Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Nghe thơ thầy 

Lắng tai nghe lấy lời thầy 
Ngồi im nghe lấy lời thầy khai trương 
Từ nay cho đến về sau 
Trước là học lễ sau là học văn 
Hôm nay trời đẹp sáng to 
Ngồi im học ngữ lắng nghe học vần 
Nôm la hai chữ thầy đồ 
Khai trương thầy dậy mở mang nước nhà 
Văn hay từ ngữ thông minh 
Nhà văn chính diện họ mai từ đường 
Văn hay là bậc nhân tài 
Lưu tâm nhã ý thầy cười thơ hay 
Đường đi còn rộng còn dài 
Hoa thơm cỏ lạ xạ thơm mùi đời 
Trông xa ngửi thấy mùi thơm 
Hương thơm bát ngát hái hoa giữa rừng 
Hôm nay nắng đẹp rừng hoa 
Thần sui đưa đến thầy mời các em 
Hôm nay hái lộc hoa vàng 
Nghe chim đang hót nghe lời văn hay 
Vào rừng quốc lủi chim bay 
Nghe thơ thầy đọc khỉ cười hái hoa 
Mùa xuân nắng ấm chan hòa 
Chim trời mây nước rừng hoa nắng vàng 
Cây xanh cành tía hoa vàng 
Em trông hoa đẹp em càng mải mê 
Vào rừng bắt tổ chim non 
Trèo cây bắt bướm hái hoa phượng hoàng 
Hôm nay thần báo cho hay 
Thần đưa chim đón thần chào cô lương 
Thần cho em đẹp em cười 
Lương duyên trời định gặp duyên thầy đồ 
Tiền tài gái đẹp thầy mê 
Rượu ngon của quí thầy mê em rồi 
Thơ hay bầu rượu túi thơ 
Nhà nho văn học ngâm thơ thầy cười 
Hôm nay thích thú ngâm chơi 
Thơ thầy lả lướt thơ thầy lả lơi 
Em nghe em thích thơ thầy 
Ngâm thơ uống rượu trông thầy đẹp trai 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Rượu ngon gái đẹp chúc thầy một ly 
Uống vào ngọt giọng thầy say 
Chúc thầy chén nữa thầy say thầy cười 
Thầy say quá chén thầy ơi 
Thầy say không tỉnh nhìn thầy như điên 
Thương thầy em gọi thầy ơi 
Nhìn thầy ngơ ngác cười đau cả người 
Hôm nay thầy đã tỉnh rồi 
Em vui em thích em cười hả hê 
Mai đây em gọi thầy đồ 
Xin thầy cứ chén tội gì không ăn 
Trời cho được của được người 
Được con chim én em mời thầy sơi 
Trời cho em đến tháng năm 
Xin thầy cứ đợi qua rằm sơi ngon 
Hôm nay thầy đã say rồi 
Thiu thiu buồn ngủ thầy cười lẳng lơ 
Em thương em vẫn yêu thầy 
Thầy ăn thầy ngủ thầy cười nhớ em 
Bông dua kính lễ em chào 
Lắng nghe thần gọi chim chào có em 
Từ nay cho đến mai sau 
Xin thầy cứ gọi có em theo thầy 
Thầy đồ 369


 

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Uống rượu làm thơ 

Thơ hay nhấp bút nghiêng thành 
Lời thơ ý nguyện tình đầu thơ hay 
Khởi đầu mưu sự văn hay 
Nhà thơ văn học nối dòng cha ông 
Đường đời nối nghiệp mai sau 
Phụng thờ tiên tổ đức hiền tại gia 
Mai sau con cháu trong nhà 
Lập lên cơ nghiệp đường đời dài lâu 
Đường đường chính chính công minh 
Lời thơ văn học thánh hiền dậy cho 
Văn hay chữ đẹp ý thầy 
Nhà nho văn học thầy đồ đẹp trai 
Ai trông cũng bảo thầy đồ 
Đẹp trai đẹp nết thầy cười có duyên 
Thầy đồ phúc hậu từ đường 
Nhà nho văn học từ đường hiếu chung 
Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
Con đường văn học con đường đi lên 
Bao năm văn học đường đời 
Học sương giữ cố học nền văn hay 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Thầy đồ hiếu học có tài làm thơ 
Cha truyền con nối sau này 
Lời khuyên con học những lời văn hay 
Ở đời có trước có sau 
Học đi con nhớ học đi con làm 
Ở đời có phúc có nhân 
Có tình có nghĩa có người giúp cho 
Mai sau phúc phận nhờ trời 
Số son phận đẹp có duyên trời phù 
Đường đời hạnh phúc trăm năm 
Ai mà tu được có duyên phúc trời 
Mai sau phúc đẹp lên người 
Gặp người được của được người tài ba 
Ăn may số phận chan hòa 
Đừng no muộn số đừng phiền muộn danh 
Mai sau có chức có quyền 
Cửa cao nhà rộng ô tô nhà lầu 
Trời cho chả mấy mà thành 
Thầy đồ tính được sau này làm lên 
Ngày sau con cháu đầy nhà 
Của ăn ngăn để chất đầy trong kho 
Thần linh cho đến thần tài 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Mừng thầy mừng của mừng con 
Mừng thầy lắm vợ đa thê thầy cười 
Mai kia có chức có quyền 
Nhiều em trông thấy muốn yêu thầy đồ 
Có em lại đến mời thầy 
Đi chơi uống rượu chúc thầy một ly 
Tiền tài gái đẹp thầy mê 
Tôi gì thầy bỏ dại gì thầy quên 
Trời cho cứ thế mà làm 
Thầy yêu thầy thích thầy vần cả đêm 
Rượu ngon gái đẹp chiều thầy 
Chúc thầy chén nữa thầy say thầy cười 
Thầy say không tỉnh thầy cười cả đêm 
Các em thích thú cười thầm 
Có em sung sướng ôm ghì thầy hôn 
Ù lỳ như mũ che tai 
Về nhà vợ hỏi lắc đầu như điên 
Mấy hôm ông ở nơi đâu 
Tôi hỏi không nói ông cười như điên 
Thầy đồ giả cách thầy say 
Chỉ thiên chỉ địa chỉ ngay vào bà 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Tôi hỏi một đằng ông quang một lẻo 
Hôm nay ông nghĩ thế nào 
Ông ăn phải bả bùa mê đứa nào 
À mấy hôm tôi nghĩ ra rồi 
Mấy cô gái trẻ mời thầy đi chơi 
Thả nào ông về uống rượu say nhè 
Mấy cô gái trẻ bắt vía mất hồn 
Ông ơi từ nay ai gọi đừng đi 
Có tiền gái lột hết hồn cung mây 
Thầy đồ uống rượu thắng mưu gái già 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Mưu thầy cha bố đứa nào phải thua 
Mưu sâu là tướng thầy đồ 
Sông sâu cá lặn thầy sờ được ngay 
Ba ba bìm bịp lâu ngày 
Để lâu nó thối gái già bảo thơm 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Gái trẻ nó thối của bà nó thơm 
Thầy đồ 368
 

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Say tỉnh 

Ù lỳ như mũ che tai 
Vợ bảo cũng gật vợ yêu thầy cười 
Hôm nay thầy đã biết rồi 
Nhiều em cứ đến mời thầy đi chơi 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Thầy đi yêu thích thầy cười yêu em 
Nói ra thầy sợ gái già 
Thôi đành chịu vậy đi liều vài hôm 
Đời người được mấy giấc mơ 
Không chơi cũng thiệt tội gì thầy quên 
Thầy chơi cho chán cho chê 
Thầy về vợ hỏi mấy ngày ở đâu 
Ù lỳ như mũ che tai 
Vợ hỏi không nói lắc đầu như điên 
Gái già vừa tức vừa cười 
Gái già hỏi lại mấy ngày ở đâu 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Nghĩ mưu đa kế thầy cười như điên 
Thầy đồ giả cách như điên 
Uống bao nhiêu rượu thầy say thầy cười 
Tiền tài gái đẹp thầy quên 
Bu mày cứ hỏi thầy quên mất rồi 
Gái già tức giận như điên 
Gái già hỏi lại ông điên giả vờ 
Thầy đồ vạch đất chỉ thiên 
Thầy say không biết thầy cười yêu em 
Gái già hỏi lại thầy xem 
Thầy yêu thầy thích em nào ra đây 
Hôm nay thầy vẫn còn say 
Chân đi ngật ngưỡng thầy say thầy yêu gái già 
Gái già thôi đành chịu vậy chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ say tỉnh cơn say 
Thầy đồ đắc chí thắng mưu gái già 
Thầy đồ 367
 

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

Tài ba 

Đường về tới đích phương nam 
Đường đi sáng tỏ mây thành trời cho 
Đương nhiên tâm phúc nhà thầy 
Uy linh trời định từ lâu được rồi 
Nói ra trời định từ lâu 
Vào năm tân mão thầy vui thầy cười 
Thầy khôn biết tính ra rồi 
Trời phù có ngọc thánh phù có công 
Đường đời dầy phúc từ tâm 
Từ bi phúc thiên thánh hiền bảo cho 
Năm nay đúng số nhà thầy 
Có tên có tuổi tiên cho thầy làm 
Đường đời phúc lộc dài lâu 
Ăn to nói lớn Thầy đồ thông minh 
   Trồng cây lắm quả nhiều cành 
Lắm hoa nhiều lộc sinh ra lộc vàng 
Ăn mày phúc lộc tổ tiên 
Có nhân có nghĩa thần tài bảo cho 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ vui thích thầy cười ra thơ 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nghe thơ thầy đọc thầy cười có duyên 
Nhiều em mê thích thơ thầy 
Nghe thơ thầy đọc em mê thầy cười 
Đường đời dài lắm em ơi 
Em nghe mê tít thầy đồ đẹp trai 
Thông minh thầy lại có tài 
Thầy đồ có một trên đời không hai 
Trông thầy đẹp lão tốt tươi 
Yêu thầy em thích gần thầy em thương 
Nói ra cho hết sự đời 
Làm sao em bỏ tính thầy em yêu 
Mai kia tiền bạc có nhiều 
Long thần lại bảo để thầy khỏi no 
Kẻ ăn người ở trong nhà 
Việc đâu có đó thầy no làm gì 
Thầy nghe thầy nói thầy cười 
Đời thầy sướng thế nhiều em yêu thầy 
Thầy đồ 366
 

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

Đỏ như son 

Nhà thơ văn học đường đời 
Nhà thơ nhấp bút vui cười thành thơ 
Để tài mượn bút thơ hay 
Nhìn thầy có tướng làm quan thầy đồ 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Trông thầy tráng kiện đẹp trai thầy cười 
Nghe thơ văn học thầy đồ 
Thầy đi ăn cỗ thầy ngồi mâm trên 
Đang ăn thầy nói thầy cười 
Ngâm thơ ăn cỗ ngâm thơ thầy cười 
Hôm nay chức trọng quyền cao 
Nhà thầy chánh tổng mừng khao chức quyền 
Năm nay ông thập bát niên 
Đúng năm đúng tháng ông khao vọng làng 
Mừng ông chức trọng quyền cao 
Nhà thơ văn học tiếng tăm thầy đồ 
Em đây là gái má hồng 
Không duyên không nợ đang mơ gặp thầy 
Thầy đồ số đỏ như son 
Không hẹn mà gặp phúc trời đẩy đưa 
Chim trời cá nước gặp nhau 
Không duyên không nợ gặp nhau mà cười 
Tiền duyên kiếp trước không thành 
Tiên duyên trời định má hồng giở giang 
Mai đây có phúc có phần 
Duyên ưa phận đẹp má hồng tái xuân 
Đường đời hạnh phúc sau này 
Lên duyên chồng vợ má hồng đẹp đôi 
Mười năm năm trước qua đi 
Biết đâu trời định biết đâu em chờ 
Đêm nằm em tưởng em mơ 
Thần tiên báo mộng em chờ thầy sang 
Nhìn ra chẳng thấy thầy vào 
Em ngồi em nghĩ ra vào ngẩn ngơ 
Nhớ ai nhớ mãi thế này 
Nhớ đêm không ngủ nhớ ngày không ăn 
Năm nay tân mão thầy vui 
Tháng năm tháng bẩy tháng mười đẹp duyên 
Tháng mười hạnh phúc tràn đầy 
Tiền nhiều như rác khác nào nhà băng 
Số em phận đẹp ai bằng 
Quyền cac chức trọng thầy đồ giao cho 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Thầy đồ vui sướng hát mừng 
Được người được của giàu sang thầy cười 
Thầy đồ 365  

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

Thầy đồ họ Mai 

Ai về Thượng cát nhìn xem 
Muốn mua vé số liếc nhìn trông qua 
Duyên ai phúc phận thầy đồ 
Ngối bán vé số ngâm thơ xuất ngày 
Trời cho ăn lộc gặp may 
Thầy ở đất thịnh đất đình thần cho 
Ai trông cũng thích thầy đồ 
Biết ăn khéo ở thần cho nụ cười 
Nhiều em cứ đứng ngắm trông 
 Khen thầy đẹp thế thầy cười có duyên 
Trông thầy có lộc có tài 
Thầy trăm đi lễ cầu trời phú cho 
Đầu năm tân mão thầy vui 
Thầy đi chín cửa thầy cầu các quan 
Tháng tư tháng tỵ rắn phù 
Đúng ngày hai sáu rắn đưa thầy vào 
Tây môn đúng cửa nhà trời 
Văn quan võ bá vua cha ngọc hoàng 
Long thần lại báo thầy đồ 
Cung tiên điện ngọc giờ thìn vua ra 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đi chín cửa cúi đầu thầy xin 
Rắn đưa thần dắt thầy vào 
Long bào quốc thể vua cha ngọc hoàng 
Uy nghiêm điện ngọc huy hoàng 
Quan văn quan võ xếp hàng hai bên 
Từ thiên đệ nhất cung tiên 
Đệ nhị đệ tam hoàng hậu chính ngôi 
Nguyên phi công chúa con vua ngọc hoàng 
Đường đường chính chính công minh 
Tu nhân tích đức phúc trời ngàn năm 
Tây môn chính cửa nhà trời 
Long thần lại báo thầy đồ có tên 
Thần đưa thần đón thầy vào 
Tâm thành phúc bảo thầy chào Vua cha 
Con đây chính diện thầy đồ 
Theo dòng tộc họ chính người họ Mai 
Từ đường tiên tổ họ Mai 
Từ tâm phúc lộc từ đường dài lâu 
Tâm linh tâm phúc tâm đầu 
Từ bi phúc thiện thánh hiền dậy cho 
Tháng năm tháng bẩy qua rằm 
Đợi đến tháng tám còn sang tháng mười 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Số thầy không muộn số thầy còn son 
Đáng ra được ăn con gà 
Vì thầy bị giỡn thua mưu thần tài 
Mai đây thầy vẫn có tài 
Không no sợ thiệt vẫn cười được ăn 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Thầy xem được gặp phúc tiên nhà trời 
Trời cho phúc thịnh họ mai 
Từ đường tiên tổ họ mai giàu bền 
Thiên nhiên là phúc trời cho 
Thầy đi chín cửa thầy về chín môn nhà trời 
Ăn no tốt bụng thầy cười 
Thầy đi chín cửa thầy xin được nhiều 
Từ nay cho đến về sau 
Xin gì cũng được kêu gì cũng cho 
Được ăn xin cả con bò 
Thần linh cũng gật thần cho thầy cười 
Thầy đồ 364

 

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

Ao sâu  

Điềm linh khát vọng suy tình 
Đời em trong trắng hóa ra thế này 
Đường đời hạnh phúc tương lai 
Đời em không biết không ngờ ngựa trâu 
Làm thân mưa gió cho đời 
Vui chung lộn kiếp má hồng tự do 
Không ngờ mắc cạn tự do 
Cờ gian bạc lận hóa ra thế này 
Cơn đen vận túng sau này 
Hỏi ai chạy gạo đưa tiền cho em 
Hôm nay em trót thua rồi 
Mai sau suy tính tìm ông thầy đồ 
Thầy đồ nghe điện hỏi ngay 
Em cần em gặp hỏi thầy làm chi 
Mấy hôm thầy đã biết rồi 
Thầy đưa hai triệu em rơi mất rồi 
Bây giờ em lại tay không 
Xin thầy nghĩ lại cho em vui lòng 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Khuyên em mấy chữ thôi đành chịu thua 
Thầy đây là tướng trùm sò 
Làm vua cờ bạc xuất ngày cả năm 
Có lúc thầy chịu nhe răng thầy cười 
Bây giờ em mới ra đời 
Em thôi chịu thiệt sau này thầy thương 
Nếu em không chịu nghe thầy 
Em còn mê tít quân bài làm chi 
Từ nay cho đến về sau 
Hiểu đời thấu rõ suy tình đổi thay 
Cơn đen vận túng sau này hỏi ai 
Đường đời hạnh phúc tương lai 
Đang cơn khát vọng em mê mất rồi 
Mai đây cửa nát nhà tan 
Khuyên em nghĩ lại sau này nuôi con 
Đường đời hạnh phúc dài lâu 
Em ham quá trớn em chơi quá tàn 
Đường đời còn phải gian nan 
Nếu em không bỏ phúc tàn đến nơi 
Phúc tàn mặc kệ phúc tàn 
Đời em trót rúng tháp tràm khó phai 
Đường đi còn rộng còn dài 
Tương lai tươi sáng sau này ai no 
Bây giờ em nghĩ đã nhiều 
Xin thầy mấy triệu tối về vui chung 
Thầy đồ lè lưỡi lắc đầu 
Em chơi phá sản kiếm đâu ra tiền 
Mai kia sẵn có nhà băng 
Em xin thì có thiếu gì tiền tiêu 
Bây giờ thầy chịu lắc đầu 
Sua tay qùy gối chịu thua bà rồi 
Bây giờ bà muốn làm giời 
Xin bà nghĩ lại cho tôi còn làm 
Bây giờ nhị giữa hoa tàn 
Bà còn đỏi hỏi kiếm đâu ra tiền 
Năm nay phúc cạn ao sâu 
Đời bà không nghĩ đời tôi chẳng cần 
Từ nay cho đến về sau 
Bà không thay đổi bà đi đằng bà 
Đời tôi còn phải no nhiều 
Tôi thương bà lắm tôi chiều bà hư 
Thăng thiên độn địa trốn chồng 
Bà là quỉ sứ yêu tinh lạc loài 
Là thân con gái lộng quyền 
Mồm to háng rộng đít rầy mồm to 
Cặp mình cặp mẩy đẹp người 
Tướng cao bà quát nụ cười có duyên 
Thầy mê em đẹp em xinh 
Thầy yêu quá trớn thầy chiều em hư 
Từ nay thầy biết em rồi 
Em không cải đổi đời em ra rìa 
Cơm ăn chẳng muốn tiền nhiều chẳng ưa 
Đời em ra bãi cứt rưa 
Đời không hối hận đời không còn gì 
Từ nay ta kệ u mày 
Đừng làm như thế để đời cười chê 
Thầy đồ 363 
  

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

Càn khôn 

Tiền đề thánh gọi đến tên 
Chọn ngày đi lễ đúng giờ linh thiêng 
Tâm linh chính diện thầy đồ 
Thầy đi không nói thầy về không thưa 
Tâm linh phúc đội trên đầu 
Ai xui thầy đến ai đưa thầy vào 
Thầy vào đến cửa tây môn 
Nhìn lên thánh đế các quan gọi thầy 
Tâm linh phúc lộc từ đây 
Hỏi thầy đi lễ đi cầu trời cho 
Đường đi sáng tỏ tâm thành 
Lưu tâm mhã ý đến tên thầy đồ 
Đông tây tứ phủ công đồng 
Họp bàn nhận lễ thầy đồ đệ lên 
Mâm đầy ngũ quả xanh tươi 
Kim ngân báu vật hàn hâm xôi gà 
Hoa thơm báu vật đậu xanh 
Tâm thành đủ lễ trầu cau tiền vàng 
Có duyên đi lễ rượu ngon 
Thành tâm kính lễ chọn ngày càn khôn 
Long ly quy phượng trầu vào 
Thần linh chúa đất tâu lên ngọc hoàng 
Ơn trời là phúc tổ tiên 
Tâm linh nhìn thấy máng sà bò qua 
Tháng tư thần báo cuối tuần 
Vào ngày hai sáu đúng giờ các quan 
Đủ mặt văn quan toàn tài 
Đang thi chấm điểm để tên thầy đồ 
Hôm nay thần tài báo lộc 
Đủ mặt văn võ đủ tài được ăn 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ không ngại cứ vào mà sơi 
Thầy đồ 362
 

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Con đường tâm linh 

Thơ tiên thần báo thầy đồ 
Thông reo trúc hóa tâm thành 
Thông reo ý nguyện tâm trời ban cho 
Thông reo trúc mọc tâm người 
Hỏi người đi lễ đi cầu trời ban 
Dương gian có phúc từng nhà 
Biết ăn khéo ở phụng thờ tổ tiên 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Ai tu được phúc hiếu chung từ đường 
Nội gia tích thiên từ bi 
Tâm thành hiếu thảo kính trọng mẹ cha 
Văn hay soi sáng trong nhà 
Tu nhân tích đức phúc dầy mâm cao 
Tu nhân là phúc đạo hiền 
Từ bi phật dậy những lời thẳng ngay 
Ở đời đừng có gian tham 
Của ai để đấy chớ tham của người 
Mình làm mình hưởng mới hay 
Trông người có đức nhìn người có tâm 
Từ bi phúc hậu hiền hòa 
Ai khen cũng được ai chê cũng cười 
Từ bi là đạo thánh hiền 
Có tâm ngay thẳng có duyên trời phù 
Đường đời còn phải gian nan 
Ngẫu nhiên mà được ý trời ban cho 
Đường đi còn rộng còn dài 
Gian nan thử sức thở lòng thẳng ngay 
Lời răn phật dậy người hiền 
Từ bi phúc hậu chuyền đời cho con 
Mai đây con cháu đầy nhà 
Tâm thành phúc lộc đầy nhà cháu con 
Lương duyên hưởng phúc lộc trời 
Ai tu được phúc trời cho sau này 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Tai nghe thính giác từ đường phúc cao 
Tứ qui hưởng phúc lộc trời 
Mai đây phật dậy có tiên theo phù 
Đường đường chính chính công minh 
Tu nhân có đức trời phù thẳng ngay 
Đường đi soi sáng sau này 
Ai khen cũng được ai chê cũng cười 
Vui vui là phúc trên đời 
Thầy đồ vui sướng sau này gọi ai 
Đường dài có một không hai 
Thầy đồ hóm hỉnh thầy cười gọi em 
Ngày mai thầy vẫn thương em 
Thầy nhìn em vẫn nhớ mong yêu thầy 
Bây giờ thầy vẫn tìm em 
Để thầy đang nhớ để em thương thầy 
Trời sui em lạc vào đây 
Duyên trời đã định từ lâu phúc còn 
Trăm năm trăm cõi người ta 
Chữ tài chữ mệnh đấy là trời sui 
Lương duyên trời ghép thành đôi 
Số son trời định bắc cầu em sang 
Cầu ô trời bắc sang ngang 
Chờ ngày hoàng đạo được giờ hoàng hôn 
Đường tình chỉ có thầy đây 
Em khôn chỉ có mình thầy em vui 
Mai kia thầy có nhiều tiền 
Nhiều em đa dạng nhiều em yêu thầy 
Bây giờ đội mũ che tai 
Ù lỳ không biết gọi ai thầy cười 
Hôm nay thánh báo thầy đồ 
Thơ vui thầy kể cho thơ thầy cười 
Thơ này đúng hẹn tháng mười 
Để thầy đi lễ đi cầu được ăn 
Mai đây thầy lễ chính môn cửa trời 
Thầy đi chín cửa long thần 
Cầu xin phúc lộc tài ba 
Cầu xin chín cửa thánh ban lộc vàng 
Thầy xin chữ đẹp văn hay 
Tam tòa quốc mẫu tứ phủ thần linh 
Lưu tâm nhã ý thầy đồ 
Đi cầu đi lễ là duyên phúc lành 
Mai đây trời sáng bừng lên 
Thầy đồ cầu được lộc trời ban cho 
Kim ngân tài của lộc trời 
Được ăn được nói thần tài gọi cho thầy cười 
Thầy đồ 361
 

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

Đi lễ đi cầu 

Hỏi ai đi lễ cầu duyên 
Hỏi người đi lễ là duyên thầy đồ 
Năm nay phúc lộc trời cho 
Đầu xuân năm mới thầy lo còn nhiều 
Đường đời phúc lộc dài lâu 
Thầy trăm đi lễ đi cầu thần cho 
Lương duyên tái bút còn nhiều 
Đầu năm vất vả cuối năm thầy nhàn 
Năm nay tân mão mèo cười 
Thần cho lắm lộc thầy cười được ăn 
Tưởng rằng phúc lộc qua rằm 
Y lời thần dậy thầy chờ cuối năm 
Thầy chờ tháng năm tháng bẩy 
Thầy còn chờ nữa tháng mười ăn to 
Lộc này lộc phật lộc tiên 
Thánh cho ban lộc tự nhiên mà nhiều 
Lộc này là lộc của ai 
Lộc thiên lộc địa lộc thầy đi xin 
Tâm linh phúc lộc ông mười 
Thầy đồ đi lễ cầu xin ông hoàng 
Hôm nay thánh báo rõ ràng 
Thông minh sáng suốt thầy đồ được ăn 
Bao năm đi lễ cầu tài 
Cầu con cầu của thầy đồ có duyên 
Mai đây thánh báo còn nhiều 
Tơ duyên thầy hẹn người chờ thầy sang 
Cô ba ông bẩy ông mười 
Cô năm cô chín tháng mười thầy sang 
Hẹn hò là lúc trời cho 
Mưa rơi cửa phật tiên cho ngọc vàng 
Thiên nhiên phúc phận trời cho 
Có tên có tuổi tiên chi thầy đồ 
Tâm linh là phúc tiên duyên 
Cửa trời cửa phật thánh hiền dậy cho 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy là ăn tất thầy cười ăn to 
Lộc này thử hỏi ai ban 
Lộc thầy đi lễ ông mười ban cho 
Bao năm đi lễ thầy chờ 
Được giờ hoàng đạo được giờ hoàng hôn 
Giang tay ôm lấy lộc vàng 
Công thành danh toại giờ càn thầy ôm 
Thầy đồ tính trước được sau 
Được nhân có nghĩ ông hoàng mừng vui 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Có nhân có nghĩa có trời phú cho 
Thầy đồ 360

 

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

Ngắm trăng 

Đời ai cưỡi ngựa xem hoa 
Đời thầy vui thích thầy cười ngắm trăng 
Trăng treo lơ lửng ngang trời 
Trăng buổn lơ lửng trăng buồn gọi ai 
Đêm nay trăng sáng lên đi 
Để cho thầy thích thầy vui thầy cười 
Hôm nay trăng đã biết rồi
Để cho trăng sáng trăng vui ngắm thầy 
Hôm nay trăng sáng lên rồi 
Thầy đồ vui thích thầy cười gọi trăng 
Đêm nay sáng tỏ trăng rằm 
Mùa thu tháng tám trăng cười thơ ngây 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Gọi trăng trăng khéo giả vờ làm thinh 
Mai kia trăng chếch đầu đình 
Cây đa cổ thụ bóng hình ngày xưa 
Thầy đồ tay nải gió đưa 
Đi tìm hạnh phúc trời cho gặp nàng 
Yêu đời hạnh phúc gặp may 
Thầy yêu con khỉ hái hoa tặng thầy 
Mai đây thầy vẫn còn nhiều 
Tơ hồng đã kết má hồng chờ ai 
Thầy đi khắp chốn đường dài 
Trời cho thầy gặp má hồng dở dang 
Đường đời nối tiếp lương duyên 
Số thầy lắm vợ đa thê thầy cười 
Hôm nay thầy bắt được rồi 
Hỏi ra mới biết thầy đồ giỏi giang 
Lên rừng thấy khỉ hái hoa 
Thấy cho đi guốc thấy gà soi gương 
Trời cho thầy gặp còn nhiều 
Tháng tư ăn đậm tháng tư ăn dầy 
Đêm nằm thần báo ăn ngay 
Được ăn nhờ bóng lộc nhiều các em 
Thần tài thần lộc vui mừng 
Ở đâu đưa đến có người đem cho 
Thầy đồ hứng lấy mà dùng 
Tội gì mà bỏ đem về mà ăn 
Trời cho cứ thế mà làm 
Được ăn thần gọi rắn bò chạy qua 
Chuyện này thực quả nằm mơ 
Thần tiên báo mộng thần cho thầy đồ 
Thầy ăn được cả lộc trời 
Lộc vua thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Lộc này tứ phủ công đồng 
Lộc ông hoàng bẩy gửi cho thầy đồ 
Nghe đâu thần báo thầy đồ 
Đầu năm ướt át thầy thua mất nhiều 
Bây giờ thần báo đến tai 
Thần đi chín cửa xin cho thầy đồ 
Mai đây đúng hẹn mà làm 
Được ăn cứ chén đừng chê của trời 
Nghìn vàng đổi lấy năm quan 
Mùa thu tháng tám lộc sang còn nhiều 
Cây đa tháng tám đứng bóng tròn xoe 
Lộc cây tám tía lộc vàng 
Hỏi ai đi chợ đứng chờ mà xem 
Thầy đồ biết ý vui cười 
Trời cho ai lọt vào đây mà cười 
Dương gian chỉ có thầy đồ 
Có tên có tuổi xin ông hoàng mười 
Mai kia còn nữa còn nhiều 
Thầy đếm không hết để dành không thiu 
Ngoài kia lắm kẻ rập rình 
Thầy đồ sướng quá nhiều em mê thầy 
Thầy đồ 359


 

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

Cây đa  

Thơ tình em được gặp ai 
Gặp người chi kỷ văn hay thầy đồ 
Nhà thơ phong phú thơ hay 
Thơ hay mới gọi là thơ 
Thơ tình là nghĩa bạn đời là duyên 
Trăm năm mới có chữ tình 
Nghe thơ thầy đọc thầy cười có duyên 
Tình đời trọng nghĩa thơ hay 
Tình duyên dắt díu thơ hay mặn nồng 
Đẹp duyên lên vợ lên chồng 
Yêu nhau hạnh phúc cho nhau cái gì 
Thơ hay hạnh phúc bạn đời 
Sông sâu cá lặn thầy sờ ba ba 
Tin vui khắp cả trong nhà 
Thầy vui bắt được ba ba thầy cười 
Hôm nay thầy bắt được rồi 
Thầy không ngáy ngủ thầy nhìn xem ai 
Hai năm rõ một là mười 
Đúng là cô gái tình đời thầy yêu 
Bao năm thầy đợi thầy chờ 
Đúng duyên thầy nợ đẹp duyên em đòi 
Thầy chờ đến hẹn cuối năm 
Tình duyên là nghĩa trọng người chờ lâu 
Thương nhau vẫn cách nhịp cầu 
Sông thương núi ngự bắc cầu em sang 
Đường đi tươi sáng đàng hoàng 
Tương lai hạnh phúc đến gần ngày vui 
Thương em thầy đứng ngắm nhìn 
Mải mê em đẹp thầy mê em cười 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Nhìn em óng ả tơ duyên mặn nồng 
Tuổi đời thập tứ xuân xanh 
Em đi lỡ bước sau này gặp may 
Mai đây có phúc gặp thầy 
Tình thương san sẻ thầy mê em rồi 
Cuối năm của đến tiền nhiều 
Nhà thơ phong phú giàu lòng thương em 
Tái sinh tái bút em cười 
Gặp duyên tái ngộ nhà thơ thầy đồ 
Ăn may số phận hơn người 
Số son phận đẹp phúc trời từ lâu 
Người ta có số cả rồi 
Đi đâu mà vội em chờ thầy sang 
Long thần lại báo rõ ràng 
Tin vui sắp đến mưa rơi ra vàng 
Của ăn ngăn để trong nhà 
Tiền bạc như nước khác nào nhà băng 
Thầy đồ tính trước tính sau 
Kẻ ăn người ở trong nhà đông vui 
Mai đây có phận em nhờ 
Thầy ban cho chức giao quyền cho em 
Việc này trách nhiệm là em 
Đảm đang việc lớn chị em vui mừng 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Thầy khen em đẹp thầy khen em tài 
Trông lên hai chị biết rồi 
Thương tình trọng nghĩa biệt tài của em 
Hai chị hóm hỉnh tinh đời 
Tình thương mang nặng bạn đời vui chung 
Hôm nay thấy rõ mặt trời 
Tài ba số phận tài ba thầy đồ 
Trông thầy sáng tỏ như gương 
Tài ba có một văn chương đẹp lời 
Khuyên em ăn nói dịu dàng 
Ai khen cũng được ai cười cũng vui 
Từ nay cho đến về sau 
Công to việc lớn đảm đang em làm 
Thầy đồ tin cậy có em 
Thầy vui em hát thầy cười ăn to 
Vui chung việc lớn trong nhà 
Hai chị vui vẻ thuận hòa cùng em 
Thầy đồ 358