Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

            Kho vàng thiên đường  

Đêm qua giấc mộng kho vàng 
Hồn nhiên thấy sáng mộng vàng sáng to 
Trời xanh mây sáng lửa vàng 
Chim kêu báo để thần tài gọi ai 
Cây xanh tụ tím hoa vàng 
Chúc mừng bà chúa đi lên nhận phần 
Của này là của trời ban 
Xin bà cứ nhận bà vui bà cười 
Chuyến này chắc hẳn hơn người 
Thanh danh lưu để tiếng thơm lâu dài 
Trăm năm mới có một người 
Tình riêng khúc điệp tình người đại nhân 
Long thần đã thử nhân tài 
Thử đi thử lại chiếu danh mệnh quyền 
Trời sinh hai chữ tâm thành 
Đương nhiên mà được lộc trời ban cho 
Thổ địa báo ở trong nhà 
Thần linh chúa đất nói cười ban cho 
Đại nhân trời phú đã nhiều 
Thử tài văn lộc thử tài văn hay 
Đường đi lúc sáng lúc mờ 
Thân vân mà nghĩ đến giờ mới ra 
Trông ai mầu mỡ khoái tình 
Tưởng rằng đã được bệnh trời đang yêu 
Người ta tâm huyết suy tình 
Ai mà ngờ được bệnh trời đa dâm 
Thương nhau báo để biết chừng 
Từ đâu đưa đến cho đời khổ tâm 
Chắc rằng thông minh sáng xuất 
Của trời ban cho mà được tội gì bỏ quên 
Chuyện này nói trước quên sau 
Bỏ đi thì tiếc đụng vào tùy tâm 
Thương nhau ta chịu muôn phần 
Như con lắc lẻ biết mùi thử xem 
Đường đời phú quí dầu sang 
Vớ đâu chẳng được em cho yêu đời 
Đường tình có lúc có vinh 
Tha phương cầu thực lúc này cười vui 
Mai đây mới thấy ngậm ngùi 
Không no mà được sướng người khổ ta 
Mang danh hai chữ đàn bà 
Dung nhan khắc khổ béo người đẹp hay 
Chuyện này thấm thía đến tình 
Để cho người nói người cười đam mê vì tình 
Đêm qua giấc mộng kho vàng 
Ai mà vớ được đường đời cười vui 
Cười cho thấy rõ kho vàng 
Hóa ra kho bệnh người đời cho anh 
Dương gian là kẻ tương tàn 
Tự dưng mang đến tai ương bệnh trời 
Đi mau cho đến phương nào 
Để cho ai chữa mà cho người tình 
Ở đời lắm kẻ bạc đen 
Yêu gì cho khổ yêu gì cho nhau 
Ở đời lúc sướng lúc vui 
Lúc mưa lúc nắng lúc cười khổ đau 
Thương nhau vạn kiếp xuân tàn 
Yêu cho thỏa mái đấy là rừng sâu 
Yêu đời hạnh phúc trước sau 
Thành duyên ai có lực quyền uy danh 
Ai sinh ra cái duyên này 
Không thương mà được tiếng đồn ăn to 
Thầy đồ 90
Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

                                 Đại nhân 


Xem đi chiếu lại vẫn thành 
Là con là cháu vẫn là người ngay 
Ở đời thử nghĩ mà xem 
Nhìn cho thật kỹ sau này hỏi ai 
Chuyện đời dài lắm con ơi 
Kể sao cho xiết thấu tình đại nhân 
Trăm tu trăm lễ đi cầu 
Đại nhân nói thực là người thẳng tưng 
Ăn mày cửa trời cửa phật mới hay 
Chỉ đâu làm đấy là người ăn to 
Từ nay cho đến về sau 
Ai chê cũng mặc ai cười cũng vui 
Thi nhau chấm điểm ai bằng 
Có duyên có số có trời phú cho 
Đầu năm xuân mới chim kêu 
Chúc mừng đại nhân đón lễ lộc trời 
Chim kêu đón nhận lộc người ban cho 
Lộc này bà chúa ban cho 
Đại nhân chính diện thay tên thầy đồ 
Long thần lại báo cho thêm 
Thiên đình ngọc điên từ lâu định rồi 
Xem đi chiếu lại vẫn thành 
Đúng là thần linh thổ địa thần tài 
Được lệnh trời báo thi hành được ngay 
Từ nay cho đến về sau 
Đại nhân văn học thánh hiền từ bi 
Trăm năm mới chọn được nhà họ mai 
Nhân tu chính quả thiên tài 
Trời phù thánh giúp cho người có công 
Quan trên thánh báo công dầy 
Người ăn chẳng hết người tìm đâu ra 
Tướng tinh thay đổi là người đại nhân 
Mai đây có chức có quyền 
Ăn to nói lớn nhờ duyên phúc trời 
Tiền nhiều chất của trong kho 
Của ăn ngăn để nuôi đàn ngựa trâu 
Ba cô chức phân duyên trời 
Là người tiên nữ long thần chào cô 
Năm nay hoa nở giữa mùa 
Hoa lan hoa huệ hoa hồng hoa tiên 
Cung tiên điện ngọc cung vàng 
Là nơi trời định là nơi rồng chầu 
Quan văn quan võ hai hàng 
Uy nghiêm cung cấm của trời ban ra 
Năm nay thánh báo trâu vàng 
Đại nhân chính diện có tên cửa trời 
Điều này thánh báo cho hay 
Đương nhiên mà được lộc trời ban cho 
Bao nhiêu của quí trên đời 
Của ngon vật lạ nhiều người hiến dâng 
Đường đi có phúc có phần 
Chẳng ai dám tỵ chẳng ai dám đòi 
Thông minh là sĩ nhân tài 
Đẹp trai phúc hậu là người giỏi giang 
Xa trông có tướng uy quyền 
Ai trông cũng lể ai nhìn cũng yêu 
Nhà nho văn học đi đầu 
Thiên nhiên hưởng lộc phúc trời gọi cho 
Đường đời có một không hai 
Không ai tranh chấp không ai được bì 
 Tâm thành đi lễ trời cho 
Được ngày đúng hẹn được giờ lình thiêng 
Tính đi tính lại đến cùng 
Đến ngày thịnh vượng được ngày vinh hoa 
Mâm son đũa mốc dám chèo 
Để cho nhân sĩ lực điền đẹp trai 
Nhân tài rí rủm đa mưu 
Cười ra mưu kế cười ra thơ vàng 
Ai trông đoán thử mà xem 
Đúng là mộng đẹp tài ba thơ vàng 
Văn hay chữ đẹp nhân tài 
Đa mưu nhiều kế thiện tài gọi tên 
Tên ai khéo vẽ trên tường 
Ai trông cũng được ai chê vui lòng 
Hôm nay hoa nở trên cành 
Có đôi loan phượng ngắm trời nhìn sao 
Tam tòa quốc mẫu vẫy chào đại nhân 
Mừng cho nhân tài 
Thầy đồ 89


Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

                            Thầy đồ đi lễ 


Sáng soi cho đến tận cùng 
Ai đi cũng được đến ngày trời cho 
Thành tâm đến tấu cửa trời 
Long thần lại báo cho ngày giờ linh 
Cầu trời cầu phật giờ linh 
Đúng ngày đúng hẹn tâm linh cửa trời 
Trời ban thánh gọi có tên thầy đồ 
Thần tài lại báo rằng là 
Người khôn của khó lại khen thầy đồ 
Qui tâm chính diện tên người 
Hơn người sắm lễ đủ mầu đẹp thay 
 Ai nhìn lễ đẹp thầy đồ 
Hương hoa thơm phức mâm đầy ngũ quả trầu cau 
Kim ngân tài mã hàn hâm xôi gà 
Tiền tài tấu sớ đẹp duyên 
Phủ tỉu bánh đậu xanh đẹp hơn người 
Lộc trời biết lễ thì hơn 
Tâm qui tâm phật tâm thành 
Phù lưu thanh tước đúng người đẹp trai 
Đêm qua trời báo tâm vàng 
Biết ăn biết ở ngọc hoàng lại khen 
Đường đời phúc lộc đi lên 
Nhìn xa trông rộng có tên thầy đồ 
Nhìn người đi lễ có tâm 
Không biết sắm lễ đủ mầu trời cho 
Tâm thành hương khói bay lên 
Gọi là thực vật đi cầu trời cho 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Biết ăn biết ở hơn người có tâm 
Trời sinh trời hóa có tên thầy đồ 
Thổ công thổ địa thần tài 
Bảo nhau chúc vị thầy đồ có tên 
Mai đây có chức có quyền 
Hơn nhau người biết hơn người tài ba 
Dung nhan chức phận đàn bà 
Cổ cao ba ngấn má hồng hay hay 
Ai yêu ai nhớ cô nàng 
Thầy đồ trịnh trọng mời nàng về cung 
Bà chúa trông thấy bà ba 
Tin mừng phận đẹp thật là vui tươi 
Bà chúa lại thích vui cười 
Cùng nhau hớn hở là duyên thầy đồ 
Tin vui khắp chốn gần xa 
Ai nghe cũng thích tràn đầy tuổi xuân 
Thầy đồ 88
Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

                                                      Quan nam tào 


Thơ hay thánh báo gọi người 
Đi tìm chủ mới đi mời đại nhân 
Hôm nay thánh báo mọi người 
Để đâu để đấy đừng sờ để im 
Nay mai đống nửa to đùng 
Ai trông cũng thích thần linh buồn cười 
Lửa thiêu lửa đốt cháy lên rực trời 
Tâm linh đi lễ cầu trời phù cho 
Hôm nay thánh giáng về tây 
Trông theo chính diện chính người đại nhân 
Tu đời giáng kiếp mầy phân 
Đường tu chính diên đường đời thẳng tưng 
Trên trời có mấy vì sao 
Vị nào uy tín vị nào to hơn 
Phương nam có vị nam tào 
Quan văn nghiêng bút sổ vàng có tên 
Còn như phương bắc là sao bắc đẩu 
Là quan trấn võ dẹp đường cỏ may 
Nguy nga tinh tướng nhà trời 
Đường đi thì rộng đường vào đẹp hơn 
Ra trông ngắm ngía buồn cười 
Thần linh báo mộng xin mời đại nhân 
Được vào đến cửa tây môn 
Long thần lại báo chủ nhân đứng nhìn 
Nhìn theo hương khói đi lên 
Hương thơm phưng phức tỏa ra muôn mầu 
Thần linh thổ địa thần tài 
Chủ nhân đi lễ cầu tài được may 
Hôm nay thánh báo được ngày 
Được giờ vào lễ đi cầu đẹp duyên 
Tâm thành phú quí trời cho 
Xin gì cũng được nằm im mà chờ 
Để đâu để đấy đừng sờ 
Để cho bà chúa tôn thờ mới linh 
Mai đây phúc lộc đầy đình 
Để cho quan trạng đang về mới hay 
Tiền nhiều là phúc tràn đầy trong kho 
Tâm linh là phúc nhân tài 
Ai đưa ai đón mọi người đều vui 
Nay mai chủ mới nhân tài 
Có tên thầy đồ là người uy danh 
Tiếng xa rồi lại tiếng gần 
Để cho bạn bè khắp nơi đổ về 
Mừng cho nhà thơ tươi vui 
Đẹp người đẹp nết là người tài ba 
Mai đây thánh đãi khù khờ 
Của ngon vật lạ nhiều người hiến dâng 
Bấy giờ thầy đồ cười thầm 
Ở đâu đưa đến anh nhìn mà trông 
Chẳng bù có lúc đang thèm 
Bây giờ thì ới tràn đầy trong kho 
Thầy đồ 87

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

                                Phúc tiên 


Tuổi đời được mấy bao nhiêu 
Năm nay chắc dạ ăn dầy 
Đường đi sáng sủa đợi ngày ăn to 
Mười năm năm ấy tâm thành 
Mười năm hương khói đi cầu trời cho 
Mấy năm ăn đợi nằm chờ 
Để cho bà chúa thẫn thờ cười điên 
Tâm linh nhờ phúc thầy đồ 
Có tâm cứu lấy cứu bà chúa hai 
Hôm nay thánh báo thầy đồ 
Chịu thương ôm lấy cục vàng đỏ chôn 
Năm lần bẩy lượt nhìn ra 
Nhìn mãi chẳng thấy hóa ra cục vàng 
Trời ơi tôi tỉnh hay mê 
Gặp cơn ác mộng thần trêu hay đùa 
Thần tài lại nói rằng là 
Thần trêu không có thần đùa thời không 
Hôm nay thánh báo gọi ngay thầy đồ 
Ăn mày đắc phúc có tâm 
Đến cửa nhà trời tâm thành dâng lễ 
Hương hoa kim ngân báu thực hàn hâm 
Trầu cau ngũ quả mâm đầy 
Tiền tài tấu sớ dâng lên ngọc hoàng 
Ngọc hoàng chỉ phán cho ngay 
Xin gì cũng được cầu gì cũng cho 
Năm nay chính diện thầy đồ 
Báo cho mà biết nằm mơ thầy người 
Tâm thành con trẻ đến ngay 
Cầu sao được vậy mới là trời cho 
Đường đời dài lắm con ơi 
Con đi cho khéo đấy là phúc tiên 
Mai đây phúc phận duyên trời 
Có tên có tuổi thầy đồ được ngay 
Muốn gì cũng có được ăn 
Ăn mày cửa trời ăn xin cửa phật 
Thánh thần đều cho 
Mai đây thánh báo thầy đồ 
Ăn no ngủ kỹ đến già yên tâm 
Thầy đồ 86Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

   Quan trạng đang về 


  Thơ hay em tặng cho  thầy 
  Em nhờ phúc lộc thầy đồ yêu em
    Em đi chơi mát tìm thầy xem cho 
   May ra em gặp đây rồi 
   Anh nhìn một cái em cười anh yêu 
    Biết ra anh có mấy điều 
   Hỏi anh nói thật có ngày nào hơn 
    Đợi lâu cho đến bao giờ 
  Xin anh nói thật cho em cầm chừng 
  Mập mờ giấy trắng mực đen 
  Để lâu mất giá để lâu cười hòa 
   Năm lần bẩy lượt nhìn ra
   Nhìn mãi chẳng thấy chết già mất thôi 
   Thương nhau yêu vụng nhờ thầm 
    Để cho em đợi em chờ ngày vui 
    Anh đây phải nói thật lòng 
   Để cho em biết đến ngày gần đây 
   Anh đây muốn lắm nhiều lần 
 Yên tâm anh đợi đến ngày thành thân 
 Việc nay anh còn phải đợi đến ngày 
   Rồi em xẽ thấy đúng là không sai 
  Năm nay thánh báo đến rồi 
  Ngày mai trời sáng mọi người tươi vui 
  Được rồi anh đứng nhìn lên 
Nhìn thấy bà chúa tươi cười hoan hô 
Tin mừng đưa đến mọi người 
Báo cho quan trạng đang về hồi hương 
Tiền nhiều như của trong nhà 
Như dòng nước chảy vào kho tràn đầy 
Bà chúa trông ngóng trông ngồi 
Nhìn thấy quan trạng tưng bừng vui tươi 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Nhìn thấy quan trạng lại cười gọi luôn 
Bà chúa sướng quá kêu lên 
Con tôi đúng hẹn hôm nay nó về 
Con chào mẹ cháu chào bác nhà thơ 
Cả nhà vui vui bà chúa nửa mừng nửa vui 
Thầy đồ 85


Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

                         Thầy ơi cung vàng 

                  Hôm nay em muốn sang nhà 
              Nhờ thầy xem hộ cung vàng ở đâu 
                   Thầy đồ ngẫm nghĩ hồi lâu 
               Xem ra cũng khó biết đâu mà tìm 
                    Thầy đồ hớn hở cười luôn 
                   Biết ra thì dễ cái gì em đeo 
                   Chuyện này khó lắm em ơi 
               Kể ra mà nói cho người yêu nhau 
                       Bầy giờ thầy đã biết rồi 
           Xem thơ thầy đọc ra ngay cung vàng 
                    Hôm nay thánh báo rõ rằng 
           Thầy đồ lắm được cung vàng em đeo 
                 Cung trời cung phật cung tiên 
         Còn như cung thánh là duyên mệnh trời 
                          Số em là số trời cho 
             Em gặp ông tướng thầy đồ đẹp trai 
                     Việc gì em phải tránh xa 
              Để cho thầy nghĩ nghĩ xa nghĩ gần 
                   Hôm nay thầy bắt được rồi 
               Làm sao em nghĩ thử tài thầy đây 
                  Em nghe người nói thầy đồ 
             Lắm mưu nhiều kế thầy đồ đẹp trai 
                    Hôm nay em thử thầy đồ 
           Thành ra thầy biết em cười chịu luôn 
                     Thầy đồ rí rủm tinh đời 
           Em cười thầy thích đến gần thầy yêu 
                                      Thầy đồ 84
Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

                          Ba nàng tiên cung 

                   Thơ hay em tặng cho người 
           Em thương em nhớ em cười mới anh 
                    Bao ngày em hẹn chờ anh 
                Nào ai có biết thấu tình cho em 
                      Ở xa lăng nhớ cũng gần 
                Em năng đi lại gần anh đỡ buồn 
                      Đêm qua mới gọi là đêm 
         Đêm nằm không ngủ bóng ai chập chờn 
                   Hình như có tiếng chim kêu 
               Điện thoại ai gọi là em mơ màng 
                Buồn cười thức giấc đêm khuya 
             Tưởng như ai gọi tưởng như ai chờ 
                    Bao năm bao tháng em chờ 
             Hình như nắng cạn còn gì mà mong 
                       Sau này ai đợi có công 
               Mai đây thánh báo đến ngày ăn to 
                   Thầy đồ nhìn trước nhìn sau 
             Nhìn thấy bà chúa cau mày hỏi luôn 
                      Hôm qua bà chúa đi đâu 
           Để cho thầy đồ đi gọi biết đâu mà tìm 
                 Bà chúa khúc khích cười thầm 
                      Em đây ông khéo giả vờ 
                Em đi ra chợ em mua tiền vàng 
                    Đem về em thắp lén hương 
            Tìm ông em gọi hôm nay ngày rằm 
            Hoa thơm quả ngọt trầu cau em bầy 
             Ông vào mà khấn mà cầu mà xin 
                     Gia tiên chính tổ năm đời 
       Thành tâm hương khói quỉ thần chứng cho 
                  Tiền nhiều là phúc tâm thành 
            Tiền duyên bạc mệnh con nhờ cậy ai 
                      Giờ đây con sống ai hoài 
            May ra con gặp được người cứu con 
                Thương tình là phúc gặp duyên 
        Gặp được anh Thuận có tâm thương người 
                 Hôm nay chính diện ngày rằm 
      Thực lòng con xin khấn tấu kêu cầu gia tiên 
                   Tâm linh nhờ phúc Thầy đồ 
           Tâm thành dâng lễ quỉ thần chứng cho 
                 Con thương con nhớ thầy đồ 
               Ăn ngay ở thẳng thì trời giúp cho 
                      Từ nay cho đến về sau 
             Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
                      Thầy đồ lại muốn bà ba 
         Đẹp người đẹp nết dáng người thanh cao 
             Dung nhan sắc nước nghiêng thành 
               Cổ cao ba ngấn má hồng môi son 
                      Thầy đồ ngắm kỹ mà coi 
            Ai trông cũng thích ai nhìn cũng yêu 
                       Long thần đã báo lâu rồi 
          Là duyên kiếp trước kiếp sau mới thành 
                       kiếp này tái giá mới hay 
            Đúng duyên gặp lại là duyên Thầy đồ 
                  Ba duyên chính diện nằm mơ 
              Ai mơ cũng được là duyên Thầy đồ 
                  Thầy đồ sướng thế cười thầm 
               Phen này ba mâm ba cỗ tiền chôn 
Thầy đồ vui quá thầy đi ưỡn ẹo dáng người hơi say 
                   Người ta trông thấy Thầy đồ 
          Khen thầy mướn được ba nàng tiên phi 
                                         Thầy đồ 83


Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

                         Sao ngư xuất hiện  

                       Trên trời có một vì sao 
           Trông trời sáng sủa đẹp trời như tiên 
                    Hôm nay ra ngõ đứng nhìn 
       Trông ngang trông ngửa mải nhìn con dê 
                    Thầy đồ lại nghĩ buồn cười 
           Đứng nhìn thơ thẩn một mình chờ ai 
                    Tự dưng mà tưởng con trờì 
              Nhìn lâu mới biết hóa ra vợ thầy 
                   Thầy đồ lững thững đang đi 
                Vợ thầy lại hỏi ông thời đi đâu 
                       Đi đâu mặc kệ tôi đi 
           Bà đừng chặn nối ngang đường tôi đi 
            Vợ thầy hóm hỉnh mới hỏi một câu 
             Sao ông khéo thế để tôi một mình 
                    Thầy đồ gãi gãi làm lành 
                          Bà ơi bà cứ an tâm 
                Tôi đi có việc việc tôi phải làm 
                     Nay mai bà thấy rõ ràng 
               Đời sống thay đổi để bà vui tươi 
                    Vợ thầy lại nghĩ buồn cười 
             Hay là ông rỡn ông đùa tôi chăng 
                 Tôi nghĩ ông tính lăng nhăng 
      Ra đường ông thấy gái đẹp ông quên tôi rồi 
                 Thông minh là tướng thầy đồ 
      Đa mưu đa kế thầy luồn đằng sau thầy cười 
                   Hôm nay thánh báo rõ ràng 
            Thần linh quỷ sứ trêu người hỏi xem 
                   Nhà ngươi tốt phúc tâm dầy 
           Thầy bao nhiêu tuổi thầy còn ngồi đây 
                     Ta đây chính diện thầy đồ 
              Ngồi bán vé số giúp người ta mua 
                   Trời ban thánh bảo từng nhà 
              Đứa nào cớp được lộc trời ban cho 
                    Thần linh quỷ sứ buồn cười 
                Hỏi thăm câu nữa lộc trời ở đâu 
                   Thầy đồ lại mắng mấy thằng 
      Ở đâu mà còn không biết lại còn chêu ngươi 
                        Từ nay cho đến về sau 
              Thầy đồ ta cấm các người hỏi han 
                     Ta trông như quỷ nhà trời 
           Ai trông cũng sợ trêu người trần gian 
                  Năm nay thánh báo trâu vàng 
            Tướng tinh mệnh lớn thầy đồ có tên 
                    Long thần lại bảo tiểu đồng 
          Đừng trêu đùa dỡn tướng tinh thầy đồ 

                    Hôm nay trời đẹp như tiên 
            Thầy đồ nhìn ngó gọi luôn thần tài 
                    Đinh linh hai chữ tiểu đồng 
           Phải chăng quỷ sứ lại hay trêu người 
                     Thầy đồ đứng lại nhìn coi 
                Hỏi luôn quỷ sứ đến đây làm gì
                       Quỷ sứ lại hỏi một câu 
              Nhờ thầy xem cho mọi sự gia đình 
        Năm nay tốt xấu thế nào xin thầy báo cho 
                       Thầy đồ lúc lắc cái đầu 
               Tính đi tính lại rõ ràng tuổi trâu 
                  Năm nay tinh tướng nhà trời 
          Sao ngư suốt hiện mọi người đều vui 
         Thầy đồ đoán chắc câu này không sai 
            Ngày mười một tháng sáu mậu dần 
               Là vì sao ngư là con trâu vàng 
                  Hôm nay trời đẹp như tiên 
          Thiên nhiên là phúc trời cho thánh báo 
Thiên tài hoạt diệu ngũ phú mẫu thương thiên thụy
      Thầy đồ đoán năm nay sao ngư xuất hiện 
        Là trâu vàng xuất hiện là vì sao tốt nhất 
            Kể cả trên trời quốc ấn và trần gian 
                        Ba giới đều thay đổi 
           Tùy từng nhà có tin đắc phúc thì ăn to 
   Trên dương gian trần thế nhà nào có tâm lễ bái   
     Thì tổ tiên ở dưới âm càng siêu sinh tịnh độ 
                Chóng được về giới tiên mỹ mãn 
     Con cháu ở trần gian được cầu gì thì trời cho 
                   Còn về thượng giới trên trời  
     Vị ngôi là vị chính sao ngư thì được dự buổi 
             Ngày mười một tháng sáu cát khánh 
                  Được ngọc hoàng mời đến dự 
                   Được uống rượu nhân sâm 
                  Hoàng hà trường thọ dài lâu 
                  Sáu mươi năm là một hội mới 
                Một năm một ngày tháng sáu 
             Thường hàng năm mới có một ngày 
                 Năm nay trời đẹp như tiên 
            Có đức thánh hiền tâm linh bảo hộ 
               Cho người hiền danh thiên tử  
                   Thơ hay quỷ sứ trêu đùa 
         Quỷ đi xem mệnh được thầy đồ bảo cho 
                   Năm trâu tý sửu ăn mừng 
                                     Thầy đồ thầy đồ 82 


                          


Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

                            Đủ vừa ba kim 

                 Chim kêu ba tiếng chúc mừng 
            Thầy đi xin lộc thánh mừng gọi cho 
                   Đầu năm xuân mới đúng rồi 
          Chim kêu đón lộc chúc mừng tuổi xuân 
                   Năm nay chúc trước thầy đồ 
              Thầy đi ăn cỗ được ngày vinh hoa 
                  Đường đời chúc tụng thầy đồ 
              Thầy đi chim hót thầy về chim ca 
                  Sang xuân hoa nở mừng thầy 
          Đàn chim bay lượn chúc thầy ngủ ngon 
                     Chim kêu yêu quí thầy đồ 
        Thầy đi ngoe nguẩy chim cười ngả nghiêng 
                   Thầy đi hai chữ vòng kiềng 
         Đôi chân khấp khiểng chim cười gọi luôn 
                      Thầy ơi khéo thế thầy vờ 
               Thầy đi ưỡng ẹo chim cười gì ta 
                     Hôm nay chim nói rằng là 
                   Thầy đồ khoái chí cười thầm 
              Gọi luôn bà chúa đến đây mà nhìn 
                       Bà chúa đứng lại mà xem 
             Trông lên thì thấy đàn chim chào bà 
                       Đàn chim ca múa chúc bà 
         Chúc thầy mạnh khỏe chúc bà ngủ ngon 
                      Thơ hay chim chúc thầy đồ 
                   Đẹp trai bẩy vợ là lời thơ hay 
                       Chim trời đã chúc về sau 
         Đương nhiên mà được tự nhiên mà cười 
                          Về sau ai kể mà nghe 
          Có chim điêu điếu có chim chích chòe 
                    Trời sui trời khiến đến đây 
                Báo cho bà chúa thầy đồ ăn no 
                       Ngủ kỹ đến già an tâm 
                 Sang năm chính diện thầy đồ 
            Nhiều mưu đa kế đến giờ linh thiêng 
                   Thầy nằm tính được là hơn 
              Thầy muốn là được ước gì trời cho 
                     Nhiều thơ đã nói lên rồi 
                Của ăn ngăn để để dành mai sau 
                      Vợ thêm vợ nếm vợ thừa 
                Là vợ chính cống đủ vừa ba kim 
                   Hôm nay trời báo trăng tròn 
              Tròn như cái đĩa trông như cục chì 
                      Việc này ai đố thầy xem 
               Đọc đi mà đoán xem cho mà cười 
                     Thơ này chim báo tin vui 
             Nay mai có thật không ngờ thần cho 
               Thầy đồ cứ thế mà làm không sai
                                            Thầy đồ 81Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

                                Ba nàng tiên  
       
             Không tên nhiều tuổi là cha thầy đồ 
                       Trời sinh ra có tuổi già 
                 Thật là vốn quí thật là trời cho 
                   Sáng trong hai chữ rồng phù 
                  lưu ân dấu ấn sinh ra thầy đồ 
                   Con trời cháu phật trời sinh 
               Bảo lưu là phúc bảo tồn ngọc trâu 
                     Từ đời thượng cổ đến nay 
                    Trong dòng họ tộc đến nay 
              Hình như thay đổi từng nhà họ mai 
                     Tâm linh thần báo thầy đồ 
                 Sinh vào năm tý thầy đồ có tên 
                       Đi đâu mặc kệ người đi 
                Họ mai sáng xuất đến ngày ăn to 
                   Thông minh là tướng thầy đồ 
          Đẹp trai mạnh khỏe đẹp người văn hay 
                      Năm nay kỷ sửu trâu vàng 
                  Ai đi mà thấy cái gì không kêu 
                         Ai đi lẳng lặng mà đi 
            Mặc kệ người đến để cho người nhìn 
                     Mai đây thầy gặp chúa bà 
            Trông như quỉ sứ mọi người đều kinh 
                      Ai quen ai biết thần trời 
               Ai trông cũng sợ ai nhìn cũng ghê 
                     Thần linh thổ địa thần tài 
         Báo cho nhà ai có phúc gặp ngay quỉ trời 
                       Quỉ trời bà nữ thần tiên 
         Không may mà gặp tạt ngang giữa đường 
                     Chim kêu báo để sau này 
             Thiên nhiên đã định từ lâu được rồi 
                       Trời sinh ra số thầy đồ 
                Biết ăn biết ở là người có duyên 
                      Năm xưa có nợ lần nhau 
            Ngày nay trời định gặp nhau mà cười 
                   Năm nay chính diện trời ban 
        Long thần chúa đất đang mừng đẹp duyên 
                    Thầy đồ chính diện làm thơ 
                    Gặp bà quỉ sứ ai ngờ là tiên 
                     Duyên tiên là phúc trời cho 
               Ăn mày cửa phật đúng là trời cho 
               Duyên tiên là phúc cửa trời tay ba 
Thánh gọi xuân hương năm nay thánh báo đến ngày 
          Mừng vui duyên trời cá nước thần tiên 
             Ngày xưa cốt nhục đổi thay cá vàng 
             Thủy cung thánh đế thủy tề con vua 
                       Thủy đế cá vàng là tiên 
                      Năm nay trời định từ lâu 
                       Là viên ngọc quí đi đầu 
                   Không may mà gặp qua cầu 
             Tự nhiên cầu gẫy giữa sông ngân hà 
                     Đường đi nối lại gặp may 
            Duyên trời đã định tự nhiên được rồi                        Trời sinh ra số thầy đồ 
               Đẹp trai ba vợ toàn là người tiên 
                  Hôm nay trời báo thánh hiền 
                Gọi ngay chủ mới là tên thầy đồ 
                    Thầy đồ thích chí làm thơ 
                    Năm nay hoa nở giữa mùa 
                Hoa lan hoa huệ là hoa trên trời 
                    Hoa này thánh gọi hoa tiên 
                  Trăm năm mới có một người 
           Tiên duyên kiếp trước có nợ lần nhau 
           Hôm nay trời báo đến ngày gặp nhau 
                   Thầy đồ đứng lại ngắm nhìn 
               Ba nàng tiên nữ cùng mơ thầy đồ 
                 Thầy đồ sung sướng cười thầm 
                         Bà hai lại hỏi thầy đồ 
                        Nhìn ai mà nhìn kỹ thế 
                   Bà cười gọi luôn xuân hương 
                        Ra đây chị bảo em này 
      Trông em đẹp gái thầy đồ ngắm kỹ mải mê 
     Thương người xuân hương xấu hổ lịm người 
               Để cho bà chúa buồn cười lại vui 
              Xuân hương chẳng nói chẳng rằng 
              Để cho bà chúa thầy đồ nhìn nhau 
                     Bà chúa tức giận cau mày 
               Thầy đồ lại quát thế này làm sao 
                       Bà chúa lại bảo rằng là 
       Ông ơi sao ông nóng thế chẳng ra thế nào 
                      Thầy đồ lại nói khôi hài 
             Trông bà đẹp nhất bà cười lại vui 
                        Bà chúa lại nói ông ơi 
               Sao ông lại nói khen tôi làm gì 
                                      Thầy đồ 80
Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

                                   Đòi ăn

                    Thơ vui em tặng cho người 
                Nhờ ơn bà chúa thức tỉnh chị em 
                   Đường đời có một không hai 
                 Vì em yếu đuối đi sau chị mừng 
                   Thương em chị để trong lòng 
             Thực ra mà nói em biết lấy gì tạ ơn 
                     Mai đây chính diên thầy đồ 
              Cầm cân lẩy mực tài ba công bằng 
            Hôm nay trời đẹp trăng trong gió mát 
           Em nằm không ngủ bóng ai chập chờn 
                    Linh linh cứ tưởng thầy đồ 
                Hóa ra bà chúa đợi chờ cùng em 
                    Hôm nay cửa đóng then cài 
              Em nhìn bà chúa mỉm cười gọi em 
                  Lòng em sáng tỏa như hương 
            Được gần bà chúa thương em vô vàn 
           Em nhìn bà chúa tướng tinh phi phàm 
              Ai trông cũng sợ ai nhìn cũng ghê 
                        Ở lâu mới biết tính bà 
             Em quen bà gọi đến gần chị thương 
                        Thầy đồ đã biết từ lâu 
               Bà thương bà quí bà cho thầy đồ 
                     Năm nay mới gọi là năm 
            Trâu vàng ngọc quí của trời ban cho 
                  Lương duyên là phúc trời cho 
             Ngẫu nhiên mà được ai hay có trời 
                     Bao năm mới có ba người 
              Nằm mơ chỉ thấy thầy đồ đẹp trai 
                     Tâm linh là phúc trời cho 
           Thiên nhiên trời định thánh phù từ lâu 
                      Trời sui thánh giá tái lai 
              Bắc cầu ô thước qua sông ngân hà 
                    Trời ban thánh đãi khù khờ 
            Duyên đầu đến thẳng là người từ tâm 
                      Lưu âm dấu ấn tâm vàng 
            Song thân chính diện là người bề trên 
                Hồn nhiên phúc đến ngang trời 
           Không may mà gặp quỷ trời không tha 
                   Đường đời thánh báo từ lâu 
         Thong manh giả dối đến ngày nhục thân 
                     Đường đời hết phận đi lên 
            Làm sao mà được y nguyên Vẹn toàn 
                        Quỷ thần đã gọi từ lâu 
          Thành thân quỷ sứ đứng đầu ma vương 
                 Dương gian hai chữ trâu vàng 
             Long thần đã báo trông chờ cậy ai 
                   Một trời một vực ngựa trâu 
            Tâm linh đã chấm biết nhờ vào đâu 
                     Trời sui thánh rủi cơ trời 
                    Biết ăn biết ở là người từ bi 
                       Việc trời đã định từ lâu 
           Phương nam chính diện có nhà họ mai                     Nhân tu chính quả phúc dầy 
                  Có tên có tuổi đến ngày ăn to 
                     Trời ban phúc đến tặn nhà 
         Long sàng thánh báo gần đây chờ người 
                    Trời xem trời xét cho tường 
            Đúng người đại diên cho nhà họ mai 
                    Tâm linh là phúc cứu người 
       Không tên không tuổi tướng người khó coi 
           Tâm thần mê sảng không ai giám nhìn 
                 Lương tâm chẳng thấy ai nhìn 
                Long thần đã báo có tên thầy đồ 
                   Thầy đồ sẵn có lòng thương 
              Gọi luôn bà chúa nhìn ra mà cười 
           Thầy đồ thỉnh thoảng mới nói vài câu 
                  Để cho êm dịu mời bà ra đây 
                       Bây giờ bà muốn ăn gì 
             Ăn chim cá lượn cóc vàng thầy cho 
                 Bà chúa chẳng nói chẳng rằng 
                  Bà nghe thấy tiếng cóc vàng 
                Bà còn lững lự rồi bà cười luôn 
                   Tháng này là tháng trời cho 
               Thần linh đã báo từ giờ cuối năm 
                  Mang danh có chữ giành giành 
                  Ai mà chả biết có tên thầy đồ 
                       Ở đời hiếm có trên đời 
                Ai mà biết được thì trời ban cho 
   Chỉ có thầy đồ ăn to nói lớn thầy sờ được ngay 
                   Thơ này thầy đọc thầy xem 
           Ngẫm cho thật kỹ xem cho thật tường 
                    Mai ngày ếch ộp ếch ương 
             Man mê thấy đói đến ngày mà ăn 
                                        Thầy đồ 79
Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

          Ba duyên 

                     Hôm nay trời sáng đẹp ra 
             Trông thầy đẹp dáng thật là em yêu 
                     Bao năm em thấy mơ thầy 
              Bao ngày em gặp thì thầy bảo em
                   Bây giờ em muốn cùng thầy 
             Để cho em hỏi yêu thầy được chưa 
                      Thầy đây khó nói trả lời 
               Nếu em ý muốn yêu thầy thực sự 
                 Thì thầy hỏi lại em còn yêu ai 
                    Bóng trăng đã ngả ngà ngà 
              Ngày mai sáng rõ em đi đường nào 
                   Trông lên em thấy trăng sao 
                Em nhìn ở dưới có người gọi em 
                  Ngang nhiên hai chữ nối liền 
            Gần đây chị bảo đường vào cung phi 
                        Em ơi chị định lâu rồi 
          Hôm nay chị gặp được người chị mong 
                    Thần tài thần phúc bảo cho 
             Bà hai chúa đất đang mong đợi chờ 
                      Long thần đã định từ lâu 
          Tiền duyên đổi kiếp đến ngày gặp nhau 
                    Ba duyên nhờ phúc thầy đồ 
            Một duyên đi thẳng đến nơi được rồi 
                 Duyên hai diễm phúc đến cùng 
       Ngả nghiêng theo gió tạt ngang nửa chừng 
                      Xuân này tái giá mới hay 
           Gặp người tinh tướng là quan thầy đồ 
                 Tướng người giúp sức có công 
             Cứu bà chúa đất khỏi vòng nguy lan 
                 Lương tâm làm phúc từ đường 
               Ai trông cũng thấy thầy đồ có tên 
                    Năm nay thánh báo đến rồi 
                   Được ăn được nói được cười 
           Được người được của mấy đời họ mai 
                    Đường đời hạnh phúc tay ba 
       Thêm mắm thêm muối thêm cà thêm tương 
                 Trời thương trời phú cho người 
                  Ai tu mà được như nhà họ mai 
                    Thầy đồ chính diện họ mai 
           Tâm thành là phúc phúc dầy công lao 
                      Văn hay là phúc thầy đồ 
                Đẹp trai ba vợ lại còn nhiều hơn 
                   Thơ hay thánh chúc thầy đồ 
               Đọc đi mà hưởng đến ngày ăn to 
                     Mai đây đục nước béo cò 
           Thử xem mà ngẫm đến ngày mừng to 
                      Thần linh đã báo quí ba 
             Thầy đồ hưởng hết thầy đồ gọi tên 

                  Em nào thích tướng thầy đồ 
             Của ngon vật lạ đem dâng biếu thầy 
              Nhiều em vẫn còn trẻ dạ ngây thơ 
           Tuổi xuân mới nở độ chừng hai mươi  
                  Thầy trông tuổi tác lệch nhiều 
        Thầy trông cũng thích nhưng thầy lại thôi 
                 Thầy đây có tính thương người 
     Lương tâm thầy cũng khuyên người trẻ trung 
                    Đời em ánh sáng còn nhiều 
              Tương lại hạnh phúc em về đi thôi 
         Tiền nhiều ai mà chả thích dại gì mà chê 
           Thầy cho số vốn em cầm để về làm ăn 
                Thầy khuyên đừng dại ham tiền 
        Cái thằng quỉ sứ vớ được đời em tan tành 
                    Thơ này thánh báo thầy đồ 
      Có tâm có đức thánh mừng chúc cho thầy đồ 
            Lương tâm đạo đức thầy làm quan to 
                                         Thầy đồ 78