Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

Con đường thầy đi 

Đầu xuân năm mới thầy ơi 
Tháng hai đi lễ đẹp ngày hai mươi 
Trời cho tiên bảo thầy đồ 
Qua sông qua núi qua đò thầy vui 
Hôm nay tốt lộc nhiều tiền 
Hoa tươi cảnh đẹp đệ lên nghìn vàng 
Thành tâm thánh báo dâng lên 
Khói hương nghi ngút dâng lên phật đài 
Mười phương phật chín phương trời 
Thần linh báo để thầy đồ có tên 
Cầu trời khấn phật có duyên 
Hai đôi nam nữ có duyên nợ lần 
Bảo nhau đi lễ thành tâm 
Kim ngân báu vật hàn hâm xôi gà 
Mâm đầy ngũ quả hương hoa 
Phù lưu phù tỉu thầy đồ đệ lên 
Nam nhi chính diện họ mai 
Thầy đồ đi lễ tiến dâng cửa trời 
Cầu tài cầu lộc trời ban 
Phong lưu phú quí có tên thầy đồ 
Năm thìn tháng mão có duyên 
Có thơ trời định phúc thành từ lâu 
Năm nay trời báo qua cầu 
Hỏi ai đi lễ hỏi người có tâm 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Có con kỷ tỵ theo hầu đằng sau 
Chuyện này trời đã biết rồi 
Được ăn được nói được cười nở nang 
Năm lần bẩy lượt rõ ràng 
Hai cô thiếu nữ rõ ràng về ai 
Xuân xanh chừng độ ba mươi 
Làm thân trâu ngựa cho đời sướng vui 
Thần linh cho đến thần tài 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Nay mai phúc lộc còn nhiều 
Có con kỷ tỵ xin thầy chia đôi 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Quyền cao chức trọng thầy đồ được ăn 
Phần này tôi tớ thì thôi 
Làm thân tôi tớ đi hầu đòi ăn 
Ăn to nói lớn thầy đồ 
Thầy cho thì được đừng đòi ăn tham 
Mai đây đi lễ được nhiều 
Quyền thầy thầy phát bao nhiêu kệ thầy 
Nho nhe dơ giọng có tài 
Thầy đồ đi lễ đi cầu đi xin
Ở đâu mà có đem về 
Của ăn của để sau này chia ba 
Hôm nay vui vẻ chan hòa 
Thần tài đã biết cười chê rắn thần 
Khôn ngoan không lại với thần 
Chứng nào tật ấy lẩy nòi ăn tham 
Thầy đồ biết ý cả rồi 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đi đằng trước thầy nhìn đằng sau thầy cười 
Thầy đồ 430 

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

Đố thầy 

Thơ hay em đố thầy đồ 
Thầy đi uống rượu thầy về sợ ma 
Ra đường thầy gặp ma chơi 
Thầy tưởng đom đóm thầy cười gọi ma 
Ma men ma tửu ma này 
Thầy tưởng ma thật thầy cười gọi ma 
Thần linh lại báo thầy đồ 
Thơ đây thầy đọc thầy xem thầy cười 
Xem thơ thầy đọc đoán ra 
Đố thầy đoán được con ma trêu thầy 
Ma này ma lọ ma lem 
Thầy đi ăn cỗ ma theo thầy về 
Ma này chẳng phải ma người 
Con ma đau mắt con ma vật người 
Đố thầy nghĩ mãi chẳng ra 
Thầy đoán chẳng được thầy thua ma rồi 
Ma này nó ở với thầy 
Thầy không biết nó nó cười như điên 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Con ma đến gọi thầy đồ đi chơi 
Chúc thầy chén rượu thầy cười 
Rượu ngon gái đẹp uống vào thầy say 
Thầy say nghiêng ngả thầy cười 
Thầy say ngất ngưởng thầy còn lơ mơ 
Hôm nay thần báo rõ ràng 
Con ma men tỉu uống vào thầy say 
Ma này không họ không tên 
Không mắt không mũi không tai không mồm 
Mồm ma dài ngoãng như chai 
Thầy không biết nó nó cười thầy ơi 
Ma này mới thực là ma 
Ma men ma tửu con ma rượu hồng 
Uống vào ngất ngưởng thầy say 
Các em trông thấy thầy cười như ma 
Hôm nay thần mới nói ra 
Đố thầy biết được con ma trêu thầy 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Con ma men tỉu uống vào thầy say 
Ma này bá ngọ thầy đồ 
Thầy tưởng ma thật thầy nhìn sợ ma 
Hôm nay thầy vẫn sợ ma 
Bu mày cứ dọa thầy đồ kêu lên 
Ma ơi ma ới ma ời 
Ma ở trong lọ ma vào trong chai 
Thầy đồ đỏ mặt tiá tai 
Thầy chỉ chai rượu làm tao hết hồn 
Từ nay thầy cạch đến già 
Thầy chỉ chai rượu thầy cười gọi em 
Từ nay cho đến về sau 
Bu mày láo toét dọa thầy sợ ma 
Hôm nay thầy đã biết rồi 
Bu mày còn dọa thầy lôi vào buồng 
Đánh cho tơi tả cúi đầu 
Đánh cho nghiêng ngả cúi đầu mà rên 
Thơ hay em tặng thầy đồ 
Thầy đi chơi gái thầy về sợ ma 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Thầy đừng uống rượu thầy đừng sợ ma 
Từ nay cho đến về sau 
Em nào cứ gọi thầy đồ đi chơi 
Đánh cho nghiêng ngả tơi bời 
Có em van lậy xin thầy tha cho 
Từ đây còn đố nữa không 
Em nào thích đố thầy phang vỡ đầu 
Có em trông thấy thầy đồ 
Thôi đành chịu chết chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ 429

 


 

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021

 Làm quan 

Đầu xuân năm mới tháng giêng 
Thơ hay thánh chúc thầy đồ làm quan 
Tháng hai là tháng ăn chơi 
Tháng ba phát lộc tiền tài cho thầy 
Năm dần năm mão đã qua 
Nghe thơ mèo ngủ nghe thơ chuột cười 
Mèo ta ra ngõ gặp may 
Vô tình gặp chuột mèo cười gọi ngay 
Hôm nay mời chuột ra đây 
Đừng sợ đừng trốn ra đây mèo cười 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Mèo muốn kết bạn thành đôi bạn hiền 
Hôm nay mèo nói chuyện vui 
Đời nào có chuyện thân nhau lại cười 
Mèo chuột hai giới khác nhau 
Thơ vui chuyện lạ trên đời kỵ nhau 
Thầy đồ kẻ chuyện trước sau 
Sinh vào năm tý thầy đồ có duyên 
Năm nay tân mão được mùa 
Tháng mười được thóc trời cho được mùa 
Tháng mười nhiều thóc chuột ơi 
Chui vào bịch thóc chuột ăn chuột cười 
Ăn no chuột lại ngủ khì 
Nằm im trong tổ đọc thơ chuột cười 
Năm nay tân mão chuột ơi 
Mèo nghe thấy tiếng đọc thơ cười khì 
Nghe thơ ai đọc mà hay 
Biết đâu chuột đọc ngâm thơ chuột cười 
Mèo ta nghe thấy rõ ràng 
Đúng là chuột đọc chuột cười trêu ta 
Mèo ta tức giận gừ gừ 
Mèo kêu một tiếng câm ngay cái mồm 
Chuột ta nghe tiếng mèo kêu 
Chuột lại trêu tức lại càng đọc to 
Mèo nghe thấy chuột cười khì 
Cơn điên tức giận chuột mày cút đi 
Chuột ta chẳng nói chẳng rằng 
Ngồi im một chỗ đánh lừa mèo sang 
Chuột ta mua thịt nướng thơm 
Đem treo cửa trạn chuột rình đằng sau 
Mèo ta ngửi thấy mùi thơm 
Mon men cửa trạn chui vào định ăn 
Chuột ta rình sẵn cả rồi 
Xông vào vật lộn đánh cho phủ đầu 
Mèo thua là sự bất ngờ 
Hai bên đấu võ mèo thua không cười 
Chuột ta thắng thế cười khì 
Đa mưu đa kế mèo thua ngã kềnh 
Chuột ta đứng dậy ôm mèo 
Thôi đành chịu chết chịu thua chuột cười 
Từ nay cho đến về sau 
Mèo thua một trận ngã đau cả người 
Hôm nay mèo rất làm lành 
Nhìn thấy chú chuột nhởn nhơ chuột cười 
Chuột cười thắng trận rất to 
Thần linh báo để thầy đồ vui tươi 
Mai đây chức trọng quyền cao 
Tâm thành đi lễ đến nơi cửa chùa 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả tiến dâng đệ trình 
Ngày rằm tháng đẹp trời cho 
Tâm linh phúc lộc trời cho ăn dầy 
Mai đây gái đẹp đến nhà 
Rủ thầy đi lễ thầy cười gọi em 
Từ nay cho đến hôm rằm 
Hương hoa lễ vật đủ rồi 
Mời em đi lễ đi cầu cho vui 
Số em là số lạ đời 
Tinh duyên lỗi lạc sau này gặp may 
Mai đây có phúc có phần 
Duyên ưa phận đẹp gặp thầy thương em 
Thầy đồ 428 

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

Đường tu 

Đầu xuân năm mới tươi vui 
Tháng ba xuân mới vui cười được ăn 
Tháng hai lễ hội qua rằm 
Thiên nhiên ban tặng cho thầy từ lâu 
Bây giờ thầy phải qua cầu 
Qua sông qua núi qua đò thiên nhiên 
Mệnh thầy quá lớn thiên phù 
Có tên có tuổi phúc giầy thiên ban 
Năm rồng đi lễ đi cầu 
Hội tiên hội phật thánh hiền ban cho 
Từ đường nhờ phúc họ mai 
Có duyên đúng số có người gọi cho 
Tháng hai tháng mão năm thìn 
Hỏi con kỷ tỵ còn đùa nữa không 
Từ nay cho đến về sau 
Biết thân biết phận làm tôi thầy đồ 
Nay mai vuốt mặt làm ngơ 
Cong môi đỏ mỏ bây giờ kêu ai 
Đường đi còn rộng còn dài 
Đừng cậy ta có đừng khoe ta tài 
Mấy lần rở võ dương oai 
Rở trỏ hoa lá ăn tranh lộc thầy 
Mai kia thần bảo cho hay 
Tranh tài cớp lộc của thầy tiên cho 
Tháng năm tháng bẩy lộc thầy 
Làm quan có tướng lộc giầy mâm cao 
Lẽ ra xum họp một nhà 
Đường đường chính chính công minh trời phù 
Năm nay chính diện thầy đồ 
Công to việc lớn phúc giầy được ăn 
Hỏi người ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Tu nhân tích đức có tâm 
Thầy đồ 427

 

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

Chuyện bên kia 

Thiên nhiên ban tặng cho thầy 
Đầu xuân năm mới thầy vơ được nhiều 
Tiền đề tay sách lách mang 
Trong thì vàng bạc thầy nhìn cười vui 
Tháng ba đi chợ đem về 
Vừa đi thầy hát rắn thần đuổi theo 
Qua sông sóng đánh mất rồi 
Còn đâu mà đuổi còn gì mà theo 
Lại đây thầy bảo cái này 
Ghen ăn tức ở thần đòi còn đâu 
Từ nay cho đến về sau 
Thần linh báo để thầy đồ khỏi no 
Lẽ ra có phúc có phần 
Phần trên phần dưới rõ ràng công minh 
Mai đây đi lễ đi cầu 
Thần linh chúa đất tức đòi phá đi 
Mai đây cứ đứng mà nhìn 
Hỏi con kỷ tỵ mày đừng có tham 
Bề ngoài hóng hớt ăn tham 
Bên trong mưu kế tà lưa thầy đồ 
Chuyên này không dấu được ai 
Thần linh bắt rắn tiên ông đứng cười 
Khôn ngoan không lại với thầy 
Thần tài thần lộc đứng nhìn xem ai 
Nói ra cho hết sự đời 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Lẽ ra mưa thuận gió hòa 
Thuận buồm mưa gió tiên cho thật nhiều 
Long đong vất vả thầy đồ 
Thầy đồ đi lễ đi cầu đi xin 
Ăn to nói lớn là thầy 
Quyền cao chức trọng thầy đồ có tên 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ vui vẻ vẫn còn chỗ ăn 
Tháng hai phúc lộc vẫn còn 
Thầy ăn chỗ khác tứ mùa chơi xuân 
Thần tài thần lộc thần linh 
Sui thầy cứ chén tội gì thầy quên 
Phen này thần bảo cho hay 
Kệ con kỷ tỵ nằm suông mà chờ 
Thầy đồ khúc khích cười thầm 
Để cho rắn biết cười suông cả ngày 
Ù lỳ như mũ che tai 
Để con kỷ tỵ nằm chờ thầy sang 
Phen này minh mạch rõ dàng 
Của rắn rắn sách của thầy thầy mang 
Nhiều em sách túi theo thầy 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Rắn thần chống gậy lên rừng 
Hỏi thăm con khỉ hái hoa phượng hoàng 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Chỉ tay năm ngón đến đây làm gì 
Rắn thần ngước mắt nhìn theo 
Xin thầy tha lỗi từ nay xin chừa
Ăn no vác nặng cười khì 
Xin thầy nghĩ lại vui chung một nhà như xưa 
Thơ này thần báo cho hay 
Đứng nghe chim hót bùi tai rắn cười 
Khôn ngoan rắn vẫn là em 
Rở trò hoa lá đừng quên mệnh thầy 
Tướng tinh nho sĩ nhân tài 
Mệnh thầy quá lớn mệnh thầy làm quan 
Thầy đồ 426

 

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Địa linh nhân kiệt 

Nhà thơ văn học từ đường 
Làm lên danh vọng cũng nhờ tổ tiên 
Thơ hay cũng bởi đất này 
Thông minh chí tuệ thầy đồ có tên 
Đường đời phúc phận có duyên 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Biết ăn biết ở là người có tâm 
Sinh từ đất tổ nở ra 
Con con cháu cháu sau này làm lên 
Thông minh chí tuệ đi đầu 
Được vào thi cử đứng đầu ngọ môn 
Văn nhân nho sĩ nhân tài 
Nhà nho văn học có tên thầy đồ 
Có tên có tuổi thầy ơi 
Tâm thành phúc bảo là duyên phúc trời 
Người tài đi lễ cầu may 
Hoa rơi cửa phật đấy là phúc tiên 
Đúng người đúng số đúng duyên 
Sinh vào năm chuột hóa ra giờ dần 
Lộn đi lộn lại ba vòng 
Đấy là thần thử đấy là thần chim 
Chim non ấp ủ ra giàng 
Đủ lông đủ cánh chim bay về trời 
Năm nay đúng số thầy cười 
Hỏi con kỷ tỵ mày đừng mồm to 
Đi sau bổn phận làm tôi 
Đừng làm sao động phân chia rõ ràng 
Từ nay cho đến về sau 
Biết thân biết phận làm tôi thầy đồ 
Khôn ngoan không lại với thầy 
Thầy đá một phát rắn thần kêu ai 
Ù lỳ như mũ che tai 
Biết thân biết phân đừng đùa quan trên 
Hôm nay thầy vẫn đứng nhìn 
Chỉ tay năm ngón cúi đầu mà nghe 
Lệnh này là của tiên ông 
Làm thân tôi tớ đừng đòi quyền trên 
Ăn no vác nặng mà làm 
Làm thân trâu ngựa đừng đòi hỏi ai 
Thầy đồ 425
 

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021

Làm quan 

Thơ hay thần gửi thầy đồ làm quan 
Năm nay đúng số thầy cười 
Đầu năm xuân mới là năm nhâm thìn 
Hôm nay thầy tính được rồi 
Khôn ngoan thầy tính trước sau vẫn thành 
Khen ai khéo tính đường đời 
Khen thầy biết trước thầy cười ăn to 
Đường đời có trước có sau 
Tưởng rằng thầy nhớ hay là thầy quên 
Mai đây có chức có quyền 
Ăn to nói lớn nhiều em mê thầy 
Thầy đồ đi lễ nằm mơ 
Thần linh cứ bảo thánh cho thầy cười 
Mai đây phúc đến tận nhà 
Duyên trời đưa lại cho thầy cứ sơi 
Được ăn thầy có ngại chi 
Hương lồng lửa bén đến ngày trời cho 
Mười phương số đẹp thầy đồ 
Từ đâu đưa đến gái tơ trẻ người 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Thầy đồ trông thấy thốt lên kêu trời 
Hôm nay chóng mặt quay cuồng 
Có phải sự thật hay là giấc mơ 
Trời thương trời phú cho thầy 
Kể chi thầy được thầy cười ngả nghiêng 
Tơ tằm óng ả duyên tiên 
Phong lưu phú quí nàng tiên giáng trần 
Trăn năm phúc phận có duyên 
Trời sui đưa đến thầy đồ đẹp trai 
Mệnh thầy quá lớn to gan 
Mệnh thầy đi lễ đi cầu tiên cho 
Năm nay rồng rắn đến nhà 
Rồng phù đắc lộc tháng ba thầy cười 
Tháng tư quí tỵ giàu sang 
Trời cho cứ chén tháng năm thầy cười 
Rung dinh rắn địa nhìn theo 
Tưởng rằng thầy rốt thầy quên thầy cười 
Thần linh chúa đất đang cười 
Cười thằng mắc hợm chê thằng giang manh 
Trời cho có phúc dành dành 
Ăn ngay ở thẳng có tên thầy đồ 
Còn trời còn nước còn non 
Còn thằng rắn ráo thầy con phải no 
Thần linh báo để thầy đồ 
Đừng tin rắn thật trời cho rắn cười 
Khôn ngoan không lại với thầy 
Phen này thầy quyết vật đổ rắn thần 
Để cho rắn gọi rắn kêu 
Xin thầy tha thứ chịu thua thầy rồi 
Từ nay cho đến về sau 
Rắn còn quấy quả thầy không thèm nhìn 
Biết thân biết phận mà làm 
Đừng có hóng hớt tranh tài tranh khôn 
Mai đây phân biệt rõ ràng 
Thầy đồ đi trước thầy đồ làm quan 
Rắn thần còn phải gian lan 
Ghen ăn tức ở làm tôi theo hầu 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Có thế mới chịu làm tôi suốt đời 
Ăn ngay ở thẳng có trời 
Thân thì bé nhỏ mồm thi oang oang 
Rắn thần tài giỏi leo thang 
Thầy đồ chụp mũ chạy đi đằng nào 
Thầy đồ 424

 

 

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

Năm mới 

Năm nay mới gọi là xuân 
Xuân vui như tết xuân cười gọi duyên 
Năm nay thần báo nhâm thìn 
Rồng bay rồng múa rồng cười đọc thơ 
Năm nay rồng báo thầy đồ 
Tin vui thầy đọc thầy mừng thầy vui 
Từ giờ cho đến tháng ba 
Thần tài lại báo thầy đồ có duyên 
Duyên trời phúc phận mây đưa 
Trời nam bể bắc đến ngày gặp nhau 
Đêm nay tiên bắc nhịp cầu 
Cầu ô nối lại nhịp cầu trăm năm 
Thơ tình đã gặp lâu rồi 
Thời gian em nhớ em buồn hỏi ai 
Đông tay nam bắc đường dài 
Đêm nằm không ngủ nhớ ai mà buồn 
Thà rằng không biết thì thôi 
Đem con bỏ chợ yêu tôi làm gì 
Từ ngày em biết đến nay 
Giang tay mộng đẹp bắt tay mộng vàng 
Đường đời phúc phận có duyên 
Đời như chim én bay đi khắp trời 
Phương nào làm tổ đẹp duyên 
Có mưa có nắng có trời phú cho 
Năm nay tiên báo thầy đồ 
Tháng năm tháng bẩy là ngày vui xuân 
Kể ra lắm phúc nợ lần 
Có duyên trời định bắc cầu qua sông 
Đường đời hạnh phúc tiên cho 
Cuối năm tươi đẹp tơ duyên phúc trời 
Cuối năm thần báo được rồi 
Được người được của tháng mười ăn to 
Cuối năm phúc đến tận nhà 
Lộc trời lộc phật tiên cho thầy cười 
Sông có khúc người có lúc 
Thầy đồ ý đinh từ lâu được rồi 
Trời cho chẳng mấy mà giàu 
Gặp thầy gặp bạn cùng nhau chúc mừng 
Tứ phương hội ngộ một nhà 
Trời cho thầy được thầy cười thầy vui 
Ăn no ngủ kỹ đến già 
Chúc thầy sống được trăm ba mươi tuổi 
Trăm năm bia đá vẫn còn 
Nghìn năm bia miệng vẫn còn như in 
Đời người được mấy giấc mơ 
Chúc thầy mạnh khỏe đẹp trai thầy cười 
Ăn to nói lớn hơn người 
Chúc thầy sung sướng thầy cười có duyên 
Năm thìn năm tỵ trời cho 
Để sang năm ngọ tiên cho đầy nhà 
Bầy giờ phúc đức tại gia 
Của trìm của nổi bằng mười năm xưa 
Thầy tu đắc phúc thành tài 
Thầy trăm đi lễ thánh hiền phù cho 
Năm nay chính diện thầy đồ 
Số son phận đẹp được giờ càn khôn 
Phương trời xa thắm bay cao 
Trời cho thầy được bay vào gặp tiên 
Trong năm ngấp ngó thầy chờ 
Bây giờ được lệnh gặp tiên thầy cười 
Sang sông tiên bắc nhịp cầu 
Cầu ô nối lại để thầy qua sông 
Chuyện này phúc lộc trời cho 
Qua sông qua núi tiên ông đón chào 
Năm nay má lợn đầu gà 
Mâm đầy ngũ quả cỗ xôi con bò 
Thầy đồ 423