Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

                   Thơ hay xin chúc thầy đồ 

                      Tự nhiên mà có mới hay 
        Tự nhiên ở đâu đưa đến hai bàn tay không 
                    Chuyện đời lại hỏi tiên ông 
           Làm sao duyên dáng phúc trời phù cho 
                    Người đời có thịt có sương 
               Đủ lông đủ cánh vẫy vùng bay xa 
                      Thầy đồ tính nước ăn rồi 
                Vẻ vang lịch sự cho người tài ba 
                    Tay không hiếm có trên đời 
               Tài trai ba vợ thầy đồ thường thôi 
                       Vi vu là chốn bồng nai 
        Tính ngày được hưởng phúc dầy công lao 
                   Tay không là tướng thầy đồ 
          Long thần đã báo được giờ hoàng thiên 
                     Bàn tay có chức có quyền 
                  Có tên có tuổi có tên thầy đồ 
                     Từ giờ cho đến cuối năm 
             Sông ngân núi ngọc trời mưa đổ về 
                Tiền nhiều phú quí người khen 
              Ở đâu đưa đến sếp hàng trong kho 
                     Của trời của quí tiền vàng 
            Ai trông cũng thấy rõ ràng chẳng sai 
                       Rồi đây thiết lập tài lai 
           Thầy đồ chỉ đạo phân công từng người 
              Trông xa đã thầy bà ba cười thầm                     Thầy đồ đứng lại nhìn theo 
        Trông thì duyên dáng đẹp người như tiên 
                     Thầy đồ thích chí cười khì 
        Tặng bà em làm giám đốc mừng em có tài 
                     Bà hai nghe thấy vui mừng 
          Chúc em hạnh phúc vui chung một nhà 
                   Sang năm thánh báo đến nhà 
                Tương lai tuổi trẻ đấy là trời cho 
                      Thơ hay xin chúc thầy đồ 
                  Ăn no ngủ kỹ đến già yên tâm 
                                      Thầy đồ 73


Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

                                Ba chân 

                   Thơ vui chấm điểm thầy đồ 
                 Giảng đi mà học sau này ăn to 
                Thiên thu giấc mộng tâm thành 
          Ngàn năm thánh báo cho đời cháu con 
                   Thiên nhiên là phúc cửa trời 
               Ai mà biết đến việc trời phù cho 
                   Năm nay sáng cửa sáng nhà 
                Đi ra ngoài ngõ đi vào nhà trong                        Ai đi đứng lại mà trông 
           Nhìn thấy bà chúa đang cười gọi luôn 
                     Thầy đồ thức tỉnh hồn mê 
               Bà chúa đang gọi cứ lăn ra cười 
                        Bà chúa lại hỏi rằng là 
                Sao tôi đang gọi ông cười gì tôi 
                      Bây giờ ông tỉnh hay mê 
                 Để tôi muốn hỏi ông về ở đâu 
                   Chuyện này bà hỏi làm chi 
                 Để tôi sắp xếp việc gì phải no 
                  Ở đâu tôi ở có bà được chưa 
     Bà muốn cái gì thì bà cứ nói để tôi buồn cười 
                    Nghe đâu có chuyện xì xào 
                  Chắc gì ông ở với bà chúa hai 
                    Bà chúa hóm hỉnh tinh đời 
               Ông nói như vậy thế mà nước đôi 
                   Bà ba duyên dáng đẹp người 
           Đẹp quần đẹp áo trẻ người phây phây 
                    Thầy đồ trông thấy mà say 
               Thầy đồ nhìn ngắm lại cười hi hi 
                    Hôm nay chẳng gọi cũng đi 
                    Ai mà lỡ bỏ dại gì mà quên 
                    Của ngon đã tiến đến mồm 
            Không chơi cũng thiệt dại gì mà quên 
                    Bà hai tức giận đùng đùng 
                Ông nói như thế ông quên tôi rồi 
                       Thầy đồ lại nói vui đùa 
               Tôi quên thì có cóc vàng theo sau 
                     Bà hai tủm tỉm cười thầm 
                 Ông nói như thế ai mà chả yêu 
                 Mai đây chung gối loan phòng 
         Thầy gọi cái kim một lỗ thầy sờ ba chân 
                Chuyện này có thật hay không 
              Bà cả nghe thấy sững sờ người ra 
                   Nghe đâu mấy đứa vui đùa 
           Bắt chim thả bướm thầy luồn đằng sau 
                   Hôm nay thầy bắt được rồi 
                Toàn là gái đẹp trai nơ mơi tiền 
                    Thầy đồ đứng dẹp một bên 
               Các cô xếp đứng hai hàng thầy coi 
                    Xem ra chẳng thấy vừa lòng 
                 Thầy nhìn một tý thế là cười vui 
                  Chúng mày chỉ khéo mơi tiền 
                       Ất ơ một lũ chúng mày 
               Cút đi cho mau cho khỏi nơi này 
                                Thầy đồ 72
Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

                         Cây đa sinh thời 

                    Ngày mai nắng ấm lên rồi 
         Tình người sưởi ẩm để người vui chung 
                Tháng hai ngày rộng tháng dài 
           Đàn chim ca hát chúc mừng đại nhân 
                   Người tài dáng điệu bề trên 
            Trông thì tráng kiện đẹp trai ai bằng 
                      Nhà nho văn sĩ văn hay 
           Con nhà có học thông minh hiểu đời 
                 Thầy đây tinh tướng quan trên 
            Ai trông thấy tướng thầy đồ ăn chơi 
                Làm quan tướng mạo người hiền 
          Nhìn xa trông rộng là người giỏi giang 
                    Ở đời chức trọng quan sang 
         Ai trông cũng quí nhiều người khen hay 
                     Quan trên chức vụ phải làm 
            Bình dân hai chữ thắm tình lòng dân 
             Đầu năm canh dần phú quí đẹp hơn 
         Bao nhiêu tình bạn bao nhiêu tình người 
                Sang năm ươm giống cây trồng                 Cây đa cổ thụ sinh thời tốt tươi 
                    Cây này quí lắm người ơi 
            Trời sinh trời hóa chọn ngày lớn mau 
                  Thiên nhiên là phúc cửa trời 
             Ngàn năm hiếm có được cây đa này 
                Song phần phúc đức người tiên 
                Biết ăn biết ở thánh hiền gọi tên 
                 Long sàng chấm điểm được rồi 
               Tự nhiên mà thấy đúng là trời cho 
                    Bao năm tháng đợi ngày chờ 
               Rồi đây sẽ thấy đúng rồi không sai 
                     Nói lên có nghĩa tình dài 
                  Thầy đồ hiểu ý là nhờ bà hai 
                    Chuyện này dài lắm em ơi 
              Về đây chỉ bảo em thời phải nghe 
                      Chung qui là luật tại gia 
                Chị đây đi trước em thời đi sau 
                     Chung no vui cửa vui nhà 
               Là duyên số phận là trời rủi cho 
                  Khuyên em hai chữ tâm vàng 
             Em là người hiểu em là thông minh 
                   Mai đây số phận từng người 
             Em làm giám đốc chị mừng cho em 
              Rồi đây cây đa phúc tổ được trồng 
          Ngày mai ánh sáng tỏa trong tỏa ngoài 
              Người người đứng lại ngắm trông 
             Nhà ai có phúc có phần người khen 
                   Thầy đồ đứng lại ngắm nhìn 
               Mai sau mới thấy rõ ràng trời cho 
                    Thầy đồ vui sướng ngà ngà 
            Rượu ngon chúc tụng thật là say sưa 
                        Bà ba đôi má đỏ hồng 
             Thầy đồ nhìn thấy bà ba cười thầm 
                       Thầy đồ lại bảo rằng là 
               Trông em đẹp thế ai mà chả yêu 
                  Mon men thầy nghĩ lại cười 
            Mai ngày thật đẹp thật trời mới cho 
                    Đừng ham ý muốn bây giờ 
               Không đúng ngày hẹn đừng vào 
                    Đứng trông cứ thế mà cười 
                      Ơi đời còn lạ nữa không 
            Tính ra không biết đừng hòng mà sai 
                   Năm nay thắng đậm mưa rào 
           Có cây tưới nước có người trông nom 
                    Cành đào lá liễu trông hay 
       Phúc trồng cây đa cổ thụ được trời phú cho 
                      Mai sau cây tốt rườm rà 
                    Là cây ông tổ là bà tiên phi 
                        Mai sau ấm áp lên rồi 
              Đàn chim ca hát mừng bà tiên phi 
                    Thầy đồ thích chí cười khì 
               Giờ thì mới được còn chờ đời ai 
                   Bà ba bà hai bà cả đang chờ 
              Gọi luôn ông chủ thầy đồ có ngay 
                  Long thần qui phục đến ngày 
             Đợi lệnh ông chủ thầy đồ phán xem 
                     Năm nay trời báo đến rồi 
           Công thành danh toại được ngày ăn to 
                                          Thầy đồ 71