Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

                             Thầy cười gọi em

                    Đêm qua là trắng ba đêm 
       Thầy thương thầy quí con thuyền chơi vơi 
              Thuyền em không bến không bờ 
            Chơi vơi ở trốn giữa dòng sông sâu 
                 Không biết ở đâu là bến là bờ 
      Không người thăm hỏi không người gọi em 
                 Đời em sáng nắng chiều mưa 
          Không ai thăm hỏi không ai cười đùa 
                 Thôi đành gác phận tuổi xuân 
               Cho mưa cho gió cho đời trôi đi 
                      Từ nay cho đến về sau 
                 Thân tàn ma dại ai cười kệ ai 
                  Thầy đồ một nắng ba sương 
         Thầy thương thầy tiếc con chim lạc đàn 
                    Hôm nay thần báo thầy đồ 
            Thầy đi chim hẹn đến ngày được ăn 
                     Cho ăn chim nói thầy đồ 
            Còn ham của quí của đời cho không 
                  Nay mai em cũng lấy chồng 
            Em cho một nửa để dành không thiu 
                  Thầy đồ thích chí cười thầm 
        Không thiu không thối thầy nhìn của em 
             Em yêu của quí thầy đồ thương em 
                                                 

Thay do