Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

            Kho vàng thiên đường  

Đêm qua giấc mộng kho vàng 
Hồn nhiên thấy sáng mộng vàng sáng to 
Trời xanh mây sáng lửa vàng 
Chim kêu báo để thần tài gọi ai 
Cây xanh tụ tím hoa vàng 
Chúc mừng bà chúa đi lên nhận phần 
Của này là của trời ban 
Xin bà cứ nhận bà vui bà cười 
Chuyến này chắc hẳn hơn người 
Thanh danh lưu để tiếng thơm lâu dài 
Trăm năm mới có một người 
Tình riêng khúc điệp tình người đại nhân 
Long thần đã thử nhân tài 
Thử đi thử lại chiếu danh mệnh quyền 
Trời sinh hai chữ tâm thành 
Đương nhiên mà được lộc trời ban cho 
Thổ địa báo ở trong nhà 
Thần linh chúa đất nói cười ban cho 
Đại nhân trời phú đã nhiều 
Thử tài văn lộc thử tài văn hay 
Đường đi lúc sáng lúc mờ 
Thân vân mà nghĩ đến giờ mới ra 
Trông ai mầu mỡ khoái tình 
Tưởng rằng đã được bệnh trời đang yêu 
Người ta tâm huyết suy tình 
Ai mà ngờ được bệnh trời đa dâm 
Thương nhau báo để biết chừng 
Từ đâu đưa đến cho đời khổ tâm 
Chắc rằng thông minh sáng xuất 
Của trời ban cho mà được tội gì bỏ quên 
Chuyện này nói trước quên sau 
Bỏ đi thì tiếc đụng vào tùy tâm 
Thương nhau ta chịu muôn phần 
Như con lắc lẻ biết mùi thử xem 
Đường đời phú quí dầu sang 
Vớ đâu chẳng được em cho yêu đời 
Đường tình có lúc có vinh 
Tha phương cầu thực lúc này cười vui 
Mai đây mới thấy ngậm ngùi 
Không no mà được sướng người khổ ta 
Mang danh hai chữ đàn bà 
Dung nhan khắc khổ béo người đẹp hay 
Chuyện này thấm thía đến tình 
Để cho người nói người cười đam mê vì tình 
Đêm qua giấc mộng kho vàng 
Ai mà vớ được đường đời cười vui 
Cười cho thấy rõ kho vàng 
Hóa ra kho bệnh người đời cho anh 
Dương gian là kẻ tương tàn 
Tự dưng mang đến tai ương bệnh trời 
Đi mau cho đến phương nào 
Để cho ai chữa mà cho người tình 
Ở đời lắm kẻ bạc đen 
Yêu gì cho khổ yêu gì cho nhau 
Ở đời lúc sướng lúc vui 
Lúc mưa lúc nắng lúc cười khổ đau 
Thương nhau vạn kiếp xuân tàn 
Yêu cho thỏa mái đấy là rừng sâu 
Yêu đời hạnh phúc trước sau 
Thành duyên ai có lực quyền uy danh 
Ai sinh ra cái duyên này 
Không thương mà được tiếng đồn ăn to 
Thầy đồ 90
Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

                                 Đại nhân 


Xem đi chiếu lại vẫn thành 
Là con là cháu vẫn là người ngay 
Ở đời thử nghĩ mà xem 
Nhìn cho thật kỹ sau này hỏi ai 
Chuyện đời dài lắm con ơi 
Kể sao cho xiết thấu tình đại nhân 
Trăm tu trăm lễ đi cầu 
Đại nhân nói thực là người thẳng tưng 
Ăn mày cửa trời cửa phật mới hay 
Chỉ đâu làm đấy là người ăn to 
Từ nay cho đến về sau 
Ai chê cũng mặc ai cười cũng vui 
Thi nhau chấm điểm ai bằng 
Có duyên có số có trời phú cho 
Đầu năm xuân mới chim kêu 
Chúc mừng đại nhân đón lễ lộc trời 
Chim kêu đón nhận lộc người ban cho 
Lộc này bà chúa ban cho 
Đại nhân chính diện thay tên thầy đồ 
Long thần lại báo cho thêm 
Thiên đình ngọc điên từ lâu định rồi 
Xem đi chiếu lại vẫn thành 
Đúng là thần linh thổ địa thần tài 
Được lệnh trời báo thi hành được ngay 
Từ nay cho đến về sau 
Đại nhân văn học thánh hiền từ bi 
Trăm năm mới chọn được nhà họ mai 
Nhân tu chính quả thiên tài 
Trời phù thánh giúp cho người có công 
Quan trên thánh báo công dầy 
Người ăn chẳng hết người tìm đâu ra 
Tướng tinh thay đổi là người đại nhân 
Mai đây có chức có quyền 
Ăn to nói lớn nhờ duyên phúc trời 
Tiền nhiều chất của trong kho 
Của ăn ngăn để nuôi đàn ngựa trâu 
Ba cô chức phân duyên trời 
Là người tiên nữ long thần chào cô 
Năm nay hoa nở giữa mùa 
Hoa lan hoa huệ hoa hồng hoa tiên 
Cung tiên điện ngọc cung vàng 
Là nơi trời định là nơi rồng chầu 
Quan văn quan võ hai hàng 
Uy nghiêm cung cấm của trời ban ra 
Năm nay thánh báo trâu vàng 
Đại nhân chính diện có tên cửa trời 
Điều này thánh báo cho hay 
Đương nhiên mà được lộc trời ban cho 
Bao nhiêu của quí trên đời 
Của ngon vật lạ nhiều người hiến dâng 
Đường đi có phúc có phần 
Chẳng ai dám tỵ chẳng ai dám đòi 
Thông minh là sĩ nhân tài 
Đẹp trai phúc hậu là người giỏi giang 
Xa trông có tướng uy quyền 
Ai trông cũng lể ai nhìn cũng yêu 
Nhà nho văn học đi đầu 
Thiên nhiên hưởng lộc phúc trời gọi cho 
Đường đời có một không hai 
Không ai tranh chấp không ai được bì 
 Tâm thành đi lễ trời cho 
Được ngày đúng hẹn được giờ lình thiêng 
Tính đi tính lại đến cùng 
Đến ngày thịnh vượng được ngày vinh hoa 
Mâm son đũa mốc dám chèo 
Để cho nhân sĩ lực điền đẹp trai 
Nhân tài rí rủm đa mưu 
Cười ra mưu kế cười ra thơ vàng 
Ai trông đoán thử mà xem 
Đúng là mộng đẹp tài ba thơ vàng 
Văn hay chữ đẹp nhân tài 
Đa mưu nhiều kế thiện tài gọi tên 
Tên ai khéo vẽ trên tường 
Ai trông cũng được ai chê vui lòng 
Hôm nay hoa nở trên cành 
Có đôi loan phượng ngắm trời nhìn sao 
Tam tòa quốc mẫu vẫy chào đại nhân 
Mừng cho nhân tài 
Thầy đồ 89


Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

                            Thầy đồ đi lễ 


Sáng soi cho đến tận cùng 
Ai đi cũng được đến ngày trời cho 
Thành tâm đến tấu cửa trời 
Long thần lại báo cho ngày giờ linh 
Cầu trời cầu phật giờ linh 
Đúng ngày đúng hẹn tâm linh cửa trời 
Trời ban thánh gọi có tên thầy đồ 
Thần tài lại báo rằng là 
Người khôn của khó lại khen thầy đồ 
Qui tâm chính diện tên người 
Hơn người sắm lễ đủ mầu đẹp thay 
 Ai nhìn lễ đẹp thầy đồ 
Hương hoa thơm phức mâm đầy ngũ quả trầu cau 
Kim ngân tài mã hàn hâm xôi gà 
Tiền tài tấu sớ đẹp duyên 
Phủ tỉu bánh đậu xanh đẹp hơn người 
Lộc trời biết lễ thì hơn 
Tâm qui tâm phật tâm thành 
Phù lưu thanh tước đúng người đẹp trai 
Đêm qua trời báo tâm vàng 
Biết ăn biết ở ngọc hoàng lại khen 
Đường đời phúc lộc đi lên 
Nhìn xa trông rộng có tên thầy đồ 
Nhìn người đi lễ có tâm 
Không biết sắm lễ đủ mầu trời cho 
Tâm thành hương khói bay lên 
Gọi là thực vật đi cầu trời cho 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Biết ăn biết ở hơn người có tâm 
Trời sinh trời hóa có tên thầy đồ 
Thổ công thổ địa thần tài 
Bảo nhau chúc vị thầy đồ có tên 
Mai đây có chức có quyền 
Hơn nhau người biết hơn người tài ba 
Dung nhan chức phận đàn bà 
Cổ cao ba ngấn má hồng hay hay 
Ai yêu ai nhớ cô nàng 
Thầy đồ trịnh trọng mời nàng về cung 
Bà chúa trông thấy bà ba 
Tin mừng phận đẹp thật là vui tươi 
Bà chúa lại thích vui cười 
Cùng nhau hớn hở là duyên thầy đồ 
Tin vui khắp chốn gần xa 
Ai nghe cũng thích tràn đầy tuổi xuân 
Thầy đồ 88