Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Thầy ơi em chờ 

Rồng vàng tắm nước ao tiên 
Đang lặn đang hụp đang cười gọi xuân 
Bỗng đâu nghe thấy tiên ông 
Đứng nhìn chỉ trỏ tiên ộng lại cười 
Trời cho có mắt có tai 
Có sông có núi có bà thủy cung 
Năm nay được phúc nhà trời 
Thầy đồ sung sướng thầy nhìn gọi tiên 
Tiên ông đang chỉ rồng vàng 
Rồng lặn rồng hụp rồng thò đầu lên 
Rồng vàng thích thú cười đùa 
Tiên ông đang gọi thần rùa ra xem 
Phen này cá chép thành tiên 
Thành mây mưa gió thành tiên hóa rồng 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Tin vui thầy được đến năm nhâm thìn 
Đầu xuân năm mới tươi vui 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy ăn to 
Tháng ba là tháng ăn chơi 
Tháng tư quí tỵ rắn mời thầy sang 
Thầy đồ biết trước cười thầm 
Thần linh báo để thầy đồ đọc thơ 
Từ nay cho đến về sau 
Rắn chúc thầy được ăn to thầy cười 
Bao giờ cho đến tháng mười 
Rắn bắt lợn béo mời thầy đến ăn 
Lợn này chẳng phải lợn nuôi 
Đúng con hươu lộc được con lợn vàng 
Tháng năm tháng bẩy rõ dàng 
Thầy đồ được lộc ăn ngày ăn đêm 
Mai đây thầy sướng hơn tiên 
Thầy hưởng lộc thánh có duyên trời phù 
Ăn to ăn nhỏ là thầy 
Của ngon vật lạ trên đời thầy sơi 
Ai trông thấy dáng thầy đồ 
Thầy đi uống rượu thầy say thầy cười 
Hôm nay em mới nhìn thầy 
Thầy say đỏ mặt thầy cười ngả nghiêng 
Hôm nay em chúc cho thầy 
Thầy uống chén nữa thầy còn lơ mơ 
Rượu ngon gái đẹp ai cười 
Thầy thích cứ uống tội gì thầy quên 
Ở đời chỉ thế mà thôi 
Ai yêu ai ghét ai cười kệ ai 
Ở đời có sướng có vui 
Có mặn có nhạt có cay đủ mùi 
Trời cho nếm đủ các mùi 
Có ăn có chọi mới gọi là trâu 
Phúc tiên thầy đội trên đầu 
Có bà thủy đế đưa đường thầy sang 
Năm rồng năm rắn ăn to 
Thầy đồ cứ đứng bà cho núi vàng 
Trăm năm mới có thầy đồ 
Có tên có tuổi thầy cười ăn to 
Thầy đồ 422




 

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Thiên đường 

Sang năm có chức có quyền 
Ăn to nói lớn có quyền uy linh 
Học thầy tiên dậy thánh cho 
Bảo linh thiên phúc lộc trời ban cho 
Tâm linh ăn lộc nhà trời 
Tâm thành phúc bảo tự trời ban cho 
Sang năm phúc lộc đến nhà 
Tự nhiên chó cẩu gọi ra con rồng 
Năm dần năm mão đã qua 
Uy linh tướng mạo thầy đồ có tên 
Uy quyền phúc lộc trời cho 
Uy danh thánh đế tiên cho kho vàng 
Bảo linh khương cước từ đây 
Thần linh chó cẩu trông ngày trông đêm 
Ngàn năm kho báu toàn vàng 
Trời cho ai được có tên thầy đồ 
Đường đời thiện phúc có duyên 
Đầu năm xuân mới uy quyền thanh danh 
Tháng ba chức trọng quyền cao 
Thầy đồ thăng chức uy quyền làm quan 
Từ nay cho đến về sau 
Chỉ tay năm ngón rắn thần phải nghe 
Uy linh tướng mạo thầy đồ 
Lệnh truyền chó cẩu trông ngày trông đêm 
Thiên nhiên giao cả cho thầy 
Trong kho báu ngọc tiền vàng đỏ xanh 
Từ nay cho đến về sau 
Uy nghiêm cung cấm không ai được vào 
Bao giờ có lệnh của thầy 
Xuất ra vàng ngọc lệnh thầy có tên 
Truyền cho chó cẩu đêm ngày 
Rắn thần có lệnh đến ngày vào kho 
Lệnh này chiếu chỉ tiên ông 
Uy quyền đặc mệnh tiên cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Ăn tiêu thỏa mái vào kho đem về 
Xuất ra năm hũ tiền vàng 
Thần linh chó cẩu gật đầu cho ngay 
Lệnh này là của tiên ông 
Truyền cho giấy đỏ thầy đồ được tiêu 
Ăn to ăn nhỏ tự thầy 
Bao nhiêu gái đẹp tự nhiên đem mời 
Thầy đồ sung sướng cười thầm 
Trời cho thầy được toàn là gái tơ 
Gái già nghe thấy đang buồn 
Không ngờ phận bạc đổi thay xa rời 
Mười năm năm ấy trôi đi 
Duyên trăm năm đã lỡ nhịp cầu 
Mười năm hối hận chôn sâu 
Mười năm xa cách nhưng lòng không xa 
Thôi đành nuốt hận từ đây 
Trách thầy bạc mệnh thầy còn đỏ đen 
Bao năm thiếp đã vuông tròn 
Hoa thơm của lạ biếu thầy chơi không 
Thầy đồ 421


 

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

Thơ xuân 

Thơ hay em gửi đến thầy 
Hoa thơm cỏ lạ trên đời thầy xem 
Đầu xuân năm mới tươi cười 
Đứng nhìn thầy ngắm thầy cười hái hoa 
Sang năm chính diện nhâm thìn 
Đầu xuân năm mới xuân về đẹp tươi 
Xuân về đem đến tương lai 
Mùa xuân ấm áp tươi cười như hoa 
Sang xuân hoa nở giữa mùa 
Tuổi xuân tươi đẹp tuổi đời hai mươi 
Tuổi xuân mơn mởn má hồng 
Trông em đẹp gái đẹp người có duyên 
Xuân về đem đến tình người 
Xuân đem hạnh phúc cho người trẻ trung 
Tình thương mái ấm gia đình 
Tuổi thơ non trẻ nụ cười thơ ngây 
Tuổi xuân vừa đẹp tươi cười 
Tuổi xuân có dáng đẹp người như hoa 
Tuổi xuân hạnh phúc chan hòa 
Đẹp như công chúa đẹp như bà hoàng 
Xuân này mới gọi là xuân 
Xuân bao nhiêu tuổi xuân chờ đợi ai 
Đang xuân cửa đóng then cài 
Tìm người chi kỷ chọn người yêu em 
Số em phận gái má đào 
Chờ ai tươi đẹp chờ người đẹp trai 
Đẹp người đẹp nết có duyên 
Nhà nho văn học thầy đồ giỏi giang 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu ngọ môn 
Sang năm tiên dậy thầy đồ 
Thông minh sáng suốt làm quan thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Ăn to nói lớn thầy cười có duyên 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Nhiều em trêu ghẹo thầy mê em rồi 
Thầy đồ khúc khích cười thầm 
Có em đến gọi mời thầy đi chơi 
Đêm qua thức giấc canh dài 
Tình em sao suyến bùi ngùi nhớ thương 
Bao năm tưởng đã duyên thành 
Chung chăn gối đệm duyên tình ấm êm 
Phương trời phúc phận đổi thay 
Duyên em phận bạc đến ngày trôi đi 
Trách ai hờ hững duyên tình 
Thay tâm đổi dạ thay người thủy chung 
Thôi đành cũng thế là đành 
Mười năm hối hận chôn sâu không ngờ 
Thương nhau chẳng tiếc cái gì 
Để cho em hận bao giờ cho nguôi 
Từ ngày xa cách thầy đây 
Đêm nằm không ngủ như điên vật vờ 
Nào ai có thấu cho trăng 
Không ngờ đến nỗi phải rời xa nhau 
Trời xanh có thấu cho trăng 
Duyên tình đã lỡ dở giang em buồn 
Mai kia em gọi thầy sang 
Em xin hỏi thật thầy quên em rồi 
Em xin hỏi thầy cho em nghĩ lại 
Xin thầy bỏ qua thật tình em đã lỡ rồi 
Xin thầy nghĩ lại cho em được nhờ 
Thầy đồ 420
 



 

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Trời cho 

Hoa thơm hưởng phúc nhà trời 
Thần linh báo để tin vui thầy cười 
Đêm qua nằm mộng thấy tiên 
Trời cho ăn lộc thánh cho tiêu tiền 
Thần linh đã báo thầy rồi 
Thầy đi đúng hướng thầy tìm đến nơi 
Bên kia núi ngọc sông vàng 
Thầy vào đúng chỗ đến rừng cỏ tranh 
Thầy nhìn thổ địa long thần 
Đứng đây ta đợi thầy đồ đi sang 
Thần linh đã báo rõ ràng 
Đến ngày đến tháng đến năm nhâm thìn 
Tháng ba phúc lộc trời cho 
Mời thầy đến nhận đem về mà tiêu 
Đừng khoe ta có nhiều tiền 
Nhà thầy đất được đất nằm gần mương 
Mấy hôm thần đã báo rồi 
Mà thầy không biết thầy còn phải no 
Cho ăn thầy phải giữ mồm 
Mấy năm phúc lộc được nhiều ăn to 
Trong dòng họ tộc biết rồi 
Được nghe sấm dậy sau này nằm im 
Ba năm về trước thành hình 
Sau này mới được thầy đồ có tên 
Long thần thổ địa trở mình 
Được hòa vào nước đến ngày ăn to 
Mai kia con thứ nối dòng 
Họ mai thịnh vượng dân làng lại khen 
Thầy đồ trúng thưởng ăn nhiều 
Đi sau đứng đợi lại càng ăn to 
Mai sau cảnh trưởng cùng đi 
Đứng đợi nhìn lại đằng sau lù bù 
Thầy đồ vui thích cười to 
Số son phận đẹp duyên do tự trời 
Thông minh sáng xuất bậc thầy 
Còn ngày đi lễ thần phù công danh 
Mai sau có chức có quyền 
Ăn to nói lớn nhiều em yêu thầy 
Tâm linh phúc lộc từ đường 
Thầy đồ chính diện được nhờ hoa thơm 
Phương trời là phúc thần tiên 
Hoa rơi cửa phật có duyên trời phù 
Long ly quy phương trầu vào 
Long thần bệ ngọc núi vàng nở ra 
Thần linh chó cẩu giữ vàng 
Thập thò cánh cửa giữ lời tiên ông 
Thằng nào bén bảng đến đây 
Không giấy ủy nhiệm tiên ông đừng hòng 
Thần linh chó cẩu vui cười 
Được phép đóng cửa giữ vàng trong kho 
Nhâm thìn được lệnh tiên ông 
Xuất cho thần rắn một mâm thau vàng 
Đem về sử dụng phân chia 
Cung tiên điện ngọc đắp xây huy hoàng 
Thầy đồ sung sướng cười thầm 
Tiên ông báo để thầy đồ đừng no 
Có tâm có phúc có phần 
Thầy đồ đừng ngại sau này có công 
Mai sau ăn cả con bò 
Được ăn cứ chén tội gì cứ sơi 
Công thành danh toại trời cho 
Tu nhân tích đức mười phân vẹn mười 
Thầy đồ 419

   



Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2021

Quan thầy đồ 

Ngàn năm văn hiến Kinh đô 
Ngàn năm đất thịnh là nơi đất rồng 
Ngàn năm lưu niệm đất linh 
Ngàn năm văn hiến đất thành Thăng long 
Ngàn năm kế thế lưu truyền 
Ngàn năm thịnh vượng đất thờ đế vương 
Ngàn năm đất thánh kinh thành 
Ngàn năm nối nghiệp anh hùng ông cha 
Lưu truyền vạn đại văn chương 
Thi văn thi võ thi thơ người tài 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà thơ văn học thầy đồ giỏi giang 
Tướng tinh nho sĩ nhân tài 
Ai mà đoán được biết thầy làm quan 
Thầy sinh vào chữ tâm vàng 
Càn khôn trời định gặp giờ vua ra 
Số son phận đẹp thầy đồ 
Ngày rằm đi lễ vào giờ càn khôn 
Đinh linh đến cửa nhà trời 
Tâm thành phúc bảo hàn hâm xôi gà 
Phù lưu phù tỉu hương hoa 
Mâm đầy ngũ quả kim ngân tiền vàng 
Trời cho phú quí giàu sang 
Lộc thiên núi địa lộc vàng núi cao 
Từ giờ cho đến hết năm 
Thần linh báo để thầy đồ mừng vui 
Mai đây lộc trời lộc phật 
Đến nhà đầy kho vui mừng 
Sang năm chính diện thầy đồ 
Ăn to nói lớn thầy cười làm quan 
Tâm linh đất thịnh đến ngày 
Trời cho thầy được đẹp trai tướng hiền 
Trăm năm thầy hưởng phúc trời 
Lộc tiên thánh đế lộc trời dài lâu 
Năm thìn năm tỵ trời phù 
Thầy mơ thấy rắn thầy mơ thấy rồng 
Thần linh báo để thầy mừng 
Tháng năm cưỡi ngựa đến chào tiên ông 
Qua sông đến núi tiên bồng 
Thầy đồ đứng lại thầy nhìn tiên ông 
Tiên ông đang gọi vẫy chào 
Thầy đồ sướng quá đòn chào tiên ông 
Hôm nay thầy gặp thầy cười 
Gọi ngay thần rắn đi vào trong kho 
Thần linh báo để thầy đồ 
Công thành danh toại có tên thầy đồ 
Được ăn thầy nói thầy cười thầy vui 
Mai sau thần rắn đem về 
Bao nhiêu là của bao nhiêu là vàng 
Lộc thiên lộc địa núi vàng 
Thần linh chó cầu báo cho thầy đồ 
Năm thìn rồng bảo tiên ông 
Đúng sang năm tỵ thầy vơ được nhiều 
Thơ hay thần bảo được rồi 
Được ăn thầy sướng thầy cười gọi to 
Hôm nay thầy gọi các em 
Ở đâu nghe thấy thầy cười em vui 
Thầy đồ 418


 

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

Văn hay 

Văn hay tiên chúc thơ đường 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Tiên chi chúc vọng thầy đồ 
Chúc nhà văn học từ đường họ mai 
Trước tiên học lễ kính trên 
Chúc thầy học giỏi nhà thơ lưu chuyền 
Văn thơ trọng nghĩa kính thầy 
Thơ đường hiếu thảo từ đường hiếu trung 
Mai sau con cháu nối dòng 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Hôm nay em chúc thơ thầy 
Mai kia thầy được lộc nhiều ngủ ngon 
Duyên trời thần gọi bảo cho 
Có nhân có nghĩa phật cho thầy cười 
Thế là phận đẹp duyên ưa 
Tâm thành phúc đến họ mai được rồi 
Duyên do tự bởi ông trời 
Thần linh thổ địa thần tài phù cho 
Thơ hay rắn chúc thầy đồ 
Thầy đồ vui vẻ nhận thơ chúc mừng 
Tháng ba đất thịnh rồng phù 
Rồng bay rồng múa rồng chào đón xuân 
Nhâm thìn quý tỵ cho thơ 
Một đoàn có trắng bay về phương nam 
Xanh xanh núi ngọc sông vàng 
Núi tiên thầy gọi một đoàn tiên cô 
Trong cung núi ngọc thầy cười 
Chờ ngày rắn đến xin vàng ở kho 
Tiên ông đã báo thầy đồ 
Bảo cho thần rắn đem về mà tiêu 
Thầy đồ sung sướng cười vui 
Được ăn thần báo qua rằm 
Bao nhiêu cũng được lấy nhiều ăn to 
Tự nhiên lộc đến tận nhà 
Các em nghe thấy lộc thầy ăn to 
Bao năm tháng đợi ngày chờ 
Thầy tu chính quả lộc trời tiên cho 
Năm lần bẩy lượt cho thơ 
Thần linh báo để thầy đồ được ăn 
Ăn nhiều ăn ít vẫn ăn 
Thầy khôn biết tính đợi ngày ăn to 
Mai kia sơi cả con bò 
Cung tiên điện ngọc thầy đồ tạ ơn 
Mâm đầy ngũ quả hương hoa tiền vàng 
Hàn hâm báu vật xôi gà 
Phù lưu phủ tỉu thầy đồ tiến dâng 
Mai kia đúng hẹn ngày rằm 
Thành tâm đi lễ đến nơi đến rừng 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Tâm thành phúc bảo là duyên trời phù 
Tông môn chí hiếu từ đường 
Họ mai dầy phúc có công tu hành 
Trăm năm hạnh phúc dài lâu 
Thần linh báo để thầy đồ lộc to 
Mai kia con cháu đến mừng 
Một đoàn tiên nữ đón thầy đi chơi  
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Thầy vui thầy sướng thầy cười yêu em 
Cho thơ thầy gọi ra tiền 
Được ăn thầy thích thầy cười ra thơ 
Thầy đồ 417

 

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

Đêm thơ 

Đêm trăng thơ mộng tình dài 
Em ngồi thơ thẩn một mình chờ ai 
Nghe thơ thầy đọc em vui 
Ngâm thơ uống rượu thầy cười gọi em 
Cung đàn thầy gẩy bên tai 
Em nghe thánh thót bên tai em cười 
Nghe thơ thầy gẩy cung đàn 
Để tình em nhớ để lòng em yêu 
Nghe thơ em hỏi thầy đồ 
Thầy thương thầy nhớ thầy cười với ai 
Đêm khuya trăng tỏ sao mờ 
Em nằm không ngủ em chờ thầy sang 
Thương nhau xa mấy cũng gần 
Duyên trời đã định từ lâu em chờ 
Bao giờ cho đến năm thìn 
Chung chăn gối đệm bạn đời trăm năm 
Hằng ngày em vẫn đi qua 
Trông thầy sao suyến thầy buồn nhớ ai 
Trăm năm hạnh phúc lâu dài 
Thầy đi cưỡi ngựa xem hoa lộc vàng 
Trông lên mấy chú tiểu đồng 
Thi nhau vẫy gọi thầy đồ ầm lên 
Trong cung sáng lóe ngọc tiên 
Có nàng tiên nữ hỏi thăm thầy đồ 
Trông xa đúng số thầy cười 
Có nàng tiên nữ trêu thầy ném hoa 
Nàng trông thầy đẹp nàng yêu 
Đúng là duyên số nhìn nhau mà cười 
Duyên trời phúc hậu trời cho 
Đợi duyên kiếp trước đến năm nhâm thìn 
Từ nay cho đến về sau 
Đợi ngày đúng tháng đến ngày hoàng hôn 
Hôm nay thần báo tin vui 
Mời thầy ra nhận món tiền ăn to 
Tiền này trong núi tiên cho 
Có tên có tuổi thầy đồ được ăn 
Mai đây đi đón em về 
Tương lai đẹp đẽ sau này làm lên 
Thầy đồ vui sướng vô cùng 
Trông nàng đẹp thật thầy không muốn về 
Ai trông tấm tắc khen nàng 
Nhìn nàng óng ả nhìn nàng đẹp tươi 
Trăm năm hạnh phúc duyên trời 
Thầy đi cưỡi ngựa thầy cười hái hoa 
Hoa này mới gọi là hoa 
 Hoa tiên cửa thánh gọi cho thầy đồ 
Năm nay phúc lộc đến rồi 
Công thành danh toại thầy đồ được ăn 
Thầy đồ 416





 

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

Chuột mèo 

Tháng này là tháng ăn chơi 
Sinh vào năm chuột thầy đồ có duyên 
Năm nay tân mão được mùa 
Tháng mười được thóc trời cho được mùa 
Tháng mười nhiều thóc chuột ơi 
Chui vào bịch thóc chuột ăn chuột cười 
Ăn no chuột lại ngủ khì 
Nằm im trong tổ đọc thơ chuột cười 
Năm nay năm mão chuột ơi 
Mèo nghe thấy tiếng đọc thơ mèo cười 
Nghe thơ ai đọc mà hay 
Biết đâu chuột đọc ngâm thơ chuột cười 
Mèo ta nghe thấy rõ ràng 
Đúng là chuột đọc chuột cười trêu ta 
Mèo ta tức giận gừ gừ 
Mèo kêu một tiếng câm ngay cái mồm 
Chuột nghe thấy tiếng mèo kêu 
Chuột lại trêu tức lại càng đọc to 
Mèo nghe thấy chuột cười khì 
Cơn điên tức giận chuột mày cút đi 
Chuột em chẳng nói chẳng rằng 
Ngồi im nghĩ kế đánh lừa mèo sang 
Chuột em mua thịt nướng thơm 
Đem treo cửa trạn chuột rình đằng sau 
Mèo ta ngửi thấy mùi thơm 
Mon men cửa trạn chui vào định ăn 
Chuột em dình sẵn cả rồi 
Xông vào vật lộn đánh cho phủ đầu 
Mèo thua là sợ bất ngờ 
Hai bên đấu võ mèo thua không cười 
Chuột em thắng thế cười khì 
Đa mưu đa kế mèo thua ngã rồi 
Chuột em đứng dậy ôm mèo 
Thôi đành chịu chết chịu thua chuột cười 
Từ nay cho đến về sau 
Mèo thua một trận ngã đau cả người 
Hôm nay mèo đã làm lành 
Nhìn thấy chú chuột nhởn nhơ chuột cười 
Chuột cười thắng trận ăn to 
Thần linh báo để thầy đồ vui tươi 
Mai đây chức trọng quyền cao 
Tâm thành đi lễ đến nơi cửa trời 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
 Mâm đầy ngũ quả tiến dâng đệ trình 
Ngày rằm tháng đẹp trời cho 
Tâm linh phúc lộc trời cho ăn dầy 
Mai đây gái đẹp đến nhà 
Rủ thầy đi lễ thầy cười gọi em 
Từ nay cho đến hôm rằm 
Hương hoa lễ vật đủ rồi 
Mời em đi lễ đi cầu cho vui 
Số em là số lạ đời 
Tình duyên nối lại sau này gặp may 
Mai đây có phúc có phần 
Duyên ưa phận đẹp gặp thầy thương em 
Thầy đồ 415

 

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

Thầy ơi 

Thơ tiên kính chúc nhà trời 
Cầm cân nẩy mực muôn đời sáng soi 
Muôn dân nhờ phúc lộc trời 
Mừng ông hoàng đế chúc vua ngọc hoàng 
Nghìn năm chiếu cõi nhân gian 
Nhà ai tu nhân tích đức hiền từ 
Tu trời tu phật tu tiên 
Trăm năm tu đức thánh hiền bảo cho 
Tâm linh phúc lộc thầy đồ 
Tâm thành đi lễ cầu trời phú cho 
Lương duyên hưởng phúc lộc trời 
Thành tâm thánh bảo tiên cho thầy cười 
Mai đây đi lễ cầu duyên 
Tâm tư nguyện vọng xin trời cho ăn 
Mai đây hạnh phúc đón chờ 
Bao nhiêu gái đẹp đang chờ thầy ơi 
Qua xuân năm mới nhâm thìn 
 Từ đâu đưa đến hiến dâng cho thầy 
Nam nhân chính diện thầy đồ 
Thông minh sáng xuất là người tài ba 
Năm thìn năm tỵ trời cho 
Của chìm của nổi từ đâu đưa về 
Phương nam phúc thịnh trồng cây 
Cây đa phúc lộc nở hoa tâm vàng 
Trăm năm trăm tuổi thầy đồ 
Tu nhân tích đức ai bằng thầy ơi 
Trời cho trẻ đẹp gái tơ 
Non xanh sắc nước nghiêng thành có duyên 
Tâm linh là phúc thầy đồ 
Ăn ngon mặc đẹp trông như bà hoàng 
Năm quan các vị thánh chờ 
Trông xa nhìn thấy đệ tử tiến dâng 
Mâm đầy ngũ quả hương hoa 
Kim ngân báu vật hàn hâm xôi gà 
Tam bôi phù tỉu đệ dâng 
Kính mời bà mẫu chi nghi thiên hạ 
Thành tâm phúc đến bà cười
Còn như thánh báo kính mời các quan 
Thần linh thổ địa thần tài 
Cùng nhau vui vẻ cùng nhau cười khì 
Hôm nay thánh báo nhiều tin 
Mai đây cơ ngan ngàn của đưa về 
Tứ phương ngàn dặm lộc trời 
Ai ai nghe thấy đến mừng đại nhân 
Tin nay đi khắp mọi nơi 
Tâm thành trời định từ lâu được rồi 
Ăn to phúc thịnh lộc trời 
Lưu tâm dấu ấn có tên thầy đồ 
Mai sau phúc hậu tại gia 
Thần linh chúa đất báo xa báo gần 
Rơ tay đấm quả núi vàng 
Tự nhiên núi vỡ tự vàng chảy ra 
Tin vui rắn địa biết rồi 
Thần tài báo lộc vào kho xin vàng 
Thần rắn vui thích cười vui 
Phen này rồng rắn lên mây mà cười 
Của ngon vật lạ trên đời 
Tiền bạc như nước tha hồ mà tiêu 
Mai đây gái đẹp nhà lầu 
Ô tô phú quí gái hầu trẻ thơ 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Phân công gái trẻ đi vào mát xoa 
Đứa nào biết nịnh thầy đồ 
Thầy trông hay mắt thầy cười gọi luôn 
Ra đây thầy bảo gái này 
Việc này nhẹ nhất em làm được không 
Việc ngon việc khó đến đâu 
Thầy phân em nhận em xoa thầy cười 
Từ nay cho đến về sau 
Khuyên em chịu khó mà làm sẽ quen 
Em đừng có ngại ngùng chi 
Trước lạ sau quen em cười 
Thơ vui thơ thích yêu thầy 
Thần tài nói kháy thầy đồ thầy khôn 
Nhìn mặt thầy sờ đằng sau 
Làm em đỏ mặt tía tai 
Em không nói được em run cả người 
Thầy đồ mắt trước nhìn sau 
Thầy phang túi bùi em rên hừ hừ 
Xong rồi thầy bảo em nghe 
Mai đây em muốn mời thầy một câu 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Bắt em gái trẻ thầy chơi suốt ngày 
Thầy đồ 414