Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

                         Sao ngư xuất hiện  

                       Trên trời có một vì sao 
           Trông trời sáng sủa đẹp trời như tiên 
                    Hôm nay ra ngõ đứng nhìn 
       Trông ngang trông ngửa mải nhìn con dê 
                    Thầy đồ lại nghĩ buồn cười 
           Đứng nhìn thơ thẩn một mình chờ ai 
                    Tự dưng mà tưởng con trờì 
              Nhìn lâu mới biết hóa ra vợ thầy 
                   Thầy đồ lững thững đang đi 
                Vợ thầy lại hỏi ông thời đi đâu 
                       Đi đâu mặc kệ tôi đi 
           Bà đừng chặn nối ngang đường tôi đi 
            Vợ thầy hóm hỉnh mới hỏi một câu 
             Sao ông khéo thế để tôi một mình 
                    Thầy đồ gãi gãi làm lành 
                          Bà ơi bà cứ an tâm 
                Tôi đi có việc việc tôi phải làm 
                     Nay mai bà thấy rõ ràng 
               Đời sống thay đổi để bà vui tươi 
                    Vợ thầy lại nghĩ buồn cười 
             Hay là ông rỡn ông đùa tôi chăng 
                 Tôi nghĩ ông tính lăng nhăng 
      Ra đường ông thấy gái đẹp ông quên tôi rồi 
                 Thông minh là tướng thầy đồ 
      Đa mưu đa kế thầy luồn đằng sau thầy cười 
                   Hôm nay thánh báo rõ ràng 
            Thần linh quỷ sứ trêu người hỏi xem 
                   Nhà ngươi tốt phúc tâm dầy 
           Thầy bao nhiêu tuổi thầy còn ngồi đây 
                     Ta đây chính diện thầy đồ 
              Ngồi bán vé số giúp người ta mua 
                   Trời ban thánh bảo từng nhà 
              Đứa nào cớp được lộc trời ban cho 
                    Thần linh quỷ sứ buồn cười 
                Hỏi thăm câu nữa lộc trời ở đâu 
                   Thầy đồ lại mắng mấy thằng 
      Ở đâu mà còn không biết lại còn chêu ngươi 
                        Từ nay cho đến về sau 
              Thầy đồ ta cấm các người hỏi han 
                     Ta trông như quỷ nhà trời 
           Ai trông cũng sợ trêu người trần gian 
                  Năm nay thánh báo trâu vàng 
            Tướng tinh mệnh lớn thầy đồ có tên 
                    Long thần lại bảo tiểu đồng 
          Đừng trêu đùa dỡn tướng tinh thầy đồ 

                    Hôm nay trời đẹp như tiên 
            Thầy đồ nhìn ngó gọi luôn thần tài 
                    Đinh linh hai chữ tiểu đồng 
           Phải chăng quỷ sứ lại hay trêu người 
                     Thầy đồ đứng lại nhìn coi 
                Hỏi luôn quỷ sứ đến đây làm gì
                       Quỷ sứ lại hỏi một câu 
              Nhờ thầy xem cho mọi sự gia đình 
        Năm nay tốt xấu thế nào xin thầy báo cho 
                       Thầy đồ lúc lắc cái đầu 
               Tính đi tính lại rõ ràng tuổi trâu 
                  Năm nay tinh tướng nhà trời 
          Sao ngư suốt hiện mọi người đều vui 
         Thầy đồ đoán chắc câu này không sai 
            Ngày mười một tháng sáu mậu dần 
               Là vì sao ngư là con trâu vàng 
                  Hôm nay trời đẹp như tiên 
          Thiên nhiên là phúc trời cho thánh báo 
Thiên tài hoạt diệu ngũ phú mẫu thương thiên thụy
      Thầy đồ đoán năm nay sao ngư xuất hiện 
        Là trâu vàng xuất hiện là vì sao tốt nhất 
            Kể cả trên trời quốc ấn và trần gian 
                        Ba giới đều thay đổi 
           Tùy từng nhà có tin đắc phúc thì ăn to 
   Trên dương gian trần thế nhà nào có tâm lễ bái   
     Thì tổ tiên ở dưới âm càng siêu sinh tịnh độ 
                Chóng được về giới tiên mỹ mãn 
     Con cháu ở trần gian được cầu gì thì trời cho 
                   Còn về thượng giới trên trời  
     Vị ngôi là vị chính sao ngư thì được dự buổi 
             Ngày mười một tháng sáu cát khánh 
                  Được ngọc hoàng mời đến dự 
                   Được uống rượu nhân sâm 
                  Hoàng hà trường thọ dài lâu 
                  Sáu mươi năm là một hội mới 
                Một năm một ngày tháng sáu 
             Thường hàng năm mới có một ngày 
                 Năm nay trời đẹp như tiên 
            Có đức thánh hiền tâm linh bảo hộ 
               Cho người hiền danh thiên tử  
                   Thơ hay quỷ sứ trêu đùa 
         Quỷ đi xem mệnh được thầy đồ bảo cho 
                   Năm trâu tý sửu ăn mừng 
                                     Thầy đồ thầy đồ 82 


                          


Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

                            Đủ vừa ba kim 

                 Chim kêu ba tiếng chúc mừng 
            Thầy đi xin lộc thánh mừng gọi cho 
                   Đầu năm xuân mới đúng rồi 
          Chim kêu đón lộc chúc mừng tuổi xuân 
                   Năm nay chúc trước thầy đồ 
              Thầy đi ăn cỗ được ngày vinh hoa 
                  Đường đời chúc tụng thầy đồ 
              Thầy đi chim hót thầy về chim ca 
                  Sang xuân hoa nở mừng thầy 
          Đàn chim bay lượn chúc thầy ngủ ngon 
                     Chim kêu yêu quí thầy đồ 
        Thầy đi ngoe nguẩy chim cười ngả nghiêng 
                   Thầy đi hai chữ vòng kiềng 
         Đôi chân khấp khiểng chim cười gọi luôn 
                      Thầy ơi khéo thế thầy vờ 
               Thầy đi ưỡng ẹo chim cười gì ta 
                     Hôm nay chim nói rằng là 
                   Thầy đồ khoái chí cười thầm 
              Gọi luôn bà chúa đến đây mà nhìn 
                       Bà chúa đứng lại mà xem 
             Trông lên thì thấy đàn chim chào bà 
                       Đàn chim ca múa chúc bà 
         Chúc thầy mạnh khỏe chúc bà ngủ ngon 
                      Thơ hay chim chúc thầy đồ 
                   Đẹp trai bẩy vợ là lời thơ hay 
                       Chim trời đã chúc về sau 
         Đương nhiên mà được tự nhiên mà cười 
                          Về sau ai kể mà nghe 
          Có chim điêu điếu có chim chích chòe 
                    Trời sui trời khiến đến đây 
                Báo cho bà chúa thầy đồ ăn no 
                       Ngủ kỹ đến già an tâm 
                 Sang năm chính diện thầy đồ 
            Nhiều mưu đa kế đến giờ linh thiêng 
                   Thầy nằm tính được là hơn 
              Thầy muốn là được ước gì trời cho 
                     Nhiều thơ đã nói lên rồi 
                Của ăn ngăn để để dành mai sau 
                      Vợ thêm vợ nếm vợ thừa 
                Là vợ chính cống đủ vừa ba kim 
                   Hôm nay trời báo trăng tròn 
              Tròn như cái đĩa trông như cục chì 
                      Việc này ai đố thầy xem 
               Đọc đi mà đoán xem cho mà cười 
                     Thơ này chim báo tin vui 
             Nay mai có thật không ngờ thần cho 
               Thầy đồ cứ thế mà làm không sai
                                            Thầy đồ 81Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

                                Ba nàng tiên  
       
             Không tên nhiều tuổi là cha thầy đồ 
                       Trời sinh ra có tuổi già 
                 Thật là vốn quí thật là trời cho 
                   Sáng trong hai chữ rồng phù 
                  lưu ân dấu ấn sinh ra thầy đồ 
                   Con trời cháu phật trời sinh 
               Bảo lưu là phúc bảo tồn ngọc trâu 
                     Từ đời thượng cổ đến nay 
                    Trong dòng họ tộc đến nay 
              Hình như thay đổi từng nhà họ mai 
                     Tâm linh thần báo thầy đồ 
                 Sinh vào năm tý thầy đồ có tên 
                       Đi đâu mặc kệ người đi 
                Họ mai sáng xuất đến ngày ăn to 
                   Thông minh là tướng thầy đồ 
          Đẹp trai mạnh khỏe đẹp người văn hay 
                      Năm nay kỷ sửu trâu vàng 
                  Ai đi mà thấy cái gì không kêu 
                         Ai đi lẳng lặng mà đi 
            Mặc kệ người đến để cho người nhìn 
                     Mai đây thầy gặp chúa bà 
            Trông như quỉ sứ mọi người đều kinh 
                      Ai quen ai biết thần trời 
               Ai trông cũng sợ ai nhìn cũng ghê 
                     Thần linh thổ địa thần tài 
         Báo cho nhà ai có phúc gặp ngay quỉ trời 
                       Quỉ trời bà nữ thần tiên 
         Không may mà gặp tạt ngang giữa đường 
                     Chim kêu báo để sau này 
             Thiên nhiên đã định từ lâu được rồi 
                       Trời sinh ra số thầy đồ 
                Biết ăn biết ở là người có duyên 
                      Năm xưa có nợ lần nhau 
            Ngày nay trời định gặp nhau mà cười 
                   Năm nay chính diện trời ban 
        Long thần chúa đất đang mừng đẹp duyên 
                    Thầy đồ chính diện làm thơ 
                    Gặp bà quỉ sứ ai ngờ là tiên 
                     Duyên tiên là phúc trời cho 
               Ăn mày cửa phật đúng là trời cho 
               Duyên tiên là phúc cửa trời tay ba 
Thánh gọi xuân hương năm nay thánh báo đến ngày 
          Mừng vui duyên trời cá nước thần tiên 
             Ngày xưa cốt nhục đổi thay cá vàng 
             Thủy cung thánh đế thủy tề con vua 
                       Thủy đế cá vàng là tiên 
                      Năm nay trời định từ lâu 
                       Là viên ngọc quí đi đầu 
                   Không may mà gặp qua cầu 
             Tự nhiên cầu gẫy giữa sông ngân hà 
                     Đường đi nối lại gặp may 
            Duyên trời đã định tự nhiên được rồi                        Trời sinh ra số thầy đồ 
               Đẹp trai ba vợ toàn là người tiên 
                  Hôm nay trời báo thánh hiền 
                Gọi ngay chủ mới là tên thầy đồ 
                    Thầy đồ thích chí làm thơ 
                    Năm nay hoa nở giữa mùa 
                Hoa lan hoa huệ là hoa trên trời 
                    Hoa này thánh gọi hoa tiên 
                  Trăm năm mới có một người 
           Tiên duyên kiếp trước có nợ lần nhau 
           Hôm nay trời báo đến ngày gặp nhau 
                   Thầy đồ đứng lại ngắm nhìn 
               Ba nàng tiên nữ cùng mơ thầy đồ 
                 Thầy đồ sung sướng cười thầm 
                         Bà hai lại hỏi thầy đồ 
                        Nhìn ai mà nhìn kỹ thế 
                   Bà cười gọi luôn xuân hương 
                        Ra đây chị bảo em này 
      Trông em đẹp gái thầy đồ ngắm kỹ mải mê 
     Thương người xuân hương xấu hổ lịm người 
               Để cho bà chúa buồn cười lại vui 
              Xuân hương chẳng nói chẳng rằng 
              Để cho bà chúa thầy đồ nhìn nhau 
                     Bà chúa tức giận cau mày 
               Thầy đồ lại quát thế này làm sao 
                       Bà chúa lại bảo rằng là 
       Ông ơi sao ông nóng thế chẳng ra thế nào 
                      Thầy đồ lại nói khôi hài 
             Trông bà đẹp nhất bà cười lại vui 
                        Bà chúa lại nói ông ơi 
               Sao ông lại nói khen tôi làm gì 
                                      Thầy đồ 80