Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

     Ếch cốm cóc vàng 

                   Văn thơ chúc tụng ra tiền 
        Tướng người văn học người cười ra thơ 
                     Năm nay em nói ra tiền 
         Tưởng người không gọi em cười ra thơ 
                     Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
        Thầy mà không học cho thầy nhịn suông

                     Văn hay chữ đẹp gái này 
           Thầy trông đã thấy thầy cười lẳng lơ 
                    Em vui em thích em đùa 
          Thầy không sờ mó thầy nhìn ngắm em 
                    Tưởng rằng mặt to tai lớn 
                 Thần tài đã gọi một vài chị em 
                    Trông ra chẳng thấy ai vào 
              Nhìn lâu mới biết thầy đồ gọi em 
                   Hôm nay được trận mưa rào 
            Ễnh ương bìm bịp đang chờ thầy ra 
                   Thầy nhìn thầy chẳng nói ra 
            Bao nhiêu là của bao nhiêu là vàng 
           Đêm qua thầy thức đón trận mưa rào 
             Trời mưa ra cá trời mưa ra người 
                Đêm qua nhiều chị buồn cười 
        Thằng chồng nó vít thằng chồng nó hôn 
                 Nhăn nhăn đôi mắt hững hờ 
          Nhiều chị đã mệt mập mờ chiêm bao 
                   Ô hay ông tướng thầy đồ 
              Cái kim một lỗ thầy sờ ba chôn 
                  Tiếng đồn khắp cả đó đây 
            Chị em trông thấy mà ghê cả người 
                    Có chị lại nói buồn cười 
         Mày được sướng thế chẳng bù cho ông 
           Thôi đi mày đừng nói nữa mà thèm 
              Để cho ta thích ta điên cả người 
                  Mai đây mày xẽ lấy chồng 
         Được ăn được nói được moi tiền thầy 
                  Thầy đồ lắm mưu nhiều kế 
      Phen này hỏi ra mới biết thầy đồ mưu sâu 
   Xin thầy của quí đằng trước hay là đằng sau 
                Nếu thầy giảng được câu này 
       Đứng ra đằng trước cúi nhòm đằng sau 
                   Hôm nay em đố câu này 
          Để thầy nhiên cứu chỗ nào đúng hơn 
                Thầy đồ lại giảng buồn cười 
                    Mình em có mấy lỗ chôn 
               Sao em lại đố chỗ nào mồm to 
             Thương em thầy giảng buồn cười 
             Làm chi chẳng biết chỗ nào ở đâu 
                Năm nay nắng lắm mưa nhiều 
            Để cho bìm bịp ếch ương đang vờn 
                  Mai đây chính diên nhân tài 
           Trời xinh trời hóa ra người làm quan 
               Đố ai mà biết chuyện này ở đâu 
                      Trên trời có một vì sao 
          Đăng môn hậu đốí trước sau thành tài 
                      Nam nhi thị dĩ kỳ quan 
               Ai trông ai ngó ai nhòm mặc chi 
                     Người ta có phận cả rồi 
            Sinh sau đẻ muộn chính người tài ba 
               Vào cung thánh chỉ đưa đường 
            Nay mai trời sáng mừng bà quí nhân 
                 Ngoài kia nghe tiếng thầy đồ 
               Thầy vui thầy gọi tên bà chúa ba 
                  Tin vui khắp chốn vùng trời 
                 Ai ai cũng bảo đấy là trời cho 
                  Lưng lưu số phân từng người 
         Không xin mà được không nhìn mà cho 
                   Yêu nhau mấy chú chăn bò 
             Chú nào cớp được đúng là trời cho 
                   Thơ vui em tặng cho thầy 
        Thầy nghe sướng quá thầy vờ đằng sau 
                 Thơ vui ếch cốm nhẩy vào 
        Nhẩy chanh với cóc thằng nào được hơn 
                                       Thầy đồ 49


Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

                          Võ đài kỳ quan 

                    Năm nay chúc vọng kỳ đài 
          Thành thân trâu mộng đến đài kỳ quan 
                    Trông xa thấy rõ trâu vàng 
               Tu thân là phúc đến đài kỳ quan 
                    Trời sinh ra chú trâu vàng 
      Đi tìm gọi ông chủ mới đón đường trèo cây 
                    Ông ơi ông xuống đi nào 
                       Cháu không làm gì 
            Mà ông phải sợ cháu tìm gọi ông 
                    Ông ra cháu bảo ông này 
    Ông nhìn mấy con trâu nghé nó cười gọi ông 
                  Ngày mai ông đến kỳ quan 
      Vào thăm trâu mộng đường dài không lên 
                   Phen này bạn chúc nhớ mai 
         Trông xa ngất ngẻo đứng nhìn mà xem 
                    Ai về đứng đợi trông chờ 
          Nhìn cho thật rõ kẻo nhầm ngựa trâu 
                     Thơ này dịch tả văn hay 
            Nhìn cho thật kỹ đúng ngay thầy đồ 
                  Em trông cứ tưởng thầy vào 
          Nhăn nhăn nhó nhó chẳng ma nào nhìn 
                      Hôm nay trái gió trở trời 
                Thầy đi một tý lại ngồi đọc thơ 
                     Ông ơi cháu gọi ông đây 
             Làm sao ông cứ thẩn thơ một mình 
                   Ông buồn ông cứ làm thinh 
               Để cho bà chúa đợi chờ cả đêm 
                     Hôm nay đến hẹn cóc vào 
               Cóc nhìn bà chúa cóc vồ bà luôn 
                    Bà chúa trông thấy cóc vào 
              Dim dim đôi mắt bà cười gọi ngay 
                   Hôm nay bà chúa đang nhìn 
           Trông thấy trạng nói trạng cười bà vui 
                      Mấy lần bà gọi bà trông 
            Nhìn ra chẳng thấy gọi ngay thầy đồ 
                     Mấy hôm bà thức bà chờ 
                   Trông ra chẳng thấy thầy đồ 
              Nằm nhìn bà thấy một lũ đàn trâu 
           Con đứng ở giữa con luồn đằng sau 
                 Thầy đi nó chắn ngang đường 
           Nó trêu nó ghẹo thầy cười hỏi luôn 
                   Hôm nay đúng hẹn thầy vào 
           Nhìn thấy bà chúa chào thầy gọi luôn 
                    Mấy hôm bỏ bẽ không vào 
           Để cho bà chúa không chào thầy đâu 
                 Thầy nhìn đứng lặng người đi 
            Bà chúa trông thấy bà đi một mình 
   Không nhìn không nói không gọi không thưa 
                Bà tức bà giận mấy lần bỏ quên 
              Hôm nay thầy đồ đon đả đón chào 
           Làm cho bà chúa thở phào cười luôn 
             Hôm nay bà chúa sướng rên hừ hừ                        Cả đời có sướng có vui 
               Đem lại kết quả cho đời hồi xuân 
                 Ăn tham thì bà sơi cả cóc vàng 
               Bà thương bà quí bà càng ham mê 
            Năm lần bẩy lượt cóc vào thành thân 
                      Con cóc nhẩy vào làm luôn 
                  Đợt này bà sướng bà rên hừ hừ 

                                         Thầy đồ  48

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

                            Chuột nhắt 

              Năm nay nắng hạ mưa nhiều 
                Trời sinh ra chú chuột con 
     Thân hình bé nhỏ khôn ngoan hơn người 
               Sinh vào năm tý tháng dần 
           Đẻ ra ngày tý giờ dần làm quan 
     Tâm linh phúc lộc đóng vào tháng mười 
         Sinh ra phú quí bằng mười năm xưa 
             Ngàn người có một không hai 
                 Tướng tinh nho sĩ thầy đồ 
         Thông minh chí tuệ là người có tâm 
             Nhân sinh hiếu học hơn người 
        Văn hay chữ đẹp là người thẳng ngay 
                 Trời sinh trời hóa thần tài 
         Thần linh chúa đất tướng tinh thầy đồ 
                 Văn hay văn tốt văn bằng 
              Tâm thành đi lễ đi cầu trời cho 
       Trời thương trời dủi tìm đường gặp may 
          Tâm linh là phúc tâm thành trời cho  
          Uy nghiêng cung cấm người thương 
            Để cho ông thánh gọi người có tên 
              Phương nam chính diên nhân tài 
             Trời cho in dấu tìm người họ mai 
                 Mai đây đắc phúc thiên tường 
         Đường tu chính quả đến ngày trời cho 
                      Làm thơ dễ hiểu dễ nghe 
           Ai mà nghe thấy thầy đồ ngâm thơ 
                      Yêu em yêu cả đường đi 
          Nay thầy trông thấy thầy cười gọi em 
                       Ra đây anh bảo em này 
           Đứng im nghe hát nghe thơ em cười 
                     Mai đây hoa nở giữa mùa 
          Hoa thơm quả ngọt trái xoài ăn ngon 
                    Ăn vào mát ruột mềm da 
          Thầy trông thầy ngắm cô ba lại cười 
                  Thầy nhìn đôi mắt em xinh 
              Đôi môi má đỏ tóc mây rườm rà 
                 Dáng người óng ả mình thon 
          Cổ cao ba ngấn mình vàng dễ thương 
                        Dễ nhớ để chờ em ra 
                   Mai đây trời báo tin mừng 
            Hỏi thăm chú chuột đến ngày ăn to 
                    Mai đây em có phận nhờ 
              Có tên có tuổi được giờ vào cung 
                 Ngày mai có chức có quyền 
           Sinh sau đẻ muộn sinh tài ngạc nhiên 
                   Bông dua hai chữ thần tài 
            Cám ơn thầy bói đón nàng vào cung 
             Mai đây đến chào bà chúa tâm vàng 
           Uy danh có tiếng giàu sang hơn người 
                                            Thầy đồ 47Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

                      Lời suông không tiền 

                 Năm nay đúng số được mùa 
            Sinh vào năm thân là năm con khỉ 
             Hay ăn hoa quả hay trèo trên cao 
              Bắt con hiêu lộc bắt con lợn vàng 
                    Lợn này quí lắm người ơi 
                   Trông thì óng ả mượt lông 
           Ai trông cũng thích ai nhìn cũng yêu 
                   Hôm nay thầy bói ra đường 
              Vừa đi vừa nói chẳng ai trào thầy 
                 Hôm nay đói bụng suông rồi 
                   Bây giờ thầy gọi xem nào 
               Chẳng ai đáp lại chẳng ai nói gì 
                    Thế là thầy nghĩ biết ngay 
    Ra ngõ gặp cổng gặp ngay con chó nhẩy đầm 
           Quay đi quổn lại gặp thằng nhãi ranh 
                      Chăn trâu cắt cỏ chăn bò 
           Thầy nghe đứng lại xem ra thằng nào 
                   Mấy thằng nó cứ nhao nhao 
            Thầy ơi thầy có bánh qùa gì không 
                     Ông thầy mới lại đứng sờ 
               Xem ra chẳng có cái gì mà cho 
                  Hôm nay thầy bảo mấy thằng 
              Thầy còn nhin đói tay không ra về 
                    Mấy đứa chúng lại cười khì 
             Thầy mà nhịn đói đi về nhịn suông 
                      Ô hay mấy đứa nhà nào 
            Thầy bảo không có mày sờ túi ông 
Thơ này người đợi đứng xem khúc khích cười thầm 
          Gặp ông thầy bói gặp ngay mấy thằng 
                   Trông như quỷ sứ nhà trời 
            Mấy thằng súm lại nó vòi tiền ông 
                    Có thằng lại bảo ông thầy 
                     Tráp đâu mau bỏ ra đây 
             Không có lần túi tìm ngay ra tiền 
                     Ông thầy lại bảo rằng là 
       Thầy xin các cô các cậu xin tha cho thầy 
                  Hôm nay thầy nó thật rằng 
                  Ra ngõ gặp cổng gặp ngay 
                    Con chó đi tơ nhẩy đầm 
                Hôm nay súi cuổi không tiền 
          Về không nhịn đói cứ mềm người ra 
                  Chiều nay có khách đến nhà 
          Chào thầy xin hỏi nhờ thầy xem cho 
             Năm nay nhà tôi vận hạn thế nào 
      Xin thầy bói cho một quẻ xem ra thế nào 
            Nhà tôi tuổi khỉ cầm tinh con hùm 
            Sinh vào giờ ngọ tháng ba con rồng 
                 Ông thầy tửm tim cười thầm 
                    Ông thầy hỏi rồng con bà 
                     Thầy bói tính đi tính lại 
             Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân 
          Nhâm thân đúng rồi tuổi khỉ làm quan 
                Ông tướng cầm tinh con hùm 
Còn bà tuổi thìn cầm tinh con rắn ăn chơi xuất ngày 
                      Bà lão lại hỏi lại thầy 
                   Thầy xem thế chứ lại bảo 
                     Rông con bà là thế nào 
              Thầy bảo là con gái chẳng thế ư 
       Bà lão tủm tỉm cười đúng ba ba con rồng 
                     Ba cô con gái đúng rồi 
    Bà lão xin chịu thầy sao lúc nãy thầy bảo 
   Tuổi khỉ ăn trên ngồi chốc mâm đầy cỗ to 
                     Bà lão lại hỏi tuồi khỉ 
            Ăn thì bốc bả ngồi trên cây vàng 
                Đúng rồi tuổi khỉ làm quan 
   Ăn sung mặc sướng tuổi này là tuổi ăn chơi 
           Ăn thì bốc vả ngồi trên cây vàng 
                 Thơ nay vui lắm thầy ơi 
           Đọc đi mà nghĩ xem ra thế nào 
                Thơ này của ông thầy bói 
               Sáng ngày ra ngõ gặp ngay 
                  Con chó đi tơ nhẩy đầm 
           Thế là thầy bót đi chợ kiếm tiền 
     Về không nhin đói lời suông không lời 
                                    Thầy đồ 46