Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

                           Ô che thầy đồ 

                    Tâm linh phúc tổ từ đường 
           Thành thân tuổi chuột đi cầu trời cho 
                    Tâm linh phúc hậu cầu thần 
                  Tâm thành đi lễ đi cầu trời cho 
                    Bao năm thánh bảo đến rồi 
           Thiện duyên là phúc thiện người từ bi  
                   Tâm thành sáng cả đường đi 
           Thần linh thánh đế phù trì người ngay 
                 Thông minh sáng xuất tâm vàng 
             Trời phù văn học thánh phù văn hay 
                      Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
          Lập nên cơ nghiệp lưu chuyền mai sau 
                      Để cho con cháu lâu dài 
              Của ăn ngăn để của đầy trong kho 
                 Ai trông thấy cũng khen giàu 
         Tâm thành của quí phúc thành của duyên 
                  Trời cho năm tặn tháng cùng 
             Bao nhiêu của quí bao nhiêu là vàng 
                    Phong lưu là tướng thầy đồ 
             Văn hay chữ đẹp nhìn thầy đẹp trai 
                   Ngàn năm mới có một người 
           Tu nhân chính quả phúc dầy trời  cho 
                        Có tên tuổi chuột đi cầu 
         Đúng ngày thánh bảo trời phù được ngay 
                       Đi lễ được giờ linh thiêng                       Thần linh thổ địa thần tài 
         Tâm thành chúc mọc chúc người có tên 
                    Uy danh là tướng uy quyền 
   Thành thân tuổi chuột chức quyền ngang nhau 
                     Từ giờ cho đến cuối năm 
          Chúa ba khác hẳn tướng tinh uy quyền 
                  Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
          Nắm mưu đa kế dùng người không tên 
                    Đứng sau lấp bóng cây tùng 
              Ở trong dẫy núi chỉ đường bên kia 
                        Ai trông ai ngó ai nhìn 
                Nhìn mãi chả thấy lù lù đến nơi 
                   Chúa bà nhìn thấy đúng rồi 
                  Chúa bà lại gọi các con đã về 
                  Hôm nay sướng nhất trên đời 
                Tình thân máu mủ hai con đã về 
                       Chúa bà lại hỏi ông đâu 
               Ông còn mệt mỏi mai kia ông về 
           Dung nhan tướng mạo đường đường 
          Thánh phù dương trợ cả nhà gặp nhau 
                       Thế là ý hợp tâm thành
            Bao năm xa cách bây giờ gần nhau 
                      Nói đi cho đến tặn cùng 
            Làm sao nói hết đường đời khổ đau 
           Mẹ nhìn con mẹ sướng nhất trên đời 
     Tiền của không bằng tình mẹ thương con 
          Bao năm xa cách mẹ ngóng mẹ chờ 
          Bây giờ trời thương thánh dủi con về 
            Để mẹ nhìn thấy mẹ cười mẹ vui 
    Bao năm thương nhớ ngậm ngùi thương con 
         Thơ này đi lễ được ngày linh thiêng 
               Trồng cây qủa chín trên cành 
        Hoa thơm quả ngọt tâm thành trời cho 
                   Ăn đi ta hưởng đến già 
           Bao nhiêu thị mẹt gái xề thầy nuôi 
                    Dù nhiều dù ít cho vui 
          Gọi là đoàn kết sống chung một nhà 
              Tình người trọng nghĩa là hơn 
            Bao nhiêu gái đẹp nhìn thầy ăn to 
                                       Thầy đồ 45

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

                              Tranh cốm 

                  Thơ hay tranh cốm nhẩy vào 
               Đọc đi nhớ lại cho đời trẻ chung 
                     Hôm nay ra ngõ gặp trai 
           Gặp ngay ông tổng gặp ngay thầy đồ 
                  Nhìn thầy thầy chẳng nói gì 
           Em đi ngoe nguẩy thầy nhìn gọi em 
                     Cô ba đứng lại thầy xem 
               Đi đâu mà vội thầy xem cái gì 
               Hôm nay thầy gọi thì em cứ đi 
         Để cho thầy nhớ cười suông một mình 
                   Bây giờ thầy muốn cái gì 
               Để em đi chợ đi mua gánh bèo 
             Đem về băm bèo nấu cám lợn ăn 
       Không có lợn đói nó kêu điếc tai ông già 
                 Chuyện này trả muốn nói ra 
          Trông thầy có dáng đẹp trai hay cười 
                   Năm nay thầy có nhiều tiền 
           Em nào trông thấy thầy cười em mê 
                   Hôm nay súi quổy ra đường 
         Gặp ngay con chó đái đường chạy rông 
                  Thơ hay em muốn lấy chồng 
                 Biết ai mà gọi biết ai mà cười 
                  Thơ hay tranh đấu phen này 
            Đi tìm hạnh phúc đi tìm người yêu 
                    Thơ này gửi gắm thầy đồ 
        Thầy xem suy nghĩ trước sau em buồn 
                   Thơ hay kén chọn người tài 
             Đọc đi em nhớ để tình em thương 
                Bao năm quên biết tiếng thầy 
              Làm sao em lỡ bỏ qua cho đành 
                Chuyện này dài lắm thầy ơi 
           Ngày mai em đi thêu dệt cho người 
         Để thầy trông thấy thầy không nói gì 
                 Trăm năm trăm tuổi đá vàng 
              Nếu ai mà gọi được thầy em vui 
               Chuyện này thầy nghĩ cao hơn 
          Thâm sâu là mẹo đa mưu thầy cười 
                 Thiên dơi địa lợi hơn người 
             Thông minh là chí có tài là hơn 
                    Ở đời biết tính vẫn hơn 
          Người ngu ai gọi người đần ai chơi 
               Thông minh sáng xuất có tài 
              Đẹp trai ba vợ nào ai giám bì 
                    Của này quí lắm thầy ơi 
          Ai trông cũng bảo ai nhìn cũng mê 
                 Nay mai thầy có nhiều tiền 
           Của ăn ngăn để để dành mai sau 
                 Qua đây thầy nhớ chúa bà 
    Tự dưng chúa bà lại khóc nghĩ rồi lại thôi 
              Dưng dưng nước mắt hai lần 
          Tự dưng bà nhớ các con bà buồn 
                 Thầy đồ lại bảo chúa bà 
        Thôi đi đừng khóc nay mai trạng về 
                  Bà chúa lại hỏi thầy đồ 
        Làm sao thầy biết trạng về nay mai 
              Thầy đồ tán tỉnh buồn cười 
       Bà chúa nghe thấy vui mừng hẳn lên 
             Trạng về vui sướng lại mừng 
      Bà chúa trông thấy tưng bừng vui lên 
              Mai đây công việc xong rồi 
     Quan trạng giải quyết rõ ràng xong xuôi 
       Duyên ai phật ý hợp người đẹp duyên 
               Trạng về tiền của thiếu gì 
        Bao nhiêu của quí bao nhiêu là vàng 
            Còn nhiều báu ngọc trong kho 
      Đem ra phân phát phân cho công bằng 
      Thầy đồ trông thấy tủm tỉm cười thầm 
       Phen này được nước tô thêm bà đầm 
             
              

              Nay mai sung sướng đến rồi 
          Bao nhiêu cô gái đang mê thầy đồ 
                 Cô nào đẹp nhất gọi chơi 
        Cô nào thầy quí thầy mời vào luôn 
                   Thế là một lũ lao nhao 
        Thầy đồ chưa gọi cô nào cũng mê 
               Thầy đồ dáng điệu đẹp trai 
       Thầy hay bắt bướm thầy đồ mò trai 
                   Ba ba bìm bịp thiếu gì 
 Thầy của một mẻ thầy sờ được luôn thầy cười 
                                          Thầy đồ 44

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

                
                              Thổ công  
             
                   Tâm thành đi lễ đến ngày 
           Tâm linh là phúc chọn ngày trời cho 
                  Trước tiên đến cửa nhà trời 
                Sau là cửa phật là người từ bi 
     Dâng hương hoa quả thực vật lễ nghi tiền tài 
                   Thành tâm làm lễ cúi đầu 
          Kinh dâng báu vật tâm thành dâng lên 
                   Cầu xin cửa trời cửa phật 
            Chứng cho tâm thành là phúc ý trời 
                  Trong năm tháng sáu dê về 
        Mừng cho chủ mới làm nghề quân công
                   Phen này được nói ra tiền 
              Chỗ ăn chỗ ở là duyên phúc trời 
                Sang năm sướng đủ mọi đường 
           Công lao là phúc công lao cứu người 
                   Mười năm bỏ bẵng quên đi 
            Thần linh tiến tấu đến nơi thiên đình 
                 Thiên nhan tâm phúc quá trình 
               Chọn ngày ta hỏi chọn giờ ta tra 
                     Việc này đã có diêm la 
           Có công trách nhiệm sử ra công bằng 
                   Đúng ngày đúng hẹn là giờ 
             Thần linh chúa đất bây giờ mới ra 
                   Dương gian trần thế qui về 
              Nam tào dở xổ xét cho công bằng 
                  Uy nghiêm là tướng nhà trời 
              Quan văn quan võ cho thần gọi ra 
                  Năm nay là đúng mười năm 
            Tiền thì không mất nói lời hứa suông 
                  Bao năm phớt lạnh người đi 
           Còn như không biết coi như người mù 
                       Mai đây xẽ có đền bù 
          Tiền nhiều gấp bội bằng mười năm xưa 
                  Năm nay ông tướng thầy đồ 
                Ăn ngon ngủ kỹ thầy sờ ba ba 
                                             Thầy đồ 43      

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016


                               Thử thách 

                 Ra đi đường rộng thênh thang 
                 Âm u trời tối thấy ai mà nhìn 
                   Tự nhiên ta hiểu đường đời 
             Nếu ta không biết có thần bảo cho 
                   Bao năm tu quả phúc thành 
        Bao năm hương khói tan tành người chê 
                   Thần linh đã báo không lời 
         Không may mà gặp thần người mải mê 
            Ôm đầu mà khóc thần nào bảo cho 
               Chung qui thần bảo không nghe 
           Ai hay mặc kệ không người nào can 
                  Tưởng rằng đốt đuốc sáng to 
           Được ăn được nói chẳng no mà cười 
                     Không tin là việc của trời 
         Đến ngày thử thách tách rời không quên 
                   Mọi ngày vẫn thế coi thường 
           Thôi đành cũng thế là đành cũng thôi 
                     Thế là nước chảy bèo trôi 
          Công lao tu phúc ngày nào hồi hương 
                      Việc này lên hỏi quỉ thần 
            Hai vai gánh nặng xin thần bảo cho 
                 Việc này chẳng trách được ai 
              Tự ta không biết tự ta coi thường 
                    Từ đời thượng cổ đến nay 
    Chung qui phải tránh những đường không may 
                    Hôm nay ngày đẹp sáng ra 
              Tâm thành đi lễ trời cho được rồi 
                       Mai đây cứ thế mà làm 
             Đừng kêu bên nọ đừng rời bên kia 
                       Thân ta như thế ai cười 
            Nói lên những sự đường đời đắn đo 
                Đứng lên nghễu nghện mà nhìn 
          Xem ra quỷ sứ đứa nào nghênh ngang 
                   Nhầm rồi ông tướng này ơi 
             Thử xem một tý giờ này linh hơn 
                    May ra phúc tổ nhà thầy 
             Nếu không có lọng ô che cho thầy 
                 Thần tài thần phúc thần linh 
              Báo cho mà biết từ nay xin đừng 
               Lương tâm đừng để coi thường 
           Đường đi sáng xuất thẳng đường ta đi 
                    Không ai nhỡ hẹn mà cười 
             Không vì ma ám không vì ma chêu 
                    Hôm nay rách việc lắm rồi 
             Tinh thần ám ảnh thì người hay mê 
                    Mê xong một cục tiền vàng 
             Thần nào cho của thần nào báo cho 
                    Ăn no thực chất coi thường 
              Không tin mà cậy ông thầy đa thê 
                                           Thầy đồ 42


Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

                                 Cung đàn                           

                    Khen ai khéo lẩy cung đàn 
       Người nghe cũng thích người đàn lên thơ 
                        Mấy lần ai gọi đi tìm 
              Tìm đâu cho thấy thầy đồ đọc thơ 
                   Hôm nay ra ngõ đứng nhìn 
               Em trông em nhớ em chờ thầy ra 
                    Nhìn đi đứng lại trông chờ 
           Nhìn mãi chẳng thấy thẫn thờ người ra 
                  Hôm qua nghe thấy tiếng đàn 
             Thầy đồ đọc sách lẩy đàn ngâm thơ 
                   Em nghe đúng tiếng thầy đồ 
            Thầy nhìn em đến thầy cười gọi luôn 
                     Bây giờ thầy muốn cái gì 
                 Thì thầy cứ bảo của này ở đâu 
                  Hôm nay em muốn nghe đàn 
              Xin thầy cứ lẩy cung đàn em nghe 
                     Tài tình là tướng thầy đồ 
               Văn hay chữ đẹp thầy hay lẩy đàn 
                Người nghe thích thú ngâm thơ 
               Một đàn phụ nữ đang mê thầy đồ 
                    Tiếng đàn lững lẫy đó đây 
                Trông thầy lịch sự đẹp trai có tài 
                   Văn trương là tướng thầy đồ 
                Nhà nho văn học thi tài văn hay 
                       Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
            Thầy là học giả là người thông minh 
                    Bao nhiêu gái đẹp yêu thầy 
          Trông thầy duyên dáng nụ cười em mê 
                  Bây giờ thầy thích ngâm thơ 
               Bao nhiêu gái đẹp lại vơ lấy thầy 
                Nhìn thầy hóm hỉnh cười thầm 
       Nhìn thầy duyên dáng yêu thầy thông minh 
                      Tài ba là tướng thầy đồ 
                   Thầy đi ăn cỗ thầy sờ ba ba 
                   Thầy đồ đọc sách ngâm thơ 
                Gẩy đàn gái nghe mê tít thầy đồ
            Thầy thích cá nhật thầy sờ được ngay 
                                                Thầy đồ 41