Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

                                        Thơ vui em đố thầy đồ 

               Thầy đi uống rượu thầy về sợ ma 
                   Ra đường thầy gặp ma chơi 
          Thầy tưởng đom đóm thầy cười gọi ma 
                      Ma mem ma lọ ma này 
           Thầy tưởng ma thật ám ngay vào thầy 
                    Thần linh lại báo thầy đồ 
             Thơ đây thầy đọc thầy xem thế nào 
                   Xem thơ thầy đọc đoán ra 
           Đố thầy đoán được con ma trêu thầy                       Ma này ma lọ ma lem 
               Thầy đi ăn cỗ ma theo thầy về 
                Ma này chẳng phải ma người 
           Con ma đau mắt con ma vật người 
                  Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra 
        Thầy đoán chẳng được thầy thua ma rồi 
                       Ma này nó ở với thầy 
          Thầy không biết nó nó cười như điên 
                     Bây giờ thầy đã biết rồi 
              Con ma đến gọi thầy đồ đi chơi 
                  Chúc thầy ly rượu thầy cười 
           Rượu ngon gái đẹp thầy còn say sưa 
                    Hôm nay thần báo rõ ràng 
            Con ma men tỉu uống vào thầy say 
                  Ma này không họ không tên 
    Không mắt không mũi không tai không mồm 
                 Mồm ma dài ngoãng như trai 
            Thầy không biết nó nó cười thầy ơi 
                     Ma này mới thực là ma 
              Ma men ma tỉu con ma rượu lồng 
                Uống vào ngây ngất thầy say 
           Các em trông thấy thầy cười như ma 
                    Hôm nay thần mới nói ra 
            Đố thầy biết được con ma trêu thầy 
                     Bây giờ thầy đã biết rồi 
            Con ma men tỉu uống vào thầy say 
                      Ma này bá ngọ thầy đồ 
           Thầy tưởng ma thật thầy nhìn sợ ma 
                     Hôm nay thầy vẫn sợ ma 
                U mày cứ dọa thầy đồ kêu lên 
                          Ma ơi ma ỡi ma ời 
               Ma ở trong lọ ma vào trong trai 
             Thầy chỉ trại rượu làm tao hết hồn
                    Từ nay thầy cạch đến già 
            Thầy chỉ trai rượu thầy cười gọi em 
                      Từ nay cho đến về sau 
               U mày láo toét dọa thầy sợ ma 
                    Hôm nay thầy đã biết rồi 
             U mày cứ dọa thầy lôi vào buồng 
                    Đánh cho tơi tả phủ đầu 
         Đánh cho nghiêng ngả cúi đầu mà dên 
                    Thơ vui thơ đố thơ cười 
        Làm thơ uống rượu thơ cười ngả nghiêng 
                Hôm nay chúc nữa thầy cười 
          Rượu ngon gái đẹp uống vào thầy say 
                 Các em thích thú cười thầm 
        Chúc thầy ly nữa thầy cười ngả nghiêng 
                                        Thơ vui đón xuân mới 
                                                  Thầy đồ 
     
                                        

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

                               Tên em là gì 
  
                      Tên em dễ nhất trên đời 
                Cha sinh mẹ đẻ em ra vui cười 
                   Hôm nay em mới ra đường 
              Ai trông em thích ai cười em yêu 
                   Thân em đặc sắc đượm mầu 
            Phô trương sắc đẹp ai nhìn cũng yêu 
               Thường thường các bác các anh 
            Ông già nhìn thấy tỏ tình muốn yêu 
                       Đời em vẫn có đủ điều 
                Thực tình mà nói đều là có tên 
                      Tên em rễ gọi thế thôi 
              Ai trông cũng quí đời em vô cùng 
                    Từ đời thượng cổ đến nay 
            Người ta chăm bón thân em đủ mầu 
                     Người cho em có cái tên 
          Em ra đến chợ người nhìn đứng trông 
                  Nhìn em đôi mắt thiện tình 
        Nhìn em thoang thoảng có mùi thơm tho 
                  Mùi này phấn nhị hương bay 
           Xa trông ngửi thấy đặc mùi tuổi xuân 
                    Ai trông em thích đến gần 
               Đời em cốt nhục thân cây ra đời 
                     Một năm chỉ có bốn mùa 
           Sinh vào mùa hạ sang xuân lớn bồng 
               Mai đây người đón người chăm 
       Hương bay ngào ngạt tuổi xuân tươi cười 
                    Trông em ai cũng đón về 
   Ngọt ngào hương khói đượm màu hương thơm 
                       Nói ra em đố các anh 
                  Các chị các thầy tên em là gì 
                     Chẳng qua em đố ra đây 
          Thử tài trí nhớ các người không quên 
                     Một năm chỉ có bốn mùa 
            Đời em tươi đẹp như bông hoa hồng 
                  Ai trông ai ngắm đứng nhìn 
             Đời hoa con gái đẹp như bà hoàng 
                 Thầy đồ đứng ngắm lại trông 
         Thầy nhìn hoa đẹp thầy không muốn về
                    Hôm nay trời đẹp tươi vui 
             Thầy đồ ra ngõ đứng nhìn gọi em 
                Xuân hương đứng ở trong nhà 
               Vừa đi vừa gọi thầy đồ em đây 
                 Thầy đồ thích chí cười thầm 
        Xuân hương trông thấy thầy cười gì em 
                  Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
          Thầy chỉ đằng trước thầy cười sờ luôn 
                   Xuân hương đỏ mặt tía tai 
           Thầy đồ tinh nghịch làm em hết hồn 
                      Thầy đồ lại bảo rằng là 
          Thầy vui thầy thích thầy cười mân mê 
               Thầy làm em sợ tái tê cả người 
                Thầy vui thầy thích thầy cười 
             Thầy làm em sợ hết hồn thầy yêu 
                                        thơ vui đón xuân mới 
                                                   Thầy đồ