Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

                             Vững tâm   
              
                  Vững tâm cho đến tặn cùng 
             Ai hay cũng mặc ai cười cũng vui 
                       Trời cho có lúc có giờ 
           Hẹn người mà gặp tìm người mà yêu 
                   Thơ hay thần báo cho ngày 
                Đi đâu mà vội đợi chờ có công 
              Ở đời cần lên suy nghĩ trước sau 
         Đừng lên vội vã có ngày không công 
                  Ăn nhau hơn kẻ suy tình 
      Biết nhau hiểu được lòng nhau hơn người 
          Ở đời đường đi thì rộng thênh thang 
                    Biết ăn biết ở thì ta không nhầm 
                  Trời sinh lắm kẻ ngu đần 
       Không biết suy nghĩ tưởng ta hơn người 
                      Người ta có số cả rồi 
        Duyên ai phận ấy đừng làm nhố nhăng                             Ta nên khuyên người làm gì cũng vậy 
                 Ăn phải nhai nói phải nghĩ 
                  Ở đời được người biết ăn 
                   biết ở hiếm lắm người ơi 
                   Không gì hơn nhau là thế 
 Ghét nhau người ngu đần độn tưởng ta hơn người 
                Đời người được mấy giấc mơ 
            Biết ăn biết ở là người thông minh 
                Trời phù người hiền hiếu thảo 
                      Từ bi là gốc con người 
               Sinh ra ăn ngay ở thẳng ai bằng 
            Có nhân có nghĩa đấy là trời cho 
                     Có tâm có phúc đầy nhà 
            Tự dưng mà hưởng đấy là trời cho 
                   Nay mai sáng rõ dành dành 
          Vững tâm mà nghĩ đến ngày trời cho 
                  Gần đây ánh sáng cung vàng 
          Một đàn trâu nghé tung tăng cười đùa 
                    Thần linh đã báo đến rồi 
             Tu nhân là phúc cầu trời phù cho 
                 Chung qui cho đến cuối năm 
               Ai nhân ai thiện ai chờ gọi tên 
                   Đa mưu là tướng thầy đồ 
           Đa thê lắm thiếp đa tình nhiều con 
                Trời cho tên tuổi chuột vàng 
          Thần hình bé nhỏ đó là tiền duyên 
                   Kiếp trước đã trả hết rồi 
          Giờ đây ta được được quyền cao sang 
                 Đường đi thật rộng rõ ràng 
           Thần linh đã nhận đủ đều không sai 
                   Tu nhân diễm phúc ở đời 
              Tâm thành đi lễ đi cầu trời cho 
              Ngày mai hương khói ngút trời 
           Tâm tâm niệm niệm tiếng cười từ bi 
           Phong lưu ngắm cảnh phương trời 
                Ai thương ai quí ai cười kệ ai 
               Trời cho năm tháng mười ngày 
         Thành tâm ta hưởng đến đời mai sau 
                 Con cháu dài lâu muôn đời 
                    Vinh hoa phú quí dài lâu  
             Để đời con cháu sau này làm lên 
         Duyên trời là phận phúc tiên là người 
                   Trời cho có số từng người 
                    Ăn mày cửa trời cửa phật 
       Đấy là người hiền ở lành thì trời phú cho 
                                     Thầy đồ 52

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

                      Người ngay gặp tài 

                   Ai sinh ra tướng thầy đồ 
             Thành tâm đi lễ đi cầu thần cho 
                 Tâm linh thánh bảo tận nhà 
            Họ mai anh Thuận thật là có tâm 
               Trời phù thánh bảo thần linh 
        Thần tài thần phúc tặng người có tâm 
              Tâm linh hổ báo duyên thành 
                 Mai đây phúc lộc đầy nhà 
          Cầu gì cũng được xin gì thánh cho 
    Thương người âm đức cứu người có tâm 
               Nhiều nhiều là phúc cầu trời 
              Từ bi cứu hộ cửa trời ban cho 
              Tâm linh thánh bảo tâm thành 
        Đến cửa nhà thánh tâm thành qui tâm 
                 Cúi đầu lễ thánh xin dâng 
           Hương hoa lễ vật hàn hâm xôi gà 
                 Tam bôi phù tỉu tiền vàng 
          Tâm vàng là phúc tâm linh trời phù 
                Năm nay thánh bảo trời cho 
        Được ăn được nói được nhà được xe 
             Tâm linh phúc thiện duyên trời 
           Gió đưa mai đến đấy nhà tiền tiêu 
                Thiên tài là phận cứu người 
           Có công có đức có người giúp cho 
                 Ăn ngay nói thật tâm thành 
           Ai mà được thế đấy là người khôn 
                    Từ bi là gốc làm người 
         Ăn gian nói dối là người hiểm nguy 
              Thần linh đo phúc từng người  
      Ai mà tham lam trộm cắp là người bỏ đi 
                  Than ôi những kẻ gian tà 
        Sớm muộn cũng khổ bao giờ gặp may 
                Thơ này thánh bảo xem hay 
        Hỏi ngay anh Thuận người ngay gặp tài 
               Đường đời còn phải gian lan 
           Làm sao cố gắng tìm đường đi lên 
                Thần tài thần phúc phù cho 
           Mai kia phúc đến đền bù công lao 
                 Văn nhân phúc lộc thầy đồ 
             Mai đây rạng rỡ là người tài ba 
                   Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
          Tìm con chim én bay vào cung phi 
          Tự nhiên mà được trời cho mà cười 
                                 Thầy đồ 51  
Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

                                Bến bờ  

                     Ngày vui đã tới đây rồi 
            Thầy đồ ra ngõ gặp ngay chúa bà 
                     Tin vui lại có tin mừng 
          Bà chúa nghe thấy nửa cười vui vui  
                   Nay mai đi khắp vùng trời 
            Con ma nó cõng một bầy yêu tinh 
                    Yêu già yêu trẻ thơ ngây 
           Yêu con cá bống yêu con trâu vàng 
                    Mai đây chờ sẵn trạng về
             Gặp ngay bà chúa gặp ngay thầy đồ 
             Tin vui đưa đến từng người bà con 
                   Ai ai cũng biết đến mừng 
          Gặp ngay quan trạng tươi cười vui hơn 
          Trạng về đem theo tình cảm quí người 
              Hỏi thăm họ tộc hỏi thăm bạn bè 
 Chung qui trạng ăn trạng nói trạng vui trạng cười 
                  Bao năm xa cách nước nhà 
          Ham mê hiếu học là người giỏi giang 
          Nhân sinh bách nghệ văn học tiên chi 
               Nho sỹ đại nhân thị thư thi bảo 
            Cổ giả thánh hiền dịch từ nhi giáo 
       Đức hạnh thuận hòa giáo nhi bất nghiêng 
            Từ khi quan trạng đi ra nước ngoài 
          Ăn học am hiểu thông minh sáng xuất 
                      Nay trở về đem theo tài 
                      năng chức vụ và tiền tài 
                      để giải quyết nội bộ gia  
                 đình được thỏa đáng không ai 
                  dám chê trách vào đâu được 
              Thiên nhiên phúc phận từng người 
                 Biết ăn biết ở là người có công 
                 Mai đây ngọc sáng như gương 
              Ai soi cũng được ai cười cũng vui 
                      Thần tài là phúc trời cho 
            Thần yêu một lũ yêu tinh đang cười 
                  Vui vui thích thích cười cười 
               Đang đùa với lũ ma trời tặng cho 
                       Lũ này quí lắm thầy ơi 
                    Nay mai nó lớn lên người 
               Làm ra của cải chất đầy trong kho 
                      Của ăn của để trong nhà 
              Người làm ra của người làm ra thơ 
                       Nay mai ông thánh đi về 
           Đem tình đem nghĩa đem về tiền tiêu 
        Đến ngày giải quyết hội ngộ trùng phùng 
                      Cha gặp con ông gặp cháu 
               Đó là đem lại hạnh phúc gia đình 
               Tụ lại thành tổ gia đình vui chung 
          Trên đời biết ăn biết ở là người có tâm 
              Khôn ngoan tranh chấp hơn người 
             Suy đi tính lại không dời một phân 
                 Người này bần tính không hay 
        Không tài không lộc không may bao giờ 
         Người ta trông thì mắt sáng như gương 
    Ai trông cũng thích dáng người thanh thanh 
                    Lại hay được gặp phúc trời 
    Gặp người cứu giúp được người yêu thương 
              Hôm nay thầy đồ ra ngõ gặp may 
               Gặp mấy quỉ cái nó hay xin tiền 
                      Mai đây nó đến tặn nhà 
               Nó biết ông chủ thầy đồ đa mưu 
             Ngày mai ông thầy lại có lắm tiền 
              Một đoàn quỷ cái đến xin thầy đồ 
                  Thầy đồ lại bảo bao nhiêu 
                 Cũng được tiền tài cũng cho 
                  Thầy đồ dùng kế mưu sâu 
             Chỉ còn cái để để dành không cho 
                    Chị em tủm tỉm lại cười 
          Thầy đồ khôn thế không cho của này 
           Của này có giá mà thầy không cho 
               Thơ vui súng sính nhiều tiền 
     Thầy đồ gặp nhiều cô gái cô nào cũng mê 
                    Nay mai một lũ gái xề 
          Ăn chung ngủ lợn thôi là đông vui 
                                     Thầy đồ 50