Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

                                                             Thử thách 


Tiên sinh thúc bảo tâm thành 
Người đi là quyết tiến hành làm luôn 
Ngày mai yêu dấu có người 
Không làm mà hưởng thì trời phú cho 
Tâm linh phúc lộc đầy nhà 
Ai đi mà gọi Thánh đi mà tìm 
Trời sinh trời hóa ra người 
Ăn ngay ở thẳng đến ngày càn khôn 
Giờ linh thân tý tuất mùi 
Đương nhiên mà được hưởng do ngày càn 
Bây giờ phải tính cho ra 
Ngày mưa ướt át khỉ chuột chó dê cùng vào 
Ngày nào chính thực của tao 
Chính là con chuột sau là con khỉ 
Đều là con chó mùi là con dê 
Đang ăn Thánh gọi dê về 
Chuột buồn không nói khỉ về hỏi ngay 
Thần linh chuột thiếu chi đây 
Để cho ông bảo đến ngày càn khôn 
Giờ linh Thánh chúc cho rồi 
Được ngày được của được người có duyên 
Xem ra Thánh thử nhân tài 
Tự nhiên mà được ở đâu đưa về 
Cây cao bóng tỏa mây thành 
Thơ hay Thánh đố đại nhân mà cười 
Người tài chẳng nói biết ngay 
Cơn điên tức giận gọi ngay khỉ già 
Mai đây gọi chó hỏi dê 
Con nào khôn nhất thì về với tao 
Trèo cao nhanh nhất là con gái già 
Khôn ngoan chính thực bà ba 
Đi sau ăn chắc còn hơn muộn mằn 
Ngày mùi ngày thân ngày tuất 
Là ba ngày ấy ngày nào đẹp hơn 
Mai đây thử chú chuột vàng 
Con nào quí nhất con nào lắm lông 
Con nào lại hay thích ở gần thầy 
Thầy nhìn một cái là tiền 
Hôm nay tiên gọi nhân tài 
Dủ nhau đi học gọi nhau đi tìm 
Giờ đây Thánh bảo mà nghe 
Chịu ăn mà học chịu nghe mà cười 
Thông minh hai chữ làm người 
Có khôn chí nhớ có người làm lên 
Thơ này Thánh bảo chuột vàng 
Ăn no ngủ kỹ để tìm lối ra 
Đi đâu mà vội mà nhìn 
Người gọi người tìm đâu ra 
Chúc con dê cái đầu đàn 
Đi tìm con chuột mà cười nhe răng mà cười 
Thầy đồ 109.Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

                                  Tiên sinh 

Tiên sinh là tướng thầy đồ 
Nhà nho văn học tìm người dậy cho 
Tiên sinh nhìn xa trông rộng 
Đứng ngắm nhìn gần tâm thành phúc bảo 
Tìm người dậy cho mà làm 
Chung qui thánh báo rõ ràng họ Mai 
Nam nhân chính diện người tài 
Có tâm có đức là người thông minh 
Mặt to tai lớn đẹp người 
Trông thì dáng dấp nụ cười khôn ngoan 
Thần Tài phúc bảo đây rồi 
Có tên có tuổi thì trời phú cho 
Long Thần hổ báo đến ngày 
Tự nhiên mà gặp được thầy tiên sinh 
Trăm năm tu phúc được thành 
Bao đời phúc hậu làm lên có ngày 
Năm nay chính thực là năm 
Trâu vàng trời báo sang năm hổ phù 
Bao nhiêu phúc lộc chân tu 
Thần giang chiếu sáng hổ phù dài lâu 
Tu nhân là phúc đường đời là duyên 
Ở đời ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Có duyên có số có trời gọi cho 
Đương nhiên mà được phúc trời 
Tự nhiên được học ông thầy tiên sinh 
Ngày mai sấm chớp lập lòe 
Kim ngân bảo ngọc phát lên sáng trời 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Linh thiêng giờ tỵ thành thân giờ mùi 
Học hành là trí trời cho 
Đi đâu cũng được ở đâu cũng thành 
Từ ngày Thánh dậy học tiên 
Xem thơ biết giảng đọc thơ chín mùi 
Chăm no biết đọc biết cười 
Biết làm thơ tặng đủ mùi thơm lây 
Em ơi anh tặng thơ này 
Tình nhân là nghĩa tình người em ôm 
Mai sau to bụng gái xề 
Ai làm to tướng cục vàng bên trong 
Cục vàng chính thực là cây ngô đồng 
Mai sinh mai lớn ra người 
Họ Mai trồng được phúc phận đường dài 
Ngắm đi cho kỹ nhìn đi mà mừng 
Đường đời Thánh dậy bảo cho 
Trăm năm đúc kết duyên do tự trời 
Tâm thành thánh bảo đường đi 
Tự dưng mà được hưởng đi mà cười 
Ngày mai trời sáng đến ngày ăn to 
Nhiều người nghe tiếng khen hay 
Mừng cho ông tướng nhà trời 
Tâm thành là phúc đẻ ra con vàng 
Cây ngô chắn gió giữa đồng 
Tâm linh phúc ngọc cây vàng nở ra 
Mai sau nối dõi tông đường họ Mai 
Uy danh có chức có quyền 
Mâm vàng bát ngọc đũa ngà một đôi 
Ai ăn Thánh báo từng người 
Long Thần hổ báo Thần tài 
Thần linh thổ Địa Thần trời phú cho 
Sao Hôm sao Mai sao Khuya  
Tướng tinh là đống Thiên tài 
Mỗi ngài một phận đứng no mà cười 
Thơ hay xem đi mà đọc giảng đi mà cười 
Vui lên sướng thế yêu đời 
Yêu cho bà chúa lại cười lại khen 
Ông ơi số đỏ như son 
Ông ơi khéo thế đục mòn cái tông 
Khôn ngoan ai muốn gần chồng 
Cùng chung cái đít cái mông 
Còn như cái đĩa bỏ không lại sờ 
Thầy đồ 108

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

                            Lên thuyền thầy ơi 


  Nghe đâu có tiếng chuông chùa 
Lòng em thức tỉnh như mơ thấy người 
Tiếng đàn ai gẩy nghe hay 
Tiếng chim đang hát chúc ông ba bà 
Mai đây chim hát chim ca 
Chúc bà hai chúa đi cầu qua sông 
Trông lên mây nước mịt mùng 
Thấy bà thủy đế đưa người qua sông 
Sông sâu nước chảy một dòng 
Con thuyền suôi ngược chở người có tâm 
Qua sông đi lễ cầu trời 
Đến cửa nhà Thánh tâm thành trời cho 
Dâng hương hoa quả tiền tài 
Phù lưu thanh tước tiền vàng trầu cau 
Tâm thành tiến lễ trước sau 
Thân con phận gái đàn bà liễu yếu đào tơ 
Yến Nhi tên thật đức uy có quyền 
Song thân làm lễ cửa đền 
Còn như duyên bạc phúc còn trời cho 
Năm nay Thánh báo được ngày 
Nhờ duyên phúc phận nhờ người yêu thương 
Nam nhi chính diện từ đường 
 Ăn mày cửa trời cửa phật trời cho 
Mai đây phúc đến đầy nhà 
Long thần hổ báo đến ngày ăn to 
 Phương trời xa tít đường xa 
Từ đâu đưa đến chim ca chúc mừng 
Trời ban Thánh báo rõ dàng 
Tự nhiên ta hưởng tự nhiên ta cười 
Rồi đây Thánh báo được người 
Bao nhiêu cũng được của đầy trong kho 
Của ăn của để trong nhà 
Của nuôi gái đẹp của nuôi bác tài 
Thần tài lại báo sang năm 
Nuôi người thả cá nuôi chim nuôi cò 
Mai đây nuôi cả ba ba 
Nuôi cả ếch ộp ba cô gái mèo 
Thần tài lại báo rằng là 
Phen này tướng tinh nho sĩ nhân tài 
Ăn no vác nặng ba cô lại xề 
Cô nào đẹp gái thì thích thầy nhiều 
Thầy nhìn một cái thầy cười được ngay 
Thơ hay em tặng cho người đại nhân 
Nhà nho văn học cho thầy đa thê 
Trời sinh sao khéo buồn cười 
Để cho người gọi người cười em yêu 
Tướng tinh tương đắc mến người 
Tâm thành trời gọi tìm người hái hoa 
Mây trời gió cuốn đưa về 
Thần linh báo mộng để người nằm mơ 
Yêu nhau tha thiết đợi chờ 
Ba người nằm mộng cùng mơ một người 
Duyên trời đã định từ lâu 
Tiên duyên kiếp trước đến ngày hoàng hôn 
Long thần chúc vọng kỳ đài 
Chúc ông ba vợ ba bà một ông 
Thương nhau cho đến bạc đầu 
Cùng chung số phận cùng chung một chồng 
Ba bà hí hửng cười vui 
Cười như lắc nẻ cười ra người tài 
Ăn mày cửa phật trời cho 
Thầy đồ 107