Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

Thiên đường 

Khen ai khéo tả thơ này 
Thầy đồ đi lễ vào chùa động tiên 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diên thầy đồ có tâm 
Trời cho phúc đến tận nhà 
Tâm thành phú quí đức giầy cao sang 
Trời cho thầy được vui cười 
Tự nhiên phúc quả để đời con cháu 
Thương tình có nghĩa lương duyên 
Sau này thầy được đổi thay tự trời 
Sang năm đinh dậu thầy ơi 
Từ đâu đưa đến trời phù công danh 
Tu nhân phúc quả tại gia 
Ăn mày cửa phật đi cầu đừng quên 
Trời cho phú quý giàu sang 
Cây cao bóng cả cây đa lộc trời 
Về sau lắm lộc nhiều hoa 
Cây đa phúc lộc sinh ra lộc vàng 
Trời cho phú quý giàu sang 
Sinh sôi nẩy nở con rồng cháu tiên 
Trời phù được lộc có duyên 
Tại gia phong cảnh tiết nhà phong lưu 
Tiền bần hậu phú mới hay 
Đường tu đắc đạo thẳng dòng nước xuôi 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Theo dòng nước chảy từ ngàn năm xưa 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Trời cho thầy được trời phù cho hay 
Đường kim mũi chỉ thẳng dòng 
Trời cho thầy được đi cầu có tên 
Phong lưu phú quý thầy cười 
Có tâm hương khói tại gia thánh phù 
Tâm thành phú quý mới hay 
Vào giờ hoàng đạo phúc giày cao sang 
Từ nay cho đến mai sau 
Ăn mày đổi kiếp phúc đầy trời cho 
Mai đây ăn lộc phúc tiên 
Trời cho cứ chén được nhờ bút nghiêng 
Ngày mai tu phúc thành tài 
Tiên ông đi trước cầm đèn sáng soi 
Tâm linh rạng rỡ sáng ngời 
Trời cho thầy được thầy cười ăn to 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tâm thành phúc thịnh được trời ban cho 
Ăn năm ăn bẩy cỗ xôi con gà trời cho thầy cười 
Thầy đồ 1020


 

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

Thơ hay 

Thơ tiên hưởng phúc lộc trời 
Chim kêu cá lượn ở trong sen hồ 
Thầy đồ nghe thấy đọc thơ 
Để cho chim hót chim ca chúc mừng 
Thầy đồ đứng lại mà nghe 
Để cho chim bói gọi ra thầy đồ 
Hôm nay nhờ phúc tổ tiên 
Còn bao nhiêu nữa đi vào cung tiên 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết thầy cười ăn to 
Tháng năm tháng bẩy còn nhiều 
Cung tiên điện ngọc tháp vàng gọi ra 
Bây giờ được lệnh tiên ông 
Ban truyền xuống lệnh vào kho lấy vàng 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thần đức thánh mẫu thần ông hoàng mười 
Có tâm thầy hưởng lộc trời 
Ăn to nói lớn thầy đồ đẹp trai 
Từ nay cho đến mai sau 
Quyền cao chức trọng thầy đồ uy danh 
Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Được công to lớn đến ngày vinh hoa 
Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương 
Thần linh chúa đất báo cho thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già 
Ngày mai phúc lộc còn nhiều 
Trời cho thầy được thầy cười ăn to 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Hôm nay lộc vẫn còn nhiều 
Lộc chim bói cá đem cho biếu thầy 
Thầy đồ hứng lấy chìa tay 
Tiên ông lại báo thầy đồ ăn thêm 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Bài này đẹp lắm thầy ơi thầy mừng
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Được ăn thầy hưởng đến già 
Nhân dân đem đến chìa tay nhân tiền 
Thầy đồ sung sướng cười thầm 
Bao nhiêu cũng được thầy cười hi hi 
Thầy đồ 1019
 

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

Mồm yêu 

Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Trời cho thầy được mưa nhiều 
Thầy đồ khát vọng đến chiều mưa to 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Được trời qui định trời mưa ra tiền 
Hôm nay trời mới nói ra 
Chìa tay đón nhận bông hoa yêu kiều 
Hoa này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ ra thơ ông hoàng 
Mai đây thầy lấy được nàng 
Đem về làm vợ làm thơ thi tài 
Hôm nay mồm gọi thầy đồ 
Để cho mồm biết thầy đồ yêu ai 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Mồm em đến hỏi lắc đầu như điên 
Mồm em thực sự yêu thầy 
Làm sao thầy cứ khăng khăng thầy cười 
Mồm em theo dõi thầy cười 
Để cho thầy biết mồm thầy yêu ai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Mồm thầy dấu kín thầy không nói gì 
Mai đây bà chúa hỏi thăm 
Mồm em theo dõi mồm em hỏi thầy 
Bây giờ thầy nghĩ thế nào 
Để cho em biết thầy cười yêu ai 
Tiếng đàn ai lẩy thầy nghe 
Ngâm thơ khát vọng em yêu thầy đồ 
Thầy đồ nghĩ lại mà xem 
Mồm thầy khát vọng đang yêu tiếng đàn 
Xuân hương gái đẹp tóc dài 
Nhà thơ lãng mạn yêu kiều lẳng lơ 
Thầy đồ trông thầy thầy mê 
Lòng em sao xuyến vẫn yêu thầy đồ 
Nói ra thầy bảo em gen 
Mồm em không nói bực mình như điên 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Để thầy san sẻ cho người thầy yêu 
Xuân hương gái đẹp tóc dài 
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Ra thơ lãng mạn trêu đùa 
Ăn thì không được bảo thì không nghe 
Thầy đồ trông thấy cười thầm 
Xuân hương hỏi lại thầy cười gì em 
Của này còn để dán tem 
Đố thầy giảng được bài này của em 
Thầy mà giảng được em theo thầy về 
Mồm ăn mồm nói mồm cười 
Mồm đi nói chuyện cho người ta yêu 
Có khi mồm lại nói điêu 
Cửa nhà tan nát liêu siêu vì mồm 
Thầy đồ 1018

 


 

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

Đổi thay 

Thầy đồ giữ lấy chữ tâm 
Ăn mày cửa phật đi cầu đừng quên 
Trời cho phúc đến tận nhà 
Tâm thành phú quý đức dày cao sang 
Trời cho thầy được vui cười 
Tu nhân phúc quả để đời con cháu 
Thương tình có nghĩa lương duyên 
Sau này thầy đẹp đổi thay tự trời 
Sang năm phúc lộc nhiều hơn 
Từ đâu đưa đến trời cho vui cười 
Tu thành phúc quả tại gia 
Cây đa bóng cả cây đa nhiều cành 
Về sau lắm lộc nhiều hoa 
Cây đa phúc lộc sinh ra lộc vàng 
Trời cho phú quý giàu sang 
Sinh sôi lẩy nở cháu con đầy đàn 
Trời phù được lộc có duyên 
Tại gia phong cảnh tiết nhà phong lưu 
Tiền bần hậu phú mới hay 
Đường tu chính quả đúng dòng nước xuôi 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Theo dòng nước chảy từ ngàn năm xưa 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Trời cho thầy được trời phù cho hay 
Phong lưu sắp đến đây rồi 
Ăn mày cửa phật đi cầu đừng quên 
Từ nay cho đến về sau 
Trời cho thầy được đi cầu có tên 
Đường đời hạnh phúc có duyên 
Mai sau sẽ được có duyên trời phù 
Lương duyên phúc phận trời cho 
Có tâm hương khói tại gia phật cười 
Tâm thành phú quý mới hay 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn mày đổi kiếp phúc dày trời cho 
Mai sau ăn lộc phúc tiên 
Trời cho cứ chén được nhờ bút nghiêng 
Mai sau tu phúc thành tài 
Ông già đi trước cầm đèn sáng soi 
Tâm linh rạng rỡ sáng ngời 
Tiên cho thầy học cả ngày lẫn đêm 
Đến năm đến tháng sang năm ất mùi 
Ăn to ăn cả con bò 
Gà quay lợn béo lộc trời ban cho 
Phù lưu phủ tỉu đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Có tâm có phúc thầy đồ được ăn 
Thanh danh nhờ phúc từ đường 
Khuyên người giữ lấy chữ tâm làm đầu 
Thầy đồ 1017
 

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

Thầy ơi 

Tiếng chuông thức báo thầy đồ 
Tin vui có ngựa đón thầy đi chơi 
Đường dài đi tới đường xa 
Thầy đồ cưỡi ngựa xem hoa lộc vàng 
Hôm nay thần thấy thầy đi 
Trông xa tít tận trân trời núi cao 
Trông lên mấy chú tiểu đồng 
Thi nhau vẫy gọi chào thầy ầm lên 
Trong cung sáng lóe ngọc tiên 
Có nàng tiên nữ hỏi thăm thầy đồ 
Trông xa đã thấy thầy đồ 
Có nàng tiên nữ gọi thầy lên đây 
Đẹp trai hai chữ có tài 
Có hôm thần báo mơ tiên phúc lành 
Trời cho thần báo gặp nhau 
Đúng là trời định nhìn nhau mà cười 
Duyên ưa phận đẹp má hồng 
Tiền duyên kiếp trước đến ngày gặp nhau 
Từ nay cho đến về sau 
Đợi ngày đợi tháng đúng ngày hoàng hôn 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Tâm thành là phúc trời cho thầy đồ 
Chân anh có thế uy quyền 
Lộc tiên lộc thánh để đầy nhà trong 
Mai đây thầy hưởng đến già 
Có tin thần bảo thầy ra nhận tiền 
Tiền này trong núi gọi ra 
Có tên có tuổi thầy đồ ăn to 
Mai đây thần báo ông về 
Cả hai đứa cháu hả hê vui mừng 
Ông về vui cửa vui nhà 
Được gặp con rể để mà gọi riêng 
Bà hai vui sướng vô cùng 
Cả hai đứa cháu hả hê vui mừng 
Cả nhà đoàn tụ cùng vui mà cười 
Hân hoan phúc lộc đến nhiều 
Gọi con gọi cháu để ông chia quà 
Bà hai mới lại thầy đồ 
Vui vui sướng quá nhìn nhau mà cười 
Bà hai lại hỏi các con 
Con trai con gái ôm chầm mẹ ơi 
Bà hai nước mắt đầm đìa 
Mừng mừng tủi tủi đứng nhìn các con 
Bà hai chẳng nói được gì 
Trời cho ngày đến mừng vui gia đình 
An khang thịch vượng đến ngày 
Thầy đồ vui vẻ lại nhìn bà hai 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Yên tâm thầy lại vẫn giàu mai đây 
Thầy đồ có chức có quyền 
Tiền nhiều gái đẹp thầy no là gì 
Bây giờ thầy muốn cái gì 
Của ngon vật lạ đều là em dâng 
Bà hai suốt ruột nhìn em 
Thầy đồ sướng quá thầy cười em ơi 
Bà hai nghe thấy lại nhìn 
Nhìn mãi chả thấy em nào vào đây 
Thầy đồ đứng ở bên trong 
Hé nhìn mới thầy một em đang vào 
Bà hai điên tức cả người 
Chạy ra ngăn lại có em kêu ầm 
Thầy đồ ra mắng bà hai 
Sao bà lại dám ngăn không cho vào 
Thầy đồ 1016
 

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

Ngâm thơ 

Tiếng đàn thầy lẩy nghe hay 
Tình thương em nhớ tình người khó quên 
Tiếng đàn thánh thót bên tai 
Như người du ngủ mộng dài đêm khuya 
Nghe thơ nửa thích nửa cười 
Chim bao báo mộng chim trời báo cho 
Người khôn khéo nói nửa chừng 
Để cho em nhớ thầy đừng quên em 
Mai đây ai hát trong đêm 
Hát ngày không ngủ đứng nhìn chờ ai 
Tiếng đàn thầy lẩy mà hay 
Chim kêu ríu rít chim ca chúc mừng 
Xuân này mới gọi là xuân 
Xuân bao nhiêu tuổi xuân chờ đợi ai 
Đường đời dài lắm còn duyên 
Còn bao nhiêu nữa còn dài chưa xong 
Duyên ai phúc phận má hồng 
Đỏ thì có đỏ lấy chồng chồng chê 
Duyên en trĩu nặng bên lòng 
Căn cao số bạc mệnh trời chưa cho 
Số em là số lạ đời 
Nghe thơ em thích nghe đàn em vui 
Nghe người du ngủ em cười 
Em yêu em thích những người mê em 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Nhà thơ hay hát nhà thơ hay cười 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Tiên ông đang gọi thầy đồ lên đây 
Tiên ông dậy chữ thầy đồ 
Tiên cho thầy học thầy đồ thông minh 
Nhất nhị thập một mà mười 
Thập nhị bách mười mà trăm 
Bách nhị thiên trăm mà nghìn 
Thiên nhị vạn nghìn mà muôn 
Tam quang giả nhật nguyệt tinh 
Quân thần giả phụ nhị thân 
Thân nhị tử tử nhị tôn tự tử tôn 
Chi tằng huyền lãi cửu tộc 
Luôn chi luôn phụ tử ân 
Là cha con ân 
Phu phụ thuận là vợ chồng theo 
Từ nay chở đi tiên ông dậy chữ thầy đồ 
Nghi tiên chi thủ hiếu lễ thứ kiến văn 
Chi mỗi số thức mỗi danh 
Tam quang giải thiên địa nhân 
Tam cương giả do hiếu kính 
Chí từ thứ luận ngữ giả nhật nguyệt tinh 
Quân thần giả phụ nhi thần 
Thân nhi tử tử như tôn 
Phụ nhi thân cha và mình 
Thân nhi tử mình và con 
Tử như tôn con mà cháu 
Lục sáu tam ba gia nhà quốc nước 
Tiền trước hậu sau ngựa trâu mã ngựa 
Cự cựa nha răng 
Thầy đồ 1015

 

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2023

Thơ hay 

Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà thơ lãng nam thơ hồ xuân hương 
Tiền để đủ khắp bốn phương 
Đông tây chính diện thơ hay làm trùm 
Hoa thơm đủ khắp trên đời 
Hoa lan hoa huệ hoa hồng hoa mai 
Còn như con đĩ hoa nhài 
Nhà thơ gái điếm trông vài bông hoa 
Mùa xuân hoa nở trên cành 
Nuôi ong tay áo chủ hồ xuân hương 
Sang xuân đúng chủ canh dần 
Thơ hay trêu ghẹo thầy đồ có tâm 
Thầy đồ đi đến đứng nhìn 
Băng theo thơ đố thơ hay trêu người 
Thầy đồ túc tắc nhìn xem 
Thầy trông mấy chữ phát điên cả người 
Ô hay gái đĩ già mồm 
Gặp thằng thiến lợn cho nàng một keo 
Đầu tiên thầy đánh phủ đầu 
Đánh cho tơi tả cúi đầu mà rên 
Xuân hương sướng quá cười thầm 
Gặp thằng thiến lợn sướng rên hừ hừ 
Tài chí thua mẹo thầy đồ 
Nó đánh nó phá nó ghìm nó xem 
Hôm nay em chịu thua thầy 
Thua anh thiến lơn thua thằng đầu to thầy cười 
Hôm nay ra ngõ gặp nàng 
Nàng còn đố nữa hay thôi 
Đố thầy giảng được lên đôi vợ chồng 
Nói ra cho hết sự đời 
Xuân hương tức giận thầy đồ chơi khăm 
Xuân hương gái đẹp có tài 
Nhà nho văn học thầy đồ có tên 
Đối nhau chan chát chẳng vừa 
Trai tài gái sắc đẹp đôi vợ chồng 
Thầy đồ 1014
 

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023

Tâm vàng 

Hôm nay ra ngõ gặp may 
Đúng trời đã định cơn mưa phép màu 
Phép này là phép trời cho 
Ngọc hoàng phán bảo được ngày linh thiêng 
Đêm qua thắng trận mưa rào 
Thầy đồ tính toán vào giờ càn khôn 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thần đức thánh mẫu thần ông hoàng mười 
Nghe thơ tiên dậy thầy đồ 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Càn khôn hai chữ tâm vàng 
Đúng trời qui định phép màu hiện ra 
Phép này trừ kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối thầy đồ trừ luôn 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Trời cho thầy được thầy cười ăn to 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Địa linh nhân kiệt thầy đồ có tên 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Nghe thơ tiên dậy thầy đồ 
Được ngày được tháng vào giờ trời cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Được người được của được bà tiên cung 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Lệnh bà tiên chúa đem cho biếu thầy 
Của này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp duyên đúng số thầy cười cả đêm 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diên thầy đồ có tên 
Được ăn được nói được cười 
Trời cho thầy được đến ngày vinh hoa 
Tiếng tăm lững lẫy bốn phương 
Thầy đồ khát vọng cơn mưa trời phù được ăn 
Ăn to ăn lớn mai đây lộc vẫn còn nhiều 
Của ngon vật lạ thiếu chi trên đời 
Trăm năm trăm phúc người ta 
Chữ tài chữ mệnh ấy là thương nhau  
Trăm năm tiên bắc nhịp cầu 
Để cho thầy được đổi thay tự trời 
Mấy lần tiên gọi thầy đồ 
Đẹp duyên là phúc đẹp người yêu nhau thầy cười 
Tâm linh hai chữ thầy đồ 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm thầy cười 
Thầy đồ 1013


 

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

Đêm thơ 

Đêm nay là trắng ba đêm 
Thầy buồn đi ngủ thầy chờ đợi ai 
Đêm nay thức giấc canh dài 
Đúng giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Ngày mai mưa thuận gió hòa 
Đúng trời qui định được ngày càn khôn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Vào ngày mồng một tháng mười hai kỷ hợi niên 
Đấy là trời cho 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Trời mưa bất kể lúc nào ngày đêm 
Trong hai bốn tiếng trời phù cho ăn 
Thầy đồ nghe thấy thầy mừng 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già 
Mai đây lộc vẫn vào nhà 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Vào giờ hoàng đạo được ngày linh thiêng 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Được ăn được nói đấy là trời cho 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ trời định phép màu hiện ra 
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng 
Đúng trời quy định được ngày trời mưa 
Trong hai bốn giờ ngày đêm bất kể lúc nào
Sấm chớp ùn ùn dù mưa to hay mưa nhỏ 
Phép màu hiện ra 
Phép này là phép dạ xoa 
Đấy trời quy định đổi thay tự trời 
Tự nhiên thầy được phép màu dạ xoa 
Phép này trừ kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối thầy cười trừ luôn 
Phép này là phép tiên ban 
Dạ xoa có thật đúng giờ càn khôn thầy cười 
Thầy đồ 1012
 

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023

Đêm trăng 

Sang xuân kỷ hợi thầy ơi 
Xem thơ có lúc buồn cười nhớ ai 
Đêm trăng thơ mộng tình dài 
Hỏi thầy mấy vợ thầy cười với ai 
Đêm qua thức giấc canh dài 
Đúng trời đã định trời thương thầy đồ 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Tâm linh phúc lộc từ bi 
Hỏi ai đi lễ đi cầu trời cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Duyên trời đã định trước sau lại thành 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Non xanh nước biếc tâm thành 
Nhà ai có phúc thì trời cho nghe 
Tâm linh ăn phúc lộc trời 
Đúng trời đã định đến đời họ mai 
Thầy đồ nghe thấy thầy cười 
Được người được của được bà tiên cung 
Đến năm đến tháng đến ngày 
 Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Đêm qua thắng trận mưa rào 
Như cơn gió lộc bay ra bay vào 
Thầy đồ khát vọng trời mưa 
Như cơn gió lốc đến trưa đến chiều 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tâm thành trời báo từ bi đức hiền 
Long ly quy phượng trầu vào bát hương 
Thầy đồ hương khói suốt ngày cả đêm 
Tâm linh ăn phúc lộc trời 
Đúng duyên đúng số trời phù công danh 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời cho ăn 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Thầy đồ thương tiếc con chim lạc đàn 
Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn thầy cười 
Thầy đồ 1011


 

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2023

Thầy đồ 

Thầy đồ chí nguyện tâm vàng 
Thông minh chí tuệ là người thần tiên 
Trời phù thánh bảo tự nhiên 
Tâm vàng là quý người vàng là hay 
Thông minh có đức có tài 
Ai tu mà được mới là thần tiên 
Thiên thư tại chốn thiên đình 
Có tên có tuổi thì trời phú cho 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Lưu danh tiếng để trên đời 
Ai mà nghe thấy thì trời lại khen 
Mai đây mới thấy thầy đồ 
Làm lên sự nghiệp thầy đồ vẻ vang 
Uy danh chức phận rõ ràng 
Quyền cao uy tín mọi người mến yêu 
Ở đời có đức có tâm 
Có nhân có nghĩa có người lại khen 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Long ly qui phượng trầu vào 
Đúng giờ hoàng đạo trầu vào bát hương 
Thầy đồ hương khói đêm ngày
Vào giờ phúc thịnh được giờ linh thiêng 
Trời cho cứ thế mà làm 
Công danh chính thức thầy đồ có tên 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tâm thành là phúc trời cho thầy cười 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Ba năm chín tháng mười ngày 
Trời cho thầy được đến ngày vinh hoa 
Tâm linh ăn phúc lộc trời 
Tâm thành là phúc trời phù có tên 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Dung dinh gió thổi trên đầu 
Trời cho thầy được đúng ngày ăn to 
Trời sinh ra cái quạt mo 
Thằng bờm đánh đổi ba bò chín trâu 
Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu 
Phú ông đánh đổi ba bè gỗ lim 
Bờm rằng bởm chẳng lấy lim 
Phú ông đánh đổi lắm xôi bờm cười 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Bờm nghe thấy tiếng thầy đồ lại khen thầy cười 
Tùng tùng trống đánh vũ niên 
Hoan hô thầy xịn thầy cười nhe răng 
Đời người được mấy giấc mơ 
Em mơ thầy xịn em mơ thầy cười 
Đúng duyên đúng số thầy cười 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đẹp duyên đẹp nết đấy là trời cho 
Bao năm bao tháng thầy cười 
Đúng là trời định vào giờ càn khôn 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Ra thơ trời định đúng giờ linh thiêng 
Mấy lần trời ngả về tây 
Có cô cắt cỏ bên đầy bên vơi 
Cô còn cắt nữa hay thôi 
Để thầy cắt với làm đôi vợ chồng 
Thầy đồ 1010

 

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2023

Địa linh nhân kiệt 

Hôm nay theo gió đưa về 
Cung tiên điện ngọc tháp vàng thầy ơi 
Một đoàn tiên nữ bay ra 
Đúng trời đã định bay về trong cung 
Ba năm chín tháng mười ngày 
Đúng giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Trời cho cứ thế mà làm 
Từ bi phúc thiện được giờ càn khôn 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Địa linh nhân kiệt đến ngày trời cho 
Tây môn ăn phúc lộc tiên 
Thầy đồ nghe thấy thầy cười gọi ai 
Gọi ai thầy hỏi làm gì 
Đẹp duyên đúng số trời phù có tên 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Công thành danh toại có nhà họ mai 
Tu nhân phúc tổ từ đường 
Nhà nho văn học thầy đồ có tên 
Thầy tu chính quả ven mười 
Thầy tu đắc đạo vào giờ linh thiêng 
Trời cho cứ thế mà làm 
Văn bằng chiếu chỉ trời phù công danh 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Đúng trời đã định thầy cười ăn to 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tâm thành có phúc thì trời gọi cho 
Ăn năm ăn bẩy con bò 
Tiền duyên trời định lộc trời ban cho 
Chưa ăn đi đứng đã no 
Chưa đi chỗ nội đã rò sâu lông 
Đây em là gái chưa chồng 
Nào em có biết sâu lông thế nào 
Chim trời cá nước gặp nhau 
Để cho chim én bắc cầu qua sông 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Được tiên được của đấy là trời cho 
Được ăn chín bỏ là mười 
Được con cá bống được thằng cu con 
Ba năm chín tháng mười ngày 
Đúng trời qui định vào giờ linh thiêng 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Đúng giờ hoàng đạo được ngày ăn to 
Mấy lần tiên gọi thầy đồ 
Trời cho cứ thế đến ngày vinh hoa 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Từ bi phúc thiên được giờ linh thiêng 
Trên trời dưới đất đổi thay 
Đúng trời đã hẹn vào giờ càn khôn 
Được ăn được nói được cười 
Được tiên được của vào giờ càn khôn 
Hôm nay sáng nắng chiều dâm 
Như cơn gió lốc đến trưa đến chiều 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Vào giờ phúc thịnh được ngày linh thiêng thầy cười 
Thầy đồ 1009


 

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023

Đêm trăng 

Đêm qua trăng chếch đầu đình 
Thầy đồ đến gọi một mình em ra 
Em ra từ tối hôm qua 
Hôm nay thầy hẹn em ra là gì 
Làm gì thầy cứ nói đi 
Em không có sợ thầy cười em đâu 
Nói ra cho rõ sự đời 
Muốn gì thì muốn cho đời thương nhau 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Tâm thành là phúc từ bi 
Đúng duyên đúng số chị đi lấy chồng 
Người ta pháo nổ rượu hồng 
Nhà tan vỡ giấc mộng vàng từ đây 
Rượu hồng em uống cho say 
Vui cùng với chị vài giây cuối cùng 
Rồi đây sóng gió ngang sông 
Đẩy thuyền chị hận no không tới bờ 
Miếu thiêng vụng kén người thờ 
Nhà hương khói lạnh chị nhờ cậy em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Chị thương chị tiếc con chim lạc đàn 
Một vai chị gánh giang sơn 
Con như vai nữa chị gánh muôn vàn nhớ thương 
Tóc còn tóc rối tơ vương 
Em còn đưa chị lược gương làm gì 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Để cho em gọi chị không nói gì 
Lần này chị bước ra đi 
Là không có hẹn ngày về nữa đâu 
Cách mấy mươi con sông sâu 
Trăm nghìn vạn dịp dịp cầu chênh vênh 
Thôi đành cũng thế là đàng 
Sang ngang một chuyến riêng minh chị đi 
Chị đi chị có sá chi 
Lâu ngày trở lại em đi lấy chồng 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Đúng trời đã định thầy cười gọi em 
Đêm qua trăng chếch đầu đình 
Em ngồi thơ thẩn thầy đồ gọi em 
Hôm nay em gặp thầy đồ 
Em yêu em quý thầy đồ thương em thầy cười 
Thầy đồ 1008


 

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023

Chim ca 

Đêm nay thơ mộng tình dài 
Đêm nằm không ngủ thầy chờ đợi ai 
Tiếng đàn thầy gẩy nghe hay 
Tiếng chim ca hát đêm ngày thầy ơi 
Dung dinh gió thổi trên đầu 
Mưa dơi gió lạnh trời phù cho ăn 
Hôm nay lộc đến tận nhà 
Thần tiên núi ngọc ở trong tháp vàng 
Nhìn ra trông thấy trời cười 
Đúng trời đã định đem cho thầy cười 
Thầy đồ khát vọng cơn mưa 
Mây trôi gió nhẹ trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Trời cho thầy được thầy cười mưa to 
Đêm nay mới gọi là đêm 
Đêm đắp áo ngắn đêm chung áo dài 
Đêm qua trăng đẹp thầy ơi 
Thầy vui thầy thích thầy cười ra thơ 
Thơ này mới gọi là thơ 
Thơ ăn thơ ngủ thơ cho biếu thầy 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Được ăn được nói được cười 
Mưa bao nhiêu lộc mưa bao nhiêu tiền 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy quơ một cái thầy ôm vào lòng 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Đúng trời đã định ngọc hoàng phán cho 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ trông thấy thầy cười nhặt luôn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Vào giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Được ăn được nói được cười 
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Lộc này là của ai cho 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Bao năm đến tháng mười ngày 
Đúng là trời đinh phúc trời cho ăn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn thầy cười được ăn 
Đêm qua thắng trận mưa dào 
Trong hai bốn giờ vàng ngọc giờ nào cũng ăn 
Trời cho cứ thế mà làm 
Trời không thay đổi giờ nào cũng ăn 
Long ly quy phượng trầu vào bát hương thầy cười 
Thầy đồ 1007