Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Quan thầy đồ 

Tâm linh khát vọng kỳ đài 
Thần tiên núi ngọc ở trong tháp vàng 
Mai sau ước vọng kỳ quan 
Thầy đồ tiến chức thăng quan uy quyền 
Ra thơ chim hót mừng thầy 
Chim bay cá lượn vòng quanh tháp vàng 
Tâm linh nhờ phúc nhà trời 
Sinh năm đẻ bẩy tháng mười được ăn 
Hôm nay thánh gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết thầy cười ăn to 
Sang năm quý tỵ giàu sang 
Lộc lớn lộc bé tự nhiên đến nhà 
Thần linh cho đến thần tài 
Cùng nhau xin chúc mừng thầy thăng quan 
Mai đây đi lễ gặp thầy 
Mừng bà chúa đất gặp ông hoàng mười 
Ra thơ thần báo hôm nay 
Để cho thầy biết kệ con rắn thần 
Mai đây có phúc có phần 
Yên tâm chờ đợi đến ngày trời cho 
Khù khờ thánh đãi tiên sư 
Đúng duyên có số đúng tên thầy đồ 
Bao năm mới có một ngày 
Địa linh nhân kiệt vào ngày hai mươi 
Chung quy tính đủ cả rồi 
Hằng năm hằng tháng đúng ngày hai mươi 
Tháng nào cũng lễ vào ngày hai mươi 
Chim khôn đủ lông đủ cánh đến ngày 
Thần linh chúa đất tha bay về trời 
Mai sau khát vọng kỳ đài 
Thần linh chúa đất vui mừng tiên ông 
Mai đây chỉ có thầy đồ 
Được quyền nhận chức được quyền chỉ tay 
Đẹp ngày đi lễ vào ngày hai mươi 
Long ly quy phượng trầu vào 
Đuổi con kỷ tỵ đuổi con rắn thần 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn to nói lớn sau này có tên 
Thầy đồ 466 

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

Số thầy 

Thầy đồ đắc phúc làm quan 
Đắc nhân có mệnh quan sang trời phù 
Từ nay cho đến về sau 
Trời sinh trời giáng ra ta làm thầy 
Có quyền có chức làm quan 
Thanh danh uy tín có quyền cao sang 
Giờ đây ta mới thảo rằng 
Được nhờ chức trọng quyền cao long thần 
Trời sinh trời hóa ra rồng long tu 
Oai phong sắc lệnh của trời 
Thi hành đứng đắn giao cho thầy đồ 
Thầy vào trong núi trong kho 
Kiểm tra xem đủ thầy sờ long tu 
Hàm trên râu mọc đủ rồi 
Còn như hàm dưới rồng cười nhe răng 
Mai đây thầy có được quyền 
Trời ban thánh đế chỉ đường đi lên 
Thần linh chúa đất đang cười 
Thần linh chúa đất thần tài báo cho 
Mai đây trời sáng như gương 
Thầy đồ đắc đạo kiểm tra râu rồng 
Khù khờ thánh đãi tiên sư 
Đố ai mà dám sờ miệng vuốt râu 
Ai mà trái lệnh vuốt râu ông hùm 
Ngoài ra chỉ có thầy đồ 
Mệnh thầy quá lớn gan to trời phù 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Thầy đi lễ hội vào ngày hai mươi tháng mười 
Kim ngân báu vất ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Phù lưu phù tỉu rượu ngon 
Hương hoa thơm ngát thánh ban cho thầy 
Năm rồng tháng hợi thầy ơi 
Thầy trăm đi lễ thầy mời các em 
Tháng mười lợn béo gà quay 
Vào đình tăng phúc đệ lên xôi gà 
Thầy đồ vui vẻ làm quan 
Được ăn được nói thánh ban cho thầy 
Sang năm quý tỵ giàu sang 
Tâm thành phúc lộc phật ban tặn nhà 
Công lao phật phát tại gia 
Kim ngân báu vật hương hoa ngát trời 
Mâm đầy ngũ quả đệ lên 
Vào chùa tăng phúc thánh hiền ban cho 
Trăm năm mới được tu hành 
Đạo trời đạo phật đạo tiên thánh hiền 
Mai đây tam vị thành hoàng 
Ở đình tăng phúc báo tin cho thầy 
Tin vui đã đến đây rồi 
Được năm con ngựa được mười con trâu 
Ăn no ngủ kỹ cười khì 
Trâu vàng lợn béo thầy cười ăn to 
Ngoảnh đi ngoảnh lại thầy cười 
Thầy không biết rắn lù lù đằng sau 
Ra đây thầy hỏi rắn thần 
Ở đâu mà đến sau này hỏi ai 
Rắn thần đội mũ che tai 
Thầy hỏi rắn lắc rắn cười như điên 
Đêm qua nằm mộng chiêm bao 
Rắn thần đang sợ tiên ông đứng nhìn 
Rắn thần đứng lại vái chào 
Tiên ông chẳng nói chẳng rằng 
Chỉ tay năm ngón rắn thần sợ run 
Ra đây tiên bảo rắn thần phải nghe 
Từ nay cho đến về sau 
Nghe tiên khuyên nhủ làm ăn thật thà 
Trời cho phúc phận có duyên 
Làm ăn đứng đắn tiên giao cho thầy 
Thầy đồ quản lý rắn thần 
Rắn không tranh chấp đi theo thầy đồ 
Hôm nay cho rắn một bài 
Tiên ông lại bảo thần tài ban cho 
Tiền tài gái đẹp rượu ngon 
Rắn thần nghe thấy cười khì khỏi điên 
Thần linh cho đến thần tài 
Sang năm quý tỵ bảo cho rắn thần 
Tin vui sắp đến đây rồi 
Rắn thần hết hạn tiên ông thả về 
Mai sau có chức có quyền 
Gọi là làm phép thăng quan rắn thần 
Từ nay cho đến về sau 
Rắn thần mãn nguyện theo thầy thì thôi 
Từ nay tiên ông xóa hết nỗi lầm 
Kim ngân tiền tài gái đẹp 
Tiên ban chức trọng quyền cao 
Rắn thần quản lý chị em vui mừng 
Thầy đồ thấy thế lại khen 
Chị em nghe thấy rắn thần cười vui 
Mai đây chung sống chan hòa 
Cùng chung một tổ rắn thần ăn to 
Thầy đồ bấm độn tiên ông 
Chỉ tay năm ngón phép mầu hiện ra 
Hết thời hết hạn rắn thần 
Rắn còn ngoan ngoãn rắn theo thầy đồ 
Bao năm đắp đặp be bờ 
Thần tiên dâng nước để cho rắn thần 
Lần này mới thật là hay 
Thử dòng nước chảy đúng dòng nước xuôi 
Thế là kết quả được rồi 
Tiên ông vui thích có công khuyên người 
Từ giờ cho đến mai sau 
Tiên ông thử nhiệm bắc cầu rắn lên 
Một ngày hai buổi tiên cùng ngọc trang 
Ngày mai đi lễ xếp hàng trời cho 
Thầy đồ 465

 


 

 

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

Văn võ thầy ơi 

Thơ tiên tả bút núi vàng 
Tả bao nhiêu chuyện trên đời văn hay 
Đường đời số mệnh có duyên 
Tả nghiêng cây bút rắn thần được nghe 
Mệnh trời phúc phận sinh ra 
Làm thân con rắn sống trên cõi đời 
Trời sinh ra rắn buồn cười 
Chân thì chẳng có cái lưng bò dài 
Kể ra rắn cũng có tài 
Ăn lông ở lỗ ở cùng trong hang 
Kể ra rắn cũng có tài 
Ngày thì rắn ngủ đêm thì mò ăn 
Chẳng qua số phận trời sinh 
Tả nghiêng cây bút rắn thần thông minh 
Khen thay cho rắn có tài 
Núi cao hiểm trở sông dài băng qua 
Từ nay cho đến về sau 
Trời sinh ra rắn rắn còn gian nan 
Ra thơ tiên gọi rắn về 
Tả nghiên cây bút thơ khen rắn thần 
Còn trời còn nước còn non 
Còn con rắn ráo cứng đầu quấy đuôi 
 Ra thơ rắn khóc rắn cười 
Rắn không ngoan ngoãn rắn cười lẳng lơ 
Tiên ông khuyên nhủ đã nhiều 
Chứng nào tật ấy không chừa ăn tham 
Thơ tiên tả bút cây vàng 
Thử lòng rắn ráo thử tài ăn tham 
Chuyện này thấu tới trời xanh 
Thần tiên núi ngọc lắc đầu sua tay 
Thần linh núi ngọc ban cho 
Thần linh chó cẩu giao cho thầy đồ 
Thiên nhiên phúc thịnh trời cho 
Ăn ngay ở thẳng thầy đồ có công 
Uy danh lừng tiếng vang trời 
Rồng phun phù phép cho thầy có công 
Ngọc trời chiếu lại công danh 
Thần tiên núi ngọc ban cho thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Bao nhiêu vàng ngọc ở trong núi vàng 
Thiên cơ lộ giác thiên tài 
Đem giao thổ địa thần tài giữ cho 
Thiên binh thiên tướng nhà trời 
Đồng tâm ủng hộ trông coi núi vàng 
Tiên ông ra lệnh thần linh 
Biệt tài cất giữ không cho rắn thần 
Ăn lăn hối cải không chừa 
Từ nay xin đủ quên đi rắn thần 
Long thân phù phép thần tiên 
Đừng cho rắn đến vẫn còn ăn tham 
Thần linh chúa đất đang cười 
Loại trừ thần rắn loại trừ gian tham 
Thần linh chúa đất thần tài 
Lột quân lột áo rắn thần cho tao 
Lưu ly mất ngọc rắn không còn gì 
Đường đời cóc chết ba năm 
Quay đầu về núi tiên ông đứng nhìn 
Thầy đồ giữ lấy lời thề 
Chẳng qua nhà rắn bạc tình 
Không còn phúc hậu rắn còn gian tham 
Sinh ra chín đủ trăm mùi 
Thất cơ lỡ vận đến ngày hỏng ăn 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Thầy đường mỏng phúc từ tâm 
Ăn gian nói rối chơi lừa chị em 
Đợt nay sóng nước vỗ bờ 
Không tranh không chấp làm tôi quỷ thần 
Mai đây thần rắn kêu trời 
Trời xanh có thấu chỉ cho mà làm 
Rắn thần buồn bực tình duyên 
Cười lên nửa miệng hát lên lại cười 
Thầy đồ trông thấy lại thương 
Rắn nhìn mấy ả rắn cười như điên 
Mai đây thần rắn quay về 
Tu thân tích thiện quy nghề làm ăn 
Thầy đồ thú vị chơi đùa 
Thả chim thả cá thả cua nhà trời 
Ăn to phúc phận có duyên 
Chị em theo ý thầy đồ có công 
Ngày mai chim hót trên cành 
Gió đưa kẽo kẹt cành tre em cười 
Hôm nay cho rắn một bài 
Để cho rắn học rắn cười cả đêm 
Ở đời không đánh mà đau 
Không mắng không nói mà đau đớn lòng 
Ở đời nhớ mãi không nguôi sự đời 
Thầy đồ 464


 

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021

Đường đi 

Mệnh thầy được phúc trời ban 
Qua sông lên núi qua đò sang sông 
Trăm năm là phúc bắc cầu 
Thầy đi ăn cỗ nàng tiên đón chào 
Mừng thầy tuổi đẹp là tiên 
Mừng thầy phúc hậu có duyên trời phù 
Thầy tu chín quả mâm đầy 
Trời sinh trời hóa cho thầy lên tiên 
Đường đi sáng sủa mây thành 
Đường về mây sáng đưa thầy qua sông 
Từ nay cho đến về sau 
Thần linh chúa đất bảo cho thầy đồ 
Việc này trời định từ lâu 
Gặp người được của đem về mà ăn 
Hôm nay ra ngõ gặp nàng 
Từ bi phúc thiện lên duyên vợ chồng 
Đường đời hạnh phúc dài lâu 
Nghìn năm có lễ rồng phù đẹp đôi 
Mai sau phúc đến tặn nhà 
Trời cho thầy được bắc cầu qua sông 
Sang năm quí tỵ nhờ bà 
Phúc sinh phúc lở phúc còn dài lâu 
Lương duyên bà bắc qua cầu 
Gặp nàng tiên nữ có tài văn hay 
Hợp duyên hợp ý thầy đồ 
Lập lên cơ nghiệp dài lâu vững bền 
Từ nay cho đến về sau 
Thiên nhiên phúc thịnh tiếng tăm vang lừng 
Tiền nhiều phú quí tài ba 
Trời sui nàng gặp thầy đồ được ăn 
Duyên này mới thật là duyên 
Trời cho đúng số đúng duyên thầy đồ 
Năm lần bẩy lượt thầy mơ 
Đêm nằm không ngủ thấy ai chập chờn 
Chiêm bao thấy dáng tiên vào 
Thầy đồ tỉnh giấc đâu nào nàng tiên 
Thần linh báo để thầy đồ 
Hoa rơi cửa phật hoa tiên trên trời 
Thầy đồ đi lễ gặp may 
Gặp năm gặp tháng được ngày hai mươi 
Lương duyên phúc thịnh tự trời 
Hoàng hôn thánh báo đến ngày gặp nhau 
Trăm năm hạnh phúc vuông tròn 
Mai sau được người được của trời cho 
Tâm thành phúc lộc đến nhà 
Tự nhiên giàu có thầy đồ ăn to 
Ngày rằm tháng sáu hai mươi 
Tháng bẩy đi lễ vào ngày hai mươi 
Tâm linh tiên báo thầy đồ 
Trời cho con lợn tháng mười được ăn 
Sang năm quý tỵ giàu sang 
Chị em nghe thấy mừng cho thầy đồ 
Rắn thần nghe thấy mừng vui 
Chúc thầy mạnh khỏe thầy cười hân hoan 
Ăn to nói lớn thầy đồ 
Mệnh thầy tinh tướng rồng phù có tên 
Mai sau có chức có quyền 
Của ăn ngăn để rắn thần làm tôi thầy đồ 
Thơ tiên chúc chén rượu đào 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đa thê 
Thầy vui thầy thích uống vào 
Rượu ngon gái đẹp thầy mê em rồi 
Hôm nay sáng tỏ đẹp nàng 
Thầy đồ trông thấy nàng cười có duyên 
Chúc thầy chén nữa uống vui 
Thầy say nghiêng ngả thầy cười ngả nghiêng 
Rượu đào chưa nhấp đã say 
Mùi hương thoang thoảnh mối tình say sưa 
Của em của quí trên đời 
Hoa thơm của lạ thầy đừng quên em 
Thầy đồ 463
 

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

Bản nhạc nhâm thìn 

Tháng giêng là tháng ăn chơi 
Tháng hai tân mão mèo cười có duyên 
Tháng ba phát lộc nhiều tiền 
Năm dần năm mão thầy ơi 
Tháng năm tháng bẩy tháng mười ăn to 
Năm thìn năm tỵ rồng bay 
Lưu tâm dấu ấn rồng bay về trời 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Mèo buồn đi ngủ thẩn thơ một mình 
Mèo ta ra ngõ gặp ngay 
Chuột ta trông thấy mèo cười gọi ngay 
Hôm nay chú chuột ra đây 
Đừng sợ đừng trốn ra đây mèo cười 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Mèo muốn kết bạn thành đôi bạn hiền 
Hôm nay mèo nói chuyện vui 
Đời nào có chuyện thân nhau lại cười 
Mèo chuột hai giới khác nhau 
Thơ vui chuyện lạ trên đời kỵ nhau 
Thầy đồ kể chuyện trước sau 
Sinh vào năm tý thầy đồ có duyên 
Năm nay tân mão được mùa 
Tháng mười nhiều thóc trời cho được mùa 
Tháng mười nhiều thóc chuột ơi 
Chui vào bịch thóc chuột ăn chuột cười 
Ăn no chuột lại ngủ khì 
Nằm im trong tổ đọc thơ chuột cười 
Năm nay năm mão chuột ơi 
Mèo nghe thấy tiếng đọc thơ mèo cười 
Nghe thơ ai đọc mà hay 
Biết đâu chuột đọc ngâm thơ chuột cười 
Mèo ta nghe thấy rõ ràng 
Đúng là chuột đọc chuột cười trêu ta 
Mèo ta tức giận gừ gừ 
Mèo kêu một tiếng câm ngay cái mồm 
Chuột ta im lặng cười khì 
Rủ nhau đi lễ vào ngày hai mươi 
Chim kêu phượng múa vào ngày có duyên 
Năm thìn tháng sáu trời phù 
Thần linh chúa đất thần tài bảo cho 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Chuột nghe thấy tiếng mèo kêu chuột cười 
Mèo nghe thấy tiếng chuột cười 
Cơn điên tức giận chuột càng đọc to 
Chuột ta chẳng nói chẳng rằng 
Ngồi im một chỗ đánh lừa mèo sang 
Chuột ta mua thịt nướng thơm 
Đem treo cửa trạn chuột rình đằng sau 
Mèo ta ngửi thấy mùi thơm 
 Mon men cửa trạn chui vào định ăn 
Chuột ta rình sẵn cả rồi 
Xông vào vật lộn đánh cho phủ đầu 
Mèo thua là sợ bất ngờ 
Hai bên đấu võ mèo thua không cười 
Chuột ta thắng thế cười khì 
Đa mưu đa kế mèo thua ngã kềnh 
Chuột ta đứng dậy ôm mèo 
Thôi đành chịu chết chịu thua chuột cười 
Từ nay cho đến về sau 
Mèo thua một trận ngã đau cả người 
Hôm nay mèo rất làm lành 
Nhìn thấy chú chuột nhởn nhơ chuột cười 
Chuột cười thắng trận rất to 
Thần linh báo để thầy đồ vui tươi 
Mai đây chức trọng quyền cao 
Thầy đồ đi lễ vào đình phúc tăng 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả tiến dâng đệ trình 
Hàn hâm phù tỉu xôi gà 
Đệ lên phù lưu thanh tước thành hoàng 
Ban cho lưu ly hai nữ 
Thầy đồ thành tâm lễ vật vào giờ càn khôn 
Đường đời thánh báo cho hay 
Phù cho hai nữ thầy đồ có tên 
Mai sau có phúc có phần 
Có duyên có nợ thầy đồ cho ăn 
Hôm nay thánh báo tin vui 
Mai sau phúc lộc đến nhà tự nhiên 
Một nàng thiếu nữ thành tài 
Uy danh lững lẫy thầy đồ có công 
Mấy năm lộc vẫn còn xa 
Được thầy giúp đỡ được thầy cưu mang 
Thơ hay thần báo sau này 
Được người được của thầy đồ ăn to 
Thầy đồ 462 

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Phép mầu 

Năm nay mới gọi là năm 
Năm thìn tháng năm tháng sáu tháng bẩy 
Thầy đồ được ăn xuất đời 
Mênh mông bể nước rồng bay vẫy vùng 
Trông xa biển cả trời mây 
Rồng bay rồng múa ở trong núi vàng 
Uy linh tướng mạo rồng phù 
Thần linh chó cẩu canh phòng cả đêm 
Đường đời phúc phận có duyên 
Thần linh chó cẩu uy quyền tiên ban 
Từ nay cho đến về sau 
Trao quyền ủy nhiệm ban cho thầy đồ 
Tiên ông đắc chí cười thầm 
Thầy đồ vui thích đến ngày được ăn 
Đường tu tích đức ven toàn 
Tâm thành phúc bảo ngọc trời ban cho 
Thầy đồ có chức có quyền 
Tiên ông ban lệnh vào kho lấy vàng 
Thầy đồ cầm lệnh tiên ông 
Rơ cao sắc lệnh vào kho lĩnh vàng 
Thần linh chó cẩu gật đầu 
Đưa đường chỉ lối ban cho rắn thần 
Đường đường chính chính công minh 
Thầy đồ bấm độn núi vàng nở ra 
Bao nhiêu châu báu ngọc vàng 
Xanh xanh đỏ đỏ rồng vàng hiện ra 
Thầy đồ sướng quá cười vui 
Bao nhiêu vàng thỏi vàng hoa vô ngàn 
Rắn thần được lệnh đút vàng 
Vào bao lớn bé nhét đầy thì thôi 
Thầy đồ lại bảo rắn thần 
Thôi đi cho nhẹ đừng tham của trời 
Thầy đồ mang nhẹ đi ngay 
Rắn thần mang nặng tiếc thay của trời 
Thầy đồ về đến tặn nhà 
Đợi mãi chẳng thấy rắn thần ở đâu 
Rắn thần nặng quá giữa đường 
Rắn đi không nổi rắn cười ăn to 
Thầy đồ tức giận cười điên 
Cái chứng cái thói gian tham không chừa 
Tiên ông nghe thấy rắn thần 
Tham lam mang nặng cười đau cả người 
Thần linh cho đến thần tài 
Biết rằng rắn nặng tham lam của trời 
Tiên ông bấm độn bói qua 
Rắn thần không chết rắn tham không chừa 
Thôi đành chịu vậy làm ngơ 
Tiên ông lại bảo bỏi ra quẻ càn 
Chu vi rắn ở núi vàng 
Rắn quen phàm tục phũ phàm ăn to 
Nói ra cho hết sự đời 
Chứng nào tật ấy chẳng bao giờ chừa 
Tiên ông cũng phải làm thinh 
Ngọt bùi chia xẻ cho vui tấm lòng 
Thầy đồ tức giận cười điên 
Chỉ tay năm ngón định ra phép mầu 
Tiên ông bấm độn cười suông 
Giơ tay ngăn lại thôi cho rắn thần 
Vì rằng mệnh rắn giam tham 
Trời sinh ra rắn không chừa được đâu 
Mang danh hai chữ cơ cầu 
Rắn không thay đổi mệnh thần vẫn nguyên 
Ù lỳ như mũ che tai 
Tiên ông cũng phải thôi đành cho vui 
Thầy đồ nghe lệnh tiên ông 
Làm ngơ cho rắn làm ngơ cho đời 
Từ nay cho rắn tươi vui 
Để rắn tích cực tìm vàng ăn to 
Từ nay vui vẻ một nhà 
Ăn chung ăn đụng phải chia cho đều 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Ngàn năm có một thì trời cho ăn 
Thầy đô 461
 

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

Thắng thua 

Tiên ông thức báo thầy đồ 
Tin vui có ngựa đón thầy đi chơi 
Đường dài đi tới đường xa 
Thầy đi cưỡi ngựa đón hoa lộc vàng 
Hôm nay thần thấy thầy đi 
Trông xa tít tặn trân trời núi cao 
Trông lên mấy chú tiểu đồng 
Thi nhau vẫy gọi chào thầy cười vui 
Trong cung sáng lóe ngọc tiên 
Có nàng tiên nữ hỏi thăm thầy đồ 
Trông xa đúng số thầy đồ 
Có nàng tiên nữ gọi thầy lên đây 
Đẹp trai hai chữ có tài 
Có hôm thần báo gặp tiên phúc lành 
Trời cho thần báo gặp tiên 
Gặp nàng tiên nữ thầy đồ tặng hoa 
Duyên trời đã định từ lâu 
Tiên duyên kiếp trước đến năm nhâm thìn 
Từ nay cho đến cuối năm 
Đợi ngày đợi tháng đúng giờ hoàng hôn      
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Sang năm quý tỵ thầy ơi 
Rồng vàng đủ cánh rồng bay về trời 
Hôm nay núi ngọc sông vàng 
Tiên ông báo để thầy đồ có công 
Trăm ngày rồng ở với thầy 
Thầy nuôi rồng rắn đến ngày ăn to 
Phong lưu phú quý là thầy 
Trời cho thầy được thầy ngồi trên cao 
Long ly qui phượng trầu vào 
Tâm thành phúc lộc thầy đồ được ăn 
Số son phận đẹp thần cho 
Gặp nàng tiên nữ trời phù có công 
Thần linh cho đến thần tài 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Hôm nay thầy báo cho hay 
Tháng năm tháng bẩy tháng mười được ăn 
Năm rồng năm tỵ thầy đồ 
Xua tay tức giận rắn thần gian tham 
Đường đời rắn phải gian lan 
Sang năm quý tỵ rắm thua thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Ăn to nói lớn rắn thần phải nghe 
Mai sau rắm chịu thua rồi 
Tiên ông ban chức giao cho rắn thần 
Gọi là chức tước làm tôi 
Thần tiên núi ngọc ban cho rắn thần 
Có công thì trọng quyền cao 
Thần linh chúa đất ban cho rắn thần 
Ban cho chức trọng quyền cao 
Ban cho ông cống ông nghè có tên 
Rắn thần tức giận cười điên 
Chửi thằng chó đá chửi con cá cầy 
Thua đau ôm bụng cười khì 
Nhìn thấy thị mẹt nhởn nhơ trên đời 
Thần rắn trông thấy chị hai 
Chửa trông đã thấy cô ba đứng nhìn 
Thần rắn tức giận điên khùng 
Toàn là xỏ lá ba que theo thầy 
Từ nay rắn biết cả rồi 
Thôi đành chịu vậy chịu thua thầy đồ 
Mai sau tu chí làm ăn 
Không ghen không tỵ thầy đồ lại khen 
Từ đây cho đến về sau 
Rắn thần tìm của được nhiều có công 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Khen thay cho rắn phen này ăn to 
Mấy năm mặt dạng mặt dầy 
Chị em vui thích rắn thần có công 
Rắn thần tức giận chị em 
Bây giờ muốn đá quang cho mấy chầy 
Thầy đồ 460
 

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

Quyền lực  

Mùa xuân chim hót trên cành 
Thơ hay chim báo thầy đồ tin vui 
Sang xuân quí tỵ thầy cười 
Thầy vui thầy thích thầy cười thắng to 
Hết năm sóng gió không no 
Đến ngày rắn quỵ rắn bò chịu thua 
Tiên ông lột sác rắn thần 
Rắn thua ngấp ngoái quay đầu về thôi 
Từ nay cho đến về sau 
Rắn thần lột sác còn đâu trêu đùa 
Hôm nay thông báo tin vui 
Thầy đồ thắng thế thầy cười ăn to 
Rưu rưu lột xác mất hồn 
Ngẩn ngơ mất ngọc tiên thu ngọc về 
Trời sinh phật hóa phép mầu 
Cơn mưa trời định phép mầu hiện ra 
Thầy đồ có chức có quyền 
Kim ngân ngọc phản chỉ đường tuyết quang 
Đường đường chính chính công minh 
Thần phù thầy được rắn thần thua to 
Bài này tiên cho rắn thần 
Học đi cho rõ về sau mà làm 
Từ nay ngoan ngoãn làm tôi 
 Không tranh không chấp làm tôi thầy đồ 
Tiên ông giao phó cho thầy 
Thầy đồ chấp nhận rắn thần làm tôi 
Bao năm thu phép phản hồi 
Riu riu mất ngọc lộc xác 
Thần linh báo để thầy đồ có công 
Tâm linh tâm phúc là thầy 
Tâm thành phúc lộc tiên cho thầy cười 
Từ nay cho đến mai sau 
Luôn luôn đi lễ đi cầu được ăn 
Mai sau có rắn theo hầu 
Chị em vui vẻ đến ngày cùng ăn 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Ở trong núi ngọc ban cho thầy đồ 
Đem về vui vẻ cùng ăn 
Quyền thầy chỉ đạo chia phần công minh 
Thơ hay gửi gắm thầy đồ 
Thầy đem ra đọc rắn thần ra nghe 
Chị em khúc khích cười thầm 
Chị em khen ngợi thầy đồ có công 
Mai sau chức trọng quyền cao 
Thầy đồ thi đỗ đứng đầu họ mai 
Tâm linh là phúc trời phù 
Thầy tu chính quả có tên sổ vàng 
Trời phù lộc thánh tiên cho 
Hai mươi đi lễ đủ mầu sắc tiên 
Long thần chính diện uy quyền 
Đem giao cho phép uy quyền tiên ban 
Sóng đôi hai chữ song thần 
Uy quyền oai vệ long thần phù cho thầy đồ 
Thầy đồ 459

 

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

Đường đi  

Hôm nay trời đẹp tháng năm 
Nhà thơ văn học thầy đồ có tên 
Thanh danh là tướng nhân tài 
Lưu tâm nhã ý thầy đồ đẹp trai 
Thơ hay mượn bút nhân tài 
Tâm thành đi lễ cầu trời phú cho 
Mai sau thầy hưởng lộc trời 
Tự nhiên người đến lộc đưa đến nhà 
Lộc trời lộc phật ban ra 
Thần sui thầy hưởng lộc trời dài lâu 
Được ăn thầy hưởng bốn mùa 
Tâm thành phúc lộc dài lâu ăn dầy 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Năm thìn tháng hợi tiên cho lộc vàng 
Bao năm khát nước trời mưa 
Đến năm đến tháng đến ngày mừng vui 
Thầy đồ học phép nhiệm mầu 
Chỉ tay năm ngón vào ngày cơn mưa 
Phong quang sấm chớp ầm ầm 
Con mưa gió bụi ngọc trời ban ra 
Phép này là ngọc trời mưa 
Thần linh chúa đất ngọc trời bảo cho 
Tháng năm tháng bẩy tháng mười 
Là tháng ngọc nạp trời mưa ra vàng 
Tiên nhân đại phú trời cho 
Sang năm quí tỵ thầy đồ được ăn 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Thầy nhìn thần rắn bò qua ngang đường 
Phong lưu phú quí thầy cười 
Thần đưa thần đón đến nhà họ mai 
Bao năm tu phúc lộc trời 
Tu thành chính quả mười phương phép mầu 
Ăn to nói lớn là thầy 
Thần linh chúa đất rồng phù dài lâu 
Muốn tu thầy bắc qua cầu 
Hỏi ai đi lễ đi cầu phúc tiên 
Thầy đồ đắc phúc thần tiên 
Xa trông núi ngọc có duyên núi vàng 
Lần này lộc phát tự nhiên 
Cho thầy đừng ngại thầy cười được ăn 
Từ nay cho đến về sau 
Long thần lại báo thầy đồ vào xem 
Thầy trông hai dãy núi vàng 
Thầy nhìn đẹp mắt rõ ràng núi tiên 
Thần đưa thần đón thầy vào 
Ở trong núi ngọc tiên ông đang chờ 
Đông tây người đến nhìn vào 
Đẹp ơi là đẹp thầy cười như hoa 
Mùa xuân hoa nở đón chào 
Thầy đang tiếp khách đón chào các em 
Người đi người ở người về 
Người đông như hội người về gọi nhau 
Mai đây tiên bắc nhịp cầu 
Thầy đi đón lộc thầy về hái hoa 
Sang xuân quí tỵ rắn cười 
Hết thời nắng hại đến thời làm ăn 
Tiên cho bảo rắn tu hành
Ăn lăn hối cải thì trời bỏ qua 
Từ nay cho đến về sau 
Vẫn còn điểm chấm sau này thử xem 
Mai đây phúc phận thầy đồ 
Thử xem theo dõi rắn thần ăn lăn 
Thực tâm thực tính cải tà 
Trời thương thánh bảo thần phù gọi cho 
Bao năm rắn biết sai lầm 
Bây giờ rắn hối xin thầy một câu 
Từ nay cho đến về sau 
Xin thầy đại lượng xin thầy tha cho 
Thơ hay tiên gửi thầy đồ 
Đọc đi mà nhớ vui cho mà cười 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Tên con là rắn từ nay xin chừa 
Mấy năm vận hạn gian tham 
Đúng năm quí tỵ tiên ông gọi về 
Mặt mày rắn nở như hoa 
Sau đây rắn được ngọc trời ban cho 
Rắn thần mất ngọc thời gian 
Như chó mất dái như ma mất hồn 
Bây giờ vui vẻ cùng thầy 
Cùng chung uống rượu cùng chung đàn bà 
Bây giờ thầy ngã em nâng 
Cùng chung hưởng lộc cũng là ăn to 
Thầy đồ có cái quạt mo 
Thầy dùng không hết thầy cho rắn thần 
Thầy đồ 458