Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Thầy đồ 

Thơ hay chọn nghĩa chung tình 
Nhà Mai Văn Thuận thầy đồ có tên 
Ra thơ tái bút thầy đồ 
Đúng là trời định phúc trời ban cho 
Thầy đồ hưởng phúc lộc tiên 
Hưởng bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Giờ linh nhân kiệt đến đời họ mai 
Bao năm tu phúc thành tài 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Trời cho cứ thế mà làm 
Lộc trời đã định vào giờ càn khôn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đẹp duyên đúng số thầy cho em vào 
Đúng ra cho sự công bằng 
Em nào đối được thì ôm lấy thầy 
Hôm nay thầy mới ra thơ
Tam nam bất phú tứ nữ bất bần 
Em nào giải được bài này thầy yêu 
Đối nhau chan chát chẳng vừa 
Đôi nào đôi ấy chẳng thừa một ly 
Mai đây đem lộc biếu thầy 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Bài này dễ lắm thầy ơi 
Thầy xem cho kỹ thầy cười được ăn 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đố thầy giảng được các em yêu thầy 
Bài này quí lắm thầy ơi 
Đúng duyên đúng số thầy ôm vào lòng 
Thơ hay chọn nghĩa chung tình 
Nhà nho văn học thầy đồ có tên 
Ra thơ tả bút thầy đồ 
Tả nghiêng cây bút thầy cười yêu em 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Được trời đã định đến ngày được ăn thầy cười hi hi 
Thầy đồ 1005 
 

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2023

Ra đời 

Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thần chim bói cá thần cua nhà trời 
Tâm linh là phúc trời cho 
Đúng trời đã định được ngày sáng ra 
Mấy năm mấy tháng mấy ngày 
Đẹp duyên đúng số thầy đồ có tâm 
Ăn mày cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thần tiên núi ngọc ở trong tháp vàng 
Tháp này là cửa trời ban 
Trời thương trời phú trời ban cho thầy 
Mấy lần tiên gọi thầy đồ 
Dơ tay vẫy gọi thầy đồ lên đây 
Hôm nay trời nắng trang trang 
Đúng trời đã định đến ngày được ăn 
Bao năm bao tháng đến giờ hoàng đạo 
Được giờ linh thiêng giờ càn 
Hôm nay tiên gọi thầy ơi 
Trời cho thầy hưởng phúc trời ngàn năm 
Thầy đồ sung sướng thầy cười 
Thầy tu quả phúc đến ngày trời cho 
Bao năm bao tháng đến ngày giờ linh 
Hai năm hai chữ đúng giờ càn khôn 
Thần linh báo lộc biếu thầy 
Để cho chim én bay ra lượn vào 
Hoàng hôn chín đủ mọi điều 
Vào giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Trời cho chín đủ trăm điều 
Đất linh thờ thánh thần hoàng báo cho 
Tâm thành chính diện thầy đồ có tên 
Ăn to phúc lớn đầy đình 
Địa linh nhân kiệt thánh nhân ra đời 
Ngàn năm vạn phúc đời đời 
Đúng trời đã định vào giờ linh thiêng 
Trời cho cứ thế mà làm 
Ăn năm ăn bẩy được ngày linh thiêng 
Thầy đồ hưởng lộc trời cho 
Ngàn năm văn hiến chuyền đời con cháu 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện vào giờ càn khôn 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Trời sinh trời hóa ra thơ đẹp trời 
Hôm nay trời sáng đẹp ra 
Vào giờ địa đạo thánh nhân ra đời 
Ngàn năm ngàn tháng ngàn đời 
Thầy đồ tu được phúc trời cho ăn 
Tiếng tăm lững lẫy bốn phương 
Nhân dân kính trọng thầy cười được ăn 
Long ly quy phượng trầu vào bát hương 
Thầy đồ hương khói đêm ngày 
Trời cho thánh báo lộc trời cho ăn 
Từ nay cho đến mai sau 
Lộc thiên lộc địa lộc trời cho ăn 
Trời phù thánh địa lưu tâm 
Địa linh nhân kiệt thánh nhân ra đời 
Ngàn năm bia đá vẫn con chơ chơ thầy cười 
Thầy đồ 1004 

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2023

Con gà 

Đêm qua gà gáy o o 
Đêm đông gió lạnh thầy cười gọi ai 
Chim trời cá nước gặp nhau 
Để cho chim én bay ra bay vào 
Hôm nay chim én về trời 
Tiền duyên trời định phúc trời cho ăn 
Ba năm chín tháng mười ngày 
Để cho loan phượng gặp nhau mà cười 
Chung tình trả nghĩa đêm trăng 
Hỏi ai đi chợ hỏi người đi sau 
Tiếng đàn thầy gẩy nghe hay 
Tiếng chim loan phượng như đôi vợ chồng 
Đêm nay mới gọi là đêm 
Đêm đắp áo ngắn đêm chung áo dài 
Thầy đồ ngoáy đít ngoáy chôn 
Như con lắc lẻ bò cười nhe răng 
Hôm nay sáng ấm chiều dâm 
Điềm trời đã định cơn mưa phép màu 
Phép này là của ai ban 
Thầy đồ khát vọng cơn mưa phép màu 
Trời thương trời phú cho thầy 
Được quyền làm chủ được trời giao cho thầy cười 
Đêm qua gà gáy o o 
Đêm nằm không ngủ thầy cười gọi ai 
Chim trời cá nước gặp nhau 
Để cho chim én bay ra bay vào 
Hôm nay chim én về trời 
Tiền duyên trời định phúc trời cho ăn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng trời đã định vào giờ linh thiêng 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Trời cho thầy hưởng lộc trời cho ăn 
Đêm nay là trắng ba đêm 
Thầy thương thầy tiếc con chim lạc đàn 
Một vai chị gánh giang sơn 
Còn như vai nữa gánh giấc mộng vàng từ đây 
Tóc còn tóc rối tơ vương 
Em còn đưa chị lược hương làm gì 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng 
Người ta pháo nổ rượu hồng 
Mà nay hồn chị một vòng hoa tang 
Chuyến này chị bước ra đi 
Mà không có hẹn ngày về nữa đâu 
Cách mấy mười con sông sâu 
Trăm nghìn vạn dịp dịp cầu chênh vênh 
Thôi đành cũng thế là đành 
Sang ngang một chuyến riêng mình chị đi 
Chị đi chị có sá chi 
Lâu ngày chị không trở lại ngày về nữa đâu 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Để cho thầy hưởng lộc trời dài lâu thầy cười 
Thầy đồ 1003


 

 

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2023

Bay về 

Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thầy đồ đi lễ đi cầu trời cho 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tâm thành phúc lộc từ bi đức hiền 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Từ bi đức thiện trời phù cho ăn 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Ăn năm ăn bẩy con bò 
Địa linh nhân kiệt trời phù cho ăn 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời cho ăn 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Hôm nay ngày đẹp sáng ra 
Mày tát ao tao tao tát ao mày 
Mày đầy rổ cá tao đầy rổ tôm 
Mày bán cầu lôm tao bán cầu dền 
 Mày mở cờ vua tan làm mắm chua 
Mày con ông chính tao con ông xã 
Mày là cái ả tao là cái hai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Trời ơi đất hỡi chồng ơi là chồng 
Hôm nay trời sáng đẹp ra 
Bao nhiêu tôm bao nhiêu cá 
Thầy đem ra chợ bán cho thằng bờm 
Thầy đồ trông thấy thầy cười 
Đúng là trời định đem cho thằng bờm 
Thằng bờm có cái quạt mo 
Phú ông đánh đổi ba bò chín trâu 
Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu 
Phú ông đánh đổi lắm xôi bờm cười 
Thầy đồ 1002


 

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2023

Thơ trời 

Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Có mưa có nắng có người ta mong 
Lại có chú quậy ngồi gốc cây đa 
Để trâu ăn lúa gọi cha bồi hồi 
Cha còn cắt cỏ trên trời 
Mẹ còn cưỡi ngựa đi chơi hàng gà 
Con cóc con nhái chết tối hôm qua 
Hôm nay làm ma làm chay hết ba mươi đồng 
Còn đồng mua trống mua kèn 
Còn đồng mua mỡ thắp đèn thờ vong 
Còn đồng mua con gà trong 
Đem ra ngoài đồng tế lễ tình tang tang tình 
Ba thằng sứt mũi cùng ngồi một đò 
Chuyện này khéo tả cho hay 
Đúng là trời định trời cho thầy cười 
Thầy đồ đọc kỹ mà xem 
Thầy nhìn cho kỹ thầy cười ra thơ 
Thơ này mới gọi là thơ 
Thơ có chú quậy ở trong trăng tà 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đúng trời đã định đến trời trời cho ăn nhiều 
Xem thơ thầy nghĩ buồn cười 
Đúng là như thế thầy đồ được ăn 
Xem thơ thầy nói cho vui 
Tả nghiêng cây bút thầy cười gọi ai 
Gọi thằng cắt cỏ chăn trâu 
Gọi con thị mẹt đi chơi hàng gà 
Con cóc con nhái chết tối hôm qua 
☺☺☺
Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Đêm nằm không ngủ thẩn thơ thầy cười 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thần chim bói cá báo cho thầy cười 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Đêm nay là trắng ba đêm 
Thầy nằm không ngủ chập chờn chờ ai 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ trời định trời phù ra mưa 
Hôm nay trời sáng đẹp ra 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Trời cho thầy được mừng ngày mừng đêm thầy cười 
Thầy đồ 1001


 

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

Mây thành 

Từng bừng lấp lánh sao mai 
Tin vui báo lộc đến ngày trời cho 
Hôm nay trời sáng đẹp ra 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng là trời định trời phù ra mưa 
Thầy đồ trông thấy thầy cười 
Hôm nay số đỏ lộc rơi vào nhà 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy quơ một cái thầy ôm vào lòng 
Thầy đồ ăn chắc cười vui 
Được bà tiên chúa bà cười cho ăn 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Lệnh bà tiên chúa đem cho biếu thầy 
Thầy đồ trông thấy thầy cười 
Chìa tay hứng lộc thầy cười nhận luôn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Một đoàn tiên nữ bay ra bay vào 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiên bay xuống vào trong nhà thầy 
Hôm nay lộc vẫn còn nhiều 
Ở đâu mà có lộc người ai cho 
Lộc này là của nhân dân 
Từ đâu đưa đến đem cho biếu thầy 
Thầy đồ nhận lấy mà tiêu 
Thầy vui thầy thích thầy cười tiên cho biếu thầy được ăn 
Thầy đồ 1000 


 

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2023

Đêm thiên đường 
 
Đên trăng thơ mộng tình dài 
Đêm nằm ngó ngoáy thầy cười gọi ai 
Đêm nay là trắng ba đêm 
Thầy đồ khát vọng cơm mưa trời phù 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Được giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Trời cho chính diện thầy đồ 
Tung tăng cá lượn trên đầu gió bay 
Ngọc hoàng phán bảo mưa bay 
Thần tiên núi ngọc ở trong tháp vàng 
Trông xa nhìn thấy rõ ràng 
Đúng trời làm phép hóa ra phép màu 
Xanh xanh đỏ đỏ hoa vàng 
Chớp chớp mấy cái gọi là mưa bay 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ trông thấy chìa tay nhận tiền 
Thầy đồ thích chí thầy cười 
Trời cho cứ chén đừng quên gái già 
Gái này có một không hai 
Tiền duyên trời định được giờ linh thiêng 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Được ăn được nói được bà tiên cung 
Mai đây có chức có quyền 
Lệnh bà tiên chúa chỏ tay bà cười 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời cho ăn 
Ăn năm ăn bẩy con bò 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Lệnh bà tiên chúa đem cho biếu thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy quơ một cái thầy ôm vào lòng 
Thầy vui thầy sướng thầy cười hi hi 
Thầy đồ 999

 
 


 

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2023

Thơ hay 

Thơ tiên ăn phúc lộc trời 
Thầy mua số xố thầy cười được ăn 
Lộc này là của ai cho 
Tiên ông đến hỏi lộc này ở đâu 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Lộc tiên thánh đế lộc trời cho ăn 
Lộc này là của nhân dân 
Từ đâu đưa đến đem cho biếu thầy 
Thầy đồ nhận lấy mà tiêu 
Chìa tay đón nhận biết bao nhiêu tiền 
Thầy đồ sung sướng mồm to thầy cười 
Được ăn thầy nói thầy cười 
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Hôn nay tiên gọi thầy đồ 
Đúng là trời định được ngày ăn to 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn gió thổi đến chiều gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đến năm đến tháng được ngày linh thiêng 
Trời cho lộc đến vào nhà 
Ra thơ trời định cơn mưa trời phù 
Được ăn được nói thầy ơi 
Được bà tiên nữ tiên cung bà hoàng 
Hôm nay lộc vẫn còn nhiều 
Lệnh bà tiên chúa vào kho lấy vàng 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Nghe thơ lệnh bà tiên chúa vào kho lĩnh tiền 
Đem về kính biếu thầy đồ 
Có tâm hương khói đêm ngày trời cho 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Ăn năm ăn bẩy con bò 
Tâm thành phúc bảo từ bi đức hiền 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Trời cho thầy được ba cô lái sề 
Lộc này chẳng phải lộc người 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Dung dinh gió thổi trên đầu 
Trời cho thầy được phép màu hiện ra 
Phép này từ tối hôm qua 
Thầy đồ hương khói cả ngày cả đêm 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Mấy lần tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết tin vui đến rồi 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng trời đã định vào giờ linh thiêng 
Trời cho cứ thế mà làm 
Có công mài sắt đến ngày thành kim 
Tung tăng cá lượn trên đầu 
Đẹp ơi là đẹp phép màu hiện ra 
Trời phật tiên thánh hóa ra phép màu 
Phép này là của ai ban 
Trời phật tiên thánh hóa ra 
Phép này trừ kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối thầy đồ từ luôn thầy cười 
Thầy đồ 998
 

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

Đối nhau 

Hướng về tổ phụ phương nam 
Đi tìm hạnh phúc thầy đồ có duyên  
Đường tu phúc tổ từ đường 
Nhờ ơn tổ phụ đến ngày trời cho 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Duyên trời đã định từ lâu được rồi 
Thân em phận gái má hồng 
Gặp duyên kỳ ngộ em trào lang quân 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Thầy thương thầy nhớ thầy cười em yêu 
Đường đi thầy nội mấy lần 
Gian nan vất vả thầy chờ đợi em 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Mấy lần bà chúa đã gàn thầy ơi 
Bao năm thầy đợi ngày chờ 
Tưởng rằng không biết tôi lờ làm thinh 
Thầy đồ khéo tán bùi tai 
Đêm nay đến lượt mời ngay bà vào 
Bà vào đứng trước nhìn sau 
Nhìn mãi chả thấy con ma cù nhầy 
Bà điên tức giận bà cười hu hu 
Hôm nay thần báo cho bà 
Đừng tin ma dại thầy đồ chơi khăm 
Thầy đồ nghe thấy nói rằng 
Của ngon vật lạ mời bà xơi cho 
Của này quý lắm bà ơi 
Không ăn bà thiệt bà mơ cái chầy 
Chầy này đẹp lắm bà ơi 
Thầy đồ đã định đâm cho bà cười 
Bà cười sướng thế bà kêu 
Hôm nay bà được sướng dên hừ hừ 
Thầy đồ tủm tỉm cười thầm 
Thầy đâm cú nữa bà cười hi hi 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Thơ ăn thơ ngủ thơ cho bà vào 
Bà vào đứng trước nhìn sau 
Nhìn mãi chả thấy thầy đồ chơi khăm 
Hôm nay thần báo cho bà 
Bà nghe tưởng thật bà cười hi hi 
Thầy đồ tức giận nói rằng 
Bà gen bà tức bà cười hu hu 
Thầy đồ khéo tán bùi tai 
Đêm nay đến lượt mời bà vào ngay 
Đêm nay bà sướng bà vui bà cười 
Thầy đồ chuẩn bị sẵn rồi 
Thầy đồ nhìn thấy bà chúa mon mem thập thò 
Thầy đồ đứng gọi bà vào mà ăn thầy cho cái chầy 
Thầy đồ 997 
 

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

Địa linh 

Khen ai khéo tả thơ này 
Thầy đồ đi lễ vào chùa động tiên 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diên thầy đồ có tên 
Trời cho phúc đến tận nhà 
Tâm linh phúc quý đức dầy cao sang 
Trời cho thầy được vui cười 
Tu nhân phúc quả để đời cháu con 
Thương tình có nghĩa lương duyên 
Sau này ai được đổi thay tự trời 
Sang năm đinh dậu thầy ơi 
Từ đâu đưa đến trời phù công danh 
Tu nhân phúc quả tại gia 
Ăn mày cửa phật đi cầu đừng quên 
Trời phù phú quý giàu sang 
Cây cao bóng cả cây đa nhà trời 
Đa này chẳng phải người trồng 
Cây đa lắm lộc thầy đồ được ăn 
Đêm ngày hương khói thầy trăm 
Thầy trăm tưới nước thầy trăm vun trồng 
Đa này đẹp lắm thầy ơi 
Cây đa phúc lộc hóa ra trời phù 
Được ăn được nói thầy ơi 
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Lộc này là của ai cho 
Lộc thiên lộc địa lộc trời ban cho 
Thầy đồ nhận lấy mà tiêu 
Chìa tay hứng lộc trời cho thầy cười 
Được ăn được nói được cười 
Được bao nhiêu lộc được bà tiên cung 
Lệnh này bà chúa tiên cung 
Chỉ tay năm ngón đem cho biếu thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy quơ một cái thầy ôm vào lòng 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Trời cho thầy được cây đa lộc trời 
Được ăn được nói thầy cười 
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Lộc này là của ai cho 
Lộc thiên lộc địa nhân dân biếu thầy 
Hôm nay lộc đến vào nhà 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Trời cho cứ thế mà làm 
Tâm thành phúc bảo từ bi đức hiền 
Cây xanh nụ tía hoa vàng 
Cây bao nhiêu tuổi lộc nhiều bấy nhiêu 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng trời đã định tháng mười được ăn 
Ăn năm ăn bẩy con bò 
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Đúng là trời định trời phù cho ăn 
Tiếng đàn thầy gẩy nghe hay 
Tiếng chim ca hát đêm ngày thầy ơi 
Trời nghe chim hót chim ca 
Chim mừng chúc thọ cây đa nhà trời 
Sống lâu muôn tuổi ngàn năm 
Trời thương trời phú cho chim phượng hoàng 
Ngàn năm văn hiến kinh đô 
Ngàn năm đất thịnh đất thành thăng long 
Ngàn năm đất thánh lưu truyền 
Văn thơ cổ đại kính thầy văn nho 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho thầy cười được ăn 
Thầy đồ 996

 

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2023

Quyết định 

Hôm nay tiên gọi thầy ơi 
Được bà tiên chúa bà cười cho thơ 
Thầy đồ nghe thấy bà cười 
Đúng bà tiên nữ bà cười gọi luôn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ trời định trời mưa ra tiền 
Thầy đồ nghe thấy thầy cười 
Thần chim bói cá báo cho thầy đồ 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Đúng trời đã định được ngày mưa to 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Đúng giờ hoàng đạo mưa ngày mưa đêm 
Trong hai bốn giờ bất kể ngày đêm 
Giờ nào cũng được trời phù cho ăn 
Thầy đồ nghe thấy thầy cười 
Dim dim đôi mắt thầy cười bà ơi 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng ngày đúng tháng được giờ càn khôn 
Được ăn tất cả đêm ngày 
Giờ nào cũng chén đêm nào cũng ăn 
Trời cho cứ thế mà làm 
Đừng quên bỏ lỡ tháng mười ăn to 
Ăn năm ăn bẩy con bò 
Lệnh bà tiên chúa tháng mười được ăn 
Bao năm bao tháng được ngày hai năm tháng mười được ăn 
Trời cho quyết định trời cười cho ăn 
Tùng tùng trống đánh vũ niên 
Chim ca phượng múa thầy đồ hân hoan 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Trời cho cứ chén đừng quên gái già 
Gái già nghe thấy bà cười 
Được quyền là chủ bà vui bà cười 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn gió thổi đến trưa đến chiều 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Vào giờ phúc thịnh được ngày linh thiêng thầy cười 
Thầy đồ 995 

 

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2023

Gọi thầy 

Hôm nay trời sáng đẹp ra 
Trời sinh trời hóa con ma gọi thầy 
Thầy đồ nghe thấy thầy cười 
Tưởng rằng ai gọi hóa ra nàng cười 
Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
 Muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Đúng là gái đẹp xuân hương mời thầy 
Thầy ra đến ngõ đứng nhìn 
Thầy đây còn trả được mời 
Nữa là đũa mốc lại chèo mâm son 
Xuân hương gái đẹp trêu thầy 
Làm cho thầy tức thầy cười nhe răng 
Xuân hương lại nói rằng là 
Xin thầy thông cảm cho em vui lòng 
Thầy đồ thích chí thầy cười 
Thầy trông nàng đẹp thầy nhìn muốn yêu 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Trùm khăn kín mít nàng cười lim rim 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thầy yêu thầy thích xuân hương nàng cười 
Duyên trời đã định từ lâu 
Đúng duyên đúng số bắc cầu qua sông 
Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Mùa thu tháng tám trăng rằm sáng to 
Đêm nay là trắng ba đêm 
Em nằm không ngủ thầy còn nhớ ai 
Đêm qua thức giấc canh dài 
Xuân hương gái đẹp nàng cười thầy yêu 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Xuân hương gái đẹp yêu kiều lẳng lơ 
Lộc này là của ai cho 
Từ đâu đưa đến xuân hương cười khì 
Thầy đồ còn nhớ em không 
Muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời 
Hôm nay mới thực đúng là xuân hương 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Gặp nhau thầy hẹn mấy lần thầy ơi 
Thầy quên không nhớ thầy nhìn đằng sau 
Từ nay cho đến mai sau 
Tương lại hạnh phúc đến gần thầy ơi 
Một chờ hai đợi ba trông 
Bốn thương năm nhớ mười mong thầy tìm 
Xuân hương gái đẹp yêu thầy 
Xuân hương là gái thuyền quyên 
Trai tài gái sắc lên duyên thầy đồ 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Miệng cười hớn hở đợi chờ từ lâu 
Đôi ta như cánh hoa ngâu 
Như chim loan phượng bên nhau đời đời 
Hạnh phúc mãi mãi không dời xa nhau thầy cười 
Ủn ỉn nàng cười thầy yêu 
Đến năm đến tháng thầy cười 
Đẹp duyên đúng số thầy cười hi hi 
trời phù được ăn 
Đêm qua chép bể mưa nguồn 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Trời cho cứ thế mà làm 
Đến ngày đến tháng tháng mười được ăn 
Trong hai bốn giờ hoàng đạo bất kể giờ nào cũng ăn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Trời thương trời phú cho thầy được ăn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Vào giờ trời định ngày nào giờ nào cũng ăn 
Hôm nay trời sáng đẹp ra 
Thầy đồ nghe thấy thầy cười ăn to thầy cười 
Thầy đồ 994

  

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2023

Mai Văn Thuận 

Hôm nay trời sáng đẹp ra 
Cơn mưa gió mát cơn mưa đẹp trời 
Kể ra cho hết sự đời 
Tiên ông vẫy gọi thầy đồ lên đây 
Thầy đồ nghe thấy thầy cười 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Ra thơ ai dậy mà hay 
Tiên ông thầy dậy thầy đồ có tâm 
Lương duyên phúc ở trên đời 
Thầy đồ hiếu học học ngày học đêm 
Trăm no văn học thơ tiên 
Mười năm năm ấy tiên cho học hành 
Giàu thì văn học thơ tiên 
Trời phù sáng xuất thầy đồ thông minh 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Có tên có tuổi thầy đồ đẹp trai 
Bao năm tu phúc thành tài 
Đến năm đến tháng đến ngày trời cho 
Tâm linh phúc lộc từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đẹp duyên đúng số thầy cười được ăn 
Đến nay mười mấy năm trời 
Đêm ngày thầy học thầy cười ra thơ 
Tiên mừng phúc phận họ mai 
Thông minh sáng xuất học ngày học đêm 
Bao năm tiên dậy thầy đồ 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu văn hay 
Mai đây phúc lộc chờ thầy 
Yên tâm mà học đến ngày thanh danh 
Rồi đây trời lại sáng ra 
Trời không có phụ mất lòng ai đâu 
Đường đi còn rộng còn dài 
Gian lan vất vả học ngày học đêm 
Học đi cho đến trân trời 
Bao giờ đến đích trời phù cho ăn 
Sang năm giáp ngọ tiên cười 
Thần linh báo để tiên ông biết rồi 
Phần no chưa đủ lời hay 
Hôm nay em gọi bất ngờ thầy ơi 
Chồng em nó phản thầy rồi 
Mai đây thầy nghĩ thế nào thầy ơi 
Lòng em cương quyết bỏ thằng dở hơi 
Xưng hùng xưng bá với em 
Lừa thầy phản chủ cho em theo thầy 
Nói ra em biết tâm thầy 
Vì thầy đứng đắn còn trên tài chồng 
Hôm nay em quyết theo thầy 
Xin thầy chấp nhận hiến dâng cho thầy 
Từ nay cho đến mai sau 
Của em xin kính biếu không cho thầy 
Thầy đồ sung sướng thầy cười hi hi 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy xen cho kỹ thầy cười em mê thầy cười 
Thầy đồ 993