Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

Trạng nguyên 

Chúc thơ văn học thầy đồ 
Thơ mừng chúc rượu thầy đồ một ly 
Lời thơ ý đẹp tâm thầy 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Tiên ông chúc rượu mừng thầy 
Mừng nhà văn học chúc nhà thơ hay 
Văn chương chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ văn học thầy đồ đẹp trai 
Văn hay có đức có tài 
Thầy đồ tả bút chúc mừng tên chi 
Từ đường chính diện nam nhi 
Họ mai đắc phúc đất phù công danh 
Mai đây con cháu thầy đồ 
Cha truyền con nối tiếp dòng họ mai 
Thông minh có đức trời phù 
Ăn ngay ở thẳng là người tu tâm 
Đường kim mũi chỉ thẳng dòng 
Có duyên phúc phận có người chờ mong 
Đường đi sáng sửa tâm thành 
Trời cho phú quí thần phù công danh 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Thầy bán vé số chìa tay nhận tiền 
Lộc này là của nhân dân 
Tự đâu đưa đến cho thầy được ăn 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được trời phù cho ăn 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Được ăn đúng số cuối năm ăn dầy 
Thầy tài thần lộc ban cho 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Thông minh có đức có tài 
Đẹp duyên đúng số nhiều em theo thầy 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Thầy đồ 750  

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

Tháng mười 

Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thầy đi ăn cỗ đến nhà số mười 
Được ăn được nói có phần 
Đúng là trời định hết ngày tối tăm 
Tướng tinh là tướng thầy đồ 
Thầy trăm đi lễ đi cầu đi xin 
Cầu trời khấn phật khấn tiên 
Khấn đức thánh mẫu khấn ông hoàng mười 
Tháng bẩy đẹp lắm thầy ơi 
Phù lưu thanh tước thành hoàng báo cho 
Đất linh là đất thành hoàng 
Thầy đồ đang ở có thần phù cho 
Tâm linh hương khói quanh năm 
Đất linh đất thịnh thần rùa hóa cho 
Bao năm thầy được tiên ông 
Phù lưu bảo hộ thánh ban cho thầy 
Thần rùa hóa phép được luôn 
Thầy đồ vui thích được luôn bây giờ 
Tâm tâm niệm niệm đến ngày 
Thầy đồ bấm độn phép màu hiện ra 
Xanh xanh đỏ đỏ hoa vàng 
Cơn mưa gió thổi tung hoành gió bay 
Bây giờ thầy đã được rồi 
Được ăn được nói được trời phú cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ không sợ kẻ nào chơi khăm 
Tâm linh là phúc trời cho 
Đường đi sáng tỏ mây thành có tiên 
Quanh năm hương khói thần phù 
Địa linh nhân kiệt trời phù cho ăn 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời thương trời phú cho thầy quanh năm 
Từ nay thầy sướng vô cùng 
Cuối năm ất mùi thầy được ngựa trâu 
Mai đây có phúc có phần 
Thần rùa hóa phép cho thầy được ăn 
Rùa này mới thật là tiên 
Rùa sinh rùa hóa ra rùa phép tiên 
Phép này cộng với phép màu 
Xanh xanh đỏ đỏ hóa vàng trời phù 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ vững chắc không còn sợ ai 
Thầy đồ nắm chắc trong tay 
Phép rùa cộng với phép tiên 
Xanh xanh đỏ đỏ phép màu hiện ra 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Gặp thằng quỉ sứ tai ương mặt người 
Thầy nhìn thầy chẳng nói gì 
Thầy thử bấm độn phép màu hiện ra 
Phép này trừ kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối thầy cười trừ luôn 
Năm nay phúc lộc đến nhà 
Phù lưu thánh bảo còn con trâu vàng 
Trâu vàng đẹp lắm thầy ơi 
Ai trông cũng quí ai cười cũng vui 
Trâu này mới thật là trâu 
Trâu nam trâu bắc trâu cười ra thơ 
Thầy đồ đứng ngắm lại nhìn 
Đúng là trâu thật mai trâu đi cày 
Trâu ơi trâu ới trâu ời 
Trâu ra ngoài ruông trâu cày mới ta 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Trời cho thầy được mẹ con trâu vàng 
Mai đây thần báo rõ ràng 
Nhiều tiền nhiều của nhiều em mê thầy 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Yên tâm mà học yên tâm mà chờ 
Học đi cho rõ mà xem 
Tự đâu mà tôi tự minh hỏi ai 
Việc này tiên hỏi thầy đồ 
Khấn xong thầy đọc những dòng văn xuôi 
Tiên ông đứng ở trêm mây 
Nghe thơ thầy đọc những dòng văn xuôi 
Đáng ra khấn trước đọc sau 
Đúng dòng nước chảy đúng dòng nước xuôi 
Bây giờ đã lỡ mất rồi 
Làm sao cứu vớt được dòng nước xuôi 
Nay mai tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết hết ngày tối tăm 
Từ nay cho đến về sau 
Xin thầy phải nhớ đừng quên đọc nhầm 
Hôm nay tiên nhắc thầy đồ 
Cái gì làm trước cái gì làm sau 
Đọc thơ hai chữ thầy đồ 
Xin thầy suy nghĩ cho đời khen thay 
Một lần vội vã đọc nhầm 
Hỏng to tăm tối thiệt thòi mất ăn 
Thầy đồ 749  

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022

Trăng lên 

Ngày rằm ăn lộc phúc tiên 
Tiên cho thầy được gặp duyên phúc trời 
Hôm nay thánh báo thầy cười 
Gặp duyên đúng số thầy cười mừng vui 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Để cho con cháu sau này làm lên 
Trăm năm trăm tuổi thầy đồ 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Từ bi phúc thiện thầy đồ có tâm 
Thầy tu chính quả phúc tròn 
Từ đâu đưa đến lộc trời ban cho 
Bao năm đi lễ đi cầu 
Trời cho thầy hưởng phúc trời dài lâu 
Tâm linh đến cửa nhà trời 
Thầy kêu thầy tấu ngọc hoàng phán cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy xin là được tiên cho lộc nhiều 
Bao năm tu phúc thành tài 
Thầy tu đắc đạo được trời chứng cho 
Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Tâm linh thánh đế ghi thầy có công 
Mai đây ban lộc ban tài 
Từ đâu đưa đến biếu thầy được ăn 
Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp tiền đẹp lộc đẹp trời ban cho 
Thầy đồ vui sướng cười thầm 
Thầy vui thầy thích thầy cười mồm to 
Ngày mai lộc đến tận nhà 
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ thấy tiền 
Buổi chiều gió thổi tung bay 
Ở đâu đưa đến toàn là của rơi 
Của này là của ai đây 
Của thiên của địa bay ngay vào nhà 
Thầy đồ trông thấy cầm luôn 
Thầy đồ bỏ túi thầy cười ăn to 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Lộc thiên lộc địa lộc người đem cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy ngồi trước cửa chìa tay nhận tiền 
Hôm nay trời đẹp trăng trong 
Mùa thu tháng bẩy qua rằm lại ăn 
Ra thơ tiên chúc thầy đồ 
Thơ ăn thơ để thơ cho thầy đồ 
Thơ đi thả cá thả chim 
Thơ hay chúc tụng thầy đồ đẹp duyên 
Thơ này là của tiên ông 
Nay thơ chúc tụng thầy đồ được ăn 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như thầy đồ 
Thầy đồ phóng thích thả chim 
Thả cua thả cá thả lươn xuống hồ 
Lộc này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy làm từ thiện phúc trời ban cho 
Năm nay chính diện ất mùi 
Từ bi phúc thiện được trời ban cho ăn nhiều 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Chúc mừng nhà thơ ăn nhiều 
Thầy đồ 748

 

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

Cây đa 

Thầy đồ hưởng lộc phúc tiên 
Trời sinh trời hóa cây đa lộc vàng 
Đa này chính diện trời ban 
Cây sinh lắm quả nhiều hoa lắm cành 
Mai đây phúc lộc đầy đình 
Nhiều con lắm cháu để dành mai sau 
Hôm nay chim gọi thầy đồ 
Chim kêu ríu rít chim mừng thầy ơi 
Chim này chẳng phải chim trời 
Chim ở dưới đất chim bay trên cành 
Chim này mới thật là chim 
Chim ăn chim ở đọc thơ thầy cười 
Nghe thơ ai đọc mà hay 
Biết đâu chim đọc ngâm thơ chim cười 
Thơ hay chim gọi thầy đồ 
Thơ đây thầy đọc nhìn thơ thầy cười 
Thơ này chẳng phải thơ người 
Thơ chim thơ chuột thơ trêu thầy đồ 
Thầy đồ trông thấy cười vui 
Biết bao nhiêu lộc biết bao nhiêu tiền 
Từ nay cho đến mai sau 
Đêm nằm không ngủ thầy mơ thấy tiền 
Thơ hay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết thầy cười được ăn 
Ngày mai phúc đến lộc nhiều 
Ở đâu đưa đến trời phù cho ăn 
Lộc này là của tiên ông 
Thiện nam tín nữ đem cho tận nhà 
Thầy đồ trông thấy cười vui 
Lộc thiên lộc địa lộc ông hoàng mười 
Hôm nay thầy mộng chiêm bao 
Thần chim bói cá bay vào báo cho 
Thầy đồ mai đây ăn lộc còn nhiều 
Thầy ăn thầy nói thầy cười 
Năm sinh nhiều phúc lộc vàng 
Lộc cây ăn quả nhiều hoa lắm cành 
Lộc này là của trời ban 
Thầy đồ được hưởng dài lâu đến già 
Đường đời hạnh phúc trăm năm 
Đường đi sáng sửa mây thành có duyên 
Trăm năm tu phúc thành tài 
Được ăn được nói được cười thầy ơi 
Tháng này là tháng trời cho 
Mưa ngâu tháng bẩy ông bà gặp nhau 
Trời cho đúng tháng đúng ngày 
Mưa ngâu đúng hẹn bắc cầu qua sông 
Ơn này là phúc trời ban 
Ông ngâu bà ngâu hàng năm tháng bẩy 
Đến ngày gặp nhau vui cười 
Để cho ông bà thỏa mái vui cười mới thôi 
Chuyện này đã có lâu rồi 
Bài này kể lại cho đời cháu con 
Nghe thơ tháng bẩy ngày rằm 
Tháng ngâu gặp nhau một lần 
Thầy đồ 747 


 

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

Ngâm thơ 

Thơ trời thơ phật thơ tiên 
Thơ đức thánh mẫu thơ ông hoàng mười 
Hôm nay thơ đẹp thầy ơi 
Thầy đồ đi lễ chọn ngày hai mươi 
Tâm thành là phúc trời cho 
Thầy đồ sắm lễ hương hoa 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Phù lưu phủ tỉu trầu cau 
Kim ngân báu vật vàng hồ một dây 
Mai đây có phúc có phần 
Trời cho thầy được thầy cười ngâm thơ 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Để cho con cháu sau này làm lên 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Con đường ngay thẳng con đường trời cho 
Đường đi phất phới gió bay 
Cơn mưa gió bụi trên đầu hoa rơi 
Lộc này là lộc trời cho 
Tâm linh hiếu thảo ông hoàng phù cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Rủ nhau đi lễ hai bà một ông 
Một bà có phúc tâm thành 
Gửi thầy lễ hộ cho em vui lòng 
Tâm thành có phúc ông hoàng ban cho 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Nghe thơ thầy đọc đọc thơ thầy cười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Tiên cho thầy được thầy cười ra thơ 
Mấy lần tiên báo thầy đồ 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Thông minh có đức có tài 
Từ bi phúc thiện trời phù công danh 
Mai đây phúc lộc chan hòa 
Chồng chung vợ chạ hai bà một ông 
Thầy đồ khéo nói bùi tai 
Biết ăn biết ở nhìn nhau mà cười 
Duyên trời đã định từ lâu 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Đẹp duyên thầy hưởng đến già 
Trời cho thầy được thêm bà mồm to 
Mai đây có phúc có phần 
Ăn ngon mặc đẹp bà cười bà vui 
Mai đây thầy vẫn đàng hoàng 
Nhìn xa trông rộng nhiều em theo thầy 
Tiếng tăm lững lẫy đó đây 
Ông tơ bà nguyệt se duyên không nhầm 
Thầy đồ 746 

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

Kết ngọc rồng phù 

Thơ hay kén trọn người tài 
Thầy đồ đi lễ vào ngày hai mươi 
Thơ vui thơ thích thơ cười 
Nghe tin thần báo nay mai có tiền 
Thầy đồ khát vong tiền tiêu 
Thầy đi sắm lễ đủ màu hương hoa 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Phù lưu phù tỉu giàu cau 
Kim ngân báu vật tiền vàng có ngay 
Thần linh chúa đất thần tài 
Bảo cho thầy biết đến ngày được ăn 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thầy đồ đi lễ đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Tin vui xẽ đến chọn ngày được ăn 
Mai đây có phúc có phần 
Thầy đồ hưởng lộc chìa tay nhận tiền 
Mấy hôm đi lễ cầu trời 
Trời ban thánh báo đợi ngày được ăn 
Lộc này là của nhân dân 
Tự dưng đem đến biếu cho thầy đồ 
Từ nay cho đến mai sau 
Tiên ông báo để thầy đồ an tâm 
Đất linh là đất thành hoàng 
Thầy đồ hương khói đêm ngày được ăn 
Phong lưu phú quí thầy đồ 
Tâm thành phúc lộc thánh ban cho thầy 
Thầy đồ sung sướng cười vui 
Bát hương kết ngọc hóa ra rồng phù 
Nay mai hóa phép thầy xem 
Đủ màu đủ sắc đón con trâu vàng 
Tâm linh thánh báo cho thầy 
Để thầy hiếu học học ngày học đêm 
Chăm no sắm lễ đủ màu 
Thầy đồ đi lễ được con trâu vàng 
long ly qui phượng trầu vào 
Hỏi ai đi lễ hỏi người có tâm 
Lộc này trời định từ lâu 
Trời ban thánh bảo cho nhà họ mai 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện ngọc hoàng ban cho 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Đường về được lộc vàng dơi vào nhà 
Thần linh chúa đất thầy ơi 
Trời ban trời phú cho thầy được tiêu 
Năm nay chính diện ất mùi 
Được ăn được nói thầy cười hả hê 
Mai đây cúc lại nở hoa 
Thầy đồ trăm bón hoa tiên trên trời 
Mai đây có chức có quyền 
Hoa rơi cửa phật đúng ngày hai mươi 
Số son phận đẹp thầy đồ 
Trời cho tất cả từ đầu đến chân 
Từ nay cho đến cuối năm 
Thầy đồ vui thích thầy cười ăn to 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời cho ăn 
Thần linh thổ địa thần tài 
Bảo nhau túc tụng mừng cho thầy đồ vui tươi 
Mai kia phúc lộc còn nhiều 
Trời cho cứ chén dại gì thầy quên 
Tháng năm đoan ngọ ất mùi 
Thầy đồ đi lễ vào chùa thiên lôi
 Thầy đồ khấn tấu cửa trời 
Ngâm thơ đọc sớ xin trời ban cho 
Lộc này là của tiên ông 
Lệnh trời ban xuống giúp cho thầy đồ 
Thầy đồ khát vọng tiền tiêu 
Hai mươi đi lễ thầy không có gì 
Thầy đồ xin tấu ở nhà 
Thầy xin hỏi lại đất linh thánh phù 
Thần linh thổ địa báo rằng 
Để cho thầy biết thầy chờ lệnh tiên 
Hôm nay trời ban lệnh xuống rõ ràng 
Để cho thầy biết ăn ngày ăn đêm 
Lệnh này có giá biết bao 
Yên tâm phụng sự đất thờ 
thành hoàng từ lâu phục hồi 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Trời cho cứ chén thầy cười được ăn 
Thầy đồ 745
 

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022

Quan thầy 

Mấy người mà được như thầy 
Tâm vàng tiền thật mới hay 
Phong lưu phú quí tâm thành là hơn 
Bao năm tài lộc đầy đình 
Bao nhiêu tâm đức là thành người tu 
Đường đời dưỡng dục cù lao 
Đường đi sáng sửa đón chào cô lương 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Tai to mặt lớn đẹp trai hay cười 
Người hiền tướng hiện phúc duy 
Mấy người mà được như ông trên đời 
Trăm no là phúc đến thời 
Làm công cứu giúp cho đời tươi vui 
Nay mai có tiếng gọi người 
Đi tìm người cứu đi tìm người yêu 
Năm lần bẩy lượt trôi đi 
Trông dòng nước chảy thế mà đi tong 
Thôi đành cũng thế là xong 
May ra vứt vát cứu dòng nước xuôi 
Tâm linh ta cứu được rồi 
Tâm thành đói bụng là người có công 
Người đi trên bến dưới thuyền 
Thầy về đi gọi ai mà có tên 
Công danh có sắc dành dành 
Có tên có tuổi ở quanh vùng này 
Trời ơi tôi nghĩ ra rồi 
Đúng người văn học đúng người họ mai 
Văn ôn võ luyện người tài 
Đi thi được đỗ hàng đầu trạng nguyên 
Tổ tiên tu phúc bù trì 
Để cho con cháu nối dòng họ mai 
Nay mai trời gọi đến tên 
Đúng là quan tướng thầy đồ 
Phải chăng số phận là người đa thê 
Năm nay sóng gió nổi lên 
Người kêu ra nước người kêu ra vàng 
Nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy ai vào 
Tâm linh phản phất tâm hồn bay theo 
Trời quang mây tạnh sáng trời phù lưu 
Phù phù gió thổi tung bay 
Là người công đức tướng tinh thầy đồ 
Trời cho thầy học đến già thông minh 
Mai đây có phúc có phần 
Ăn to nói lớn là người có công 
Tâm thành phúc lộc từ bi đức hiền 
Mai đây trời báo thành tiên trên trời 
Mấy lần trời định báo cho thầy đồ 
Thầy đồ biết trước là tiên trên trời 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời cho thầy được đến ngày ăn to 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Lương tâm táng ở góc trời 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Trời cho thầy được phúc tiên trên trời 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Đường về nhận chức trời ban cho thầy 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ yên chí phép dầy thông minh 
Ai ơi đứng lại mà xem 
Thầy đồ bấm độn cơn mưa phép màu 
Phép này linh lắm trời cho 
Thầy đồ sử dụng đêm này hiện ra 
Chớp xanh chớp đỏ sáng lòe 
Trừ thằng đầu gấu tai ương được rồi 
Mai đây ăn quả nhớ người giao cho mà làm 
Đương nhiên ăn lộc trời cho 
Ngày mai ăn lộc phúc tiên trên đời 
Cho ăn thầy đồ sướng quá
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Thầy đồ 744 
 

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

Thiên đường 

Duyên tiên là phúc nhà trời 
Số son phận đẹp duyên trời gặp may 
Trông lên thấy cả nàng tiên 
Nhìn vào cây trúc hóa ra tiên bồng 
Cành mai cành chúc cành hồng 
Năm tầng mây trắng mười tầng mây xanh 
Trong xanh mây ánh mây hồng 
Nhìn theo chim hạc bay về phương nam 
Năm nay theo gió đưa về 
Đi tìm văn học đi tìm người ngay 
Đêm qua thần gió bay vào 
Hỏi thăm thần đất nơi này là đâu 
Linh thiêng là trốn rồng phù 
Hẹn ngày đến ở chọn ngày giờ linh 
Giang sơn của đức thánh hiền 
Có tên có tuổi là người họ mai 
Thần mây thần lửa thần tài 
Thần mưa thần gió bay về phương nam 
Phương nam chính diện thầy đồ 
Có công mài sắt có ngày lên kim 
Mười năm hương khói tâm thành 
Lưng lưu hổ báo đến ngày vinh hoa 
Từ đường là gốc tổ tiên 
Sinh ra văn học thầy đồ đẹp trai 
Văn thơ phú quý hơn người 
Lưu lý là trốn đường đời đi lên 
Năm này năm nọ năm kia 
Có năm đang đợi có năm đang chờ 
Nhiều năm thánh đế làm thơ 
Gọi cho quan tướng thầy đồ đọc xem 
Mưu ai khéo tả thơ này 
Làm cho con én xuất ngày đọc thơ 
Ai đi chẳng biết đến ngày 
Bao nhiêu người đợi bao nhiêu người chờ 
Thôi đành uốn khúc chạy quanh 
Không đi không được không đành thì thôi 
Năm lần bẩy lượt người tìm 
Tìm đâu cho thấy thầy đồ ở đâu 
Thông minh trí tuệ hơn người 
Ngày mai đi đón thầy về làm thơ 
Thơ này mới thật là thơ 
Thơ ăn thơ để thơ nuôi thầy đồ 
Mai đây tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết thầy nhờ bút nghiêng 
Bút nghiêng ăn phúc lộc trời 
Tiền duyên trời định đến ngày trời cho 
Sang năm phúc lộc toàn tài 
Bút nghiêng chờ lệnh được trời ban cho 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Sang năm trời định được ngày trời cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Được trời cho nghe lệnh trên ban xuống 
Thầy đồ có tên được nghe 
Tiên gọi thầy đồ được ăn 
Sang năm chuyển hướng cho thầy 
Được nghe trời định ban cho thầy đồ 
Được nghe thấy cả bút nghiêng 
Lệnh trời ban xuống thầy đồ được nghe 
Tiên gọi thầy 
Thầy đồ 743 

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022

Quan thầy 

Ta đây có tướng làm quan 
Ai trông cũng bảo làm quan thầy đồ 
Tướng này là tướng ăn chơi 
Ta không ăn vụng ta không làm càn 
Tướng này là tướng giàu sang 
Biết ăn biết ở nhiều người lại khen 
Bao năm ta vẫn đàng hoàng 
Tài ba nỗi lạc là người thông minh 
Mai đây có chức có quyền 
Làm lên sự nghiệp làm lên cơ đồ 
Tướng ta là tướng thầy đồ 
Làm quan văn học tiếng tăm lẫy lừng 
Tướng ta là tướng đầu hâu 
Đang bay đang lượn ở trên bầu trời 
Nhìn xa trông rộng khắp trời 
Tìm người ta chọn tìm người ta yêu 
Năm nay sông nước đang dâng 
Nhìn con cá mập quẩn quanh cửa chùa 
Tài tình có chí thông minh 
Ta không muốn bắt nó nhìn lại ta 
Bây giờ ta muốn nói ra 
Để cho nó lượn ta xem thế nào 
Trời xanh mây tít mù xanh 
Ta đứng nhìn xem nó lượn vào đâu 
Mai đây ta bắc nhịp cầu 
Qua sông núi ngọc qua đèo gió bay 
Ầm ầm sấm chớp dậy lên 
Ta nhìn thấy rõ bao nhiêu tiền vàng 
Phen này trời phú cho ta 
Không ước mà được không nhìn mà cho 
Năm năm đúng thế gọi là 
Tiền hương năm nén gọi là cho thơm 
Của trời của phật cho thơm 
Ai mà được hưởng biết ơn giờ càn 
Năm nay trời báo rõ ràng 
Nhiều hơn năm ngoái vững vàng từ đây 
Bao năm nước chảy đá mòn 
Bao nhiêu công sức của nhiều hơn xưa 
Thần trời thần phúc thần linh 
Thần tài thổ địa chính ngôi ông hoàng 
Năm nay thánh báo triệu về 
Hỏi cung thần tài báo lộc cho ai 
Việc này đáng lý phải không 
Nếu không vừa ý có trời phù cho 
Năm năm năm tháng đang chờ 
Mười năm năm ấy ai chờ đợi em 
Năm qua mới gọi là năm 
Năm tài năm lộc thánh phù cho em 
Bao năm em đợi đã nhiều 
Năm nay là chính em nhìn thấy ông 
Thánh đế chỉ cho em vào 
Trong cung em nhìn thấy góc trong cùng 
Bao nhiêu là ngọc sang lòe lửa ra 
Điều này là báo thế nào 
Hỏi xem có phải của trời ban cho 
Từ nay em sướng đến rồi 
Hỏi ông thần núi thần trời thần tài cho ai 
Người khôn của khó đo lường 
Biết đâu mà gọi biết đâu mà tìm 
Thiên nhiên phúc phận ở trời 
Đầu năm đi lễ cầu trời gặp may 
Linh thiêng tại chốn chùa này 
Của trời của phật càn khôn có ngày 
Xuân thiên tiến lễ vào chùa 
Hương hoa lễ phật được ngày cầu may 
Năm qua đổi lấy tiền vàng 
Lưng lưu giá ngọc trời càng phù cho 
Mai đây thánh đế đổi thay 
Ai mà đi lễ chọn ngày trời cho 
Hàng năm sương muối để kho 
Ai mà biết được tự do mà cầu 
Ngàn ngàn gió thổi tung bay 
Ai trông cũng ngắm ai nhìn mà theo 
Rõ ràng đứng giữa ngang đường 
Ai ngăn ai chặn không qua 
Giờ này phật bảo của ta 
Linh thiêng là chốn thiên na trời phù 
Uy danh cung cấm chốn này 
Không ai được ngó không ai được vào 
Chốn này là chốn nhà vua 
Ai vào phải có uy quyền chức danh 
Gọi tên có tuổi dành dành 
Nhìn xem dấu ấn thượng ngàn ban cho 
Từ giờ cho đến tháng năm 
Không ai được vào thần tài thần lộc cao sang 
Uy nghiêm cung cấm không ai được vào 
Thần linh chúa đất thầy đồ 
Có công tu phép đêm ngày trời cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Được quyền là chủ cả ngày cả đêm 
Trời cho chức trọng cao sang 
Tâm thành hưởng lộc thầy đồ có tên 
Từ nay cho đến mai sau 
Trời ban thánh bảo thần tài bảo cho 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc được thánh mẫu lộc ông hoàng mười cho ăn 
Thầy đồ 742  


 

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

Đất linh 

Thơ hay lắm lộc nhiều hoa 
Trồng cây lắm quả ra hoa lắm cành 
Hôm nay trời đẹp trăng trong 
Thầy đi ăn cỗ thầy cười gọi em 
Em ơi em đứng em cười 
Thầy chỉ mâm cỗ em cười vào ăn 
Cho ăn thầy lại cho tiền 
Trông thầy em thích thầy cười có duyên 
Ngày mai thầy dủ em vào 
Được ăn được nói em yêu thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Được nhờ tổ phụ bù trì cho con 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Từ bi phúc thiện đức dầy cao sang 
Năm nay lộc đến tận nhà 
Phù lưu phù tỉu thì trời cho ăn 
Lộc này là của nhân dân 
Tự nhiên đem đến biếu cho thầy đồ 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Thầy nhìn em đẹp thầy mê em rồi 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Ngày mai ăn cỗ thầy cười gọi em 
Cho ăn thầy lại cho tiền 
Ở đâu mà có lắm tiền thầy ơi 
Thầy đồ đi lễ trời ban 
Em vui em thích em theo thầy về 
Thầy đồ có chức có quyền 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Thầy vui đời sống chan hòa 
Thầy ở đứng đắn nhiều em theo thầy 
Mai đây thêm lộc thêm người 
Còn bao nhiêu nữa muốn theo thầy về 
Thầy đồ đi lễ trời ban 
Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền 
Sang năm nhiều lộc nhiều tiền 
Thầy vui thầy thích thầy cười mồm to 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được lộc trời cho ăn  
Biết ăn biết ở thì trời ban cho 
Ngày mai tiên gọi thầy đồ 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Tâm linh phúc lộc nhờ trời 
Được ăn được nói thì trời ban cho 
Nay mai lộc vẫn còn nhiều 
Lộc ăn lộc để lộc nuôi thầy đồ 
Thầy đồ lắm lộc nhiều hoa 
Lộc sinh lộc hóa lộc nuôi ông già 
Từ giờ cho đến mai sau 
Lộc thiên lộc địa ông hoàng ban cho 
Thầy đồ hưởng lộc của trời 
Của đức thánh mẫu của ông hoàng mười 
Ngày mai có phúc có phần 
Thầy ở đất thánh thần hoàng phù cho 
Năm nay chính diện ất mùi 
Thầy trăm hương khói thầy kêu thành hoàng 
Đất linh là đất thần rùa 
Thầy đồ khấn tấu đêm ngày được ăn 
Long ly quy phượng trầu vào bát hương 
Chính giữa thần rùa cho ăn 
Thần tài thần lộc đêm ngày 
Tâm linh thần hóa báo cho thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ phụng sự thầy thờ bát hương 
Bát hương có chức có quyền 
Xin đâu được đấy đủ tài trời cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy  
Được quyền bấm độn phép màu hiện ra 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Được quyền làm chủ trời phù cho luôn 
Thầy đồ 741