ 
Ông nhìn trở lại vẫn còn mỏng manh 
Đường gần là phúc trời xanh 
Đường xa không tới kêu trời làm chi 
Thơ hay để phúc thầy đồ 
Thơ tiên thầy dậy thẳng đường con đi 
 Mai đây đi đón gái xề 
Đem về dậy đỗ sau này ăn to 
Thầy đồ 328
Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Thầy đồ vẫn đi 

Sinh thời vào tuổi năm mươi 
Tuổi đẹp như ý tuổi đời số son 
Trông người dáng nét đẹp trai 
Khôn ngô tuấn tú tướng tinh có tài 
Trời cho thủ phận an bài 
Thông minh sáng suốt là người họ mai 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà nho văn học từ đường tông môn 
Văn thơ nho nhã thầy đồ 
Tiên chi thầy dậy học đi mà làm 
Duyên ai nhờ phúc từ đường 
Long thần phúc lộc tiên phù họ mai 
Cho ăn cho học đường dài 
Để cho con cháu sau này làm lên 
Duyên trời lộc thắm mưa dơi 
Nào ai biết được lộc trời về sau 
Sinh nam đắc phúc tương cầu 
Hỏi ai đi lễ đi cầu trời mưa 
Một nhà đất được trồng cây 
Phong lưu phú quí đức dầy mâm cao 
Trời cho thấy được thầy đồ 
Bản môn thính vẽ thầy đồ thông minh 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Các môn thầy học từ đầu đến chân 
Văn hay rạng rỡ anh tài 
Có duyên thầy học có người gọi cho 
Tháng mười thầy đỗ đủ môn 
Thầy khao ăn lợn thầy khao ăm mừng 
Cho lên thánh báo đổi tên 
Tiên chi hai chữ thầy đồ đổi tên 
Từ nay cho đến về sau 
Tiên chi chính diện là tên thầy đồ 
Ăn mày cửa phật trời cho 
Năng hay đi lễ vào ngày có duyên 
Giờ linh thánh báo có quyền 
Phong lưu phong chức uy quyền thanh danh 
Mai sau sung sướng vô cùng 
Gặp thầy gặp bạn làm lên vù vù 
Sang năm tân mão mèo vàng 
Có cây đa phúc có rừng cỏ danh 
Bên kia núi ngọc sông vàng 
Có bà thủy đế bắc cầu qua sông 
Qua sông mấy nhịp sông dài 
Đường đi mỏi gối sông dài còn lâu 
Nói ra cho đủ phép mầu 
Ai mà nghe thấy rụng rời cả chân 
Nghe xa ta lại nghe gần 
Có bà thủy đế trêu người không đi 
Nói ra cho sợ kinh hồn 
Thử người nhân đức thử người có tâm 
Qua sông sóng gió ầm ầm 
Tiên chi tên gọi thầy đồ vẫn sang 
Qua sông bẩy nhịp rõ ràng 
Vừa đi đã thấy đến gần qua sông 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Thầy bà thủy đế cười ầm cả lên 
Hoan hô hai chữ thầy đồ 
Qua sông không sợ thử thầy coi xem 
Gian nan vất vả sau này làm lên 
Đường đời thử sức gian nan 
      Ngẫu nhiên mà được cao sang làm giàu              
Trời cho thánh báo được rồi 
Đủ lông đủ cánh bay xa bay gần 
Có công đi lễ cầu trời 
Trời cho thì được tự nhiên đến nhà 
Thầy đồ tiên gọi tiên chi 
Mười năm vất vả mười năm ăn mừng 
Ở đời khổ trước sướng sau 
Thuận buồm xuôi gió qua sông vù vù 
Trời cho chẳng mấy mà giàu 
Của ăn ngăn để cho đời cháu con 
Dù cho sông cạn đá mòn 
Đủ tài đủ sức là thầy tiên chi 
Đi đâu cũng được vào đâu cũng cười 
Đương nhiên trời phật gọi ra 
Ăn mày của phúc đến ngày được ăn 
Trời phù những người có phúc có tâm 
Có công phúc hậu có tâm đức dầy 
Công lao đem lại công bằng 
Để cho người được công bằng trời cho 
Vui vui thích thú chan hòa 
Của ngon vật lạ đến nhà trời cho 
Tự nhiên mà được mới hay 
Công lao vất vả đến ngày ăn to 
Thần linh lại báo dặn dò 
Được ăn thì phải im ngay cái mồm 
Mồm ăn mồm nói mồm cười 
Mồm đi nói chuyện cho người ta mê 
Duyên ai nhờ phúc từ đường 
Trông thầy đẹp lão cho người em thương 
Thầy đồ 327Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Thăng chức 

Lên tiên thăng chức uy quyền 
Đổi tên hai chữ bậc thầy tiên chi 
Thanh danh chức trọng quyền to 
Làm quan tể tướng tiên chi thầy đồ 
Văn nhân nho sĩ người tài 
Tứ phương dồn dập tin vui chúc mừng 
Hôm nay ngày đẹp trăng tròn 
Mùa thu tháng tám vọng kỳ khao niên 
Đầu xuân năm mới mời thầy 
Rượu ngon gái đẹp chúc thầy uống chơi 
Thầy say nghiêng ngả thầy cười 
Thầy say không tỉnh thầy cười ba đêm 
Rượu đâu có thứ lạ đời 
Uống vào say tỉnh vẫn còn lơ mơ 
Trông xa đã thấy em cười 
Em vui thầy thích em cười gọi ai 
Thầy say mấy chén rượu đào 
Trông thầy đẹp lão thầy còn yêu em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Đêm nằm không ngủ thầy thương em nhiều 
Tiếng đàn ai gẩy mà hay 
Nghe thơ thầy đọc em say thầy rồi 
Nghe thơ thầy đọc em vui 
Tài ba lừng lẫy nghe thơ vui cười 
Vui vui em thích thầy ơi 
Yêu thầy có lộc yêu thầy có duyên 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Đường đi tươi sáng gặp duyên thầy đồ 
Số em phận đẹp nằm mơ 
Duyên trời đã định em chờ từ lâu 
Non xanh nước biếc chân trời 
Lên thơ mộng đẹp tình cờ gặp nhau 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Dù cho sông cạn đá mòn 
Sống chung hạnh phúc bạc đầu trăm năm 
Thơ yêu gái trẻ yêu thầy 
Thần linh chúa đất thần tài mừng vui 
Mừng thầy gái trẻ đang yêu 
Thơ mừng thăng chức tiên chi thầy đồ 
Hôm nay thánh báo vui mừng 
Tin mừng bộc lại bát hương lộc vàng 
Trời cho ăn lộc dài lâu 
Đời con đời cháu bắc cầu đi lên 
Hương thơm khắp cả vùng trời 
Gọi là trăm lễ hợp duyên ý trời 
Thầy đồ 326