Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thua đau 

Hôm nay thánh gọi thầy đồ 
Làm sao khóc rở mếu cười không vui 
Mấy hôm thua đậm nghĩ buồn 
Thần vui thần rỡn thua đau thần cười 
Không ăn nhăn nhăn nhó nhó 
Thầy đồ nhìn ai phụng phụng lắc đầu 
Thần linh cho đến thần tài 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Thần mà còn rỡn còn đùa không cho 
Ngày mai thánh gọi thầy đồ 
Tháng ba ăn đậm cho ăn mà cười 
Thần tài đùa rỡn cho vui 
Ngày mai úp sọt thần cho bắt gà 
Tháng ba tháng bẩy ăn to 
Toàn là gà béo thịt quay to đùng 
Thịt thơm gọi đến tháng mười 
Thịt ăn không hết để dành không thiu 
Mấy hôm vui thích cho đùa 
Gọi thầy vui vẻ thầy cười ăn to 
Thua đau tức giận thở dài 
Ngày mai còn thở hay là cho luôn 
Thầy đồ còn tức còn điên 
Thua đau không nói cứ dên hừ hừ 
Bao giờ được gỡ hở thần 
Thần linh thánh gọi phải vào mà nghe 
Lệnh trời thánh phạt nhẹ thôi 
Gọi là làm phép phạt nhẹ mà thôi 
Thần tài đánh mạnh để cho thầy lùi 
Nghe đâu các thánh cũng buồn 
Thần linh chúa đất nhẹ nhàng qua loa 
Thần yêu thần ghét dùi thêm 
Thầy đồ chết biếng người đi đau đầu 
Thầy đồ tức giậm lại còn hỏi ai 
Thần linh chúa đất thần tài 
Hai thần sỏ là thầy đồ thua đau 
Thua rồi không biết nói ai 
Trách ông chó đá trách bà nhe răng 
Mai đây thánh gọi thầy đồ 
Xin trời xin phật lại bù cho luôn 
Được ăn có bát cơm đầy 
Cơm ngon chả cá thịt quay béo tròn 
Được ăn phải nghĩ đến trời 
Đừng quên quỉ trách thần ma cứ nhìn 
Thổi phù gió thổi tung bay 
Thầy đồ thích chí cười khì dòm xem 
Thơ hay thánh báo thầy đồ 
Yên tâm chờ đơi tháng mười ăn to 
Thầy đồ 190

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Đấu trí thiên đường 

Chim thần đang đuổi cúc cu 
Ở đâu mà đến tranh mồi của ngon 
Mai kia thóc vãi đầy đường 
Đến đây mà nhặt không ai đuổi mày 
Còn đây tao cấm chim này 
Đừng có bén bảng quốy rầy đến tao 
Cúc cu thách thức chim thần 
Ra đây mà giữ ra đây mà nhìn 
Của rơi là của trời cho 
Không ai được giữ không ai có quyền 
Chim thần lại bảo rằng là 
Nhà tao ở tại đất này quyền tao 
Được quyền tao giữ được quyền tao trông 
Chim trời cá nước mênh mông 
Ở đâu mà đến tranh giành lẫn nhau 
Hai bên tức giận đụng đầu chọi nhau 
Chọi thì bên được bên thua 
Chim thần có mẹo giả thua chim trời 
Chim trời tung cánh lượn bay bổ nhào
Bổ lên bổ xuống mấy lần 
Bổ nhào không trúng chim thần cười to 
Chim thần thắng trận ra oai 
Đứng im ta thách chim trời bổ đi 
Chim trời tức giận bay đi 
Giả vờ thua trận nghĩ mưu trả đòn 
Chim thần không biết trả đòn 
Tưởng rằng nó chạy nó bay đi rồi 
Chim trời uốn khúc lao nhanh 
bổ cho tan tác chim thần thua đau 
Khôn ngoan không lại với trời 
Lập mưu đa kế chim trời là tiên 
Chim thần mới hiểu ra rằng 
Thua đau mới biết chim trời cao mưu 
Từ nay cho đến về sau 
Chim thần nhớ lại chọi đau mấy lần 
Chim trời có cánh bay cao 
Đánh nhau lợi hại chim thần không chơi 
Khôn ngoan thích trí giải hoà 
Gọi là thích trí cho vui xem nào 
Thần chim cho đến thần tài 
Cùng nhau ôn lại vật nhau cười khì 
Chim trời đại lượng ăn to 
Không như thần nhỏ tò mò mắc mưu 
Ngày mai tiên cho mấy chữ 
Thần tài học đi cho thuộc mà xem 
Đừng quên mấy trận thua đau lại cười 
Chim trời có phúc tiên cho 
Cùng nhau nhớ lại ôm nhau mà cười 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
 Thần thua cũng được như không 
Ông trời lại nói rằng là 
Được thua để biết đọ tài thi nhau 
Mai đây bên thua phải học cho tường 
Đừng quên mấy chữ cầu thần tiên cho 
Sau này học luôn mấy chữ làm đầu 
Tâm tâm bảo dạ đừng quên người phù 
Cho hay thì vẫn cho hay 
Nói rằng cảm tạ cám ơn phúc trời 
Sau này trời bảo được ngay 
Không khó không dễ được ngày thảnh thơi mà cười 
Thầy đồ 189Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Nhà thơ làm phúc  

Thơ hay thánh gọi thầy đồ 
Thử xem thầy đón gọi ra cái gì 
Giầu thì vẫn có có thì vẫn hơn 
Của này có thực hơn người 
Để đâu cho hết đem cho giúp người 
Thương người giúp kẻ bần hàn 
Thương người làm phúc giúp người có công 
Ngày mai thánh hỏi tiểu đồng 
Ông nào phúc hậu thương người trời cho 
Mai sau được gặp ông già 
Hảo tâm hảo phúc đấy là trời cho 
Sáng ngày thức dậy nghe chim 
Bảo linh phúc lộc nghe chim chúc mừng 
Một ngày hai bữa ngóng thơ 
Chim mừng chim hót chim cho lộc trời 
Được ăn phải có biết người 
Ở đâu đưa đến dấu người không hay 
Thần linh cho đến thần tài 
Thi nhau đi gọi ở đời không quên 
Báo cho mà nghĩ xem ai 
Thường thường đối diện có ngày quên đi 
Thơ hay thần hỏi thầy đồ 
Xem đi mà học học đi cho tường 
Mai này phụ bạc quên ân 
Đời không có nghĩa đời còn đâu ra 
Ăn no thì hỏi ông già 
Nếu mà còn ngại nếu mà còn e 
Chim kêu thánh báo chim mừng 
Chim cho hai chữ người tài có tên 
Cây đa búp lộc tâm vàng 
Giảng đi cho rõ cười đi mà nhìn 
Mồi ngon treo ở trong nhà 
Ra thì trông thấy lấy thì người chê 
Thần tài thử hỏi ai đây 
Ai xin ai có ai cho mà cười 
Xin ai nói rõ từng người 
Quên đi bội bạc sau này đừng kêu 
Được ăn chim báo lộc trời 
Của ngon vật lạ lộc trời đem cho 
 Thầy đồ 188

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thầy đồ quan tham 

Ai mơ đi gặp duyên trời 
Nhà thơ gái điếm đón trào các quan 
Xuân hương là chủ nhân tài 
Có nham có sắc nhiều thầy muốn yêu 
Văn hay thơ mộng yêu đời 
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Nhà quan nghe thấy tiếng đồn 
Thầy đồ rủ rỉ đi mời các quan 
Mấy ông có chức có quyền 
Toàn là trán vợ đi mò gái tơ 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Mùa thu tháng tám các ông vui cười 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Dủ ông quan lại vào nhà xuân hương 
Xuân hương tươi tỉnh đón trào 
Xin mời quan thầy vào chơi trong nhà 
Xuân hương đứng gọi các em 
Chuyển bị trang điểm đi ra đón trào 
Các em vừa ra trông thấy quan thầy 
Thầy đồ đứng dậy vui cười gọi em 
Quan tham thích chí cười thầm 
Em nào cũng đẹp em nào cũng mê 
Có em ra gặp thầy đồ 
Vuốt ve đấm bóp xoa lưng thầy cười 
Còn em vui tính hay cười 
Đi ra đấm bóp vuốt ve quan thầy 
Thầy đồ với lại quan tham 
Hai quan sung sướng lại mê em rồi 
Xuân hương chơi xỏ hai thầy 
Ba giờ rọn cỗ mâm đầy thịt quay 
Rượu ngon thịt béo gái tơ 
Chúc thầy quan tham với lại thầy đồ 
Vừa ăn vừa uống say mềm người ra 
Các thầy hôm nay được bữa la đà 
Rượu ngon gái đẹp ai mà bỏ quên 
Các thầy say quá bỏ quên 
Say như chó chết không ai biết gì 
Xuân hương lại gọi thầy đồ các quan 
Các thầy say quá vào trong phòng nằm 
Mấy em vào rử các thầy 
Nằm chung một tý các thầy ôm nhau 
Xuân hương ra lệnh các em 
Vào nắn các túi bao nhiêu bỏ hết ra đây 
Thằng nào đi chơi cũng phải có tiền 
Cô em nắn hết các thầy túi không 
Xuân hương chơi xỏ các thầy 
Cho người đi gọi vợ quan vợ thầy 
Vợ quan nghe thấy đi gọi thầy đồ 
Biết răng thầy đồ hôm qua đi rủ quan tham 
Đi vào nhà điếm gái hồ xuân hương chưa về 
Vợ quan chẳng phải tay vừa 
Vén sống vén áo đánh ghen quan thầy 
Còn như bà xã là vợ thầy đồ 
Xông vào túm tóc thầy đồ lại van 
Đánh cho tơi tả thầy luồn 
Vợ đánh đằng trước thầy luồn đằng sau 
Quan tham béo quá không luồn 
Đứng như phỗng đực lại cười hi hi 
Vợ quan tức giận cơn điên 
Đánh cho như chó như mèo cắn nhau 
Vợ quan túm áo lôi về 
Lôi quan như chó như mèo không tha 
Hai bên đi gọi chồng về 
Đánh ghen túi bụi lôi về hai ông 
Hai ông xin lậy không tha 
Hai bà cứ đánh hai ông lại cười 
Xuân hương không phải tay vừa 
Già mồm gái đĩ đành lừa các quan 
Thầy đồ với lại quan tham 
Thua mưu gái đĩ xuân hương cười thầm 
Tiền thì mất hết chẳng mần được chi 
Về nhà thua vợ gái xề 
Được ăn nếm thử trận đòn đánh ghen 
Thơ này mưu tả thần đồ quan tham 
Của nhà hai ông bỏ của người hai ông vơ 
Đòn đau mới nhớ cho đời 
Để cho thiên hạ lại cười mà vui 
thầy đồ 187 


Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Bên nhau 

Thần khen thần tặng bà hai 
Thần mừng khen tặng bà hai đi cầu 
Mấy năm hương khói trong nhà 
Tâm linh phúc lộc đi cầu trời cho 
Năm nay trời bảo thánh cho 
Bao năm vất vả trăm điều 
Trời thương thánh độ cho bà gặp hay 
Dương gian được gặp nhân tài 
Tâm thành thần báo gặp người đại nhân 
Ăn to phúc đến dần dần 
Gặp người tri kỷ được người tri ân 
Đường đời phúc lộc có duyên 
Trời sui thánh bảo tiên cho mà cười 
Duyên do tự bởi ông trời 
Kết duyên se tóc se tơ mộng tình 
Đúng duyên đúng số được người 
Thương nhau vật nộn mấy vòng thử chơi 
Thật ra mới biết anh tài 
Đúng là anh Thuận cười khì gọi em 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Mười năm thấm thoát trôi qua 
Ai yêu ai ghét ai cười kệ ai 
Thương nhau chỉ có thế này 
Lên duyên chồng vợ vui cười bên nhau 
Yêu nhau cho đến bạc đầu 
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng 
Làm cho tới độ chóng nhanh 
Cho sung cho sướng hai bên cùng cười 
Nói đi cho thích cho chơi 
Cho đời em sướng cho đời em vui 
Từ nay hết khổ hết sầu 
Đời em sung sướng là nhờ có anh 
Thầy đồ 186 

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Vui đùa  

Đêm đông gió lạnh mưa rào 
Đêm nằm không ngủ ngổi chờ sáng mai 
Hôm nay ngày đẹp chờ ai 
Chờ đến buổi sáng chờ sang buổi chiều 
Trời chiều bóng ngả về tây 
Em ra ngoài ngõ đứng chờ nhìn xem 
Xa trông chẳng thấy ai vào 
Một mình thui thủi đi vào đi ra 
Đành rằng thủ phận an bài 
Biết rằng như thế để cho em chờ 
Thương nhau thực sự em cười 
Đêm mong ngày nhớ em chờ yêu anh 
Đêm nằm không ngủ nhớ mong 
Thương anh em nhớ như điên mất hồn 
Thơ hay em nhắn đôi lời 
Để anh nhớ lại hằng ngày em qua 
Trông anh bóng dáng thương em 
Em yêu em thích nụ cười có duyên 
Phải chăng số phận duyên trời 
Không hẹn mà gặp được người em yêu 
Đúng duyên đúng số đúng người 
Là duyên trời định phúc trời từ lâu 
Yên tâm mà đợi đến ngày 
Tháng sáu quí mùi con dê 
Mai sung mai sướng mai về 
Được ngày phúc thịnh được giờ càn khôn 
Long thần chim báo cho xem 
Có tên thần gọi tiên cho gật đầu 
Thần tài lại bảo qua rằm 
Nhìn xa trông rộng nhìn người mà xem 
Muốn ăn thần bảo từng người 
Thần cho quen mặt nhầm người đừng kêu 
Mai đây vui đủ trăm điều 
Xướng thì sướng thật hai bà hai bên 
Đêm nằm không trở đầu đuôi 
Tự nhiên có tiếng gọi người như điên 
Thầy đồ tức giận cơn điên 
Nếu không suy nghĩ lại mềm như không 
Thầy đồ nghĩ kế đa mưu 
Thầy ra mở cửa gọi từng cô em 
Nghe thơ thần báo đánh lừa 
Gọi là trêu tức thầy đồ cho vui 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Thần mà còn rỡn trêu đùa hỏi ai 
Thần linh cho đến thần tài 
Hỏi rằng sướng thế hai bà hai bên 
Thầy ăn thầy để thầy sờ 
Thần ăn không hết để dành nó thui 
Thầy đồ tức giận vui đùa 
Hỏi thần còn rỡn cò đùa nữa không 
Thần tài tức giận nói ngay 
Mai đây thần báo thần cho mà nhìn 
Trông thầy đẹp lão hây hây 
Thầy ăn nhiều quá rặng ra thầy nhìn 
Thần linh trêu tức thầy đồ 
Lòng tham vô đáy bao nhiêu cho vừa 
Thầy đồ 185


Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thánh gọi 

Nghe thơ thánh gọi tin mừng 
Ngày mai đi lễ được ngày trời cho 
Tháng hai kỷ mão đẹp ngày 
Đúng giờ đã hẹn đúng ngày ăn to 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Thần linh chúa đất báo cho nhân tài 
Tâm linh phúc phận duyên trời 
Có tên có tuổi là người họ Mai 
Năm nay thánh báo canh dần 
Hỏi ai đi lễ đi cầu trời cho 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Chính tên anh Thuận là người có tâm 
Thần linh cho đến thần tài 
Nghe thơ thánh báo vào ngày hoàng hôn 
Long ly qui phượng đang chờ 
Vào ngày tháng sáu quí mùi con dê 
Thần linh báo mộng thánh cười 
Gọi là phép thánh đấy là trời cho 
Tông môn phú quí người tài 
Đường đi sáng sủa đưa về họ Mai 
Đường đời có một không hai 
Tài trai ba vợ không ai sánh bằng 
Cung thiên đúng số được người 
Trời cho thánh định từ lâu đợi ngày 
Thiên nhiên là phúc trên đời 
Của ngon vật lạ trên đời thiếu chi 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Giầu thì lắm của tài thì vợ ba 
Của ăn ngăn để trong nhà 
Kẻ hầu người hạ kẻ ra người vào 
Người đông như hội đón trào 
Bạn bè trai gái nghe tin đến mừng 
Tâm linh nhờ có ông già 
Chúc mừng tuổi thọ ông già sống lâu 
Trăm năm trăm tuổi bác đầu 
Thương con quí cháu đấy là mừng vui 
Kể ra cho hết sự đời 
Làm sao tả hết quãng đời xa quê 
Làm ăn vất vả gian lao 
Mấy năm hoạn nạn thương đau vô cùng 
Đường đời uẩn khúc không ngờ 
Đem đến số phận từng người bạc đen 
Kêu trời có thấu cho chăng 
Tự nhiên tối lại biết ra đường nào 
Thời gian theo gió trôi đi 
Tưởng rằng đen bạc còn đâu đến giờ 
Long đong là tuổi ông già 
Trời thương trời phú trời mừng bảo cho 
Qua cơn phúc phận nghèo nàn 
Hết cơn sóng gió đến ngày mừng vui 
Duyên do tự bởi ông trời 
Ăn lăn hổi cải thì trời bỏ qua 
Từ nay cho đến về sau 
Vẫn còn điểm chấm sau này thử xem 
Mai đây phúc phận ông già 
Thực tâm đi lễ dâng hoa thánh cười 
Số son là phúc vẫn còn 
Trời thương thánh bảo thần phù gọi cho 
Mai đây ông cháu đi về 
Trời cho đoàn tụ gia đình thương nhau 
Đất linh vẫn có thần phù 
Ông về chăm lễ cầu trời thương cho 
Bao năm ông biết sai lầm 
Bây giờ hối cải xin trời phù cho 
Đường đường chính chính công minh 
Xin trời mấy chữ thánh hiền gọi cho 
Chữ tâm chữ hiếu đi đầu 
Thông minh sáng suất trời phù sống lâu 
Tuổi già trí nhớ tâm cao 
Hồi tâm nhớ lại được nhờ con dâu 
Xa phương cầu thực nước ngoài 
Quên ăn chỗ ở quên người có tâm 
Bây giờ đã biết cả rồi 
Giang tay ôn lại phụng thờ chữ tâm 
Về sau sung sướng vô cùng 
Được gặp con rể nhà văn có tài 
Uy linh phúc đến lộc dầy 
Thơ hay phú quí thần tài gọi cho 
Ngày mai con cháu trong nhà 
Ăn mừng sum họp đấy là cười vui 
Thơ hay xin gửi thầy đồ 
Đọc đi mà nhớ vui cho mà cười 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Tên con là Thuận có tài thơ hay 
Đi thi con đỗ đứng đầu 
Văn hay chữ đẹp biệt tài có duyên 
Ra đường gái đẹp người mê 
Trông người khỏe mạnh có duyên nụ cười 
Đẹp trai ba vợ hơn người 
Mai sau còn nhiều gái đẹp muốn yêu 
Gái già đuổi đi không hết 
Thầy đồ đứng tiếc ngẩn ngơ lắc đầu 
Gái già lại bảo rằng là 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Của nhà ông bỏ của người ông vơ 
Thầy đồ liếc mắt đứng nhìn lờ đi 
Sua tay im lặng hẹn ngày gặp nhau 
Các em thích chí cười thầm 
Biết rằng thầy thích thầy mò đến ngay 
Thầy đồ 184