Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

                                 Ơi anh                        Anh ơi em có đây rồi 
            Sao anh im lặng những lời em yêu 
                 Mấy năm em vẫn nghĩ nhiều 
        Thương anh em cứ quẩn quanh em chờ 
                    Lần này nhớ đấy anh ơi 
           Đừng quên em nhớ em chờ anh đây 
                  Nay mai anh có tiền nhiều 
              Cho em một ít để lòng em vui 
                                  Thầy đồ 14 

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

                                     Có anh                        Anh có thương tiếc gì em 
                 Kề vai anh gánh đỡ đi nhẹ nhàng 
                     Hôm qua thấy bóng hình em 
               Hôm nay em lại lướt qua bóng hình 
                  Chiều chiều ra đứng trông sang 
           Thấy anh đang vội bán cho khách hàng 
                      Hôm nay chủ nhật rõ ràng 
                Em còn săn sóc cho con học bài 
                       Cuối năm bận lắm anh ơi 
            Công việc như thế trôi đi hằng ngày 
                   Đêm nằm em vẫn lắng nghe 
                     Sau đây anh báo tin mừng 
            Cho em thực sự đến ngày đổi thay 
                     Bây giờ em nghĩ thế nào 
             Để anh no liệu em đừng ngại chi 
                                  Thầy đồ 13